Контрольная работа по предмету "Информатика"


Інформаційні системи

ЄУФІМБ


Рівненський відокремлений підрозділ


Контрольна робота


Варіант №1


Назва предмету: “Інформаційні системи”


Спеціальність: “Бухгалтерський облік і аудит”


Курс 3,Група 32 заочне відділення


Прізвище ім¢я по-батькові: Годун Тетяна Петрівна


Домашня адреса: м. Рівне, вул. Струтинської 11, кв 3


Робота поступила:


Дата рецензії:


Прізвище викладача: (Лустюк Т.І.)


Підпис


Рівне-200
91. Скопіювати раніше створені фацли у каталоги можна за допомогою команди COPY.


2. Перейментувати файл “filedtxt” на файл з розширенням “dos” можна за допомогою команди dir.


A:\ K-ROB\ZAVDO1\K1>ren file 01. txt


file 01.dos. ren


3. За допомогою команди перейменовуємо файли названі будь-яких міст світу.


A:\ K-ROB\ZAVDO1\K1>ren file 01. dos Канзас. dos


A:\ K-ROB\ZAVDO1\k1>ren file 02.qwl Айова. qwl.


A:\ K-ROB\ZAVDO1\ k1 > ren file 03.err Мароко. err.


Задаємо мітку на диску A: “K3G32BOW”


Для того щоб задати мітку диску А: потрібо:


В командній строчці задати наступні параметри:


А:\label A:K3632БО10


4. Щоб створити каталог “TEMP11”використовують команду MD:


A:\ MD TEMP11


Копіюємо файл “Канзас. dok” використовуючи команду COPY у новостворений каталог.


Щоб знищити каталог TEMP11 використовуємо команду DEL


1. Щоб створити файли з ім¢ям “filed01.txt” “file.qwl ” “file 03.err” на диску “А” розмістивши їх за шліхом


A:\ K-ROB\ ZAVDO1\K1


Створюємо спочатку каталог з ім¢ям K-ROB за допомогою команди MD


A:\ MD K-ROB


Далі у каталозі K-ROB створюємо каталог ZAVDO1md


У підкаталозі ZAVDO1 створюємо каталог К1


A: MD\ K-ROB\ZAVDO1\K1


В каталозі К1 створюємо файли за допомогою команди COPYCON


A: |COPY CON file 01.txt


A: |COPY CON file 02.qwl


A: |COPY CON file 03.err


Розділ 1


Метод називають запасні знаки і він полягає у використанні спеціальних, в іншому місці заборонених, знаків в іменах файлів, які на своєму місці заміщають інші знаки. Це слідуючі знаки та їх значення:


? заміщує будь-який один знак на тій позиції слова, на якій знаходиться,


* заміщує будь-яку групу знаків од місця, де знаходиться зірка, аж до кінця слова/або кінця суфікса/.


Наприклад : скопіюємо файл TEKCTOO.DOK


TEKСT 01 до ТЕКСТ 99DOC


A: \ COPY CON TEKST ??. DOC


Копіюємо файли в каталозі які мають суфікс DBF


A:\COPY *. DBF


DEL A:\ Астероїд\ *


2) Команда ФОРМАТ використовується в кількох параметрах важливі для нас два: обов¢язкова позначка форматованого диску /А:, В:/ та суттєве значення має ємкість дискети. Синтаксис такий:


ФОРМАТ DISK: /F ємкість


Команда FORMAT зрозуміє, чи є дискета форматована на 3.5” або 5.25” але знає , чи ємкість типу DDабо HD. Автоматично передбачається вища ємкість. Якщо ємкість нижча, потрібно це задати. Наведемо приклад:


28\ Проформатуйте 3.5” /малу/ дискету в одиниці В на ємкість 1.44 MB/HD, висока нисиченість/. Рішення:


FORMAT B: /F: 1440


Оскільки форматування триває коротку хвильку, команда зображує поступово проценти форматування.


3) Щоб скопіювати файли нак диск А: використовують команду COPY:


C: \COPY A:\ K-ROB\ZAVDO1\K1


4) Імена записуються латинськими буквами, цифрами і знаками підкреслення. Розширення в імені необов¢язкове виключеня для опису типу файлів.


Розділ 2


Щоб активізувати меню NORTONCOMMANDERможна за допомогою клавіші F3 ¾ меню користувача.


Запустити програму NORTONCOMMANDER можна через піктограму що знаходиться на робочому столі. Щоб змінити поточний диск на активній панелі можна за допомогою команди Ctrl +F1 ¾ для лівого вікна Ctrl +F2 ¾ для правого вікна.


Перехід між лівою і правою панелями здійснюється за допомогою клавіші Tab.


Закрити/відкрити ліву або праву панелі можна за допомогою комб.нац.ї клавіш Crtl + F1 ¾ліва панель


Ctrl +F2 ¾ права панель


Закрити/відкрити дві панелі одночасно використовують комбінацію клавіш Ctrl +О


Щоб поміняти панелі місцями використовують команду Ctrl +U.


Скопіювати файли в системі NC використовують клавішу F5
– щоб скопіювати групу файлів необхідно виділити їх за допомогою клавіш “–” і скопіювати F5
.


Перемістити/ перейменувати файл використовують клавішу F6
. Для того щоб перейменувати необхідно в діалоговому вікні стерти шліх і вказати ім`я файла. Перемістити файл – необхідно в діалоговому вікні вказати шлях.


Знищити файл/каталог можна за допомогою клавіші F8
.


Розділ 3


Інформатика та інформаційні технології. Одиниці вимірювання інформації


На сучасному етапі НТП ком ЕОМ застосовуються практично у всіх галузях народного господарства. Особливого значення набувають задачі і методи розробки проектування, створення, оцінки функціонування систем переробки інформації використовуючи ЕОМ.


Під інформацією розуміється люба сукупність сигналів, дій, які деякі система сприймає з навколишнього середовища, видає в навколишнє середовище, або хранить в собі. Все, що робить людина , так чи інакше пов`язано з використанням інформації.


Методи переробки інформації вивчає наука, яка називається інформатикою. В сучасному представлені інформатика – це наука о законах і методах отримання, накопичення, переробки і передачі інформації ЕОМ. З ЕОМ, а значить з народженням нової автоматичної технології збору, обробки і передачі інформації пов`язана поява нової наукової дисципліни – інформатики.


Оволодіння “інформаційним вибухом” в різних сферах людської діяльності потребує створення і використання спеціальних машинно-інформаційних технологій для керування особливо великими потоками інформації.


Структура, технічна основа, програмне забезпечення таких технологій повинні бути пристосовані до виконання спеціальних процедур по оптимальному збору, переробці і видачі великих потоків інформації, ці технології повинні бути розраховані на автоматичну вибірку і переробку даних, а також підготовку рішень в залежності із задачами функціонування і розвитку тих областей соціальної діяльності в яких такі технології застосовуються.


Сучасна інформатика поступово складається як самостійна наукова дисципліна, яка має свою теорію.


Інформатика – це не просто одна із наступних нових технологій. Вона активно перетворює інші технології матеріального і нематеріального виробництв і в кінцевому результаті формує новий стиль роботи і новий уклад життя.


Інформатика диференціює в залежності від конкретних областей застосування – економіки, політики, науки.


Інформація вимірюється в:


1. Біт – це найменша система вимірювання інформації, найменша одиниця вимірювання ємності пам`яті.


2. Байт – вісім підрят записаний бітів.


3. Кілобайт = 1Кб = 210
б =1024


4. Мегабайт = 1Мб = 210
Кб


5. Гігабайт = 1Гб = 210
Мб.


Розділ 4


Робота з табличним процесором
Excel


місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 собівартість С прибуток П Чистий прибуток ЧП Рентабельність R
січень 125 162 1000 512 1150 589 1322 1164 1311 1339 776 1225 710 1121 649 1026 594 939 544 859 7 7 7 7
лютий 120 156 960 491 1104 565 1270 1118 1259 1285 745 1176 681 1076 623 985 570 901 522 824 7 7 7 7
березень 145 188 1160 594 1334 683 1534 1351 1521 1553 900 1421 823 1300 753 1190 689 1089 631 996 7 7 7 7
квітень 140 182 1120 573 1288 639 1481 1304 1469 1500 869 1372 795 1250 727 1149 665 1051 609 962 7 7 7 7
травень 149 194 1192 610 1371 702 1570 1388 1563 1596 925 1460 846 1330 774 1223 708 1119 648 1024 7 7 7 7
червень 135 175 1080 553 1242 636 1428 1458 1416 1446 838 1323 766 1211 701 1108 642 1014 587 927 7 7 7 7
липень 158 205 1264 647 1454 744 1672 1472 1657 1693 980 1549 897 1417 821 1297 751 1180 687 1086 7 7 7 7
серпень 159 207 1272 651 1463 749 1683 1481 1668 1701 987 1558 903 1426 826 1305 756 1194 692 1092 7 7 7 7
вересень 151 196 1208 618 1389 711 1598 1407 1384 1618 937 1480 857 1354 784 1239 718 1134 657 1037 7 7 7 7
жовтень 130 169 1040 532 1196 612 1375 1211 1364 1393 807 1274 738 1160 675 1067 618 976 565 893 7 7 7 7
листопад 120 156 960 491 1100 565 1270 1118 1259 1285 745 1176 681 1070 623 985 570 901 522 824 7 7 7 7
грудень 118 153 944 483 1080 556 1248 1099 1238 1264 732 1157 670 1054 613 968 561 886 513 811 7 7 7 7
разом 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7


С/в1
= 1550х85.5:100=1410.75


С/в2
= 2143х85.5:100=1832.263


С/в3
= 13200х85.5:100=11286


С/в4
= 6755х85.5:100= 5775.53


С/в5
= 15181х85.5:100=12979.76


С/в6
= 7771х85.5:100=6644.21


С/в7
= 17456х85.5:100=14924.88


С/в8
= 15371х85.5:100=13142.21


С/в9
= 17309х85.5:100=14799.19


С/в10
= 17675х85.5:100=15112.13


С/в11
= 10241х85.5:100=8756.06


С/в12
=16171х85.5:100=13826.21


С/в13
= 9367х85.5:100=8008.79


С/в14
=14797х85.5:100=12651.44


С/в15
=8569х85.5:100=7326.49


С/в16
= 13542х85.5:100=11578.41


С/в17
=7842х85.5:100=6704.91


С/в18
=12384х85.5:100=10588.32


С/в19
=7177х85.5:100=6136.34


С/в20
=11335х85.5:100=9691.46


Найбільше значення при обсязі реалізації 10 один.


Найменше при реалізації 1 один.


Середнє значення собівартості становить 9658.77.


1.
Визначаємо прибуток


p
=
Q
-
C


p
1

= 1650-1410.75=239.25


p
2

=2143-1832.26=310.74


p
3

= 13200- 11286=1914 (найменше)


p
4

= 6755-5775.53=979.47


p
5

= 15181-12979.76=2201.24


p
6

= 7771-6644.21=1126.79


p
7

=17456-14924.88=2531.12


p
8

=15371-13142.21=2228.79


p
9

= 17309-14799.19=2509.81


p
10

=17675-15112.13=2562.87


p
11

=10241-8756.06=14849.94 (найбільше)


p
12

=16171-13826.21=2344.79


p
13

=9367-8008.79=1358.21


p
14

=14797-12651.44=2145.56


p
15

=8569-7326.49=1242.51


p
16

=13542-11578.41=1963.59


p
17

=7842-6704.91=1137.09


p
18

=12384-10588.32=1795.68


p
19

=7177-6136.34=1040.66


p
20

=11335-9691.43=1643.57


2306.28-середнє


2.
Визначаємо чистий прибуток


ЧП=Свп
х1100%


ЧП1
=

1650х45110=742.5


ЧП2
=

2143х45110=964.35


ЧП3
=

13200х45110=5940


ЧП4
=

6755х45110=3039.75


ЧП5
=

15181х45110=6931.45


ЧП6
=

7771х45110=3496.95


ЧП7
=

17456х45110=7855.2


ЧП8
=

15371х45110=6916.95


ЧП9
=

17309х45110=7789.05


ЧП10

= 17675х45110=7953.75 (найбільше)


ЧП11

=10241х45110=4608.45


ЧП12

=16171 х45110=7276.95


ЧП13

= 9367х45110=4215.15


ЧП14

= 14797х45110=6658.65


ЧП15

= 8569х45110=3856.05


ЧП16

= 13542х45110=6093.9


ЧП17

=7842 х45110=3528.9


ЧП18

= 12384х45110=5572.8


ЧП19

= 7177х45110=3229.65


ЧП20

= 11335х45110=5100.75


5083.41- середнє


3. Визначаємо рентабельність


R
=
П/Сх 100%


R1
=239.251/1410 x100=16.96%


R2
= 310.74/1832.26x100=16.96%


R3
= 1914/11286x100=16.96%


R4
= 979.47/5775.53x100=16.96%


R5
= 2201.24/12979.76x100=16.96%


R6
= 1126.79/6644.21x100=16.96%


R7
= 2531.12/14924.88x100=16.96%


R8
= 2228.79/13142.88x100=16.96%


R9
= 2509.81/14924.88x100=16.96%


R1
0
= 2562.87/15112.13x100=16.96%


R1
1
=14849.94/8756.06 x100=16.96%


R1
2
= 2344.79/13826.21x100=16.96%


R1
3
= 1358.21/8008.79x100=16.96%


R1
4
= 2145.56/12651.44x100=16.96%


R1
5
= 1242.51/7326.49x100=16.96%


R1
6
= 1963.59/11578.41x100=16.96%


R1
7
= 1137.09/6704.91x100=16.96%


R1
8
= 1795.68/10588.32x100=16.96%


R1
9
= 1040.66/6136.34x100=16.96%


R20
= 1643.57/9691.43x100=16.96%


4. Визначаємо рентабельність за окремо взяті місяці:


Січень1
= 125х85ю5/100=106.87


Псічень1
=125-106.87=18.13


Rсічень1
= 18/13|106.87х100=16.96


Сквітень2
= 182х85.5/100=155.61


Пквітень2
= 182-155.61=26.39


Rквітень2
= 26.39/155.61х100=16.96%


Сберезень3
=1160х85.5/100= 991.8


Пберезень3
= 1160-991.8=168.2


Rберезень3
= 168.2/991.8х100=16.96


Слютий4
= 491х85.5/100=419.81


Плютий4
= 491-419.81=71.19


Rлютий4
= 71.19/419.81х100=16.96


Сгрудень5
= 1086х85.5/100=928.53


Пгрудень5
=1086-928.53=157.47


Rгрудень5
=157.47/928.53х100=16.96


Слистопад6
= 565х85.5/100=485.64


Плистопад6
=565-485.64=79.36


Rлистопад6
=79.36/485.64-100=16.96


Сжовтень7
= 1375х85.5/100=1175.62


Пжовтень7
=1375-1175.62=199.38


Rжовтень7
=199.38/1175.62=16.96


Свересень8
= 1407х85.5/100=1202.98


Пвересень8
=1407-1202.98=204.02


Rвересень8
=204.02/1202.98=16.96


Ссерпень9
=1668х85.5/100=1426.14


Псерпень9
=1668-1426.14=241.86


Rсерпень9
=241.86/1426.14х10=16.96%


Слипень10
=1693х85.5/100=1447.51


Псерпень10
=1693-1447.51=245.49


Rсерпень10
=245.49/1447.51х100=837.9


Слипень11
=980х85.5/100=837.9


Плипень11
=980-837.9=142.1


Rлипень11
=142.1/837.9х100=16.96


Счервень12
=1323х85.5/100=1131.17


Пчервень12
=1323-1131.17=191.83


Rчервень12
=191.83/1131.17ї100=16.96


Стравень13
=846х85.5/100=723.33


Птравень13
=846-723.33=122.67


Rтравень13
=122.67/723.33=16.96


Сквітень14
=1256х85.5/100=1073.88


Пквітень14
=1256-1073.88=182.12


Rквітень14
= 16.96


Сберезень15
=753х85.5/100=643.81


Пберезень15
=753-643.81=109.19


Rберезень15
=109.19/643.81х100=16.96


Слютий16
=985х85.5/100=842.17


Плютий16
=958-842.17=142.83


Rлютий16
=142.83/842.17х100=16.96


Ссічень17
=594х85.5/100=507.87


Псічень17
=594-507.87=86.13


Rсічень17
=86.13/507.87х100=16.96


Слипень18
=1180х85.5/100=1008.9


Плипень18
=1180-1008.9=171.1


Rлипень18
=171.1/1008.9х100=16.96


Сгрудень19
=513х85.5/100=438.62


Пгрудень19
=513-438.62=74.38


Rгрудень19
=74.39/438.62х100=16.96%


Ссічень20
=859х85.5/100=734.44


Псічень20
=859-734.44=124.56


Rсічень20
=124.56/734.44х100=16.96Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данную контрольную работу Вы можете использовать для выполнения своих заданий.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :