Реферат по предмету "Разное"

Узнать цену реферата по вашей теме


1 Підвищення ефективності агропромислового комплексу 21 Додаток 1

ЗМІСТ Сильні сторони 13 Слабкі сторони 13 Можливості 14 Загрози 14 1.4. Підвищення ефективності агропромислового комплексу 21 Додаток 1. Кількісні показники виконання Середньострокової програми соціально-економічного розвитку району на 2011-2015 рокиДодаток 2. Перелік основних інвестиційних проектів суб’єктів господарювання, що мають наміри щодо їх реалізації у 2011-2015 рокахДодаток 3. Перелік інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток Корюківського району у 2011–2015 рокахВступВ країні розпочата робота по виконанню Програми економічних реформ Президента України В.Ф. Януковича на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», яка визначила стратегію реформування національної економіки на 5 років, дала орієнтири для розвитку кожного регіону, кожного району. 10 червня 2011 року сесія Чернігівської обласної ради прийняла «Середньострокову програму соціально-економічного розвитку Чернігівської області на 2011-2015. «Чернігівщина – 2015. Спільний шлях до добробуту». Вона є базовою для розроблення аналогічних програм. 1 липня 2011 року було видано розпорядження голови райдержадміністрації № 256 по розробленню «Середньострокової Програми соціально - економічного розвитку Корюківського району на 2011 – 2015 роки «Корюківщина 2015. Спільний шлях до добробуту». До розроблення Програми були залучені управління і відділи райдержадміністрації, територіальні представництва центральних органів влади. У програмі враховані пропозиції підприємств, установ і організацій району всіх форм власності. Були проведені виконкоми всіх територіальних громад району, які затвердили свої пропозиції до Середньострокової програми. Програма є сукупністю обґрунтованих пріоритетів соціально-економічного розвитку району, сформованих у вигляді оперативних цілей, для досягнення яких визначаються завдання, інструменти, заходи, їх джерела фінансування. Вона визначає головні проблеми, які заважають динамічному розвитку Корюківського району, обґрунтовує необхідні перетворення економіки та соціальної сфери. Програма містить в собі перелік інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток Корюківського району за рахунок різних джерел фінансування. Реалізація одних проектів поліпшить умови життєдіяльності населення, зокрема забезпечить газифікацію населених пунктів, їх тепло та водопостачання, ремонт і реконструкцію бюджетних закладів, що поліпшить умови навчання і виховання, культурного дозвілля сільської молоді, покращить інфраструктуру, як в сільських населених пунктах, так і в селищі Холми та місті Корюківка. Реалізація інших проектів – суб’єктами господарювання-забезпечить нарощування економічного потенціалу району. В Середньостроковій програмі району визначені основні критерії оцінки ефективності виконання поставлених завдань. За ними буде проводитися моніторинг динаміки розвитку району та звітуватись через Колегію райдержадміністрації та сесію районної ради, а далі інформування ЗМІ і громадськості.^ Аналіз соціально-економічного розвитку Корюківського району за 2007-2010 роки та перше півріччя 2011 рокуСесія обласної ради 26 січня 2007 року затвердила Стратегію соціально - економічного розвитку Чернігівської області на період до 2015 року, розроблену відповідно до вимого Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів». В стратегії були визначені та обґрунтовані макроекономічні показники, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку області та засоби їх досягнення. Ці показники дозволяли забезпечити розвиток провідних галузей сфери матеріального виробництва і на цій основі-підвищення рівня та якості життя населення. Стратегія визначила і головну мету розвитку області- перетворення Чернігівщини в конкурентоспроможний інвестиційно привабливий регіон з високим рівнем життя населення та умовами для гармонійного розвитку особистості. Відповідно і всі райони області, в тому числі і Корюківський, працювали над виконанням Стратегії. Всі програми, що приймались в районі, розроблялись і виконувались в розвиток Стратегії. Перший етап Стратегії-розрахований на середньострокову перспективу 2007-2010 роки – був доволі неоднозначний як для області, так і для району зокрема. Так, перша половина цього періоду для області характеризувалась економічним підйомом. Зростали обсяги промислового виробництва, валова продукція сільського господарства, оборот роздрібної торгівлі і реалізованих послуг. Було суттєво нарощено обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок всіх джерел фінансування – майже в 1,4 рази. В той же час, не все гаразд було в економіці Корюківського району. 2007 рік був досить неоднорідний. В 2,4 рази зросли проти 2006 року обсяги будівельних робіт, 113,4 % в порівняних цінах склав оборот роздрібної торгівлі, 108,5 % - об’єм платних послуг. Але в зв’язку з реорганізацією дилерської мережі, зокрема по Росії, зменшило виробництво промислової продукції в порівняних цінах головне наше підприємство – ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП» - 98,5 % до рівня попереднього року або 428,5 млн.грн. Не виконали програмних завдань СП «Хлібокомбінат»(86,3%), СТОВ «Олстас - льон»(льонозавод-79,1%). І хоча ДП «Холминський спиртовий завод» спрацював успішно (127,6%), в цілому промисловість району виконала програму лише на 98,9 % або 445,8 млн.грн. З великими труднощами зберегли рівень 2007 року працівники агропромислового комплексу району по виробництву валової продукції. Відповідно і прибуток (сальдо) склав по району всього 38,7 млн.грн. Наступний, 2008 рік, став для області, як і для всієї України, кризовим. В результаті чого були знівельовані суттєві позитивні напрацювання попередніх років, порушились багаторічні регіональні макроекономічні тенденції. Як наслідок, економіка області важко виходила з кризи у 2009-2010 роках. Корюківський район у 2008 році не встиг відчути кризових явищ в економіці. Вони дійшли до нас лише в 4 кварталі і район майже по всіх показниках виконав Програму соціально-економічного розвитку, за виключенням будівництва (об’єм виконання будівельно-монтажних робіт склав по статистиці 52 % проти рівня попереднього року). В той же час промисловість виробила товарної продукції в порівняних цінах на 590,4 млн.грн. або 120,8 % до рівня 2007 року. Реалізація склала 640,1 млн.грн. або 133%. Виконана програма по обороту роздрібної торгівлі – 122,5 млн.грн.(124%) в порівняних цінах, об’єм платних послуг – 13,5 млн.грн. (113,3%) в порівняних цінах. Виконали Програму як по виробництву, так і по реалізації всі три лісогосподарські підприємства. Зберегло досягнутий рівень сільське господарство. В повній мірі відчув фінансово-економічну кризу Корюківський район в 2009 році. Основні чинники, які вплинули на економіку області і району, були скорочення об’ємів кредитування банківськими установами та здорожчання кредитів, значні коливання валютного курсу, суттєві затримки з відшкодуванням ПДВ, зокрема провідному нашому підприємству ПАТ «Слов’янські шпалери - КФТП». Стримуючими факторами розвитку економіки стали також законодавче ускладнення ведення господарської діяльності та погіршення загального інвестиційного клімату, суттєве збільшення фіскального тиску, порушення міжрегіональних та зовнішніх коопераційних зв’язків, введення обмежувальних заходів країн бізнес-партнерів стосовно української продукції та значне зниження світових цін на важливих для району зовнішніх ринках. Це призвело до зниження практично всіх показників виконання Програми соціально-економічного розвитку району за підсумками 2009 року. Лише сільське господарство утрималось на рівні попередніх 2007-2008 років. Промисловість виробила товарної продукції на суму 740 млн.грн., але в порівняних цінах це лише 92,4 % до рівня попереднього. Реалізація продукції склала майже 775 млн.грн. або 121 % до рівня 2008 року. Продовжила падіння будівельна галузь (45 % до провального попереднього року). Не виконали програму торгівля і сфера послуг – 98,3% та 84,8 % в порівняних цінах. Проте вже в 2010 році завдяки співпраці влади та керівників підприємств, установ і організацій економіка Корюківського району набрала позитивних тенденцій. Лише сільське господарство зменшило виробництво як продукції рослинництва, так і тваринництва. Практично зупинила падіння будівельна галузь – 2,4 млн.грн. будівельно-монтажних робіт по статистиці або 93 %. Промисловість району майже досягла мільярдного показника виробництва товарної продукції – 981,8 млн.грн. або в порівняних цінах 120,6 % до рівня 2009 року. Реалізовано продукції на 981,9 млн.грн. або 126,8%. Вийшли з кризи всі три лісогосподарські підприємства району – виробництво і реалізація склали 115-168%. Роздрібний товарооборот склав по району 161,9 млн. грн. або 106,2 % в порівняних цінах. Об’єм платних послуг – відповідно 15,8 млн.грн. і 108,4%. Суттєвий вплив фінансової кризи позначився на інвестиційний діяльності. Спочатку йшов ріст інвестицій: 2006 рік – 23,6 млн.грн. 2007 рік- 40,6 млн.грн. 2008 рік – 59 млн.грн. А вже 2009 рік – рік найбільшого впливу кризи в районі – обсяг інвестицій зменшився до 39,6 млн.грн. Але вже в 2010 році район вийшов до 49,1 млн.грн. інвестицій. За підсумками 2011 року очікуємо до 80 млн.грн. інвестицій. Протягом 2006-2010 року поступово нарощувались обсяги зовнішньої торгівлі підприємств району. Експорт за ці роки збільшився більше ніж в 2 рази – з 351,2 млн.грн у 2006 році до 771,5 млн.грн у 2010 році. Навіть у кризові роки він не зменшувався, а збільшувався завдяки головному нашому підприємству - ПАТ «Слов’янські шпалери - КФТП» та їх головних торгівельних партнерів з Росії. Стабільно, незважаючи на кризові явища зростали прибутки підприємств району – перевищення прибутків над збитками (сальдо) зросло по рокам: 2007 р. – 44,1 млн.грн. 2008 р. – 87,2 млн.грн. 2009 р. – 111,5 млн.грн. 2010 р. – 121,8 млн.грн. Досить складною ці всі роки була ситуація на ринку праці району, особливо це стосується сільської місцевості, зокрема в тих селах, де припинили своє існування сільськогосподарські підприємства або прийшов інвестор, який ліквідував тваринництво. В цілому по району рівень безробіття найвищим був в кінці 2008 року – 6,97, в той час як в 2007 році – 5,2, а в 2010 році – 3,06. В 2008 році кількість зареєстрованих безробітних була найбільша за всі роки з 2000 р. – 1870 чол. 2009 рік - піку кризи в районі – відзначився створенням найменшої кількості нових робочих місць – 379. В той же час в 2007 році було створено 633, а в 2008 р. – 570 нових робочих місць. Але вже в 2010 році знову було створено 518 нових робочих місць. Незважаючи на складну ситуацію в 2009 році у виробничій сфері в районі вдалося зберегти тенденцію до зростання доходів населення. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника зросла щорічно на 25-29% в цілому по району. Лише в 2009 році ріст склав 13,1 проти рівня 2008 року. Разом з тим лишається значна кількість підприємств, де зарплата всі ці роки виплачувалась менше мінімальної, де масовими є скорочення робочого дня і тижня. Це в першу чергу стосується центру поштового зв’язку, сільськогосподарських підприємств, АТП – 17445. Є такі факти і в малому бізнесі, хоча тут більше можна говорити за виплату заробітної плати в «конвертах». Всі ці роки окремі підприємства мали борги по заробітній платі. Це стосувалось ТОВ «Солідвуд», КП «Корюківка - ліс» (2009 рік), АТП – 17445, ПП «Руно Полісся» та деяких інших. На другу половину 2011 року лишився борг по заробітній платі у підприємства-банкрута ТОВ «Юта». Тобто, глобальна фінансово-економічна криза наклала відбиток і на соціально економічний розвиток як області, так і Корюківського району. Це, перш за все, складна демографічна ситуація, низький рівень доходів населення на фоні досить високого рівня безробіття. Серйозними обмеженнями на шляху поступального розвитку району є застарілість технологій і значний рівень зношеності основних фондів практично на всіх підприємствах, за виключенням ПАТ «Слов’янські шпалери - КФТП» та в деякій мірі лісогосподарських підприємств. А отже і недостатній рівень конкурентоспроможності продукції місцевих підприємств як на зовнішніх ринках так і на внутрішніх. Потребує значного поглиблення лісопереробна галузь. Незадовільний рівень і стан інфраструктури. Низька інвестиційна привабливість, недостатній рівень орієнтованої на розвиток бізнесу інформації, незбалансованість ринку праці та відтік освіченої робочої сили за межі району. Не завжди скоординовані дії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування посилюють негативний вплив цих факторів. Особливо це стосується сільського господарства , де не раціональне і не ефективне використання землі, диспропорції в структурі сільгоспвиробництва суттєво впливають на конкурентоспроможність аграрного сектору. Тому на порядок денний постає очевидна необхідність здійснення радикальних перетворень регіонального управління, обґрунтованих пріоритетів та вибору нової моделі використання економічного, інтелектуального, науково-технічного та соціального капіталу як області, так і Корюківського району у світлі виконання Програми економічних реформ Президента України В.Ф. Януковича. Саме на вирішення цих та інших проблем спрямовані основні завдання Програми соціально-економічного розвитку Корюківського району на 2011-2015 роки.^ Корюківщина та Чернігівщина в рейтингах регіонів УкраїниІндекс людського розвиткуОдним із узагальнюючих показників, який визначає рівень життя населення, є індекс людського розвитку. Якщо взяти результати рейтингової оцінки індексу людського розвитку у найбільш кризовий для району і області 2009 рік, то Чернігівська область відносилась до регіонів основної групи і займала 19 місце. Порівняно з 2008 роком її рейтинг покращився на 4 позиції. Найкращі наші позиції серед складових людського розвитку за значеннями індексів рівня освіти (8 місце), фінансування людського розвитку (8 місце) та економічної ситуації (9місце). За індексами стану матеріального добробуту та соціального середовища область посідала 17 місце, за умовами проживання – 19. Незадовільний стан регіон має по демографічному розвитку та розвитку праці (відповідно 21 та 22 місця). Серед аутсайдерів область і за індексом стану та охорони здоров’я (23 місце), хоча й поліпшила рейтинг у цій сфері на 3 позиції. Корюківський район за 2009 рік по рейтингу займав 3 місце серед районів області. Серед складових індексу людського розвитку можна відмітити наші позиції по екологічній ситуації (2 місце серед районів), демографічному розвитку (5 місце), соціальному середовищу (10 місце).Рейтинг Корюківського району за сферами соціально-економічного розвитку в 2010 роціЗа результатами Комплексної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів, здійсненої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (за 39 показниками 5 сфер соціально-економічного розвитку) загальний рейтинг області у 2010 році становить 25 місце. Корюківський район за аналогічною Комплексною оцінкою зайняв за 2010 рік серед районів області перше місце. Для порівняння район займав у 2007 році 22 місце, у 2008 році – 8 місце, у 2009 році – 3 місце. Перше місце у рейтингу район займає у сфері реального сектору завдяки показників «питома вага обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу)» (1 місце та «Обсяги реалізованої промислової продукції на одну особу, гривень» (1 місце). Відстаємо ми тут по показнику «темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла, % до відповідного періоду попереднього року» (12 місце). Район займає 3 місце у сфері соціального сектору. Кращі показники тут– «середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, у % до середнього рівня по регіону (3 місце), «Середньомісячна номінальна заробітна плата, гривень» (3 місце). В той же час район має гірші показники в цій сфері: «рівень злочинності в розрахунку на 10000 населення, одиниць» (18 місце), «рівень виконання завдань по створенню нових робочих місць, % (15 місце), «Темп зростання (зменшення) заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах, % до початку звітного року» (15 місце). Більше проблем в районі у сферах: «Державних фінансів та фінансових результатів діяльності підприємств» (4 місце), «сільськогосподарського сектору» (5 місце), «споживчого сектору» (5 місце). В цих сферах гірші показники: «темп зростання (зменшення збитків збиткових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування, % до відповідного періоду попереднього року» (21 місце), темпи зростання (зменшення) податкового боргу до Зведеного бюджету у % до початку звітного року (15 місце), «розмір орендної плати у % до вартості землі (3%=100%)(16-17 місце), темп зростання (зменшення) валової продукції сільського господарства (по сільгосппідприємствах), % до відповідного періоду попереднього року» (12 місце), «темп зростання (зменшення) прибутків прибуткових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування % до відповідного періоду попереднього року» (13 місце).^ Цілі та пріоритетні напрями розвитку району Стратегією соціально-економічного розвитку на період до 2015 року головною метою розвитку району визначено – перетворення Корюківщини в конкурентоспроможну інвестиційно привабливу адміністративну територію з високим рівнем життя населення та умовами для гармоничного розвитку особистості. Важливими конкурентними перевагами як Чернігівщини в цілому так і Корюківського району зокрема є досить вигідне економіко-географічне розташування, розвинена зовнішня транспортна мережа району, сприятливі кліматичні умови, достатній природно-ресурсний потенціал для розвитку агропромислового комплексу та лісопереробної галузі, певний виробничий потенціал, значний пласт історико-культурної спадщини, досить добрі умови для розвитку мисливства і «зеленого» туризму, достатньо високий рівень освіченості населення та наявність висококваліфікованих кадрів. Досягнення бажаного рівня конкурентоспроможності району здійснюється завдяки: використанню сильних сторін району, ефективному використанню наявного географічного, природного, економічного та людського потенціалу; мінімізації слабких сторін, пошуку невикористаних ресурсів, резервів та визначенню способів їх застосування; використання можливостей, створення сприятливих умов для залучення в район інвестицій як вітчизняного, так і іноземного походження; мінімізації загроз здійснення підприємницької діяльності, побудові ефективного управління господарським комплексом, посиленню мотивації суб'єктів господарювання до саморозвитку, підприємницької активності. Девіз «Корюківщини-2015»-«Спільний шлях до добробуту!» має поєднати навколо реалізації середньострокової програми всі здорові та конструктивні сили місцевого бізнесу та громадськості, консолідувати органи влади і місцевого самоврядування задля досягнення перспектив розвитку району. При визначенні пріоритетних напрямів враховані положення Програми економічних реформ Президента України В.Ф. Януковича, а також пропозиції суб’єктів господарювання району всіх форм власності, управлінь та відділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування щодо визначення напрямів розвитку району на середньостроковий період. Серед пріоритетів розвитку району: продовження нарощування випуску та реалізації продукції промисловості, поглиблення переробки деревини та вирішення питання на території району переробки відходів деревини та низькосортної деревини. Потребує значного розвитку агропромисловий комплекс району з поліпшенням інфраструктури та виведенням рослинництва і тваринництва на сучасний рівень розвитку. Головним критерієм, який визначатиме успішність реалізації програми «Корюківщина – 2015», стане підвищення рівня життя населення району. Досягнення стратегічної мети передбачає концентрацію потрібних зусиль на виконанні наступних пріоритетних напрямів: нарощування потенціалу та інноваційне оновлення промислових підприємств, лісогосподарських та лісопереробних підприємств, ефективне використання ресурсного потенціалу, зокрема створення в районі підприємств по переробці відходів деревини та низькосортної деревини; зростання рівня економічного розвитку через підвищення ефективності діяльності агропромислового комплексу та ефективному використанню земель на території району ; розбудова та модернізація інфраструктури; поліпшення бізнес-клімату та інвестиційної привабливості району; підвищення стандартів життя населення. Основні завдання в економічній і соціальній політиці будуть спрямовані на підвищенні інвестиційної привабливості району та інноваційної активності підприємств, участь в реалізації Національних та регіональних проектів, спільних проектів з залученням іноземних інвестицій, підтримку малого та середнього підприємництва, розбудову та модернізацію виробничої і соціальної інфраструктури, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Виконання цих завдань дасть можливість забезпечити збалансований розвиток району, наблизити рівень життя до середніх по Україні стандартів та створити умови для посилення економічної активності як господарюючих суб’єктів, так і населення району. Реформи, впливатимуть на соціально-економічний розвиток як області, так і району, передбачається проводити синхронно у контексті загальнодержавних реформ, а пріоритети і дії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району щодо місцевого розвитку будуть узгоджуватись з пріоритетами та діями центральних органів виконавчої влади.^ Прогнозні показники соціально-економічного розвитку Корюківського району на 2011- 2015 роки. Реалізація Середньострокової програми соціально-економічного розвитку району на 2011-2015 роки дозволить закріпити позитивні тенденції по переведенню економіки району на інвестиційно-інноваційний шлях розвитку , що в кінцевому результаті покращить добробут населення та наблизить рівень його життєдіяльності до середньоєвропейського. Програма не передбачає стрімкого росту по всіх показниках соціально-економічного розвитку. Насамперед , вона передбачає заходи , спрямовані на поступовий ритмічний ріст економіки району – забезпечення стабільного економічного розвитку. Головним фактором підвищення споживчого попиту стане активізація інвестиційного попиту, подальший ріст реального сектору економіки. Обсяги інвестування в основний капітал у 2015 році порівняно з 2010 роком зростуть на 71,1% та досягнуть 84млн.грн. в діючих цінах. Промисловість району у 2011-2015 роках продовжить позитивну динаміку – індекс росту виробництва продукції в порівняних цінах щорічно становитиме від 3 до 4,5 відсотка. Реалізація продукції промисловості в діючих цінах досягне 1763,7 млн.грн. або 179,6% до рівня 2010 року . В аграрному секторі економіки передбачається по сільгосппідприємствах досягти виробництва валової продукції (у цінах 2005 року) 30,2млн.грн. або 156% до рівня 2010 року. На споживчому ринку обсяги обороту роздрібної торгівлі за всіма каналами реалізації зростуть з 180,3 млн.грн. у 2010 році до 408млн.грн. у 2015 році у діючих цінах. Щорічний темп росту товарообороту у порівняних цінах складе не менше 5-10 відсотків. Обсяги реалізованих послуг зростуть відповідно від 15,8 млн.грн. до 27млн.грн. , або в порівняних цінах темп росту буде не менше 2-5 відсотків. Зовнішньоторгівельний оборот підприємств району зросте у 2015 році до 172,7 млн.дол. США або на 8,5% до рівня 2010 року. Приріст номінальної середньомісячної заробітної плати протягом 2011-2015 років забезпечуватиметься економічною активністю бізнесу та підвищенням мінімальних соціальних стандартів (мінімальної заробітної плати , прожиткового мінімуму). У 2015 році її розмір досягне 3386 грн. проти 1839грн. у 2010 році або в 1,84 раза більше. На ринку праці впродовж прогнозованого періоду повинна бути позитивна динаміка скорочення рівня безробіття за рахунок збільшення вкладу інвестицій та створення нових робочих місць- 450 щорічно. Позитивні зміни відбудуться в житлово-комунальному господарстві, охороні навколишнього природного середовища та соціальній сфері. Проте існують ризики та загрози, за яких можливе уповільнення темпів зростання окремих соціально-економічних показників Середньострокової програми. До зовнішніх ризиків можна віднести можливість «другої хвилі» загострення світової фінансово-економічної нестабільності , пов’язаної з небезпечним зростанням державного боргу в багатьох країнах ; суттєве підвищення цін на енергоносії ; значні валютні коливання , поширення у країнах – торгівельних партнерах підприємств району політики імпортозаміщення , що призведе до втрати вагомих сегментів ринку , зокрема ринків найбільшого споживача товарів, вироблених в районі – Російської Федерації. Серед основних внутрішніх ризиків слід зазначити складну демографічну ситуацію внаслідок прискорення темпів старіння населення, значна сировинна спрямованість виробництва, особливо в деревообробці , гальмування інноваційної діяльності. На економічних процесах в районі може негативно позначитись низька кредитна активність комерційних банків, прискорення динаміки інфляційних процесів , низькі темпи реальної заробітної плати в сільському господарстві та деяких інших підприємствах , невисокій рівень соціальної інфраструктури (житлово-комунальне господарство, охорона здоров’я, освіта) у зв’язку зі значним зношенням основних фондів, декваліфікацією зайнятих, високим навантаженням на районний бюджет. До внутрішніх ризиків також можна віднести затримку з реформуванням сільського господарства та неефективне використання земель в районі. Імовірність вказаних ризиків зменшуватиметься при успішній реалізації державних реформ в усіх сферах життєдіяльності , здійсненні структурних реформ в економічній та соціальній сферах як Чернігівщини так і Корюківщини, проскореній модернізації інфраструктури. 1.Нарощування потенціалу та модернізації базових секторів економіки.1.1.SWOT- аналіз розвитку реального сектору економіки ^ Сильні сторони - зручне географічне положення, прикордонне розташування району; - достатньо розвинена транспортна інфраструктура; -наявність промислових підприємств(зокрема ПАТ “Слов’янські шпалери –КФТП”), здатних виробляти конкурентоспроможну продукцію;- природно-кліматичні умови, які найкраще підходять для розвитку тваринництва ( в першу чергу молочного) та вирощування більшості сільськогосподарських культур; - значна кількість сільсько- господарських угідь; - наявність у районі 64,2 тис.га лісів, або 45% від усіх земель; - наявність в районі двох державних лісових господарств, комунального підприємства районної ради та лісогосподарських підприємств в сільськогосподарських підприємствах;- наявність покладів корисних копалин (торф, пісок, глина) ^ Слабкі сторони - високий ступінь зношеності основних фондів деяких підприємств, зокрема сільськогосподарських;- недостатня глибина переробки деревини; -низька завантаженість виробничих потужностей деревообробних підприємств через неможливість отримання сировини від місцевих лісогосподарських підприємств;-недостатній рівень використання у виробництві енергозберігаючих технологій; -диспропорції у бік збільшення продукції рослинництва у структурі валової продукції сільського господарства; -наявність в районі 54% земель низької якості та 29%- дуже низької якості;-наявніть в районі 49% закисленої ріллі; -тиск та внутрішній ринок з боку імпортерів, втрата ринків збуту продукції, зокрема сільського- сподарської; - обмеженість кредитування, високі кредитні ставки. Можливості -підвищення високотехнологічного оснащення діючих підприємств; -впровадження перспективних інноваційних проектів, зокрема в галузі лісопереробки, сільського господарства, добуванні торфу, широке впровадження енергозберігаючих технологій; -відновлення роботи непрацюючих підприємств; -активізація маркетингової діяльності підприємств, розширення ринків збуту продукції, в тому числі і за кордоном; -поглиблення переробки природних ресурсів; розвиток сучасної інноваційної інфраструктури, зокрема, створення нових інноваційних виробництв. Загрози -нестабільність, зміна законодавчої та нормативно- правової бази; -залежність виробництва від сировини, особливо в деревообробній галузі; -наявність тіньового сектору економіки; -недостатня купівельна спроможність населення, зокрема сільського; -значна інтервенція іноземних товарів; -збереження високого рівня відсоткових ставок за користування банківськими кредитами; -скорочення обсягів залучення коштів на розробку і виробництво інноваційної продукції; -фінансова і цінова нестабільність, інфляційні процеси; відсутність стабільного фінансування державних програм у сфері сільськогосподарського та промислового виробництва; -підвищення вартості енергоносіїв. Промисловий комплексПромисловість- ключова галузь економіки Корюківського району. Розширення і модернізація промислового виробництва, збільшення випуску конкурентоздатної промислової продукції є основою для розвитку інших галузей економіки і розвитку соціальної сфери району. Сьогодні промисловість району- це ПАТ “Слов’янські шпалери- КФТП”, ДП “Холминський спиртзавод”, ТОВ “ВУД Індустрі”, ТОВ “Полісся-молоко” (маслозавод). Саме ці підприємства вийшли сьогодні на виробництво і реалізацію товарної продукції більше 1 мільярда гривень. В порівняних цінах 95% показників промисловості – головне підприємство ПАТ “Слов’янські шпалери- КФТП”. Один з найбільших і відомих на світовому ринку виробників шпалер, входить в трійку кращих підприємств області по рівню заробітної плати і культури виробництва. Продукція, що виробляється під торговою маркою “Слов’янські шпалери” має заслужений авторитет на ринках країн СНД, Прибалтики, Польщі. Корюківщина має досить розвинений сировинний потенціал для розвитку деревообробної промисловості, відноситься до найбільш забезпечених лісосировинними ресурсами. Є достатньо великі поклади торфу, які раніше розроблялися. В 2009 році в промисловості району спостерігалися рецесійні процеси, обумовлені негативним впливом глобальної фінансово- економічної кризи. Зважаючи на меншу глибину падіння промислового виробництва у порівнянні із загальнообласними показниками ( по району- 92,4%, по області-83,6%, по Україні –78,1%) район посів 1 місце серед районів області за цим показником. За підсумками 2010 року промисловим комплексом вироблено продукції на суму 981,8 млн.грн у порівняних цінах або 120,6% до рівня 2009 року ( по області-99,8%). Реалізація продукції промисловості склала за рік 981,9 млн.грн., або 126,8% до рівня 2009 року. Абсолютна більшість реалізованої продукції (97%)- шпалери.Головними проблемами розвитку промисловості є: високий ступінь фізичного і морального зносу основних фондів; нестача обігових коштів і недостатність кредитних ресурсів для їх поповнення; значне зростання тарифів і цін на постачання енергоресурсів, сировини і матеріалів, комплектуючих виробів; тиск імпорту, відсутність державного замовлення; низький рівень заробітної плати та значна її деференціація по підприємствах; відсутній механізм дієвих економічних стимулів, які заохочували б суб’єкти господарської діяльності здійснювати технологічну модернізацію підприємств шляхом активного запровадження нових науково- технічних розробок, тощо. Безпосередньо в галузевому розрізі основних видів промислової діяльності негативними чинниками, що впливають на роботу підприємств залишаються:у виробництві харчових продуктів, напоїв: (ТОВ “Полісся-молока (маслозавод), ДП “Холминський спиртзавод”) неврегульованість питання постачання на внутрішній ринок України імпортної сировини та товарів, відсутність законодавчого механізму захисту власного товаровиробника від несанкціонованого завозу м’ясо-молочної продукції; зниження сировинної бази (зменшення поголів’я великої рогатої худоби тощо); втрата зовнішніх ринків збуту та низька купівельна спроможність населення;в обробленні деревини та виробництві виробів з деревини, переробці відходів деревини: недостатні обсяги поглибленої переробки місцевих лісових ресурсів; відсутність високотехнологічного обладнання та випуск продукції невисокої якості; недостатність сировини місцевих лісогосподарських підприємств, що виділяється для користування в межах району; складне фінансове становище підприємств та невеликі обсяги інвестицій в галузь, дуже незначна підтримка держави.^ Бачення розвитку промисловості в районі:Корюківщина- успішний, інвестиційно привабливий район з модернізованою конкурентно- спроможною промисловістю, є ініціатором впровадження високотехнологічних розробок і науковоємних технологій для задоволення потреб внутрішнього та зовнішнього ринків вітчизняною високоякісною продукцією. Досягнення цього буде здійснюватись за рахунок розвитку промислового потенціалу району на основі впровадження наукомістких виробничих розробок і технологій, підвищення інноваційної й інвестиційної активності, розвитку глибокої переробки деревини, виробництва альтернативних видів палива з місцевої сировини, формування сприятливих умов для залучення вітчизняних й іноземних інвесторів. Особлива роль у подальшому розвитку промисловості району відводиться, в першу чергу, стабільній роботі головного нашого підприємства- ПАТ “Слов’янські шпалери-КФТП”.^ Пріоритетами тут будуть:впровадження інноваційних видів продукції- вінілових шпалер на флізеліновій основі з нанесенням водно- грунтувальної дисперсії, освоєння нових дизайнів шпалер та вдосконалення системи управління якістю; проведення комплексу заходів з енергозбереження (встановлення установки термічного очищення відпрацьованого повітря, встановлення частотних перетворювачів, заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі, рекуперація тепла по виробництву шпалер). Крім цього, пріоритетами в районі по інших промислових підприємствах будуть:в обробленні деревини та виробництві виробів з деревини: залучення інвестицій для створення виробництва з глибокої переробки деревини; сприяння вирішенню питання забезпечення деревопереробних підприємств району сировиною від місцевих лісогосподарських підприємств; впровадження ресурсно- та енергозберігаючих технологій, в тому числі для сушіння пиломатеріалів, зрощування меблевого щита, переробки відходів деревини; створення достатньої кількості підприємств по переробці відходів деревини та низькосортної деревини на території району;у виробництві харчових продуктів та спирту (ТОВ «Полісся-молоко,ДП «Холминський спиртзавод»): - оновлення матеріально-технічної бази , модернізування виробництва, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції і розширення її асортименту, активізація роботи щодо залучення вітчизняних інвестицій та кредитів; - фінансове оздоровлення підприємств та підвищення їх прибутковості за рахунок більш повного завантаження потужн


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.