Контрольная работа по предмету "Информатика"


Ознайомлення з MS Excel

Міністерство освіти і науки України


Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя


Кафедра комп’ютерної інженерії


Звіт


З лабораторної роботи №3


На тему:


Ознайомлення з MSExcel


Виконав:


студент групи СІ-12


Прийняв:


викладач Лобас А.О


Тернопіль 2009Тема: Ознайомлення з MS Excel


МетаОзнайомитися з MSExcel. Навчитися створювати і заповняти таблиці, обчислювати середні значення і загальну вартість товарів, користуватися відносними і абсолютними посиланнями, створювати діаграми, будувати графіки.


Завдання


1. Створити таблицю.


2. Заповнити таблицю списком товарів.


3. Обчислити загальну вартість товарів.


4. Створити діаграму по стовпцю загальна вартість.


5. Побудувати графік y=x3.


Хід роботи


1. Спочатку необхідно створити таблицю.


2. Заповнюємо таблицю довільними даними. Після, потрібно обчислити значення таких діапазонів комірок як "загальну вартість". Для цого робимо: спочатку потрібно в комірці "E2" поставити знак "=". Після, потрібно виділити комірку "D2"і в комірці "E2" поставити знак "*" і виділити комірку "C2". "Enter".


Ці дії виконуємо необхідну кількість раз, або користуємося автозаповненням.


3. Для обчислення суми неохідно виконати наступну операцію в комірці "E9": поставити знак = і натиснути на кнопку . У вікні, що з’явиться вибрати пункт "СУММ" і натиснути кнопку "ОК". з’явиться ще одне вікно, після цього виділити діапазон комірок по яким ми обчислюємо "суму" і натиснути кнопку "ОК".


4. Після цього ми створюємо діаграму по даних із стовпця "Загальна вартість". Для цього виділяємо значення цього стовпця і виконуємо таку операцію "Вставка → діаграма". Вибираємо тип діаграми "Кругова". Інші налаштування вибираємо довільним чином і натискаємо кнопку "ОК".


5. На другому листі потрібно побудувати графік таким способом: В комірку "А1" вписати значення "-50" і від значення "-50" потягнути за маркер заповнення лівою клавішею мишки до комірки "А101" включно. В комірці "B1" поставити знак = і помножити комірку "A1" три рази саму на себе(=A1*A1*A1) після натиснути клавішу "Enter".


6. Для створення графіку потрібно виконати такі дії: Виділити діапазон комірок від "B1" "B101". Виконати дію: "Вставка

Діаграма…→Точечная", і вибрати необхідну діаграму.


Прайс листНазва товару Ціна Кількість Загальна вартість
1 Комп'ютер 5 000,00 грн. 10 50 000,00 грн.
2 Телефон 1 200,00 грн. 50 60 000,00 грн.
3 КПК 3 000,00 грн. 25 75 000,00 грн.
4 Фотоапарат 900,00 грн. 15 13 500,00 грн.
5 mp3 плеєр 500,00 грн. 30 15 000,00 грн.
6 DVD 700,00 грн. 5 3 500,00 грн.
Сума 217 000,00 грн.
Графік у=х3Висновок


В цій лабораторній роботі я навчився: створювати таблиці, заповнювати створені таблиці різного роду даними, виконувати обчислення даних по загальній вартості товарів і по їх середньому значенні, створювати діаграми по даних таблицях та будувати графіки.Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данную контрольную работу Вы можете использовать для выполнения своих заданий.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :