Реферат по предмету "Транспорт"


Зчеплення автомобіля ВАЗ 2104

ЗмістАнотаціяПередмова1 Техніко-економічне обґрунтування2 Будова та принцип дії3 Технічне обслуговування3.1 Вибір технології таматеріалів4 Охорона праці
4.1 Загальні вимогипо охороні праці та навколишньому середовищі5 ДодаткиВисновокСписок використаної літератури

АНОТАЦІЯ
Тема: Зчеплення автомобіля ВАЗ 2104.
Виконав: Петрань В.В. ВТК 2003.
Перевірив О.О. Ситніков.
У даній курсовій роботі розглянута будова, призначення та принцип дії зчепленняавтомобіля ВАЗ 2104 з вказанням основних несправностей та методів їх усунення тарекомендації по технічному огляду зчеплення даного автомобіля.
Курсова робота містить розрахунки і правила по техніці безпеки приремонті.
Курсова робота призначена для виконання навчального плану, а також прививчені предметів: “Правила дорожнього руху”, “Будова і експлуатаціяавтомобілів”, “Основи керування автомобілів”.
Theme: Coupling of the automobile theVAZ 2104.
Has executed: Petran V. V. VTK 2003.
Has checked up O.O.Sytnikov.
In the given course work the device,purpose (assignment) and a principle of action of coupling of the automobilethe VAZ 2104 with the instruction (indication) ofthe basic malfunctions and methods of their elimination and the recommendationis considered at checkup of coupling of the given automobile.
Course work has calculations and rulesunder the safety precautions at repair.
Course work is intended for execution(performance) of the curriculum, and also as an additional material at thedoctrine of subjects “Rules of road movement”, “the Device and operation ofautomobiles”, “Bases of management by the automobile ”.

ПЕРЕДМОВА
Автомобіль ВАЗ 2104 випускається Волжським автомобільним заводом
(ВАЗ) м. Тольяті (Куйбишевська обл.).Підприємство побудоване в19667-1971р.р.З 1971р головне ВО АвтоВАЗ випускає легкові автомобілі малого класуМарки “Жигулі” (експортне найменування “Лада”), “Нива”.
На рубежі 10-ї та 11-ї п’ятирічки сімейство автомобілів ВАЗ поповнилосьновими моделями ВАЗ 2105 та ВАЗ 2107. В кінці 11-ї п’ятирічки до них приєднавсяавтомобіль ВАЗ 2104.
Ці нові моделі і модифікації на їх базі створили групу моделей, якаприйшла на зміну перших автомобілів Волзького автозаводу – автомобілів ВАЗ2101, ВАЗ 2102 і ВАЗ 2103.В сучасних умовах існує величезна кількість різних типів автомобілів,але усі вони мають у своєму складі однакові за призначенням системи.
В цій роботі описується зчеплення автомобіля ВАЗ 2104. Цей автомобільдосить популярний на даний час. Вин поєднує приємливу ціну, надійність і гарніексплуатаційні характеристики. Але розглядаючи цей автомобіль з боку ремонту таобслуговування він є досить складний в ремонті. В його обслуговуванні таремонті вимагають великих професійних знань, вмінь та навичок.
Автомобілі ВАЗ представляють собою моделі, які уособлюють в собі хорошідинамічні та економічні характеристики, що роблять його собівартість і можливийдоступ до широкого кола споживачів.
Автомобіль ВАЗ 2104 – дев’ята модель заводу. Компоновка (розташуваннявузлів і агрегатів) автомобілів виконано по так званій класичній схемі. Двигунрозташований спереду, ведучими являються задні колеса. Двигун максимальнопродвинутий вперед, що забезпечує оптимальне розподілення по осям, а відповідностійкість автомобіля в дорозі. Салон розташовується в середині бази тобто взоні найкращої плавності ходу. Що підвищує комфортабельність авто приексплуатації на дорогах з поганим покриттям. Кузов автомобіля цільнометалевий,несучої конструкції до якого кріпляться силовий агрегат та всі інші вузли імеханізми автомобіля. В конструкції автомобілів враховані вимоги активної іпасивної безпеки.
Активна безпека автомобіля це сума факторів, що сприяє запобіганнюаварій. До них відносяться: хороша стійкість і керованість, високі тяговіякості, ефективне і стабільне уповільнення при гальмуванні, хороша оглядовістьі комфортабельність, що забезпечує мінімальне стомлення водія. Автомобілі маютьхорошу комфортабельність, що визначається легкістю і зручністю керування,формою, розмірами, розташуванням і м’якістю сидінь, забезпечують зручну посадкуводія, ефективною вентиляцією кузова, хорошою оглядовістю з місця водія, малоюшумністю в салоні, мінімальним впливом коливань і вібрацією кузова. Гальмаавтомобіля не втрачають ефективності після багатократного гальмування з високоюшвидкістю і забезпечує зберігання заданого по напрямку руху при різкомугальмуванні.
Пасивна безпека це сума факторів направлена на зменшення наслідків, якщоаварії все ж не вдалося уникнути. До них відносяться: забезпечення найменшихдеформацій при фронтальному і боковому ударі, а також перекиданні та ударіззаду, ремені безпеки, безпечний руль і безпечне внутрішнє оздоблення кузова,що зменшує травмування водія і пасажирів, безпечність зовнішньої форми безвиступаючих елементів, що при наїзді на пішохода або односторонньому зіткненніз іншим автомобілем та сприяє ковзанню, нормування пожежобезпечностіавтомобіля.
1 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯЗчеплення автомобіля слугує для короткочасного роз’єднанняколінчастого вала двигуна з коробкою передач та плавного з’єднання їх, щопотрібно в разі перемикання передач і рушання автомобіля з місця.
На автомобілях ВАЗ 2107 встановлюється однодисковезчеплення з центральною пружиною. Воно на всіх моделях має майже однаковубудову.
Але через комплектацію автомобілів ВАЗ двигунами різної потужності, їхзчеплення відрізняється характеристиками нажимної пружини, розмірами фрикційнихнакладок відомого диску, самим ведомим диском і кожухом зчеплення.
ВАЗ2107 застосовується однодискове зчеплення з центральною нажимною пружиною тагідравлічним приводом.
ВАЗ2101 застосовується сухе, однодискове зчеплення, постійно замкнутого типу зцентральною нажимною діафрагменною пружиною і гасником крутячих коливань навідомому диску та гідравлічним приводом.
ВАЗ2109 застосовується сухе однодискове зчеплення з центральною нажимною пружиноюта механічним приводом.
ВАЗ2121 застосовується однодискове зчеплення з центральною нажимною пружиною ігасником крутячих коливань на відомому диску та гідравлічним приводом.

2 БУДОВА ТА ПРИНЦИП ДІЇ
Зчеплення автомобіля слугує для короткочасного роз’єднанняколінчастого вала двигуна з коробкою передач та плавного з’єднання їх, щопотрібно в разі перемикання передач і рушання автомобіля з місця.
Робота зчеплення заснована на використанні сил тертя,що виникають між поверхнями дисків. Диск зчеплення розділяються на ведучі івідомі. Ведучі диски зв'язані з маховиком і обертаються разом з ним. Відомийдиск зв'язаний з ведучим валом коробки передач (Рисунок 1). Плавність включеннядосягається прослизанням дисків, коли їх друг до друга поступово притискаютьпружини.
/>
Рисунок1- Схема дії зчеплення
До маховика, що є одночасно ведучим диском,прикріплений болтами кожух зчеплення з натискним ведучим диском (Рисунок 2).Нажимний диск приєднаний до кожуха зчеплення вилками важільців вимикання,обертається разом з ними і віджимається від кожуха до маховика. Між маховиком інатискним диском затиснутий відомий диск, маточина якого насаджена на шліцахведучого валу коробки передач. Для збільшення сили тертя на відомому диску пообидва боки прикріплені фрикційні накладки з пресованої азбестової маси.Пружність пружин, що притискають диски, достатня для їхнього спільногообертання без прослизання при передачі моменту, що крутить, від двигуна дотрансмісії.
Кожух зчеплення — штампований, з листової сталі. Усерединідо нього привернуті три опорні вилки із шарнірно укріпленими на них важелямивимикання. На натискному диску є три припливи з отворами, у які вставленіпальці, що з'єднують зовнішні кінці важелів включення з диском. Таке кріпленнянатискного диску до кожуха зчеплення дозволяє дискові обертатися разом зкожухом і одночасно притискатися до маховика або відводитися від нього.
Між кожухом і натискним диском установлені пружини,місце установки яких визначається виступами на натискному диску і буртиками накожусі зчеплення. Під пружини з боку натискного диска підкладенітеплоізольовані прокладки, що охороняють їх від нагрівання за рахунок тепла,яке виділяється при роботі зчеплення. Відомий диск складається з маточини звнутрішніми шліцами і прикріпленого до неї тонкого сталевого диска зрадіальними прорізами. До диску з двух сторін прикріплені фрикційні накладки,під одну з яких підкладені пружні сталеві пластини. Пружні пластини сприяютьбільш плавному включенню зчеплення.
/>Рисунок 3- Будова однодискового зчеплення

Виключають зчеплення відтягуванням натискного диску докожуха зчеплення за допомогою механізму вимикання. Механізм вимикання зчепленняскладається з педалі з поворотною пружиною, валику, важеля, тяги, вилкавимикання і муфти вимикання з упорним підшипником (див. Рисунок 3).
При натисканні на педаль зчеплення вилка перемішуємуфту з упорним підшипником, підшипник натискає на внутрішні кінці важеліввимикання, зовнішні кінці їх відводяться назад і, стискаючи пружини, відтягаютьнажимний диск; відомий диск звільняється, і обертаючий момент від двигуна докоробки передач передаватися не буде. При відпусканні педалі зчеплення муфтаповертається у вихідне положення, залишаючи необхідний зазор між підшипниками іважелями вимикання, — зчеплення включається.
На легкових і вантажних автомобілях найчастіше застосовується однодискове зчеплення фрикційного типу (рисунок.4), яке складається з механізму йпривода вимикання. Механізм зчеплення розміщений на маховику 1 двигуна, апривод – на не обертових деталях, установлених на рамі або кузові автомобіля.
Основні деталі механізму зчеплення: ведений диск 2, встановлений на шліциведучого вала 8 коробки передач; натискний диск 3 з пружинами 4, розміщеними накожусі 12 зчеплення, який жорстко прикріплений на маховику; відтискні важелі11, установлені на кульових опорах на кожусі 12 і шарнірно з’єднані з натискним диском 3.
Привод вимикання зчеплення складається з муфти 10 із витиск ним підшипником, поворотноїпружини 9, вилки 5, тяги 6 і педалі 7.
Коли педаль 7 зчеплення відпущена, ведений диск 2 затиснутий пружинами 4між маховиком і натискним диском. Такий стан зчеплення називається ввімкненим,оскільки під час роботи двигуна крутний момент від маховика і натискного дискапередається за допомогою сил тертя на ведений диск і далі на ведучий вал 8коробки передач. Якщо натиснути на педаль 7 зчеплення, тяга 6 почнепереміщуватися й повертати вилку 5 відносно місця її кріплення. Вільний кінецьвилки тисне на муфту 10, унаслідок чого вона переміщується до маховика йнатискає на важелі 11, які відсувають натискний вал 3. При цьому ведений дисквивільняється від стискального зусилля, відходить від маховика, й зчепленнявимикається.
                               1   2     3      4       5    
6
/>
                                                   12       11      10  9         8
1- маховик; 2 – ведений диск; 3 – натискний диск, 4 – пружини;
5 – вилка; 6 – тяга; 7 – педаль; 8 – ведучий вал;
9 – поворотна пружина; 10 – муфта; 11 – важелі; 12 – кожух
Рисунок 4 — Схема фрикційного зчеплення.
Для ввімкнення зчеплення треба плавно відпускати педаль 7. При цьомузусилля на веденому диску збільшуватиметься поступово, внаслідок чого дискпроковзуватиме відносно маховика й вони плавно з’єднаються до моменту повного ввімкнення. Для відведеннятеплоти, що виділяється під час умикання зчеплення, на кожусі є отвори, крізьякі циркулює повітря.
Розглянутий привод вимикання зчеплення простий за конструкцією, маєжорсткі важелі й тяги і називається механічним.

/>
 
1– пружина гасителя, 2,8 – диски; 3 – фрикційні накладки; 4 – пружинні пластини;5 – демпферні пружини; 6 – маточина; 7 – пальці.
Рисунок 5 -Ведений диск зчеплення
Ведений диск зчеплення (рисунок.5) виконано окремо від маточини 6,крутний момент на яку передається через демпферні пружини 5. Останні розміщеноу вікнах маточини 6 і дисків 2 та 8, скріплених через вирізи в маточиніпальцями 7. До диска 2 прикріплено хвилясті пружинні пластини 4 з двомафрикційними накладками 3. Після вмикання зчеплення хвилясті пружинирозпрямляються поступово. Забезпечуючи більш плавне вмикання. Ведений диск маєтакож гаситель крутильних коливань, виконаний у вигляді пружини 1, якапритискає диск 2 до маточини 6 із деяким зусиллям.
Крутильні коливання, що виникають на маховику двигуна внаслідок пульсаціїйого роботи, коли ввімкнено зчеплення, передаються веденому диску й змушуютьйого повертатися на деякий кут відносно маточини 6, стискаючи пружини 5. Прицьому виникає тертя диска 2 об фланець маточини, до якої він притискуєтьсяпружиною 1 гасителя, й енергія крутильних коливань гаситься, перетворюючись натеплоту. В цілому гаситель сприяє плавності вмикання зчеплення й підвищує довговічністьшестерень коробки передач і карданного вала.
Механізм зчеплення з двома веденими дисками відрізняється від однодискового фрикційного механізму зчеплення наявністю середнього натискногодиска, розміщеного між двома веденими. Конструкція натискного диска та іншихелементів така сама, як і в однодискового механізму.
Однодисковий механізм зчеплення з центральною діафрагмовою натискноюпружиною автомобіля ВАЗ-2104 (рисунок6.) має тільки одну натискну пружину уформі зрізаного конуса. У виштампуванні пружини розташовано 18 пелюсток, яківодночас правлять за пружні елементи й відтискні важелі. Головна перевагадіафрагмової пружини полягає в тому, що вона забезпечує практично стале зусиллінезалежно від ступеня натискання. В циліндричних пружин зусилля прямопропорційне їхньому стисканню. Застосування діафрагмової пружини підвищуєстійкість зчеплення проти спрацювання, унеможливлює пробуксовування й дає змогузменшити габаритні розміри та масу механізму зчеплення.
/>
Рисунок 6 — Будова та принцип дії зчеплення автомобіля ВАЗ-2104
1 – бачок ізгальмовою рідиною; 2 – головний циліндр; 3, 5 – поршні штовхача; 4 –ущільнювальні кільця; 6 – вісь педалі; 7 – підсилювальна пружина; 8, 26 –відтяжні пружини; 9 – педаль; 10 – вісь штовхача; 11 – штовхач; 12 – стопорнекільце; 13 – пружина поршня; 14 – маховик; 15 – ведений диск; 16 – натискнийведучий диск; 17 – кожух; 18 – діафрагмова пружина; 19 – муфта вимикання; 20 –картер зчеплення; 21 – первинний вал коробки передач; 22 – вилка вимикання; 23– штовхач вилки; 24 – регулювальна гайка; 25 – контргайка; 27 – поршень; 28 –робочий циліндр; 29 – клапан для прокачування гідропривода; 30 – задня пластинадемпфера; 31 – демпферна пружина; 32 – фрикційні накладки диска; 33 – упорнийпалець; 34 – передня пластина демпфера; 35 – фрикційні кільця демпфера; 36 –маточина веденого диска; 37 – тарілчаста пружина; 38 – обмежувальний гвинт.
Діафрагмова пружина 18 кріпиться заклепками й двома опорними кільцями накожусі 17 зчеплення. Зовнішній край пружини передає стискальне зусилля нанатискний диск 16.
Коли зчеплення вимикається, підшипник муфти вимикання 19 через упорнийфланець діє на пелюстки пружини й переміщує її в бік маховика. Зовнішній крайпружини відгинається у зворотний бік і фіксаторами відводить натискний диск 16від веденого диска 15 – зчеплення вимикається. Ведений диск 15 має гасителькрутильних коливань.
Приводи керування зчепленням бувають:
· механічні;
· гідравлічні;
· зпневматичним підсилювачем.
Механічний привод вимикання зчеплення застосовують на більшостівантажних автомобілів, оскільки він найпростіший за конструкцією і зручний вексплуатації.

3 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
При ЩТОнеобхідно перевірити рівень робочої рідини в гідравлічному проводі.
При ТО-1необхідно консистентною змазкою змастити вижим ний підшипник, а також шарніри.Необхідно перевірити і при необхідності відрегулювати вільний хідпедалі.Провірити стан і кріплення відтяжної пружини.Змазати (по графіку змазкм) валік педалі зчеплення і підшипнік муфти відключення зчеплення.
Провіритироботу зчеплення.
При ТО-2перевірити і при необхідності відрегулювати зазор між віджимнимважелем.Провірити повний і вільний хід педалі зчеплення і дію відтяжної поужин.
Провіритироботу привода зчеплення і при необхідності відрегулювати зчеплення і привод.
НЕПОЛАДКИ ТАРЕМОНТ
1. Зчеплення веде.
Ознаки:затруднене перемикання передач переднього ходу, передача заднього ходувмикається з шумом.
Таблиця3.1 Неполадки Причини
Ремонт Збільшення зазорів в приводі вимкнення зчеплення Відрегулювати привід вимкнення зчеплення Короблення ведомого диску Відрехтувати диск чи замінити його новим Нерівності на поверхні фрикційних накладок ведомого диску Замінити накладки або ведомий диск в зборі Заїдання ступиці ведомого диска на шліцах первинного вала КЗП Почистити шліци, змастити змазкою ЛСЦ-15. При зношені чи пошкоджені шліців замінити первинний вал чи ведомий диск Поломка пластин з’єднуючих порний фланець з кожухом зчеплення Замінити кожух з наживним диском взборі

2Зчеплення буксує.
2. Ознаки:Недостатнє прискорення при різкому натисканні на педаль акселератора,відчувається втрата потужності при русі на підйом, підвищується витрата палива,перегрівається двигун. Відсутній зазор в приводі вимикання зчеплення Відрегулювати привід вимикання зчеплення Підвищене зношення чи пригорання фрикційних накладок ведомого диска Замінити фрикційні накладки чи ведомий диск в зборі Замаслення фрикційних накладок, поверхні маховика і нажимного диску Промити Уайт-спірітом замасленні поверхні та усунути причини замаслювання дисків Засорення компенсаційного отвору головного циліндра Промити циліндр і прочистити компенсаційний отвір Пошкодження чи заїдання приводу зчеплення Усунути причини які викликають заїдання
3. Ривки при роботізчеплення.Заїдання ступици ведомого диску на шліцах первинного вала Почистити шліци, змастити змазкою ЛСЦ-15 Недопустиме зношення фрикційних накладок ведомого диска Замінити накладки новими, провірити, чи нема пошкоджень Заїдання в приводі вимкнення зчеплення Усунути причини які викликали заїдання Ослаблення накладок ведомого диска внаслідок нещільності клепки Замінити несправні заклепки, при необхідності замінити накладки Пошкодження поверхні чи короблення нажимного диска Замінити кожух зчеплення в зборі з наживним диском
4. Підвищений шум при вимиканнізчепленняЗношування, пошкодження чи витікання мастила з підшипника вимкнення. Замінити підшипник. Зношення переднього підшипника первинного вала КЗП. Замінити підшипник.

5. Підвищенийшум при вмиканні зчепленняПошкодження чи втрата пружності пружин демпфера ведомого диска Замінити ведомий диск Пошкодження чи втрата пружності пружини вилки вимикання зчеплення Замінити пружину новою чи закріпити її Недопустимий зазор в шліцьовому з’єднанні ступиці ведомого диска і первинного вала КЗП Замінити зношені деталі
Регулювання вільного ходу педалі зчеплення автомобіля ВАЗ:
На автомобілях ВАЗ вільний хід змінюється регулювальною
гайкою 24 (див. рисунок ).Для цього слід послабити контро-
гайку 25 і закручуючи або відкручуючи гайку 24, змінити по-
ложення вилки 22 відносно штовхача 23. Після регулювання
треба затянути контрогайку. Вільний хід педалі становить 26...35мм.
Порядок розбирання та збирання зчеплення:
1. Спочатку знімаємо коробку швидкостей.
2. Потім відкручуємо болти і знімаємо кожух зчеплення в зборі з наживнимдиском.При цьому не треба піднімати цей вузол за натисковий фланець нажимноїпружини.Очистити і продути зжатим повітрям нажимний і ведомий диски зчеплення.
Збирання зчеплення проводиться в оберненому порядку при цьому:
провірити стан підшипника в торце колінчастого вала двигуна принеобхідності замінити підшипник.Провірити стан шліців на ступіце ведомого дискаі первичного вала коробки передач, шліци очистити і змазати тонким слоєм консистетноюзмазкою ЛСЦ-15 або ЛИТОЛ-24.Розташувати ведомий диск виступаючою частиноюступіци з кольцевою канаикою в сторону коробки передач.
3.1 ВИБІР ТЕХНОЛОГІЇ ТА МАТЕРЕАЛІВ
 
Розглядаючи будову та технологію виготовлення вузлів зчеплення потрібнозвернути увагу на матеріали з яких вони виготовлені. При роботі автомобілябільшість деталей переносять значне динамічне і статичне перевантаження, що всвою чергу призводить до їх швидкого зношення та виходу з ладу роблячинероботоспроможним і цілий вузол відповідного агрегату.
Багатодеталей переносять систематичне перевантаження тому дуже важливим є те з якогоматеріалу і які конструктивні особливості має механізм, адже від цього головнимчином залежить точність та якість виконуваної роботи або функції. При невдаломуїх проектуванні може призвести до їх швидкоплинного руйнування з подальшимвиходом з ладу
Більшістьдеталей автомобіля працює в агресивному середовищі і тому потребує особливогодогляду та захисту. Звертаючи особливу увагу на зчеплення автомобіля ВАЗ 2104потрібно сказати, що воно сухе ( працює без змащення ) тому особливо швидкозношується в разі значного перевантаження ( різкого відпускання педалізчеплення на великих обертах двигуна ). Також причиною виходу з ладу зчепленняможе бути потрапляння на фрикційні накладки мастильних матеріалів значноускладнює ввімкнення зчеплення.
Акцентуючиувагу на агрегаті зчеплення потрібно сказати, що при його виготовленнівикористовують кольорові та чорні метали та матеріали неметалічного походження.Фрикційні накладки виготовляють методом пресування додаванням азбест. Азбестявляється природним матеріалом (хризотил-азбест ) має волокнисту структуру негорить має добрі теплоізоляційні властивості, що робить його найбільшпідходящим матеріалом у виготовленні фрикційних дисків. В наслідок підвищенняробочої температури до 368ºС азбест втрачає зі свого складу адсорбційнуводу, внаслідок чого понижується його гнучкість і міцність. Цей процес єзворотним при знаходженні азбесту у вологому середовищі початкові властивостіазбесту відновлюються.
Розглядаючиматеріали металевого складу потрібно сказати, що у зчепленні застосовують такімарки чавунів:
— модифіковані СЧ 21-40, СЧ 21-44 (ведучі диски зчеплення) ;
— ковкі чавуни КЧ 35-10 ( педалі зчеплення )
— леговані відбілені чавуни ( ведучі диски зчеплення ) ;
— сталі А12, А20 ( ГОСТ 1414-54 ),
· 08,08кп ( ГОСТ1050-60 )
· 15,15кп ( ГОСТ1050-60 ) (пальці важелів нажимних дисків зчеплення)
· 20 ( ГОСТ 1050-60)
· 50,85 ( ГОСТ1050-60 ) ( ведені диски зчеплення ).
Оскількив продажі дуже великий асортимент гальмівних рідин то вони повинні відповідатипевним вимогам. Якість гальмівної рідини тим краща чим вищий слідуючий параметрїї характеристики:
1. Температуракипіння власне рідини в тому числі при поглинанні 2 — 3 % вологи.
2. В’язкісно –температурні властивості і їх стабільність.
3. Анти – корозійніі змащувальні властивості.
4. Сумісність згумовими педалями.
Основний недолік використаннягальмівних рідин це гігроскопічність. Встановлено, що рідина в системі зчепленняза рік набирає 2 – 3% води, внаслідок чого температура кипіння знижується на 30– 50 ºС. Тому автомобільні фірми рекомендують обов’язково міняти гальмівнурідину 1 – 2 рази в рік незалежно від пробігу.Маркування гальмівних рідин.В області гальмівних рідин за кордоном застосовують два стандарти:1. SAEJ 1703
2. DOT(Departament of Transportation).
Вданий час виробники гальмівних рідин в рекламах, в документах і упаковці, якправило вказують відповідність рідини нормам DOT.
Длялегкових автомобілів в залежності від конструкції, технічних характеристик іроку випуску застосовуються такі гальмівні рідини: DOT 3, DOT 4,DOT 5.
4 ОХОРОНА ПРАЦІТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
зчеплення автомобіль неполадка ремонт
При експлуатації автомобіля потрібно дотримуватись елементарних вимог потехніці безпеки та охорони навколишнього середовища, оскільки автомобільявляється потенційним забруднювачем середовища. Отже для використання автомобіля з найменшим впливомна навколишнє середовище та завдання меншої шкоди людині потрібно виконуватиряд вимог:
· При заливаннігальмівної рідини використовуйте гумові або інші надійні рукавиці.
· Відпрацьованігальмівні рідини особливо шкідливі для здоров'я.
· Регулярнепотрапляння гальмівної рідини на шкіру може призвести до шкіряних хвороб в томучислі раку шкіри, тому обов’язково після закінчення роботи мити рукинейтралізуючими засобами.
· Гальмівну рідинуслід міняти в спеціально відведених для цього місцях, і ні в якому разі не білявідкритих водоймів, колодязів або водосховищ, оскільки це може призвести дозагибелі риби та інших річкових тварин, при зливанні гальмівної рідини поблизуколодязів це може призвести до потрапляння її у підземні води, що теж несе засобою екологічні наслідки.
4.1 Загальні вимоги по охороні праці та навколишньомусередовищі
1.Встановитиавтомобіль в горизонтальне положення.
2.Виключитиймовірність самовільного руху автомобіля.
3.Виконуючибудь-які роботи біля автомобіля потрібно працювати лише у спецодязі.
4.Двигун повиненбути охолодженим для запобігання опіків.
5.Забороняєтьсямити руки етиловим спиртом.
6.При потрапляннішкідливих речовин на шкіру потрібно промити місце ураження великою кількістюпроточної води.
5 ПИТАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУТА МАРКЕТИНГУ
 Ціни на нові деталіНайменування товару Ціна, грн. Вилка зчеплення 6 Ведомий диск зчеплення 55 Ведучий диск зчеплення 110 Ведучий диск зчеплення з підшипником 180 Картер зчеплення 250 Комплект зчеплення ремонтний 2 Муфта вижимного підшипника 10 Муфта з підшипником в зборі 18 Накладки ведомого диску зчеплення 6.50 Трос приводу зчеплення 31.50 Трубка приводу зчеплення 4.80 Головний циліндр зчеплення 37 Робочий циліндр зчеплення 20 Гнучкий шланг приводу зчеплення 10.50 Штуцер прокачки зчеплення 1.50
Ціни за ремонт та технічне обслуговування автомобіля  Послуга Ціна, грн Заміна зчеплення 600 Заміна ведучого диску зчеплення 115 Заміна ведомого диску зчеплення 60 Заміна картера зчеплення 275 Заміна муфти вижимного підшипника 12 Заміна накладок ведомого диску зчеплення 15 Заміна головного циліндру зчеплення 40 Заміна робочого циліндру зчеплення 15 Заміна шланга приводу зчеплення 12 Заміна тросу приводу зчеплення 8
Дані на25 березня 2003року.

Адресипідприємств, на яких можливо придбати деталі
1. “Укравтозапчастини ” м. Вінниця вул. Мичурина 56.
2. Магазин “ Кар Мен” м. Вінниця вул. 1 Травня 59.
3. Фірма “ВІНІНТЕР” м.Вінниця вул. 1 Травня, 60.
4. ВІННИЦЯАВТОТРАНС м.Вінниця вул. Хмельницьке шосе, 23.
5. ВІСТАС, ВКФ м.Вінниця вул. 50-річчя Перемоги 35, 3-й поверх.
6. ВТН, ПП м. Вінницявул. 600-річчя 25.
7. ФІРМА ДРІАДА, м.Вінниця вул. Максимовича, 35.
8. ФІРМА КАПІТАН м.Вінниця вул. І. Богуна 92.
9. КОЙТАКТ ВО м.Вінниця вул. Чехова 7.
10. АВТОМАГАЗИН“ЛАДА” м. Вінниця вул. 600-річчя 36.
11. ЛОРД ПП м.Вінниця просп. Юності 14 а.
12. Авторинок“ВінАвто”.

Повнатехнічна характеристика автомобіля
 
/>
/>/>
Рисунок8. Загальна схема автомобіля ВАЗ 2104
  Показники
ВАЗ2104 Загальні дані Кількість місць 5 Корисна маса, кг 455 Повна маса, кг 1475 Габаритні параметри Див. Рис 8 Максимальна швидкість, км/год 135 Час розгону до 100 км/год, с 18 Максимальний підйом який може подолати автомобіль без розгону на першій передачі,% 36 Гальмівний шлях на швидкості 80 км/год, м 43 Двигун Тип Чотирьохтактний, карбюраторний, чотирьохциліндровий.  Діаметр циліндра і хід поршня, мм 76*80 Робочий об’єм, л 1,452 Степінь стискання 8,5 Номінальна потужність, кВт 53,3 Частота обертання колінчатого вала, об 5600 Максимальний обертовий момент, Н*м 104 Порядок роботи циліндрів 1 – 3 – 4 – 2 Трансмісія Зчеплення Одно дискове, сухе, з центральною нажимною пружиною Коробка передач Механічна, трьохходова, чотирьохступінчата з синхронізаторами на всіх передачах переднього ходу Передаточні числа: 1-а передача 3,67  2-а передача 2,10  3-а передача 1,36  4-а передача 1,00  Задній хід 3,53 Карданна передача
Два вала, які з’єднуються з валом коробки передач еластичною муфтою.
Два жорстких карданних шарніри на кінцях заднього вала мають ігольчаті підшипники. Головна передача Конічна, гіпсидна передаточне число 4,1 Ходова частина Передня підвіска Незалежна, на поперечних ричагах, з циліндричними пружинами, телескопічними гідравлічними амортизаторами і стабілізатором поперечної стійкості Задня підвіска Залежна, жорстка балка, з циліндричними пружинами і з гідравлічними амортизаторами Колеса Дискові штамповані Шини Камерні радіальні 175/70SR13 або 165/80R13 (165/SR13) Рульове керування Редуктор рульового механізму З глобоїдальним черв’яком та двогребеневим роликом на шарикових підшипниках, передаточне число 16,4 Рульовий привід Тризвенний, склад. з однієї середньої та двох бокових симетричних тяг, маятникового і поворотних ричагів Робочі гальма: передні Дискові, з двома проти лежачими гідравлічними циліндрами  Задні Барабанні, з самоцентруючимися колодками Привід робочих гальм Ножний, гідравлічний, двоконтурний, з вакуумним підсилювачем Стоянкове гальмо Ручний, з тросовим приводом на колодки задніх гальм Кузов Седан, четирьохдверний, триобємний. /> /> />

ДОДАТКИРозрахунок силового балансу
Дано:H =108 м;
L =690 м;
Рух на 2 ій передачі;
Дорожне покриття- сухий грунт.
/>

