Реферат по предмету "ЗНО"

Узнать цену реферата по вашей теме


ЗНО география 2008 с ответами

Правильні відповіді на тестування з географії 2008 року
Завдання 1 – 40 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильнийЗміст завдання та відповідь

Джерела

1

Укажіть твердження, яке є визначенням поняття «географія».
Відповідь: наука про природу земної поверхні, розміщення населення і господарства.

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. § 1

2

Укажіть напрямок обертання Землі навколо своєї осі.
Відповідь: із заходу на схід

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. §5
Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с. §2

3

В/>изначте географічні координати точки S.
Відповідь: 27 пд. ш. і 66 зх. д.

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. §8

4

Що є основним чинником утворення яру?
Відповідь: робота текучих вод

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319 с. §12
Шищенко П.Г., Муніч Н.В. Фізична геогафія України: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Зодіак – ЕКО, 2005. – 256 с. §39

5

Якому поняттю відповідає визначення: «стадія щорічного водного режиму річок, який характеризується найбільшою водністю, високим і тривалим підняттям рівня води, що супроводжується затопленням заплави»?
Відповідь: повінь

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. § 17

6

Які ґрунти є найбільш поширеними в зоні лісостепів помірного поясу.
Відповідь: чорноземи

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. § 41
Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів:
підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с. § 58
Атлас для 7 класу «Географія материків та океанів». ДНВП «Картографія», Атлас для 7 класу «Географія материків та океанів», ІПТ

7

Що сприяє розвитку «парникового ефекту»?
Відповідь: збільшення кількості вуглекислого газу в атмосфері

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. §66
Топузов О.М., Тименко Л.В. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, § 14

8

Укажіть течію, що переміщується над Південноатлантичним, Західноіндійським хребтами та Східнотихоокеанським підняттям.
Відповідь: Західних вітрів

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. §23
Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с. §8
Атлас для 7 класу «Географія материків та океанів».
ІПТ, ДНВП «Картографія»

9

Визначте неправильне твердження про природу материка.
Відповідь: Антарктида – найбільшим хижаком є білий ведмідь

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с.
§22,30, 49

10

Для якої природної країни Євразії характерні мусонні ліси?
Відповідь: Східна Азія

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с.
§57, 59, 60

11

Укажіть озеро, що є стічним.
Відповідь: Ері

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. загально освіт. навч. закладів. – К.: Освіта, Шкільна освіта, 2003. – 256с. §25, 31, 45, 56
Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. § 18

12

Укажіть правильне твердження про населення материка Австралія.
Відповідь: найвищий рівень урбанізації серед усіх материків

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с.
§ 33, 39
Атлас для 10-11 класів.
Економічна і соціальна географія світу, ІПТ.

13

Н/>а фрагменті космічного знімка Середземномор’я буквами позначені чотири райони.
Оберіть букву (А, Б, В чи Г), якою позначений район найінтенсивнішого зрошувального
землеробства.
Відповідь: В

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с. §25
Корнєєв В.П., Герасимчук В.М., Пічугін Б.В.Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. загально освіт. навч. закладів. – К.: Освіта, Шкільна освіта, 2003. – 256с
с.81 – 82, 89 – 91.

14

На якому материку засновано заповідники: Ноатак, Долина Смерті, Великий Каньйон?
Відповідь: Північна Америка

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.:: Абрис, 2003. – 376с.
§ 42 – 47

15

Із якою країною Україна має морську ділянку державного кордону.
Відповідь: Румунія

«Географія України». Атлас для 8 – 9 класів
ДНВП «Картографія»
«Географія України». Атлас для 8 – 9 класів
Інститут передових технологій.

16

Р/>озгляньте картосхему. Визначте місцевий час у пункті Л, якщо у пункті К місцевий час складає у цей момент 11 годин 04 хвилини.
Відповідь: 10 год 44 хв

Заставний Ф.Д. Фізична географія України.Підруч. для 8 кл. – К.:, 2003, — 239с.
Масляк П.О., Шищенко П.Г. Географія України: Підруч. для 8 – 9 кл. серед. шк.
К.: Зодіак- ЕКО, 2004. – 432 с.
Чернов Б. В. Фізична географія України, підр для 8 кл, — К.: Освіта, 2002. – 254 с.
Гілецький Й.Р. Географія України (Фізична географія з основами загального землезнавства): Підруч. для 8 класу. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2003. – 150 с. §4

17

На якій платформі розташований Український кристалічний щит?
Відповідь: Східноєвропейська

Заставний Ф.Д. Фізична географія України.Підруч. для 8 кл. – К.:, 2003, — 239с §15

18

До якої ери відноситься антропогеновий геологічний період?
Відповідь: кайнозойська

Гілецький Й.Р. Географія України (Фізична географія з основами загального землезнавства): Підруч. для 8 класу. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2003. – 150 с. §11

19

Яким умовним знаком на карті позначають родовища корисних копалин: Бориславське, Бугруватівське, Долинське
Відповідь:/>

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. §13
Чернов Б. В. Фізична географія України, підр. для 8 кл, — К.: Освіта, 2002. – 254 с §15

20

Знайдіть неправильне твердження щодо використання метеорологічного приладу.
Відповідь: барометром вимірюють випаровуваність

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с.

21

Розгляньте схеми. Визначте, яка із них відображає процес, що формує в
Україні взимку мінливу вітряну погоду з відлигами і опадами. Відповідь:/>

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с §6
Масляк П.О., Шищенко П.Г. Географія України: підруч. Для 8 – 9 кл. серед. шк. К.: Зодіак-ЕКО, 2004. – 432с.
«Клімат і кліматичні ресурси»
Кобернік С.Г., Скуратович О.Я. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Навчальна книга, 2005 – 319с. §7

22

До басейну якої річки відносяться притоки: Тетерів, Рось, Псел, Інгулець?
Відповідь: Дніпро

Заставний Ф.Д. Фізична географія України: підруч. для 8 кл. – К.:, 2003, — 239с., §24
Чернов Б.В. Фізична географія України, підруч. Для 8 кл, — к.: Освіта,2002. – 254с., §23

23

Укажіть форму організації виробництва, що має визначення:«поєднання на одному 
підприємстві всіх стадій переробки певної сировини, що забезпечує мало- або безвідходність виробництва».
Відповідь: комбінування

Дітчук І. Л., Заставецька О. В., Ткач Д.В. Географія України: навч. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003, 2006. – 168 с.
Тема 3 «Промисловість» с.53

24

Визначте правильний варіант ланцюга «галузь? підприємство? основний чинник розміщення підприємства» для столиці України.
Відповідь: машинобудування? авіазавод КНТК «Антонов»? кваліфіковані кадри

Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: підруч.для 9 кл. загально освіт. навч. зал. – Педагогічна преса, 2005. – 288с.
с. 234, 239, 151, 123,
Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003. – 239с.
с.90,91

25

Укажіть порт на Азовському морі.
Відповідь: Генічеськ

Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003. – 239с. §29.
Сиротенко А.Й. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. – К.: Освіта, 2001. – 222 с. §53
Атлас « Географія України» для 8 – 9 класів
Інститут передових технологій, 2003

26

В/>изначте, який із позначених буквами на картосхемі регіонів України за агрокліматичними умови найбільш придатний для вирощування соняшника.
Відповідь: Г

Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: підруч.для 9 кл. загально освіт. навч. зал. – Педагогічна преса, 2005. – 288с §42

27

Укажіть варіант, де обидва виробництва є спеціалізацією Північно-Східного, Донецького та Придніпровського районів.
Відповідь: важке машинобудування, металургія

Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003. – 239с. §34, 35, 36

28

Визначте, які транспортні шляхи було прокладено між Львовом і Перемишлем у 1861 р. та між Одесою і Балтою у 1865 р.
Відповідь: залізничні колії

Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: підруч.для 9 кл. загально освіт. навч. зал. – Педагогічна преса, 2005. – 288с §46

29

Укажіть неправильне твердження щодо зовнішньоекономічних зв’язків України.
Відповідь: 10% імпортних витрат припадає на нафту та природний газ

Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003. – 239с. §32

30

У якому рядку вказані міста, що стали курортами завдяки лікувальним властивостям мінеральних джерел.
Відповідь: Слов’янськ, Моршин, Саки

Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003. – 239с. §31
Атлас « Географія України» для 8 – 9 класів, ДНВП «Картографія», 2003

31

На фотографіях зображено визначні об’єкти чотирьох столиць країн світу. Укажіть об’єкт тієї столиці, яка за кількістю населення не є найбільшим містом у своїй країні.
В/>ідповідь: В

Яценко Б. П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл.– К.: Форум, 2004. – с. 248 с. § 56 Топузов О.М., Тименко Л.В. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, §29

32

Обчисліть, якою стала кількість населення 100-мільйонної країни через рік, якщо показники руху населення у цьому році були такими: народжуваність – 35 ‰, смертність – 18 ‰, еміграція – 3 ‰, імміграція – 1 ‰.
Відповідь: 101,5 млн. осіб

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – К.: Форум, 2004. – с. 248 с. § 8
Топузов О.М., Тименко Л.В. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, §5

33

У якому рядку вказано країну, що не входить до складу ЄС?
Відповідь: Австрія, Швейцарія, ФРН

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – К.: Форум, 2004. – с. 248 с. §30

34

Який регіон Росії спеціалізується на нафтовидобутку та нафтопереробці?
Відповідь: Західний Сибір

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. К.: Форум, 2004. – с. 248 с. § 41

35

Укажіть, завдяки якому чиннику хімічна промисловість США, Японії, ФРН знаходиться в авангарді світового господарства.
Відповідь: високий рівень розвитку науково-дослідної бази

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл–
К.: Форум, 2004. – с. 248 с.
. §18, 31,48, 55

36

Визначте неправильне твердження щодо лідерства країни в Латинській Америці.
Відповідь: Еквадор – за імпортом бананів

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. –
К.: Форум, 2004. – с. 248 с. §59

37

Країна, природні умови якої дозволяють вирощувати в промислових масштабах цукровий буряк і цукрову тростину.
Відповідь: США.

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл… – К.: Форум, 2004. – с. 248 с. §55

38

У якому рядку вказані курорти Африки.
Відповідь: Хурґада, Шарм-ель-Шейх, Сейшельські острови.

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. –.К.: Форум, 2004. – с. 248 §15
Економічна і соціальна географія. Атлас для 10-11 класів Інститут передових технологій .

39

Н/>а картосхемі зображені головні напрямки міжнародних вантажопотоків
Відповідь: нафти

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – К.: Форум, 2004. – с. 248 с. §21, Економічна і соціальна географія світу
Атлас для 10-11 класів

40

Укажіть державу, на території якої знаходяться визнані ЮНЕСКО об’єкти культурно-історичної спадщини: храм Сонця в Конараку, мавзолей Тадж-Махал.
Відповідь: Індія.

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – К.: Форум, 2004. – с. 248 с. § 50

--PAGE_BREAK--
У завданнях 41 – 50 до кожного з чотирьох рядків інформації позначених цифрами, необхідно вибрати один правильний варіант, що позначений буквою.Зміст завдання та відповідь

Джерела

41

У/>становіть відповідність між
шарами внутрішньої будови Землі
та буквами, якими вони позначені
на малюнку.
Відповідь:
астеносфера – Б
земна кора – А
внутрішнє ядро – Г
мантія – В

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. §10

42

Установіть відповідність між типами клімату та кліматограмами.
Відповідь:
субтропічний середземноморський Північної півкулі – Г
морський помірний Північної півкулі – В
субекваторіальний Південної півкулі – А
тропічний пустельний Північної півкулі – Б/>

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с. §6, 7
Атлас для 7 класу «Географія материків та океанів».
Інститут передових технологій

43

Установіть відповідність між назвами творів, де подано географічний опис України та часом їхнього написання.
Відповідь:
«Географія» в 17-и томах грецького мислителя Страбона – І ст. до н. е.
«Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-Русскій край» етнографа Павла Чубинського – 1872 – 1879 рр.
«Українська географічна енциклопедія» у 3-х томах (за редакцією члена-кореспондента НАН України, географа Олександра Маринича) – 1989 – 1993 рр.
«Географія України і сумежних земель» картографа Володимира Кубійовича – 1932 р.

Кобернік С.Г., Скуратович О.Я. Географія материків і океанів: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Навчальна книга, 2005. – 319 с.
Гілецький Й.Р. Географія України (Фізична географія з основами загального землезнавства): Підруч. для 8 класу. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2003. – 150 с. §4
Корнєв В. П., Герасимчук В. М., Пічугін Б. В. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. загально освіт. навч. закладів. – К.: Освіта, Шкільна освіта, 2003. – 256с.
с.5 – 6

44

Знайдіть відповідність між рівнинами на території України та формами земної поверхні, що характерні для цих рівнин.
Відповідь:
Поліська низовина – моренні горби
Придніпровська низовина – соляні куполи
Донецька височина – терикони
Причорноморська низовина – поди, блюдця

Чернов Б.В. Фізична географія України, підруч. Для 8 кл, — к.: Освіта,2002. – 254с. §12 Сиротенко А.Й. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. – К.: Освіта, 2001. – 222 с. §14
Атлас « Географія України» для 8 – 9 класів
ДНВП «Картографія»

45

Р/>озгляньте космічний знімок. Установіть відповідність між інформацією про певні акваторії (позначені цифрами), та акваторіями (позначена на космічному знімку буквами.
Відповідь:
біля берегів України улітку тут найтепліша вода, проте взимку море в цьому районі може замерзати – Б
солоність води в цьому районі вища 18‰ – Г
шельфова зона тут вузька, глибини моря швидко збільшуються неподалік від від берега – В
червону водорость (філофору) збирають тут у великій кількості – А

Заставний Ф.Д. Фізична географія України.Підруч. для 8 кл. – К.:, 2003, — 239с. § 28
Чернов Б.В. Фізична географія України, підруч. Для 8 кл, — к.: Освіта,2002. – 254с. §48, 49

46

Відповідь:
У/>становіть відповідність між національними меншинами України та районами їхнього компактного проживання, що позначені на картосхемі буквами.
Відповідь:
болгари – Д
кримські татари – Г
угорці – Б
поляки – А

Сиротенко А.Й. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. – К.: Освіта, 2001. – 222 с. §6
Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: підруч.для 9 кл. загально освіт. навч. зал. – Педагогічна преса, 2005. – 288с §11

47

Установіть відповідність між назвами атомних станцій та їхніми містами – супутниками
Відповідь:
Хмельницька – Нетішин
Рівненська – Кузнецовськ Запорізька – Енергодар Південноукраїнська –Южноукраїнськ

Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003. – 239с. §15

48

Установіть відповідність між областями України та туристськими об’єктами розташованими в них.
Відповідь:
Тернопільська – печера «Кришталева»
Івано-Франківська – г.Говерла
Черкаська – Дендропарк «Софіївка»
Волинська – Луцький замок

Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: підруч.для 9 кл. загально освіт. навч. зал. – Педагогічна преса, 2005. – 288с §46
Сиротенко А.Й. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. – К.: Освіта, 2001. – 222 с. §53

49

Р/>озгляньте картосхему. Установіть відповідність між інформацією, що характеризує ту чи іншу державу, та державами, що позначені на карті буквами.
Відповідь:
населення країни утворює окрему групу індоєвропейської мовної сім’ї; панівною є православна віра; столиця – одне з найдавніших міст світу – Д
у країні переважає гірський рельєф; її територією протікає друга за довжиною річка Європи; 49 % населення зайнято в промисловості – Г
країна — член ЄС, але не входить до НАТО; багата на лісові ресурси; виробляє автомобілі «Вольво»; населення мешкає переважно на півдні країни – А
країна з населенням 38,6 млн. осіб; експортує вугілля, мідь, продукцію машинобудування й АПК; має значний товарообіг з Україною (>1 млрд. доларів США) – Б

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл… – Прок-Бізнес, 2004
§6, 10, 20, 28, 30
Атлас для 10 – 11 класів. «Економічна і соціальна географія світу»ДНВП «Картографія» 2003-2007рр.

50

Установіть відповідність між назвами міжнародних організацій та наведеними про них фактами.
Відповідь:
ООН – серед членів-засновників організації була Україна (на той час УРСР);
НАФТА – об’єднує США, Канаду, Мексику для реалізації угоди про зону вільної торгівлі;
СОТ – економічна організація (понад 150 країн-членів), що регулює правила міжнародної торгівлі.
ОПЕК – організація країн, що є експортерами нафти.

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – Прок-Бізнес, 2004 §6, 20

 

У завданнях 51 – 60 необхідно розташувати запропоновані факти у правильній послідовності.Зміст завдання та відповідь

Джерела

51

Розташуйте географічні об’єкти в тій послідовності, в якій вони були відкриті європейцями.
Відповідь: мис Доброї Надії – Маґелланова протока – Нова Зеландія – Антарктичний півострів

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. § 2
Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.:: Абрис, 2003. – 376с. § 21, 30, 40

52

Р/>озташуйте позначені на обох півкулях буквами географічні об’єкти в порядку настання в цих точках нової доби
Відповідь: Г – Б – В – А

Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с.

53

Розташуйте послідовно назви водних мас Індійського океану (від острова Ява до берегів Антарктиди).
Відповідь: екваторіальні – тропічні – помірні – полярні

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с. §8
Географія материків і океанів. Атлас для 7 класу ДНВП «Картографія»

54

Розташуйте послідовно (з півночі на південь) природні зони Східноєвропейської рівнини.
Відповідь: тайга – мішані ліси – лісостеп – степ

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.:: Абрис, 2003. – 376с. §57,58

55

Розташуйте послідовно одиниці регіональної класифікації ландшафтів України починаючи від найбільшої за рангом.
Відповідь: країна – зона – край – область

Чернов Б.В. Фізична географія України, підруч. для 8 кл, — к.: Освіта,2002. – 254с §31
Заставний Ф.Д. Фізична географія України.Підруч. для 8 кл. – К.:, 2003, — 239с. §37
Шищенко П.Г., Муніч Н.В. Фізична геогафія України: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Зодіак – ЕКО, 2005. – 256 с. §41
Атлас

56

Установіть послідовність перетину природних областей Українських Карпат, якщо рухатися у напрямку з північного сходу на південний захід
Відповідь: Зовнішньокарпатська – Вододільно-Верховинська – Полонинсько-Чорногірська – Вулканічно-Карпатська.

Заставний Ф.Д. Фізична географія
України.Підруч. для 8 кл. – К.:, 2003, — 239с. §37
Шищенко П.Г., Муніч Н.В. Фізична геогафія України: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Зодіак – ЕКО, 2005. – 256 с. §48

57

Розташуйте послідовно види транспорту України за показником вантажообігу
( починаючи від найменшого).
Відповідь: річковий – автомобільний – залізничний – трубопровідний

Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003. – 239с §28-30.
Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: підруч.для 9 кл. загально освіт. навч. зал. – Педагогічна преса, 2005. – 288с §48

58

Розташуйте країни за показником ВВП на душу населення, починаючи від найменшого.
Відповідь: Ефіопія – Китай – Польща – Канада.

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – Прок-Бізнес, 2004 §5, 65
Атлас «Економічна і соціальна географія світу»ДНВП «Картографія» 2003-2007рр.

59

Обчисліть середню густоту (щільність) населення країн зазначених у таблиці. Розташуйте їх послідовно від найбільшого до найменшого показника.
/>
Відповідь: Нідерланди ––Індія – Єгипет –Бразилія.

Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл… – Прок-Бізнес, 2004 §8 Атлас «Економічна і соціальна географія світу»ДНВП «Картографія» 2003-2007рр.

60

Установіть у хронологічній послідовності події (починаючи від від найдавнішої), наслідком яких є антропогенні зміни в природі.
Відповідь: початок переселення із Америки Європу рослин-ендеміків, що стали поширеними сільськогосподарськими культурами – початок переселення тварин із Європи в Австралію, що стало справжнім лихом для місцевої фауни – початок будівництва каскаду водосховищ на Дніпрі, що призвело до втрати значних площ родючої землі – прийняття законів України «Про охорону навколишнього середовища» та «Про зону надзвичайної екологічної ситуації», спрямованих на поліпшення екологічної ситуації в державі

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с. §32,34
Шищенко П.Г., Муніч Н.В. Фізична геогафія України: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Зодіак – ЕКО, 2005. – 256 с. §57
Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: підруч.для 9 кл. загально освіт. навч. зал. – Педагогічна преса, 2005. – 288с §24,
Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл… – Прок-Бізнес, 2004.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.