Дипломные работы: Медицина. Страница 7


Дипломная работа Особливості перебігу остеопорозу у жінок з фізіологічною менопаузою та після тотальної оваріоектомії
Дипломная работа Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку
Дипломная работа Клініко-лабораторне обгрунтування застосування безпосереднього протезування на внутрішньокісткових дентальних імплантатах
Дипломная работа Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів
Дипломная работа Комплексна терапія хворих на екзему, обумовлену варикозним симптомокомплексом, з урахуванням особливостей гемодинаміки та гормонального гомеостазу
Дипломная работа Морфологічні особливості медулобластом мозочка
Дипломная работа Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування
Дипломная работа Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму
Дипломная работа Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами
Дипломная работа Нейрокогнітивні розлади при шизофренії: патогенез, клініка, діагностика, терапія
Дипломная работа Особливості діагностики та лікування хронічного панкреатиту з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах
Дипломная работа Особливості перебігу хронічного гепатиту с в залежності від генотипу вірусу
Дипломная работа Особливості перебігу гіпертонічної хвороби в залежності від типів ремоделювання серця та судин
Дипломная работа Вибір ринкової ніши аптеки №27
Дипломная работа Постановка методики определения таурина с целью изучения обменных процессов в мягких контактных линзах
Дипломная работа Мировоззренческая психотерапия
Дипломная работа Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих
Дипломная работа Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування амізону в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту
Дипломная работа Обґрунтування ефективності безнатяжних методик у лікуванні пахвинних гриж у хворих похилого і старечого віку
Дипломная работа Молекулярно-генетичні маркери раку молочної залози у осіб різних вікових груп
Дипломная работа Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом
Дипломная работа Расчет зануления. Вентиляция на рабочем месте монтажника.
Дипломная работа Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту
Дипломная работа Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози
Дипломная работа Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України
Дипломная работа Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують
Дипломная работа Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі
Дипломная работа Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги
Дипломная работа Вагітність і пологи у жінок з гіперпролактинемією в анамнезі
Дипломная работа Клініко-патогенетичні закономірності застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту і донаторів оксиду азоту в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію зі змінами мозкового і периферійного кровоплину
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем дипломную работу самостоятельно:
! Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы.
! Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов.
! Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания.
! Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться.
! Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы.
! Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей.

Особенности дипломных работ:
по экономике Для студентов экономических специальностей.
по праву Для студентов юридических специальностей.
по педагогике Для студентов педагогических специальностей.
по психологии Для студентов специальностей связанных с психологией.
технических дипломов Для студентов технических специальностей.

Виды дипломных работ:
выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института.
магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения.