Реферат по предмету "Мировая экономика"


Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прик

--PAGE_BREAK--2.3 Підсумкові показники використання рухомого складу
Приведемо за останні 5 років обсяг перевезень видами перевезень (табл. 2.4).
Таблиця 2.4 – Обсяг перевезень за 5 років.

Показники

2003

2004

2005

2006

2007

Обсяг перевезень, тис.т.

10288

7454,4

13690,5

19344,4

18521,2

в т. ч. відрядні

10103

7410

13551,7

19060,8

15234,2

погодинні

185

44,4

138,8

283,6

195,6

Пасажирообіг, тис. ткм

91,606

73,458

146,85

209,011

179,24

в т. ч. відрядні

91,597

73,458

145,398

206,034

189,34

погодинні

9,2

50,6

145,2

297,7

222,4Для кожного об’єкта перевезень надомо наступні дані: автомобіле-години в наряді, загальний пробіг, пробіг з вантажем, обсяг перевезень, доходи за 2007р. (табл. 2.5).
Таблиця 2.5 – Показники роботи АТП за 2007 р.

Маршрути

АГр, тис. а-г

Lзаг, тис. км

L тис. км

Q, тис.т

Р, тис. ткм

Д, тис. грн.

Міські

136,3

2920,5

2614,7

8361,3

5392,16

4113,611

Приміські

210,3

5696,7

5046,5

10699,5

152113,2

5542,096

1

2

3

4

5

6

7

Всього

346,6

8617,2

7661,2

19060,8

206034,8

9655,707

Погодинні

70,2

1753,7

-

283,6

29,77

588,933

Ітого

416,8

10370,9

7661,2

19344,4

209,011

10244,640Звітнітні дані про роботу рухомого складу за 2007 р. приведено в таблиці 2.6.
Таблиця 2.6 – Звітні дані про роботу рухомого складу за 2007 р.

Показники

Умовне позначення

Величина показника

план

звіт

Виробнича база

Середньооблікова кількість автомобілів, од.

Асо

42

42

1

2

3

4

Загальна вантажопідйомність

qзаг

4197

4197

Номінальна вантажопідйомність, пас.

q

30,9

30,9

Автомобіле-дні в господарстві, а-д

АДг

49579

49579

Автомобіле-дні в роботі, а-д

АДр

33258,8

32343

Автомобіле-години в роботі

АГр

429038,5

416800

Техніко-експлуатаційні показники

Години у наряді, годин

Тн

12,5

12,9

Середньо-експлуатаційна швидкість, км/год25

24,9

Коефіцієнт випуску автомобілів на лінію0,67

0,652

Коефіцієнт використання місткості

γ

0,75

0,74

Коефіцієнт використання пробігу

β

0,8

0,88

Пробіг з пасажирами, тис.км

lеп

10,2

10,8

Середньодобовий пробіг, км

Lсд

322,5

321,2

Виробіток на одну тону, т

WQ

4495,4

4609,1

Виробіток на однин ткм, т/км

WP

45853,1

49800,3

Виробнича програма

Обсяг перевезень, тис т.

Q

18867,193

19344,4

Вантажообіг,. тис ткм.

P

192445,376

209011,9

Загальний пробіг, тис.км

Lзаг

10393,375

10370,9

Пробіг з вантажем, тис.км7795,031

7661,2

Автомобіле — години простою під вантаженням-розвантаженням, тис.год

Тпр

0,3

0,4

Автомобіле – години руху, тис.год

АГрух

279,03

274,72.5 Аналіз плану перевезень вантажів
Аналіз плану перевезень за 2007 р. приведено в таблиці 2.7.

Відхилення відпланувизначаєтьсяза формулою:
, %. (2.1)
Таблиця 2.7 – Показники використання автомобілів за 2007 р.

Показники

Умовне позначення

Величина показника

Виконання плану Впл, %

Відхилення від плану Впл, %

план

звіт

1

2

3

4

5

6

Виробнича база


Середньооблікова кількість автомобілів, од.

Асо

42

42

1001

2

3

4

5

6

Загальна вантажопідйомність, пас.

qзаг

4197

4197

100Номінальна вантажопідйомність, пас.

q

30,9

30,9

100Автомобіле-дні в господарстві, а-д

АДг

49579

49579

100Автомобіле-дні в роботі,

а-д

АДр

33258,8

32343

97,25

-2,75

Автомобіле-години в роботі

АГр

429038,5

416800

97,15

-2,85

Техніко-експлуатаційні показники

Години у наряді, годин

Тн

12,5

12,9

103,2

3,2

Середньо-експлуатаційна швидкість, км/год25

24,9

99,6

-0,4

Коеф-т випуску автомобілів на лінію0,67

0,652

97,31

-2,69

Коефіцієнт використання РС

γ

0,75

0,74

98,67

-1,33

Коефіцієнт використання пробігу

β

0,8

0,88

110

10

Пробіг з вантажем, тис.км

lїв

10,2

10,8

105,88

5,88

Середньодобовий пробіг, км

Lсд

322,5

321,2

99,60

-0,40

Виробіток на одну тону, т.

WQ

4639,3

4609,1

102,53

2,53

Виробіток на однин ткм, т/км

WP

47320,4

49800,3

108,6

8,6

Виробнича програма

Обсяг перевезень, тис. т.

Q

19470,963

19344,4

102,53

2,53

Вантажоборот, тис. ткм.

P

198603,82

209011,9

108,61

8,61

Загальний пробіг, тис. км.

Lзаг

10725,963

10370,9

99,78

-0,22

Пробіг з вантажем тис.км.

Lпас

8044,472

7661,2

98,28

-1,72В цілому ми бачимо недовиконання плану, але критичного відхилення від планових норм немає; за декількома показниками встановлено перевищення планового рівня.

Для аналізу та кількісної оцінки ритмічності виконання плану перевезень пасажирів необхідно визначити плановий і звітний коефіцієнт ритмічності
 (2.2)
де   — обсяг перевезень за i-ий період (квартал), тис.т;

— максимальний обсяг перевезень, виконаний за квартал, тис.т;

n – кількість періодів.

Дані для оцінки ритмічності виконання плану перевезень представлено в табл. 2.8.
Таблиця 2.8 – Показники ритмічності виконання плану перевезень вантажів

Квартал

Обсяг перевезень, тис. пас

протягом кварталу

наростаючим підсумком

тис.т

%

тис.т

%

план

звіт

план

звіт

план

звіт

план

звіт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3811,173

4117,9

20,2

21,3

3811,173

4117,9

20,2

21,3

3

4339,454

4383,3

23

22,7

8150,627

8501,2

43,2

44

4

4905,47

4973,1

26

25,7

1356,098

13474,3

69,2

69,7

5

5811,095

5870,1

30,8

30,3

18867,193

19344,4

100

100

Протягом року

18867,193

19344,4

100

100

-

-

-

-Умовою ритмічної роботи підприємства є: звітний Кр > планового Кр.

Крпл = (0,656 + 0,747 + 0,844 + 1) / 4 = 0,81;

Крф = (0,7 + 0,747 + 0,847 + 1) / 4 = 0,824.

Крф > Крпл, тобто план виконується ритмічно.

Вплив зміни ТЕП на обсяг транспортної роботи  визначається за формулою
, %. (2.3)
Вплив зміни lїпна обсяг транспортної роботи  визначається за формулою
, %. (2.4)
коефіцієнт непропорційності середньої довжини поїздки пасажира
. (2.5)
= 99,6 – 100 = — 0,4;

 = 97,31 – 100 = — 2,69;

 = 98,67 – 100 = — 1,33;

 = 110 – 100 = 10;

= (0,94 — 1)*100 = — 6.

На обсяг перевезень позитивно впливає зміна коефіцієнту використання пробігу.
    продолжение
--PAGE_BREAK--2.6 Спостереження за підготовкою автомобілів та їх роботою на лінії
Перед виїздом кожен водій проводить огляд свого автомобіля, одержує в диспетчерській дорожній лист і документи, що додаються, заправляється і проходить контроль на КПП.

Вантаження-розвантаження здійснює вантажовідправник і вантажоодержувач, ступінь автоматизації і механізації ВРР залежить від виду вантажу.

Після повернення з лінії водії здають диспетчеру оформлені дорожні листи з доданими до них товарно-транспортними документами. Диспетчер зобов'язаний ретельно перевірити правильність їх заповнення і оформлення, відповідність записів в дорожніх листах записам в товарно-транспортних документах.

На їх основі на підпрємстві здійснюється поточний контроль виконання плану перевезень, нарахування заробітної плати водіям та доходів підприємства.

Проведено фотографію робочого дня автомобіля, що працює погодинно на міських перевезеннях для “ЮСІ”. Результати обстеження показані в таблицях 2.4 – 2.8.

З преведених нижче даних виявлено дуже великі понаднормативні витрати робочого часу та втрати робочого часу:

-                     втрати з причин, що залежать від працівника – 5,9%

-                     втрати з причин, що не залежать від працівника – 6%

-                     приховані втрати робочого часу – 35,65%

Можливе підвищення продуктивності праці становить 29,8%

Додаткова інформація надається в додаках.


--PAGE_BREAK--Таблиця 2.11 Зведення однойменних затрат робочого часу

Затрати робочого часу

Індекс

Однойменні затрати робочого часу, хвил.

Повторюваність за зміну

Сумарна тривалість затрат робочого часу, хвил.

Середня тривалість, хвил.

1

2

3

4

5

6

Підготовчо-заключний час:

Тпз

1:17:00

-

1:17:00

-

— перевдягання

0:09:00

1

0:09:00

0:09:00

— огляд автомобіля

0:08:00

1

0:08:00

0:08:00

— заправка паливом

0:12:00

1

0:12:00

0:12:00

— прихід у диспетчерську

0:08:00

1

0:08:00

0:08:00

— одержання дорожнього листа

0:09:00

1

0:09:00

0:09:00

— повернення на стоянку

0:08:00

1

0:08:00

0:08:00

— поверенння дорожнього листа

0:13:00

1

0:13:00

0:13:00

— відхід додому

0:10:00

1

0:10:00

0:10:00

Основний час:

То

2:44:00

-

2:44:00

-

— рух до шахти

0:25:00

2

1:06:00

0:33:00

0:41:00

— рух до залізнодорожньої станції

0:25:00

2

1:04:00

0:32:00

0:39:00

— рух до АТП

0:34:00

1

0:34:00

0:34:00

Допоміжний час:

Тд

2:42:00

-

2:42:00

-

— навантаження

0:21:00

2

0:37:00

0:18:30

0:16:00

— оформлення документів

0:07:00

4

1:07:00

0:16:45

0:24:00

0:07:00

0:29:00

— маневрування

0:12:00

3

0:39:00

0:13:00

0:11:00

0:16:00

— розвантаження

0:09:00

2

0:17:00

0:08:30

0:08:00

— виїзд з АТП

0:02:00

1

0:02:00

0:02:00

1

2

3

4

5

6

Час на відпочинок:

Твід

0:15:00— короткочасний відпочинок0:15:00

1

0:15:00

0:15:00

Втрати робочого часу:Впрати з вини працівника

Тпр

0:37:00

-

0:37:00

-

— розмова з товаришами

0:05:00

1

0:05:00

0:05:00

— стороння розмова

0:09:00

1

0:09:00

0:09:00

— зупинка інспектором ДАЇ

0:11:00

1

0:11:00

0:11:00

— паління

0:12:00

1

0:12:00

0:12:00

Втрати з організаційних причин

Тпо

0:31:00

-

0:31:00

-

— очікування навантаження

0:10:00

2

0:16:00

0:08:00

0:06:00

— пошук чергового по станції

0:15:00

1

0:15:00

0:15:00

Всього час спостереження

Тс

8:06:00


Таблиця 2.10 — Фотографія робочого дня 2

Організація: ППТФ«ЮСІ»

Спостережний лист №2 фотографії робочого дня водія

Місце роботи: м. Харків

Характер перевезень: битова хімія

Прізвище: Олійник В.В. Клас: 1 Стаж: 7років

Модель автомобіля: Газель Вантажність: 1,5 ДАЇ: 64-07 ХА

Дата: 19.04.07

Початок спостереження: 6-25

Кінець спостереження:15-20

Перерва

Спостереження

Поточний час, год. хвил

Тривалість, хвил.

Індекс

Відстань км.

Вага, т.

Навантаж.-озвантажув. механізм

Примітка

Прихід на роботу

6:30:00

-Перевдягання

6:45:00

0:15:00

Тпз

Огляд автомобіля

6:53:00

0:08:00

Тпз

Заправка паливом

7:00:00

0:07:00

Тпз

Прихід у диспетчерську

7:09:00

0:09:00

Тпз

Отримання дорожнього листа

7:20:00

0:11:00

Тпз

Розмова з товаришами

-

-

-

Виїзд з АТП

7:25:00

0:05:00

Тд

Рух до складу

7:55:00

0:30:00

То

15Очікування навантаження

8:10:00

0:15:00

Тпо

Навантаження

8:32:00

0:22:00

Тд1,5

навантажувачОформлення документів

8:40:00

0:08:00

Тд

Стороння розмова

8:47:00

0:07:00

Тпр
Таблиця 2.12 — Зведення однойменних затрат робочого часу

Затрати робочого часу

Індекс

Однойменні затрати робочого часу, хвил.

Повторюваність за зміну

Сумарна тривалість затрат робочого часу, хвил.

Середня тривалість, хвил.

Підготовчо-заключний час:

Тпз

1:25:00

-

1:25:00

-

— перевдягання

0:15:00

1

0:15:00

0:15:00

— огляд автомобіля

0:08:00

1

0:08:00

0:08:00

— заправка паливом

0:07:00

1

0:07:00

0:07:00

— прихід у диспетчерську

0:09:00

1

0:09:00

0:09:00

— одержання дорожнього листа

0:11:00

1

0:11:00

0:11:00

— повернення на стоянку

0:13:00

1

0:13:00

0:13:00

— поверенння дорожнього листа

0:02:00

1

0:02:00

0:02:00

— відхід додому

0:20:00

1

0:20:00

0:20:00

Основний час:

То

2:38:00

-

2:38:00

-

— рух до шахти

0:30:00

2

1:14:00

0:37:00

0:44:00

— рух до залізнодорожньої станції

0:21:00

2

0:45:00

0:22:30

0:24:00

— рух до АТП

0:39:00

1

0:39:00

29

Допоміжний час:

Тд

2:19:00

-

2:19:00

-

— навантаження

0:22:00

2

0:41:00

0:20:30

0:19:00

— оформлення документів

0:08:00

4

0:40:00

0:10:00

0:11:00

0:12:00

0:09:00

— маневрування

0:18:00

3

0:35:00

0:11:40

0:06:00

0:11:00

— розвантаження

0:08:00

2

0:18:00

0:09:00

0:10:00

— виїзд з АТП

0:05:00

1

0:05:00

0:05:00

Час на відпочинок:

Твід

0:28:00

-

0:28:00

-

— короткочасний відпочинок

0:28:00

1

0:28:00

0:28:00

Втрати робочого часу:Впрати з вини працівника

Тпр

0:29:00

-

0:29:00

-

— стороння розмова

0:07:00

1

0:07:00

0:07:00

— зупинка інспектором ДАЇ

0:13:00

1

0:13:00

0:13:00

— суперечка з диспетчером

0:09:00

1

0:09:00

0:09:00

Втрати з організаційних причин

Тпо

0:27:00

-

0:27:00

-

— очікування навантаження

0:15:00

2

0:27:00

0:13:30

0:12:00

Всього час спостереження

Тс

7:46:00
    продолжение
--PAGE_BREAK--

Таблиця 2.13 — Баланс робочого часу за результатами спостережень


Категорія затрат робочого часу

Індекс

До спостережних листів №1, 2

Номер спостереження

Сумарна тривалість, хвил.

Середня тривалість, хвил.

У % до загального часу спостереження

1

2

Час, хвил.

Підготовчо-заключний час:

Тпз

1:27:00

1:45:00

3:12:00

1:36:00

19,9%

— перевдягання0:09:00

0:15:00

0:24:00

0:12:00

2,5%

— огляд автомобіля0:08:00

0:08:00

0:16:00

0:08:00

1,7%

— заправка паливом0:12:00

0:07:00

0:19:00

0:09:30

2,0%

— прихід у диспетчерську0:08:00

0:09:00

0:17:00

0:08:30

1,8%

— одержання дорожнього листа0:09:00

0:11:00

0:20:00

0:10:00

2,1%

— виїзд з АТП0:08:00

0:13:00

0:21:00

0:10:30

2,2%

— повернення на стоянку0:13:00

0:02:00

0:15:00

0:07:30

1,6%

— поверенння дорожнього листа0:10:00

0:20:00

0:30:00

0:15:00

3,1%

— відхід додому0:10:00

0:20:00

0:30:00

0:15:00

3,1%

Основний час:

То

2:44:00

2:38:00

5:22:00

2:41:00

33,3%

— рух до магазину1:06:00

1:14:00

2:20:00

1:10:00

14,5%

— рух до складу1:04:00

0:45:00

1:49:00

0:54:30

11,3%

— рух до АТП0:34:00

0:39:00

1:13:00

0:36:30

7,6%

Допоміжний час

Тд

2:40:00

2:14:00

4:54:00

2:27:00

30,4%

— навантаження0:37:00

0:41:00

1:18:00

0:39:00

8,1%


--PAGE_BREAK--4.2
Аналіз технічного
стану
основних фондів
Технічний стан основних фондів характеризується наступними показниками:

-                     коефіцієнт зносу


 , (4.1)
де — вартість зносу (амортизації), тис.грн;

— первісна вартість основних фондів.

— коефіцієнт придатності
, (4.2)
КЗНп.р.= 849,2 / 3922,8 = 0,22;

КЗНк.р.= 4196,8 / 15695,7 = 0,27;

Кпридп.р= 1 – 0,22 = 0,78;

Кпридк.р= 1 – 0,27 = 0,73.

Результати розрахунків представлено в табл. 4.2.
Таблиця 4.2 — Показники технічного стану основних фондів

Показники

Стан на

Відхилення

початок року

кінець року

абсолютне

%

Первісна вартість основних фондів, тис.грн

3922,8

15695,7

11772,9

300,1

Знос основних фондів, тис.грн

849,2

4196,8

3347,6

394,2

Коефіцієнт зносу

0,22

0,27

0,05

22,7

Коефіцієнт придатності

0,78

0,73

— 0,05

— 6,44.3
Показники наявності
та
руху транспортних засобів
Наявність та рух транспортних засобів представлено в додатку (Звіт про роботу автотранспорту 2007р.)
Таблиця 4.3 — Структура транспортних засобів

Марка автомобіля

Кількість

Структура, %

Scania + п/пр KЦGEL

8

18,04

ЗІЛ-4331

2

4,7

1

2

3

Газель

20

47,6

КамАЗ-5410

5

11,62

FordTransit

8

18,04

Всього

42

100З таблиці 4.3 видно, що найбільшу питому вагу займають автомобілі SCANIA+ п/пр KЦGELта FordTransit.
4.4
Аналіз ефективності використання основних фондів
Ефективність використання основних фондів оцінюється комплексом показників, до яких відносяться наступні:

— коефіцієнт екстенсивного використання
, (4.3)
де — фактично відпрацьований час, год;

— календарний фонд часу, год.

— коефіцієнт інтенсивного використання
, (4.4)
де – відповідно, звітний і плановий годинний виробіток

автомобіля.

-                     коефіцієнт інтегрального завантаження


. (4.5)
-                     фондовіддача
 , грн/грн. (4.6)
де   — середньорічна вартість основних фондів, тис.грн.

-                     фондомісткість
 , грн/грн. (4.7)
-                     фондоозброєність
 , грн/грн. (4.8)
де Nсс– кількість працівників на АТП, люд.

Кекс = 438890,4 / 451777,5 = 0,97;

Кінт = 4609,1 / 4495,4 = 1,025;

Кіз = 0,97 * 1,025 = 0,99.

Фвідф = 10244640,95 / 8823050 = 1,16;

Фвідпл = 10113578,2 / 8751340 = 1,05.

Фмісткф = 1 / 1,16 = 0,862;

Фмісткпл = 1 / 1,15 = 0,87.

Фозбф = 8823050 / 444 = 19871,7;

Фозбпл = 8751340 / 44 = 18860,6.

Зміна фондовіддачі під впливом зміни загальної суми доходів визначається за формулою


 , грн/грн, (4.9)
де   — індекс зміни фондовіддачі;

  — індекс зміни середньорічної вартості основних фондів.

Зміна фондовіддачі під впливом зміни середньорічної вартості основних фондів  визначається за формулою
 , грн/грн. (4.10)
З розрахунків видно, що доходи та середньорічна вартість основних фондів негативно впливають на фондовіддачу.
5. Трудові ресурси
5.1 Аналіз звітів про працю за 5 років
Весь персонал ВАТ „АТП-16354” поділяється на дві основні групи:

1) Промислово-виробничий персонал, який пов’язаний з основною виробничою діяльністю підприємства. В цю групу входять робітники, безпосередньо зайняті в процесі виробництва, а також обслуговуючі його та керуючи ним;

2) Непромисловий персонал, який безпосередньо не пов’язаний з основною виробничою діяльністю підприємства.

Звіти про працю, звіт про використання робочого часу представлено в додатках відповідних до назви, графік погашення заборгованості з заробітної плати на січень – 2008 представлено у звіті з праці (розділ 2).
5.2 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
Наведемо склад, чисельність і структуру персоналу ВАТ „АТП-16354” (табл. 5.1).
Таблиця 5.1 — Склад, чисельність і структура персоналу ВАТ „АТП-16354”

Категорія працівників

Чисельність

Структура, %

Робітники

42

68,8

Водії

17

27,8

Ремонтні робочі

17

27,8

Допоміжний персонал

8

13,1

Керівники

10

16,3

Спеціалісти

9

14,7

Службовці

Робітники їдальні та неосновні

Всього по АТП

61

100


Для характеристики руху трудових ресурсів необхідно розрахувати наступні показники:

-                     коефіцієнт обороту по прийому
, (5.1)
де  – чисельність прийнятих працівників, люд;

  — середньоспискова чисельність персоналу, люд.

— коефіцієнт обороту по звільненню
, (5.2)
де – чисельність працівників, що звільнилися, люд.

-                     коефіцієнт загального обороту
. (5.3)
— коефіцієнт змінюваності , що дорівнює меншому з коефіцієнтів обороту по прийому і звільненню;

-                     коефіцієнт плинності кадрів
 , (5.4)
де  – чисельність працівників, що звільнилися по суб'єктивних

причинах (за власним бажанням, за прогули), люд.

Копзвіт= 14/61 = 0,22

Козвзвіт = 34/61 = 0,55

Кобзвіт = 0,22 + 0,55 = 0,77

Кплзвіт = 15/61 = 0,24

Копбаз= 16/81 = 0,19

Козвбаз= 31/81 = 0,38

Коббаз = 0,19 + 0,38 = 0,57

Кплбаз = 20/ 81 = 0,24
Таблиця 5.2 — Показники руху трудових ресурсів

Показники

Значення

Базовий період

Звітний період

Середньоспискова чисельність персоналу, люд

81

61

1

2

3

Прийнято, люд

16

14

Звільнено, люд., в тому числі

31

34

за суб’єктивними причинами

20

15

Коефіцієнт загального обороту

0,77

0,57

в тому числі по прийому

0,19

0,33

1

2

3

по звільненню

0,38

0,55

Коефіцієнт змінюваності

0,22

0,19

Коефіцієнт плинності

0,333

0,5085.3 Аналіз продуктивності праці і використання ФЗП
Аналіз продуктивності праці і використання ФЗП представлено в таблиці 5.4.
Таблиця 5.4 — Аналіз продуктивності праці і використання ФЗП

Показники

План

Звіт

Виконання плана,%

Структура,%

план

звіт

Доходи всього, тис грн.

10113,578

10244,64

101,3

100

100

в т. ч. відрядні

9557,734

9655,707

101,03

95

94

погодинні

555,844

588,933

105,95

5

6

Чисельність персоналу

44

40

90,9

100

100

в т. ч. водії

27

17

62,9

54,7

54,7

рем. робочі

19

17

89,4

16,4

17,1

ін. персонал

10

8

80

28,9

28,2

Продуктивність праці, грн.

2307,3

2176,6

94,3

-

-

Вантажообіг тис. ткм

192445,376

209011,9

108,6

-

-

Автомобіле-години роботи

42903,85

41680

97,15

-

-

ФЗП, тис грн.

478,8

482,4

100,7

-

-

Середня ЗП, грн.

1200,35

1250,86

104,2

-

-Вплив зміни суми доходів на продуктивність праці
 , %. (5.5)
Вплив зміни чисельності персоналу на продуктивність праці  визначається за формулою
, %. (5.6)
Перевірка правильності розрахунків:
, %. (5.7)
Вплив зміни обсягу транспортної роботи на продуктивність праці  розраховується за формулою
, %. (5.8)
Вплив факторів на фонд заробітної плати установити за допомогою прийому обчислення різниць за формулами:

-                     вплив зміни середньої заробітної плати
 , грн; (5.9)
— вплив зміни продуктивності праці
 , грн; (5.10)
— вплив зміни загальних доходів
 , грн. (5.11)
= 100 / 62,9*(101,3 – 100) = 2,06%,

 = 100 / 62,9 *100 = 1,5%,

 = 2,06 + 1,5 = 3,56%,

 = 0,95 / 62,9 (108,6 — 100) = 0,0017%

= 0,05 / 62,9 (97,15 — 100) = -0,0003%


    продолжение
--PAGE_BREAK--6. Фінансові результати діяльності підприємства
6.1 Фінансові результати діяльності ВАТ „ХАТП-16330”
Баланс підприємства за останній рік наведено в додатку до положення БО-2 (січень 2007р), звіт про фінансові результати та звіт про доходи і витрати на автомобільні перевезення – у додатках (табл. 2.13-2.16)
6.2 Аналіз собівартості

перевезень
Аналіз калькуляції собівартості перевезень представлено в таблиці 6.1.
Таблиця 6.1 – Аналіз калькуляції собівартості перевезень

Стаття калькуляції

Собівартість, грн

Виконання плану, %

Відхилення від плану, %

Структура, %

план

звіт

план

звіт

1

2

3

4

5

6

7

Собівартість одиниці транспортної роботи

50,3

69,8

137,5

37,5

100

100

в тому числі

фонд оплати праці

543,7

508,5

93,5

-6,5

17,4

18,1

відрахування на соціальні потреби

205,1

188,1

114,13

14,13

6,7

6,9

витрати на пально-мастильні матеріали

151,5

93,4

61,6

-38,4

35,6

36,4

витрати на шини

15

9,4

62,6

-37,4

2,1

2

витрати на ТО и Р рухомого складу

276,319

273,556

99,0

-1

3,1

2,8

амортизація рухомого складу

83,1

63,4

76,2

-23,8

8,4

8,1

податки та збори

314,5

293,8

93,4

-6,6

1,17

0,9

інші витрати

436,3

455,4

104,3

4,3

20,83

24,7


Вплив зміни загальної суми витрат на перевезення на зміну собівартості одиниці транспортної роботи  визначається за формулою
, %. (6.1)
Вплив зміни пасажирообігу на собівартість одиниці транспортної роботи  визначається за формулою
, %, (6.2)
;З розрахунків видно, що загальна сума витрат на перевезення на зміну собівартості одиниці транспортної роботи  впливає позитивно, а зміна вантажообороту на собівартість одиниці транспортної роботи  впливає негативно.
6.3 Аналіз доходів підприємства
Вихідні дані для аналізу доходів представлено в таблиці 6.2.
Таблиця 6.2 – Вихідні дані для аналізу доходів

Фактори

Значення

план

факт

Чисельність персоналу

44

40

Продуктивність праці

2307,3

2176,6

Середньорічна вартість основних фондів

1246,1

929,65

Фондовіддача

1,27

1,59Вплив зміни основних факторів на доходи визначити за допомогою прийому обчислення абсолютних різниць за формулами:

— вплив зміни продуктивності праці на доходи
 , тис.грн. (6.3)
— вплив зміни чисельності персоналу на доходи
 , тис.грн. (6.4)
-                     вплив зміни середньорічної вартості основних фондів на доходи
 , тис.грн. (6.5)
— вплив зміни фондовіддачі на доходи
 , тис.грн. (6.6)
Найбільший позитивний вплив на приріст доходів має зміна продуктивності праці, а зміна чисельності персоналу впливає негативно.
6.4 Аналіз прибутку підприємства
Приведемо значення прибутку за 5 років роботи (таблиця 6.3).
Таблиця 6.3 – Прибуток підприємства за 2003 – 2007 роки

Роки

Значення прибутку, тис. грн.

2003

— 69,5

2004

— 167,1

2005

— 88,7

2006

— 16

2007

-27,4Вихідні дані для аналізу прибутку підприємства представлено в таблиці 6.4.
Таблиця 6.4 – Вихідні дані для аналізу прибутку підприємства

Фактори

Значення

план

факт

Собівартість 10 ткм, грн

0,467

0,472

Доходна ставка 10 ткм, грн

0,53

0,49

Вантажообіг, ткм

192445,37

209011,9Вплив зміни обсягу транспортної роботи , доходної ставки  і собівартості перевезень  на прибуток встановити за допомогою прийому обчислення абсолютних різниць за формулами
 грн, (6.7)

 , грн, (6.8)

 , грн, (6.9)
(209011900 – 192445376,7)*(0,53 – 0,467) = 1043,69 грн.;

 (0,49 – 0,53) 209011900 = — 8360,476 грн.;

 (0,467 – 0,472) 209011900 = -1045,059 грн.

З розрахунків видно, що доходна ставка і собівартість перевезень негативно впливають на прибуток підприємства.
6.5 Аналіз обігових коштів
Склад та структура обігових коштів представлені у таблиці 6.5.
Таблиця 6.5 – Склад та структура обігових коштів

Показники

На початокроку

На кінець року

Абсолютне відхилення, тис.грн.

Структура, %

початок

кінець

1

2

3

4

5

6

Виробничі запаси

126,6

236,8

110,2

6,36

9,75

Векселі одержані8,0

80,33

Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги:Чиста реалізаційна вартість

1094,3

1692,5

598,2

55,01

69,66

Первісна вартість

1094,3

1692,5

598,2

55,01

69,66

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за розрахунками:З бюджету

-

81,1

81,13,34

За виданими авансами

24,9

13,3

-11,6

1,25

0,55

Інша поточна дебіторська заборгованість

96,0

188,8

92,8

4,83

7,77

Грошові кошти та їх еквіваленти:В національній валюті

43,1

162,5

119,4

2,17

6,69

Інші оборотні активи

4,5

46,5

42

0,23

1,91

Всього

1989,4

2429,5

440,1

100

100Ефективність використання оборотних коштів характеризується кількістю оборотів (коефіцієнтом оборотності) і тривалістю обороту.

Коефіцієнт оборотності  визначається відношенням суми валових доходів підприємства  до середнього залишку оборотних коштів
 , об. (6.10)
Тривалість обороту  визначається відношенням календарної кількості днів  до коефіцієнта оборотності
 , дн. (6.11)
Результати розрахунку показників ефективності використання оборотних коштів представити в табл. 6.5.
Таблиця 6.5 — Показники ефективності використання оборотних коштівПоказники

Величина показників

план

звіт

Валові доходи, тис.грн

8554,4

11504,1

Середні залишки оборотних коштів, тис.грн

1989,4

2429,5

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів, об

4

5

Тривалість обороту оборотних коштів, дн

91

73В звітному році коефіцієнт оборотності оборотних коштів збільшився на 1 оборот, тому тривалість обороту оборотних коштів зменшилася на 18 днів, що свідчить про збільшення ефективності використання оборотних коштів.
7.     продолжение
--PAGE_BREAK--


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.