Реферат по предмету "Полиграфия"


Представлення кольору в сучасних колориметрических системах

1.Будуємо графік залежності оптичної густини D від довжини хвилі випромінювання. 2. За графіком проводимо якісний аналіз на колірний тон, світлоту та насиченість. Колірний тон. – оранжевий. Світлота - яскравий. Насиченість - глибокий 3. Розраховуємо: а) координаті кольору що вивчається, за співвідношенням: Де відносний спектральний розподіл енергії стандартизованого випромінювання оптична густина ординати

кривих додавання в системі XYZ (питомі кольорі координати кольору спектральних випромінювань); б) координати кольору стандартизованого випромінювання B. ; = 100; Для чисельного інтегрування застосовуємо метод Ньютона (трапецій): Де - підінтегральна функція задана як чисельні значення, що розташовані рівно віддалено за аргументом із шагом 4. Визначити. а) координати колірності кольору, що вивчається, у системі

XYZ де - модуль кольору, що вивчається б) координати колірності кольору стандартизованого випромінювання ; ; де = -модуль кольору стандартизованого випромінювання 5. Обчислити координати колірності спектрального випромінювання ; ; - модуль кольору одноваттних спектральних випромінювань, та побудувати локус на трикутнику колірності в системі XYZ. 6. Нанести точку колірності кольору, що вивчається та кольору стандартизованого випро-мінювання

на трикутник колірності в системі XYZ через ці дві точки провести пряму лінію. а) визначити домінуючу довжину хвилі. Домінуюча довжина хвилі Точка перетину прямої лінії з лінією локусу відповідає довжині хвилі спектрального випромінювання, що має той же колірний тон , що й колір, котрий вивчається. Ця точка може характеризувати домінуючу довжину хвилі кольору, що є доповнюючим пурпуровому кольору, якщо вказана пряма перетинає лінію пурпурових кольорів.

В цьому випадку домінуюча довжина хвилі вказується зі знаком мінус або зі штрихом. б) Розрахувати колориметричну чистоту кольору. або ; 7. Визначити координати кольору, що вивчається, та кольору стандартизованого випромінювання в колориметричній системі RGB за формулами 8) Визначити а) координати колірності кольору, що вивчається, в системі RGB. ; ; де = - модуль кольору, що вивчається б) координати колірності кольору стандартизованого випромінювання

в системі RGB ; ; де = 51,4132659720099- модуль кольору стандартизованого випромінювання. 9) Обчислити координати колірності спектральних випромінювань , , де - модуль кольору одно ватних спектральних випромінювань та побудувати локус на трикутнику колірності в системі RGB. 10. Нанести точки колірності кольору, що вивчається та кольору стандартизованого випромінювання на трикутник колірності в системі RGB. Через дві точки провести пряму лінію; а) визначаємо домінуючу

довжину хвилі. Точка перетину прямої лінії з лінією локусу відповідає довжині хвилі спектрального випромінювання, що має той же колірний тон, що й колір, котрий вивчається. Ця точка може характеризувати домінуючу довжину хвилі кольору, що є доповнюючим пурпуровому кольору, якщо вказана пряма перетинає пряму лінію пурпурових кольорів. В цьому випадку домінуюча довжина хвилі вказується зі знаком мінус або зі штрихом. б) розраховуємо

колоріметричну чистоту кольору. або 11. Визначити яскравість кольору, що вивчається, за формулами , 12. IELAB): , , де - координати яскравості (ось ахроматичних кольорів), - координата, що описує зміцнення колірності від зеленого (від’ємні значення) до червоного (позитивні значення), - координати, що характеризує змінення колірності від синього (від’ємні значення) до жовтого (позитивні

значення), 13. Для малих значень L*a*b* в розрахункові формули слід вводити поправки: а) якщо , то ; б) якщо , то ; в) якщо , то ; де =0,00885645167903563 та 14. Перевести координати а*b* із прямокутної системи у полярні координати колірного тону h* ab та насиченості С* ab - кут у напрямку від +а* до b*/ - довжина радіуса відносно центра координат.Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :