Шпаргалка по предмету "Украинский язык"

Узнать цену работы по вашей теме


Павло тичина. Мотиви лірики.

Він був ніжним, як океан, мінливим, як небо, - так говорили сучасники про Павла Тичину. У цих словах і справді весь Тичина – визначний пост нашого часу. Він по – справжньому відчув наш вік і у своїй творчості відтворив усі його контрасти з геніальною виразністю, силою і повнотою. Мрійник, не холодний неокласик, я романтик, закоханий у мистецтво і поезію, де є справжня краса, добро, людяність. Мадонною своєю назвав природу, яка була для нього самим життям, - ось ранній Тичина з його світоглядом: Я – сонцеприхильник, Я – вогнепоклонник. У його поезіях, написаних у перші 2 десятиліття двадцятого століття, соціальні мотиви тільки пробивають собі дорогу. Він орієнтується на традиції М. Кольцова і Б. Грінченка, на новітніх М. Вороного та О Олеся. Але поступово визріває власна індивідуально – філософська концепція, у якій світ сприймається як боротьба контрастних музикальних тем. Саме з музики народилась його пезія, яка склала першу збірку “Сонечні кларнети”. У ній закладені основні принципи творчого кредо поета, беруть початок головні мотиви творчості. Мрійливий ліризм збірки – далекий від затворництва і безжурності, поет вводить читача в атмосферу передчуття глибоких змін у суспільстві. Окремі вірші становлять ніби силефонічну цілісність(“Блакить мою душу обвіяла”, “Молодий я, молодий”, “Ви знаєте, як липа шелестить”). У композиції цієї та інших збірок Тичина дотримується певного порядку, спочатку подаючи ключовий вірш, який “диктує” тему всієї книги. Природа і людина в ній одній з провідних мотивів усієї лірики поета, пейзажі допомагають глибше проникнути в почуття людини і пояснити їх. Він використовує промовисту персоніфікацію весни як дивини, закосиченої квітами, з перлами роси, співом жайворонка,а поруч вилітає мотив прагнення перемог, нових змін (“Арфами, Арфами”):Буде бій!Вогневи!Сміх буде, плач будеПерламутровий…Тичинене новаторство виростало з народної творчості, народної пісні. Більшість його поезій, мов золотими нитками, проткані традиційними образами ясного світанку,стрункої тополі, весняного дощу. У циклі “Пастелі” та “Енгармонійне” входять вірші – перлини пейзажньої лірики, з матеріальною – таки передачею звуків і кольорів природи:”день біжить, дзвенить – сміється, перегулюється”, “я – ніч, стара, нездужаю”. У Тичини поетичний образ – це живе безпосереднє враження, а настрій є одним з головних елементів художнього зображення. Майже всі його вірші цієї пори – майстерня поєднання асонансіві алітерацій як засобу досягнення запланованого мистецького афекту:”Коливалося флейтами там, де сонце зайшло”. У пізніх творах поета вже не відчуваємо такої безпосередньої щирості у зображенні природи, соціальні мотиви завжди переважають і перемагають (тригітих “Псалом залізу”): “Замість квіток шаблі, списи”. Інколи Тичина надмірно уживає релігійні образи і символи, але це скоріше для художнього втілення власного світогляду, у якому основою всього є гармонійна музика світів. Символічний образ “Сонячних кларнетів” отримує ледь не божественне значення (“Не Зевс, не Пан, не Голуб - Дух”):…Акордились планети. Навік я знав, що ти не гнів,Лиш сонячні кларнетиУ звичайному поет відкриває надзвичайне, у мікрокосмосі окремої людини – макрокосмос. Ліричний герой залишається наодинці з всесвітом, його душа то мчить на вітрилах віри у добро, то падає у безодню відчала. Митець не міг залишатись осторонь подій, які відбувалися навколо нього. На останніх сторінках збірки “Сонячні кларнети” звучать нові мотиви, навіяні війною і революцією, з*являються реальні образи замучених голодом і війною людей (“По блакитному степу”, “Три тополі у полі”). Використавши традиційну фольклорну форму,Тичина створює “Думу про трьох братів ”, де в образах – символах трьох братів висловлює загальні демократичні на здійснення безкровної революції. Розврат лякає його, уявляється горнокрилим птахом, поетовздається, що всі класи повині об*єднатися навколо національної ідеї (поема “Золотий гомін”):Я дужий народ! – з солцем,Голубами… Тичина єдиний зі своєю землею,своїм народом, він пориває з мрійливістю і споглядальністю, коли “сонця не чуть”. Але поступово митець розуміє: не все, що відбувається довкола нього відповідає його людським ідеалам. Своєрідним ліричним щоденником сумнівів стала книжечка з 23 коротких віршів у прозі “Замість сонетів і октав”, у формі строф і антістроф висловлює ставлення до жорстоких крайнощів часу, одже соціалізм, на його думку, не можна побудувати без музики, одними гарматами: “Прокляття всім, хто звіром став”. Поет безмежно закоханий у рідну землю, матір і Батьківщина для нього єдині. Ця тема є наскрізньою у його творчості (“Скорбна мати”, “Мадонно моя”; вірші воєних років “Матері забудь не можу”, “Голос матері”), і своє життєве кредо він бачив у служінні рідному народу. У кожній людині помічає поет особистість, завжди залишаючись співцем кохання і краси. Його інтимна лірика належить до перлин української поезії. Для нього кохана – це всесвіт, це дощ і сонце, квітучий луг і зимовий вечір. Пригадаємо вірші: “Не дивися так привітно”, “ О панно Інно ”, “Десь на дні мого серця…”. Мова коханої для ліричного героя звучить співу чим струмком, все навколо наповнене музикою – “місяць, зорі, солов*ї”, коли любов сплітає дивну казку на дні серця, як дві мелодії, сплітаються мотиви кохання і болю розлуки, так і композиційно вірш побудований і читається горизонтально та вертикально Подивилась ясно – заспівали скрипки – Обняла востаннє – у моїй душі. Поезія П. Тичини – це строфи радості й печалі, це шелест і і цвіт зорі. Звичайно, ранній Тичина відрізняється відТичини доби “Партія веде ”, “Чуття єдиної родини”, “Комунізму далі видні”. Але саме в ці роки він закінчує поему – симфонію “Сковорода”, видає збірку “Срібної ночі”. Павло Тичина жив у складний час, який намагався зрозуміти, бо був чулим до найменшого болю: Я бачу світ в тривозі та …. Чи ж можу я виспівувать лірично, Як бачу я страждання, біль і бруд!


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
С помощью нашего сервиса Вы можете собрать свою коллекцию шпаргалок по нужному предмету, и распечатать готовые ответы в удобном для вырезания виде. Для этого начните собирать ответы, добавляя в "Мои шпаргалки".

Доработать Узнать цену работы по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Делаем шпаргалки правильно:
! Шпаргалки для экзаменов Какие бывают шпаргалки, как их лучше подготовить и что писать.
! Делаем правильную шпаргалку Что представляет собой удобная и практичная шпаргалка, как ее сделать.
! Как воспользоваться шпаргалкой В какой момент лучше достать шпаргалку, как ей воспользоваться и что необходимо учесть.

Читайте также:
Сдаем экзамены Что представляет собой экзамен, как он проходит.
Экзамен в виде тестирования Каким образом проходит тестирование, в чем заключается его суть.
Готовимся к экзаменам Как правильно настроиться, когда следует прекратить подготовку и чем заниматься в последние часы.
Боремся с волнением Как преодолеть волнение, как внушить себе уверенность.
Отвечаем на экзамене Как лучше отвечать и каким идти к преподавателю.
Не готов к экзамену Что делать если не успел как следует подготовиться.
Пересдача экзамена На какое время назначается пересдача, каким образом она проходит.
Микронаушники Что такое микронаушник или "Профессор .. ллопух ...".

Виды дипломных работ:
выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института.
магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения.