Реферат по предмету "Экономика"

Узнать цену реферата по вашей теме


Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

Зміст
Вступ……………………………………………………………………………..4
1.         Підвищення ефективностівикористання основних виробничих фондів – важливий резерв підвищення ефективностівиробництва на підприємстві………………………………………………………………………8
2.         Визначення ефективностівикористання основних виробничих фондів підприємства………………………………………………………………….…16
3.        Заходи щодо підвищенняефективності використання основних виробничих фондів підприємства………………………………......................25
Висновки…………………………………………………………………………44
Список використаних джерел…………………………………………………..48

Варіант – 45 Вихідні дані до виконаннякурсової роботи№ п/п Показники Одиниці виміру Варіант 1 Проектна потужність підприємства млн. грн. 12,00 2 Обсяг реалізації продукції млн. грн. 8,10 3 Первісна вартість ОВФ млн. грн. 6,20
За
4 3 них активна частина млн. грн. 5,10 Залишкова вартість ОВФ млн. грн. 5,60 5 Викорстання ОВФ 5а В першу зміну млн. грн. 5,80 56 В другу змну млн. грн. 2,40 5в В третю зміну млн. грн. 1,80 6 Чисельність працівників чол. 400 6а 3 них робітників чол. 310 7 Працювало працівників 7а 76 В першу зміну чол. 200 В другу зміну чол. 120 7в В третю зміну чол. 180 8 Корисний фонд робочого часу використання ОВФ 8а За планом дні 217 86 Фактично дні 156 9 Тривалість зміни год. 8 10 Внутрішньозмінні втрати робочого часу год. 1,8 11 Річний знос ОВФ
% 8,4 12 13 Вибуло ОВФ млн. грн. 0,50 Поступило ОВФ млн. грн. 0,50 13а Із них нових млн. грн. 0,45 14 Собівартість продукції млн. грн. 6,70 14а В т. ч. матеріальні витрати млн. грн. 4,90 15 Витрати на утримання і експлуатація ОВФ % від собі­вартості 17,6 16 Збільшення обсягу виробництва продукції у плановому році
% 15,0


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.