Реферат по предмету "Разное"


«Про результати діяльності галузі охорони здоров’я області за І півріччя 2011 року» Аналіз діяльності галузі охорони здоров’я області за 6 місяців 2011 року у звітному періоді діяльність галузі охорони здоров’я області була скерована на реалізацію ос

«Про результати діяльності галузі охорони здоров’я області за І півріччя 2011 року»Аналіз діяльності галузі охорони здоров’я областіза 6 місяців 2011 рокуУ звітному періоді діяльність галузі охорони здоров’я області була скерована на реалізацію основних пріоритетів: 1. Кадрове забезпечення: - укомплектованість вакантних посад, в першу чергу в сільських медичних закладах; - забезпечення лікарів благоустроєним житлом; - навчання молоді області на договірній основі у вищих медичних навчальних закладах.^ 2. Охорона здоров’я матері та дитини: - зменшення материнської, перинатальної та малюкової смертності; - здійснення регіоналізації перинатальної допомоги з утворенням міжрайонних пологових відділень; - поліпшення стану здоров’я дітей; - зниження показника дитячої інвалідності; - закінчення будівництва обласної дитячої лікарні.^ 3. Реалізація І етапу реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги, а саме: - передача медичних закладів, що функціонують в сільській місцевості, на районний бюджет; - визначення ФАПів, лікарських амбулаторій, дільничних лікарень структурними підрозділами центральних районних лікарень.^ 4. Переорієнтація первинної медико-санітарної допомоги на загальну практику-сімейну медицину.5. Забезпечення доступності і удосконалення якості швидкої і невідкладної медичної допомоги, поліпшення матеріально-технічної бази служби.^ 6. Оптимізація мережі лікувально-профілактичних закладів в сільській місцевості.Демографія Чисельність постійного населення області на початок року становить 1281755 чоловік і за останні 5 років скоротилось на 56 тис. осіб в т.ч. 32 тис. жінок фертильного віку. Показники відтворення населення області як і в цілому по Україні слід оцінювати як украй низькі.^ Основні демографічні показники населення області 2009р. 2010р. Украї-на 2010р. 2011р.6 міс. 6 міс. рік 6 міс. рік Народилось абс. число 6133 12594 6001 12462 5783 Померло абс. число 11595 22001 10983 21820 10659 Природний приріст абс. число -5462 -9407 -4982 -9358 -4876 ^ Показник на 1000 населення народжуваність 4,7 9,7 4,6 9,7 10,9 4,5 смертність 8,9 16,9 8,5 16,9 15,2 8,3 природний приріст -4,2 -7,2 -3,9 -7,2 -4,3 -3,8 ^ Дитяча смертність до 1 року, абс. * на 1000 народжених живими 58 9,2 132 10,5 57 9,2 125 10,0 9,1 60 9,7 ^ Найнижчі показники приросту населення в таких регіонах як: Райони області І півріччя 2010 2010 І півріччя 2011 Чорнобаївському -7,2 -14,1 -6,7 Чигиринському -6,2 -13,7 -6,4 Драбівському -6,4 -13,4 -5,2 Смілянському -5,9 -12,3 -6,1 Кам’янському -7,3 -12,1 -6,9 Звенигородському -6,1 -11,6 -6,2 Городищенському -5,4 -11,6 -4,2 ^ Разом по районах -4,7 -9,8 -4,5 Народжуваність компенсує смертність тільки на 54 відсотка, тобто відтворення забезпечується лише наполовину (2010р. – 57). Водночас дітородна активність продовжує знижуватись. По кількості пологів на 1000 жінок фертильного віку в 2010 році область займала 23 місце (37,71) з 27, починаючи з найбільшого показника (Україна - 41,68).За 6 місяців поточного року кількість пологів зменшилась на 203 в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Найнижчі показники за 6 місяців в Драбівському районі 89 пологів – показник на 1000 жінок фертильного віку – 10,4 Звенигородському районі з м. Ватутіне 176 пологів – показник на 1000 жінок фертильного віку – 11,5 Жашківському районі 118 пологів – показник на 1000 жінок фертильного віку – 12,5 м. Сміла 239 пологів – показник на 1000 жінок фертильного віку – 12,7 Лисянському районі 92 пологів – показник на 1000 жінок фертильного віку – 16,1 ^ Всього по області 5754 пологів – показник на 1000 жінок фертильного віку – 18,0 За 6 місяців 2011р. в області померло 60 дітей віком до 1 року, що складає 9,7 на 1000 народжених живими (6 міс. 2010р. – 57 дітей - 9,2, за 2010 р. – 125 дітей – 10,0 на 1000 народжених живими).Випадків материнської смертності за звітний період в області не зареєстровано (1 півріччя 2010р. – 4 випадки – 66,6 на 100 тис. народжених живими).Структура смертності в області за причинами залишається сталою: основна частина смертей припадає на хвороби системи кровообігу, новоутворення та зовнішні причини смерті. Усі вказані причини складають у 2010 році 86,1%.Вирішальний вплив на показники у 2010 році має смертність від хвороб системи кровообігу – 69,7% або 11,78 на 1000 населення (Україна 66,6% - 10,16). Друге місце посідають злоякісні новоутворення – 10,6% або 1,802 на 1000 населення (Україна 12,7% – 1,94). Третє місце в структурі смертності займає смертність від зовнішніх причин – 5,6% або 0,952 на 1000 населення (Україна 6,3% - 0,96).Структура основних причин смерті населення області співпадає з даними по Україні.Проте слід відмітити дуже високий рівень смертності населення з причин хвороб класу органів дихання – 0,93 на 1000 населення (Україна 2010р. – 0,42). В Чорнобаївському, Чигиринському, Смілянському, Лисянському, Жашківському районах показник перевищує навіть 2,0 на 1000 населення, що свідчить про наявні недоліки медичного обслуговування так як клас не належить до дегенеративних хвороб (серцево-судинні захворювання, злоякісні новоутворення), зв’язаних з постарінням населення, а межує з рівнями смертності від екзогенних патологій (інфекційних та паразитарних хвороб, хвороб органів травлення, зовнішніх причин смерті).Особливості змін у статево-віковому складі населення (зменшення питомої ваги дітей віком 0-17 років, збільшення частки осіб похилого і старечого віку, особливо в сільській місцевості) обумовлюють рівень і динаміку показника демографічного «навантаження».Так у 2010 році загальне «навантаження»в області склало 720 на 1000 осіб працездатного віку, по Україні відповідно за 2010 р. – 666.Показники по всіх сільських адміністративних районах області перевищують середньообласні та середньоукраїнські дані:демографічне навантаження по регіонах області (на 1000 осіб в працездатному віці - кількість непрацездатних осіб): Чигиринський район – 913 Жашківський – 905 Смілянський – 875 Тальнівський – 871 Маньківський – 867 Кам’янський – 865 Катеринопільський – 861 і т.д. Перевищення «навантаження» працездатних непрацездатними є важливим демографічним структурним чинником формування рівнів життя, що не може не вплинути на інтенсивність демографічних процесів, а отже в кінцевому підсумку на динаміку чисельності населення і його вікових контингентів.Повікові показники смертності обумовлюють такий важливий інтегральний показник, як середня очікувана тривалість життя при народженні, на який особливо впливає смертність серед дітей, молоді, осіб працездатного віку. Цей показник є індикатором стану здоров’я населення та ефективності державної політики в цілому і у сфері охорони здоров’я зокрема. На сьогодні наша країна відстає від середнього показника країн ЄС на 11 років, проте за останні 3-4 роки можна помітити тенденції по покращенню ситуації:^ Середня тривалість життя за даними ОСУ Роки Область Україна Всього Чоловіки Жінки Всього Чоловіки Жінки 2004-2005 68,46 62,67 74,46 67,96 62,23 73,97 2005-2006 68,62 62,86 74,6 68,1 62,38 74,06 2006-2007 68,75 63,04 74,65 68,25 62,51 74,22 2007-2008 68,80 63,03 74,76 68,27 62,50 74,28 2008-2009 69,85 64,36 75,37 69,29 63,79 74,86 2009-2010 70,91 65,76 75,90 70,44 65,28 75,5 Кадрове забезпечення Станом на 01.07.2011 в установах, підпорядкованих ГУОЗ та МК працює 27272 особи, з них 14,8% лікарів, 41,1% молодші медичні спеціалісти, 44,1% - інших.Кадрова ситуація в області залишається несприятливою щодо забезпечення лікарями закладів охорони здоров’я: 6 міс. 2010р. 2010р. 6 міс. 2011р. штатні посади зайняті посади ф.о. штатні посади зайняті посади ф.о. штатні посади зайняті посади ф.о. Всього по області абс. 5606,25 5162,75 4066 5620,5 5189,25 4115 5609,75 5127,5 4051 Показник на 10 тис. населення 43,41 39,97 31,48 43,85 40,49 32,10 43,77 40,0 31,61 Дефіцит лікарів 1540 1506 1559 Укомплектованість шт. посад ф.о. % 72,5 73,2 72,2 ^ По містах абс. 1862,5 1716,75 1421 1864,75 1729,5 1439 1857,75 1717,0 1417 Показник на 10 тис. населення 40,54 37,37 30,93 40,73 37,78 31,43 40,58 37,50 30,95 Дефіцит лікарів 442 426 441 Укомплектованість шт. посад ф.о. % 76,3 77,0 76,3 ^ По районах області 2459,0 2240,75 1763 2470,25 2257,25 1792 2463,0 2209,75 1749 Показник на 10 тис. населення 29,55 26,93 21,18 29,98 27,40 21,75 29,89 26,82 21,23 Дефіцит лікарів 696 678 714 Укомплектованість шт. посад ф.о. % 71,70 72,5 71,0 Нижча за усереднені показники укомплектованість лікарями лікувального профілю по 11 регіонах, в т.ч. Міста/райони 6 міс. 2010р. 2010р. 6 міс. 2011р. Тальнівський р-н 64,8 66,1 62,8 м. Ватутіне 66,4 63,6 63,6 Канівський р-н 65,5 65,9 63,8 Катеринопільський р-н 62,0 66,4 67,6 Городищенський р-н 68,0 68,1 67,9 Кам’янський р-н 68,8 70,3 68,0 Лисянський р-н 72,0 70,7 68,5 Христинівський р-н 74,1 72,2 68,5 Драбівський р-н 66,5 72,7 69,0 Черкаський р-н 73,2 76,3 70,4 Чорнобаївський р-н 68,7 68,5 70,7 по 20 районах 71,7 72,5 71,0 по 4-х містах 76,3 77,0 76,3 В розрізі основних спеціальностей дефіцит лікарів за останні 5 років становить: 2007р. 6 міс. 2011р. штатні бюджетні посади ф.о. дефіцит штатні бюджетні посади ф.о. дефіцит Всього по області 5451,5 4333 1119 5447,75 4162 1286 в т.ч. терапевти 486,75 423 64 391,0 319 72 педіатри 404,0 327 77 381,5 305 77 неонатологи 57,5 46 12 60,5 46 15 неврологи 173,75 162 12 180,75 162 19 хірурги 235,5 201 35 239,25 207 32 офтальмологи 81,5 75 7 84,0 82 2 ЛОР 93,75 83 11 94,5 81 14 сімейні лікарі 296,0 230 66 386,0 276 110 ^ Всього по ЦРЛ 1778,5 1445 334 1806,25 1478 328 в т.ч. терапевти 161,0 137 24 137,0 105 32 педіатри 146,25 112 34 140,0 112 28 неонатологи 21,25 17 4 22,75 14 9 неврологи 70,0 61 9 71,25 62 9 хірурги 122,0 94 28 121,75 106 16 офтальмологи 30,5 26 5 31,3 31 0 ЛОР 38,25 33 5 39,5 34 6 сімейні лікарі 93,5 74 20 118,5 107 12 Дефіцит лікарських кадрів приводить до відсутності лікарів, перш за все в первинній ланці, так за 6 місяців минулого року були відсутні лікарі взагалі в 12 лікарських амбулаторіях, зараз вже в 14: Смілянський р-нТальнівський р-н Городищ. р-нКанівський р-нЧеркаський р-нЧорнобаїв. р-нДрабівський р-нХристинівськ. р-нКам’янський р-нЖашківський р-н с.Макіївка с.Заліське с.Онопріївка с.Веселий Кут с.Орловець с.Межиріч с.Кумейки с.Лукашівка с.Демки с.Нехайки с.Лещинівка с.Заячківка с.Михайлівкас.Тетерівка. Ще в 8 ЛА (6 міс. 2010р. - 4) відсутні лікарі лікувального профілю, але є стоматолог: К-Шевченківський р-нТальнівський р-нЗолотоніський р-нЖашківський р-нКанівський р-нЧигиринський р-н с.Моринціс.Квітки с.Тальянкис.Криві Коліна с.Деньгис.Баштечки с.Прохорівка с.Матвіївка. Таким чином, в 23 лікарських амбулаторіях (18,5% від загальної кількості) первинна медико-санітарна допомога населенню не надається. Відсутні лікарі і в 2-х дільничних лікарнях – Лисянський р-н - с. Боярка, Городищенський р-н - с.Валява. Третина лікарського складу установ є особами пенсійного віку – 32,1%, показник значно перевищує дані по Україні – 2010р. – 24,5%. По 12 районах області показники вищі за обласні, особливо в: ^ Райони області Осіб пенсійного віку в % від загального числа лікарів без інтернів 6 міс. 2010р. 2010р. 6 міс. 2011р. Звенигородському р-ні 40,0 34,8 51,9 Шполянському р-ні 43,7 42,5 42,4 Лисянському р-ні 25,0 38,9 41,2 Тальнівському р-ні 49,4 39,5 41,0 Чорнобаївському р-ні 40,4 40,7 40,9 Городищенському р-ні 37,4 37,1 40,4 Маньківському р-ні 39,1 37,7 40,0 Чигиринському р-ні 37,7 36,5 40,0 ^ Всього по 20 районах 31,8 31,2 33,3 В області продовжує залишатися складною ситуація щодо забезпечення медичних працівників житлом. Так, впродовж І півріччя 2011р. виділено лише 5 квартир для лікарів в т.ч. 4 молодих спеціалістів, а саме: Шполянський р-н - 2 квартири для молодих спеціалістів Чорнобаївський р-н - 1 Тальнівський р-н - 1 Канівський р-н - 1 Станом на 01.07.2011р. потребують житла 69 лікарів у т.ч. 12 молодих спеціалістів та 105 молодших медичних працівників, яким за звітний період житло взагалі не виділялось. Поповнення лікарських кадрів в основному здійснюється за рахунок випускників медичних ВУЗів. З метою покращення укомплектування лікарських посад за рахунок місцевих жителів у 2010-2011 роках активно проводилась профорієнтаційна робота по направленню на навчання до вищих медичних навчальних закладів мешканців сільської місцевості по цільовому прийому. На 60 місць, виділених МОЗ України для Черкаської області в 2010 році, було видано 250 направлень, на державну форму навчання було зараховано 85 мешканців нашої області. Як результат клопотання ГУОЗ та МК до МОЗ України, в 2011році дещо збільшено рознарядку міністерства до 66 осіб, фактично отримали направлення 212 абітурієнтів, що сприяло забезпеченню конкурсу 3,2 на одне місце. Відсоток атестованих лікарів лікувально-профілактичних установ, підпорядкованих ГУОЗ та МК за 6 місяців 2011р., складає 77,9% (2010р. – 78,9%, 6 місяців 2010р. – 79,9%) в т.ч. 1084 або 35,1% з вищою атестаційною категорією, 1508 – 42,8% з першою, 496 – 16,1% з другою атестаційною категорією. За 2010 рік відповідно 34,5, 48,3%, 7,1%.Співвідношення між лікарями і середніми медпрацівниками протягом останніх років не змінюється – 0,46.^ Забезпеченість молодшими медичними спеціалістами установ, підпорядкованих ГУОЗ та МК, на рівні даних по Україні: 6 міс. 2010р. 2010р. 6 міс. 2011р. Штатні посади абс. 12273,25 12276,25 12194,75 На 10 тис. населення 95,02 95,78 95,14 ^ Зайняті посади абс. 11988,75 11968,25 11850,50 На 10 тис. населення 92,82 93,37 92,46 Ф.о. абс. 11413 11208 11213 На 10 тис. населення 88,36 87,44 87,48 Дефіцит 860 1068 982 % укомплектованості 93,0 91,3 91,9 З загальної кількості молодших медичних спеціалістів 64,8% - 7785 мають атестаційні категорії, що вище за порівнювальний період (6 міс. 2010р. – 63,9%), в т.ч. 4620 мають вищу атестаційну категорію – 38,4% від загальної кількості всіх середніх медичних працівників області, 2212 – 18,4% - першу, 953 – 7,9% - другу.На даний час в області функціонують 552 фельдшерсько-акушерські пункти. Укомплектованість медичним персоналом доволі висока - 95,1%.Проте існують 4 ФАПи, де медичний персонал відсутній: Жашківський р-н Уманський р-н Христинівськ. р-н Шполянський р-н с.Зелений Ріг с.Коржова с.Ягубець с.Матусів-2. По кількості населення, яке обслуговується ФАПами розподіл їх дуже різноманітний: до 200 жителів – 97 – 11,6% від загальної кількості ФАПів, 200-400 – 132 – 23,9% від загальної кількості ФАПів, 500-800 – 163 – 29,5% від загальної кількості ФАПів, понад 800 – 102 – 18,5% від загальної кількості ФАПі,з них 1000 – 1999 – 53 – 9,6% від загальної кількості ФАПів: Городищенський р-н – 3Драбівський р-н – 1Жашківський р-н – 3Звенигородський р-н – 4Золотоніський р-н – 3К-Шевченківський р-н – 4Канівський р-н – 1Кам’янський р-н – 4Маньківський р-н – 5 Монастирищенський р-н – 3 Смілянський р-н – 4 Тальнівський р-н – 1 Уманський р-н – 6 Христинівський р-н – 1 Чорнобаївський р-н – 5 Чигиринський р-н – 3 Шполянський р-н – 2. 4 ФАП обслуговують населення понад 2 тис. осіб: це с. Юрківка (2908 осіб) ФАП Звенигородського району, 2 ФАПи Смілянського району: с. Костянтинівка (2667 осіб) і с. Березняки (2362 особи) та ФАП с. Христинівка (2291 особи) Христинівського району. 540 – 97,8% ФАПів з 552 мають під’їздні дороги з твердим покриттям, 518 – 93,8% телефонізовані. Відсутня телефонізація ФАПів таких районів як: Христинівський Жашківський Смілянський Уманський Чигиринський Разом 13 7 6 5 334. Забезпеченість ФАПів транспортними засобами має стійку тенденцію до покращення:з 552 ФАПів – 2 оснащені автомобілями, 15 – скутерами, мопедами і 219 - велосипедами, тобто – 47,8% ФАПів мають транспортні засоби (2007р. – автомобілі – 0, скутери, мопеди - 0, велосипеди – 98 – 17,6%). В лікувально-профілактичних закладах області працюють досвідчені медичні працівники, серед яких 35 осіб мають вчену ступінь. Тільки за останні п’ять років державними нагородами були відзначені 4 особи: - ^ 2 ордени "За заслуги" (Демченко В.Г. – завідувач відділення КЗ "Черкаська обласна психіатрична лікарня" ЧОР, Губенко І.Я. – директор Черкаського медичного коледжу); - ^ 2 ордени Княгині Ольги (Волощенко І.В. – головний лікар КНП „Реабілітаційно-оздоровча поліклініка Астра" ЧМР, Журба С.В. – головний лікар Черкаського обласного кардіологічного центру).15 лікарів області удостоєні почесного звання "Заслужений лікар України" та 4 особи – почесного звання "Заслужений працівник охорони здоров’я України".Завдяки активній роботі по підвищенню кваліфікації медичних працівників збільшилась кількість атестованих спеціалістів. Так, кількість лікарів, які мають кваліфікаційну категорію збільшилась з 78,2 % у 2009 році до 78,9 % у 2010 році (Україна 2010 рік – 68,3%) І півріччя 2011р. – 77,9%. ^ Атестація лікарів ГУОЗ та МК Кваліфікаційна категорія 2009р. 6 міс. 2010р. 2010р. 6 міс. 2011р. к-сть осіб % з числа атесто-ваних к-сть осіб % з числа атесто-ваних к-сть осіб % з числа атесто-ваних к-сть осіб % з числа атесто-ваних Вища категорія 1044 33,7% 1067 33,8% 1083 34,6% 1084 35,1% І категорія 1501 48,5% 1528 48,4% 1515 48,3% 1508 48,8% ІІ категорія 549 17,7% 561 17,8% 537 17,1% 496 16,1% Всього: 3094 100% 3156 79,9% 3135 100% 3088 100% Кількість атестованих молодших медичних спеціалістів^ ЛПУ ГУОЗ та МК складає: Кваліфікаційна категорія 2009р. 6 міс. 2010р. 2010р. 6 міс. 2011р. к-сть осіб % з числа атесто-ваних к-сть осіб % з числа атесто-ваних к-сть осіб % з числа атесто-ваних к-сть осіб % з числа атесто-ваних Вища категорія 4150 54,9% 4398 57,2% 4439 58,0% 4620 59,4% І категорія 2398 31,7% 2281 29,7% 2179 28,5% 2212 28,4% ІІ категорія 1014 13,4% 1008 13,1% 1029 13,5% 953 12,2% Всього: 7562 100% 7687 100% 7647 100% 7785 100% Значно відстає атестація молодших медичних спеціалістів фельдшерсько-акушерських пунктів: всього атестовано по області 64,8% за 6 міс. 2011р., в т.ч. атестовано медичних працівників ФАПів 63,6%.% атестованих медичних працівників ФАПів в розрізі районів за 6 місяців 2011 року: 6 міс. 2011 року 6 міс. 2011 року Кам’янський 44,0 Звенигородський 63,6 Уманський 45,8 Чорнобаївський 66,7 Городищенський 50,0 Канівський 66,7 Тальнівський 50,0 Христинівський 69,2 Чигиринський 50,0 Монастирищенський 73,5 Маньківський 51,4 Шполянський 75,0 Жашківський 58,5 К-Шевченківський 82,1 Золотоніський 59,1 Катеринопільський 82,6 Драбівський 60,0 Черкаський 84,6 Смілянський 60,5 Лисянський 87,5 З метою покращення надання медичної допомоги населенню області Головним управлінням проводиться активна робота щодо підвищення кваліфікації медичних працівників. За 6 міс. 2011 року підвищили свій фаховий рівень 582 лікаря. На базі Центру підвищення кваліфікації лікарів було проведено 8 виїзних циклів, тоді як за 2010 рік в цілому – 14. Також 1384 молодших спеціалістів з медичною освітою пройшли підвищення кваліфікації на базі Черкаського медичного колледжу (6 міс. 2010р. - 833).Фінансування галузіОбсяги видатків на охорону здоров'я щороку збільшуються як на державному рівні, так і за рахунок підтримки місцевими органами виконавчої влади усіх рівнів. В минулому році бюджетні призначення на утримання закладів охорони здоров’я були збільшені проти прогнозних показників Міністерства фінансів України на 29,6 млн. грн., (бюджет 2010 року склав 950,0 млн. грн.). В поточному році додатково спрямовано 124,7 млн. грн., внаслідок чого бюджет галузі становить 979,8 млн. грн. за загальним фондом та 35,1 млн. грн. за бюджетом розвитку. Однак ці кошти покривають фінансові потреби галузі лише в межах 40%, а суми збільшення бюджету спрямовані практично на підвищення заробітної плати. На утримання установ охорони здоров’я області на 6 місяців 2011 року бюджетом передбачено 519 млн. 216,9 тис. грн., з яких за уточненими даними профінансовано 460 млн. 32,8 тис. грн. За 6 місяців поточного року кредиторська заборгованість збільшилась на 299,6 тис. грн. і становить 679,6 тис. грн. лише по установах міста Черкаси та міста Умань. Слід відмітити, що по галузі впродовж останніх років забезпечена стабільна ситуація із виплати заробітної плати, заборгованість відсутня по всій області, що є дуже важливим моментом за умови, що середня заробітна плата медичних працівників посідає передостаннє місце серед усіх галузей народного господарства. Відсутня заборгованість також по оплаті за енергоносії.^ Середня заробітна плата медичних працівників, грн. за уточненими даними 2010 рік 6міс. 2011 року грн. % збільшення порівняно з 01.01.2011р. Лікарі 2371,78 2565,72 + 8,2 % Середній м/п 1447,87 1558,88 +7,7 % Молодший м/п 1061,58 1169,20 +10,1 % ^ Всього по області 1501,20 1642,85 +9,4 % Найболючішою проблемою для пацієнтів продовжує залишатись медикаментозне забезпечення стаціонарних хворих та пільгове медикаментозне забезпечення окремих категорій населення і хворих. Видатки на медикаменти і вироби медичного призначення збільшені проти минулого року на 14,7 млн. грн. і затверджені в сумі 78,0 млн. грн (це в межах 10% від потреби, виходячи із задекларованих законодавчих гарантій і пільг, стандартів та протоколів обстеження і лікування). На забезпечення пільгових категорій населення медикаментами спрямовано 1,9 млн. грн., що складає 1,40 грн. на 1 жителя (за відповідний період 2010 року – 1,35 грн. на 1 жителя). Найвищі показники витрат на пільгові медикаменти з розрахунку на 1 жителя у звітному періоді мають Золотоніський район (4,81грн.), м. Ватутіне (2,67грн.), м. Умань (2,54грн.), Монастирищенський (2,34грн.) і Канівський (2,19грн.) райони. Найнижчими вони є в Звенигородському (0,10грн.), Христинівському (0,26грн.), Чорнобаївському (0,46грн.), Чигиринському (0,47грн.) і Драбівському (0,50грн.) районах.З метою забезпечення пільгових категорій населення зубопротезуванням у І півріччі 2011 року використано 715,0 тис. грн., що складає 93,6% від плану звітного періоду. Взагалі не виділялися кошти з місцевих бюджетів на зазначені цілі в Кам'янському, Маньківському, Уманському і Христинівському районах.Вартість одного ліжко/дня з медикаментозного забезпечення по області за 6 міс. 2011року склала 9,05 грн. ( за 2010 рік - 9,65 грн.), а в середньому по містах і районах – 4,15 грн. при тенденції до постійного та значного подорожчання більшості ліків і розхідних матеріалів! Найнижчою вона є у Смілянському (1,04 грн.), Чигиринському (1,22 грн.) і Христинівському (1,87 грн.) районах та в місті Сміла (2,37 грн.), а найвищою в Черкаському (6,94 грн.), Золотоніському (5,83 грн.), Корсунь-Шевченківському (5,78 грн.) та Катеринопільському (5,61 грн.) районах. ^ Лікарняні установи Вартість 1 ліжко-дня, грн. загальна з медикаментозного забезпечення з харчування Міські установи 146,96 4,59 3,50 Районні установи 172,34 3,89 2,92 Обласні установи 160,95 17,63 13,09 ^ Всього по області 162,08 9,05 6,76 Харчування хворих в більшості медичних закладів залишається вкрай недостатнім, а в окремих закладах – практично відсутнім. Лише в обласних медичних установах харчування хворих забезпечено в межах 50% від фізіологічної потреби людини; в міських та районних закладах на харчування одного хворого виділяється лише від 3 до 4 грн., а в 6-ти районах області – менше 2-х грн.! Видатки галузі на 1-го жителя за 6 місяців поточного року склали 355,18 грн. (за відповідний період 2010 року – 327,29 грн.). Питома вага асигнувань в розрізі кодів бюджетної класифікації у звітному періоді складає: заробітна плата з нарахуваннями - 70,5 %, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 9,5 %, придбання медикаментів - 7,7 %, харчування хворих - 3,0 %, придбання обладнання - 2,9 %, проведення капітальних ремонтів, реконструкцію об'єктів та придбання житла - 0,6 %, інші витрати - 5,8 %.З аналізу видно, що основна частина бюджетних коштів спрямовується на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Обсяги видатків на придбання медикаментів та продуктів харчування, м’якого інвентарю, медичного обладнання, поточних та капітальних ремонтів приміщень є недостатніми. Цю проблему вирішити на рівні органів місцевого самоврядування неможливо. Необхідні суттєві зміни у фінансуванні галузі на державному рівні. Дефіцит фінансового забезпечення обумовлює значною мірою недотримання державних гарантій відносно надання безоплатної медичної допомоги населенню та медикаментозного забезпечення пільгових категорій хворих. Матеріально-технічне оснащення лікувально-профілактичних закладів вкрай незадовільне. Практично вичерпаний ресурс лікувально-діагностичного обладнання, іншого обладнання загального призначення, санітарного транспорту. Капітального ремонту потребують майже всі лікувальні заклади області. Вже стало правилом, що на проведення капітальних ремонтів кошти виділяються не в плановому порядку, як того потребують норми експлуатації будівель, а у разі аварійної ситуації. Зберегти охорону здоров’я, як цілісну систему, можливо лише за умови суттєвого збільшення видатків на її утримання як шляхом збільшення фінансового нормативу бюджетного забезпечення на 1 жителя, так і шляхом запровадження системи багатоканального фінансування галузі та в першу чергу прискорення прийняття Закону України про загальнообов’язкове державне медичне страхування.Фінансування медичних програм Впродовж останніх років лікувально-профілактичними закладами області проводиться активна робота щодо виконання медичних програм та комплексних заходів з охорони здоров’я, фінансування яких здійснюється як за кошти державного, так і місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування. У зв’язку із складним фінансовим становищем галузі охорони здоров’я як України в цілому, так і області зокрема, видатки на зазначені цілі у І півріччі 2011 року зменшилися практично вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2010 року (переважно за рахунок коштів державного бюджету). Крім того, зменшився і перелік медичних програм, фінансування яких здійснювалося у звітному періоді. Так, за І півріччя 2011 року в рамках реалізації 17 медичних програм та комплексних заходів з охорони здоров’я за кошти державного і місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством, для лікувально-профілактичних закладів області придбано лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання на загальну суму 23 млн. 723,6 тис. грн., що на 49,5% менше, ніж в аналогічному періоді 2010 року (І півріччя 2010 р. - 46 млн. 951,8 тис. грн.), у тому числі: за рахунок коштів державного бюджету в І півріччі 2011 року придбано лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання на загальну суму 8 млн. 576,5 тис. грн., що складає 36,1% від загальних видатків на зазначені цілі (проти 30 млн. 958,6 тис. грн. у І півріччі 2010 р. (-72,3%); з місцевих бюджетів на вищезазначені цілі у звітному періоді профінансовано 14 млн. 720,8 тис. грн., що складає 62,1% від загальних видатків на реалізацію медичних програм та заходів (проти 15 млн. 414,0 тис. грн. у І півріччі 2010 р. (-4,5%); з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством, у І півріччі 2011 року на реалізацію медичних програм та заходів в області залучено 426,3 тис. грн., що складає 1,8% від загальних видатків (проти 579,2 тис. грн. у І півріччі 2010 р. (-26,4%). Суттєво зменшилися видатки на придбання медичного обладнання, а закупівля автотранспорту для лікувально-профілактичних закладів області у звітному періоді взагалі не проводилося. Лише на початку 2011 року 6 районних та сільських медичних установ області отримали санітарні автомобілі класу А1 "ГАЗ" 2705, придбаних обласною лікарнею за кошти обласного бюджету 2010 року на загальну суму 936,0 тис. грн., а саме: Городищенська, Катеринопільська, К-Шевченкiвська і Тальнівська центральні районні лікарні та новостворені пункти швидкої медичної допомоги на базі Верхняцької дільничної лікарні Христинiвського району та Лящівської дільничної лікарні Чорнобаївського району.ПРИДБАННЯ лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання за рахунок коштів Державного бюджету 6 міс. 2011 року (централізована закупівля МОЗ України) № ^ Найменування медичних програм Кошти Державного бюджету план,тис. грн. фактично отримано тис. грн. % від плану Загальнодержавна програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2007-2015 роки КПКВ 2301270 (медикаменти) 6418,5 1945,4 30,3% Державна цільова соціальна програма "Трансплантація" на період до 2012 року КПКВ 2301310 (медикаменти) 350,3 58,4 16,7% Загальнодержавна програма "Протидія захворюванню на туберкульоз" у 2007 – 2011 роках КПКВ 2301370 (медикаменти) 5428,4 148,8 2,7% Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки КПКВ 2301370 всього у т.ч.: - медикаменти - вироби медичного призначення 3061,7 1063,91014,849,1 34,7% Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року КПКВ 2301370 (медикаменти) 7175,1 896,7 12,5% Державна програма "Дитяча онкологія" на 2006-2010 роки КПКВ 2301370 (медикаменти) 875,7 62,0 7,1% Заходи з розвитку донорства крові та її компонентів КПКВ 2301400 (вироби медичного призначення) 1053,5 466,9 44,3% Заходи щодо забезпечення медикаментами дітей, хворих на гіпофізарний нанізм (гормон росту) КПКВ 2301400 (медикаменти) 795,2 0 0% Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року КПКВ 2301400 (медикаменти) 721,6 91,3 12,7% Централізовані заходи з лікування хворих на гемофілію КПКВ 2301400 (медикаменти) 1444,8 208,6 14,4% Заходи щодо подальшого розвитку медико-генетичної допомоги населенню України КПКВ 2301400 (медикаменти) 268,8 0 0% Державна програма запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки КПКВ 2301400 всього у т.ч.: - медикаменти - вироби медичного призначення 3211,6 396,9233,0163,9 12,4% Централізована закупівля ендопротезів КПКВ 2301400 518,2 383,4 74% Державна цільова програма "Цукровий діабет" на 2009 – 2013 роки КПКВ 2301450(вироби медичного призначення) 598,2 309,3 51,7% "Створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги" на період до 2010 року (обладнання) 853,4 853,4 100% Забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами (обладнання)


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Ликвидность и платежеспособность банка 2
Реферат Использование дидактических игр для ознакомления детей старшего дошкольного возраста
Реферат Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області
Реферат Скинхеды, их происхождение и характеристика
Реферат Civil Rights Essay Research Paper Although the
Реферат Культура Древнего Рима 17
Реферат Как спасти продукт при помощи скрытого позиционирования
Реферат Проблема адаптации студентов-первокурсников
Реферат Оптимизация снабженческой деятельности предприятия ОАО ТАНЕКО
Реферат Диагностика внутренних болезней
Реферат Структура общества Токугава
Реферат Poe Essay Research Paper PoeThis essay is
Реферат Холокост 2
Реферат Полная конвертируемость рубля за два года
Реферат Изменчивость водного режима в верховье донского бассейна в современный климатический период