Реферат по предмету "Астрономия"

Узнать цену реферата по вашей теме


Маркетингове середовище споживчі ринки і купівельна поведінка споживачів

Маркетинг


Маркетингове середовище, споживчі ринки і купівельна поведінка споживачів


Основні фактори мікросередовища функціонування фірми


Мікросередовище – це сили, які мають безпосереднє відношення до самої фірми та її можливостей, до обслуговуючої клієнтури. Це фактори, які фірма хоче і не може змінити, але може проконтролювати.

До основних факторів мікросередовища функціонування фірми належать:

підрозділи фірми – оскільки при розробці маркетингових планів керівники служби маркетингу повинні врахувати інтереси інших груп в середині фірми, цілі діяльності фірми, а також наявність і використання фінансових засобів;

постачальники – це фірми, компанії чи індивідуальні підприємці, які забезпечують виробничо необхідними ресурсами (сировина, обладнання, паливо тощо);

посередники - це фірми, компанії чи індивідуальні підприємці, які забезпечують для фірми просування, розподіл і продаж товарів на ринку.

Виділяють такі види маркетингових посередників:

а) торгові посередники;

б) фірми по організації товарного руху;

в) агенства по наданню маркетингових послуг;

г) фінансові установи.

клієнтура.

Виділяють такі типи клієнтурних ринків:

а) споживчий;

б) ринок виробників;

в) ринок посередників;

г) ринок державних установ;

д) міжнародний ринок.

конкуренти – впливають на вибір ринків посередників, постачальників, на формування асортименту товарі в та на весь комплекс маркетингової діяльності.

Існують такі види конкуренції:

а) бажання-конкуренти;

б) товарно-родові конкуренти;

в) товарно-видові конкуренти;

г) марки-конкуренти.

6) громадськість – це будь-яка група людей, яка виявляє реальний чи потенційний інтерес до діяльності підприємства і може справити на неї певний вплив.Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.