Реферат по предмету "Экономика"


Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

З В І Т
про проходженняпереддипломної практики
Комунальне підприємство«Київський метрополітен» – структурний підрозділ «Електродепо «Оболонь»
 

Вступ
 
Об’єктомпереддипломної практики було електродепо «Оболонь» комунального підприємства«Київський метрополітен».
Предметпереддипломної практики – дослідження фінансово – господарської діяльностіелектродепо «Оболонь» комунального підприємства «Київський метрополітен» якструктурного безбалансового підрозділу.
Метапереддипломної практики – оцінка ефективності роботи електродепо «Оболонь» вумовах централізованого бюджетування витрат, як способу управління нормою планувитрат в умовах реальних обсягів виникнення витрат на ремонти татехобслуговування вагонів потягів метрополітену.

1.Характеристика загальної системи менеджменту підприємства
 
1.1Загальна структура та характеристики діяльності комунального підприємства«Київський метрополітен»
 
Згідно «СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА»КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» (нова редакція):
1.1. Комунальне підприємство «Київський метрополітен»(надалі «Підприємство») належить до комунальної власностітериторіальної громади м. Києва на підставі розпоряджень Кабінету МіністрівУкраїни від 30.06.98 №464-Р та Київської міської державної адміністрації від28.10.98 №2155 «Про зарахування майна державного підприємства у комунальнувласність територіальної громади м. Києва» і підпорядковано виконавчомуоргану Київської міської державної адміністрації (надалі «Адміністрація»).
Комунальне підприємство «Київський метрополітен» єправонаступником державного підприємства «Київський метрополітен».
2.1. Повне найменування Підприємства – Комунальне підприємство «Київськийметрополітен».
2.2. Місцезнаходження (юридична адреса) Підприємства: 03055, м.Київ, проспект Перемоги, 35.
3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Основною метою діяльності Підприємства є:
- надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном;
- виконання функцій замовника будівництва нових дільниць таоб’єктів метрополітену;
- забезпечення разом з іншими учасниками інвестиційногопроцесу виконання робіт з виготовлення вагонів, ескалаторів, іншого обладнанняметрополітену та запасних частин до них;
3.2. Предметом діяльності Підприємства є:
- надання послуг з перевезень пасажирів;
- виконання робіт (послуг), вироблення і реалізація товарів,продукції, а також будь-які інші види господарської діяльності, які дозволенізаконодавством України з метою отримання прибутку (доходу);
- виконання робіт з реконструкції, модернізації, капітальногота поточного ремонтів, технічного обслуговування та іншого поліпшення основнихзасобів Підприємства;
- розробка і виробництво технічних засобів і обладнання, атакож автоматизованих систем керування технічними засобами, що забезпечуютьякісне і безпечне перевезення пасажирів;
- організація професійної підготовки, перепідготовки тапідвищення кваліфікації кадрів для Підприємства та для інших підприємств,установ та організацій;
- організація медичного обслуговування працівниківПідприємства та інших підприємств, установ та організацій;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- організація та проведення спортивних занять професіоналівта любителів спорту;
- діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різнихвидів спорту, визнаних в Україні;
- розробка нормативно-технічної документації наобслуговування та ремонт основних засобів Підприємства, яка затверджуєтьсякерівництвом Підприємства;
- розробка і виробництво спільно із спеціалізованимиорганізаціями і підприємствами вагонів метрополітену, ескалаторів та іншихтехнічних засобів і обладнання, а також автоматизованих систем керуваннятехнічними засобами, що забезпечують перевезення пасажирів і їхню безпеку;
- виконання пусконалагоджувальних робіт для Підприємства тадля інших підприємств, установ, організацій;
- надання в оренду приміщень, обладнання іншим підприємствам,установам та організаціям;
- організація та здійснення рекламної діяльності,рекламно-інформаційна діяльність, виконання розмножувальних робіт;
- надання непрофільних платних послуг населенню;
- виготовлення та реалізація товарів, продукції, робіт(послуг) для інших підприємств та громадян;
- виконання робіт протипожежного призначення;
- організація об’єктів громадського харчування з правомпродажу спиртних напоїв і тютюнових виробів, організації банкетів, святковихвечорів, весіль, обідів;
- зберігання, перевезення, придбання та відпуск прекурсорів;
- надання послуг, в т.ч.: маркетингових, інформаційних,консультаційних, виробничих, науково-дослідних, експертних,транспортно-експедиційних, брокерських, маклерських, представницьких,агентських, консигнаційних, управлінських;
- здійснення експортно-імпортних операцій (окрім імпортупідакцизних товарів);
- співробітництво з українськими та закордонними партнерами зметою виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, прикладних робіт;
- організація виробництва конкурентоздатних видів продукції,а також товарів широкого вжитку та товарів виробничо-технічного призначення;
- комерційне використання результатів науково-дослідних таконструкторських робіт у формі патентів, ліцензій, «know-how», послугтипу «інжиніринг», розробка, експлуатація та реалізація науковихтехнологій, інформаційно-комерційне обслуговування;
- орендні, в т.ч. лізингові операції за згодою власника, крімвипадків передбачених законодавством;
- надання готельних послуг;
- надання послуг зв’язку;
- здійснення всіх видів угод та операцій з нерухомістю, якіне заборонені законодавством України;
- проектування, будівництво, реконструкція, реставрацію,ремонт, а також наступна експлуатація об’єктів промислового, агропромислового,громадського, культурного та інших призначень, виконання функцій замовника тагенерального підрядчика (за винятком будівництва нових дільниць метрополітену;
- монтажні будівельні, пусконалагоджувальні та ремонтніроботи;
- виготовлення та реалізація столярної та меблевої продукції;
- операції у сфері поводження з відходами;
- заготівля і переробка відходів, що утворюються в процесідіяльності підприємства;
- організація сервісного обслуговування, включаючиавтомобільних сервіс, ремонт автотранспорту;
- надання фотопослуг, продаж фототоварів, засобів зв’язку,аксесуарів, карток оплати зв’язку та транспортних послуг;
- надання побутових послуг юридичним та фізичним особам;
- надання митних та складських послуг;
- надання послуг з розробки технічної документації допрограмного забезпечення;
- проектування та встановлення інформаційних мереж (передачіданих, зв’язку, відео тощо);
- надання послуг з перевірки радіоелектронних компонентів та електронно-вакуумнихпристроїв;
- розробка комп’ютерного програмного забезпечення;
- у випадку, якщо для здійснення деяких видів діяльності,передбачених п. 3.2., необхідна наявність спеціального дозволу (ліцензії),Товариство отримує його в порядку, визначеному чинним законодавством України.

/>
Рис. 1.1.Організаційна структура комунального підприємства «Київський метрополітен»
 
/>
Рис. 1.2.Структура 3-х ліній Киїівського метрополітенуТаблиця 1.1
Загальнахарактеристика КП «Київський метрополітен»Дата відкриття 6 листопада 1960 Кількість ліній 3 Загальна довжина 59,7 км Кількість станцій 46 Довга платформ 105 м Кількість вагонів у складі 5 Пікова пропускна здатність 42 пари поїздів у годину Пасажирооборот 1700 тис у добу Час роботи 6:00–24:00 Кількість вагонів 664 Інфраструктура метрополітену КП «Київський метрополітен».
Лінії метрополітену перетинають всі 10 районів міста. Наземнаділянка Святошинско-Броварської лінії (6,7 км) має 2 мостових переходу –через р. Дніпро і Русанівська протока й 2 шляхопроводи. Пасажирівметрополітену обслуговують 107 ескалаторів, діючих на 22 станціях. 24 грудня2007 року Київським метрополітеном виконаний річний план пасажироперевезень –перевезено 628,6 млн. пасажирів. За одинадцять місяців 2007 року найбільшіперевезення зафіксоване на станціях: «Лісова» – 28,8 млн. пасажирів, «Вокзальна» –26,3 млн. пасажирів, «Петрівка» – 26,2 млн. пасажирів,«Лівобереж-на» – 23,8 млн. пасажирів, «Академмістечко» – 22,6 млн.пасажирів, «Дарниця» – 22,5 млн. пасажирів, «Чернігівська» – 21,4 млн.пасажирів. За 9 місяців 2008 року перевезено 505,0 млн. пасажирів. Планперевезень із початку року перевиконаний на 2,8%. У вересні 2008 року булоперевезено 60,0 млн. пасажирів. Середньодобове перевезення за 9 місяців 2008року становить 1,9 млн. пасажирів.
Таблиця 1.2. Характеристика поточного стану ліній Київськогометрополітену
#
Назва
Кінцеві станції
Колір
Введена в експлуатацію
Кількість станцій
Довжина (км) 1 Святошинско-Святошинско-Броварская «Академгородок» – «Лесная» Червоний 6.11.1960 18 22,8 2 Куреневско-Куренёвско-Красноармейская «Героев Днепра» – «Лыбедская» Синій 17.12.1976 12 13,2 3 Сырецко-Сырецко-Печерская печерська Зелений 31.12.1989 16 23,9 4
Подольско-Подольско-Воскресенская
«Соломенская» – «Братиславська» Жовтогарячий Будується 16–18 ~16 5
Левобережная
«Милославська» – «Дарниця» Блакитний Проектує 12–13 ~11,5
Усього:
46
59,9 км
Парк вагонів представлений зразками двох поколінь:
1. Типа Е (винятково вякості проміжних), типа Еж и Еж1, типа Ем-501 и Ема-502. Вагони перерахованихтипів обслуговують Святошинско-Броварську лінію. 187 вагонів цього поколінняпрацюють понад 31 рік – номінально встановленого строку експлуатації.
1.        Типа 81–717 (головні) і 81–714 (проміжні без кабіни керування).Експлуатуються на всіх лініях. На Куренівсько-Красноармійській лінії в годину«пік» працює експериментальний електропоїзд «Славутич» (вагони типів 81–553.1/554.1/555.1).
26 січня 2006 року в електродепо «Дарниця» надійшов навипробування п’ятивагонний поїзд з вагонів серії 81–7021/7022 виробництва ВАТ«Крюковський вагонобудівний завод» (м. Кременчуг). 17 червня 2006 року досліднийсостав після доробок на заводі був знову переданий в електродепо «Оболонь» длянаступних випробувань. Нарешті, у червні 2008 року серійне виробництво вагонівсерії 81–7021/7022 було схвалено. Вагони планується використовувати на Сирецько-Печерськійлінії. 20 січня 2009 року перший вітчизняний потяг вагонів метрополітену упершепоїхав з пасажирами.
Станомна 1.10.2007 року в КП «Київський метрополітен» знаходилися в експлуатації 664вагони, які по лініях розподіляються наступним чином:Святошино – Броварська лінія 288 вагонів Куренівсько – Червоноармійська лінія 187 вагонів Сирецько – Печерська лінія 189 вагонів
З 664пасажирських вагонів Київського метрополітену, 187 вагонів вичерпаливстановлений термін експлуатації – 31 рік.
Таблиця1.3. Інвентарний парк пасажирських вагонів КП «Київський метрополітен» станомна 1.10.2007 р.
Рік випуску
Кількість вагонів
Серії вагонів 1964 3
«Е»,» Еж», Ем-501,
Ема-502, 1965 9 1966 13 1967 15 1968 25 1969 7 1970 28 1971 45 1972 25 1973 17 1974 1 1976 1 1978 4
81–502, 81–714, 81–717, 81–714.5, 81–717.5,
81–714.5М, 81–717.5М,
81–554.1, 81–555.1,
81–553.1 1979 69 1980 57 1981 13 1982 47 1984 28 1987 16 1988 14 1989 16 1990 45 1991 5 1992 15 1994 15 1997 5 1998 15 1999 7 2000 11 2001 8 2002 14 2003 15 2004 9 2005 10 2006 37
Всього
664
Таблиця1.4. Типи вагонів електропоїздів КП «Київський метрополітенВсі вказані тут вагони пасажирських електропоїздів метро працюють від мережі постійного струму напругою 825 В.
1.
/>
Вагон типу Д.
Випускався з 1955 року.
Зараз не експлуатується.
2.
/>
Вагон типу Є.
Випускався з 1963 року.
Експлуатується дотепер.
3.
/>
Вагон типу Єж.
Випускався з 1970 року.
Експлуатується дотепер.
4.
/>
Вагон типу 81–501, 81–502.
Випускався з 1978 року.
Експлуатується дотепер.
5.
/>
Вагон типу 81–717.
Випускається з 1976 року.
Експлуатується дотепер.
6.
/>
Вагон типу 81–714.
Випускається з 1976 року.
Експлуатується дотепер.
7.
/>
Електропоїзд «Славутич»
(вагони типів 81–553, 81–554, 81–555).
В даний час проходить випробування.
/>
Нові вагони Київського метрополітену,
виготовлені Крюковським вагоноремонтним заводом (м. Кременчуг)
Протягом12 місяців 2008 року Київським метрополітеном перевезено 663,9 млн. пасажирів.Зокрема, у грудні 2008 року перевезено 48,2 млн. пасажирів. Річний планперевезень пасажирів перевиконано на 2,5%.
Упорівнянні з 2007 роком, кількість перевезених метрополітеном пасажирівзбільшилась на 22,1 млн. пасажирів.
Середньодобовіперевезення за 12 місяців 2008 року становили 1,8 млн. пасажирів.
Найбільшзавантаженою лінією метрополітену залишається Святошино-Броварська, тутперевезено 311,9 млн. пасажирів. На Куренівсько-Червоно-армійській таСирецько-Печерській лініях перевезено відповідно 192,8 млн. та 159,2 млн.пасажирів.
НаСвятошино-Броварській лінії найбільш завантажена станція – «Вокзальна», якоюупродовж року скористалися 53,1 млн. пасажирів.
Найбільшзавантаженою станцією Куренівсько-Червоноармійської лінії є станція«Либідська». За рік турнікети цієї станцій перетнуло 45,0 млн. пасажирів.
Станція«Лук'янівська» перевезла найбільше пасажирів на Сирецько-Печерській лінії – 35,9млн. пасажирів.
20січня 2009 року введено в експлуатацію перший потяг вітчизняного виробництва.
Першийвітчизняний потяг для Київського метрополітену з п’яти вагонів було створенопід патронатом Київської Міської Державної Адміністрації та за її кошти, заучастю КП «Київський метрополітен» та ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод»при науковій підтримці державного підприємства «Український науково-досліднийінститут вагонобудування» (ДП «УкрНДІВ»)
Роботазі створення вітчизняних вагонів метро виконана у рамках Державної програмирозвитку мережі метрополітенів у 2006–2010 роках та згідно з договором між ВАТ«Крюківський вагонобудівний завод» та КП «Київський метрополітен».
Основнимивідмінностями вказаних вагонів в порівнянні з російськими аналогами, щоексплуатуються повсякденно на Київському метрополітені, є наступні:
– вагонимають сучасний та естетичний вигляд;
– пасажиромісткістьвагонів збільшена на 15%;
– кабінамашиніста обладнана кондиціонером, крісло машиніста можна зафіксувати в 7-мипозиціях;
– всистемі керування потягом використані сучасні комплектуючи і агрегати, якізабезпечують надійну роботу та безпеку експлуатації вагонів (в кожному вагонівстановлено камеру спостереження, зображення з якої виводиться на монітормашиністу);
– вагониоснащені сучасною протипожежною системою «Ігла», що підвищує безпекуексплуатації поїзда;
– вагониобладнані притулено-зсувними дверми пасажирських салонів, які забезпечуютьбезпеку експлуатації, щільність від проникнення пилу та вологи, підвищенушумоізоляцію;
– вклеєнівікна з вакуумних склопакетів також забезпечують надійну тепло та звукоізоляціюпасажирського салону;
– обладнаннявагонів системою примусової і витяжної вентиляції забезпечує комфортні умовидля пасажирів;
– конструкціяпоручнів забезпечує стійке положення пасажирів в будь-який точці салону;
– існуєможливість перевезення пасажирів в інвалідних колясках, в складі потягу євагон, спеціально оснащений для проїзду інвалідів-колясочників;
– кріслапокриті спеціальною тканиною, яка забезпечить комфорт для пасажирів, а їхрозміщення та кріплення забезпечують зручність в обслуговуванні і прибираннівагонів;
– головнівагони обладнані пристроями для виходу пасажирів на колію в випадку евакуації вумовах тунелю;
– наголовному вагоні використовуються оптичні прилади з підвищеною світловіддачею;
– інтер’єрвагонів виготовлено з формованих пластикових панелей, що придає йому сучасний іпривабливий вигляд;
– всівикористані неметалеві матеріали мають необхідні пожежні та гігієнічнісертифікати;
– дляроботи потягу у вечірні часи в умовах малого пасажиропотоку є можливість невідкривати всі двері на кожній станції – кожні двері обладнані спеціальноюкнопкою індивідуального відкриття, тобто пасажири зможуть відкрити двері на тійстанції, на якій це необхідно.
Длядовідки: на сьогоднішній день рівень зносу експлуатаційного парку вагонів Київськогометрополітену становить – 75%. На період до 2012 року, включно, підлягаютьсписанню 169 вагонів, з яких лише 66 вагонів з можливістю подовженнянормативного терміну експлуатації після проведення експертизи.
Протягомсічня 2009 року Київським метрополітеном перевезено понад 38 млн. пасажирів.План перевезень за місяць перевиконано на 1,5%.
Найбільшнавантаженою лінією метрополітену залишається Святошино-Броварська, на якійпослугами метрополітену скористалися 17,2 млн. пассажирів. НаКуренівсько-Червоноармійській та Сирецько-Печерській лініях перевезеновідповідно 11,9 млн. та 9 млн. пасажирів.
Середньодобовіперевезення за місяць становлять понад 1,2 млн. пасажирів. НаСвятошино-Броварській лінії найбільш завантажені станції – «Лісова» та«Вокзальна». Середньодобові перевезення на них складають 59,8 та 58,6 тис.пасажирів.
Найбільшзавантажені станції Куренівсько-Червоноармійській лінії – «Мінська» та«Петрівка». Щоденно турнікети цих станцій перетинають відповідно 49,3 та 47,9тис. пасажирів.
Трохименше завантажені станції «Лук'янівська» та «Позняки» Сирець-ко-Печерськоїлінії. Середньодобові перевезення тут складають відповідно 41,8 та 31,6 тис.пасажирів.
КП «Київськийметрополітен» є головною транспортною артерією нашого міста, але насьогоднішній день, незважаючи на постійну фінансову та іншу допомогу, яканадається Київською міською державною адміністрацією, підприємство знаходитьсяв скрутному фінансовому становищі. Тому кожна зайва «копійка», що отримана відінших непрофільних доходів, допомагає метрополітену вирішувати його головнузадачу, а саме: надійне та безпечне перевезення киян та гостей міста Києва.
Іншанепрофільна діяльність метрополітену: надання в оренду площ метрополітену,надання права на розміщення реклами, тимчасове розміщення обладнання,обслуговування рекламомісць, право прокладання кабелю та технагляд, зовнішнєобслуговування кабелів, зберігання майна, розміщення антен та базових станцій,послуги зв’язку, обслуговування обладнання, користування електроенергією,використання технологічних мереж, відеозйомка, водо – та теплопостачання,техобслуговування пристроїв пожежогасіння, реалізація телефонних картокмобільного зв’язку, Інтернет-карток, інша діяльність (видача технічних умов,розміщення пристроїв зв’язку, здача макулатури, надання послуг сторонніморганізаціям, здача металобрухту тощо).
Одиніз головних напрямків отримання додаткових доходів – надання в оренду площметрополітену.
Станомна 01.01.2008 передано площ в орендне користування та сума очікуваних доходів:
Таблиця1.5 2007 рік 2008 рік Темпи росту% Передано в оренду (кв. м)
5 922,88
6048,8
102,1 Отримано доходів, всього (тис. грн.):
17 069,4
20292,0
118,9
Договорина надання площ в орендне користування укладаються відповідно до методикирозрахунку орендної плати, затвердженої Київською міською радою.
Основноюпроблемою збільшення вищезазначених доходів є система та порядок надання воренду площ, яка діє на сьогоднішній день. Укладання договорів на надання воренду площ метрополітену здійснюється на підставі рішень Київради, тапроектної документації. Укладанню договорів оренди передує експертна оцінкамайна, що передається в оренду, яка затверджується Головним управліннямкомунальної власності м. Києва. Всі вказані договори обов’язково погоджуєтьсяСЕС Південно-Західної залізниці, відділом з організації пожежної охорони вКиївському метрополітені ГУ МНС України в м. Києві, Головним управліннямкомунальної власності м. Києва та всіма причетними експлуатаційнимипідрозділами метрополітену.
Станомна 01.01.2008 укладено договорів:
Таблиця1.6
 
 
Кількість договорів
Кількість місць
Кількість суб’єктів підприємницької діяльності
1
Всього:
347
714
207
 
в т.ч.
– на розміщення банкоматів 62 62 2
  – для адміністративно-виробничих потреб 3 3 2
  – для розміщення офісу 6 6 4
  – для розміщення кафе 3 3 3
  – для здійснення торговельної діяльності 273 480 129
  – пересувні засоби торгівлі (лотки, столи тощо) - 145 52
  – кіоски (біля станцій метрополітену) - 15 15
Дляотримання площ метрополітену в оренду, орендарі при існуючому на сьогоднішнійдень порядку проходять близько восьми зайвих процедур, які іноді триваютьбільше року, що істотно відзначається на доходах метрополітену.
Наданий час, з метою збільшення доходів метрополітену від надання площ в оренду,КП «Київський метрополітен» проводить роботу по виявленню додаткових площ порозміщенню торговельних закладів в підземних пішохідних переходах.
Прогнозованідоходи від надання площ в орендне користування на 2008 рік становлять20 200,0 тис. грн. проти 17 511,0 тис. грн. в 2007 році або на 13,3%більше.
Розміщенняреклами у метрополітені здійснюється на підставі діючих тарифів на рекламу, яківстановлені Спільним наказом комітету транспорту Київської міської державноїадміністрації, управлінням з питань цінової політики Київської міської державноїадміністрації від 27.01.2000 №5/1-Ц та по договірних цінах.
В Ікварталі 2008 року доходи КП «Київський метрополітен» від договорів нарозміщення реклами становлять на рівні 850,0 тис. грн. в місяць та постійнозростають.
Прогнозованідоходи від розміщення реклами на 2008 рік становлять 12 120,0 тис. грн. проти7 333,0 тис. грн. в 2007 році або на 65,3% більше.
Загальнакількість укладених договорів на розміщення реклами – 48 договорів.
Кількістьта види рекламоносіїв в метрополітені станом на 01.01.2008:
Таблиця1.7 Од. виміру К-сть Сума платежу в місяць (тис. грн.) Монітори в вагонах од. 3514 12,7 Монітори на станціях од. 46 4,8 Реклама в вагонах кв. м. 9607,43 165,3 Світлова реклама кв. м. 1483,27 66,37 Несвітлова реклама кв. м. 1406,95 85,12 Світильники на ескалаторах од. 1109 Реклама на колійних стінах та ескалаторних склепіннях кв. м. 4234 108,9 Реклама на проїзних квитках тис. шт. 52,8 6,3 Реклама на монетницях од. 137 5,1 Реклама на поручнях у вагонах од. 5900 5,9 Брендування станцій метрополітену од. 4 322,0 Прапорці на станціях од. 304 10,8 Наліпки в переходах станцій кв. м. 386 27,01 Кількість потягів під рекламною продукцією од. 8 63,4 Напольна графіка кв. м 341 4,41 Рекламні конструкції в тунелі перегін 1 15,0 Конструкції на АВЖ од. 127 5,1
Існувавальтернативний спосіб регулювання розміщення реклами на транспорті комунальноївласності м. Києва, передбачений розпорядженням виконавчого органу Київськоїміської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2005 р.№2430, згідно з яким в процесі погодження та розміщення реклами на транспортікомунальної власності м. Києва сторонами були Головне управління транспорту,комунальні підприємства (балансоутримувачі) та розповсюджувачі реклами.
Зметою удосконалення галузевої системи управління у сфері реклами на транспортікомунальної власності міста Києва та акумулювання коштів для потреб міськоготранспорту і утримання об'єктів, розташованих на землях дорожнього господарствакомунальної власності м. Києва Київською міською державною адміністрацієюзатверджено розпорядження від 09.04.2008 №506 «Про розміщення реклами накомунальному транспорті м. Києва».
Затвердженийпорядок розміщення реклами на транспорті комунальної власності м. Києва регулюєвідносини, що виникають між Головним управлінням транспорту виконавчого органуКиївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), якуповноваженого власником органом, Рекламодавцями або Розповсюджувачами рекламита комунальними підприємствами транспорту (Балансоутримувачами) у зв'язку зрозміщенням реклами на транспорті комунальної власності м. Києва та визначаєПорядок надання Погодження на розміщення реклами на транспорті комунальноївласності м. Києва.
Зважаючина те, що тарифи на розміщення реклами, які в десятки разів нижче ринкових і незмінювались ще з 2000 року, Київською міською державною адміністрацією дорученоГоловному управлінню цінової політики опрацювати питання збільшення тарифів нарозміщення реклами на комунальному транспорті м. Києва
КП «Київськийметрополітен», з метою збільшення доходів метрополітену на сьогоднішній деньрозробляється проектна документація на встановлення проекторів на колонахстанцій, розміщення світлових лайтбоксів на станціях метрополітену, розміщеннямультімедійного обладнання на міжстанційних перегонах. Розроблені проекти таотримані позитивні експертні висновки на встановлення фоторамок на касовихвікнах та розміщення спеціальних конструкцій на похилих ходах ескалаторів, якібули вільні від реклами. Зазначене призведе до збільшення доходів метрополітенувід цього виду діяльності.
Прогнозованідоходи від надання права розміщення реклами на 2008 рік становлять12 120,0 тис. грн. проти 7333,0 тис. грн. в 2007 році або на 65,3% більше.
Іншадіяльність метрополітену: тимчасове розміщення обладнання, обслуговуваннярекламомісць, право прокладання кабелю та технагляд, зовнішнє обслуговуваннякабелів, зберігання майна, розміщення антен та базових станцій, послугизв’язку, обслуговування обладнання, користування електроенергією, використаннятехнологічних мереж, відеозйомка, водо – та теплопостачання, техобслуговуванняпристроїв пожежогасіння, реалізація телефонних карток мобільного зв’язку,Інтернет-карток, інша діяльність (видача технічних умов, розміщення пристроївзв’язку, здача макулатури, надання послуг стороннім організаціям, здачаметалобрухту тощо).
Наданий час працівниками КП «Київський метрополітен» проведена робота повизначенню місць щодо розміщення 350 терміналів в вестибюлях метрополітену. На2008 рік очікується отримати від іншої діяльності метрополітену 13 000,0 тис.грн. проти 11 929,0 тис. грн. або на 9% більше.
 
1.2Загальна структура та характеристики діяльності електродепо «Оболонь», якодного з структурних підрозділів КП «Київський метрополітен»
Київськийметрополітен – це система ліній метрополітену в Києві. Київськийметрополітен представляє собою комплексне підприємство, сучасний складнийінженерний комплекс. У його складі діють 11 експлуатаційних служб, 3електродепо (ТЧ-1 «Дарница», ТЧ-2 «Оболонь» і ТЧ-3 «Харьківсь-ке»), майстерні зремонту рухомого складу, дирекція будівництва метрополітену. Електродепокиївського метрополітену мають наступні технічні позначки:
ТЧ-1– електродепо «Дарниця»;
ТЧ-2– електродепо «Оболонь»;
ТЧ-3– електродепо «Харківське»;
Таблиця1.8. Типи обслуговуємих вагонів в електродепо КП «Київський метрополітен»
Київський метрополітен ТЧ-1 «Дарниця» 1965 Е, Еж, Еж1, Ем-501, Ема-502, 81–714.5М, 81–717.5М 270/106 Святошинсько-Броварська ТЧ-2 «Оболонь» 1982 81–714, 81–717,81–553.1, 81–554.1, 81–555.1 187/74 Куренівсько-Червоноармійська ТЧ-3 «Харківське» 2007 81–714.5, 81–714.5М, 81–717.5, 81–717.5М 189/76 Сирецько-Печерська Загальна кількість вагонів київського метрополітену
617/247

2.Зміст завдань щодо операційної діяльності електродепо «Оболонь» КП «Київськийметрополітен»
 
2.1Організація операційної діяльності в електродепо «Оболонь»
 
Основнезавдання електродепо метрополітену – це забезпечення надійності рухомого складупри експлуатації за рахунок формування інфраструктури техобслуговування таремонту (рис. 2.1).
/>
Рис. 2.1.Склад електродепо метрополітену
 
Техобслуговуваннята ремонт включають:
1. Міжремонтнеобслуговування:
– періодичне;
– повимозі.
2.Періодичний ремонт:
– поточний;
– капітальний.
Впрактиці нормативних документів електродепо метрополітену техобслуговування таремонт поділяють на наступні групи (на прикладі вагонів типу 81–717, 81–714):
1)Техобслуговування (ТО):
– ТО-1– через 8 – 14 годин;
– ТО-2– через 3,75 тис. км руху потягу метрополітену;
– ТО-3– через 7,5 тис. км руху потягу метрополітену;
– ТО-4– при необхідності обточки колісних пар у складі потягу (по результатам діагностичногоогляду);
2)Поточний ремонт (ТР)
– ТР-1– через 60 тис. км руху потягу метрополітену;
– ТР-2– через 175 тис. км руху потягу метрополітену;
– ТР-3– через 350 тис. км руху потягу метрополітену;
3)Капітальний ремонт (КР)
– КР-1– через 700 тис. км руху потягу метрополітену;
– КР-2– через 2800 тис. км руху потягу метрополітену;
Розрахунковийчас експлуатації головних та внутрішніх вагонів метрополітену складає не менше31 року.
ТО-1виконується слюсарями на лінії або локомотивними бригадами при короткостроковомувідстої у технологічних тупиках станцій метро.
ТО-2,ТО-3, ТО-4, ТР-1, ТР-2 виконується в електродепо комплексними бригадамиелектродепо.
ТР-3,КР-1 виконується в електродепо спеціальними бригадами;
КР-2виконується на спеціалізованому вагоноремонтному заводі, який випускав вагониметрополітену відповідного типу.
Комплексиробіт ТО-1, ТО-2, ТО-3 виконують для попередження відмов та підтримуваннярухомого складу метрополітену в працездатному та санітар-но-гігієнічному стані,що забезпечує безперебійну роботу, безаварійність руху та високий рівеньобслуговування пасажирів.
Комплексиробіт ТР-1, ТР-2, ТР-3 виконують для відновлення основних технічниххарактеристик та працездатності рухомого складу (ремонт та заміна окремихдеталей та вузлів, регулювання параметрів та модернізація деяких систем.
Комплексиробіт КР-1, КР-2 виконують для відновлення експлуатаційних характеристик таресурсів всіх агрегатів та систем, включаючи базові. При КР-2 виконуєтьсязаміна усієї електропроводки та проводиться капітальна модернізація вагонів ззаміною двигунів та колісних пар.
Відповідноз задачами ТО, ТР та КР електродепо розбите на 7 виробничих дільниць зпід’їздними коліями та критими капітальними ангарами:
– ділянкидля приймання потягів метрополітену на оглядові ями (глибина 1,4 м) тапроведення діагностики та ТО-2, ТО-3;
– ділянкидля приймання потягів метрополітену на оглядові ями (глибина 1,4 м) тапроведення за результатами виявлених дефектів при діагностиці та ТО-4, ТР-1, ТР-2;
– ділянкидля планового приймання потягів метрополітену на оглядові ями (глибина 1,4 м)та проведення ТР-3 та КР-1 ремонтів;
– ділянкидля планового приймання потягів метрополітену на оглядові ями (глибина 1,4 м)та відстою для направлення на КР-2 ремонт;
– ділянкамиття та сушки вагонів після ТО, ТР, КР;
– механічнийцех;
– електромеханічнийцех;
Натериторії електродепо окремо розташований адміністративно – управлінськийкорпус.
Більшістьробіт групи ТО-1, ТО-2 та мийка і сушка вагонів проводяться нічними бригадами,для чого електропотяги на ніч заїжджають на територію електродепо відповідноїлінії.
Операційнадіяльність електродепо проводиться згідно щомісячних планів та додатковихпланів неочікуваних втрат працездатності систем рухомого складу.

2.2Аналіз стану та основні напрямки розвитку матеріально-технічних ресурсів електродепо«Оболонь»
 
Таблиця2.1. Список типів обслуговуємих вагонів електропоїздів метрополітену ТЧ-2(електродепо «Оболонь»)№ п/п Тип
Кількість
вагонів Рік випуску
Кількість років
в експлуатації 1 81–717 13 1978 31 2 81–717 2 1980 29 3 81–717 13 1981 28 4 81–717 16 1982 27 5 81–717 9 1984 25 6 81–717 7 1987 22 7 81–717 3 1988 21 8 81–717 3 1989 20 9 81–717 6 2006 3 10 81–714 42 1980 29 11 81–714 2 1981 28 12 81–714 17 1982 27 13 81–714 9 1983 26 14 81–714 17 1984 25 15 81–714 9 1987 22 16 81–714 3 1988 21 17 81–714 9 1989 20 18 81–714 9 2006 3 19 81–714.5 8 1988 21 20 81–553.1 3 2000 9 21 81–554.1 2 2001 8 22 81.7021 2 2005 3 23 81.7022 3 2005 3 Усього 210
У2009 році до електродепо «Оболонь» приписані 210 вагонів поїздів метрополітену(додаток А). Структурний склад типів вагонів наступний:
-          117 вагонів типу 81–714 (рис. А.1 Додатку А);
-          72 вагони типу 81–717 (рис. А.1 Додатку А);
-          8 вагонів типу 81–714.5 (рис. А.2 Додатку А);
-          5 вагонів типу 81–553.1, 81–555.1, 81–554.1 (рис. А.3 Додатку А);
-          2 вагони типу 81.7021 (рис. А.4 Додатку А);
-          3 вагони типу 81.7022 (рис. А.4 Додатку А);
/>
Рис. 2.2. Вагони 81–714.5 в депо «Оболонь»
 
2.3Оцінка ефективності роботи з матеріальними ресурсами в електродепо «Оболонь»Згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 5 березня 2007 року №191 (Розділ 2.Формування тарифів на перевезення пасажирів метрополітеном) []:
2.1. Формування тарифів на послуги з перевезень пасажирівметрополітеном здійснюється відповідно до річного плану надання послуг зперевезення пасажирів та економічно обґрунтованих планових витрат.
2.2. Річний план надання послуг з перевезень пасажиріврозробляється на підставі фактичного та прогнозованого обсягів перевезень зурахуванням:
– уведення нових потужностей підприємства;
– підвищення рівня технологічного оснащення виробництва,здійснення заходів щодо автоматизації та механізації виробництва, заміниамортизованих основних засобів, застосування прогресивних енергозберігаючихтехнологій;
– підвищення рівня організації виробництва та умоворганізації праці шляхом удосконалення операційно-виробничого планування,систем управління, матеріально-технічного забезпечення господарськоїдіяльності.
2.3. Планування витрат для включення їх до повної плановоїсобівартості послуг з перевезення пасажирів здійснюється з урахуванням витрат зопераційної діяльності, фінансових витрат, пов'язаних з основною діяльністю.
Витрати з операційної діяльності підприємства, відповідно до їхекономічного змісту, групуються за такими елементами:
-          матеріальні витрати;
-          витрати на оплату праці;
-          відрахування на соціальні заходи;
-          амортизація основних засобів та нематеріальних активів;
– інші операційні витрати.
2.4. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативногометоду на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальнихта паливно-енергетичних ресурсів з урахуванням фактичного стану об'єктів напідставі дефектних актів, норм і розцінок з оплати праці, нормативів витрат зуправління і обслуговування виробництва.
Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються зурахуванням економічно обґрунтованих планових витрат за попередній рік, прогнозуіндексів цін виробників промислової продукції та на підставі планованихкошторисів.
Методи та норми нарахування амортизації основних засобів, іншихнеоборотних матеріальних і нематеріальних активів підприємство обираєвідповідно до законодавства.
2.5. Калькулювання собівартості послуг з перевезень пасажирівздійснюється у розрахунку на рік.Розділ 3. Повна планова собівартість послуг з перевезенняпасажирів
Витрати з операційної діяльності
3.1. У планові витрати з операційної діяльності включаються:
– виробнича собівартість перевезень;
– адміністративні витрати;
– інші операційні витрати.
3.2. Розрахунок рівня тарифів базується на виробничій собівартостіперевезень згідно із статтями калькуляції:
– прямі матеріальні витрати;
– прямі витрати на оплату праці;
– інші прямі витрати;
– загальновиробничі витрати.
Витрати виробничої собівартості перевезень за статтями калькуляції
3.3. Прямі матеріальні витрати включають витрати, пов'язані звикористанням:
– електроенергії на тягу рухомого складу та виробничіпотреби;
– пально-мастильних та інших матеріалів (уключаючитранспортно-заготівельні витрати), що використовуються безпосередньо навиконання перевезень пасажирів і на технологічні операції в процесі підготовкирухомого складу до експлуатації і є необхідними компонентами у наданнітранспортних послуг;
– тепла, водопостачання та водовідведення;
– допоміжних матеріалів.
3.4. Прямі витрати на оплату праці включають витрати на виплатуосновної та додаткової заробітної плати працівникам (виходячи з їх нормативноїчисельності), які безпосередньо зайняті здійсненням перевезень пасажирів,обчисленої за посадовими окладами, відрядними розцінками, тарифними ставкамизгідно з діючими на підприємствах системами оплати праці.
Рівень витрат на оплату праці визначається відповідно дозаконодавства та умов оплати праці, передбачених генеральною, галузевою,регіональною угодами та колективними договорами.
3.5. Інші прямі витрати включають:
– нарахування на витрати з оплати праці працівників,безпосередньо зайнятих здійсненням перевезень пасажирів, а саме: на державне(обов'язкове) соціальне страхування, уключаючи збір на обов'язкове соціальнестрахування на випадок безробіття, на державне (обов'язкове) пенсійнестрахування (до Пенсійного фонду), інші обов'язкові збори і відрахування насоціальні заходи, визначені законодавством;
– амортизацію основних засобів та нематеріальних активіввиробничого призначення;
– витрати на всі види ремонту, технічний огляд і технічнеобслуговування рухомого складу, який безпосередньо бере участь у перевезеннях,для забезпечення його технічного стану відповідно до вимог безпеки руху таінших експлуатаційних вимог;
– вартість запасних частин, приладів, обладнання, пального іматеріалів, що витрачаються для виконання ремонту власними силами;
– вартість ремонтних робіт і послуг, виконаних стороннімипідприємствами та організаціями;
– витрати на оплату праці (і відповідні нарахування на неї)працівників, які виконують ремонт і технічне обслуговування транспортнихзасобів;
– вартість інструментів, виданих для поновлення їх запасів натранспортних засобах.
Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифу визначаєтьсяз урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних інематеріальних активів виробничого призначення у плановому періоді.
3.6. Загальновиробничі витрати включають витрати, які пов'язані зуправлінням та обслуговуванням виробничого процесу і не передбачені впопередніх статтях, а саме:
– на утримання апарату управління виробництвом (оплата праці,виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційногоскладу апарату управління та встановлених тарифних ставок (окладів);нарахування на оплату праці; відрядження працівників апарату управліннявиробничих структурних підрозділів підприємств; технічне та інформаційнезабезпечення управління виробництвом);
– на розраховану відповідно до законодавства амортизаціюосновних засобів та інших необоротних матеріальних та нематеріальних активівзагальновиробничого призначення;
– на утримання, експлуатацію, капітальний та поточнийремонти, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротнихактивів, обладнання загальновиробничого призначення, у тому числі утриманнярезервного рухомого складу;
– на вдосконалення технології й організації виробництва (оплатапраці та нарахування на неї для працівників, зайнятих удосконаленням технологіїй організації виробництва; поліпшення якості і підвищення надійності робіт таінших експлуатаційних характеристик виробничого процесу; придбання матеріалів,купівельних комплектувальних виробів і напівфабрикатів; оплата послуг сторонніхорганізацій);
– на утримання виробничих будівель, споруд і приміщень(опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення);
– на обслуговування виробничого процесу (оплата праці,нарахування на оплату праці, обов'язкове страхування загальновиробничогоперсоналу, на відрядження та на переміщення виробничого персоналу, наздійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю робіт іпослуг, охорони);
– на охорону праці, техніку безпеки, виробничу санітарію таохорону довкілля;
– податки, збори та інші передбачені законодавствомобов'язкові платежі, що включаються до собівартості виробництва.
3.7. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, але які невключаються до виробничої собівартості реалізованих транспортних послуг,поділяються на адміністративні витрати та інші операційні витрати.
Адміністративні витрати
3.8. Адміністративні витрати, пов'язані з обслуговуванням тауправлінням підприємства, включають витрати:
– загальногосподарські;
– на утримання апарату управління та персоналу, зайнятогообслуговуванням адміністративної інфраструктури (основна і додаткова заробітнаплата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов'язковедержавне соціальне страхування, сплата службових відряджень, витрати зпідготовки та перепідготовки кадрів). Такі витрати визначаються, виходячи знормативної чисельності за штатним розписом і встановлених на підприємствіставок (окладів);
– на амортизацію основних засобів, інших необоротнихматеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського використання;
– на утримання основних засобів, інших матеріальнихнеоборотних активів загальногосподарського використання (операційна оренда,страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання,водовідведення, охорона);
– на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факстощо);
– на оплату розрахунково-касового обслуговування та іншихпослуг банків, наданих відповідно до укладених договорів;
– на оплату податків і зборів (обов'язкових платежів), крімтих, що включаються у виробничу собівартість послуг з перевезень пасажирів;
– інші витрати (використання малоцінних і таких, що швидкозношуються, предметів, придбання канцелярських товарів, підготовка таперепідготовка кадрів, передплата періодичних професійних видань тощо).
Інші операційні витрати
3.9. Планування інших операційних витрат здійснюється на основі їхекономічного обґрунтування.
3.10. До складу інших операційних витрат не можуть включатись:
– суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахуваньдо резерву сумнівних боргів;
– витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури;
– суми, що відраховуються профспілковим організаціям дляпроведення культурно-масової та фізкультурної роботи;
– суми неустойки (штраф, пеня);
– суми нестачі та витрати від пошкодження цінностей;
– витрати, пов'язані з купівлею (продажем) іноземної валюти,та втрати від операційної курсової різниці;
– суми спонсорської та благодійної допомоги;
– собівартість реалізованих виробничих запасів;
– витрати на добровільне страхування майна та працівників;
– витрати від списання недоамортизованих основних засобів;
– оплата консалтингових та аудиторських послуг.
Фінансові витрати
3.11. До фінансових витрат належать витрати з виплати відсотків закористування кредитами та витрати, пов'язані із залученням позикового капіталудля цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності.
3.12. Розмір фінансових витрат визначається відповідно докредитних договорів і законодавства.
Плановий прибуток
3.13. До розрахунку тарифів на послуги з перевезень пасажиріввключається плановий прибуток, який спрямовується для здійснення капітальнихінвестицій, технічне переоснащення підприємств та досягнення інших цілейвідповідно до законодавства. При розрахунку планового прибутку враховуютьсятакож планові витрати з податку на прибуток від звичайної діяльностіпідприємства.
3.14. Витрати на здійснення капітальних інвестицій включаються дотарифів на підставі економічно обґрунтованих розрахунків та затвердженої вустановленому порядку програми технічного розвитку метрополітену з обсягамикоштів і строками реалізації. У процесі формування тарифу підприємство визначаєджерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації тапланованого прибутку (чи його частки).Розділ 4. Визначення тарифів на послуги з перевезеньпасажирів метрополітеном
4.1. Розрахунок калькуляції для визначення розміру тарифу наразове перевезення одного пасажира здійснюється в розрахунку на рік. При цьомувраховується загальна кількість перевезених пасажирів, включно з тими, якімають пільги на сплату за проїзд згідно із законодавством. Кількість пільговихпасажирів визначається за даними фактичного обліку.
4.2. Економічно обґрунтований тариф (Т) визначається за формулою (С + П) – Ді Т = – грн./пас.,
Vзаг
де С – повна собівартість перевезень усіх категорій пасажирів длявідповідного підприємства, грн.;
П – плановий прибуток, грн.;
Ді – доходи від іншої операційної діяльності без урахуванняцільового фінансування, пов'язаного з операційною діяльністю, грн.;
Vзаг – загальний обсяг перевезень пасажирів,прогнозований підприємством, пас.
4.3. Перегляд рівня тарифів здійснюється у зв'язку із зміною умоввиробничої діяльності та реалізації транспортних послуг, що не залежать відгосподарської діяльності підприємства.
Розрахунки тарифів на послуги міського електричного транспорту(метрополітену), підготовлені згідно з цим Порядком, за місяць до прийняттярішення щодо зміни таких тарифів погоджуються з Мінекономіки та Мінтрансзв'язку.
4.4. Метою коригування тарифів є забезпечення відшкодуванняекономічно обґрунтованих планованих витрат, які формуються на підставі повноїсобівартості та запланованого прибутку.
Перегляду рівня тарифів на послуги міського електричноготранспорту (метрополітенів) передує процедура його публічного обговорення.
Таблиця 2.2
/>

Таблиця 2.3
/>
Таблиця 2.4
/>

Таблиця 2.5
/>

Таблиця 2.6
/>

Таблиця 2.7. Результати фінансово-господарської діяльності КП«Киівський метрополітен» за 2000–2008 роки
/>


3.Зміст завдань щодо кадрової діяльності електродепо «Оболонь» КП «Київськийметрополітен»
 
3.1Аналіз кадрової діяльності в електродепо «Оболонь»
Основоюкадрової політики на підприємстві КП «Київський метрополітен» є забезпеченняматеріальних та соціальних умов збереження професійного колективу, зменшенняплинності кадрів, створення системи надбавок та преміювання за шкідливі умовипідземної праці та праці в нічний час.
Згідноз колективним договором між адміністрацією КП «Київський метрополітен» тапрофспілкою підприємства адміністрація гарантує:
1.1. Забезпечуватипідвищення заробітної плати працівників метрополітену не нижче рівня,передбаченого Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськимиоб'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськимипрофспілками і профоб'єднаннями на 2008–2009 рр.
1.2. Оплатупраці працівників метрополітену визначати першочерговим платежем в структурівитрат підприємства.
Оплатупраці працівників метрополітену проводити відповідно до наказу від 10.03.2008 №106-Н«Про введення нових тарифних ставок і посадових окладів» та змінами до нього.
Мінімальнийрозмір тарифної ставки І розряду робітника основного виробництва – 5,58 грн./годину
Мінімальназаробітна плата по метрополітену – 960 грн./місяць.
Оплатупраці начальника метрополітену відповідно до чинного законодавства здійснюватиза контрактом.
Оплатупраці неповнолітніх проводити відповідно до ст. 194 КЗпП України.
Подальшепідвищення заробітної плати з метою соціального захисту працівників здійснюватив межах фінансових можливостей метрополітену із збереженням міжрозрядних іміжпрофесійних співвідношень.
1.3. Здійснюватиоплату праці на основі тарифної системи:
-    шести-, восьмирозрядної тарифної сітки;
-    годинних тарифних ставок (окладів) робітників;
-    відрядних розцінок на відрядних роботах;
-    схем місячних посадових окладів для керівників, професіоналів, фахівців,технічних службовців;
– «Класифікаторапрофесій», Довідників кваліфікаційних характеристик
професій працівників.
1.4. Проводитиоплату праці за індивідуальні і там, де це доцільно, колективні результатироботи, з розподілом колективного заробітку із застосуванням коефіцієнтатрудової участі, пропорційно відпрацьованому часу відповідно до встановленихрозрядів чи тощо.
1.5. Дляпосилення матеріальної зацікавленості працівників у виконанні і перевиконаннівиробничих планів (завдань), підвищення ефективності виробництва, якості роботита безпеки руху поїздів застосовуються наступні системи оплати праці:
-    почасово-преміальна;
-    відрядно-преміальна;
-    акордно-відрядна;
-    відрядно-прогресивна
тапроводиться преміювання відповідно до розроблених Положень з урахуваннямфінансових можливостей метрополітену за:
-    основні виробничі результати роботи;
-    збирання, збереження відходів чорних, кольорових і дорогоціннихметалів та інших вторинних ресурсів;
-    впровадження нової техніки;
-    сприяння введенню нових потужностей;
-    сприяння винахідництву та раціоналізації;
-    виконання особливо важливих виробничих завдань;
-    до ювілейних та пам'ятних дат;
-    за позареалізаційну діяльність.
1.6. Проводити,відповідно до діючих Положень, виплати:
-    винагороди за загальні результати роботи по підсумках за рік принаявності фінансових можливостей;
-    щомісячної винагороди за вислугу років.
1.7. Виплатурічної винагороди за загальні результати роботи і доплат працівникам системиохорони здоров'я, закладів культури і спорту, проводити при наявності коштів іза умови виконання ними взятих на себе зобов'язань.
1.8. Встановлюватитакі надбавки до тарифних ставок та посадових окладів працівників:
1.8.1. Робітникамза високу професійну майстерність диференційовано по розрядах:
III  розряду               –            до12 відсотків
IV розряду               –            до16 відсотків
V   розряду               –            до20 відсотків
VI розряду               –            до24 відсотків
Надбавкивстановлювати робітникам, які стабільно забезпечують високу якість виконанняробіт, освоїли нові професії і суміжні функції і виплачуються за рахунокекономії фонду оплати праці.
Указанінадбавки відміняти при допущенні браків в роботі, неякісному виконанню робіт,невиконанні планових (нормованих) завдань, встановлених норм трудових затрат.
1.8.2.За високі досягнення в праці до 50 відсотків. При погіршенні показників роботинадбавки зменшувати або відміняти повністю.
1.8.3.За виконання особливо важливої роботи на певний термін до 50 відсотків.
1.8.4.Машиністам електропоїздів, машиністам-інструкторам. черговим по депо та їхпомічникам за класність:
I клас– 25 відсотків
II клас– 15 відсотків
III клас– 5 відсотків
1.8.5. Майстрам(старшим майстрам) і контрольним майстрам (старшим
контрольним майстрам), яким в установленому порядку присвоюються звання:
«МайстерII класу»       –        10–20 відсотків;
«МайстерІ класу»        –       20–30 відсотків.
Надбавкуза звання не включати до посадових окладів при визначенні інших доплат,надбавок, вислуги років, матеріальної допомоги та ін.
1.8.6. Керівникам,професіоналам, фахівцям і технічним службовцям за знання і використання вроботі іноземної мови в розмірі до 10 відсотків та працівникам, які працюють вумовах режимних обмежень до 20 відсотків.
1.9.Встановлювати такі доплати до тарифних ставок та посадових окладів працівників:
1.9.1.Для працівників диференційовані (по ступенях) доплати в розмірі 4, 8, 12відсотків на роботах з важкими і шкідливими умовами праці і 16, 20, 24 відсоткина роботах з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці.
Доплатиустановлювати за результатами атестації робочих місць і нараховувати їх за часфактичної зайнятості робітника на таких робочих місцях. При подальшійраціоналізації робочих місць і поліпшенні умов праці доплати зменшувати абовідміняти повністю.
Встановлюватидоплати за шкідливі умови праці майстрам, начальникам дільниць і цехів, іншимпрофесіоналам, фахівцям і технічним службовцям при їх роботі на дільницях, вцехах і на виробництвах, де більше половини робітників одержують ці доплати.Конкретний розмір доплат визначати, виходячи із атестації робочого місцяуказаного працівника.
Доплатуза шкідливі і важкі умови праці, за особливий характер праці не включати дотарифних ставок (посадових окладів) при визначенні інших доплат, надбавок,вислуги років, матеріальної допомоги тощо.
1.9.2.          Бригадираміз числа робітників, не звільненим від основної роботи, за керівництво бригадоючисельністю від 5 до 10 чоловік в розмірі до 20 відсотків, більше ніж 10чоловік до 25 відсотків за фактично відпрацьований час. Ланковим за керівництволанкою чисельністю більше 5 чоловік – в розмірі 50 відсотків відповідноїдоплати бригадиру.
Приневиконанні встановлених виробничих завдань, низькій якості роботи, виробничихі трудових порушеннях доплата не виплачується або її розмір зменшується.
1.9.3.За роботу в нічні години (з 22°° до 6°») в розмірі 40 відсотків годинноїтарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.
1.9.4.За роботу у вечірній час (з 18 до 22) в розмірі 20 відсотків годинної тарифноїставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.
1.9.5.За зміну, поділену на частини, в розмірі 30 відсотків за
відпрацьованийчас в цій зміні
1.9.6.За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника (па період відпустки,хвороби, відрядження та з інших аналогічних причин). Доплати встановлюютьсяробітникам, майстрам, начальникам дільниць, професіоналам, фахівцям і технічнимслужбовцям за виконання поряд із своєю основною роботою, обов'язків тимчасововідсутнього працівника, як правило, в межах цих же категорій працівників і врозмірах, що відповідають їх фактичній зайнятості і обсягам виконуваних робіт.
Доплативстановлюються за рахунок і в межах економії фонду оплати праці, сума доплат неможе перевищувати тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника.
Доплатуза виконання обов'язків тимчасово відсутніх керівників їх штатним заступникамне проводити.
1.9.7.За суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшенняобсягу робіт за рахунок і в межах економії фонду оплати праці, що утвориласьвід тарифних ставок та посадових окладів вивільнених працівників.
Доплатаза суміщення професій керівникам, їх заступникам, керівникам структурнихпідрозділів і їх заступникам не проводиться.
Принеповній зайнятості працівника керівник підрозділу за погодженням зпрофспілковим комітетом може доручити йому поряд з виконанням основної роботи,іншу роботу, близьку до його кваліфікації без додаткової оплати.
1.9.8.Працівникам, що мають вчену ступінь кандидата чи доктора наук відповідно доспеціальності, в розмірі відповідно 15,0 і 20,0 відсотків.
1.9.9.Працівникам, що мають почесні звання «Заслужений працівник транспорту», «Заслуженийбудівельник України», «Заслужений енергетик України», «Заслужений економістУкраїни» та інші почесні державні звання, відповідно до спеціальності, а також «Заслуженийраціоналізатор України», «Заслужений донор України», нагородженим ПочесноюГрамотою Кабінету Міністрів України та нагородженим знаком «Почесний працівникметрополітену» в розмірі 15 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).
Працівникам,нагородженим знаком «Почесному залізничнику», в розмірі 10 відсотків посадовогоокладу (тарифної ставки).
Принаявності права на декілька доплат, встановлюється одна більшого розміру.
1.10.Проводити оплату роботи в надурочний час в подвійному розмірі.
1.11.В зв'язку з виробничою необхідністю експлуатації морально застарілого рухомогоскладу, який повністю відпрацював свій ресурс, збільшувати вартість трудозатратйото ремонту до 10 відсотків.
Забезпечитивиконання заходів з поліпшення стану нормування праці в КП «Київськийметрополітен».
1.12.Проводити індексацію заробітної плати працівників в порядку, визначеному чиннимзаконодавством.
1.13.У випадку затримки виплати заробітної плати порівняно зі строками,передбаченими колективним договором, виплачувати грошову компенсацію в порядку,визначеному законодавством України.
Задопущення порушень термінів виплата заробітної плати, несвоєчасність проведеннягрошових розрахунків притягувати начальника метрополітену до дисциплінарноївідповідальності відповідно до чинного законодавства.
 
3.2Людські ресурси та система матеріального стимулювання працівників в електродепо«Оболонь»
Таблиця3.1. Схема посадових окладів з 17.03.2008 року працівникам електродепо (погодиннітарифні ставки в коп./годину)№№ п/п Види робіт Розряди І П Ш IV V VI 1. На роботах з ремонту, налагоджування та фарбування рухомого складу; верстатних роботах з обробки металу та інших матеріалів різанням на металообробних верстатах, штампувальних, гальванічних, ковальських, термічних, зварювальних, металізації деталей при ремонті вагонів і устаткування; дефектоскопії вузлів і деталей рухомого складу; з виготовлення штампів, інструменту, технологічного оснащення в інструментальній дільниці 558 579 638 734 832 968

Примітки:
1.     Годинні тарифні ставки звільненим бригадирам на ремонті рухомогоскладу, поточному утриманні колії і штучних споруд підвищуються на 10–15відсотків проти тарифних ставок, передбачених в таблиці №3.1.
2.     Окремим висококваліфікованим робітникам, зайнятим на особливоважливих і відповідальних роботах, за погодженням з профспілковим комітетомможуть встановлюватись місячні оклади замість тарифних ставок в розмірі до 2500гривень.
3.     Робітникам VI розряду, зайнятим управлінням, ремонтом таобслуговуванням виробничо-підбивочно-рихтувальних машин, встановлюються годиннітарифні ставки в розмірі 1322 коп.
4.     Годинні тарифні ставки (посадові оклади) монтерів колії,обхідників колії, операторів дефєктоскопного візка, майстрів, старших майстрівслужби колії, тунельних споруд та будівель на відкритій дільниці підвищуютьсяна 10 відсотків за фактичні години роботи.
Таблиця3.2. Схеми посадових окладів професіоналів і фахівців служб, електродепо№№п/п Назва посад
Коефіцієнти співвідношень до місячної тарифної ставки робітника І розряду основного
виробництва Місячні посадові оклади (в гривнях) мінімальний максимальний мінімальний максимальний 1. Провідні професіонали: конструктор, технолог, маркетолог, економіст, інженер з організації і нормування праці, юрисконсульт, інженер з охорони праці 2,60 3,38 2070 2690
 

Таблиця3.3. Годинні тарифні ставки та схеми посадових окладів працівників Київськогометрополітену при 40-годинному робочому тижні
1.Для робітників локомотивних бригад, які обслуговують електропоїздиметрополітену№№ Види робіт При 40-годинному робочому тижні В перерахунку на 36-годинний робочий тиждень машиніст електропоїзда помічник машиніста ел. поїзда машиніст електро- помічник машиніста ел. поїзда Пасажирський рух 1. При роботі з електропоїздами метрополітену на дільницях з рухом понад 40 пар поїздів за годину 1146 901 1272 1000 Те ж при роботі без помічника (однією особою) 1718
- 1907
- 2.
При роботі з електропоїздами метрополітену на інших дільницях метрополітену (до 40 пар поїздів за
годину) 996 797 1106 885! Те ж при роботі без помічника (однією особою) 1494
- 1658
- Маневрова робота 1. При виконанні маневрових робіт: на маневрових роботах в метрополітені 892 661
-
- те ж при роботі без помічника 1339
-
- (однією особою)
Примітки:
1.      Припроведенні перерахунків із 40-годинного робочого тижня на 36-годинний робочий тижденьзастосовується коефіцієнт 1,11
2.      Годинні тарифні ставки, передбачені для оплати праці при роботі зелектропоїздами метрополітену на дільницях з рухом понад 40 пар поїздів загодину, застосовуються за години фактичної роботи з указаною інтенсивністюруху.
3.      При роботі з поїздами в різних нидах руху, на маневрових роботахоплата праці робітників локомотивних бригад провадиться за фактично виконануроботу.
7. Тарифніставки для локомотивних бригад встановлені без урахування доплати за умовипраці.
Таблиця3.4. Схеми посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців служб,електродепо№№ п/п Найменування посад
Коефіцієнти співвідношень до місячної тарифної ставки робітника І розряду основного
виробництва Місячні посадові оклади (в гривнях) мінімальний максимальний Мінімальний Максимальний 1. Начальники служб: руху, рухомого складу 4,10 5,33 3260 4240 2. Начальники служб: комерційної; колії, тунельних споруд та будівель; електропостачання; сигналізації та зв'язку; ескалаторної; електромеханічної; начальник електродепо; соціального забезпечення; матеріально-технічного постачання 3,90 5,07 3100 4030 3. Начальники дистанцій: руху, сигналізації І група 3,24 4,21 2580 3350 П група 3,10 4,03 2465 3205 Ш група 2,97 3,86 2365 3070 4. Начальники дистанцій: колії, тунельних споруд, ремонтно-транспортної, електропостачання, з ремонту електрообладнання, зв'язку, пасажирської автоматики, пожежної сигналізації, спеціальних об'єктів, електромеханічної, кабельних мереж та освітлення, електрозахисту та автотелеуправління, технічного обслуговування ескалаторів, обслуговування та ремонту електрообладнання пристроїв автоматики і телемеханіки, капітального ремонту ескалаторів і виготовлення нестандартного обладнання, капітального ремонту електромеханічної служби, котельного та газового господарства І група 3,13 4,07 2490 3240 П група 3,00 3,90 2385 3105 III група 2,88 3,74 2290 2975
Таблиця3.5. Премія виплачується за виконання колективами структурних підрозділів наступнихпоказниківНазва підрозділів Показники преміювання
Розмір
премії,
%
Електродепо «Дарниця», «Оболонь»
«Харківське»
1.    Неперевищення плану витрат в основній діяльності.
2.    Забезпечення безпеки руху поїздів (відсутність браків).
3.    Виконання графіка руху поїздів не нижче 99,9% (без урахування поїздів, відмінених не з вини працівників метрополітену).
4.    Неперевищення питомої норми витрат електроенергії на тягу
поїздів, передбаченої планом.
5.    Виконання плану доходів від іншої операційної діяльності.
8
10
4
3
5
 

3.3Кадрова політика та плани соціального розвитку трудового колективу велектродепо «Оболонь»
 
Згідноз колективним договором адміністрація КП «Київський метрополітен» зобов'язуєтьсязабезпечувати наступні заходи соціального розвитку колективу:
1. Зметою забезпечення працівників метрополітену житлом виділяти кошти на пайовебудівництво житла.
2. Утриманнягуртожитку по вул. Тампере, 10, бази відпочинку в с. Літки, спорткомплексупроводити за рахунок коштів метрополітену.
Виконатироботи з реконструкції адміністративної будівлі, столової і; корпусу №2 зблагоустроєм території, а також укріплення берега р. Десна благоустроєм пляжу.
3.       Розподілжитлової площі проводити згідно з житловим Кодексом України та «Правиламиобліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов».
Приотриманні метрополітеном житлової площі для осіб, що потребують поліпшенняжитлових умов, розподіляти її в наступному порядку:
-    15% для осіб, що перебувають на квартирному обліку на пільговихпідставах;
-    85% для осіб, що перебувають на квартирному обліку на загальнихпідставах. При необхідності виділяти поза чергою до 5% від отриманої житлової площівисококваліфікованим робітникам, інженерно-технічним працівникам, що внесливагомий внесок у розвиток метрополітену.
4.Забезпечити за рахунок коштів метрополітену розвиток матеріально-технічноїбази, опалення, освітлення, водопостачання, автотранспорт, ремонт, прання таінші комунальні послуги кімнат відпочинку, технічних кабінетів, бібліотек,медпунктів та пунктів громадського харчування.
5.Відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права тагарантії діяльності» відраховувати кошти на культурно-масову, фізкультурну іоздоровчу роботу (придбання путівок в санаторії, бази відпочинку, в оздоровчітабори дітям віком до 12 років для працівників метрополітену, крім членівВППКМ) ОПО -1379,8 тис. грн., а для оздоровлення членів профспілки ВГ1ІІКМ таїх дітей – 30,0 тис. грн. в розрахунку на рік.
6.Надавати одноразову допомогу працівникам метрополітену при виході на пенсіювперше та при звільненні на пенсію вперше з причини встановлення інвалідності(І і II груп), які не досягли пенсійного віку, залежно від стажу роботи наметрополітені:
-    від 3 до 5 років        –       одна середньомісячна заробітнаплата;
-    від 5 до 10 років               дві середньомісячні заробітніплати;
-    від 10 до 15 років –          три. середньомісячні заробітніплати;
– після15 років                      чотири середньомісячні заробітні плати;
ветеранампраці зі стажем роботи на метрополітені не менше 15 років та ветеранам праціметрополітену – п'ять середньомісячних зарплат.
Розмірсередньомісячної зарплати для нарахування допомоги визначати за два останнімісяці перед виходом на пенсію відповідно до порядку, встановленого чиннимзаконодавством.
7.Встановити щомісячну матеріальну допомогу непрацюючим пенсіонерам, що вийшли напенсію з метрополітену із стажем роботи в метрополітені понад 10 років, врозмірі 20 грн., ветеранам праці метрополітену в розмірі 30 грн.
Вособливих випадках начальник метрополітену може надавати матеріальну допомогупрацівникам метрополітену, які вийшли на пенсію і не працюють, залежно від стажу;роботи на метрополітені з урахуванням фінансових можливостей метрополітену.
8.       Принаданні щорічної відпустки або основної безперервної її частини (14 днів) (заграфіком), виплачувати одноразову за відповідний робочий період матеріальнудопомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу, місячної тарифної ставки,розрахованої за середньомісячною річною нормою робочого
часу.При неповній зайнятості працівника або стажі роботи менше 11 місяцівматеріальна допомога надається пропорційно фактичній зайнятості та стажувідповідно.
9.Начальник метрополітену може надавати матеріальну допомогу працівникамметрополітену, які перенесли операцію або тривало хворіють, а також в особливихвипадках, для лікування близьких родичів працівників метрополітену (батьків,дітей, чоловіка, дружини) в межах середньої заробітної плати по метрополітену зурахуванням фінансових можливостей та стажу роботи в метрополітені післярозгляду відповідною комісією.
10.Працівникам, які мають земельні ділянки під будівництво дач абопрацівникам-забудовникам власного житла, в межах наявних можливостей допомагатив придбанні будівельних матеріалів і наданні транспортних послуг.
11.Надавати жінкам-матерям відпустки по догляду за дитиною відповідно до чинногозаконодавства.
12.Домагатись вирішення питань придбання працівниками метрополітену земельнихділянок під городи та сади.
13.Забезпечити всіх працівників і пенсіонерів метрополітену, які потребують,побутовим паливом згідно з діючими нормами і за цінами поточного року, невищими за існуючі в територіальних паливних конторах. Інвалідам першої і другоїгруп, сім'ям працівників загиблих на виробництві, паливо надається ідоставляється безкоштовно.
14.Забезпечувати надання працівникам, які потерпіли внаслідок Чорнобильськоїкатастрофи, соціальних пільг і гарантій, передбачених законодавством України.
15.Надавати працівникам, які перебувають на обліку, що потребують покращенняжитлових умов, безпроцентні позики для індивідуального кооперативного житловогобудівництва згідно з Положенням.
16.Видавати працівникам, які забезпечують рух поїздів, обслуговування пасажирів,на час виконання ними службових обов'язків комплект форменого одягу, якщо дляних не встановлено спеціальний робочий одяг.
17.Виділяти працівникам додатково до передбаченої законодавством у випадку смерті,близьких родичів (батьків, дітей, чоловіка, дружини) матеріальну допомогу напоховання в розмірі середньої заробітної плати по метрополітену, що склалась запопередній місяць без урахування винагороди за підсумками роботи за рік таінших разових виплат по метрополітену, а у випадку смерті працівникаметрополітену здійснювати організацію його поховання за рахунок служби, депрацював померлий, в межах середньої заробітної плати по метрополітену.

4.Зміст завдань щодо фінансової діяльності електродепо «Оболонь» КП «Київськийметрополітен»
 
4.1Фінансова діяльність в електродепо «Оболонь»
 
Фінансовадіяльність електродепо «Оболонь» побудована на планових нормах витрат навідповідні види ТО, ТР, КР для відповідних типів обслуговуємих метровагонів.Джерелами фінансування робіт є планові виділені ресурси централізованоюбухгалтерією КП «Київський метрополітен» за поданням планового управління КП«Київський метрополітен».
Втабл. 4.1 – 4.3 представлені результати роботи електродепо «Оболонь» у виглядідекларації про розрахунок податку на прибуток за 2006–2008 роки. При цьомудоходи електродепо – це виділена сума бюджету на діяльність електродепо«Оболонь» з боку централізованої бухгалтерії. Фактична доходністьКуренівсько-Красноармійської лінії, яка обслуговується електродепо «Оболонь»,не приймалася плановим управлінням КП «Київський метрополітен» до уваги,оскільки фактичний стан зносу вагонів на Святошинський лінії значно вищий, томукошти для ТО, ТР та КР розподіляються згідно з середнім віком та кількістюобслуговуємих вагонів електропоїздів метрополітену.
Якпоказує аналіз табл. 4.1 – 4.3 діяльність електродепо «Оболонь» – постійнозбиткова, оскільки виділення коштів на проведення ТО, ТР, КР не відповідаєреальним потребам для рівня зношеності метровагонів.
 

Таблиця4.1. Декларації про доходи, витрати та оподатковує мий прибуток електродепо«Оболонь» за 2008 рік (виокремлення структурного підрозділу при бюджетуванні діяльностіКП «Київський метрополітен)ПОКАЗНИКИ Код рядка Сума Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі: 01
25749604 доходи від продажу товарів (робіт, послуг) 01.1
7625616 приріст балансової вартості запасів 01.2 К1
1059166 доходи від виконання довгострокових договорів 01.3 К2 прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами 01.4 К3 прибуток від операцій з землею 01.5 К1 інші доходи, крім визначених у 01.101.5 01.6
17064822 Коригування валових доходів, у тому числі: (± 02.1 ± 02.2 + 02.3) 02 зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 02.1 самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів 02.2 врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості 02.3 К4
Скоригований валовий дохід (01 ± 02)
03
25749604
Валові витрати, у тому числі:
04
21866345 витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11 04.1
4193536 убуток балансової вартості запасів 04.2 К1 витрати на оплату праці 04.3
11948766 сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування 04.4
4390622 сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення 04.5 сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4 04.6 Р1
376635 витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів 04.7 К2 добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг) 04.8 Р2 від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року 04.9 витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин 04.10 К1
772580 85% витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів 04.11 Р3 сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації) 04.12 K1/1 інші витрати, крім визначених у 04.104.12 04.13
184206 Коригування валових витрат, у тому числі: (± 05.1 ± 05.2 + 05.3) 05 зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 05.1 самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів 05.2 врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості 05.3 К4
Скориговані валові витрати (04± 05)
06
21866345
Сума амортизаційних відрахувань
07К1
10383259
Таблиця4.2. Декларації про доходи, витрати та оподатковує мий прибуток електродепо«Оболонь» за 2007 рік (виокремлення структурного підрозділу при бюджетуваннідіяльності КП «Київський метрополітен)ПОКАЗНИКИ Код рядка Сума Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі: 01
23292798 доходи від продажу товарів (робіт, послуг) 01.1
7392191 приріст балансової вартості запасів 01.2 К1
502005 доходи від виконання довгострокових договорів 01.3 К2 прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами 01.4 К3 прибуток від операцій з землею 01.5 К1 інші доходи, крім визначених у 01.101.5 01.6
15398602 Коригування валових доходів, у тому числі: (± 02.1 ± 02.2 + 02.3) 02 зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 02.1 самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів 02.2 врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості 02.3 К4
Скоригований валовий дохід (01 ± 02)
03
23292798
Валові витрати, у тому числі:
04
15038202 витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11 04.1
3775232 убуток балансової вартості запасів 04.2 К1 витрати на оплату праці 04.3
7212943 сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування 04.4
2559925 сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення 04.5 сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4 04.6 Р1
316114 витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів 04.7 К2 добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг) 04.8 Р2 від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року 04.9 витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин 04.10 К1
1173988 85% витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів 04.11 Р3 сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації) 04.12 K1/1 інші витрати, крім визначених у 04.104.12 04.13 Коригування валових витрат, у тому числі: (± 05.1 ± 05.2 + 05.3) 05
447807 зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 05.1
-572 самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів 05.2
-181015 врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості 05.3 К4
629394
Скориговані валові витрати (04± 05)
06
15486009
Сума амортизаційних відрахувань
07К1
12038890
Таблиця4.3. Декларації про доходи, витрати та оподатковує мий прибуток електродепо«Оболонь» за 2006 рік (виокремлення структурного підрозділу при бюджетуваннідіяльності КП «Київський метрополітен)ПОКАЗНИКИ Код рядка Сума Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі: 01
22914587 доходи від продажу товарів (робіт, послуг) 01.1
8096700 приріст балансової вартості запасів 01.2 К1
863561 доходи від виконання довгострокових договорів 01.3 К2 прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами 01.4 К3 прибуток від операцій з землею 01.5 К1 інші доходи, крім визначених у 01.101.5 01.6
13954326 Коригування валових доходів, у тому числі: (± 02.1 ± 02.2 + 02.3) 02 зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 02.1 самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів 02.2 врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості 02.3 К4
Скоригований валовий дохід (01 ± 02)
03
22914587
Валові витрати, у тому числі:
04
21827912 витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11 04.1
6386113 убуток балансової вартості запасів 04.2 К1 витрати на оплату праці 04.3
8956121 сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування 04.4
3309109 сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення 04.5 сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4 04.6 Р1
223673 витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів 04.7 К2 добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг) 04.8 Р2 від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року 04.9
1596800 витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин 04.10 К1
1108277 85% витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів 04.11 Р3 сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації) 04.12 K1/1 інші витрати, крім визначених у 04.104.12 04.13
247819 Коригування валових витрат, у тому числі: (± 05.1 ± 05.2 + 05.3) 05
374701 зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 05.1 самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів 05.2
28728 врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості 05.3 К4
345973
Скориговані валові витрати
06
22202613
Сума амортизаційних відрахувань
07К1
13002333
Об'єкт оподаткування позитивний (+) від'ємний (–)
08
-12290359
 
4.2Рівень організації облікової діяльності в електродепо «Оболонь»
 
Самостійнаоблікова діяльність в електродепо «Оболонь» проводиться на рівні облікуфактичних витрат на виконання планових та позапланових ТО, ТР, КР в межахвиділених ресурсів плановим управлінням КП «! Київський метрополітен».
4.3Аналіз активів електродепо «Оболонь»
Самостійнийоблік та аналіз активів (фінансовий облік) в електродепо «Оболонь» непроводиться, оскільки це є функцією централізованої бухгалтерії КП «Київськийметрополітен».
 
4.4Аналіз джерел фінансування діяльності електродепо «Оболонь»
Джереламифінансування діяльності електродепо «Оболонь» є централізовано виділені ресурсиплановим управлінням КП «Київський метрополітен».


5.Зміст завдань щодо інвестиційної діяльності електродепо «Оболонь» КП «Київськийметрополітен»
 
Нарівні електродепо «Оболонь» як безбалансового структурного підрозділу комунальногопідприємства «Київський метрополітен» самостійна інвестиційна діяльність наведеться, оскільки це є функцією управління розвитку центрального апаратууправління КП «Київський метрополітен», яке враховує пропозиції керівництваелектродепо «Оболонь» при загальному плануванні розвитку та діяльностіпідприємства.


6.Зміст завдань щодо інноваційної діяльності електродепо «Оболонь» КП «Київськийметрополітен»
 
Нарівні електродепо «Оболонь» як безбалансового структурного підрозділу комунальногопідприємства «Київський метрополітен» самостійна інноваційна діяльність неведеться, оскільки це є функцією управління розвитку центрального апаратууправління КП «Київський метрополітен», яке враховує пропозиції керівництваелектродепо «Оболонь» при загальному плануванні розвитку та діяльностіпідприємства.
Так,в електродепо «Оболонь» у 2006–2009 роках відпрацьований комплекс ремонтнихробіт по обслуговуванню нового першого 5-ти вагонного вітчизняного поїзду метро– вагонів серії 81–7021, 81–7022
Увідповідності до Політики в області якості підприємства, його головна задача вобласті якості – задоволення споживачів, що визначає необхідність врахування нетільки дійсних, а і майбутніх їх запитів. Тому, при розробці конструкторськоїдокументації, були ураховані всі побажання і пропозиції споживачів іустановлені вимоги до якості головного вагону метро, розроблюваного тапобудованого ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» за технічним завданням КП «Київськийметрополітен» з метою реалізації Концепції проекту «Про наміри створенняукраїнського вагону метро нового покоління для Київського метрополітену»,узгодженого головою КМДА.
Головнийвагон метро виробництва ВАТ «КВБЗ» має покращені характеристикиенергоспоживання, безпеки і комфортності для пасажирів і машиніста.
Основнівимоги до якості вагона, які забезпечують безпеку для життя та здоров'я людей,майна пасажирів, охорону навколишнього природного середовища містять:
— вимоги до надійності;
— вимоги до конструкції;
— вимоги до візка;
— вимогидо обладнання кабіни управління;
— вимогидо гальмового устаткування;
— вимоги до автозчіпки;
— вимоги до кузову;
— вимоги до вікон та дверей;
— вимогидо внутрішнього обладнання;
— вимоги до електрообладнання;
— вимоги до устаткування управління, зв'язку, радіообладнання, вентиляції таосвітлення;
— вимоги до пневматичного обладнання;
— вимоги до захисного покриття;
— вимоги до технологічності; вимоги до дизайну, ергономіки та технічної естетики;
— вимоги до безпеки життя, здоров'я, та майна громадян і охорони довкілля;
— вимоги до сумісності;
— вимоги до транспортування та зберігання;
— вимоги до сировини, матеріалів та покупних комплектуючих виробів;
— вимоги до консервації, упакування та маркування.
— вимоги до пожежної безпеки;
— вимоги для матеріалів та конструкцій для внутрішнього устаткування;
— вимогидо нагрівальних приладів;
— вимоги до засобів оповіщення про пожежу;
— вимоги до обладнання засобами пожежегасіння;
— вимоги до вогнезатримуючим конструкціям;
— вимоги до забезпеченню безпечних умов евакуації пасажирів.
Головнийвагон метрополітену мод. 81–7021 призначений для перевозки пасажирів лінійметрополітену в умовах помірного клімату. Вагон виробляється в кліматичномувиконанні «У» категорія розміщення 1.1 по ГОСТ 15150 та ГОСТ 15543. Діапазонробочих температур від -400С до + 400С.
Основніпараметри та характеристики вагону:
— Маса тари, кг, не більше 33000
— Живлення електроенергією Від 3-ї контактної рейки постійним струмом
— Напруга на струмоприймачі, В 750+200
— Акумулятор КРL 70Р
— Кількістьакумуляторів, шт. 65
— Номінальнанапруга батареї, В 75
— Габарит рухомого складу, згідно ГОСТ 23961 М
— Максимальне навантаження на вісь колісної пари (тс), не більше 147 (15)
— Ширина колії, мм 1520
— Мінімальний радіус кривої на головних шляхах, м 200
— Мінімальний радіус кривої на паркових (запасних) шляхах, м 60
— Швидкість руху по кривій на паркових (запасних) шляхах, км/год, не більше 15
— Максимальний уклін шляху, % 6
— Кількість місць для сидіння, шт., не менше 36
— Місткість номінальна, пасажирів, не менше 161
— Конструктивна швидкість, км/год, не більше 90
— Середнє прискорення на горизонтальній дільниці шляху при досягненні швидкості33 км/год з середнім навантаженням 88200Н (9 тс), м/с, не менше 1,2
— Середнє уповільнення на горизонтальній дільниці шляху при середньомунавантаженні 88200Н (9 тс) при електричному гальмуванні зі швидкістю 90 км/год,м/с, не менше 1,15
— Показник плавності ходу, не більше 3,25
— Часрозгону до швидкості 80 км/год, сек., не більше 35
— Ширина дверного отвору в світлі, мм, не менше (бокових дверей) 1300
— Висота дверного отвору в світлі, мм, не менше (бокових дверей) 1900
— Вихід дверей в відкритому стані за габарити кузова, мм, не більше 90
— Ширина дверного отвору у світлі (торцевих дверей), мм, не менше 750
— Висота дверного отвору у світлі (торцевих дверей), мм, не менше 1832
До складуголовного вагону входить:
— кабіна управління;
— пасажирський салон;
— ходова частина;
— ударно-тягове обладнання;
— система кондиціювання повітря в кабіні управління;
— система вентиляції вагону;
— контейнери з тяговим електрообладнанням, з обладнанням комутації і захисту,гальмівні резистори;
— акумуляторна батарея;
— система електропневматичного гальма і електрокомпресор;
— апаратура зв'язку і управління, електрообладнання.
Показниканадійності вагону:
— призначений строк служби до списання – 31 рік;
— призначений ресурс до планових ремонтів з довіреною вірогідністю – 0,9.
ТР – 1(60000+10000) км;
ТР – 2(175000+15000) км;
ТР – 3(350000+20000) км;
середньогоремонту (700000+40000) км;
капітальногоремонту (2800000+120000) км.
Вікнасалону виконані глухими та затемненими у вигляді однокамерних скло пакетів.Скло вікон і дверей безпечні для пасажирів і відповідають ГОСТ 5727.
Комплектуючівиробі, що входять до конструкції вікон, не виробляють токсичних речовин уконцентраціях, шкідливих для здоров'я людини та відповідають нормам МОЗ Українипо санітарно-хімічним речовинам, а також володіють біостійкістю і можливістюобробки сучасними миючими засобами та хіміко – тепловою дезинфекцією.
Салонпотягу обладнаний двоствірчатими прикладено-здвижними автоматичними дверима,які склінні по чотири з кожного боку із гумовим ущільненням створів, щопритуляються. Двері салону мають електричний привід в уповільнювачем на кінціпереміщення. Час відкриття-закриття дверей складають від 3 до 4 сек.Управління дверима виконує система управління, яка забезпечує слідуючи режимиробіт:
а)дистанційний – закриття всіх дверей однієї сторони складу машиністом;
б)дистанційний – відкриття всіх дверей однієї сторони складу машиністом призупиненому складі;
в) ручний– відкриття при зупиненому складі кожної двері з однієї сторони складупасажиром, при наявності дозволу на відкриття від машиніста, як з кабіниуправління, так і з перону (після натискання кнопки, що встановлена в зонідверей).
Кабінауправління обладнана лобовим склом, яке має електричний підігрів. Кондиціонерзабезпечує охолодження, підігрів і очистку повітря, а також автоматичнерегулювання температури і інтенсивності вентиляції кабіни управління.Кондиціонер при роботі в автоматичному режимі охолодження не допускає перепадитемператур між зовнішнім повітрям і повітрям в кабіні машиніста більше 12 0С.Повітряний фільтр кондиціонера забезпечує ступінь очистки повітря від пилу неменше 95%. Склад пилу у повітряному середовищу машиніста не перевищує 0,5мг/м3. Фільтруючий матеріал має гігієнічний сертифікат МОЗ України.
Длявиготовлення деталей і складових одиниць основних несучих елементів конструкціївагону (хребтові і шворневі балки) використовується прокат зі сталі підвищеноїміцності марки 09Г2Д ГОСТ 19281, сталь вуглеводна звичайної якості марки Ст3сп5ГОСТ 380, а також сталі марок 15 і 20 ГОСТ 1050 з обмеженим складом вуглецю длясталі 20 до 0,22% не застосовуються В інших елементах конструкції вагону зурахуванням роботи цих елементів застосовуються марки сталей по ГОСТ 380 і ГОСТ1050 різної ступені розкислення.
Дляпокриття підлоги між сидіннями і дверними отворами застосовуєтьсяполівинилхлоридний лінолеум, який виконаний із важко горючих матеріалів.
Облицюваннякабіни управління і салону виготовлюється із декоративних облицювальнихматеріалів, що відповідають вимогам пожежної і санітарної безпеки. Для скліннялобового вікна кабіни застосовано високоміцне безпечне скло. Для скліннябокових вікон кабіни і усіх дверних віконних отворів застосовується скло плоске1 сорту.
Контрольякості головного вагону метро в цілому і його складових частин здійснюєтьсяконтрольним апаратом Управлінням якості продукції (УЯП) у відповідності довимог технічних умов.
Упроцесі виробництва вагона проводяться вхідний та операційний контроль,приймально-здавальні випробування, періодичні та типові випробування. Вхіднийконтроль матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних виробів, які надходятьдля виготовлення вагона, проводять у відповідності до порядку, встановленогопідприємством-виробником за ГОСТ 24297.
Операційномуконтролю підлягають окремі операції, деталі і складальні одиниці, необхідністьу якому обумовлена, вимогами конструкторської документації та технологічнимипроцесами. Операції, деталі, складальні одиниці, які відповідають вимогамконструкторської та технологічної документації, повинні бути прийнятіконтрольним апаратом УЯП. Приймання оформлюється постановкою клейма іздійснюється відмітка у супроводжуючій документації (технологічний паспорт).Приймально-здавальним випробуванням (ПЗВ) повинен підлягати кожний, повністюекіпірований і готовий до використання за призначенням вагон в обсязі ТУ.
ПЗВголовного вагону метро здійснює контрольний апарат УЯП ВАТ «КВБЗ» позатвердженим технологічним процесам, які розроблені згідно вимог ТУ. Результатиперевірок опору та міцності ізоляції, подачі обробленого повітря в місцяпостійного перебування пасажирів та швидкості руху обробленого кондиціонеромповітря в місцях постійного находження пасажирів, щільності систем опалення,водопостачання та водяного пожежегасіння заносяться в технологічний паспорт.
Випробувальнеобладнання, яке використовується для контролю метрологічних характеристиквагона та його складових частин атестоване згідно з ДСТ 24555 і має відповіднийатестат, повірене за ДСТУ 2708, каліброване за ДСТУ 3989 та атестоване за ДСТУ3215 і має відповідні властивості.
Післязакінчення монтажу кожна система пред'являється контрольному апарату УЯП.Результати приймання заносяться в технологічний паспорт складання вагона.
Основніхарактеристики і споживчі властивості продукції.
Доосновних показників оцінки споживчих властивостей головного вагону метро мод.81–7021 відносяться:
— безпечність;
— економічність;
— естетика, дизайн;
— ціна;
— конструктивна швидкість;
— плавність ходу;
— рівень звукового тиску;
— надійність;
— система освітлення;
— вентиляція, кондиціювання та опалення;
— зручність;
— система автоматичного управління, контролю та діагностики.
Головнимикористувачами головного вагону є КП «Київський метрополітен». Воно ініціюваловиробництво ВАТ «КВБЗ» вагони для метрополітену.
Головнийвагон метро відповідає вимогам ГОСТ 50850, ТУ, вимогам безпечного перевозупасажирів і інструкції по монтажу електрообладнання. Механічне обладнаннявідповідає вимогам ГОСТ 3–017–2001.
Обладнанняголовного вагона метро відповідає:
— державним санітарним нормам «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку таінфразвуку» ДСН 3.3.6.037. -99;
— «Державнимсанітарним нормам виробничої загальної та локальної вібрації» ДСН 3.3.039–99;
— державним санітарним нормам «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»ДСН 3.3.6.042–99.


7.Зміст завдань щодо маркетингової діяльності електродепо «Оболонь» КП «Київськийметрополітен»
 
7.1Маркетингова діяльність в електродепо «Оболонь»
 
Нарівні електродепо «Оболонь» як безбалансового структурного підрозділу комунальногопідприємства «Київський метрополітен» самостійна маркетингова діяльність неведеться, оскільки це є функцією управління маркетингу центрального апаратууправління КП «Київський метрополітен», яке враховує пропозиції керівництваелектродепо «Оболонь» при загальному плануванні розвитку та діяльностіпідприємства.
 
7.2Ефективність асортиментної політики послуг електродепо «Оболонь»
Тарифина послуги перевезення пасажирів в Київському метрополітені були встановлені рішеннямКМДА від 07.03.2000 року №326 на рівні 50 коп. за одну поїздку та діяли до04.11.2008 року. Рішенням КМДА від 30.10.2008 року №1490 був введений тариф наодну поїздку в метрополітені – 2,0 грн., тобто вище в 2 рази.
Заперіод дії постійного тарифу в 50 коп./поїздку в Україні та м. Києві суттєвозмінилися економічні обставини (середньомісячна заробітна плата зросла в 7,7рази, індекс цін на продукцію промислових підприємств, паливо та послугистановить у 2008 році 390 -550% відносно рівня 2000 року), внаслідок чого з2004 року надання послуг перевезення пасажирів в метрополітені стало збитковим.
Враховуючи,що діючі тарифи не покривають витрат метрополітену, планові збиткиметрополітену покриваються двома джерелами – бюджетними асигнуваннями зКиївського міського бюджету та комерційною діяльністю метрополітенів від орендита надання рекламних площ для розташування комерційної реклами на станціях та впоїздах метрополітену.
Прицьому, фінансування експлуатаційної діяльності комунальних підприємствтранспорту м. Києва збільшено в 6,3 рази з рівня 96,4 млн. грн. у 2000 році дорівня 609,3 млн. грн. у 2008 році. При цьому ці кошти замість спрямування нарозвиток метрополітену (придбання та модернізацію рухомого складу, будівництвонових ліній) спрямовуються тільки на компенсацію невиправдано низьких тарифівза поїздку (табл. 7.1, рис. 7.1 -7.3).
Таблиця 7.1. Тарифина перевезення пасажирів метрополітенуми України у 2005 році КП «Київський метрополітен» ДП «Харківський метрополітен» ДП «Дніпропетровський метрополітен» Діючий тариф, грн.
0,50 в жетонах
0,40 в проїзних квитках
0,20 в студентських квитках
0,10 в учнівських квитках
0,50 в жетонах
0,50 в проїзних квитках
0,25 в студентських квитках 0,60 в жетонах Середній тариф, грн. 0,433 0,47 0,60 Відсоток від собівартості 48,1 54,6 31,4

/>
Рис. 7.1.Тарифи на перевезення пасажирів метрополітенуми України (грн.) у 2005 році таїх економічна ефективність для покриття витрат метрополітенів
Аналізосновних вартісних показників у розрахунку на одного пасажира у динаміцісвідчить про постійне погіршення тенденції випереджаючого зростаннясобівартості над доходами, отриманими від перевезення одного пасажира з 2004року (див. дані по КП «Київський метрополітен» – рис. 7.2).
/>
Рис. 7.2.Динаміка плати за поїздку, собівартості та середньої плати за перевезенняодного пасажира КП «Київський метрополітен» у 2000–2005 роках

З 31січня 2009 року у Київському метрополітені діють нові тарифи на перевезенняпасажирів:
-          вартість однієї поїздки (по жетону) становить 1,70 грн., яка булазнижена за вимогами Антимонопольного комітету України з рівня 2,0 грн.(розпорядження Київської МДА) за 1 поїздку до рівня 1,5 -1,7 грн.
-          вартість проїзних квитків та терміни їх введення в обіг вказані внаступній таблиці 7.2.
Таблиця7.2. Тарифи на проїзні квитки в Київському метрополітені з 01.02.2009Види проїзних квитків Вартість проїзного квитка, грн. на 15 днів з дати першого проходу на 30 днів з дати першого проходу на 1 календарний місяць на другу половину місяця на 1 календарний квартал на 1 календарний рік Метро 48,00 95,00 95,00 48,00 260,00 910,00 Метро/автобус – – 150,00 75,00 425,00 1 430,00 Метро/тролейбус – – 150,00 75,00 425,00 1 430,00 Метро/трамвай – – 150,00 75,00 425,00 1 430,00 4 види транспорту – – 230,00 115,00 650,00 1 990,00 Для студентів вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання, грн. (за безготівковим рахунком через Студентську профспілку) Метро – – 48,00 – – 455,00 Метро/автобус – – 75,00 – – 715,00 Метро/тролейбус – – 75,00 – – 715,00 Метро/трамвай – – 75,00 – – 715,00 4 види транспорту – – 115,00 – – 995,00 Для учнів шкіл денної форми навчання, грн. Метро – – 24,00 12,00 – 228,00 Метро/автобус – – 38,00 19,00 – 358,00 Метро/тролейбус – – 38,00 19,00 – 358,00 Метро/трамвай – – 38,00 19,00 – 358,00 4 види транспорту – – 58,00 29,00 – 498,00

8.Зміст завдань щодо зовнішньоекономічної діяльності електродепо «Оболонь» КП«Київський метрополітен»
 
Нарівні електродепо «Оболонь» як безбалансового структурного підрозділу комунальногопідприємства «Київський метрополітен» самостійна зовнішньоекономічна діяльністьне ведеться.


9.Зміст завдань щодо загальної оцінки ефективності, проблем та перспективдіяльності електродепо «Оболонь» КП «Київський метрополітен»
 
9.1Перспективи діяльності електродепо «Оболонь»
Схемоюкомплексного розвитку транспорту в Києві на період до 2020 року розвитокметрополітену визначений як пріоритетний напрямок.
Відповіднодо розрахунків, перевезення метрополітеном збільшаться з 600 до 900 мільйонівпасажирів у рік, тобто в 1,5 рази. У загальному обсязі внутріміськихпасажирських перевезень частка метрополітену буде становити 42,2%. Схемарозвитку метрополітену передбачає продовження трьох діючих ліній і будівництводвох нових зі спорудженням за період 2005–2020 років 55,6 км ліній (по 3,3 кму рік) і 42-х станцій.
Святошинско-броварськалінія – буде продовжена уздовж проспекту Палладина до станції «Новобеличи», щорозміститься біля однойменної зупинки приміської залізниці. Також запланованебудівництво других виходів на ст. м. «Лісова» (кошторисна вартість – 10мільйонів гривень), «Дарниця» (50 мільйонів гривень) і «Вокзальна» (130мільйонів гривень). Куренівсько-Червоноармійська лінія – буде розвиватися впівденному напрямку до житлового масиву Чабани з відгалуженням від станції«Іподром» на Кільцеву дорогу. Заплановано продовження лінії від станції«Либідська» до станції «Терем-ки» (7,6 км) із шістьма станціями. Ділянкавід станції «Либідская» довжиною 3,8 кілометри із трьома станціями (» Демеевская»,«Голосеевская», «Васильковская») планується побудувати до 2007 року, кошториснавартість робіт – 490 мільйонів гривень. Наступна пускова ділянка від станції«Васильковская» до станції «Виставочний центр» довжиною 1,2 кілометри будепобудований до 2008 року. Кошторисна вартість – 123 мільйона гривень.
Пускдвох останніх запланованих станцій – «Іподром» і «Теремки» – буде здійсненийпісля 2010 року. Так само до 2007 року заплановане будівництво майстерень ізремонту ескалаторів електродепо «Оболонь» (кошторисна вартість – 151,7 мільйонагривень).
До2010 року на цій лінії запланований пуск ділянки із двома станціями«Бориспільська» і «Червоний хутір».
До2011 року в цьому напрямку будуть побудовані наступні станції: «Промислова»,«Вулиця Горбунова» і «Дарницький вокзал» (кошторисна вартість – 415 мільйонівгривень). Загальна довжина ділянки від станції «Харківська» до станції«Дарницький вокзал» складе 13,4 кілометри.
Подільско-Воскресенськалінія – запланована довжиною 17,3 км із 13-ю станціями й виделковимвідгалуженням на Лівобережну лінію для безпересадочних поїздок із Троещини наПравий берег. На період до 2010 року запланований пуск ділянки довжиною 4,6кілометри з п'ятьма станціями. Ділянка із трьома станціями – «Подільська»(пересадна станція на Куренівсько-Червоно-армійську лінію), «Татарка» і«Глубочицкая» (пересадна станція, сполучена зі станцією «Лукьяновская») – будебудуватися з 2005 по 2009 роки, кошторисна вартість -597 мільйонів гривень. Щедві станції – «Площа Перемоги» і «Вок-зальна» (сполучена з діючою станцією«Вокзальна» Святошинско-Броварської лінії) – будуть будуватися в період з 2007по 2010 роки. Загальна довжина ділянки становить 2,2 кілометри, кошториснавартість – 476,5 мільйона гривень. Пуск ділянки від станції «Вокзальна» достанцій «Вулиця Урицького» і «Соло-менская» запланований на період після 2010.У цей же період передбачається продовжити дану лінію від станції «Подільська»убік Троещины зі станціями «Суднобудівна», «Тру-Ханів острів», «ЗатокаДесенка», «Райдужна», «Бульвар Перова», «Братиславська». Будівництво цієїділянки пов'язане зі спорудженням Подольско-Воскресенского мостового переходу.
Лівобережналінія – після 2010 року буде тривати будівництво цієї лінії в напрямкужитлового масиву Троещина зі станціями «Вулиця Драйзера», «Вулиця Сабурова»,«Вулиця Цветаевой» і «Вулиця Милославська». Надалі ця лінія також будепродовжена від станції «Лівобережна» у напрямку залізничного вокзалу «Дарниця»,де планується побудувати станції «Ленінградська площа» і «Празька».
Крімтого, передбачений устрій пасажирських конвеєрів у пересадному вузлі станція«Площа Незалежності» – станція «Хрещатик»; будівництво електродепо«Харківське», «Виноградар», «Воскресенское» і «Троещина».
Уцілому, до 2020 року довжина метрополітену, відповідно до Схеми, складе 110,5кілометра, кількість станцій – 85, пересадних вузлів – 9.
/>
Рис. 9.1.Перспективна схема Київського метрополітену до 2020 року


Висновки
 
Електродепо«Оболонь» є структурним безбалансовим підрозділом комунального підприємства КП«Київський метрополітен», яке працює на принципах внутрішнього витратногобюджетування.
Основнезавдання електродепо метрополітену – це забезпечення надійності рухомого складупри експлуатації за рахунок формування інфраструктури техобслуговування таремонту.
Електродепометрополітену «Оболонь» здійснює техобслуговування та ремонт по наступнимгрупам (на прикладі вагонів типу 81–717, 81–714):
1)Техобслуговування (ТО):
– ТО-1– через 8 – 14 годин;
– ТО-2– через 3,75 тис. км руху потягу метрополітену;
– ТО-3– через 7,5 тис. км руху потягу метрополітену;
– ТО-4– при необхідності обточки колісних пар у складі потягу (по результатамдіагностичного огляду);
2)Поточний ремонт (ТР)
– ТР-1– через 60 тис. км руху потягу метрополітену;
– ТР-2– через 175 тис. км руху потягу метрополітену;
– ТР-3– через 350 тис. км руху потягу метрополітену;
3)Капітальний ремонт (КР)
– КР-1– через 700 тис. км руху потягу метрополітену;
– КР-2– через 2800 тис. км руху потягу метрополітену;
Розрахунковийчас експлуатації головних та внутрішніх вагонів метрополітену складає не менше31 року.
ТО-1виконується слюсарями на лінії або локомотивними бригадами прикороткостроковому відстої у технологічних тупиках станцій метро.
ТО-2,ТО-3, ТО-4, ТР-1, ТР-2 виконується в електродепо комплексними бригадамиелектродепо.
ТР-3,КР-1 виконується в електродепо спеціальними бригадами;
КР-2виконується на спеціалізованому вагоноремонтному заводі, який випускав вагониметрополітену відповідного типу.
Основнимиекономічними показниками діяльності електродепо «Оболонь» є неперевищенняобсягів витрат на здійснення обслуговування приписаних потягів метрополітенувід централізовано запланованих обсягів витрат електродепо «Оболонь» напоточний місяць.
Проведенедослідження показує, що діяльність електродепо у 2006–2008 роках є постійнозбитковою, оскільки:
-          планування витрат на ремонт та техобслуговування вагонів метроздійснюється централізовано та не має прив’язки до доходності обслуговуаємоїлінії метрополітену;
-          загальні доходи метрополітену КП «Київський метрополітен» непокривають витрат за рахунок низьких тарифів на проїзд та недостатнього рівнябюджетної компенсації з міського бюджету КМДА.
-          парк вагонів потягів метрополітену на дільниці електродепо«Оболонь» має середній вік 29 років при нормативі 31 рік, таким чином обсягремонтних робіт для електродепо набагато перевищує запланований.
Для покриттязбиткової роботи все більше електродепо вдається для виконання нетрадиційнихфункцій – в електродепо «Оболонь» побудований та введений у 2009 році вексплуатацію цех по ремонту ескалаторів метрополітену, який виконувався ранішеспеціалізованими ремонтними заводами.


Списокджерел посилання
 
1. Про станексплуатаційної діяльності, будівництва та розвитку метрополітенів (аналітичніматеріали міністерства транспорту та зв’язку України) // від 17 серпня2005 року2. Прозатвердження Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінченихбудівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів // НаказМіністерства транспорту України від 21 жовтня 1999 року №507
3. ДОВІДНИК кваліфікаційниххарактеристик професій працівників, ВИПУСК 66 Залізничний транспорт іметрополітен // МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ, наказом Міністерстватранспорту України від 17 грудня 1999 р. №601 (Із змінами і доповненнями,внесеними наказами Міністерства транспорту України станом від 4 серпня 2003року №591)4. Про затвердженняДержавної програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2006–2010роки // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 7 березня 2006 р. №2575. Прозатвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричноготранспорту (метрополітену) // Наказ Міністерства транспорту та зв'язкуУкраїни від 5 березня 2007 року №191 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказамиМіністерства транспорту та зв'язку України станом від 5 грудня 2008 року №1483)
6. Сементовский Є.А.,Севастьянов Н.С., Иткинсон В.А. Техническое обслуживание и ремонтподвижного состава метрополитенов \ под редакцией Є.А. Сементовского – М.:Транспорт, 1987. – 335 с.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.