Реферат по предмету "ЗНО"

Узнать цену реферата по вашей теме


зно история 2007 с ответами

ТЕСТ З ІСТОРІЇ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ 2007 РОКУ


Зміст завдання

Правильна відповідь

Відповідність програмі

Відповідністьпідручникам затвердженим МОН

1

Укажіть назву грецького міста-колонії, заснованого на Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва:

Тіра;

Херсонес;

Ольвія;

Фанагорія.
В

Античні міста-колонії в Північному Причорномор’ї

Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 28.

2

З/>авдання на карті.

На карті позначена територія Київської Русі за часів правління:

Аскольда;

Ігоря;

Володимира Великого;

Ярослава Мудрого.
Б

Київська держава за перших князів

Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 61–64. Атлас з історії України. 7 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 6.

3

Укажіть назву кочового народу, проти якого Володимир Мономах 1103 р., 1111 р. та 1116 р. разом з іншими князями здійснив успішні військові походи:

хозари;

печеніги;

половці;

монголи.
В

Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах

Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 89–90.

4

Укажіть державу, у складі якої до середини XVI ст. перебували Волинь, Підляшшя, Київщина, Східне Поділля:

Велике князівство Литовське;

Угорське королівство;

Польське королівство;

Молдавське князівство.
А

Початок литовського та польського панування на українських землях

Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 155.Атлас з історії України. 8 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 1.

5

Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне:

“Процес об’єднання Великого князівства Литовського та Польського королівства в єдину державу започаткований Городельською, а завершений Кревською унією1569 р.”;

“Запорожці на чолі з П. Сагайдачним у 1616 р. здобули Кафу, а в 1621 р. взяли участь у Хотинській війні на боці Речі Посполитої проти Османської імперії”;

“Іов Борецький, обійнявши посаду Київського православного митрополита в 1596 р., одразу ж долучився до очолюваної князем К. Острозьким боротьби проти унії з Римом”;

“Утворення реєстрового козацтва пов’язане з ім’ям польського короля Яна ІІ Казимира, який у 1410 р. затвердив перший список найнятих козаків – реєстровців”.
Б

Українське козацтво в першій чверті XVIIст. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний.

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. – С. 36–41.

6

Пересопницьке Євангеліє й Острозька Біблія є пам’ятками української культури:

XIVст.;

XVст.;

XVIст.;

XVIIст.
В

Культура України в другій половині XVIст. першій половині XVIIст.

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. – С. 70, 73.

7

З/>авдання на карті.

На карті заштрихована територія Гетьманщини відповідно до умов:

Зборівського мирного договору 1649 р.;

Білоцерківського мирного договору 1651 р.;

Бахчисарайського мирного договору 1681 р.;

“Вічного миру” 1686 р.
А

Розгортання Національно-визвольної війни в 1648–1649 рр.

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. -С. 103. Атлас з історії України. 8 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 7.

8

Укажіть назву військово-адміністративної одиниці Нової Січі:

полк;

паланка;

земля;

округ.
Б

Україна після Полтавської битви. Посилення колоніальної політики Російської імперії

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. –С. 223. Атлас з історії України. 8 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 14.

9

Укажіть період гетьманування К. Розумовського:

1722–1727 рр.;

1734–1750 рр.;

1750–1764 рр.;

1764–1775 рр.
В

Гетьман К. Розумовський, його діяльність

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. –С. 219–222.

10

Укажіть прізвище діяча, якого стосуються такі факти біографії:

“1812 р. під час російсько-французької війни, з дозволу генерал-губернатора, сформував на Полтавщині 5-й український козачий полк. 1817–1821 – директор Полтавського театру”.

Г. Квітка-Основ’яненко;

П. Гулак-Артемовський;

П. Куліш;

І. Котляревський.
Г

Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин першої половини ХІХ ст.

Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 38–39.

11

Укажіть регіон, яким упродовж першої половини ХІХ ст. прокотилися селянські “холерні бунти”:

Буковина;

Галичина;

Закарпаття;

Поділля.


В

Західноукраїнсь-кі землі наприкінці XVIII– у першій половині ХІХ ст.

Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 87–88.

12

Укажіть рік упровадження міського самоврядування в Російській імперії:

1861 р.;

1864 р.;

1870 р.;

1874 р.


В

Реформи адміністративно-політичного управління 1860 – 1870-х років

Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 133.

13

Укажіть період, протягом якого німецькі та австро-угорські війська здійснили Горлицький прорив:

вересень 1914 р.;

травень 1915 р.;

червень 1916 р.;

серпень 1917 р.


Б

Україна в Першій світовій війні. Українські землі в 1915–1917 рр.

Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 18–20. Атлас з історії України. 10 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 3.

14

Укажіть документ, у якому Українська Центральна Рада вперше сформулювала широку програму соціально-економічних перетворень:

Перший Універсал;

Другий Універсал;

Третій Універсал;

Четвертий Універсал.


В

Українська революція. Проголошення Української Народної Республіки

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 39.

15

Завдання на карті.

На карті заштрихована територія:

Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди в червні 1920 р.;

контрольована Російською армією барона Врангеля в грудні 1920 р.;

п/>ередана УНР за умовами Брест-Литовського договору 1918 р.;

окупована військами Антанти наприкінці січня1919 р.
Г

Антанта на Півдні України

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 89. Атлас з історії України. 10 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 8.

16

У листопаді 1918 р. В. Винниченко очолив:

Генеральний секретаріат Української Центральної Ради;

Раду Народних Міністрів УНР;

Директорію УНР;

Державний секретаріат ЗУНР.В

Утворення Директорії. Відновлення УНР

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 85–86.

--PAGE_BREAK--17
--PAGE_BREAK--Білорусія;

Угорщина;

Польща.

--PAGE_BREAK--домагатися акредитування в Україні представників зарубіжної преси;

добиватися ліквідації системи ГУЛАГу та реабілітації незаконно засуджених;

ознайомити світову громадськість з фактами порушень прав людини в Україні;

добиватися внесення до Конституцій СРСР та УРСР положень про свободу слова, друку, віросповідання, мітингів, зборів;

домагатися щоб на міжнародних нарадах з питань безпеки та співробітництва в Європі Україна була представлена окремою делегацією.--PAGE_BREAK--55
--PAGE_BREAK--3. На яких засадах Центральна Рада прагнула будувати свої стосунки з сусідніми державами? (1 бал)

4. З ким пропонувалося довести мирні переговори до кінця? Чи вдалося це зробити?(2 бали)

5. У який спосіб вдалося “вичистити” державу “від насланих з Петрограду насильників”? Як ви вважаєте, чи вдалося Центральній Раді зміцнити цим свої позиції в суспільстві? Чому?(2 бали)

6. Визначте історичне значення проголошення незалежності УНР.(1 бал)

Схема оцінювання подано нижче в таблиці

Війна радянської Росії з Українською Народною Республікою. Проголошення незалежності УНР

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 53–59.

65

Які заходи, здійснені в промисловості та сільському господарстві України середини 1950-х – середини 1960-х років, мали позитивні, а які негативні наслідки? Чому?
Схема оцінювання подано нижче в таблиці

Стан економіки України наприкінці 1950-х – у першій половині 1960-х років

Турченко Ф. та інш. Новітня історія України. (1945–1998): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 1998. – С. 58–69.
СХЕМИ ОЦІНЮВАННЯВІДКРИТИХ ЗАВДАНЬ ТЕСТУ З ІСТОРІЇ ЗНО 2007 РОКУ
59

Змістові елементи правильної відповіді

Бали

Заповів наслідування київського столу за принципом старшинства – від старшого брата меншому. Не виконали. Після короткострокового співправління (тріумвірат Ярославичів) брати розпочали міжусобні війни

2

Відповідь неправильна або відсутня


60

Змістові елементи правильної відповіді

Бали

Т. Шевченка за волелюбні твори, які були підбурливими, зухвалими. „З його віршами в Малоросії могли виникати та укорінятися думки про можливість існування України як окремої держави”

2

Відповідь неправильна або відсутня


61

Змістові елементи правильної відповіді

Бали

Червень 1917 р. Тому що Тимчасовий уряд затягував час та відкладав вирішення українського питання до Всеросійських установчих зборів (відмова задовольнити вимоги Центральної Ради до Тимчасового уряду)

2

Відповідь неправильна або відсутня


62

Змістові елементи правильної відповіді

Бали

1943 р. Визволення Києва (падіння „Східного валу”, створення передумов по визволенню Правобережної України)

2

Відповідь неправильна або відсутня


63

Змістові елементи правильної відповіді

Бали

1946 – 1948 рр. Токіо (Токійський трибунал)

2

Відповідь неправильна або відсутня


64

Змістові елементи правильної відповіді

Бали

1

Четвертий Універсал Української Центральної Ради

1

Січень 1918 р.

1

Відповідь неправильна або відсутня


64

Змістові елементи правильної відповіді

Бали

2

Розгортання війни більшовицької Росії проти УНР

1

Розпочаті в грудні 1917 р. переговори про сепаратний мир між більшовицькою Росією та Німеччиною і її союзниками

1

Відповідь неправильна або відсутня


64

Змістові елементи правильної відповіді

Бали

3

На принципах добросусідства та невтручання сусідніх держав у внутрішні справи УНР

1

Відповідь неправильна або відсутня


64

Змістові елементи правильної відповіді

Бали

4

З Німеччиною і її союзниками

1

Так, вдалося. Мирні переговори завершилися укладанням Берестейського мирного договору між УНР та Німеччиною і її союзниками

1

Відповідь неправильна або відсутня


64

Змістові елементи правильної відповіді

Бали

5

Надання УНР (за проханням української делегації) військової допомоги з боку Німеччини та стрімке просування її військ територією України змусили частини Червоної Армії залишити територію УНР

1

Не вдалося. Населення повернення Центральної Ради зустріло стримано, розуміючи що вона повернулася завдяки німецьким багнетам, привівши в Україну нових окупантів (неефективна політика Центральної Ради)

1

Відповідь неправильна або відсутня


64

Змістові елементи правильної відповіді

Бали

6

Проголошення Четвертого Універсалу – переломний етап в державотворчому процесі, який засвідчив звільнення українського руху від автономістських та федералістських ідей, які панували в ньому упродовж ХІХ початку ХХ століття (проголошення цілковитої незалежності, розрив з імперським центром, розрив з Росією)

1

Відповідь неправильна або відсутня

65

Змістові елементи правильної відповіді

Бали

Промисловість
Децентралізація управління промисловістю – ліквідація галузевих міністерств та створення раднаргоспів (1957)

1

Позитив – послаблення позицій московської бюрократії та зростання економічної самостійності республіки в управлінні та розподілі матеріально-фінансових ресурсів

1

Поліпшення розподілу праці та її кооперації в межах економічного регіону та раціональне використання місцевих ресурсів

1

Поява нових галузей промисловості – легке автомобілебудування та трубопровідного транспортування нафти (бурхливий розвиток кудельної промисловості в наслідок спроби розв’язання житлової проблеми)

1

Негатив – розбалансування командної економіки (командно-адміністративної системи, яка почала отримувати директиви не з одного, а з багатьох центрів. Система управління на середину 1960-х років стала ще більше забюрократизованою (волюнтаризм)

1

Посилення диспропорцій в промисловості – значні капіталовкладення у важку при остаточному принципі фінансування легкої та харчової промисловості (екстенсивний, нераціональний шлях розвитку економіки)

1

Сільське господарство
Позитив – посилення матеріальної зацікавленості колгоспників (підвищення закупівельних цін)

1

Зниження податків та встановлення твердих сум оподаткування відповідно до розмірів присадибних ділянок

1

Здійснення переходу від жорсткого планування до відносної господарської самостійності колгоспів

1

Негатив
Реорганізація МТС в РТС (1958) та викуп колгоспами техніки у держави завдавав їм значних фінансових збитків, реорганізація частини колгоспів в радгоспи

1

Укрупнення колгоспів та ліквідація неперспективних сіл. Обмеження індивідуальної діяльності селянства шляхом зменшення присадибних ділянок колгоспників

1

Надпрограма освоєння цілини, тому що викачувала матеріальні та людські ресурси з України

1

Надпрограма впровадження кукурудзи (кукурудзяна кампанія, епопея), тому що призвела до диспропорцій та порушення сівообігу та вилучення з нього традиційних для України зернових культур, нераціональне використання посівних площ

1

Надпрограма в тваринництві призвела до падіння виробництва його продукції

1

НАЯВНІСТЬ ЧІТКОЇ, ПОСЛІДОВНОЇ, СТРУКТУРОВАНОЇ ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ

1


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Text Transfer Protocol,которые позволяют настроенному определенным образом серверу передавать документы через сеть стандартным образом. Web-стандарт позволяет программа
Реферат Лиственница сибирская
Реферат Конституционные права и свободы гражданина. Гражданство: приобретение и прекращение
Реферат Andy Warhol Essay Research Paper Pop art
Реферат Налоги как инструмент регулирования национальных экономик
Реферат Hot Dog Essay Research Paper Sausage is
Реферат Камеральная и выездная налоговые проверки
Реферат Совершенствование организационно правового обеспечения деятельности медицинского учреждения
Реферат Cairo Air Pollution Essay Research Paper A
Реферат Построение системы компенсации неизвестного запаздывания
Реферат Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Реферат Экологическое состояние Затверечья. Влияние затверецких предприятий на будущий элитный микрорайон «Восточный мост»
Реферат Основные понятия муниципального права
Реферат Прощание Катерины с Тихоном. Анализ сцены из II действия драмы А.Н.Островского Гроза.
Реферат Пражский Голем легенда и литературный герой