Рисунок1— Схема сил якідіють на автомобільСила ваги:
G = mg,(1)
де m – маса спорядженого автомобіля;
g –прискорення вільного падіння;
G=1020*9,8=9996 (H)
Крутизнапідйому:
І =(H/L)*100%,(2)
деH = висота підйому;
L =довжина підйому;
I=108/690*100%=15,6%
Отже Рп = G*i =9996*0,156=1559,37 (Н) (3)
Потужність,яку необхідно затратити для подолання підйому:
Nп = G*i*V, (4)
деV – середня швидкість автомобіля;
V = (м/с)
ОтжеNп =9996*0,156*5,5=8576,56 (Вт)
Сила опору кочення:
Рк = f*G, (5)
деf – коефіцієнт опору кочення;
f = fo (1+v/1500), (6)
де fo—коєфіцієнт опору кочення, для грунту він=0,0025
ОтжеРк = 0,0025091*9996=25,080(Н)
Потужність, яку необхідновитратити для подолання сили опору кочення:
Nк = f*G*V, (7)
Nк =0,0025091*9996*5,5=137,94 (Вт)
Сила опору повітря:
Рпов = Кпов*Fпов*V², (8)
де Кпов – коефіцієнт опору повітря;
Fпов – площа лобового опору;
Fпов = 0,78*ВАНА, (9)
де ВА – ширина автомобіля;
НА – висота автомобіля;
Fпов =0,78*13,65*14,43=153,636(м²)
Рпов =0,02*153636*400=1229088 (Н)
Потужність необхідна для подолання силиопору повітря:
Nпов = Рпов*V, (10)
де Рпов – сила опоруповітря;
V – швидкість руху;
Nпов =1229088*30=36874 (Вт)
Силовий баланс:
Рт = Рп+Рпов+Рк, (11)
Рт=1559,37+1229088+25,080=1230,45 (Н)
Nт = Nп+Nпов+Nк,(12)
Nт=8576,56+36872,64+137,94=45587,14 (Вт)
Сила тяги:
Рт = (Мкр*ікп*ігп)/R*ħ,(13)
деМкрД – крутний момент двигуна;
ікп– передаточне число коробки передач;
ігп– передаточне число головної передачі;
R –радіус кочення колеса;
ħ– К.К.Д. трансмісії.
Рт=(90,895*2,10*4,1)/0,65*0,9=1083,608
Крутний момент двигуна:
Мкр= 9,55(N/n),(14)
де N – потужність двигуна;
n –кількість обертів;
Мкр=9,55(53300/5600)=90895 (Н)
Висновок
 
При виконанні даної курсової роботи я детально ознайомивсяз будовою та принципом дії зчеплення автомобіля ВАЗ 2104.
Навчився визначати неполадки та методи їх усунення,виконувати технічне обслуговування зчеплення та дізнався про технології таматеріали, які використовують при виготовлені деталей зчеплення та методивідновлення деталей.
Вивчивправила яких необхідно обов’язково дотримуватись при виконанні технічногообслуговування, ремонту чи інших робіт біля автомобіля. А також навчився розраховуватисиловий баланс автомобіля при різних умовах руху в залежності від погодних умов( покриття дороги, швидкості руху, передачі на якій здійснюється рух тамісцевості ).
 

Література
 
Підручники:
1. В.А.Вершигора.Автомобили ВАЗ 2104, ВАЗ 21043 ВАЗ 2107. “Транспорт” Москва 1981.
2. А.І. Манзон, Г.Е. Нагула “ Автомобіль” Москва,”Транспорт" 1988р.
3. В.А. Вершигора Автомобили« Жигули » моделей ВАЗ 2104, ВАЗ 2102, ВАЗ21011. “ Транспорт” Москва 1981.
4. В.А. Вершигора Автомобили« Спутник » ВАЗ2108, ВАЗ 2109.” Транспорт” Москва 1981.
5. В.А. Вершигора1991г. Автомобили « Нива » ВАЗ 2121.”Транспорт” Москва 1981.
6. Легковые автомобили ВАЗ: Конструкцияи техническое обслуживание 1985 г.
7. Каталог запасних деталівавтомобіля ВАЗ-2104 і його модифікації.
М.: Автомобілебудування.1988.
8.В.Ф. Кисликов “ Будова й експлуатація автомобілів “. Київ, “ Либідь” 2000р.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Moreton Island Essay Research Paper Set of
Реферат Female Protagonists Essay Research Paper The desire
Реферат Марксистская политическая экономия возникла как результат диалектико
Реферат Комплекс отраслей по производству конструкционных материалов. Черная металлургия
Реферат Crime Essay Research Paper I m writing
Реферат Языковое манипулирование границы дозволенного
Реферат Інформація про виробників товарів народного споживання
Реферат Green Laws Essay Research Paper Green Laws
Реферат Анализ прибыли и рентабельности предприятия
Реферат Шлифовальные станки обрабатывающие центры и гибкие производственные модули ГПМ
Реферат Учет и анализ финансового сосотояния ОАО "Надежда"
Реферат Postmodernism Essay Research Paper In recent years
Реферат Курсовая работа по технологии швейных изделий
Реферат Разработка рекламной политики фирмы
Реферат Конспект учебника Новицкого И.Б., Римское право, 1993