Шпаргалка по предмету "Макроэкономика, экономическая теория"

Узнать цену работы по вашей теме


Шпаргалка по формулам "Макроэкономика"

30ТЕМА 2 Основні МЕ показники: ВВ=РП+З1 +З2 РП-варт реаліз прод-і З1-варт пр-іі у запаси З2-варт пр-іі зі запасів ВВ неринкових послуг ВВ=МВ+ОП+А+(П-С) МВ-матер витрат П- податки ВВ за посередн дія-тю банків
ВВ=В1+В2 (хто залучив в банк і банківські фін ресурси ВВ страхових компаній ВВ=СП-СВ+В-ТСР СП-страх прем ТСР-приріст техн страх резервів 2) ВВП ВВП за виробн метод ВВП=(ВВ-МВ)+ЧПП ЧПП-чисті продукт податк=ПП-С ВВП за метод доходів ВВП=ЗП+ВКП+ЗД+ЧНП ВКП=%на приб+Дивід+НрП+А ЧНП-чист непрод подат=НП-С. ВКП(ЗП)=ВВП-ОП-ЧНП ВВП за метод витрат ВВП=СВ+ВІ+ДЗ+ЧЕ ВІ=А+ЧІ, ДЗ=ДВ-Т, ЧЕ=Е-І 3) ЧВП ЧВП=ВВП-А 4) ВНД ВНД=ВВП+ЧПДз ЧПДз-чисті первинні доходи зовнішн ВНДн=ВНД+ЧПТз\ ЧПТз-чист поточн трансфери зовн =різн міжТ з\за кордон і за кордон ЧНД=ВНД-А ОД=(ЗП-ВСФ)+Р+ЧВ+Д+ЗД+СТВ+ЧСТЗ ВСФ-відрах з\пл до страх фонд СТВ+ЧСТЗ =Тр ІД=ОД-ОП(особ податк) Темп зростання Тз= (ВВП р у пот р/ВВП рбазов р)100 Темп приросту
ТП=(ВВПР поточн р – ВВПр в попер р) \ ВВПр у попер р )* 100 Дефлятор Іц = ВВПн /ВВПр ВВПР = (ВВПН /ІЦ)100 ВВПн=Іц*ВВПр*100 Приріст ВВПн СЦа=Іа –100 СЦа=(ВВПН-ВВПР)/ВВПР *100 Тема3: МЕ нестабільність (безробіття, інфляція) Акселератор – А=DЧІ\DД РБ=ЧБ/ЧРС*100 –рівень безроб ЧБ-чисельн б, ЧРС-чисельн роб сили Закон Оуєна: В=(РБф-РБп)*2, 5 В-відставан ВВПф від ВВПп у%% ВВПф=(100-В)/100*ВВПп ВВПф=ВВПр, ВВПп=ВВПн ВВПп=ВВПф*100/(100-В) ВВПв=ВВПп-ВВПф ВВПв-втрати ВВП від циклічн безроб ТІ=Іца-100 –темп інфл базовий період ТІ= (Іца –Іц п)/Іцп )*100-попередн пер РБф=РБпр Ю ВВПп Тема3: споживання, заощадження та інвестиції З=БД-СВ, БД=СВ+З СВ=БД З-немає СВ=¦(БД), З=¦(БД; ВС) СВ=¦(БД; ВС) ССС-середн схильн до сподиван ССС=СВ\БД*100% ССЗ- середн схильн до заощадж ССЗ=З\БД*100% ССС+ССЗ=100% або 1, 0, ССС>ССЗ ГСС-гран схильн споживан(додатк) ГСС=DСВ\DБД*100% ГСЗ=DЗ\DБД*100% ГСС+ГСЗ=100% або 1, 0 Ефект З: ССС>1 ГСС>1 ССЗ недоходн фактори DСВ=DСВа+ГСС*DБД (ВВП) DЗ=DЗ+ГСЗа*DБД (ВВП) СВа, За-автономні, -не залежить від доходу, БД=ВВП інвестиціі ВІ=ЧІ+dКt, dK=A, ЧІ=Кt+1-K1 ВІ=Кt+1-(1-d)\Kt d-коеф А І=Іа-b*ВСр, b-коеф еластичн І від ВС ЧП=D ВВ-(DПВ+DПП) ЧП=ВП-% ЧП=(ВП-ПП)-І*ВСр, ЧП ВП=І+НП(норма пр), ВП=ЧП+ПП ОНЧП=ОЧП\ЧІ*100% Очік норма чистого прибутку ЧП=ВП-Тр, ВП- всі приб відсоткова ставка ВС ВСр=ВСн-ТІ ВІ=-f(ВСр) ІПо-інвест попит ІПо=І\ВСр ІПо=1\ВС-обернен залежність Іа-автономн, не залежать від ВСр І=Іа-b*ВСр b- коеф еласт І від ВСр І вплив на ВВП мультиплікативно
DВВП> DІа , Мі=DВВП/DВІп-початк зміна ВІз, Мі=1\ГСЗ, Мі=1\(1-ГСС) DВВП=Мі*DВІп=1\ГСЗ*DВІп, Мі=Мв DВВП=Мв*СуВп ОНЧП, ВСЇЮВІ, СуВ ОНЧПЇ, ВСЮВІЇ, СуВЇ ВВП від змін в сукупн видатк (DЕ) Ціни стаб: ВВПр=DЕ\ ме= DЕ Ціни при інфл: DВВПр=DЕ* ме ВВПн а= ВВПб+DЕ* ме DВВПр=(ВВПб+DЕ* ме)\Р-ВВПб Сукупний попит СПо:
Цінов фактори: - ефект % ставки, - ефект багатства, - ефект чистого експорту Нецінові: - очікування, - зміни в екон політики (ДЗ, приб подат, монет пол-ка), - зміни в світ екон Сукупна пропозиція СПр Класична: СПр=¦(Ц, Сев)
При СПоЇ: ЦЇ, Їпопит на ринку прац, ЇЗПн, ЇСеВ , але прибуток – const Ю CПр не Ї, на рівні ВВПп
Кейсианськ теор: ЦЇ, ЗП-const, СПоЇ, СПрЇ, прибуток Ї СПр= ¦(Ц) Нецінов фактори: - зміна Ц на ресурси (ЗП, сировина), - зміна в продукт ресурсів , - змін в полаткЮ СеВ змін: СеВЇ, СПр-вправо, СеВСПрЇ- вліво Тема 6: СуВ приватн економ та економ рівновага “витрати-випуск” СуВ=ВІ+СВ, СуВ=ВВП, СуВф=ВВП СуВ±ВІн=ВВП, СуВ±ВІн=СуВф СуВ>ВВП-неплЇтов запас-вир-во СуВ
“вилучення-ін”єкціі” ВІз=З, ВІф=ВІз±ВІн, СуВф=ВВП: СуВ±ВІн=ВВП ЗВІз- неплан ВІ в тов запас, перев-во, ВВПф>ВВП рівн, вир-воЇ, З=ВІз+ВІн, СуВ+ВІ=ВВП, З=ВІз, СуВ=ВВП, ВВПф= ВВП рівн


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
С помощью нашего сервиса Вы можете собрать свою коллекцию шпаргалок по нужному предмету, и распечатать готовые ответы в удобном для вырезания виде. Для этого начните собирать ответы, добавляя в "Мои шпаргалки".

Доработать Узнать цену работы по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Делаем шпаргалки правильно:
! Шпаргалки для экзаменов Какие бывают шпаргалки, как их лучше подготовить и что писать.
! Делаем правильную шпаргалку Что представляет собой удобная и практичная шпаргалка, как ее сделать.
! Как воспользоваться шпаргалкой В какой момент лучше достать шпаргалку, как ей воспользоваться и что необходимо учесть.

Читайте также:
Сдаем экзамены Что представляет собой экзамен, как он проходит.
Экзамен в виде тестирования Каким образом проходит тестирование, в чем заключается его суть.
Готовимся к экзаменам Как правильно настроиться, когда следует прекратить подготовку и чем заниматься в последние часы.
Боремся с волнением Как преодолеть волнение, как внушить себе уверенность.
Отвечаем на экзамене Как лучше отвечать и каким идти к преподавателю.
Не готов к экзамену Что делать если не успел как следует подготовиться.
Пересдача экзамена На какое время назначается пересдача, каким образом она проходит.
Микронаушники Что такое микронаушник или "Профессор .. ллопух ...".

Виды дипломных работ:
выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института.
магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения.