Шпаргалки: Белорусский язык


шпаргалки Правапіс не,ня,ні з рознымі часцінамі мовы
шпаргалки Фразеалагізмы, іх значэнне і ўжыванне.крылатыя словы, прыказкі і прымаўкі. Фразеалагізмы (устойлівыя спалучэнні слоў)
шпаргалки Словазлучэнне. Віды сувязі слоў у словазлучэннях. Адрозненні ў будове словазлучэнняў у рускай і беларускай мовах.
шпаргалки Скланенне назоўнікаў. Асаблівасці склонавых канчаткаў назоўнікаў. Рознаскланяльныя і нескланяльныя назоўнікі.
шпаргалки Займеннік і яго лексіка-граматычныя разрады.скланенне займеннікаў. Займеннік
шпаргалки Складаны сказ.тыпы складаных сказаў
шпаргалки Аднародныя члены сказа.знакі прыпынку пры аднародных членах.адасобленыя члены сказа і знакі прыпынку пры іх.
шпаргалки Дзеяслоў як часціна мовы.пераходныя і непераходныя дзеясловы.катэгорыя трывання дзеяслова.лад дзеяслова.катэгорыя часу дзеяслова.
шпаргалки Пабочныя і ўстаўныя канструкцыі і знакі прыпынку пры іх.зваротак.знакі прыпынку пры зваротках
шпаргалки Скланенне і правапіс лічэбнікаў
шпаргалки Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе. Асаблівасці ўтварэння і выкарыстання.
шпаргалки Культура маўлення і яе асноўныя кампаненты. Дакладнасць, лагічнасць, дарэчнасць, чысціня, выразнасць і багацце маўлення.
шпаргалки Адназначныя и мнагазначныя словы. Амонімы,сінонімы,антонімы, паронімы і іх тыпы.
шпаргалки Назоўнік і яго лексіка-граматычныя разрады. Катэгорыя роду,ліку,склону назоўнікаў.
шпаргалки Лічэбнік і яго асноўныя разрады.
шпаргалки Беларуская мова сярод славянскіх моў
шпаргалки Лексіка беларускай мовы паводле паходжання
шпаргалки Прыметнік і яго лексіка-граматычныя разрады. Ступені параўнання прыметнікаў. Скланенна прыметнікаў.
шпаргалки Катэгорыя асобы дзеяслова. Спражэнне дзеясловаў.
шпаргалки Простая мова і знакі прыпынку пры ей.цытаты і правілы іх афармлення
шпаргалки Правапіс складаных слоў
шпаргалки Агульная характарыстыка прыслоўяў.разрады прыслоўяў паводле значэння.ступені параўнання прыслоўяў.
шпаргалки Лексікаграфія.тыпы слоўнікаў
шпаргалки Лексіка.лексікалогія.слова як адзінка мовы.лексічнае і граматычнае значэнні слова
шпаргалки Устарэлыя словы і неагілізмы
шпаргалки Арфаэпія. Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення.
шпаргалки Афіцыйна-справавы стыль.асаблівасці мовы дакументаў.
шпаргалки Правапіс мяккага знака і апострафа. Правапіс ы,і,й пысля прыставак.
шпаргалки З гісторыі беларускай графікі. Беларускі алфавіт
шпаргалки Граматычныя асаблівасці беларускай спецыяльнай лексікі
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Делаем шпаргалки правильно:
! Шпаргалки для экзаменов Какие бывают шпаргалки, как их лучше подготовить и что писать.
! Делаем правильную шпаргалку Что представляет собой удобная и практичная шпаргалка, как ее сделать.
! Как воспользоваться шпаргалкой В какой момент лучше достать шпаргалку, как ей воспользоваться и что необходимо учесть.

Читайте также:
Сдаем экзамены Что представляет собой экзамен, как он проходит.
Экзамен в виде тестирования Каким образом проходит тестирование, в чем заключается его суть.
Готовимся к экзаменам Как правильно настроиться, когда следует прекратить подготовку и чем заниматься в последние часы.
Боремся с волнением Как преодолеть волнение, как внушить себе уверенность.
Отвечаем на экзамене Как лучше отвечать и каким идти к преподавателю.
Не готов к экзамену Что делать если не успел как следует подготовиться.
Пересдача экзамена На какое время назначается пересдача, каким образом она проходит.
Микронаушники Что такое микронаушник или "Профессор .. ллопух ...".

Виды дипломных работ:
выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института.
магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения.