Реферат по предмету "ЗНО"

Узнать цену реферата по вашей теме


Як подати апеляцію на результати ЗНО

Як подати апеляцію на результати ЗНО?
Результати зовнішнього тестування важливі для абітурієнтів, оскільки від кількості набраних балів залежить їх вступ до ВНЗ України. Тому, якщо учасник ЗНО має сумніви щодо того, наскільки правильно та об’єктивно було оцінено його знання, йому варто подати апеляційну заяву щодо результатів тестування з певного предмету. 

В історії зовнішнього незалежного тестування вже були випадки, коли апеляційна комісія, розглянувши заяви учасників ЗНО, приймала рішення про зміну кількості балів. Для цього члени комісії ще раз переглядали роботи, перераховували бали, контролювали, чи вірно відскановано і внесено до бази всі відповіді. 

Зверталася увага на те, наскільки акуратно учасник зовнішнього незалежного тестування заповнив бланки з тестовими завданнями, що дуже важливо для розпізнавання відповідей. 

В одному випадку апеляційна комісія додала бали, оскільки було виявлено, що під час перевірки був застосований інший ключ правильних відповідей. В Іншому – зменшила, оскільки абітурієнт написав відповіді настільки нерозбірливо, що деякі з відповідей були розпізнані невірно і програма зарахувала їх як правильні. 

Це свідчить про те, що заяву на апеляцію слід направляти тільки тоді, коли абітурієнт дійсно впевнений, що в роботі було щось не враховано. 
Предмет апеляційного оскарження
Зовнішнє тестування передбачає можливість подання апеляції на результати ЗНО. Подати апеляцію можна, якщо: 
— зовнішнє незалежне тестування було проведено з порушеннями у відповідному пункті тестування (неправильно вівся відлік часу, який був відведений для виконання тестових завдань; були відсутні або мали пошкодження тестові матеріали); 
— є сумніви у правильності результатів, отриманих під час зовнішнього тестування. 
Як подати апеляцію про порушення процедури проведення ЗНО?

Подавати заяву до регламентної комісії конкретного регіонального центру оцінювання якості освіти (РЦОЯО) слід в письмовій формі через особу, що уповноважена Українським центром оцінювання якості освіти УЦОЯО. Це необхідно зробити перед тим, як залишити відповідний пункт тестування. 

Апеляційна заява про порушення процедури ЗНО повинна містити: 
— прізвище, ім’я та по-батькові заявника; 
— паспортні дані (дані свідоцтва про народження); 
— місце проживання; 
— контактний телефон; 
— предмет, з якого проводилось зовнішнє незалежне оцінювання; 
— назву відповідного пункту тестування; 
— опис порушення процедури ЗНО. 

Заявник повинен отримати письмове підтвердження уповноваженої особи УЦОЯО про отримання заяви. Розгляд заяви здійснюється протягом 3 днів з часу надходження. 
Як подати апеляцію на результати ЗНО?

Апеляційна заява на результати ЗНО подається протягом 3 днів з моменту офіційного оголошення результатів з відповідного предмета. Заяви розглядає апеляційна комісія УЦОЯО. Заяву для розгляду слід відправляти поштою до УЦОЯО. Дата подання заяви щодо результатів зовнішнього тестування визначається по штемпелю на конверті. 

Апеляційна заява про порушення процедури ЗНО повинна містити: 
— прізвище, ім’я та по-батькові заявника; 
— паспортні дані (дані свідоцтва про народження); 
— місце проживання; 
— контактний телефон; 
— предмет, з якого проводилось зовнішнє незалежне оцінювання; 
— результат проходження ЗНО, який оскаржується заявником. 
Розгляд апеляційної заяви щодо результатів ЗНО

Розгляд заяви здійснюється протягом 10 днів з моменту її надходження. Якщо апеляційна комісія задовольняє апеляційну заяву за результатами ЗНО, то приймається відповідне рішення про зміну результату ЗНО з конкретного предмету. 

Рішення апеляційної комісії заявник отримує в письмовій формі у вигляді: 
— картки абітурієнта ЗНО, 
— витягу з протоколу засідання апеляційної комісії, 
— копії бланків відповідей (первинних).


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Реализация работ, товаров и услуг в условиях рыночной экономики
Реферат Национальные парки, их назначение и принципы организации
Реферат Анализ финансового состояния предприятия в целях диагностики банкротства на примере ООО «васса»
Реферат РАСПАД СССР И ЕГО ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Реферат The Development Of Harmony In The Renaissance
Реферат Importance Of Human Resources Essay Research Paper
Реферат Achilles Essay Research Paper The concept of
Реферат Ameba Information Essay Research Paper Scientific name
Реферат Авария выявила все то негативное, что может нести современная техника и технология при неумелом руководстве и использовании достижений научно-технического прогресса
Реферат 2. Смомента вступления в действие настоящего Дополнительного соглашения договор аренды n от " " г
Реферат Каянская земля
Реферат Розробка програмного забезпечення для Інтернет-підтримки діяльності громадських організацій
Реферат Современные образовательные программы по физическому воспитанию в деятельности детского образовательного
Реферат Проблема насилия и гуманизма в русской литературе 20 века
Реферат Ребрендинг бренду Причини суть та методи