Реферат по предмету "Маркетинг"


Особливості експертизи овчино-шубних виробів

УКООПСПІЛКА
Полтавський університет споживчої кооперації України
кафедра товарознавства та експертизи непродовольчих товарів
К У Р С О В А    Р О Б О Т А
 
На тему:
„Особливості експертизи овчино-шубних виробів ”
(робота виконана на матеріалах салону – магазину „Стиль” м.Полтава)
 
Виконав
студент 4 курсу
групи

ПОЛТАВА 2007

ПЛАН
 
Вступ
1.        Значенняекспертизи у підвищенні якості овчино-шубних виробів
2.        Класифікаціяовчино-шубних виробів
3.        Показникиякості та методи їх визначення
4.        Дефектиовчино-шубних виробів
5.        Організаціята порядок проведення експертизи овчино-шубних виробів
6.        Оформленнярезультатів експертизи
Висновки та пропозиції
Література
Додатки

ЗМІСТ
 
Стор.
Вступ……………………………………………………………………………….4
1.        Значенняекспертизи у підвищенні якості овчино-шубних виробів........6
2.        Класифікаціяовчино-шубних виробів........................................................9
3.        Показникиякості та методи їх визначення...............................................12
4.        Дефектиовчино-шубних виробів..............................................................16
5.        Організаціята порядок проведення експертизи овчино-шубних виробів....................................................................................................................19
6.        Оформленнярезультатів експертизи........................................................23
Висновки тапропозиції........................................................................................25
Література..............................................................................................................27
Додатки..................................................................................................................28

ВСТУП
Товари, як відомо, характеризуютьсясукупністю споживчих властивостей, обуславливающих здатність  виробівзадовольняти потреби певної половозрастної групи людей або категорії споживачівв захисті організму від несприятливих дій зовнішнього фізичного середовища іестетичні запити, витікаючі з особливостей соціального середовища, в якомувідбувається життєдіяльність людини.
Овчино-шубні товари маютьбагато позитивних властивостей, завдяки яким вони користуються хорошим попитомсеред споживачів. Сировиною для виробництва овчино-шубних товарів є шкуридомашніх і диких тварин.                                   Овчино–шубнийнапівфабрикат є виробом і забарвленими шкурами грубошерстных овець різнихпорід, а також овець, одержаних від схрещування першого покоління матокгрубошерстных порід з тонкорунними і напівтонкорунними баранами. Кожева тканинау них міцна, чиста, відшліфована, рівномірно забарвлена, м'яка, нежирна.
Шкури овець романовской,російської, степової, монгольської і інших порід використовують для пошиттяверхнього одягу і головних уборів кожаною тканиною назовні, а волосяний покривйде всередину одягу.Тому цей одяг має хороші теплозахисні властивості.
Овчино-шубні вироби завоюваливелику частину світового ринку, адже їх використовують у кожній країні. Але, якми знаємо, якість цих виробів (як і будь-яких інших) не є досконалою, тому ми івивчаємо особливості експертизи цих виробів.
      Метою курсової роботи є Визначення особливості експертизи овчино-шубних виробів наматеріалах магазину «Стиль»
Завдання роботи. Для вирішення поставленої мети в роботі розглянуті наступні завдання:
·         Вивчення значення експертизи у підвищенніякості овчино-шубних виробів;
·         Вивчення класифікації овчино-шубних виробів;
·         Вивчення показників якості та методи їхдослідження;
·         Вивчення дефектів овчино-шубних виробів;
·         Ознайомлення з організацією та порядкомпроведення експертизи овчино-шубних виробів;
·         Навчитися оформляти результати експертизи.
За результатамикурсової роботи ми плануємо розробити висновки і пропозиції направленіна подальше удосконалення формування асортименту овчино-шубних виробів, заматеріалами комерційної діяльності магазину «Стиль» м. Полтава.

1. ЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ОВЧИНО-ШУБНИХ ВИРОБІВ
 Якість товару є однією зйого основоположних характеристик, що надають вирішальне вплив на створенняспоживчих переваг і формування конкурентоспроможності. Це обумовлено суттюкатегорії якості.
Якість – сукупність характеристикоб'єкту, що відносяться до його здатності задовольняти встановлені іпропоновані потреби. Звичайно потреби виражаються через певні характеристики наоснові встановлених критеріїв, які формулюються у вигляді вимог до якості.
Вимоги до якості – виразпевних потреб або їх переклад в набір кількісно або якісно встановлених вимогдо характеристик об'єкту, щоб дати можливість їх реалізації і перевірки.
 Показник якості – кількіснийі якісний вираз властивостей продукції (або товару). Кожен показник маєнайменування і значення.
Товарознавча експертиза-дослідження партії товару знаданням компетентного заключення. Здійснюється як оцінка експертом основниххарактеристик товарів, а також їх змін у процесі товаропросування для прийняттярішень, видачі незалежних і компетентних висновків, які являються кінцевимрезультатом.
Обєкт експертизи-споживні властивості товаріві їх показники, які визначають ефективність використання виробів запризначенням, їх соціальну значимість, практичну корисність, нешкідливість приексплуатації таін.
Експертиза відіграє великуроль у формуванні якості будь-якого товару. Так і для овчино-шубних виробіввона необхідна.Адже з допомогою експертизи ми можемо визначити всі недолікитовару, які безпосередньо впливають на якість товару.
До чинників, що впливають наякість товарів, відносять чинники, що формують якість, чинники, сприяючі збереженнюякості і чинники, сприяючі поліпшенню якості.
Чинники, що формують якістьвключають:
-          якістьпочаткової сировини;
-          якістьпроектування;
-          якістьвиготовлення.
        До овчино – шубної сировинивідносять шкури грубошерстных овець різних порід,
шкури морських і річковихзвірів – шкури тварин, що мешкають в морях, океанах, річках.
Овчино – шубний напівфабрикатє виробленими і забарвленими шкурами грубошерстных овець різних порід, а такожовець, одержаних від схрещування першого покоління маток грубошерстных порід зтонкорунними і напівтонкорунними баранами. Кожевна тканина у них міцна, чиста,відшліфована, рівномірно забарвлена, м'яка, нежирна.
Шкури овець романовской,російської, степової, монгольської і інших порід використовують для пошиття верхньогоодягу і головних уборів кожевой тканью назовні, а волосяний покрив йдевсередину одягу. Це головна відмітна особливість смушковий – шубних виробів відвиробів виготовлених хутровий – хутряних напівфабрикатів.
Якість проектуваннятакожвідіграє важливу роль у формуванні якості овчино-шубних виробів. Томуекспертиза може виявляти відхилення навіть і у самому проектуванні товару. ленайбільше на якісь товару впливає саме процес його виготовлення, під час якогоі зявляється найчастіше той чи інший дефект (впливає на якість).
Як ми бачимо, від дефектівтого чи іншого процесу виготовлення залежить і якість цього товару. Томуекспертиза і займається саме виявленням цих відхилень, а також запобігає виходунеякісного товару на торговий ринок.
Заперечення значеннятоварознавчої експертизи і невикористання її для управління якістю іасортиментом призводить до виробництватоварів, що не користуються попитом успоживачів, а це призводить до невиправних втрат.

2.КЛАСИФІКАЦІЯ ОВЧИНО-ШУБНИХ ВИРОБІВ
Овчино-шубні виробикласифікують за багатьма ознаками, так як вони мають дуже широке використання.Таківироби можуть використовувати різні групи населення, з різними доходами, різнихвікових категорій. Тому можна із впевненістю сказати, що овчино-шубні виробиможе використовувати кожна людина [5;7].
Класифікація:
1. За половіковими ознаками:
-          жіноча;
-          чоловіча;
-          підліткова;
-          дитяча.
2. По характеру обробкикожевой тканини:
-          шліфованийнаппан;
-          безобробки під велюр;
-          зводостійким латексним покриттям (наппан) кожевой тканини;
-          зобробкою кожевой тканини під велюр.
3. По характеру забарвлення:
-          натуральногозабарвлення;
-          фарбовані.
4. По вигляду:
-          пальто;
-          півпальто;
-          піджаки;
-          жакети;
-          жилети;
-          кожухи;
-          кожушки.
5. По фасону:
-          однобортні;
-          двобортні.
6. Формою:
-          строга;
-          спортивна;
-          фантазі.
7. По силуету:
-          прилеглий;
-          напівприлеглий;
-          прямою;
-          вільний(трапецивидный).
8. За формою коміра:
-          комір-капюшон;
-          стійка;
-          звичайнийпрямій;
-          звичайнийз лацканами;
-          відкладний;
-          шалевий.
9. По крою рукавів:
-          вшивные;
-          реглан;
-          цельнокройные.
10. По вигляду кишень:
-          внутрішні;
-          зовнішні.
11. За формою кишень:
-          круглі;
-          квадратні;
-          овальні.
12. По обробці манжета:
-          хутрово-хутрянаобробка;
-          безобробки.
13. По вигляду застібки:
-          блискавка;
-          гудзики;
-          гачки.
14. За кольором волосяногопокриву:
-          однотонна  натуральна;
-          фарбована;
         -    багатотонна знанесенням різних малюнків.
15. По вигляду сировини:
-          тонкорунна;
-          напівтонкорунна;
-          напівгрубошерстная.
16. За способом обробки внутрішньоговолосяного покриву:
-          односторонній;
-          двосторонній.
17. По тону забарвлення:
-          пастель;
-          яскраві.

3.ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
Якість овчино– шубногонапівфабрикату оцінюють наступними методами: органолептичним, досвідченим носінням,інструментальними (лабораторними) [1;3;7].
Органолептична оцінка якості здійснюється шляхомретельного огляду, розтягування, вигинання і обмацування шкури, для чогозапрошують досвідчених фахівців і робытникыв. Дуже часто об'єктивна оцінкаякості товару співпадає з органолептичною.
Інструментальні методи оцінкиякостей включають мікроскопічний, хімічний, физико – механічні аналізи.
Мікроскопічний аналіз. За допомогою мікроскопа назрізах кожевой тканини вивчають сплетення колагенових волокон, кут нахилупучків, їх звитість і ступінь розділення на тонші волокна, що необхідне дляправильного проведення процесів вироблення хутряного напівфабрикату.
Хімічний аналіз. За допомогою хімічногоаналізу визначають кількісний вміст в шкурі вологи, золи, жирових речовин,кислоти (окремо для кожевой тканини і волосяного покриву).
Ці показники регламентуютьсяГостами і обов'язкові при випуску хутряного напівфабрикату певного хімічногоскладу, оскільки від них залежать носкість, придатність до виготовлення,зберігання виробів і тд.
Зміст вологи. Вологість кожевой тканинизгідно Госту не повинна перевищувати 14 – 16%. Підвищений вміст вологи обважнюєшкуру і при зберіганні може викликати зміну білків. Низький вміст вологи внапівфабрикаті робить його жорстким, малопластичним. Вміст в шкірках великоїкількості хлориду натрію приводить до підвищення вологості, оскільки сільпритягає вологу.
Кількість вологи визначаютьпо засобом висушування навішування зразка шкірки в сушильній шафі притемпературі 100 – 105С до постійної маси. Зміст вологи виражають у відсотках допочаткового навішування:
W – вологість %;
Зміст жиру залежить від виду сировини.Збільшення кількості жиру підвищує стійкість напівфабрикату до дії води, прицьому кожевая тканина – пластичніша і м'якша. Кількість жиру визначають длякожевой тканини і волосяного покриву роздільно шляхом екстрагування органічнимирозчинниками в спеціальних апаратах і подальшої сушки при температурі 100 –102С в сушильній шафі.
Розроблений новий методприскореного визначення змісту жиру в нефарбованих вироблених хутряних шкірках(метод ВНИИМП), який полягає в колориметричному визначенні змісту жиру,екстрагованого розчинником, шляхом вимірювання оптичної щільності аналізованихрозчинів у присутності фарбника толуидинового блакитного.
       Зміст мінеральних речовин визначають шляхом спалюваннянавішування досліджуваної речовини і подальшого його прожарення в печі притемпературі 500 – 600С. При цьому спалюється органічна частина речовини. Змістзоли обчислюють аналогічно змісту жиру по формулі попереднього аналізу.
Фізіко – механічний аналіз. До показників физико –механічних випробувань відносять: а) для кожевой тканини: міцність прирозтягуванні, пластичність, міцність лицьового шару і др.; би) для волоса:маркість, густина, стійкість до стирання, теплозахисні властивості,цветоустойчивость, пружність волосяного покриву і ін.
Естетичні показники
Для оцінки якості шубноїовчини використовують також естетичні показники: блиск волосяного покриву, йогоколір і відтінок, м'якість, густина.
         Блиск характеризуєздатність волоса відображати світлові промені. Високі відбивні здібності ісильний блиск має остюки земноводних хутрових звірів. Розрізняють наступні видиблиску: сильний, середній, слабкий, матовий і склоподібний. Волосяний покрив зсильним блиском цінується вище, ніж матовий і склоподібний. Оцінка блискупроводиться органолептичним методом.
Колір і відтінок волосяногопокриву.Чисті натуральні кольори волосяного покриву зустрічаються украй рідко, томудати точний опис забарвленню надзвичайно важко. У зв'язку з цим на практиціоцінка кольору волосяного покриву дотепер дається умовно: блакитний (песець) –стосовно темно бежевого кольору з блакитним відтінком; червоний (лисиця) –стосовно рудого або навіть до коричневого кольору.
Природне забарвленняволосяного покриву з часом змінюється в результаті старіння кератину ірозкладання пігменту (меланіну). Чорний колір волосся може буріти, білий стаєжовтим.
Основнівимоги до якості:
·          деталіповинні бути викроєні з щільних і м'яких на дотик овчин, нормально продублених,з рівно підстриженою, міцною, такою, що не вилазить шерстю, з природнимзабарвленням або міцно забарвлених, рівного кольору, із знежиреною кожевойтканиною.
·          пашини іплішини повинні бути ретельно закриті нашитими або наклеєними  накладками зшубного клаптя такого ж кольору і якості, як і основні деталі.
·          загальнакількість дефектів не повинна перевищувати норми стандарту.
 
Оцінку якості готовиховчино-шубних виробів проводять по нормативно – технічній документації – ГОСТ5710-68, що складається з 4 основних розділів.
перший розділ містить розміри і зростання,креслення виробів з позначенням місць вимірювань окремих деталей;
другий розділ містить відомості, необхіднідля визначення якості виробу, технічні вимоги до якості виробу, а також основнідані;
третій розділвключає правила прийомки та методиконтролю;
четвертийрозділ включає основні вимоги доупаковки, маркування та транспортування.
        В даній роботі буловикористано органолептичний метод оцінки якості товару. Під час органолептичноїоцінки якості товару ми визначили, що дефекти займають не дуже малий відсотоквід партії товару.

4.ДЕФЕКТИ ОВЧИНО-ШУБНИХ ВИРОБІВ
Дефекти будь-якого виробумають значний вплив на його якість. Їх існує дуже багато. Деякі з нихпредставлені нижче [8]:
·                захопленняволоса в шов при з'єднанні деталей виробів
Зовнішні ознаки: помітнопереглядаються шви, особливо на виточках і окате рукавів.
Причини утворення дефекту:порушена технологія пошиття хутряних виробів; неправильний режим кушніруючоїмашини.
·                грубіі нерозгладжені шви, розкол шва, пропуски
Причина утворення дефекту:неправильне захоплення в шов або нечітка робота кушніруючої машини.
·                розривикожевой тканини хутра, розташовані на різних ділянках вироби
Зовнішні ознаки: у місцяхрозривів кожевая тканина хутра не міцна, легко рветься при незначному зусиллі.
Причина утворення дефекту:сушка шкірки в напівфабрикаті проводилася поволі, у вологій атмосфері абозберігання проводилося в сирому приміщенні, що сприяло розмноженню гнильнихбактерій.
·                неоднаковапідбірка шкірок в одному виробі по висоті, густині, кольору волосяного покривуі сорту
Причина утворення дефекту:при комплектуванні виробів деталі неправильно підібрані за якістю.
·                неспівпаданняпоперечних швів спинки, підлога і рукавів хутряного виробу
Причина утворення дефекту:погано проведена перевірка якості хутряного скроя в пошивочно – хутряномувиробництві.
·                несиметричнерозташування шкірок у виробі по малюнку і завитку
Причина утворення дефекту:неправильний підбір шкірок при пошитті виробу.
·                зморшкуватістькожевой тканини уздовж швів виробу
Зовнішні ознаки: дрібніскладки уздовж швів.
Причини утворення дефекту:нерівномірне натягнення верхньої і нижньої ділянок шкірки; з'єднанняневідповідних деталей; стянутость строчкою.
·                плямивід підмочки
Зовнішні ознаки: білясті абожовтувато – коричневі плями з розпливчатими краями і запахом цвілі.
Причина утворення дефекту:тривала дія вологи на кожевую тканину хутра і тканину підкладки виробу притранспортуванні і зберіганні.
·                плямивід забруднення
Зовнішні ознаки: брудні плямирізної форми, розташовані на різних ділянках хутряного верху і підкладкивиробу.
Причина утворення дефекту:недбале поводження з виробом при транспортуванні і зберіганні.
·                потертістьволосяного покриву на різних ділянках виробу
Зовнішні ознаки: відсутністьволоса, порушення цілісності волосяного покриву на окремих ділянках до оголеннякожевой тканини.
Причина утворення дефекту:механічна дія (тертя) на окремі ділянки виробу.
       У ДодаткуА вказаніорієнтовні відсотки втрати якості овчино – шубних виробів залежно від наявнихдефектів. У кожному конкретному випадку (залежно від розташування дефекту,впливи його на експлуатаційні властивості і зовнішній вигляд виробу, можливостійого усунення) відсоток втрати якості може бути збільшений або зменшений.
Дефекти розташовані назакритих ділянках вироби, враховуються тільки в тому випадку, якщо впливають наексплуатаційні властивості. До закритих ділянок відносяться: підкомір,підборти, підкладка, одна третина верхньої частини нижньої половинки рукавів(від лінії пройми), невидимі частини складок, підпояс, підгини низу і рукавіввиробу.

5.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ОВЧИНО-ШУБНИХ ВИРОБІВ
 
До магазину «Стиль» надійшлапартія товару в асортименті:
Хутряні вироби:
-        пальто
-        півпальто
-        жакети
-        манто
Овчино-шубні вироби:
-        пальто
-        півпальто
-        піджаки
-        куртки
-        жилет
     При прийманні товарубуло встановлено 7 розірваних упаковок з чоловічими куртками. Про що відразубуло повідомлено зав.магазином. Завідуюча магазином надала доторгово-промислової палати заявку про проведення експертизи (Додаток Б). Згідноз поданою заявкою було видано наряд (Додаток В), що є підставою для проведенняекспертизи.
     Експертиза проводиласьза такими етапами: підготовчий, основний, заключний [1-7].
Підготовчийетап
Перед початкомпроведення експертизи розглядають підстави для її проведення, які і визначаютьмету та завдання експертизи.
На підготовчомуетапі експертизи одержують документи про призначення експертизи:
-          заяву напроведення експертизи, яка оформлюється замовником;
-          наряд на проведенняекспертизи (додаток В).
У заявці напроведення експертизи мають бути необхідні дані, на підставі яких правильноідентифікується товар, а також його виробник, одержувач, дата відправки таодержання, номери супроводжувальних документів. Крім того замовник визначаємету та завдання, які ставляться перед експертом. У заявці зазначаються дата таномер виклику експерта, а також дані про виклик постачальника, об’єм товарноїпартії та метод дослідження.
Заявка повиннабути підписана керівником і головним бухгалтером. Підписи звіряються дійсноюпечаткою. Заявка може бути передана у письмовій чи усній формі. В даномувипадку вона була передана в письмовій формі за допомогою факсу.
Другим документомпро призначення експертизи є наряд на проведення експертизи. Наряд видаєтьсяекспертові і є документом, який підтверджує право на проведення експертизи.Наряд видається керівником експертної організації,  чи уповноваженою особою.
У нарядізазначається номер, дата надходження заявки, дата початку експертизи,організація-замовник, її адреса, телефон, прізвище та посада представників, якіберуть участь у проведенні експертизи, його постачальник, а також завданняекспертові, яке визначається метою та завданням експертизи. Наряду присвоюєтьсяномер, відповідний номер в «Журналі реєстрації заявок».
Видачею нарядуекспертна організація підтверджує правоздатність призначення експерта. Дляпроведення товарної експертизи призначення експерта повинно  здійснюватися встроки, погоджені із замовником. Факт видачі наряду реєструється в журналі абоінформація вводиться в комп’ютерну систему.
Після закінченняекспертизи на зворотному боці наряду проставляються години роботи експерта відповіднодо умов оплати за експертні послуги. Зворотний бік завіряється представникомзамовника. Оформлений таким чином наряд експерт дає в експертну організацію.
Основнийетап
Початком йоговважають прибуття експерта до замовника експертизи чи збір робочої групи дляпроведення експертної оцінки.
-          письмовузаяву про виклик експерта;
-          товаросупровіднідокументи: товарно-транспортні накладні, сертифікати, свідоцтво про якість,рахунок фактури та інші документи, що мають інформацію про товар, який підлягаєтоварній експертизі;
-          завіренукопію виклику постачальника, якщо він викликався;
-          прийомніакти, акти незгод між постачальником та одержувачем;
-          актипервинної експертизи (якщо такі є);
-          комерційніакти; акти відбору проб;
-          договіркупівлі-продажу чи постачання; інші необхідні технічні чи нормативні документи.
На всіхдокументах, що подані для проведення експертизи, експерт робить запис«пред’явлено експерту», ставить підпис і номер наряду.
Експерт повиненуважно вивчити усі подані документи, проаналізувавши й оцінивши вірогідністьінформації, що в них є. одним із способів установлення достовірності інформаціїє зіставлення інформації, яка є в різних документах, а також на маркуванні.Така перевірка та зіставлення різних документів називається перехресною перевіркою.
Експертна оцінка– найважливіша складова частина основного етапу. При проведенні експертизиексперт керується інструкцією про проведення експертизи та іншими нормативнимидокументами.
Експертизапроводиться особисто експертом чи групою експертів. При проведенні експертизивсі результати експертної оцінки та інша інформація, необхідна для складанняакта експертизи, записується експертом у робочий зошит.
При оцінці якостітоварів експерт повинен погодити номенклатуру показників із замовником. Зазвичай,при експертній оцінці застосовується номенклатура показників, регламентованихстандартами чи ТУ. Тому після визначення дійсних значень показників якостіексперт установлює їхню відповідність регламентованим значенням чи зразкам,еталонам. При виявленні невідповідності дефектів експерт повинен показати це вробочому зошиті, а потім в акті, навіть коли це не передбачено метоюекспертизи.
Експертнедослідження проводиться суцільним чи вибірковим методом. При суцільному методіексперт має право обмежуватися оглядом частини товару, навіть якщо ця частинабільша. При вибірковому методі експерт повинен зробити вибірку чи об’єднанупробу відповідно до вимог нормативних документів (стандартів, ТУ, методиктощо). Вибірка товарів чи проба повинна бути не меншою встановленої кількості,але може бути більшою.
Після проведенняекспертної оцінки починається третій заключний етап експертизи.
Заключнийетап
Заключний етап –це один із найбільш відповідальних етапів, у якому роблять підсумки всієїраніше проведеної роботи. Метою цього етапу є аналіз і оцінка одержанихрезультатів, а також їхнє документальне оформлення. Результати експертизиможуть бути оформлені як акт експертизи чи в іншій формі відповідно до записів,зроблених експертом у робочому зошиті під час проведення експертизи.
Отже, заключниметапом експертизи є оформлення акту експертизи, що розглядається в наступномупитанні даної курсової роботи.
 

6.ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРТИЗИ
 
Після проведення експертизи,результатом її став акт експертизи (Додаток Г).
Після проведенняекспертом роботи, результатом експертизи став акт експертизи, який складаєтьсяна бланках єдиної форми (додаток Г). Примірник акта-оригіналу експертизи маєбути складений експертом власноруч або надрукований чітко, без виправлень таскорочень (за винятком загальноприйнятих) [3;7].
За згодою іззамовником акт експертизи може бути складено українською, російською мовами,або будь-якою іншою мовою.
Акт експертизиабо висновок повинні складатися з трьох основних частин:
-          загальної(протокольної);
-          констатуючої;
-          заключної.
У пунктахзагальної (протокольної) частини акта експерт зазначає відомості, згідно з найменуваннямпункту. За відсутності необхідних даних по конкретному пункту він незаповнюється, про що в констатуючій частині акта робиться відповідний запис.
У констатуючійчастині актаекспертизи слід зазначити: описаний хід вивчення пред’явлених документів;аргументовано викладені методи та фактично встановлені результати експертизитощо; поставлені дати, а за необхідності і години початку та закінченняекспертної оцінки.
Констатуючачастина підписується експертами та представниками організацій, які берутьучасть у проведенні експертизи. При незгоді останніх із змістом цієї частинивони повинні підписати його, посилаючись на особливу думку, яку викладенописьмово і додано акта експертизи. У випадку відмови представників підписуватита зазначити особливу думку експерт має право оформити акт експертизи без їхніхпідписів, зробивши при цьому відповідний запис в акті.
Загальну таконстатуючу частину експертизи перевіряють представники зацікавлених сторін,які присутні при експертизі. Якщо при перевірці вони знайдуть помилки чинеточності, то мають право вимагати від експерта їхнього виправлення.
Надалі експерт немає права вносити зміни без згоди цих осіб у загальну та констатуючу частини.
Висновок за результатами експертизиексперт оформляє самостійно. При цьому зацікавлені сторони не повинні бутиприсутні, щоб не впливати на об’єктивність експерта. До висновку висуваютьсятакі вимоги: об’єктивність, достовірність та обґрунтованість. Експерт повиненпроаналізувати та об’єктивно оцінити результати експертизи, аргументувати дануоцінку, що і обумовлює достовірність висновків. У висновку експерт повиненвідповісти на поставлені питання, сформулювати висновки.
При оформленнівисновку експерт повинен вказати найменування документів, дату та номер їхньогозатвердження, якщо під час експертизи ці документи були використані.
Висновок має бутискладений експертом коротко, конкретно та обумовлено, виходячи з безперечних таоб’єктивних даних. Чіткість викладення попереджує надалі необхідністьдодаткових пояснень експерта. Висновок повинен кореспондуватися з констатуючоючастиною акта експертизи.
Отже, товари(куртки чоловічі), які були направлені керівництвом магазину «Стиль» наекспертизу, за висновком експерта Пархоменко О. І. відповідають вимогамстандарту та ТУ, і можуть бути допущені до подальшої їх реалізації.

ВИСНОВКИТА ПРОПОЗИЦІЇ
 
Дана курсова робота була виконана на матеріалах магазину «Стиль» м.Полтави. В роботі була поставлена мета – вивченняособливостей експертизи овчино-шубних виробів на матеріалах магазину «Стиль».
Для вирішення поставленої мети в роботірозглянуті наступні завдання:
·         Вивчення значення експертизи у підвищенніякості овчино-шубних виробів;
·         Вивчення класифікації овчино-шубних виробів;
·         Вивчення показників якості та методи їхдослідження;
·         Вивчення дефектів овчино-шубних виробів;
·         Ознайомлення з організацією та порядкомпроведення експертизи овчино-шубних виробів;
·         Навчитися оформляти результати експертизи.
Проаналізувавшизначення експертизи у підвищенні якості овчино-шубних виробів, можна зробитивисновок, що експертиза займає провідне місце у підвищенні якості товару, аджевона запобігає (в деяких випадках) виробництву товарів низької якості, чивзагалі фальсифікатів.
При проведеннікласифікації овчино-шубних товарів, було встановлено, що єдиної класифікаціїнемає. Тому, в даній роботі, було обрано  навчальну класифікацію. Адже, вона є,на мою думку, найбільш практичною. Вивчаючи дану класифікацію, можна зробитивисновок, що овчино-шубні товари можуть використовуватися різними групаминаселення.
Щодо вивченняпоказників якості,можна сказати, що овчино-шубні вироби характеризуються відповіднимивластивостями (теплозахисними, водозахисними, естетичними), які визначаютьсяпевними методами: органолептичні, фізико-хімічні тощо. В даному випадкувикористовувався органолептичний метод оцінки якості товару.
Вивчивши дефекти,можна зазначити, що в залежності від того на якій стадії вони виникли, їхподіляють на такі групи: дефекти матеріалів, виробничі, транспортування ізберігання. Томупідприємства повинні приділяти особливу увагу, забезпеченню високої якостіпродукції, установлюючи контроль на всьому процесі товаропросування, починаючиз контролю якості використовуваної  сировини і матеріалів і закінчуючиреалізацією продукції.
В результатіекспертизи якості овчино-шубних виробів, яка проводилася експертом, за заявкоюкерівництва магазину «Стиль», було встановлено, що партія виробів, яка булапредставлена для проведення експертизи, була без дефектів, незважаючи на те, щопакувальна тара була пошкоджена.
Щодо пропозицій,то для даного магазину можна запропонувати такі:
·       Для більшбезпечної доставки товарів, налагодити зв’язки з іншими постачальниками, які ббільш відповідально відносилися до процесу постачання товарів;
·       Збільшитикількість досвідчених товарознавців при прийманні товарів на склад, щобзабезпечити менший відсоток проходження товарів на ринок;
 

СПИСОКВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
1.        ГОСТ5710-68 «Одежда овчино-шубная фасонная» Технические условия;
2.        ГОСТ9211-75 «Шкурки меховые и овчина шубная» Методы определения светостойкостиокраски;
3.        ГОСТ9209-77 «Шкурки меховые и овчина шубная» Правила приемки, методы отбораобразцов и подготовка их для контроля;
4.        Лифиц І.М., Леженін Е. Д., Меркулова А. І. та ін. «Дослідження непродовольчих товрів»,1979 р.;
5.        Довідниктоварознавця непродовольчих товарів;
6.        Інструкціяпро порядок проведення товарознавчої експертизи експертами Торгово-промисловихпалат України.-К.: ТПП, 2000.-16с;
7.        КоломієцьО.М., Притульська Н.В., Романенко О.П. «Експертиза товарів.»-К.: КНТЕУ,2001.-273с;
8.        ДжерелаInternet.


Додаток А
Визначеннявтрати якості овчино– шубних виробів
 

п/п
Найменування
дефекту
Втрата якості %
5
10
15
20
1
2
3
4
5
6 1 Свалянность волоса
слабо
помітна помітна
Різко
виражена ___ 2 Теклость волоса не допускається 3 Прихований гар мездры або ороговіння мездры не допускається 4 Ломіни або заломи Залом завдовжки до 5см 2 заломи до 7см кожен 3 заломи до 10 см кожен ___ 5 Плішини загальним розміром до 2 см кв від 3 до 5 см кв від 7 до 12 см кв від 13 до 18 см кв 6 Порідшання остюка і пуха слабо виражене помітне різко виражене ___ 7 Вихват волос слабо виражений помітний різко виражений ___ 8 Бітость остюки волосяного покриву слабо виражена помітна різко виражена ___ 9 Рубцы слабо выраженные заметные резко выраженные ___ 10 Прілість мездры не допускається 11 Протяг ___ ___ значний яскраво виражений 12 Дірки загальною площею до 0.5 см кв загальною площею до 1 см кв загальною площею до 1.5 см кв загальною площею до 2 см кв 13 Разрезы, прорези общей длиной до 3 см общей длиной до 5 см общей длиной до 8 см общей длиной до 10 см 14 Підрізи, надрізи загальною довжиною до 2 см загальною довжиною до 4 см загальною довжиною до 7 см загальною довжиною до 9 см 15 Царапины общей длиной до 4 см общей длиной до 6 см общей длиной до 10 см общей длиной до 15 см 16 Пліснявілість слабо виражена помітна різко виражена 17 Цвіла волоса слабо помітна помітна різко виражена 18 Кущі волосся слабо помітні помітні різко виражені 19 Коджєєдіни не допускаються 20 Молєєдіни не допускаються 21 Тощеватость незначна значна
різко
виражена ___ 22 Тощесть ___ незначна значна різко виражена 23 Шкіра худа або порожня ___ ___ незначна значна 24 Струпи і виразки загальною площею до 2 см кв загальною площею до 7 см кв загальною площею до 12 см кв ___ 25 Зажиренность волоса ___ слабо заметная заметная ___ 26 Замазала волоса маркувальною фарбою слабо помітна помітна яскраво виражена ___ 27 Накостыш с двумя отверстиями от 3 до 5 отверстий от 6 до 10 отверстий ___ 28
Різно —
оттеночность на закритих деталях мало помітна на відкритих деталях помітна на відкритих деталях 29 Потертость волосяного покрова ___ незначительная значительная до оголения кожевой ткани ___ 30 Ризриви кожевой тканини хутра, розташовані на різних ділянках вироби незначительн. Завдовжки до 3 см в одному місці значні загальною довжиною до 5 см в двох місцях різко виражені загальною довжиною не більше 5 см і більш ніж в двох місцях ___ 31 Пятна от подмочки слабо заметные значительные ярко выраженные ___ 32 Плями від забруднень слабо помітні значні яскраво виражені ___ 33 Неодинаковый подбор шкурок по высоте, густоте, цвету волосяного покрова и сорту в одном изделии слабо заметная заметная ярко выраженная ___ 34 Неспівпадання поперечних швів спинки, підлога і рукавів виробу незначительн. значне ___ ___ 35 Несимметричное расположение шкурок в изделии по рисунку и завитку слабо заметное резко выраженное ___ ___ 36 Грубі і нерозгладжені шви, розкол шва, пропуск шва, захоплення волосся в шов слабо помітні різко виражені ___ ___ 37 Большая шитость на спинке и полах изделия незначительн. значительная резко выраженная ___ 38 Зморшкуватість кожевой тканини уздовж швів виробу слабо виражена, стачных швів помітна, обробних швів різко виражена, обробних і рельєфних швів ___ 39 Верхняя часть воротника натянута или излишне посажена слабо заметно резко выражено ___ ___ 40 Неспівпадання малюнка хутра правої і лівої сторін коміра слабо помітно різко виражено ___ ___ 41 Разная длина бортов от 5 до 10 мм от 11 до 20 мм ___ ___ 42 Неспівпадання малюнка хутра правої і лівої сторін лацканів або бортів слабо помітно різко виражено ___ ___ 43 Неправильная вставка рукавов в пройму от 5 до 10 мм от 11 до 20 мм от 21 до 30 мм ___ 44 Неправильний пришивши коміра зсув краю коміра від 2 до 5 мм зсув краю коміра від 6 до 10 мм ___ ___ 45 Разная длина рукавов от 2 до 10 мм от 11 до 20 мм ___ ___ 46 Різна ширина рукавів від 2 до 5 мм від 6 до 10 мм ___ ___ 47 Искривление низа изделия от 2 до 10 мм от 11 до 20 мм ___ ___ 48 Неспівпадання малюнка по завитку або напряму волоса по шву з'єднання верхньої і нижньої частин спинки ___ слабо помітне яскраво виражене ___ 49 Отклонение в расположении сторон шлицы спинки от 2 до 5 мм от 6 до 10 мм ___ ___ 50 Неоднакова відстань між петлями від 2 до 5 мм від 6 до 10 мм ___ ___ 51 Несимметричное расположение петель относительно друг друга или края борта от 2 до 5 мм от 6 до 10 мм ___ ___ 52 Несиметричне розташування кишень від 2 до 10 мм від 11 до 20 мм ___ ___ 53 Разные карманы (накладные) по ширине или длине от 5 до 10 мм от 11 до 20 мм ___ ___ 54 Різні по ширині клапани кишень від 5 до 10 мм від 11 до 20 мм ___ ___ 55 Несовпадение рисунка кожевой ткани меха карманов или клапанов с рисунком меха правой или левой стороны изделия слабо выраженное резко выраженное ___ ___ 56 Різна ширина манжет і неправильне прикріплення манжет до рукава від 5 до 10 мм від 11 до 20 мм ___ ___ 57 Захват волоса в швы при соединении деталий изделия заметный резко выраженный ___ ___ 58 Невідповідність розміру хутряної підкладки розміру верху виробу ___ помітне різко виражене ___ 59 Несоответствие внутренних деталей и подкладочных материалов изделий с меховым верхом, предусмотренным образцом закупленного товара, или их частичное отсутствие ___ при замене половины основных деталей при отсутствии основных деталей ___ 60 Несправна застібка — блискавка відрив або перелом замку застібки — блискавки замок застібки – блискавці пересувається, ланки застібки не замикаються, мимовільне роз'єднання ланок застібки — блискавки 61 Застежка – кнопка неисправна 1 кнопка 2 – 3 кнопки 3 кнопки и больше
 
Додаток БДо Торгово-промисловоїПалати
м. ПолтавиЗ А Я В К А
Магазин «Стиль» просить здійснити товарознавчуекспертизу на предмет визначення якості товару
Оплатугарантуємо.
Зав.магазином Горжій Р.Г.
гол.Бухгалтер Ярмоленко А.С.
                                     ПЕЧАТКА

ДодатокВ
             ПОЛТАВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
 
адреса  вул. Коцюбинського-6   телефон  8(0532)52-32-02                                             факс8(0532)55-12-31
Дата надходження заявки «10» квітня 2007 р.
НАРЯД № 714
Дата видачі «10» квітня 2007 р.
Експерт Пархоменко Олексій Ігорович
Замовник: магазин «Стиль» м. Полтави
Адреса: м. Полтава, вул. Шевченка38 телефон 8(0532)52-67-64
Товар (країна, найменування, кількість): Україна,  курткичоловічі, 7 упаковок, по3 шт.
Місце знаходження товару: Складське приміщеннямагазину «Стиль»
Завдання експертизи: провести експертизу якості куртокчоловічих
          
Печатка          Керівник підрозділу Палати  ЯкушевД.М.        
 

ДодатокГ
ПОЛТАВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
 
адреса   вул. Коцюбинського-6  телефон8(0532)52-32-02                         факс 8(0532)55-12-31
Дата надходження заявки «10» квітня 2007 р.
серія 14 № 235623        АКТ ЕКСПЕРТИЗИ № 714
1. Дата складання 11.04.07 Місце складання м.Полтава,магазин «Стиль»
3. Акт складений експертом Пархоменко Олексій Ігорович
4. Наряд № 714 від 10 квітня 2007 року
Експертиза проведена за участю представників:Організація Посада Прізвище та ініціали Магазин «Стиль» товарознавець Ковальов А.А. товарознавець Козлова Т.А.
5. Для експертизи пред'явлено: найменування товару: курткичоловічі
Кількість (в одиницях виміру 1.): 21 Кількість згіднодокументів: 21
6.Завдання експертизи провести експертизу якості куртокчоловічих
7.Вантажоодержувач: магазин «Стиль»
8.Постачальник(країна, інофірма): Україна, м. Харків
9.Вантажовідправник: Україна, м. Харків 
10. Виробник товару: Україна, м. Харків
11.Надані документи: рахунок фактури 2607/07
12. Контракт /договір №5656/2 дата 12.06.2006
13. «Експертизою встановлено» (констатуючачастина акта):
При експертизі якості курток чоловічих фактично дефектів невиявлено.Перевірка якості встановлювалася органолептичним методом.
Продовження п. 13 див. у «Додатку до експертизи»на __ аркушах,
який є невід'ємною частиною акта.
З викладенням розділів 1-13 акта згодні:
 
Представники: товарознавець Ковальов А.А.      Підпис ПІБ
                         товарознавець Козлова Т.А.        Підпис ПІБ
14. Висновок експерта: Експертизою встановлено, що 20одиниць товару не мають жодних дефектів, що свідчить про те, що товар можнадопускати в реалізацію. 
Дата початку експертизи товару 11.04.07
Дата закінчення експертизи товару 11.04.07
 Експерт________ ПІБ Пархоменко Олексій Ігорович
Акт зареєстрований (назва ТПП): ПолтавськоюТоргово-промисловою палатою
Дата 11.04.07
Акт без автентичної
печатки недійсний 
                                        М.П.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Структура науки и основные этапы развития метанауки
Реферат А. С. Пушкин и античность, 10 класс. Цель литературного образования становление духовно-нравственного мира человека, создание условий для формирования внутренней потребности в непрерывном совершенствовании. Программа
Реферат Роль маркетинга в повышении эффективности предприятия АПК
Реферат Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів
Реферат Інститут педагогіки апн україни концепція профільного навчання в старшій школі
Реферат Рынок кондитерских изделий
Реферат 149 шаг 11 октября 2006 г
Реферат Научное исследование культурной грамотности населения
Реферат Природо-заповідний фонд лісової зони України, його структура та зонально-регіональні властивості
Реферат Цвет и палитра
Реферат Магма и магмоообразование
Реферат О специфике визуального мира у Достоевского и семантике «видений» в романе "Идиот"
Реферат Анализ социально-экономического развития муниципального образования
Реферат Совершенствование организационно-экономических отношений функционирования дочерних предприятий
Реферат Формы предприятия