Реферат по предмету "Разное"


Інтегрована програма курсу «Етика» та «Православна культура Слобожанщини» 5-6 класи

Інтегрована програма курсу «Етика» та «Православна культура Слобожанщини» 5–6 класи5-й клас(35 годин на навчальний рік, 1 година на тиждень) Кількість годин Календарне планування Змістнавчального матеріалу Державні вимогидо рівня загальноосвітньої підготовки учнів 1 І тиждень вересня ^ ВСТУП. ЩО ВИВЧАЄ ЕТИКАЩо таке етика. Для чого вивчають етику. Як пов’язані етика та духовний світ людини. Якими є важливі людські чесноти. Учень/учениця:розповідає про важливість етичних знань у житті людини.^ Пояснює зміст поняття “етика”.Характеризує людські чесноти як вияви шляхетності, мудрості, справедливості. 3 ІІ,ІІІ,ІV тиждень вересня Тема 1. ^ ЧИМ КЕРУЄТЬСЯ ЛЮДИНА У ВЧИНКАХ ТА ПОВЕДІНЦІЯк розрізнити добро і зло. Чому люди повинні вибирати між добром і злом. Що значить бути доброю людиною. Що таке доброчинність. Що таке вчинок. Який вчинок називають подвигом. Як впливають емоції та почуття на нашу поведінку. Як навчитись керувати собою. Що допомагає уникнути помилок та негативних наслідків учинків. Учень/учениця:характеризує певні події та явища як прояви добра чи зла.^ Пояснює критерії оцінки певних учинків (допомога іншим, щирість, щедрість).Наводить приклади доброчинності, людяності.Моделює ситуації та розв’язує їх. Учень/учениця:пояснює зміст понять “вчинок”, “подвиг”.Характеризує емоції та почуття, які впливають на нашу поведінку.Обґрунтовує важливість уміння керувати собою. Як співвідносяться мораль і етикет. До чого призводить незнання етикетних правил. Які етикетні правила на щодень є найважливішими. Учень/учениця:розповідає про важливість етикетних норм для життя.^ Оцінює приклади людської поведінки відповідно до моральних норм та вимог етикету. Моделює ситуації та розв’язує їх. 1 V тиждень вересня ^ Вступ. Духовна культура і православ’я Слобожанщини. Учень/учениця: пояснює зміст понять: культура, Слобожанщина, православні течії Слобожанщини.характеризує певні події та явища з історії рідного краю. 1 І тиждень жовтня Узагальнення 7 ІІ,ІІІ, тиждень жовтня, І,ІІ,ІІІ,IV тиждень листопада,І тиждень грудня Тема 2. ^ ЯКІ ПРАВИЛА ВИЗНАЧАЮТЬ ГАРМОНІЮ ЛЮДИНИ ІЗ СОБОЮ ТА З НАЙБЛИЖЧИМ ОТОЧЕННЯМЩо означає бути щасливим. Що таке людська індивідуальність та відчуття гармонії в собі. Чому важливо правильно оцінювати себе. Учень/учениця:пояснює зміст понять “людська індивідуальність”, “щастя”, “внутрішня гармонія”, “самооцінка”.^ Називає і наводить приклади рис характеру людини.Розповідає про важливість самооцінки. Що таке гідність та честь. Чому не можна принижувати людську гідність. Чому кожна людина гідна поваги. Як не втратити гідність. Учень/учениця:пояснює поняття “гідність”, “честь” та наводить відповідні приклади.Обґрунтовує важливість збереження власної гідності.Моделює ситуації та розв’язує їх. Що таке совість. Як пов’язані совість і відповідальність. Зв’язок відповідальності перед собою і перед іншими. Коли людині буває соромно. Чому важливо знати думку інших про себе. Коли люди відчувають провину. Учень/учениця:пояснює та порівнює поняття “сором” і “совість”.Розповідає про важливість совісті й сорому як регуляторів людської поведінки.Обґрунтовує важливість оцінки своїх вчинків іншими.Наводить приклади визнання власних помилок.^ Пояснює взаємозв’язок совісті з відповідальністю перед собою.Моделює ситуації та розв’язує їх. Яку роль відіграє у житті людини родинне коло, сімейні свята і традиції. Чому необхідні взаємна повага, допомога і чуйність в родинному колі. Якими мають бути сімейні обов’язки. Як уникнути конфлікту в стосунках з рідними. Учень/учениця:характеризує свою поведінку в колі сім’ї.^ Наводить приклади сімейних свят і традицій.Характеризує ієрархію родинних зв’язків.Розв’язує ситуативні завдання, демонструючи дотримання етичних норм взаємної поваги, допомоги, довіри, чуйності. Розповідає про важливість виконання своїх обов’язків у сім’ї.^ Пояснює причини виникнення та варіанти уникнення і розв’язання конфлікту.Моделює ситуації та розв’язує їх. З чого починається дружба і вміння дружити. Кого ми називаємо другом. За що ми цінуємо своїх друзів. Якими є моральні основи товаришування. Як розв’язувати конфліктні ситуації. Що таке честь колективу. Як відрізнити справжній та вигаданий авторитет. Учень/учениця:пояснює важливість дружби.Обґрунтовує необхідні умови дружніх стосунків.Наводить приклади дружби та вміння дружити. пояснює поняття “товаришування”, “честь колективу”.^ Наводить приклади взаємодопомоги та поваги в учнівському колективі.Обґрунтовує важливість уміння уникати конфліктів у шкільному колективі.Розповідає про необхідність відповідального ставлення до своїх обов’язків у класі та авторитет.^ Наводить приклади справжнього та вигаданого авторитету.Аналізує свої вчинки і поведінку, враховуючи їх оцінку однокласниками. ^ Наші культурні витоки. Виникнення християнства. Християнські символи (хрест, риба, голуб). Хрещення Русі. Православ’я на землях Слобожанщини. Учень/учениця:пояснює визначення Християнства Наводить приклади Християнських символівОбґрунтовує важливість хрещення РусіРозповідає про витоки Християнства на Слобожанщині 1 ІІ тиждень грудня Узагальнення 6 ІІІ,ІV тиждень грудня, ІІ,ІІІ,ІV тиждень січня, І тиждень лютого Тема 3. ^ ЯКИМИ Є МОРАЛЬНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА СПІВЖИТТЯ У ЛЮДСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІЯк і чому виник етикет. Що таке церемонії, звичаї, традиції, етикетні кодекси. Які манери вважаються гарними. Учень/учениця:розповідає про роль церемоній та етикетних кодексів у формуванні етикету.Характеризує первісні засоби регуляції поведінки (звичаї, традиції).Пояснює поняття “гарні манери”. Якими є моральні норми в культурі українського народу. Яку роль відіграють для українців звичаї гостинності, працелюбність, взаємоповага, допомога сиротам, вдовам, безкорисливість. Якими є звичаї різних народів, які живуть в Україні. Учень/учениця:обґрунтовує важливість моральних норм у житті українського народу.^ Наводить приклади моральних звичаїв, традицій українського народу. Характеризує моральні основи звичаїв інших народів, які живуть в Україні. Пояснює суть основних моральних правил життя українського народу. Православні цінності в історії Слобожанщини: видиме і сокровенне. Віра, Надія, Любов. Образ людини як образ Бога і носія духовних цінностей. Подвижники – образ гідних Слободян. Григорій Сковорода. Наводить приклади, звичаї Слобідської УкраїниРозповідає про православні церемонії у слобожан.Пояснює як православні цінності впливали на розвиток СлобожанщиниХарактеризує значення Віри, Надії Любові для християнина. Чому люди поважають звичаї, традиції і закони. Чому треба поважати гідність і права людини. Що означає бути громадянином своєї держави. Як ми відчуваємо належність до своєї країни. Як бути корисним суспільству. Учень/учениця:пояснює поняття громадянства.Наводить приклади поваги до звичаїв, традицій, символів і законів.^ Оцінює власні вчинки та вчинки інших з погляду їх суспільної значущості. Обґрунтову


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.