Контрольная работа по предмету "Информатика"


Діагностування за допомогою діагностичного адаптера

Діагностичний адаптер може працювати з кількома програмами діагностування автомобілів: VAGTOOL, Мотор-Тестер, OBDTOOL, програма діагностування автомобілів BMW та програми діагностики двигунів Opel та інші.

Програма VAGTOOL призначена для діагностики автомобілів виробництва концерну Volkswagen (VW, Audi, Seat, Skoda). Програма діагностики OBDTOOL призначена для діагностики двигунів автомобілів підтримуючих стандарт OBD2 (ISO9141).

Програма діагностики Opel дозволяє діагностувати двигуни цієї марки, оснащені системами керування типу Multec і Motronic. Програма ''Мотор-Тестер'' призначена для діагностики двигунів внутрішнього згоряння автомобілів ВАЗ\ГАЗ, які оснащені системами електронного керування упорскуванням палива.

Для під’єднання діагностичного адаптера до системи керування автомобілем конкретної марки, використовують адаптери підключення (кабелі) з відповідними конфігураціями діагностичних рознімань (рис. 1.)

Програма Мотор-Тестер підтримує діагностику систем керування ДВЗ автомобілів ВАЗ на базі мікроконтролерів:

ЯНВАРЬ 4;

ЯНВАРЬ 5.1;

BOSCH М1.5.4;

BOSCH М1.5.4N;

GM ISFI-2S;

GM EFI-4;

BOSCH МР-7.0.

Для автомобілів ГАЗ підтримуються системи на базі мікроконтролерів:

МИКАС М1.5.4;

МИКАС М1.5.4 КЗ;

МИКАС 7.1;

АВТРОН М1.5.4;

МКД-105.

Для роботи програми Мотор-Тестер потрібен персональний комп`ютер, який має процесор не гірше Pentium 100 МГц, ОЗП не менш 16 Мбайт, операційну систему Windows 98, Windows XP або Windows NT, режим відображення 800х600 точок, не менш 256 градацій кольорів, а також флопі-дисковод 3,5" необхідний для інсталяції програми.

Після інсталяції програми "Мотор-тестер" на персональному комп’ютері (ПК), підключення діагностичної адаптера до борту автомобіля та послідовного СОМ-порту (див. рис.1) виконується запуск програми з введенням пароля, який отримується при покупці діагностичної системи. Головне меню програми та режими діагностування наведено на рис. 2.

Настроювання програми на об’єкт діагностування відбувається за кількома пунктами.

Пункт "СОМ порт" служить для вибору порту комп'ютера, до якого підключається адаптер. Пункт "Тип блоку керування" дозволяє обрати тип ЕБК.

Для правильної роботи програми необхідно, щоб обраний у програмі тип ЕБК відповідав типу блоку, який встановлено на автомобілі. Тип обраного блоку відображується у заголовках робочих вікон програми. Пункт "Колір" надає можливість виконувати настроювання програми для виведення графічної інформації.

Пункт "Групи" дозволяє обрати змістовність груп і набори параметрів, які слід відобразити.

Параметри стандартної групи для обраного типу ЕБК поділяються на стандартні набори, склад і обсяг яких змінити не можна. Якщо користувача не задовольняє склад стандартних наборів, він може створювати групи і набори параметрів за своїм бажанням.

Далі здійснюється настроювання вигляду графіків параметрів, кількість яких в наборі не має перевищувати семи. Часові діаграми можуть мати звичайний вигляд, або вигляд стовбцевої діаграми для відображення декількох параметрів на одному графіку одночасно.

В режимі "Клієнти" програма дозволяє накопичувати, зберігати і змінювати інформацію про клієнтів та їхні автомобілі. У базі даних відображаються такі дані про клієнтів: ПІБ клієнта; тип ЕБК автомобіля клієнта; марка автомобіля; номер автомобіля; номер двигуна; телефон клієнта; рік випуску автомобіля. Режим "Клієнти" має своє власне меню яке містить п’ять пунктів, деякі з них мають власне підменю.


Рис. 1. Конфігурації діагностичних рознімань автомобілів: а – виробництва концерну Volkswagen (VW, Audi, Seat, Skoda); б – ВАЗ; в – ГАЗ ; г – за стандартом OBD2 (BMW-E38\39, Mercedes); д – BMW; е – Opel.


Пункт "Таблиця" складається з двох пунктів підменю; "Експорт до тексту" та "Закрити". Пункт "Експорт до тексту" дозволяє усі дані таблиці зберігати у вигляді текстового файла, а "Закрити" – забезпечує вихід до головного меню.

Пункт "Запис" має власне підменю, яке складається з п’яти пунктів, а саме "Нова", "Виправити", "Видалити", "Пошук", "Повтор пошуку".

Пункт "Перегляд" надає можливість перегляду інформації про клієнта.

Пункт "Дані" по кожному клієнту програма дозволяє створювати власну базу даних про виконаний обсяг робіт з автомобілем клієнта. База даних дозволяє зберігати й обробляти поля: дата; клієнт; пробіг; несправність; зроблено; результат; параметри. Керування базою даних таке ж, як у базі даних "Клієнти", та ще крім того можна виводити дані по поточному запису на друкування.

Використання пункту "Фільтр" призводить до фільтрації даних. Відбувається вивід на екран тільки тих записів, що задовольняють введеній користувачем умові фільтра.

Фільтрація проводиться на основі інформації про тип ЕБК, марку автомобіля, рік випуску і за позначкою "Забути".

При використанні режиму "Параметри" необхідно вибрати набір з необхідним переліком параметрів та встановити їх бажаний вигляд (див. режим "Настроювання").

Потім переходять до режиму вимірювання даних параметрів. На рис. 3 наведено приклад зображення графічної інформації про параметри сигналів: 1- RXX і 5- UGB показані разом; параметри 2- THR і 3- FREQ – у вигляді стовбцевої діаграми.


Рис. 3. Графічне зображення параметрів у режимі вимірювання даних


На екрані монітора окрім графіків водночас наводяться:

код параметра;

номер параметра в наборі;

поточне значення параметра у цифровому вигляді;

одиниця виміру;

значення параметра у вигляді стовбцевої діаграми (якщо графік не замовляється).

За допомогою панелі інструментів режиму "Параметри" виконуються настроювання вимірювань:

зміна масштабів графіків (часова розгортка, амплітудні значення);

вибір іншого набору для графічного відображення;

здійснення процесу керування виконавчими пристроями;

вибір попереднього (наступного) набору параметрів з поточної групи без виходу в попереднє вікно;

зупинити (почати) виведення параметрів; почати обробку (друку, запису в пам'ять) визначеної ділянки графіків;

керувати візирами для вибору ділянки графіків та визначення точних значень параметрів у будь-який момент часу.

Керування виконавчими пристроями здійснюється одним з двох способів – за ключовим параметром (факт вмикання) або за зміною кількісної характеристики.

Режим "Випробування" двигуна має власне підменю, за допомогою якого здійснюється перелік випробувань: "Прокручування"; "Запуск"; "Розгін"; "Розгін неробочого ходу"; "Механічні втрати"; "Прогрів"; "Тест ЕБК"; "Скидання ЕБК"; "Ініціалізація ЕБК".

За пунктом "Прокручування" діагностична система забезпечує примусове прокручування двигуна за допомогою стартера протягом визначеного часу.

Під час цього випробування визначається середня частота обертання колінчастого валу, середня і мінімальна напруга бортової мережі за час прокручування двигуна. На основі отриманої інформації визначаються причини неможливості пуску двигуна.

За пунктом "Запуск" виконується штатний пуск двигуна. Під час цього випробування спостерігається динаміка зміни параметрів перелічених у попередньому пункті. На основі отриманої інформації визначаються причини ускладненого пуску двигуна.

Під час випробувань за пунктом "Розгін" здійснюється примусовий розгін двигуна, визначається час, за який двигун набирає оберти з деякої мінімальної величини до максимальної. Максимальна бажана частота обертання колінчастого валу задається користувачем. За результатами випробувань роблять висновки про наявність пошкоджень неелектричного характеру.

Випробування за пунктом "Розгін неробочого ходу" полягають у примусовому розгоні двигуна на режимі неробочого ходу (від мінімально можливих до максимально можливих обертів) під керуванням програми.

При таких випробуваннях вимірюється час розгону двигуна та аналізується стан магістралі подачі додаткового повітря та стан елементів системи керування по каналу неробочого ходу.

За пунктом "Механічні втрати" вимірюється час, за який двигун скидає оберти до визначеного рівня, та визначаються причини втрат.

За пунктом "Прогрів" проводяться випробування на швидкість прогріву двигуна, які складаються з визначення часу, за який температура охолоджуючої рідини збільшиться до фіксованого рівня. Аналізується система охолодження та стан її елементів (визначення пошкоджень неелектричного характеру).

За пунктами "Тест ЕБК", "Скидання ЕБК", "Ініціалізація ЕБК" виконуються внутрішній тест ЕБК відповідно:

на працездатність у стані стабільного живлення;

при зникненнях живлення бортової мережі;

відновлення працездатності після програмних втручань.

У режимі "Відомості" можна переглянути інформацію про калібровки пунктах: "Комплектація", "Паспорта", "Помилки", "Канали АЦП".

В пункті "Комплектація" програма дозволяє переглянути комплектацію автомобіля у форматі "Код – Найменування".

Вид вікна підпункту "Паспорти" і склад інформації в ньому залежить від конкретного типу ЕБК.

В пункті "Помилки" програма дозволяє переглянути помилки, що виникли за час роботи програми (діагностичні коди та їх тлумачення). Даний пункт присутній в підменю "Зведення" для ЕБК типу МИКАС і ЯНВАРЬ 4, для інших типів ЕБК зведення про помилки в такому ж вигляді можна одержати з пункту головного меню "Помилки".

В цьому пункті на екрані відображаються код несправностей, ознаки помилок (одноразових, багаторазових або поточних) та найменування несправності. Кнопка "Скидання помилок" надає можливість скинути всі накопичені до цього моменту помилки.

Пункт "Канали АЦП" передбачено для блоків керування, які дозволяють прямо прочитати значення з АЦП. На монітор виводяться відомості про коди АЦП і значення пов'язаних з ними параметрів.

Режим "Таблиці" дозволяє переглянути, поновити або скинути у початковий стан таблиці коефіцієнтів паливо подачі та кутів випередження запалювання (характеристичні карти), що зберігаються у постійній пам’яті ЕБК.

У вкладці "Таблиці" можливий перегляд змістовності карт по окремих каналах для систем різної складності (групове або автономне керування по циліндрах, застосування систем утилізації випарувань палива та рециркуляції відпрацьованих газів, використовування зворотних зв’язків за якістю згорання палива).

У режимі перегляду попередніх даних можна звернутися до раніше збережених даних у пам'яті сканера ДSТ за пунктом "Із ДSТ" , або у пам'яті персонального комп'ютера.

За пунктом "Із файлів" переглядаються дані, записані раніше у файл меню "Параметри". Після вибору пункту "З файлів" на екрані відображається база даних запису по клієнту. При перегляді раніше записаних графіків їх можна поєднувати із запропонованого списку.Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данную контрольную работу Вы можете использовать для выполнения своих заданий.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :