Реферат по предмету "Социология"

Узнать цену реферата по вашей теме


Ваші національні особливості

Ваші національні особливості Анкета№5
(дослідження рівня етнічної свідомості та культури).
Просимо уважно зачитати запитання і варіанти відповідей на кожне з них. Виберіть відповідь, що відповідає Вашій думці і обведіть кружечком номер цього варіанту. Не пропускайте запитань і не радьтесь з оточуючими, головною є ваша думка.
1. Що на вашу думку повинно бути головним у виборі своєї національності людиною (помітьте лише одну ознаку):
1.1. національність батька;
1.2.національність матері;
1.3.мова у сім'ї;
1.4.власне бажання;
1.5.місце або країна проживання;
1.6.що ще (вкажіть)
2.Як ви вважаєте, чим перш за все, відрізняються представники різних націй(можна відмітити три ознаки):
2.1.рисами характеру, психологією;
2.2.особливостями поведінки;
2.3.культурними традиціями;
2.4.зовнішнім виглядом;
2.5.віруваннями;
2.6.національною мовою;
2.7.важко визначити;
2.8.суттєвої різниці немає;
2.9.чим ще (вкажіть).
3.Чи є серед Ваших друзів і близьких знайомих представники інших національностей:
3.1.так;
3.2.ні.
4.Що зближує Вас з представниками вашої національності (можна відзначити три ознаки);
4.1.звичаї, обряди, культура;
4.2.рідна мова;
4.3.релігія;
4.4.важко сказати;
4.5.що ще(вкажіть).
5.Чи дратує Вас, коли у колективі представники однієї національності спілкуються своєю рідною мовою, а всі решта їх не розуміють:
5.1дратує, бо у багатонаціональному колективі треба спілкуватися на доступній для всіх мові;
5.2.дратує, хоча вважаю, що люди мають право розмовляти рідною мовою де завгодно і коли завгодно;
5.3.не дратує, вважаю це цілком природно;
5. 4.мені байдуже.
6.Які риси характеру ви найбільше цінуєте в:
6.1. українців;
6.2.росіян;
6.3.представників інших національностей.
7.Які риси характеру не подобаються в:
7.1.українців;
7.2.росіян;
7.3.представників інших національностей.
8.Чи важить для вас національність людини, з якою маєте намір одружитися:
8.1.так;
8.2.ні;
8.3.не знаю.
9.Якою мовою будете спілкуватися у сім'ї, якщо ваша друга половина буде іншої національності:
9.1.виключно мовою своєї національності;
9.2.будемо намагатися навчати дітей розмовляти двома мовами;
9.3.не знаю.
10.Чи важливо для Вас усвідомлювати себе українцем(росіянином, угорцем тощо);
10.1.важливо;
10.2.ні.
ПОВІДОМТЕ, БУДЬ-ЛАСКА, ПРО СЕБЕ (напишіть)
1.стать чоловіча ________________
2.стать жіноча ________________
3.восьмий клас ________________
4.дев'ятий клас ________________
5.десятий клас ________________
6.одинадцятий клас______________
7.проживаю в місті______________
8.проживаю в селі_______________
9.область в якій проживаю________
Щиро дякуємо!


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Причины нарушения развития в раннем развитии
Реферат Загальна характеристика мультимедійних засобів як методу музичного виховання
Реферат Effects Of Music On The Mind Essay
Реферат Северный Кавказ в сфере геополитических интересов стран Запада Сред
Реферат Методика проведения лекционных занятий по разделу "Наноматериалы и нанотехнологии" при изучении дисциплины "Материаловедение"
Реферат Загартування
Реферат Использование элементов ТРИЗ-педагогики в обучении школьников математике
Реферат Анализ ассортимента и проведение экспертизы качества копчёных колбас, реализуемых магазином № 1 ООО "Омский Торговый Альянс" г. Омска
Реферат Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій
Реферат Critique Of The Road Not Taken Essay
Реферат Россия и Китай: пограничный вопрос
Реферат СМИ как инструмент политического PR на примере деятельности партии Единая Россия 2
Реферат Методики обучения праву
Реферат Использование ролевых игр при обучении информатике
Реферат Изучение влияния межпредметных связей на развитие письменной речи младшего школьника в процессе обучения русскому языку в 3 классе