Реферат по предмету "ЗНО"

Узнать цену реферата по вашей теме


Про порядок подання та розгляду апеляцій учасників ЗНО

Про порядок подання та розгляду апеляцій учасників ЗНО
Учасники зовнішнього оцінювання мають право на апеляцію щодо: 
1. Результатів тестування.
Розгляд таких апеляційних звернень здійснюється апеляційною комісією Українського центру оцінювання якості освіти. Предметом розгляду апеляційних заяв щодо результатів тестування є: 
— встановлення об’єктивності оцінювання відповідей учасників зовнішнього незалежного оцінювання на тестові завдання відкритого типу; 
— перевірка правильності визначення результату учасника тестування під час автоматизованої обробки бланків відповідей і його персоналізації. 
2. Порушень процедури проведення тестування, які, на думку заявника, негативно вплинули на результати його роботи.
Розгляд таких звернень здійснюють регламентні комісії регіональних центрів оцінювання якості освіти. До порушень процедури проведення тестування, стосовно яких може бути подана апеляція, відносяться: запізнення на зовнішнє незалежне оцінювання учнів загальноосвітніх навчальних закладів через проблеми, пов’язані з організованим підвезенням їх до пунктів тестування (у разі організації підвезення місцевими органами управління освітою); 
— безпідставне відволікання учасників зовнішнього оцінювання від роботи з тестами персоналом пункту тестування; 
— порушення іншими учасниками процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання в аудиторії, що можуть вплинути на якість виконання заявником роботи; 
— незадовільні санітарно-гігієнічні умови в аудиторії, де відбувається тестування, що можуть вплинути на результати учасника зовнішнього оцінювання. 

ІІ. Розгляд апеляційних звернень щодо результатів тестування 
1. Порядок подання апеляційних заяв щодо результатів тестування
Апеляційна заява на результати зовнішнього оцінювання подається учасником тестування в письмовій формі на ім’я директора Українського центру оцінювання якості освіти протягом п’яти днів після отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, але не пізніше десяти днів із моменту оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти. 

В апеляційній заяві на результати учасник має зазначити прізвище, ім’я, по батькові, адресу проживання, номер телефону (у разі наявності), паспортні дані (для осіб, яким на час завершення реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні не виповнилося 16 років – дані свідоцтва про народження), предмет оцінювання та номер сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (з предмета тестування, з якого подається апеляція). 

Заяви приймаються особисто від заявників в Українському та відповідних регіональних центрах оцінювання якості освіти або поштою на адресу Українського центру оцінювання якості освіти. У разі надходження заяви поштою дата подання визначається за штемпелем відправлення на поштовому конверті. 
2. Розгляд апеляційних заяв щодо результатів тестування
Після отримання апеляційних заяв призначається перше засідання апеляційної комісії, під час якого вирішується питання стосовно прийняття до розгляду апеляційних заяв про результати зовнішнього незалежного оцінювання, затверджується кількість і склад фахових груп, що будуть здійснювати апеляційну експертизу. 

Апеляційна експертиза результатів зовнішнього незалежного оцінювання поділяється на два етапи: технічна та предметна експертизи. Технічна експертиза здійснюється з метою перевірки правильності визначення результату зовнішнього незалежного оцінювання під час автоматизованої обробки бланків відповідей та його персоналізації. 

Предметна експертиза здійснюється з метою встановлення об’єктивності перевірки відповідей на тестові запитання відкритого типу. Експертиза роботи, за результатами оцінювання якої подано апеляційну заяву, здійснюється не менше ніж трьома фахівцями. Предметна апеляційна експертиза здійснюється з використанням кодованої копії бланку відповіді, зробленої до її перевірки екзаменаторами. Після проведення експертизи зазначені вище фахівці готують пропозиції для розгляду апеляційною комісією. 

Висновки фахових груп подаються на розгляд апеляційної комісії. Обговорення висновків фахових груп проводиться на засіданні апеляційної комісії, склад якої є достатнім для прийняття відповідного рішення (не менше двох третіх від складу комісії). 

Комісія за наслідками розгляду апеляції може прийняти такі рішення: відмовити в прийняті до розгляду апеляційної заяви як такої, що не належить до компетенції комісії 
— (рішення приймається під час першого засідання); 
— відмовити в задоволенні апеляційної заяви; 
— задовольнити апеляційну заяву. 

У разі задоволення апеляційної заяви комісією приймається рішення про зміну оцінки учасника зовнішнього незалежного оцінювання. Розгляд комісією апеляційних заяв здійснюється протягом десяти днів із часу їхньої реєстрації. Рішення апеляційної комісії доводиться до відома заявника через відповідні регіональні центри оцінювання якості освіти у вигляді письмового повідомлення. 

У разі задоволення апеляції сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, результати якого оскаржувалися учасником тестування, визнається недійсним та підлягає обміну. 

Обмін сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, визнаних недійсним за наслідками розгляду апеляцій, здійснюється в регіональних центрах оцінювання якості освіти. 

ІІІ. Подання апеляційної заяви про порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання 
1. Порядок подання апеляційних звернень щодо порушень процедури проведення тестування
Апеляція стосовно порушення процедури проведення тестування подається учасником тестування в письмовій формі на ім’я голови регламентної комісії відповідного РЦОЯО через відповідального за пункт тестування до моменту виходу заявника з пункту. 

В апеляційному зверненні мають бути вказані прізвище, ім’я, по батькові заявника, адреса проживання, номер телефону (у разі наявності), паспортні дані (для осіб, яким на час завершення реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні не виповнилося 16 років – дані свідоцтва про народження), предмет оцінювання, пункт тестування, номер аудиторії тестування, де, на думку учасника, відбулося порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання, опис порушення. 
2. Розгляд апеляцій щодо порушення процедури проведення тестування
Зареєстровані в установленому порядку, заяви про порушення процедури тестування подаються голові регламентної комісії РЦОЯО негайно. Після цього голова комісії приймає 
— рішення про призначення першого засідання регламентної комісії. 
— розгляд звернень про порушення процедури проводиться у два етапи: попереднє вивчення фактів, зазначених у заявах; 
— розгляд заяви на засіданні регламентної комісії. 

Попереднє вивчення фактів, зазначених у апеляційних заявах про порушення процедури, за дорученням голови регламентної комісії, здійснюють її члени. Під час цього етапу проводиться ознайомлення з матеріалами щодо обставин звернення, які надійшли з пунктів тестування. Узагальнені результати вивчення члени комісії подають для розгляду регламентною комісією. 

Обговорення результатів попереднього вивчення матеріалів щодо обставин звернення проводиться на засіданні регламентної комісії, склад якої є достатнім для прийняття відповідного рішення. У разі необхідності на засідання комісії може бути запрошений заявник та представники пункту тестування, де відбулося порушення. 

Регламентна комісія за наслідками розгляду апеляційного звернення може прийняти такі рішення: відмовити в задоволенні апеляційної заяви у зв’язку з тим, що порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання не встановлено; 

Задовольнити апеляційну заяву у зв’язку з тим, що встановлено порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, які негативно вплинули на результати тестування заявника. 

Розгляд регламентними комісіями апеляційних заяв здійснюється протягом п’яти днів із часу їхньої реєстрації. Рішення регламентної комісії доводиться до відома заявника у вигляді письмового повідомлення. 

У разі визнання регламентними комісіями РЦОЯО фактів порушення процедури проведення тестування, які негативно вплинули на результати тестування заявнику надається право взяти участь у додатковій сесії зовнішнього оцінювання. 

Рішення регламентних комісій РЦОЯО щодо розгляду фактів порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання у відповідному пункті тестування є остаточним. 

Технологічний відділ 
Українського центру оцінювання якості освіти


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Технічне обслуговування системи живлення автомобіля ВАЗ-2104
Реферат Технічне обслуговування системи живлення двигуна автомобіля ЗИЛ-130
Реферат Технические характеристики автокранов
Реферат Талабан польовий татарник звичайний терен звичайний
Реферат Технические нормы эксплуатационной работы железной дороги и её отделений
Реферат Технічне обслуговування кузова легкового автомобіля ВАЗ-2105
Реферат Технологія й організація ремонту рам, корпусів, кабін. Технологія фарбувальних робіт
Реферат Технологическое проектирование АТП на 200 (ВАЗ-2107) автомобилей
Реферат Тепловой расчет ДВС ВАЗ-2106
Реферат Виды брака при холодной прокатке труб
Реферат Техническая характеристика портального крана циклического действия с возвратно–поступательным движением грузозахватного органа
Реферат Технічне обслуговування робочого обладнання бульдозера ДЗ-110А
Реферат Технічне обслуговування автомобіля Москвич 2140
Реферат Суворов Александр Васильевич (краткая биография)
Реферат Технологический расчет зоны Д-2 городского СТО