Реферат по предмету "Делопроизводство"

Узнать цену реферата по вашей теме


Використання мережі Інтернет у роботі секретаря та у відділі кадрів

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ 5 1.1 Історія виникнення Інтернет 5 1.2 Інтернет сьогодні 1.3 Напрямки використання Інтернет 10 РОЗДІЛ 2 ІНТЕРНЕТ – ДОПОМОГА СЕКРЕТАРЮ 2.1 Сайт «Ліга секретарів України» 2.2 Сайт «Асоціації секретарів» 15 2.3 Інформаційний портал для професійних секретарів 16 2.4

Сайт-журнал «Секретар.ru» 2.5 Нарада як форма управління діяльністю 2.6 Електронне діловодство 2.7 Печатки і штампи 2.8 Власна справа 19 РОЗДІЛ 3 САЙТИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ 3.1 Сайт «Законодавство України» 3.2 Сайт «Ліга.net» 3.3 Сайт «HR-ліга» 3.4 Сайт «POSADA.com.ua» 22 ВИСНОВКИ 24

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 26 Додаток А Сайти, які містять корисну інформацію для секретарів та відділу кадрів 27 Додаток Б Кількість користувачів Інтернет по даним 2007 року 29 Додаток В Ринок послуг Інтернет в Україні у великих промислових центрах 30 Додаток Г Використання Інтернет людьми тої чи іншої професії 31

ВСТУП Останні десять років розвитку мережних засобів показали, що сучасні підприємства не можуть обійтися без мережі Інтернет. Стали необхідні системи, які, по-перше, забезпечать сумісне використання документів співробітниками підприємств і взаємодію між відділеннями, по-друге, нададуть можливість публікації документів на Web-вузлі і, по-третє, підтримають електронну торгівлю з бізнес-партнерами і замовниками. Народження і розвиток мережі Інтернет стало початком нової комп'ютерної епохи – епохи

зрілості. Мільйони розкиданих по всьому світу комп'ютерів стали часткою єдиної Інформаційної мережі Інтернет, струмочки накопичених людством знань злилися в єдиний, могутній океан. Який би не був потужний і досконалий комп'ютер, якою б апаратною і програмною потужністю він не володів, у наш час уся потужність – ніщо без засобів комунікації. Людина не може жити одна – їй постійно потрібна допомога

і підтримка інших людей. Комп'ютер мало чим відрізняється в цьому відношенні від людини. Що таке Інтернет? Для когось це – всього лише засіб для пошуку і обміну інформації. Для когось – це будинок, новий всесвіт, в якому людина проводить куди більше часу, ніж в реальному світі. Інтернет виконує дві функції – по-перше, служить провідним середовищем для обміну інформацією між організаціями, що працюють в області стандартизації, по-друге, виступає в ролі середовища

для швидкої розробки проектів. В наш час великою допомогою в роботі секретаря є використання мережі Інтернет. Наприклад, для пошуку текстів законів, а також інших нормативних актів, насамперед відвідують веб-сайти державних структур, пов'язаних із законодавчою діяльністю, так само пошук документів, поради секретарів, використання електронної пошти. Об'єктом є веб-сторінки щодо секретарської діяльності, література стосовно мережі

Інтернет. Предметом роботи є можливості мережі Інтернет у роботі секретаря та відділу кадрів. Метою є визначити основні напрямки використання мережі Інтернет у роботі секретаря та у відділі кадрів. Завдання: 1 Розкрити питання – мережа Інтернет, і основні її відомості. 2 Описати сайти, які допомагають в роботі секретаря.

3 Описати сайти, що стосуються кадрової служби. Актуальність теми полягає в тому, що на даному етапі розвитку інформаційних технологій, виникло таке поняття, як Інтернет – новий всесвіт, новий кібер-простір, який вже зараз має широкий спектр використання в усьому світі. З виникненням Інтернет, та його розвитком в наш час, його використовують не лише для особистих цілей, а й у різноманітних видах роботи, і робота секретаря не

є виключенням. В книзі Лєонт'єва В.П. «Новітня енциклопедія персонального комп’ютера» описується більш ніж 100 популярних прикладних програм по роботі з останніми версіями Windows і Microsoft Office, довідник по основам роботи в Інтернет. Довідник корисних адрес Інтернет і багато іншого. У журналі ПК – це просто розповідається про склад комп’ютера, приклади багатьох програм та правила

користування ними, включає в себе довідник термінів, адреси сайтів, описує різні аспекти мережі Інтернет. У Аналітичному Інтернет-журналі широко розкривається поняття Інтернет та його використання в сучасному світі. Структура роботи складається з вступу, трьох розділів, п’ятнадцяти підрозділів, висновків, списку літератури та чотирьох додатків. Загальний обсяг роботи складає тридцять один аркуш.

РОЗДІЛ 1 МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ 1.1 Історія виникнення Інтернет На початку 90-х років двадцятого століття в Україні про Інтернет знали небагато. Нині Інтернет увійшов у життя мільйонів людей, хоча говорити про високий рівень доступу до нього не можна. Історичний розвиток людства, досягнення науки, техніки і технологій сприяли і сприяють удосконаленню й засобів масової комунікації.

Першим технологічним проривом науковці вважають винайдення писемності, починаючи з настінних малюнків, ієрогліфів на папірусі та різьби на дереві до примітивних верстатів та потужних друкарських комплексів. Досягненням наукового потенціалу та технологічних засобів стало винайдення Інтернету, що поєднує у собі функції – преси, фотожурналістики, радіо, телебачення. Мережа синтезує текст, звук, відео. Крім того, має ще й власні ознаки – гіпертексти, гіперпосилання,

мультимедіа. Удосконалення мережі, а найголовніше її унікальна можливість оперативно доносити інформацію до аудиторії в будь-якому кутку світу, використовуючи властивості різних традиційних засобів масової інформації. Непрямим поштовхом створення Інтернет став запуск Радянським Союзом у 1957 році першого штучного супутника

Землі. На той час уже почалася Холодна війна і Сполучені Штати, розуміючи, що супутник – це ще не вершина радянських наукових досліджень у військовій галузі, побачили для себе загрозу – використання ракет СРСР як носіїв ядерної зброї. У цьому ж 1957 році при департаменті оборони США було створене Агентство дослідницьких проектів особливої складності –

ARPA. Одним із напрямків роботи Агентства стало створення комп'ютерних технологій для військових цілей, зокрема для зв'язку. Перед американськими вченими Пентагон поставив нелегке завдання: створити комп'ютерну мережу, якою могли б користуватися військові при ядерному нападі на країну. Мережа повинна була використовуватися для здійснення зв'язку між командними пунктами системи оборони. Головним критерієм при створенні мережі вважалась

її невразливість до часткової руйнації під час ядерної атаки. Навіть при руйнації деяких гілок і вузлів, повідомлення повинні були потрапляти до адресата. Єдиним способом формування такої комп'ютерної мережі було особливе з'єднання комп'ютерів, при якому комунікація не залежала б від якого-небудь центрального сервера. При втраті одного, декількох чи навіть більшої частин комп'ютерів, підсистеми повинні були продовжувати

працювати, забезпечуючи можливість удару у відповідь [1; 641–643]. У 1962 році Леонард Кейнрок запропонував концепцію, що базується на двох основних ідеях: – відсутність центрального комп'ютера – усі комп'ютери мережі рівноправні; – пакетний засіб передачі файлів по мережі. Ще одним теоретичним джерелом створення мережі стала концепція "Галактичної мережі" Джозефа Ліклайдера. Відповідно до цієї концепції за допомогою мережі будь-яка

людина з будь-якої точки Землі може одержувати інформацію й обмінюватися файлами з будь-якою іншою людиною. Нині ця концепція втілена у сучасній мережі Інтернет. У 1962 році Управління перспективних досліджень APRA, одне з підрозділів Міністерства оборони США, завершило роботу над проектом, що повинен був, з одного боку, призвести до створення каналів зв’язку, що не піддаються руйнації, а з

іншого боку – полегшити співробітництво між розкиданими по всіх штатах дослідницькими організаціями оборонної промисловості. У рамках Агентства ARPA розпочали роботи з комп'ютерними проектами. Керував комп'ютерними програми Джозеф Ліклайдер. Леонард Кейнрок стверджував, що перший значний крок у створенні Інтернету був зроблений 2 вересня 1969 року в Каліфорнійському університеті, де він разом зі своєю командою

успішно з'єднав комп'ютер з маршрутизатором (мережний пристрій передачі даних), відомим за назвою Interphase Message Processor, розміром з холодильник. Перша спроба з'єднати два комп'ютери в мережу закінчилася невдачею. В інтерв'ю агентству Рейтер Леонард Клейнрок описав це в такий спосіб: 20 жовтня 1969 року група компьютерщиків Каліфорнійського університету (КУ) вирішила з'єднати свій

комп'ютер з комп'ютером у Стенфордського дослідницького інституту (СДІ) на півночі Каліфорнії. Один учений сидів за комп'ютером у КУ і розмовляв по телефону з ученим зі СДІ. Коли відбулося з'єднання, перший повинний був написати слово "log", а фахівець у СДІ у відповідь повинний був написати "in", у результаті чого мало утворитися слово "login" (процедура

ідентифікації користувача при підключенні до комп'ютера по лінії зв'язку). Науковець у КУ написав "l" і запитав по телефону колегу в Стенфорді, чи той одержав букву. Відповідь була позитивний. Успішно передалася буква "o". А далі з'єднання обірвалося і більше нічого не вдалося передати. Проте початок був покладений.

Спочатку мережа допомагала вченим користатися інформацією, що знаходиться в комп'ютерах колег в інших центрах. У 1966 році був зроблений крок створення комп'ютерної мережі Арпанет. У жовтні 1967 року англійський учений Дональд Девіс, що досліджував питання пакетної пересилки файлів, уперше застосував термін "пакет". У жовтні 1967 року для створення Арпанет вирішено використовувати концепції

П. Берена і Дж. Ліклайдера. В основу проекту були покладені три основні ідеї: – кожний вузол мережі сполучений з іншими, так що існує декілька різноманітних шляхів передачі даних від вузла до вузла; усі вузли і зв'язки розглядаються як ненадійні; – існують автоматично обновлювані таблиці перенаправлення пакетів; – пакет, призначений для несусіднього вузла, відправляється на найближчий до нього вузол, відповідно

до таблиці перенаправлення пакетів, при недоступності цього вузла – на наступний і т.д. Суть ідеї П. Берена полягає в тому, що файл, що потрібно передати по мережі, розбивається на декілька частин – пакетів. Кожен пакет передається незалежно від інших. На кінцевому пункті в комп'ютері всі пакети збираються в один файл. Оскільки пакети передаються незалежно, то кожен пакет може дійти до кінцевого комп'ютера своїм власним

шляхом. Щоб мережа, що складається з рівноправних комп'ютерів, працювала, кожному комп'ютеру присвоюється ім'я, і в кожен комп'ютер записується таблиця імен усіх комп'ютерів мережі і таблиця з'єднань. Завдяки цим даним кожен комп'ютер "знає", яким шляхом направити пакет. Після того, як пакети потраплять на комп'ютер-отримувача, перевіряється наявність усіх пакетів, що складають файл. Якщо якогось пакета не вистачає, комп'ютер надсилає запит на комп'ютер-відправника

і повідомляє, який пакет відсутній. Потрібний пакет наново посилається адресату. Усі правила кодування і пересилки файлів записуються в мережному протоколі. Ці ідеї повинні забезпечити функціонування мережі у випадку руйнації будь-якої кількості її компонентів. У принципі, мережу можна вважати працездатною навіть у випадку, коли залишається функціонувати усього два комп'ютери. Користувачі хлинули в мережу потоком.

Попит на послуги Інтернет зростав не по днях, а по годинам: з початку 90-х років число підключених до Інтернет щорік як мінімум подвоювалося. А в 1995 році почався справжній бум Інтернет, що перетворив мережу на найкрупніший, найбільш динамічний і найбільш доступний засіб масової комунікації в світі [1; 647–650]. 1.2 Інтернет сьогодні Інтернет на сьогоднішній день – це, мабуть, найдемократичніша система в світі.

У сучасному розумінні Інтернет – це інформаційна система, яка може підтримувати зв'язок між глобальними адресами. Інтернет реально існує, і вельми інтенсивно і успішно розвивається. Книги, періодичні видання, радіо, телебачення, консультанти, окремі комп'ютерні бази даних просто не в змозі конкурувати з Інтернет. І перш за все це пов'язано з його оперативністю. Оформлені у вигляді гіпертекстового документа матеріали

можна зробити загальним надбанням за лічені секунди. І дійсно є сайти, на яких дані оновлюються в автоматичному режимі щомиті. Зараз в Всесвітній комп'ютерній мережі є практично все, що є в друкарських посібниках і маса того, чого ніде більше просто неможливо знайти. Інтернет сьогодні – це майже непіддатлива уяві кількість

інформації, надзвичайно корисної і потрібної для всіх. Вона здатна допомогти отримати необхідні знання, виявитися корисною для всіх. Інтернет – це маса інформації, публікації, реклами, різноманітні сайти [4]. На рисунку 1 можна побачити кількість користувачів мережі Інтернет в наш час. Рисунок 1 – Світові Інтернет користувачі 1.3

Напрямки використання Інтернет Зараз спостерігається швидке розширення послуг Інтернет. З'являються і швидко поширюються нові види сервісу: – електронні газети, журнали; – тижневі радіопередачі, новини, які транслюються по Інтернет; – відеоконференції тощо. Сьогодні користувачі можуть розмовляти між собою, надсилати і одержувати листи електронною поштою, брати участь у роботі обмежених дискусійних груп, підключатися

до каталогів бібліотек університетів, а також обмінюватися практично будь-якими типами даних, зображеннями, звуком тощо. Крім того, у Інтернет представлені новини, різноманітні радіопередачі, новини в області телекомунікаційних технологій. Також за допомогою мережі можна передавати тексти, слухати музику, дивитися фільми та телепередачі, використовувати поштові ресурси, спілкуватися з різними людьми, обговорювати спільні проекти, і навіть форматувати документи. В

Інтернеті можна знайти незліченну кількість потрібної інформації, яка допоможе в усьому. Раніше в Інтернет можна було зустріти лише тексти та ілюстрації, але в останній час web-сторінки дуже насичені рекламою, зокрема логотипами. Та що б нове не з'явилось в Інтернеті, більшість користувачів звертається до його послуг, з метою знайти потрібну інформацію, або для спілкування з іншими людьми [5; 23–25].

Інтернет має як позитивні, так і негативні сторони. Однією з позитивних сторін Інтернету є те, що Інтернет є самою великою бібліотекою, де можна знайти реферати, інформацію на будь-які теми, починаючи з погоди і останніх новин, і закінчуючи науковими роботами і найважливішими відкриттями.

Другою позитивною стороною Інтернету є «чат». Це досить гарний спосіб спілкування, з багатьма людьми, спосіб знайомитися та дізнаватися багато цікавого. Також дуже зручною і корисною, є Інтернет-пошта, особливо для зайнятих і ділових людей. Вона дозволяє пересилати і отримувати листи з різних кінців світу за лічені секунди, тоді як звичайною поштою це займає близько тижня або навіть більше.

До того ж вона майже безкоштовна і не потребує багато часу. Ще однією позитивною стороною Інтернету є реклама і магазини. Тут можна знайти будь-яку продукцію, яка зацікавить будь-кого, подивитися ціну товару та іншу інформацію, і за бажанням швидко придбати. Однією з негативних рис Інтернету є віруси. Іншою негативною стороною є віртуальні

ігри [4]. Є чотири головних напрямки використання Інтернет: 1. Електронна пошта – найбільш проста і доступна для багатьох користувачів послуга, проте дуже корисна. Більшість користувачів Інтернет мають справу тільки з електронною поштою, проте, вважають мережу Інтернет безцінним ресурсом. Електронна пошта надає змогу надсилати одному або декільком особам повідомлення, текстову інформацію від автоматизованих комп'ютерних програм тощо.

У перші роки існування ARPANET, електронна пошта вважалася лише додатком до тих можливостей, які надавала мережа. Ніхто не чекав виникнення величезного потоку інформації, який з'явився завдяки обміну між вченими, територіально віддаленими один від одного, своїми ідеями. Сьогодні без існування електронної пошти важко уявити собі існування. Не менш важливе значення електронної пошти

і в комерційних мережах. Багато абонентів користуються тільки цією послугою. 2. Передача файлів з одного комп'ютеру до іншого – одна з найбільш комфортних послуг, які були надані Інтернет. Вона базується на протоколі передачі файлів. Доступ до загальнодоступних матеріалів, здійснюється через процедуру під назвою "анонімний FTP", і дозволяє реєструватися на віддалених комп'ютерах,

і використовувати джерела інформації у тих каталогах, які відкриті для широкого доступу адміністратором системи. Використання FTP дозволяє проводити пошук програм в Інтернет. 3. Віддалений доступ (або Telnet) – дає змогу підключитися до віддаленого комп'ютера і працювати з ним у інтерактивному режимі. За допомогою Telnet можна користуватися бібліотеками, каталогами різних університетів, установ тощо.

Можна шукати яку завгодно інформацію: від процесів утворення галактик до кулінарних рецептів, шукати тексти пісень, закони різних країн тощо. 4. WWW (WORLD WIDE WEB або всесвітня павутина) – інформаційна система, яка базується на гіпертекстовій технології. Вона використовує гіпертекстову мову запису файлів HTML. Документи WWW можуть бути в текстових, відео-аудіофрагментах.

Для пошуку й отримання інформації через WWW університетом Іллінойс розроблена система Mosaiс, яка розповсюджується безкоштовно і швидко стає популярною у середовищі користувачів Інтернет. Номери, які використовуються для ідентифікації комп'ютерів в Інтернет, називаються IP-адресами ( адресація Інтернет).

IP-адреса складається з 4 номерів. Вони відокремлені один від одного крапками. 192.33.33.22 – це IP-адреса. Крайнє ліве число визначає номер великої мережі, числа, які стоять праворуч – позначають більш мілкі ділянки мережі. Адреси дуже важко запам'ятовуються і дуже довгі. Щоб полегшити зрозумілість адрес, почали використовувати спеціальні назви (імена, наприклад, tel. dlab. kiev.ua). Таке ім'я називається доменним.

З такими адресами легше працювати, тому що доменні імена мають постійну структуру [2]. Таким чином, наш час не даремно називають інформаційним бумом. Джерелами необхідної інформації є не тільки журнали, газети і книги, а й електронні бази даних, локальні й глобальні комп’ютерні мережі, такі як Інтернет, досконалий потенціал якого росте.

Інтернет є важливою і невід’ємною частиною сучасного світу, і вже не можна уявити свого життя без нього. Інтернет сьогодні – це: – масове і оперативне джерело інформації; – прогресивне середовище спілкування і комунікацій; – величезний простір для творчості; – ідеальний інструмент для реклами; – необмежений простір для бізнесу та роботи.

Інтернет використовують для навчання, спілкування, придбання різних товарів та пошуку необхідної інформації. РОЗДІЛ 2 ІНТЕРНЕТ – ДОПОМОГА СЕКРЕТАРЮ 2.1 Сайт «Ліга секретарів України» www.secretar.com.ua Ліга секретарів України створена спеціально для фахівців, без яких неможливе існування жодного офісу в світі. Перший український сайт для секретарів створений для того, щоб допомогти

знайти відповіді на питання: «Як оформити?», «Де знайти?» і «Хто може організувати?». Електронна бібліотека – в ній зібрані матеріали з діловодства, ділової мови, облаштування офісу і робочого місця, етики і психології ділових стосунків. У розділі Робота можна знайти свіжі вакансії для секретарів всіх рівнів, можна залишити своє резюме або повідомити колег про вакансію, що відкрилася у вашій компанії.

Новини, які щодня публікуються на сайті, допоможуть секретарям завжди бути в курсі останніх змін в українському законодавстві, розкажуть про появу нових електронних пристроїв для офісу і тенденції світу канцелярського приладдя, розкриють таємниці індустрії краси, допоможуть поліпшити здоров'я, а інколи і просто на декілька хвилин відвернуть від напруженої роботи.

На Форумі секретарям завжди можна ділитися один з одним корисною інформацією, отримати пораду більш досвідчених колег. Каталог корисних посилань дуже схожий на блокнот, який є у кожного секретаря. У цьому блокноті – електронні адреси потрібних сайтів, що містять розклади руху різних видів транспорту, електронні системи бронювання квитків

і готельних номерів у всіх містах України, координати кур'єрських служб, туристичних бюро. А в календарі подій публікується інформація про майбутні виставки, концерти, театральні прем'єри і не лише [6]. 2.2 Сайт «Асоціації секретарів» www.secretariat.com.ua Сайт Асоціації секретарів для професійного співтовариства адміністративних співробітників вітчизняних компаній, підприємств, організацій. Основне завдання

Асоціації секретарів – подавати всіляку професійну підтримку українським секретарям, референтам. Місія Асоціації: – сприяти об'єднанню всіх секретарів, помічників керівників, офіс-менеджерів України в професійне співтовариство; – максимально сприяти підвищенню престижу професій секретаря і офіс-менеджера в сучасному суспільстві; – сприяти розвитку професійних знань і навиків учасників Асоціації; – сприяти особовому зростанню

і розвитку творчих здібностей учасників Асоціації. Стати учасником професійного співтовариства може будь-який український секретар, помічник керівника, офіс-менеджер – для цього треба заповнити реєстраційну форму. Не існує обмежень за професійним досвідом, стажем роботи. Колеги з більшим досвідом зможуть поділитися порадою з молодшими спеціалістами в професії.

А ті, хто тільки починає свій професійний шлях, зможуть отримати необхідну підтримку і розуміння колег. Орієнтуватися у великій кількості матеріалів зручно за допомогою Тематичного навігатора, об'єднуючого в одне ціле всі інформаційні елементи сайту. Щодня редактори сайту і учасники співтовариства відбирають значущі новини

і корисну інформацію для колег (Новини). У Бібліотеці збирають кращі матеріали у секретарській справі, офіс-менеджменту, етикету, створенню ділового іміджу. У розділі Нормативні документи зібрані акти українського законодавства, що регламентують діловодство, архівну справу, трудові стосунки, електронний документообіг. Календар подій допоможе бути в курсі того, що відбувається «тут

і зараз», відбувалося колись або станеться в недалекому майбутньому. Звичайно, це тільки частина можливостей сайту. Познайомитися з іншими сервісами можна просто поглянувши на Головне меню. Нові сервіси для учасників Асоціації з'являтимуться регулярно – над цим працює команда редакторів і розробників. Сайт Асоціації стартував в Інтернеті 1 жовтня 2006 року – за підтримки журналу «Довідник

секретаря та офіс-менеджера» [7]. 2.3 Інформаційний портал для професійних секретарів www.sekretary.net Інформаційний портал для професійних секретарів та адміністративних працівників. Sekretary.net – це достовірна і актуальна інформація. Sekretary.net – спілкування і обмін досвідом. Sekretary.net – своєчасні консультації експертів. Цей портал містить багато різноманітних статей, що стосуються секретарської діяльності: як підготувати

