Реферат по предмету "Транспорт"


Система змащення ВАЗ 2108

Сута Ю.Г.
“Система змащення ВАЗ 21-08”
Курсова робота

Уданій курсовій роботі описана будова, призначення та принцип дії системизмащення ВАЗ 21-08, вказані основні несправності системи та рекомендації поремонту та усуненню цих несправностей. Також присутні ціни на запчастини досистеми змащення ВАЗ 21-08 станом на 20.04.2001. Крім цього, курсова роботавключає в себе розрахунок і правила по техніці безпеки під час ремонту.
Курсоваробота призначена для виконання навчального плану.
система змащення ваз несправності ремонт
Suta U.G.
Inthis course work the building, usage and principle of the automobile oil systemare describe. The main breakdowns of the system and its recommendations ofmending of these breakdowns are pointed. There are also system oil prices on20.04.2001.
Thecourse work serves for making of the primary plan.

Зміст
Вступ…
1.Техніко– економічне обґрунтування ..................................................................
1.1.Призначення......................................................................................................
1.2.Будова...............................................................................................................
1.3.Принципдії.......................................................................................................
1.4.Неполадки.........................................................................................................
1.5.Ремонт...............................................................................................................
1.6.Технічне обслуговування...............................................................................
2.Технологіявиготовлення........................................................................................
3.Охорона навколишнього середовища................................................................
4.Охорона праці.......................................................................................................
5.Менеджмент тамаркетинг....................................................................................
6.Розрахунок ............................................................................................................
Додатки....................................................................................................................Висновки.................................................................................................................
Зміст...........................................................................................................................
Література..................................................................................................................

ВСТУП
З1984 року на Волзькому автомобільному заводі ім. 50-річчя СРСР почавсяпоступовий перехід від випуску «Жигулів» різних моделей до випуску автомобілів2-го покоління, першою і базовою моделлю являється ВАЗ-2108(«Лада-Спутник-1300»). Це повністю новий автомобіль, не схожий за конструкцієюта технологією виготовлення з «Жигулями» .
АвтомобільВАЗ-2108 і модифікації на його базі — це передусім передньоприводні легковіавтомобілі. Їхня компонентна схема характеризується переднім і поперечнимрозташуванням силового агрегату (двигуна в зборі з коробкою передач, головноюпередачею і диференціалом). Передні ведучі колеса створюють високу стійкістьавтомобіля проти бокового заносу. Збіг напрямку дії сили тяги на передніхведучих колесах з направленням руху коліс забезпечують автомобілю зручнукерованість, маневреність і прохідність.
 Системазмащення двигуна має оригінальний масляний насос з шестернями внутрішньогозачеплення. В системі живлення встановлений паливний фільтр тонкого очищення.Застосований новий карбюратор, що забезпечує економічне сумішоутворення нарізних режимах роботи двигуна. Система запалення двигуна електроннабезконтактна. Безконтактний датчик в датчику розподільнику запаленняпобудований на використовуванні ефекту Холла, корекція кута випередженнязапалення механічна. Електронна система запалення підвищує стабільність роботидвигуна на малих обертах і покращує його економічність. Трансмісія автомобіляпроста, компактна і надійна. Вона об'єднана в єдиний вузол, складається зіщеплення і коробки передач з головною передачею і диференціалом.

1.ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
1.1 Призначення системи змащення
Система змащенняслужить для підведення масла до поверхонь деталей двигуна, які труться. Масло,що надходить до поверхонь тертя, зменшує втрати на тертя і знос деталей,охолоджує поверхні тертя та очищає їх від продуктів зносу. У сучасних двигунахзастосовують комбіновані системи змащення, у яких масло до поверхонь тертяодних деталей подається під тиском від насоса, а до інших — розбризкуванням ісамостіканням.
 
1.2 Будова
Під тиском змазуютьсякорінні і шатунні підшипники колінчатого вала, опори розподільного вала.Розбризкуванням змазуються стінки циліндрів, поршні і поршневі кільця, поршневіпальці, кулачки розподільного вала, штовхачі та стержні клапанів.
Система змащенняскладається з:
— масляного насоса,
— масляного фільтра,
— картера,
— маслоналивноїгорловини на кришці голівки циліндрів,
— покажчика рівня маслав картері,
— канали у блоці іголівці циліндрів.
 Тиск маслаконтролюється по покажчику тиску масла на панелі приладів. Датчик покажчикаввінчується в отвір масляної магістралі в голівці циліндрів, що з'єднується зголовною масляною магістраллю в блоці циліндрів. Тиск масла повинен бути неменш 4,5 кгс/см2 при частоті обертання колінчатого вала 5600 об/хв.Мінімальний тиск масла повинен бути не менш 0,8 кгс/см2 при 750—800об/хв. При падінні тиску масла нижче допустимого загоряються червоним кольоромодна з контрольних ламп і світлове табло «SТОР» на комбінації приладів.
/>
Рисунок 2.Система мащення: 1 – патрубок відводу картерних газів у корпусповітряного фільтра; 2-кришка маслоналивної горловини; 3 — патрубок відсмоктуваннякартерних газів у задросельний простір карбюратора; 4 — патрубок витяжногошланга; 5 — канал подачі масла до підшипника розподільного вала; 6 — маслянамагістраль у голівці блоку циліндрів; 7- розподільний вал; 8 — датчикконтрольної лампи тиску масла; 9 — канал подачі масла від насоса до фільтра; 10- редукційний клапан насоса; 11-ведуча шестірня масляного насоса; 12 — веденашестірня масляного насоса; 13 — серпоподібний виступ між шестірнями; 14 — каналподачі масла з фільтра в головну масляну магістраль; 15 — канал надходженнямасла від маслозабірника до насоса; 16 — протидренажний клапан; 17 — маслозабірник; 18 — картонний фільтруючий елемент; 19 — зливальна пробка; 20 — масляний картер; 21 — пропускний клапан; 22 — канал подачі масла від корінногопідшипника до шатунного; 23 — канал подачі масла до корінного підшипникаколінчатого вала; 24- головна масляна магістраль; 25 — канал подачі масла зголовної магістралі в магістраль голівки блоку.

/>нагнітання і маслозабірника 11. Укорпусі встановлюються ведуча 3 і відома 2 шестірні. Длязабезпечення необхідних зазорів між шестернями і корпусом при зміні температурикорпус відливається з чавуна, шестерні виготовляються з металокераміки. Укорпусі порожнина всмоктування відокремлюється від нагнітальної серпоподібнимвиступом 3 (рис.4).
 
Рисунок 4.Схема роботи масляного насоса.
/>Ведуча1 (із зовнішніми зубами) і відома 4 шестерні насоса всмоктують масло ізападинами зубів подають його в нагнітальну порожнину насоса. При тиску вище4,5 кгс/см2 відкривається редукційний клапан 2 і частинамасла перепускається в порожнину всмоктування насоса.
Під пробку 6 (див.рис.3) редукційного клапана ставиться алюмінієве кільце 7. Колінчатийвал у кришці 9 ущільнюється сальником 8. Маслозабірник 11ущільнюється гумовим кільцем 10.

1.2.2. Оливний фільтр
Взаємозамінний змасляним фільтром двигуна ВАЗ-2107. Фільтр повнопоточний, нерозбірний. Усталевий корпус установлений фільтруючий елемент зі спеціального картону.
Не допускаєтьсяустановлювати великогабаритний масляний фільтр типу 2101, тому що він можезачіпати за вал приводаправого колеса.
Прироботі двигуна в маслі поступово накопичуються частинки незгорівшого повністюпалива, пилу, продукти окислення масла (нагар, смолисті речовини) і зношуванняметалів. Робота двигуна на забрудненому маслі збільшує зношування його деталей.Найефективніший метод боротьби з забрудненям масла –фільтрування, яке очищаємасло від частинок різних домішок розміром до декількох тисячнихдолейміліметра. Для цього в двигун ставлять фільтр.
Маслянийфільтр (рис. 5) автомобіля ВАЗ-2108 повнопроточний з основним паперовимфільтрующим елементом, допоміжним фільтрующим елементом з спеціальноїпластмаси, перепускним клапаном.
Фільтрнерозбірний і установлений горизонтально на лівій передній частині блока двигуна.Фільтр ввімкнений послідовно в масляну головну магістраль двигуна післямасляного насоса. Таким чином забезпечується очистка всього масла, підведеногопід тиском до поверхонь з великим тертям. При роботі двигуна підведене віднасоса масло через кільцеву виїмку на блоці і радіально розташовані отвори воснову фільтра надходить в корпус. Далі змазка проходить через пори паперовогоі пластмасового фільтруючих елементів, очищується при цьому від забруднення інадходить до центральної отвору, звідки через отвір штуцера попадає доголовного масляного каналу блока двигуна. Виходячи з того, що датчик тискумасла розташований в задній частині блока, він показує тиск з урахуванням йогоможливих затрат в фільтрі.
Принадмірному забрудненні фільтруючого елемента або при підвищенній в’язкостізастосовують масла з урахуванням перепадів тиску між кільцевою і центральноюотворами фільтра відкривається кільцевий клапан, який пропускає в маслянумагістраль неочищене масло. Таким чином, поверхні, що труться, будуть позбавленімасляного голодання.
Подібнеявище може виникнути при використанні відносно густих масел в умовах низькихтемператур. По мірі нагріву масла його вязкість зменшується, і перепускнийклапан закриється, масло знову піде через фільтруючий елемент. Крім перепускногоклапана, фільтр має противодринажний клапан, виготовлений подібно до манжета ізспеціальної резини. Він пропускає фільтр і не дозволяє йому витікати в маслянийкартер. Відповідно, отвір фільтра і частина каналів системи змащування приввімкненні двигуна опиняється заповнена маслом. Це дозволяє прискорити подачумасла до трущихся поверхонь після запуску двигуна.
1.2.3. Маслозаливна горловина
Маслозаливнагорловина, через яку двигун заправляється маслом, знаходиться на задній частинікришки клапанного механізма. Горловина герметично закривається пробкою зрезиновою прокладкою.
1.2.4. Вимірювальний щуп
Стержньовийпокажчик рівня масла встановлений в спеціальному приливі з лівої частини блокадвигуна і ущільнений прокладкою. На нижній частині стержня зроблені дві мітки:нижня відповідає мінімальному, а верхня-максимальному рівню масла.
1.2.5. Масляний картер
Маслянийкартер відштампований з стального листа товщиною 1.5 мм. Він закриває двигунзнизу і служить резервуаром для масла. Завдяки теплообміну з навколишнімсередовищем через стінки картера масло охолоджується. Кріпиться картер донижнього фланця блоку двигуна дев¢ятнатцяттюболтами з різьбою М6. Між фланцями блока двигуна і масляного картерарозташована ущільнююча прокладка з пробкової кришки на резиновій зв¢язці.Її номінальна товщина в вільному стані рівна 3 мм. Внутрішній отвір масляногокартера коритоподібної форми. Вона має розвинуту в ліву нижню сторону переднючастину, в якій розміщений масляний насос. Щоб запобігти надмірномурозбрискуванні масла при їзді, в картер вварені вертикальні та горизонтальніперегородки. В нижню частину картера вварений фланець з різьбою М22C1.5,в який вкручена зливна пробка.
Вентиляціякартера примусова, закрита, що не допускає виділення картерних газів ватмосферу. Під час роботи двигуна гази по витяжному шлангу 9 (рис. 6)відсмоктуються в корпус 8 маслорозділювача, сітка 6 відділяє масло. Далікартерні гази всмоктуються через верхній витяжний шланг 5 та трубку 2 відводукартерних газів і з паливною сумішшю потрапляють в камеру згорання двигуна.
/>
1– впускний трубопровід; 2 – трубка відводу картерних газів в за дросельнийпростір карбюратора; 3 – карбюратор; 4 – повітряний фільтр; 5 – верхнійнатяжний шланг вентиляції картера; 6 – сітка маслорозділювача; 7 – кришкаголовки циліндрів; 8 – корпус маслорозділювача;
9– нижній витяжний шланг; 10 – покажчик рівня масла; 11 – штуцер.
Рисунок 6. Схема вентиляції картера
1.2.6. Масло приймач
Щобмасляні насоси мали змогу забирати масло з піддону двигуна, їх забезпечуютьнерухомими маслозабірниками (див. рис. 3, деталь 11) (рідше плаваючими). Відзастосування плаваючих маслозабірниками майже повністю відмовились, так як вонимають істотні недоліки. Наприклад при русі автомобіля по пересічній місцевостів систему змащення може потрапити повітря, що призведе до припинення подачімасла і двигун вийде з ладу через розплавлення антифрекційного сплавупідшипників колінчатого валу. Нерухомі маслозабірники отримали широкерозповсюдження. Вони розташовані в нижній частині піддона, і повітря через них,як правило, не може потрапити в систему змащення. Маслозабірник насоса являєсобою первинний фільтр, так як масло може потрапити всередину трубки тільки,якщо пройде через фільтруючу сітку. Сітка утримується в корпусі пружиною. Накорпусі ребра, в які кришкою опирається сітка, утворюючи щілини між нею ікорпусом. Якщо фільтруюча сітка засмічена, то масло надходить в трубку черезщілини .
1.3 Принцип дії
Принципова схемасистеми змащення показана на рис. 7. Масло заливається в піддон картера черезгорловину патрубка 17. Кількість масла в системі повинна бути визначена.Його контролюють за допомогою масло вимірювального щупа 16, кінець якогозанурений у масляну ванну.
При роботі двигунамасло засмоктується з піддона насосом 7 через маслозабірник 6 іподається у фільтр 10. З фільтра масло надходить у головну маслянумагістраль 12, виконану у вигляді подовжнього каналу в картері двигуна.Максимальний тиск масла, створюваний насосом, обмежується редукційним клапаном 8.У випадку засмічення фільтра 10 масло надходить у головну маслянумагістраль через пропускний клапан 9, минаючи фільтр. Частина маслапостійно надходить для очищення у фільтр 1. Фільтр 10, через якийпроходить все масло, що надходить у головну масляну магістраль, називаєтьсяпослідовно включеним або повнопоточним. Фільтр 1 включений паралельно.
З головної масляноїмагістралі масло під тиском через отвори в картері і блоці надходить докорінних підшипників 13 колінчатого вала, підшипникам 14 розподільноговала й у порожню вісь 15 коромисел. Від корінних підшипників черезотвори в шийках і щоках масло подається до шатунних підшипників колінчатоговала. У деяких двигунах усередині шатуна виконується канал, по якому масло підтиском надходить у верхню голівку для змащення пальця.
/>

1 – фільтр; 2 – електричний термометр; 3 – масляний радіатор; 4 – запобіжний клапан; 5 – кран для ввімкнення радіатора; 6 – маслозабірник; 7 – масляний насос; 8 – редукційний клапан; 9 – перепускний клапан;  10 – фільтр; 11 – манометр; 12 – головна масляна магістраль; 13 – корінні підшипники колін. вала; 14 – підшипники розподільчого вала;
15 – вісь коромисел; 16 – вимірювальний щуп; 17 – горловина патрубка.
Рисунок 7. Принципова схема системи змащення    .
Витікаюче через зазорив підшипниках колінчатого і розподільного валів масло розприскується деталямикривошипно-шатунного механізму, що рухаються, і у виді крапельок і масляноготумана осідає на стінки циліндрів, кулачки розподільного вала, штовхальники,поршневі пальці й ін. У деяких двигунів у нижній голівці шатуна робиться отвір,через який при його свівпаданні з каналом у шатунній шийці масло викидається внайбільш навантажену частину стінки циліндра.
Тиск масла контролюютьелектричним манометром 11, датчик якого встановлений у головній масляніймагістралі, а покажчик — на щитку приладів. На деяких двигунах для контролютемператури масла існує електричний термометр 2, датчик якоговмонтований у піддоні картера.
Для охолодження масласистеми деяких двигунів мають радіатори. Масляний радіатор обдувається потокомповітря, і тому протікаючи через нього масло охолоджується. Радіатор 3 включаєтьсякраном 5 у літню пору чи в холодну пору при великому навантаженні двигуна.Масло надходить у радіатор через запобіжний клапан 4. Охолоджене маслозливається в піддон картера.
1.4. Неполадки
 
Таблиця 1: Неполадки системи мащення.
Причини неполадок
Способи усунення Недостатній тиск масла на холостому ходу при прогрітому двигуну
1. Попадання під редукційний клапан сторонніх частинок
2.  Заїдання редукційного клапана
3.  Занадто великий знос шестерен масляного насосу
4.  Занадто великий зазор між вкладишами та корінними шийками колінчатого вала
5.  Занадто великий зазор між шийками та корпусом підшипників розподільчого валу
6.  Застосування моторного масла, яке не відповідає сорту та якості
1. Очистити клапан від сторонніх частинок, промити масляний насос
2. Замінити клапан
3. Відремонтувати насос
4. Прошліфувати шийки та замінити вкладиш
5. Замінити розподільчий вал або головку циліндрів
6. Замінити масло на рекомендоване ВАЗом Занадто великий тиск при прогрітому двигуні
1.  Заїдання редукційного клапана
2.  Занадто жорстка пружина редукційного клапана
1.  Замінити клапан
2.  Замінити пружину Підвищені витрати масла
1.  Витікання масла через потовщення двигуна
2.  Засмічена система вентиляції картера
3.  Знос поршневих кілець та поршнів або циліндрів
4.  Поломка поршневих кілець
5.  Закоксування прорізів в маслоз’ємних кільцях або пазів в канавках поршнів із-за використання не рекомендованого масла
6.  Знос та пошкодження масло відбиваючих ковпачків клапанів
7.  Надмірний знос стержнів клапанів або направляючих втулок
1.  Підтягнути кріплення або замінити прокладки та сальники
2.  Промити деталі системи вентиляції картера
3.  Розточити та відхонінгувати циліндри, замінити поршні та кільця
4.  Замінити кільця
5.  Зачистити прорізи та пази від нагару, замінити моторне масло на рекомендоване
6.  Замінити масло відбиваючі ковпачки
7. Замінити клапани, відремонтувати головку циліндрів /> /> />
 
1.5. Ремонт
Ремонтпроводиться шляхом заміни зпрацьованих деталей.
Допустимізначення зношення деталей подані на (рис. 2-77, 2-78, 2-79, 2-80, 2-81).Приустановці нового масляного фільтра необхідно впевнитися в справностіущільнюючого кільця і, зіставивши фільтр з різьбовим штуцером, закрутити йогоруками до вітказу. Після розбирання всі деталі промиваються миючими засобами,продути зжатим повівтрям і перевірити їх стан.
 
МАСЛЯНИЙ НАСОС
 
Алюмінієва кришка
Алюмінієвакришка при провірці її в зоні прилягання шестернь не повинна мати уступів, поверхня кришки повинна бути плоскою. При помітних зношеннях треба зажатикришку в точках 2 (рис. 2-74 і профрезувати поверхні Х і У до розміру (13,5@0.3)мм.Максимальне зняття метала не повинне перевищувати 0.2мм. Сальник 1 колінчатоговалу замінюється новим і запресовується до упора. При запресовці сальниказусилля повинно прикладуватися як можна ближче до зовнішнього діаметрусальника. Робочі поверхні корпуса насоса не повинні мати подряпин. Мінімальнийдіаметр гнізда під ведому шестерню не повинен перевищувати 75.10 мм (рис. 2-77).Мінімальна ширина сегмента повинна бути не меньше 3.40 мм. Основні розміринових деталей насоса показані на рис. 2-78. Замірити індикатором максимальніосьові зазори (рис. 2-79), які не повинні перевищувати для ведущої шестерні 0.12мм, для ведомої-0.15 мм. Якщо зазори перевищують допутимі значення то потрібнозамінити шестерні, допустимі значення зношення шестернь подані на рис.2-80.Провірити пружність пружини редукційного клапана і перевірити отримані данізданими а рис.2-81, допустимі розхміри клапана і отвори рпи зношуванні показаніна рис. 2-82.
 
Корпус насоса.
Призламах і тріщинах, проходящих через одну з поверхонь отворів під шестерню, валабо вісь шестернь, а також при тріщинах в корпусі запобіжного клапана корпуснасоса вибраковують.
Тріщинизаварюють біметалічним електродом ОЗЧ-2, ПАНЧ-11, ЦЧ-3А або чугунним пруткоммарки Б з попереднім підігрівом корпуса до температури 600...700ºС.
Зломфланца або кронштейна кріплення насоса до блока усувають також сваркоюелектродами ОЗЧ-2, ЦЧ-3А, ПАНЧ-11 або прутком чугуна марки Б з попереднімподогрівом корпуса. На оброблених поверхнях зварочний шов зачищають.
Коробленняплощини прилягання кришки насоса і дургмх привалочних площин провіряють щупомна провірючій плиті і усувають проточенням на токарному станку або нафрезуванням. Зношені отвори під штифти або під вісі шестерні розвертають підзбільшений розмір і ставлять знову виготовлені штифти або вісі.
Ущільнюючуповерхню гнізда запобіжного клапана зачищають зенкікою, і клапан виготовлений ввигляді стакана, притирають до гнізда.зношений шарикрвий клапан замінюють новимі пристукують шарик до гнізда ударами молотка через наставку, щоб покращитищільність. Отвори під втулки розвертаютьна збільшений розмір, а зношені втулкизамінють новими. Допускається виготовлення чугунних втулок замість бронзовихгнізд під шестерні відновлюють наплавкою електродами ОЗЧ-2, а потім розточуютьпід нормальний розмір. Можна також вівдновити гнізда електролітичнимцинкуванням або залізнінням.
Валик ведучої шестерні
Зношенуповерхню відновлюютьнарощуванням вибродуговою наплавкоюпружньою проволокою зприміненням охолоджуючої рідини, а також плазменної наплавки або хромуванням іпотім обробляють під номінальний розмір. Шерховатість не повинна бути не нижче7-го класу, твердість не меньше HRC 45і биття не більше 0.02мм..Іноді нарощенуоверхню оброблюють на збільшений розмір, а зношені втулки розвертають підзбільшений розмір. Зношені шліци наплавляють і фрезерують на цьому місці нові.
 
Шестерні
Торцевіповерхні з задирами і подряпинамина торцях шліфують або притираютьна плитішліфувальною шкуркою зернистістю 6...5. Биття торців шестернь відносно вісіотворів допускається не більше 0.03мм. При зношуванні шнстернь по висоті натакий же розмір зменшують глибину гнізд в корпусі шліфуванням площиниприлягання кришки.
1.6. Діагностика
Припадінні тиску нижче 4.5кг/см спрацьовує сигнальна лампочка.Також не требазабувати провір ити рівень масла в картері двигуна.Для цього потрібно вийнятистержньовий покажчик рівня масла.
1.7. Технічне обслуговуваня
Відхорошого стану системи, її розумного і своєчасного обслуговування в процесіексплуатаціє аавтомобіля, від примінення відповідних масел в значній мірізалежить надійність роботи двигуна і його довговічність.Моторне масло длядвигуна внутрішнього згорання повинно відповідатибатьом вимогам, основні зяких:
а)вязькість масла не повинна швидко змінюватися в звлежності від теплового станудвигуна і температури навколишнього повітря; при любих умовах між трущимисяповерхнями повинен бути повітряний клин;
б)хімічна стабільність масла і присадок в ньому повинна бутидостатньовисокою, щобв період служби ( для двигуна ВАЗ-2108 періодичність зміни моторного маслаявляє10000 км пробігу автомобіля або 6 місяців) масло зберігало потрібнівластивості;
в)масло не повинно бути хімічно агресивним.
Крімцього, масло повинно мати миючі властивості, тобто властивістю розчиняти в собіосадок, який відкладуються в внутрішньому отворі двигуна. Навіть далеконеопвний перелік властивостей, пред¢явленихдо масла, свідчить про те щодвигун слід заправлятитільки тими маслами, які длянього рекомендовані. При випуску автомобіля з заводу в його двигун заливаєтьсянеобхідна кількість необхідного масла, яке слід замінити одночасно з маслянимфільтром після пробігу автомобілем перших:1500-2000 км. Слідуючу заміну масласлід зробити після пробігу атомобілем 4000-5000 км одночасно з зміною масляногофільтра. При подальшій експлуатації заміну масла і масляного фільтра проводятьчерез кожні 10000 км.
Замінумасла слід проводити на гарячому двигуні.Щоб повністю злити масло, необхіднопочикати не менше 10 хв після відкриття отвору.Замінюючи масло, слід замінити імасляний фільтр.
Призаміні масла рекомендується промивати систему мащення одним з миючих засобів(ВНИИНП-ФД, МСП-1, МПТ-2М) після чого:
— після зупинки двигуна злити відпрацьоване масло і, не знімаючи масляногофільтра, залити миюче масло до мітки ²MIN²на покажчику рівня масла;
— запустити двигун і дати йому прогрітись 10 хв на мінімальних обертахколінчатого валу двигуна;
— повністю злити миюче масло і зняти старий масляний фільтр;
— поставити новий масляний фільтр і залити масло, відповідно до сезону.
 Щоб нормально працювала система мащення потрібно часвід часу провірити основні деталі та вузли.

2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
 
Корпус масляного насосавиготовлений з сірого чавуну СЧ 15-32, в ході експлуатації можуть виникнутитакі дефекти: тріщини зломи короблення поверхностей прилягання кришки, зносотвірів під штифти, зрив різьби, знос гнізд під шестерні.
Кришка насоса ,виготовлена також з сірого чавуна, зношується по поверхні, а також коробленняповерхні і тріщини на ній.
Валик ведущої шестерні,виготовляютьз сталі 45 (поверхня дотику з втулками і шліци, якщо вони є, закалені нагрівомТ.В.Ч. до твердості HRC 45...50).
3. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГОСЕРЕДОВИЩА
Постійний ріст кількості автомобілів чинить визначнийнегативний вплив на навколишнє середовище та здоров’я людини. Мільйониавтомобільних двигунів забруднюють та отруюють атмосферу відпрацьованимигазами, особливо у великих містах, де рух транспорту дуже інтенсивний. Шум відроботи двигунів та руху автомобілів негативно впливає на нервову системулюдей, заважає їм працювати та відпочивати. Рухаючись з високоюшвидкістю, автомобіль представляє у певних умовах загрозу для життялюдей, розташованих як на дорозі та поблизу їх,.так і в самих автомобілях. Всіці негативні впливи автомобілів на людей та навколишнє середовище не можнаповністю виключити, але можна в значній мірі зменшити.
При роботі автомобільного двигуна в атмосферувикидаються гази, вміщуючі біля 60 різних речовин, у тому числі токсичніречовини та оксид вуглецю, окиси азоту, вуглеводні альдегіди, сажу і т.д., а призастосуванні етилових бензинів-з’єднання свинцю. зменшення токсичностівідпрацьованих газів досягається у результаті проведення ряду конструктивнихмір: вибору режимів роботи та регулювання паливної апаратури, підтримкисправного стану, роботи на збіднених сумішах та ін., а також спеціальних заходах(фільтрування та нейтралізації відпрацьованих газів).З меншим забрудненняматмосфери удосконалюються нові типи таких двигунів, досліджується можливістьзаміни на автомобілях двигунів внутрішнього згорання іншими видами енергетичнихустановок. В Україні та інших державах встановлені допустимі норми вмістушкідливих компонентів в відпрацьованих газах для двигунів автомобілів, щовипускаються промисловістю та знаходяться у експлуатації.
Основнимджерелом шуму у містах є автомобільний транспорт.Шумстворюється головним чином від викиду в атмосферу відпрацьованих газів та відвзаємодії шин здорогою. Найбільшийшум створюють вантажні автомобілі з дизелями.Головнимнапрямком роботи по зниженню шуму автомобілів з двигунами внутрішнього зпаленняє вдосконалення глушників шуму випуску та конструкції.
Автомобільнийтранспорт є також одним з основних споживачів нафтопродуктів.Нафтопродукти, різнікислоти та щолочі, що застосовуються при експлуатації та ремонті автомобільноготранспорту, потрапляючи в сточні води, отруюють прісноводні водойми та світовийокеан. Забруднення води робитьїї не тільки не придатноюдля користування, але й наносить непоправну шкоду всьому природному середовищу,зкотрою вона стикається. Внашій країні питання охорони природи,і зокрема, охорони водних ресурсіввідводиться державне значення: здійснюються необхідні заходи по запобіганнюшкідливих викидів, забруднених сточних вод,застосовуєтьсярізна очистка водойм, удосконалюються технологічні процеси для економічнихвитрат води та ін…
Ріставтомобільного парку обумовлює підвищення кількості дорожньо-транспортнихпригод. Найбільшпоширеними дорожньо-транспортними пригодами є зіткнення та переверевертаннятранспортних засобів на людину чи нерухомі предмети.Припокращенні якості доріг та строгому дотриманні правил дорожнього руху,вдосконаленні активної та пасивної безпеки автомобілів знижується числодорожньо-транспортних пригод.
Активнабезпека автомобіля-здатність знижувати ймовірність виникненнядорожньо-транспортних пригод. Визначається його стійкістю та управлінням,надійністю та ефективністю кермових керувань та гальмових систем, оглядовістюта ін.
Об’ємначастка СО та CnHm у відпрацьованих газах ТЗ з бензиновими двигунами.
(Підчас контрольних перевірок ТЗ на лінії на частоті обертання колінчатого валу Nмін. допускається вмістокису вуглецю до3%)
Значеннячастоти обертання колінчатого валу двигуна Nпід. встановлюють у технічнихумовах та інструкції з експлуатації ТХ. Відомості про частоту обертання цьоговалу у режимах Nмін та Nпід…
Длявизначення вмісту СО та CnHm у відпрацьованих газах двигунів застосовуютьгазоаналізатори безперервної дії, що працюють за принципом інфрачервоноїспектроскопії або за іншими принципами дії.
Пасивнабезпека автомобіля-власність зменшувати важкість наслідківдорожньо-транспортних пригод залежить від пружності кузова, конструкція сидіньта елементів інтер’єра, ефективності утримуючих засобів та ін..
Настворення безпечних умов праці витрачаються великі кошти, які з року в рікзбільшуються. На підприємствах, не враховуючи директора та головного інженера,відповідальних за виконання задач по створенні безпечних умов праці, є інженерипо техніці безпеки, які проводять систематичну роботу по техніці безпеки тавиробничої санітарії.
Зазабезпеченням безпечних умов праці веде погляд прокуратура. органи державногонагляду. Крім державного контролю за дотриманням трудового законодавства,велика роль відводиться суспільним організаціям.

4. ОХОРОНА ПРАЦІ
 
Натериторії підприємства потрібно виконувати наступні правила:
1. Бути уважним до сигналу водіївтранспорту який рухається.
2. Не заходити за огородження.
3. Включати і виключати станки і механізмиробота на яких недозволена адміністрацією.
4. Забороняється проходити під піднятоюстрілою.
5. Забороняється робити з несправнимиінструментами
ПриТО і ремонті, при постановці автомобіля на ТО чи ремонт потрібно ввімкнутистоянкові гальма, які повинні забезпечити нерухомий стан механічнихтранспортних засобів під кутом:
1. Легкові автомобілі та автобуси – 23%
2. Вантажні автомобілі та тягачі — 31%
3. Самохідні машини та трактори — 16%
Коженпрацівник повинен дотримуватися таких правил:
1. Підтримувати робоче місце в чистоті,масло та воду зливати в спец тару.
2. При виконанні робіт при піднятому кузовіпотрібно поставити упор.
3. Забороняється провіряти співпаданняотворів за допомогою пальця.
4. Забороняється регулювати привідвентилятора при працюючому двигуні.
5. Забороняється працювати з тріснутими чизіпсованими ключами.

5. МЕНЕДЖМЕНТ
Ремонтавтомобіля ВАЗ-2108 проводиться на станції техобслуговування. Ремонт ходовоїчастини проводиться по вулиці Мечникова 41 або по вул. 600-ліття 3. Тампроводять діагностику, ремонт і обслуговування автомобілів. Ремонтні роботи поремонт по рехтовці, покраски підготовки до фарбування проводиться по вулиціГенерала Арабея 7, ремонт електроустаткування проводиться по вулиці Ватутіна76. Заміна масла на станції техобслуговування коштує – 5 грн., але заміну маслапроводять з матеріалу замовника.
Вавтомобілі ВАЗ-2108 завод виробник рекомендує застосувати цілу групу мастил.Заміну масла виконують через кожних 2000-10000 км. Разом з заміною маслазамінюється масляний фільтр. Якщо щось з системи змащення поламається то йогоможна придбати в любі крамниці “автосервіс”, або на ринку за цінами :
Маслянийнасос –120 грн.
Маслянийфільтр – 11 грн.
Маслозбірник -50 грн.
Покажчиктиску масла 15 грн.
Масловимірювальний стержень -10 грн.
Датчикаварійного рівня масла – 18.90 грн.
Валмаслонасоса – 30.28 грн.
Картермасляний – 60 грн.
РОЗРАХУНОК
Висновок:сила тяги автомобіля більша за сили суми опорів, тому він зможе подолатипідйом на 3-й передачі і на сухому грунті.

Додатки:
/>
Рисунок8: РозміриавтомобіляВАЗ-2108
 
 Загальнідані:
Кількістьмість................................................................................................5Корисненавантаження(маса пасажирів та багажу), кг..................................425
Власнамаса, кг........................................................................................................900
Масаперевозимого вантажу, розподіленого рівномірно по багажному відділенню, кг:
 -при 4-рьохпасажирах..........................................................................50
 -при одномупасажирові...................................................................275
Максимальнашвидкість, к/год.............................................................148
Часрозгону з місця до шв. 100 км/год( з водієм та одним пасажиром та з перемиканням передач), с.............................................................................16
Найменьший радіус повороту по слідузовнішнього переднього колеса, м...5
Кліренс автомобіля з повнимнавантаженням, мм................................160
Максимальнийпідйом, долаємий автомобілем з повнимнавантаженням,%..................................................................................34
Гальмівнийшлях автомобіля, рухающогося з шв. 80 км/год., м .................38
Витратапалива на 100 км при шв. 80 км/годна 4-й передачі, л .....................6
 
 Двигун:
Модельдвигуна… ВАЗ-2108
Діаметрциліндра та шлях поршня, мм............................76 та71
Робочийоб’єм циліндрів,л...................................................................1,3
Степіньзжимання .................................................................................9,9
Номінальнапотужність при 5600 об/хв. колінчатого валу, к.с. :
 -по ГОСТ 14846 – 81(нетто)..........................................................63,7
 -по DIN70020.......................................................................................65
Максимальнокрутящий момент при 3500 об/хв. колін. вала, кгс * м :
 -по ГОСТ 1486 – 81(нетто)...............................................................9,7
 -по DIN70020...................................................................................10,0
 
 Трансмісія:
Щеплення…однодискове, сухе, з центральною нажимною пружиною. Привід виключення щеплення – тросовий з сервомеханізмом.
Коробкапередач .........................................4-х або 5-ти ступінчата зсінхроні заторами на всіх передачах переднього ходу. Головна передача — циліндрична,косозуба.
 Диференціал– конічний, двухса-
 тилітний.
Передаточнечисло коробки
передач.........................................................1– 3,636; 2 – 1,95; 3 – 1,357;
 4– 0,941; 5 – 0,784; з.х. – 3,53.
Передаточнечисло головної
передачі…3,94 або 4,13.
Приводпередніх коліс… вали (півосі) з шарнірами рівнихкутових швидкостей.
 Підвіска,колеса, шини:
Передняпідвіска… незалежна з телескопічними
 гідравлічнимиамортизаційними
 стійками.
Задняпідвіска… з вінтовимициліндричними пружинами, гідравлічними амортизаторами та продольними ричагами,з”єднані упругою стабілізуючою поперечною балкою.
Колеса…діскові, штамповані 4 * 1|2j– 13 або 4 * 1/2j– 13Н2.
Шини…радіальні, низькопрофілбні
 165/70R13 або 155/80 R13.
 Рульовекермо:
Тип рульовогокерма… травмобезпечне, з реїчним
 рульовиммеханізмом.
Рульовийпривід… дві тяги, з гумометалевими
 Шарнірамизі сторони рульово го механізму та шаровими шарнірами зі сторони коліс.

 Гальма:
Передні гальма…дискові, з рухомим супортом та автоматичною регуліровкою зору між диском та колодкою.
Заднігальма… барабанні, зсамоустановлючими колодками та автоматичною регуліровкою зазору між колодкамита барабаном.
Стояночнєгальмо… ручнє, з тросовим приводомна колодки гальмівних механізмів задніх коліс.
 Кузов:
Моделькузова… ВАЗ – 2108.
Типкузова…цільнометалевий, несучий, трьохдверний, двухоб”ємний.
Переднєсидіння… загальнє, складнє.
 Фільтрвідцентрової очистки оливи двигуна ЯМЗ – 53:
1-вісьротора; 2-жиклер; 3-піддон; 4-ротор; 5- ковпак ротора; 6-кожух фільтра;
7-фільтрувальнасітка; 8-гайка кріплення ковпака; 9- гайка кріплення ротора;
10-гайка-баранець кріплення кожуха.

Висновки
 
Системазмащення двигуна повинна забезпечувати подачу масла до трущихся поверхонь зметою знизити втрату потужності на терті, зменшення зносу деталей, захист відкорозії, відводу тепла від продуктів зносу від поверхонь які труться.
Відсправної системи змазки, своєчасного проведення ТО і встановлення несправностів процесі експлуатації автомобіля необхідно періодично перевіряти рівень і станмасла в картері двигуна, завчасно міняти масло, очищувати і промивати фільтри,міняти фільтруючі елементи, слідкувати за тиском масла в системі змащення і не допускатипідтікання масла з фільтрів картера двигуна і з’єднань маслоприводів.
Низькийрівень масла в картері двигуна приводить до нарушення його подачі до поверхоньщо труться, до їх перегріву і навіть до виплавлення антифрекційного сплавувкладишів підшипника колінчатого валу.
Припідвищенні рівня масла появляється нагар на стінках головки циліндрів, дніщихпоршнів і головках клапанів. Надмір масла приводить до протікання його черезсальники і уплотнюючі прокладки.
Підчас роботи двигуна (в зв’язку з перегрівом і розпиленням) масло в картеріінтенсивно окислюється, в результаті чого утворюється твердий (кокс) і м’які(смоли) продукти окислення. Смоли осідають на гарячих деталях картера,клапанній коробці і маслопровідниках, загальмовують подачу масла до частин щотруться.
Врезультаті неповного згорання пари палива в виді концентрату подається зциліндра в картер, розжижають масло, портять його змазочні властивості –в’язкість і липучість.
Справністьдатчика тиску масла в системі перевіряють заміною його контрольним прибором.Пониження в’язкості масла може бути визвана попаданням палива в циліндр тому,що неповне згорання суміші. Підвищення температури масла (більше 1200С)можливо із-за несправної системи охолодження. Зменшення в’язкості масла впіддоні може бути зв’язано з розжиженим його паливом.
Прообнаруженні протікання масла, необхідно знищити підтяжкою штуцерів, пробок ікріплення приборів системи змащення.
Завчаснеі якісне ТО системи змащення забезпечує постійну технічну готовністьмеханізмів, агрегатів і двигуна в цілому.

Література
1.В.Ф.Кисликов “Будова й експлуатація автомобілів” Київ “Либідь” 1999р.
2.А.Н.Островцева “Автомобиль” Москва ”Машиностроение” 1976г.
3.Ю.І.Боровських, Ю.В.Буральов “Будова автомобілів” Київ “Вища школа” 1991р.
4.А.А.Милушкин, В.А.Черняйкин “Справочник водителя автомобиля” Москва “Транспорт” 1982г.
5.В.А.Вершигова “Автомобиль ВАЗ-2108 “Спутник” устройство и ремонт” Москва“Транспорт”1978г.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Основы совершенствования ассортимента, повышения качества и конкурентоспособности хлопчатобумажных тканей
Реферат Организационные договоры в торговом обороте
Реферат Нарушение обмена сложных белков. Крупозная пневмония. Сальмонеллез телят
Реферат Синтез бензальанилина
Реферат Организация и тактика следственного эксперимента
Реферат Организация нотариата в Российской Федерации
Реферат Организация и порядок финансирования выборов в России
Реферат Анализ структуры и основных положений временной конституции Иракской республики
Реферат 1 назначение сетей подвижной связи связь одна из наиболее динамично развивающихся отраслей инфраструктуры совре­менного общества
Реферат Модернизация АСР (автоматическая система регулирования) молотковой дробилки типа ДДМ
Реферат How To Make A Webpage Essay Research
Реферат Особенности генезиса мировоззрения молодежи г. Глазова
Реферат Техническое обслуживание подвижного состава автомобильного транспорта на АТП
Реферат Пролемы экономической интеграции стран СНГ
Реферат Проблема человеческого достоинства в драме АН Островского Гроза