Реферат по предмету "Разное"

Узнать цену реферата по вашей теме


Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Сарненської районної ради «Про Порядок проведення сортооновлення та сортозаміни картоплі у господарствах населення району»

Аналізрегуляторного впливу проекту рішення Сарненської районної ради«Про Порядок проведення сортооновлення та сортозаміни картоплі у господарствах населення району»1. Визначення  та  аналіз проблеми, яку пропонується  розв’язати  шляхом державного  регулювання. Проект Порядку розроблено на виконання пункту 3 рішення Рівненської обласної ради від 4 листопада 2011 року № 434 «Про нову редакцію програми підтримки розвитку насінництва на 2011- 2015 роки». Розробка проекту Порядку зумовлена необхідністю врегулювання проведення сортооновлення та сортозаміни насіння картоплі у господарствах населення в рамках обласної програми на території Сарненського району.   2. Обґрунтування, чому  визначена  проблема  не  може бути  розв’язана за  допомогою ринкових  механізмів  і  потребує державного регулювання.  Ринковий механізм не може забезпечити врегулювання проведення сортооновлення та сортозаміни насіння картоплі у господарствах населення. Тому пропонується прийняти регуляторний  акт - рішення  районної  ради  «Про Порядок проведення сортооновлення та сортозаміни насіння картоплі у господарствах населення району», яким  буде  чітко  визначено умови безкоштовного надання елітного насіння картоплі одному господарству району та механізм проведення сортооновлення та сортозаміни насіння картоплі у господарствах населення.3. Обґрунтування, чому визначена проблема не  може бути розв’язана  за  допомогою  діючих  регуляторних  актів або  внесення  змін  до  них. Діючі регуляторні акти відсутні.4. Визначення очікуваних  результатів прийняття  запропонованого  регуляторного  акта, у  тому числі  здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод держави, суб’єктів господарювання та населення внаслідок  дії регуляторного  акта.  Очікуваними результатами прийняття  запропонованого регуляторного акта є: Об’єкт впливу Вигоди Витрати Держава  Підвищення рівня продовольчої безпеки. Не передбачено Суб’єкти господарювання Забезпечення чесної конкуренції, шляхом встановлення чітких і прозорих умов безкоштовного надання елітного насіння картоплі. Не передбачено Населення (фізичні особи) Можливість вигідно придбати якісне насіння картоплі, що забезпечить збільшення її врожайності на 40–60 ц/га продовж 5 років. Не передбачено 5. Визначення цілей державного  регулювання. Метою  цього регуляторного  акта  є врегулювання  відносин між суб’єктами господарювання, які виявили бажання безкоштовно отримати елітне насіння картоплі й встановлення механізму проведення сортооновлення та сортозаміни насіння картоплі у господарствах населення району в рамках обласної програми.6. Визначення та оцінка  всіх  прийнятних альтернативних способів  досягнення  визначених  цілей, у  тому  числі  тих, які  не  передбачають  безпосереднього  державного  регулювання  господарських  відносин. Досягнути мети регуляторного акта можливо шляхом розробки окремого Порядку, який визначатиме: - умови безкоштовного надання елітного насіння картоплі одному господарству району; - порядок визначення підприємства на безкоштовне надання елітного насіння картоплі; - порядок проведення сортооновлення та сортозаміни насіння картоплі у господарствах населення. Інших альтернативних способів досягнення мети Порядку немає.7. Аргументація  щодо  переваг  обраного  способу  досягнення  визначених  цілей. Перевагою  обраного  способу  досягнення  визначених  цілей  є: -   врегулювання  відносин  між суб’єктами господарювання, які виявили бажання безкоштовно отримати елітне насіння картоплі; - встановлення порядку проведення сортооновлення та сортозаміни насіння картоплі у господарствах населення.  8. Механізми  та заходи,  які  забезпечать  розв’язання  визначених проблем  шляхом  прийняття  запропонованого  регуляторного  акта.  При  прийнятті  запропонованого  регуляторного  акта  будуть  діяти  наступні механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем:          -   запровадження чіткого та прозорого проведення відбору суб’єктів господарювання, які виявили бажання безкоштовно отримати елітне насіння картоплі; - забезпечення сільськогосподарських товаровиробників насінням високих репродукцій нових високоврожайних сортів та збільшення обсягів виробництва картоплі шляхом здійснення сортооновлення та сортозаміни насіння картоплі в особистих селянських господарствах.   9. Обґрунтування  можливості  досягнення  визначених  цілей  у  разі  прийняття  запропонованого  регуляторного  акта.      Досягнення  зазначених цілей можливе завдяки прийняттю регуляторного  акта  «Про затвердження Порядку проведення сортооновлення та сортозаміни насіння картоплі у господарствах населення району», в  результаті  чого  буде  проводитись збільшення обсягів виробництва картоплі шляхом здійснення сортооновлення та сортозаміни насіння картоплі в особистих селянських господарствах. 10. Обґрунтування  можливості  досягнення визначених  цілей  з  найменшими  витратами  для  суб’єктів   господарювання, громадян та держави.           При  досягненні  визначених  цілей  суб’єкти   господарювання,  громадяни,  та держава  не  несуть  додаткових  витрат.11. Обґрунтування щодо вигід, які виникатимуть внаслідок дії  запропонованого  регуляторного  акта, виправдовують  відповідні витрати у  випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.         Не всі вигоди, які  виникатимуть унаслідок дії регуляторного акта, можуть  бути  визначені  кількісно, серед них  є  якісні: -  підвищення урожайності картоплі в господарствах населення;  - підвищення доходності особистих селянських господарств; - підвищення самозайнятості населення.12. Оцінка  можливості впровадження  та  виконання  вимог  регуляторного акта  залежно від  ресурсів, якими розпоряджаються органи  державної  влади, місцевого  самоврядування, фізичні та юридичні особи, які  повинні  впроваджувати  та  виконувати  ці вимоги. При  впровадженні  та  виконанні  вимог  регуляторного  акта  органи  державної  влади, місцевого  самоврядування, фізичні та юридичні особи не  несуть  додаткових  витрат, тому потреби в наявності відповідних ресурсів для цього немає. 13. Оцінка ризику  впливу  зовнішніх  чинників  на дію запропонованого  регуляторного  акта. При  виникненні  змін  у  чинному  законодавстві, які  можуть  впливати на  дію запропонованого регуляторного акта, до нього  будуть вноситися відповідні коригування. Ризик впливу зовнішніх  чинників  на  дію  регуляторного акта  відсутній,  так як  його  впровадження  не суперечить чинному  законодавству.14. Обґрунтування запропонованого  терміну  дії  регуляторного  акта. Запропонований регуляторний акт розроблено на виконання пункту 3 рішення Рівненської обласної ради від 4 листопада 2011 року № 434 «Про нову редакцію програми підтримки розвитку насінництва на 2011- 2015 роки». Термін  його дії встановлюється до кінцевого терміну дії програми – 2015 року.15. Визначення  показників  результативності  дії  регуляторного  акта. Показниками  результативності дії затвердженого регуляторного акта є: - площі посадки картоплі в особистих селянських господарствах; - урожайність картоплі в особистих селянських господарствах; -  кількість звернень суб’єктів  господарювання  щодо  порушень  їхніх  прав,  які  передбачені  чинним  законодавством  та  цим  регуляторним  актом.16. Визначення  заходів,  за  допомогою яких  буде  здійснюватися  відстеження  результативності  дії  регуляторного  акта  у  разі  його  прийняття.         Відстеження результативності дії регуляторного акта  буде  здійснюватися   на  підставі  статистичних  даних  шляхом  підрахунку  площі посадки, урожайності та валових зборів картоплі в особистих селянських господарствах, а також  звернень суб’єктів  господарювання  щодо  порушень  їхніх  прав. Базове  відстеження  результативності  дії  цього  рішення  буде  здійснено  по закінченню одного господарського року після набрання  ним  чинності. Повторне  відстеження  планується  провести  через  рік  після  базового. За  результатами  буде  можливо  порівняти  показники  базового  та  повторного  відстежень.  У  разі  виявлення  неврегульованих  та  проблемних  питань,  вони  будуть  усунені  шляхом  внесення  відповідних  змін   до  регуляторного  акта. Періодичне  відстеження  планується  проводити  один  раз  на рік,  починаючи  від  дня  закінчення  заходів  щодо  повторного  відстеження  результативності.Розробник проекту рішення та аналізу регуляторного впливу до нього – Сарненська районна державна адміністрація. Голова Сарненської райдержадміністрації А.Остапчук


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.