документи до подальшого зберігання, діловий етикет, правила дрес-коду, все що стосується номенклатури справ. Портал досить корисний в тому, що на ньому містяться «Потрібні посилання», а саме: – довідкова інформація; – типові документи, які допомагають в роботі секретарю; – архівна справа; – словник бізнес-термінів; – готелі різних країн світу; – почтові індекси всіх країн; – коди вокзалів, аеропортів різних міст. Досить велика кількість «Потрібних файлів»: – довідкова служба; – нормативні документи; – етикет;

– цікаве і корисне для секретарів; – посадові інструкції; – все, що стосується діловодства (документи, різноманітні бланки); – пошук роботи. Всі ці файли можна знайти на порталі www.sekretary.net. Велика кількість корисних порад: – як правильно скласти діловий лист; – як правильно себе поводити в конкретних ситуаціях; – як правильно вибрати організаційну техніку; – як стати гарним секретарем; – як знайти спільну мову з колегами; – як правильно планувати робочий день.

Вся інформація, яка міститься на порталі допомагає в роботі секретаря, і цей сайт працює саме для секретарів [8]. 2.4 Сайт-Журнал «Секретар.ru» www.sekretary.ru Журнал «Секретар.ru» – це унікальний інструментарій для тих, хто хоче знати все про свою професію, стати правою рукою свого керівника і надійним помічником співробітників офісу, своєчасно отримувати корисну

і достовірну інформацію про все, що стосується роботи секретаря. На цьому сайті можна знайти інформацію про правила і технології сучасного бізнесу. Окрім корисної, у професійному відношенні інформації, в журналі розповідається про зарубіжних і російських колег, обговорюються психологічні і юридичні проблеми, публікуються новинки офісної продукції,

культурні і ділові новини, статті про різні корпоративні послуги. Унікальністю видання є те, що він складається саме секретарями [9]. 2.5 Нарада як форма управління діяльністю www.osvita.irpin.com/viddil/v4/d3.htm Основним обов’язком секретаря є вміння правильно підготувати нараду. Цей сайт, широко описую все, що стосується наради: – загальні положення наради; – методика раціонального

проведення нарад; – підготовка та проведення нарад; – план наради; – визначення дати і часу проведення нарад, склад учасників; – підготовка матеріалів до нарад; – організація ведення наради; – вимоги до наради. Раціональна організація проведення нарад має велике значення для піднесення ефективності праці підприємства, і саме цей сайт допоможе в цьому. Він заслуговує на увагу секретарів [13]. 2.6 Електронне діловодство http://lit.lib.ru/s/shportxko_oleksandr_

wolodimirowich/text_0010.shtml На сайті узагальнено теоретичний матеріал з діловодства з метою кращого засвоєння секретарями, менеджерами, студентами класифікації, призначення, правил складання та оформлення на основі чинних державних і міжнародних стандартів основних видів службових документів. Також розкрито питання історії системи державного діловодства, призначення, класифікація та функції документів. Призначений для секретарів, студентів, викладачів та всіх, хто прагне ефективно користуватися

інформацією в процесі діловодства [10]. 2.7 Печатки і штампи http://www.pechati.web.kharkov.ua/docume nt.php На цьому сайті розкриті питання про порядок видачі дозволів на оформлення замовлень виготовлення печаток і штампів, які подаються при цьому документи, правила користування печатками і штампами, опис печаток і штампів, зберігання печаток

і штампів, та їх знищення. При потребі секретар може звернутися до цього сайту [11]. 2.8 Власна справа http://www.vlasnasprava.info/ua/pressrev iew.html m=publications&_t=rec&id=5280 Цей сайт містить в собі різноманітні видання з різних питань, а також питання, що стосуються секретарської діяльності. Цікаві й корисні поради для секретарів, а саме [12]: – як знайти спільну мову з клієнтом; – адміністративний етикет; – особливості формування наказів; – як правильно

працювати з конкурентами (див. Додаток А). Таким чином, Інтернет дуже необхідний і важливий в роботі секретаря, так як, секретар використовує його в роботі та для самовдосконалення, тому важливо, щоб секретар міг орієнтуватися в цьому інформаційному світі. РОЗДІЛ 3 САЙТИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ 3.1 Сайт «Законодавство України» www.rada.gov.ua

Сайт для пошуку текстів законів, а також інших нормативних актів. Насамперед можна відвідати веб-сайти державних структур, пов'язаних із законодавчою діяльністю. Насамперед це Верховна Рада України, офіційний сайт якої розміщений за адресою www.rada.gov.ua. На цьому сайті є найповніша і найактуальніша база даних законодавства

України. Окрім пошуку документів можна побачити поповнення законодавчої бази за останній місяць, а також за останній робочий день Верховної Ради. Веб-ресурс www.rada.gov.ua постійно оновлюється, тому тут нескладно знайти не лише всі нормативні акти, прийняті ще з часів Радянського Союзу, але і проекти, що знаходяться на стадії розгляду, а також побачити останні новини законодавчої діяльності на сервері Верховної Ради [14].

3.2 Сайт «Ліга.net» www.liga.net Так само одним з ведучих Інтернет-проектів у сфері права є інформаційний портал «Ліга ONLINE», розміщений за адресою www.liga.net. Окрім великої кількості ділової інформації на сайті є спеціальний розділ, присвячений законодавству. Тут доступний моніторинг змін законодавства, і підбір нових законів

і законопроектів, коментарі до них й інше. Спеціальний розділ присвячений консультаціям з різних юридичних питань, існує також збірка всіх типових документів, які використовуються, як юридичними, так і фізичними особами. Доступ до деяких інформаційних розділів порталу, як і у випадку з окремими сайтами «Нормативні акти України», здійснюється на комерційній основі [15]. 3.3 Сайт «HR-ліга» www.hrliga.com Сайт співтовариства кадровиків

і фахівців з управління персоналом. Професійне співтовариство об'єднуючих директорів і менеджерів по персоналу, керівників і співробітників кадрових служб, всіх тих, хто займається управлінням персоналом. На сайті містяться посилання на ресурси Інтернет, які можливо, і не пов'язані безпосередньо з управлінням персоналом, проте цікаві, і можуть бути корисні в роботі. На сайті HR-ліги містяться наступні розділі: – бібліотека статей –

матеріали по теорії і практиці менеджменту і кадрового діловодства. Можна знайти відповіді на важливі питання: як мотивувати працівників, як нормувати і оцінити їх роботу, як розробити систему оплати праці, як правильно спланувати розширення штату компанії, яким має бути корпоративний кодекс і як його застосовувати, практика кадровика, трудове законодавство, практична психологія і багато іншого; – виробничий календар

і норми робочого часу на 2008 рік; – нормативна база містить нормативні акти за трудовим законодавством: закони, укази, постанови і інші необхідні для організації ефективної роботи служби по управлінню персоналом; – календар подій – оперативна інформація про заходи, корисні і цікаві для фахівців з управління персоналом. Календар тренінгів, семінарів і виставок винесений також в окрему колонку; – глосарій – словник ключових понять, використовуваних

у сфері управління персоналом. Якщо в статті зустрінеться незнайомий професійний термін, підказку можна знайти в цьому розділі; – новини-події в Україні і в світі. Серед освітлюваних тем – події на українському і світовому ринку праці, дані про останні дослідження у сфері управління персоналом, результати соціологічних опитів, новини освіти і багато іншого: – книжкова полиця – новинки спеціалізованої літератури

і рецензії на кращі книги в області управління персоналом; – форум – інтерактивний розділ HR-ліги. Тематика дискусій: професійні питання, галузева специфіка, кар'єра, важливі події в світі і багато іншого. На цьому сайті колеги завжди готові поділитися правильним рішенням, вислати потрібний документ, підказати де шукати необхідну інформацію. Разом легко знайти вихід з будь-якої складної ситуації.

Портал розвивається, наповнюється новими матеріалами і розділами [16]. 3.4 Сайт «POSADA.com.ua» www.posada.com.ua Це сайт нового покоління для пошуку роботи в різних містах України. Тут представлені вакансії і є можливість створення та розміщення резюме. Також на сайті опубліковані корисні статті. Наприклад: –

Рекомендації щодо складаня Наказів з кадрів http://posada.com.ua/useful/employer/9/1 29/; – Як написати Автобіографію http://posada.com.ua/useful/employer/9/1 33/; – Приклади та бланки заяв http://posada.com.ua/useful/employer/9/1 34/; – Бланки форм кадрової документації http://posada.com.ua/useful/employer/9/1 35/; – Зразок трудового договору http://posada.com.ua/useful/employer/9/1 48/; –

Перелік документів, необхідних для прийняття на роботу http://posada.com.ua/useful/employer/9/1 30/; – Зразок Правил внутрішнього розпорядку http://posada.com.ua/useful/employer/9/8 0/. Секретар може звертатися до цього сайту, адже на ньому міститься велика кількість прикладів кадрової документації, рекомендацій щодо їх оформлення, і це є великою допомогою в роботі секретаря [17]. Таким чином, сайти кадрової служби

є невід’ємною частиною роботи секретаря у Інтернеті. Звертаючись до них можна знайти і останні новини законодавчої діяльності, і новітні бази даних законодавства України, і консультації з різних юридичних питань, і корисні поради, і рекомендації колег та багато важливої й цікавої інформації, яка безпосередньо знадобиться в роботі секретаря (див.

Додаток А). ВИСНОВКИ Наш час не даремно називають інформаційним бумом. Джерелами необхідної інформації є не тільки журнали, газети і книги, а й електронні бази даних, локальні і глобальні комп’ютерні мережі, такі як Інтернет, досконалий потенціал якого росте. Інтернет є важливою і невід'ємною частиною сучасного світу

і ми вже не можемо уявити своє життя без нього. Інтернет з кожним днем набуває все більшої ваги у нашому житті. Інтернет сьогодні – це: – масове і оперативне джерело інформації; – прогресивне середовище спілкування і комунікацій; – необмежений простір для бізнесу та роботи. Інтернет використовують для навчання, спілкування, придбання різних товарів, пошуку необхідної інформації, можна дізнатися про останні новини у світі кіно, музики, погоди, використовувати пошту тощо.

Інтернет дуже необхідний і важливий в роботі секретаря, так як секретар використовує його в роботі та для самовдосконалення, тому важливо, щоб секретар міг орієнтуватися в цьому інформаційному світі, використовуючи в цьому сайти про які я розповіла в своїй роботі. Також сайти кадрової служби є невід’ємною частиною роботи секретаря у Інтернеті. Звертаючись до них можна знайти, і останні новини законодавчої діяльності,

і новітні бази даних законодавства України, і консультації з різних юридичних питань, і корисні поради, і рекомендації колег та багато важливої й цікавої інформації, яка безпосередньо знадобиться в роботі секретаря. Інтернет є незамінним помічником в роботі секретаря. Він дозволяє спілкуватися з клієнтами, партнерами, готувати необхідні для роботи документи (службові

записки, супровідні листи тощо) будь-коли, навіть під час подорожі чи відпочинку. В роботі це завжди зручно та практично. Але не варто забувати про негативні сторони мережі Інтернет та певні елементи безпеки при роботі в мережі. Треба обережно і серйозно відноситися до роботи в Інтернеті, адже необережне ставлення може призвести до великих втрат

і негативних наслідків. Перелік перерахованих в моїй роботі сайтів не остаточний, вони доповнюються іншими, змінюються, вдосконалюються. Є перспектива дослідження та розвитку сайтів, які містять корисну інформацію для секретарів та відділу кадрів. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1 Лєонт'єв В.П. Новітня енциклопедія Персональний комп’ютер. – М.: «Олма ПРЕС», 2003.– 920с. 2 ПК – це просто. – К.:

ВАТ «Іглмос Юкрейн», 2003. – 40с. 3 Аналітичний Інтернет-журнал. – К.: Міжнародний центр економічного розвитку України, 2007. – 85с. 4 Інтернет сьогодні // http://www.edu.kiev.ua/schools/sl38/ukr/ art/pages /internet.htm 5 Всесвіт та Інтернет. – К.: «Просвіта», 2007. – 45с. 6 Сайт «Ліга секретарів України» // http://www.secretar.com.ua 7

Сайт «Асоціації секретарів» // http://www.secretariat.com.ua 8 Інформаційний портал для професійних секретарів // http://www.sekretary.net 9 Сайт-Журнал «Секретар.ru» // http://www.sekretary.ru 10 Електронне діловодство // http://lit.lib.ru/s/shportxko_oleksandr_ wolodimirowich/text_0010.shtml 11 Печатки і штампи // http://www. pechati.web.kharkov.ua/document.php 12

Власна справа // http://www.vlasnasprava.info/ua/pressrev iew.html_m= publications&_t=rec&id=5280 13 Нарада як форма управління діяльністю // http://www.osvita.irpin. com/viddil/v4/d3.htm 14 Сайт «Законодавство України» // http://www.rada.gov.ua 15 Сайт «Ліга. net» // http://www.liga.net 16 Сайт «HR-ліга» // http://www.hrliga.com 17 Сайт «POSADA.com.ua» // http://www.posada.com.uaНе сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Twain
Реферат Computer Virus Essay Research Paper Computer VirusMelissa
Реферат Drunk Comparison Essay Research Paper Melissa AgelAfter
Реферат Alley Wars Essay Research Paper Alley War
Реферат 20-21 ноября состоялась третья Международная конференция «Мировой взгляд на развитие страхования жизни в Восточной Европе, СНГ и Азии», организованная компанией «Русский полис Информационная группа»
Реферат Adamantane Essay Research Paper The unique nature
Реферат Західно Українська Народна Республіка
Реферат Untitled Essay Research Paper Introduction
Реферат Авт сб. "Дельцы. Автомобильный король". М., "Правда", 1986
Реферат Tuesdays With Morrie Essay Research Paper Tuesdays
Реферат Роман Г. Я. Гриммельсгаузена "Симплициссимус"
Реферат Анализ формирования финансовых результатов деятельности предприятия на примере ООО "Водоканал-сервис"
Реферат Авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Реферат Финансовые ресурсы организации 3
Реферат Развитие персонала организации