Реферат по предмету "Разное"

Узнать цену реферата по вашей теме


А також забезпечення роботи єдиної інформаційної бази даних Міністерства освіти І науки, молоді та спорту в межах, необхідних для досягнення вказаної вище мети

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних(ПІБ) Я, ________________________________________________________________________ , (народився „___” __________ 19 __ року , паспорт серії ___ №_________ ) шляхом підписання цього тексту, надаю згоду _____________________________________________________________________ (назва навчального закладу) та Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на збір та використання інформації про мене з обмеженим доступом з метою замовлення, виготовлення, обліку і видачі студентського (учнівського) квитка, документів про освіту та вчені звання державного зразка, а також забезпечення роботи єдиної інформаційної бази даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в межах, необхідних для досягнення вказаної вище мети. Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в замовленні, виготовленні, обліку і видачі студентських (учнівських) квитків, документів про освіту та вчені звання державного зразка і в забезпеченні роботи єдиної інформаційної бази даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, а також в інших випадках, прямо передбачених законодавством.„___” _________ ______ р., ____________ (__________________________________) Особу та підпис __________________________________________ перевіреноКерівник кадрового підрозділу ________________ ( _____________________) М.П. Я, _________________________, посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою замовлення, виготовлення, обліку і видачі студентського (учнівського) квитка, документів про освіту державного зразка, а також відомості про мої права, визначені Законом України „Про захист персональних даних” та про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.____________ 20____ року.(підпис) Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з метою замовлення, виготовлення та обліку персоніфікованих документів про освіту державного зразка, а також студентського (учнівського) квитка. Для виконання зазначеної мети Ваші дані надаються ДП „ДЦ ПІТ” та ЗАТ „НДІ ПІТ”, як особам, що безпосередньо задіяні в процесі замовлення, виготовлення, обліку та видачі зазначених документів. Відповідно до ст.8 Закону України „Про захист персональних даних” суб’єкт персональних даних має право: 1. знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його перс.дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника; 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до перс.даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його перс.дані, що містяться у базі перс.даних; 3. на доступ до своїх перс.даних, що містяться у відповідній базі перс.даних; 4. отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його перс.дані у відповідній базі перс.даних, а також отримувати зміст його перс.даних, що зберігаються; 5. пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх перс.даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом; 6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх перс.даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 7. на захист своїх перс.даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 8. звертатися з питань захисту своїх прав щодо перс.даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту перс.даних; 9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист перс.даних.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат «Пути реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в период с 23 по 25 марта 2011 года
Реферат «Проблема насилия в семье»
Реферат «Путешествие в страну Творчества»
Реферат «Профилактика экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости»
Реферат Комплексный анализ товарооборота торговой организации на примере алтайского предприятия Торговый
Реферат «профилактика нарушений зрения у школьников»
Реферат Колбасы виды классификация экспертиза
Реферат «Подростковая среда и наркотики»
Реферат «Прибуток підприємства І його формування І використання в ринкових умовах» Зміст
Реферат «Пруссачество и социализм». Послесловие
Реферат Інноваційний менеджмент у ринковій системі
Реферат Представлення результатів статистичної обробки геохімічних даних
Реферат Колбасы - виды классификация экспертиза
Реферат «Роль культурологии в современном мире»
Реферат «Ребёнок – непризнанный гений средь буднично-серых людей»