Реферат по предмету "Культура и искусство"


Гармонізація баса

Реферат

на тему:
Гармонізація баса


1. Застосування гармонічного з'єднання
Гармонізація даного басового голосу, що складається з послідовності основних звуків тоніки, субдомінанти і домінанти, не представляє ніяких утруднень в значенні вибору акорду:

наявність в басу I ступеня гамми даної тональності вказує на тонічний тризвук, IV ступінь указує на субдомінантовий тризвук і V- на домінантовий. Ясно, що в наступному басовому голосі:
в 1-у такті — Т,

в 2-м — D,

в 3-м — двічі Т і на третій четверті- S,

в 4-у такті — зупинка на D,

в 5-у такті — Т,

в 6-м — S, Т і знову S,

в 7-м — D і в

8-м — Т.

/>

Пам'ятаючи, що за наявності між акордами загального звуку простіше всього з’єднувати їх гармонічно, можна було б гармонізувати даний уривок приблизно таким чином:

/>
В значенні вибору і з'єднанні акордів тут все правильно, але сама мелодія незадовільна, оскільки стоїть майже на місці — як би топчеться на звуках сі і до. Вийшло це через застосування одного лише гармонічного з'єднання акордів Т-S, Т-D.
2. Застосування мелодичного з'єднання
Набагато кращих результатів можна добитися, застосовуючи, разом з гармонічним, і мелодичне з'єднання: звук, який при гармонічному з'єднанні залишився б в мелодії на місці, при з'єднанні мелодичному буде змінятися іншим звуком, і мелодія стане рухомішою:

/>

Зрозуміло, мелодійна лінія може також варіюватися залежно від мелодичного положення початкового акорду.
3. Застосування переміщень
Додатковим засобом збагачення мелодії служить застосування переміщень акордів. Достатньо спробувати застосувати переміщення в гармонізації даного баса, щоб переконатися в мелодичному значенні цього прийому:

/>/>

Широкий висхідний стрибок в першому такті викликає тут природний мелодичний рух в низхідному напрямі до кінця першої половини всієї мелодії. В другій половині посилюєте висхідний напрямок мелодії, яка в кінці шостого такту досягає свого кульмінаційного розвитку.
4. Практичні вказівки по гармонізації баса
Переміщення доцільно застосовувати головним чином в тих випадках, коли бас — а) повторюється (див., наприклад, баси в задачах 1, 3, 4), або б) робить октавні скачки (див., наприклад, баси в задачах 1 і 3), або в) представлений більш крупною тривалістю (яку неважко уявити собі як об'єднання декількох більш дрібних тривалостей, зв'язаних лігами).

При цьому, не слід зловживати переміщеннями; щоб уникнути зайвої метушливості і строкатості в гармонії доцільно обмежити переміщення межами рахункової долі, наприклад, в розмірі 44-четвертями, в розмірі 68-восьмими.

Крім того, при розподілі загального ритмічного руху слід враховувати загальний темп, а також те, що на сильній долі такту природно поміщати тривалості не більш дрібні, ніж на слабих, а швидше більш крупні або рівні їм (див., наприклад, баси в задачах 5 і 6). Щоб уникнути помилок в голосоведенні слід пам’ятати, що хід баса на кварту допускає з'єднання як гармонічне, так і мелодичне, а хід на квінту — тільки гармонічне.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Вещественный состав горных пород и руд
Реферат Freud And The Super Ego Essay Research
Реферат Проект создания производства ферросиликомарганцевой продукции из руд Громовского месторождения
Реферат Вазопись геометрического стиля с субмикенского периода до среднегеометрического
Реферат Экономико математические методы анализа
Реферат 1. Графический интерфейс     Большая часть манипуляций с объектами в графической оболочке системы Windows производится с помощью мыши
Реферат Жонглёр
Реферат Leslie Nielsen Essay Research Paper Leslie NielsenBy
Реферат Экзогенные процессы минералообразования
Реферат Исследование доходов бюджета города и усовершенствование механизма формирования местных бюджетов
Реферат Регулирование скорости (частоты вращения) асинхронного двигателя
Реферат Психологический аспект адаптации младших школьников с нарушениями зрения к школе
Реферат Всемирная история политических и правовых учений
Реферат Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст першій половині XVII ст
Реферат Сущность и содержание инновационного менеджмента