Реферат по предмету "ЗНО"

Узнать цену реферата по вашей теме


ЗНО химия 2008 с ответами дополнительная сессия

Правильні відповіді на тестування з хімії 2008 року (додаткова сесія)


Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання програмі з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2008р.

Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим Міністерством освіти і науки України

1

Зміст завдання: Виберіть формулювання закону Авогадро:
Правильна відповідь: « в однакових об’ємах різних газів за однакових умов міститься однакова кількість молекул»;
Відповідність програмі: закон Авогадро

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.93.

2

Зміст завдання: Визначте склад молекули простої речовини
Правильна відповідь: Н2
Відповідність програмі: прості й складні речовини

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.43.

3

Зміст завдання: Укажіть рядок сполук, у яких ступінь окиснення Нітрогену однакова:
Правильна відповідь: HNO3; N2O5; NaNO3;
Відповідність програмі: ступінь окиснення

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.59

4

Зміст завдання: Визначте правильне твердження щодо молекули вуглекислого газу:
Правильна відповідь: складається з двох видів атомів;
Відповідність програмі: речовини, молекули, атоми, молекулярна будова речовин, будова молекули вуглекислого газу

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.100.

5

Зміст завдання: Визначте формулу газу, легшого за повітря:
Правильна відповідь: CH4;
Відповідність програмі: хімічні формули найважливіших сполук неметалічних елементів, відносна густина за іншим газом

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.70, 97.

6

Зміст завдання: Укажіть молярну масу ортофосфатної кислоти (г/моль):
Правильна відповідь: 98.
Відповідність програмі: молярна маса

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.61 – 65.

7

Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що входять до головної підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва:
Правильна відповідь: F; Сl; I;
Відповідність програмі: групи і підгрупи періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.19.

8

Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що входять до побічної підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва:
Правильна відповідь: Cu; Zn; Ag;
Відповідність програмі: групи і підгрупи періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.19.

9

Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з елементів малого періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва:
Правильна відповідь: Al; P; Cl;
Відповідність програмі: Великі та малі періоди

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.17-20;

10

Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з елементів великого періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва:
Правильна відповідь: Ba; Hg; Pb;
Відповідність програмі: великі та малі періоди

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.18.

11

Зміст завдання: Визначте рядок сполук лише з йонним зв'язком:
Правильна відповідь: NaF; KBr; CaO;
Відповідність програмі: йонний зв’язок

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.52-54.

12

Зміст завдання: Визначте сполуку з ковалентним полярним зв'язком: 
Правильна відповідь: CH4;
Відповідність програмі: ковалентний полярний зв’язок

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.50-52.

13

Зміст завдання: Укажіть сполуку з ковалентним неполярним зв'язком: Правильна відповідь: N2;
Відповідність програмі: ковалентний неполярний зв’язок

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.50-51.

14

Зміст завдання: Укажіть пари йонів, які не можуть знаходитись одночасно в розчині:
Правильна відповідь: Cu2+ i 2OH-;
Відповідність програмі: розчинність речовин, залежність розчинності речовин від їх природи. Йонні рівняння реакцій

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.87-89.

15

Зміст завдання: Укажіть йони, що утворюються у водному розчині під час дисоціації натрій сульфату:
Правильна відповідь: 2Na+ i SO42-;
Відповідність програмі: властивості основ, кислот та солей у світлі теорії електролітичної дисоціації

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.82-83.

16

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу речовини, яка у водному розчині дисоціює з утворенням йонів Гідрогену:
Правильна відповідь: HCl;
Відповідність програмі: властивості основ, кислот та солей у світлі теорії електролітичної дисоціації

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.82-83.

17

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу основного оксиду:
Правильна відповідь: MgO;
Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви, класифікація

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.100-101.

18

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу кислотного оксиду:
Правильна відповідь: P2O5;
Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви, класифікація

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.100-101.

19

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу лугу:
Правильна відповідь: KOH;
Відповідність програмі: луги, їх склад, назви, властивості

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.116-117.

20

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу нерозчинної основи: Правильна відповідь: Zn (OH)2;
Відповідність програмі: основи, їх склад, назви, класифікація, властивості

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.117-118.

21

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу оксигеновмісної кислоти:
Правильна відповідь: H2SO4.
Відповідність програмі: кислоти, їх склад і назви, класифікація кислот

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.107-109.

22

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу солі ортофосфатної кислоти:
Правильна відповідь: Na3PO4;
Відповідність програмі: солі, їх склад, назви, класифікація солей

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.121-123.

23

Зміст завдання: Визначте протонне число елемента, атом якого містить на зовнішній електронній оболонці два електрони:
Правильна відповідь: 20 ;
Відповідність програмі: металічні елементи, їх положення в періодичній системі, особливості будови атомів

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.131.

24

Зміст завдання: Укажіть загальну формулу вищого оксиду елемента з протонним числом 11:
Правильна відповідь: R2O;
Відповідність програмі: лужні метали

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.125.

25

Зміст завдання: Укажіть речовину, з якою взаємодіє сульфур(VІ) оксид:
Правильна відповідь: калій гідроксид;
Відповідність програмі: сульфур (VІ) оксид, його добування, хімічні властивості

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
-С.24-26.

26

Зміст завдання: Укажіть загальну формулу алкінів:
Правильна відповідь: CnH2n-2.
Відповідність програмі: гомологічний ряд ацетилену

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
-С.132, 133-135.

27

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу спирту:
Правильна відповідь: C2H5OH;
Відповідність програмі: спирти, їх будова, номенклатура.

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-С.5-8.

28

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу алкену:
Правильна відповідь: C5H10 ;
Відповідність програмі: алкени

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.131-132.

29

Зміст завдання: Укажіть назву речовини, позначеної хімічною формулою CH3 – CH3 :
Правильна відповідь: етан;
Відповідність програмі: насичені вуглеводні ( алкани)

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.125-126, 116-117.

30

Зміст завдання: Укажіть формулу сахарози:
Правильна відповідь: C12H22O11;
Відповідність програмі: сахароза, її склад, будова

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.43-44.

31

Зміст завдання: Укажіть речовину, що вступає в реакцію заміщення: Правильна відповідь: етанол;
Відповідність програмі: хімічні властивості насичених одноатомних спиртів

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.9-11.

32

Зміст завдання: Визначте клас органічних сполук, до якого належить бутаналь:
Правильна відповідь: альдегіди;
Відповідність програмі: альдегіди, їх склад, будова, властивості.

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.19-20.

33

Зміст завдання: Визначте схему рівняння реакції, у результаті якої утвориться брометан:
Правильна відповідь: C2H6 + Br2 → ;
Відповідність програмі: хімічні властивості алканів

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.120-121.

34

Зміст завдання: Укажіть тип хімічної реакції добування синтетичного волокна капрону:
Правильна відповідь: поліконденсація;
Відповідність програмі: синтетичне волокно капрон.

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.64-65.

35

Зміст завдання: Укажіть реактив, для визначення етилену:
Правильна відповідь: бромна вода.
Відповідність програмі: етилен, подвійний зв’язок.

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.133-134.

36

Зміст завдання: Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їх типами.
Правильна відповідь :
1. Na2O + H2O = 2NaOH; ( сполучення) ;
2. 3KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3H2O; (обміну);
3. 2H2O2 = 2H2O + O2; (розкладу);
4. Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2. ( заміщення).
Відповідність програмі: класифікація хімічних реакцій

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.132-136.

37

Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами електролітів та йонами, на які вони дисоціюють у водних розчинах:
Правильна відповідь:
1. нітритна кислота Н+ + NO2-;
2. барій бромід Ba2+ + 2Br-;
3. кальцій гідроксид Ca2+ + 2OH-;
4. сульфатна кислота 2H+ + SO42-.
Відповідність програмі: йонні рівняння реакцій

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.82-84.

38

Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами неорганічних та органічних сполук і найважливішими галузями їх застосування:
Правильна відповідь:
1 амінокислоти — синтез білків;
2 озон — для знешкодження промислових стічних вод;
3 азот — добування амоніаку;
4 естери — есенції для напоїв, цукерок.
Відповідність програмі: застосування органічних та неорганічних речовин

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
-С.17; 62-63.
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.32; 63.

39

Зміст завдання: Установіть відповідність між хімічними формулами та класифікацією неорганічних сполук:
Правильна відповідь:
1. HCl — безоксигенова кислота;
2. H3PO4 - оксигеновмісна кислота;
3. CaO — основний оксид;
4. P2O5 - кислотний оксид.
Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви; кислоти, їх склад, назви.

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.100, 107.

40

Зміст завдання: Установіть відповідність між хімічними формулами та назвами органічних сполук:
Правильна відповідь:
1. CH3COOH — етанова кислота;;
2. CH3OH — метанол;
3. NH2CH2COOH — аміноетанова кислота;
4. HCOH — метаналь.
Відповідність програмі: спирти, альдегіди, карбонові кислоти, амінокислоти, їх склад, назви.

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.6-8, 19, 23-24, 19-21, 57.

41

Зміст завдання: Установіть послідовність фізичних операцій розділення суміші цукру, залізних ошурок і річкового піску:
Правильна відповідь:
дія магнітом, розчинення, фільтрування, випарювання.
Відповідність програмі: речовини, чисті речовини, суміші

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.27-29.

42

Зміст завдання: Установіть послідовність зростання металічних властивостей атомів елементів
Правильна відповідь: Силіцій; Алюміній; Магній; Натрій.
Відповідність програмі: металічні елементи, особливості будови їх атомів.

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.41-42; 16-20.

43

Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування натрій сульфату з поданих речовин:
Правильна відповідь: пірит; сульфур(IV) оксид; сульфур(VI) оксид; сульфатна кислота;
Відповідність програмі: хімічні реакції, які лежать в основі виробництва сульфатної кислоти контактним способом та закономірності їх перебігу.

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.40-43.

44

Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування етилену із зазначених речовин:
Правильна відповідь: метан; ацетилен, оцтовий альдегід, етиловий спирт.
Відповідність програмі: взаємозв’язок між насиченими і ненасиченими вуглеводнями, альдегідами і карбоновими кислотами.

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-С.29-30.

45

Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування калій ацетату із зазначених речовин:
Правильна відповідь: глюкоза, етиловий спирт, оцтовий альдегід, оцтова кислота .
Відповідність програмі: взаємозв’язок між спиртами, альдегідами, карбоновими кислотами та вуглеводами

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.66-67.

46

Зміст завдання: Установіть послідовність розташування гомологів алкенів в гомологічному ряду вуглеводнів:
Правильна відповідь: етен; пропен; бутен; пентен.
Відповідність програмі: гомологічний ряд етиленових вуглеводнів (алкенів)

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.131-132.

47

Зміст завдання: Установіть послідовність збільшення електронегативності атомів елементів:
Правильна відповідь: Натрій; Магній; Сульфур; Хлор.
Відповідність програмі: електронегативність хімічних елементів

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.40-42.

48

Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування етилового естеру оцтової кислоти:
Правильна відповідь: метан; ацетилен; етилен; етанол.
Відповідність програмі: взаємозв’язок між насиченими і ненасиченими вуглеводнями, спиртами.

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.66-67.

49

Зміст завдання: Установіть послідовність збільшення ступенів окиснення Карбону в сполуках:
Правильна відповідь: метан; вуглець; карбон (IІ) оксид; кальцій карбонат.
Відповідність програмі: валентність і ступінь окиснення

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.59-60.

50

Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування барій сульфату із зазначених речовин:
Правильна відповідь: сірка; сульфур(IV) оксид; натрій сульфіт;
натрій сульфат.
Відповідність програмі: сірка, її хімічні властивості, сульфур(IV) оксид, його хімічні властивості

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.22-27.

51

Зміст завдання: Обчисліть суму індексів катіону й аніону нерозчинного продукту реакції йонного обміну між магній хлоридом і натрій ортофосфатом.
Правильна відповідь: 5
Відповідність програмі: солі, їх склад та назви; реакції йонного обміну, що відбуваються до кінця.

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.87-89;

52

Зміст завдання: Укажіть число ізомерів вуглеводня складу С4Н10
Правильна відповідь: 2
Відповідність програмі: ізомерія алканів

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.127-128.

53

Зміст завдання: Атом елемента має на 3 електрони більше, ніж йон Калію. Укажіть порядковий номер елемента.
Правильна відповідь: 21
Відповідність програмі: особливості будови атомів елементів великих періодів

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.37, 53.

54

Зміст завдання: Допишіть рівняння хімічної реакції Mg + HCl → та складіть електронний баланс. Укажіть суму відданих і приєднаних у цій реакції електронів.
Правильна відповідь: 4
Відповідність програмі: окисно-відновні реакції, процеси окиснення і відновлення, значення їх у природі та техніці

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. -С.61-63.

55

Зміст завдання: Магній оксид обробили розчином хлоридної кислоти масою 200г з масовою часткою розчиненої речовини HCl 36,5%. Обчисліть масу магній хлориду (г), що утворився в результаті хімічної реакції.
Правильна відповідь: 95
Відповідність програмі: масова частка розчиненої речовини

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.72-73.

56

Зміст завдання: 10 л етану піддали термічному розкладу. При цьому добули водень, об’єм якого — 24 л (н.у.). Обчисліть об’ємну частку водню (у %) від теоретично можливого виходу.
Правильна відповідь: 80
Відповідність програмі: Гомологічний ряд насичених вуглеводнів. Обчислення виходу продукту реакції на прикладах хімічних сполук

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С. 43-45,120.

57

Зміст завдання: У результаті спалювання 0,93 г газуватої речовини утворилося 672 мл карбон( IV) оксиду (н.у.), 1,35 г води та азот. Густина цієї речовини за повітрям становить 1,07. Обчисліть склад органічної сполуки і запишіть суму її атомів.
Правильна відповідь: 7
Відповідність програмі: встановлення хімічної формули речовини за відносною густиною за іншим газом

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.139

58

Зміст завдання: Під час окиснення сірки, маса якої — 200г одержали газувату речовину, об’єм якої — 112л (н.у.). Обчисліть масову частку Зміст завдання: Під час окиснення сірки, маса якої — 200г одержали газувату речовину, об’єм якої — 112л (н.у.). Обчисліть масову частку

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
-С. 29-34. Хомченко Г.П., Хомченко І.Г. Задачі з хімії для вступників до вузів: (Навч. посібник)/ Пер. З рос. Н.Д. Рогози.- К.: Вища шк.., 1991. -С.207-208.

59

Зміст завдання: Під час взаємодії одновалентного металу масою 9,2 г із хлором добуто хлорид масою 23,4 г. Обчисліть молярну масу металу (г/моль).
Правильна відповідь: 23
Відповідність програмі: обчислення за хімічними рівняннями. Хімічні властивості металів

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.58-59.
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.97-98.

60

Зміст завдання: Яку масу ( кг ) натрій силікату можна добути під час сплавлення надлишку річкового піску з кальцинованою содою масою 58,89 кг, масова частка домішок у якій становить 10%
Правильна відповідь: 61
Відповідність програмі: силіцій(ІV) оксид, його хімічні властивості

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
-С. 104
Хомченко Г.П., Хомченко І.Г. Задачі з хімії для вступників до вузів: (Навч. посібник)/ Пер. З рос. Н.Д. Рогози.- К.: Вища шк.., 1991.
-С.118-119.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Нейролингвистическое программирование в управленческой психологии
Реферат Обоняние – терра инкогнита человеческих чувств
Реферат Научное и житейское знание в психологии
Реферат Мысль как следствие желания
Реферат Основы психологического анализа рисунка
Реферат Особенности поведения толпы. Толпа и политика
Реферат Организационно-культурные предпочтения сотрудников с разной мотивацией
Реферат Основные принципы психологического консультирования
Реферат Особенности восприятия жизненных ситуаций девиантными детьми
Реферат Основные виды человеческой деятельности
Реферат Основні етапи онтогенезу
Реферат Опыт разрешения межличностного конфликта
Реферат Онтопсихология
Реферат Основные модели психологической коррекции
Реферат Основы психологического вербального и невербального взаимодействия