Реферат по предмету "Организация производства"

Узнать цену реферата по вашей теме


Охрана праці

  Охорона праці 1. Характеристика приміщення Відповідно до теми дипломної роботи «АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ», як об’єкт дослідження в розділі «Охорона праці» мною взято відділ бухгалтерського обліку підприємства ВАТ «Центролит» міста Сум у зв’язку з отриманням у даному відділі необхідної інформації для написання роботи. Приміщення відділу знаходиться на другому поверсі адміністративної

будівлі. Загальна площа приміщення становить 36,92 м², висота - 3,6 м, приміщення має три вікна. Кількість працюючих в приміщенні 5 чоловік. Отже, на одного працюючого в приміщенні припадає: 36,92/5=7,6(м²/чол ) робочої площі. Згідно із СНиП 2.09.04 - 87[78 ] на кожного працюючого в управлінських приміщеннях повинно припадати не менше 4 (м²/чол ) робочої площі. Висота приміщення - не менше 2,5 м.

Отже, нормативи розмірів та забезпечення працюючих робочою площею в відділі дотримано. У приміщенні створені сприятливі умови праці: стіни обклеєні світлими шпалерами, підлога покрита лінолеумом, розміщення меблів не заважає природному освітленню. У приміщенні розміщені п’ять письмових столів (по 1 комп’ютеру), одна шафа для зберігання документів, сейф, холодильник, 4 квітки (великі) Використовувана у відділі техніка підключення до напруги 220

В (два принтера, п’ять комп’ютерів). За небезпекою ураження електричним струмом управлінське приміщення відділу належить до приміщень без підвищеної небезпеки ураження електричним струмом працюючих. План приміщення наведений на рисунку 4.1. Рис. 4.1. – Планування приміщення 1 – письмові столи (робочі місця), 2 - комп’ютери, 3 – шафа, 4 – сейф, 5 – стіл для принтерів, ксерокса та сканера,

6 – стіл для чаю, 7– холодильник, 8 – умивальник 9 - квіти 2. Аналіз стану охорони праці Відповідно до ГОСТ 12.0.003 - 74[ 21] на кожного працівника в приміщенні можлива дія шкідливого чинника або шкідливих факторів та джерела їх виникнення: Підвищений рівень шуму (робота принтера, системного блока); Підвищена іонізація повітря (робота комп’ютерів);

Небезпека ураження електричним струмом при недотриманні правил техніки безпеки; Небезпека контакту з рухливими частинами устаткування; Статні і динамічні перевантаження; Розумове перенапруження; Монотонність праці; Перенапруження зорового нерва (окрім цього шкідливе випромінювання від комп’ютерів). 1. Характеристика природного і штучного освітлення

Оцінка ефективності природного освітлення робочого місця полягає в порівнянні нормованого значення коефіцієнта природного освітлення КПО, е, з фактичним е, що нормується по СНиП ІІ -4-79 [79 ]. При освітленні відділу використовують бічне природне освітлення і при необхідності штучне освітлення. Природне освітлення використовують в світлий час доби. Воно забезпечує добру освітленість, рівномірність.

Природне бічне освітлення проводиться через три вікна розміром 1,8*2,3м, які розміщені на південній стороні будівлі, на висоті 0,85 м від підлоги. Початкові дані представлені у вигляді таблиці 4.1 і рис. 2. Таблиця 4.1 Початкові дані для розрахунку природного освітлення Габарити приміщення ,м Довжина, м 7,1 Ширина, м 5,2 Розміри віконного прорізу, м 1,8*2,3 Кількість вікон, шт 3

Висота від підлоги до підвіконня, м 0,85 Найбільша віддаленість робочого місця від вікна, м 3,7 Висота приміщення, м 3,6 Для аналізу достатності природного освітлення наведено схему приміщення для розрахунку (рис. 4.2). Це другий з 5 малюнків в розділі. А 1,8 7,1 А – А (повернуто) Рисунок 4.2. – Схема розрахунку природного освітлення а) вигляд збоку б) вигляд з боку Рис. 4.2 - Схема розрахунку природного освітлення

Нормоване значення коефіцієнта природного освітлення (КПО) для четвертого світового поясу України е визначається, %, за формулою е = е· m · c , (4.1) де е - нормоване значення КПО для ІІІ світового поясу за СНиП ІІ - 4-79.[ 79]. Для більшості адміністративно-управлінських приміщень, у яких виконуються роботи ІІІ розряду (середньої точності), для бокового освітлення е = 1,5%; m - коефіцієнт світлового клімату

(для України m = 0,9); c - коефіцієнт сонячності. Для географічної широти м. Сум знаходиться у межах 0.75 -1,0. (c = 0,95). е = 1,5*0,9*0,95 = 1,28% Для визначення достатності природного освітлення потрібно розрахувати фактичне значення коефіцієнта природного освітлення (КПО) виходячи із формули е = , (4.2) де S - площа усіх вікон у приміщенні, м; S - площа підлоги приміщення, м; - загальний коефіцієнт світлопроникності

віконного прорізу. =0,4; r - коефіцієнт, який враховує відбиття світла від внутрішніх поверхонь приміщення. - світлова характеристика вікна; К - коефіцієнт, що враховує затемнення вікон будівлями, що стоять проти вікон (будинків напроти вікон немає) К = 1; К - коефіцієнт запасу (К=1,4). S = 1,8 *2,3*3 = 12,42 м S = 7,1*5,2 = 36,92 м Для розрахунку коефіцієнта r необхідно розрахувати такі параметри: 1) відношення глибини приміщення до висоти рівня умовної робочої поверхні до верху вікна

:5,2/ 2,3 = 2,3; 2) відношення відстані до розрахункової точки від зовнішньої стіни до глибини приміщення 3,7/5,2 = 0,7; 3) середньозважений коефіцієнт відбиття стелі, стін, підлоги р = 0,4; 4) відношення довжини приміщення до його глибини: 7,1/5,2 = 1,36. Виходячи із розрахованих показників, із таблиці значень коефіцієнта r при боковому однобічному освітленні визначимо його значення за допомогою формули екстраполяції (4.3) де - значення функції при

і-ому аргументі; - значення функції при (і+1)ому аргументі; - значення функції при заданому аргументі, що знаходиться між значеннями аргументів та ; - (і+1) – те значення аргументу. Звідси r дорівнюватиме: r = 1,7+ (2-1,36) = 1,51 Для визначення коефіцієнта потрібно скористатися таблицею значень світлової характеристики світлових прорізів при боковому освітленні і визначається з наступних співвідношень: а) відношення довжини приміщення до глибини приміщення:

7,1/5,2 = 1,36. б) відношення глибини приміщення до висоти щодо рівня умовної робочої поверхні до верхньої частини вікна: 5,2/2,35 = 2,3 = 16+ 15,16≈15,2 =18+17,16≈17,2 = 15,2+16,6 К = 1 (будинків напроти вікон немає) К=1,4. Підставляючи у формулу (4.2), отримаємо фактичне значення КПО е = = 0,874% Фактичне значення КПО більше нормованого 0,874% ‹ 1,35% . Оскільки фактичне значення природного освітлення менше нормованого 0,874% ‹ 1,35% , то природне освітлення

в приміщенні недостатнє і необхідні заходи щодо його поліпшення. Аналіз достатності штучного освітлення в приміщенні Для освітлення приміщення застосовуються люмінесцентні лампи потужністю 40 Вт. Система освітлення - загальна. Отже, нормоване значення освітленості повинне становить не менше 300 люкс (СНиП ІІ-4-79) [79] Схема розміщення світильників у приміщенні наведено на рисунку 4.3.

Це третій з п’яти рисунок розділу. Розрахуємо значення освітлення (Е) враховуючи те, що потужність ламп -40 Вт, кількість світильників – вісім , в кожному з яких по 2 лампи (рис.4.3). Рисунок 4.3. – Схема розміщення світильників Фактичне значення штучного освітлення розраховуємо за формулою: Е = , (4.4) де F - світловий потік лампи, лк (для люмінесцентних ламп потужність 40Вт – 2100 – 3120); - коефіцієнт використання світлового потоку (0,40,6),

N – кількість світильників у приміщенні; n – кількість ламп у кожному світильнику,; S – площа приміщення, м; K - коефіцієнт запасу (1,5-2), = 1,5; К – коефіцієнт запасу (К=1,5-2) Z – коефіцієнт нерівномірності освітлення. Беремо : , лк =(0,4+0,6)/2= 0,5 N = 8 шт.; n = 2 шт. S = 5,2*7,1 = 36,92 м; К= (1,5+2)/2 = 1,75 Z = 1,1

Розраховуємо фактичне значення штучного освітлення: Е= =294 люкс Отже, фактичне значення штучного освітлення близьке до нормативного (294 300 ), а це свідчить про достатність штучного освітлення в приміщенні Дослідження природної вентиляції Схема розрахунку природної вентиляції наведена на рис. 4.4. Це четвертий з п’яти рисунок розділу. 4.4 – Схема розрахунку природної вентиляції

Розрахуємо об’єм приміщення V = 3,6* 36,92 = 132,912≈132,9 (м) Розрахуємо об’єм приміщення, що припадає на одного працюючого: V = 132,9 /5 = 26,58 (м/чол ) Оскільки згідно з СНиП 2.09.04 – 87 об’єм приміщення, що припадає на одного працюючого, повинен становити 40 (м), що більше ніж фактичне значення даного показника - 26,58 (м/чол ), у відділі потрібно забезпечити повітрообмін не менше

L =30 (м/год.) на кожного працюючого. Розрахуємо необхідний повітрообмін мгод. За формулою = L′ *n, (4.5) де n – найбільша можлива кількість працюючих у приміщенні. = 30*5=150 (м/год.). Знайдемо фактичне значення повітрообміну, користуючись схемою, наведеною на рисунку 4.4, за формулою L = *F*V*3600, (4.6) де - F - площа кватирки, через яку буде виходити повітря, м (F=1,15*0,9 =1,035 м2) - коефіцієнт витрати повітря =0,55; V- швидкість виходу повітря через кватирку, м/с .

ЇЇ можна розрахувати за формулою V = , (4.7) де g - прискорення вільного падіння, g=9,8 м/с; - тепловий тиск, який розраховується за формулою, кг/м: = h*(), (4.8) де і - відповідно об’ємна вага повітря зовні і у середині приміщення, кГ/м. Об’ємна вага повітря визначається за формулою: = 0,465*, (4.9) де Рб – бараметричний тиск, приймаємо (Рб = 750 мм рт.ст )

Т – температура повітря, (для теплого періоду року у приміщенні t =28 С , або Т =310 К, для холодного періоду року відповідно - t= 17 С, або Т=290 К; ззовні приміщення для літа t =24 С , Т =297 К, для зими t= -11 С, Т=262 К.( СНиП 2.04.05 – 91). [80 ] =0,465* = 1,125 кг/м =0,465* = 1,174 кг/м =0,465* = 1,203 кг/м =0,465* = 1,331 кг/м Знайдемо h

із співвідношень: h =h+ h = (4.10) h = 0,85+2,3-1-0,575=1,6 (м) S =(1,035) = 1,0712 (м) S = (2*(1,6/2)) = 2,56 (м) Розв’яжемо систему : 1,6= h+h h = 1,6- h = =0,418 h=1,6 - h 1,6 - h=0,418* h h=1,6 - h h =1,6-1 = 0,6 1,6 = 1,418* h h = Звідси Н = 1* (1,174 – 1,125) = 0,049 Н = 1* (1,331 – 1,203) = 0,128 V = = 0,924 (м/с) V = = 1,444 (м/с)

L = 0,55*1,035*0,924*3600= 1893,55(м/год.). L = 0,55*1,035*1,444*3600= 2959,19 (м/год.). Оскільки фактичне значення повітрообміну значно перевищує нормативне значення як взимку, так і влітку, то природна вентиляція (аерація) неефективна. Тому для підвищення ефективності вентиляції в приміщенні необхідні додаткові заходи. Швидкість переміщення повітря у приміщенні: V = L/(висота*глибина**3600)

V = 2959,19/(3,6*5,2*0,5*3600) =0,088 м/с Таблиця 4.2 – Підсумкова таблиця Параметр Значення параметра Нормативний документ Фактичне Нормоване 1 освітленість штучна (лк) 294 300 СНиП ІІ-4-79 2 значення коефіцієнта природного освітлення (%) 0,874 1,35 СНиП ІІ-4-79 3 температура повітря () Взимку 20 21-25

ДСН 3.3.6.042-99 Влітку 24 22-28 ДСН 3.3.6.042-99 4 відносна вологість повітря (%) Взимку 65 ‹75 ДСН 3.3.6.042-99 Влітку 55 ‹60 ДСН 3.3.6.042-99 5 Повітрообмін (м/год.). Взимку 2959,19 150 СНиП 2.09.04-87 Влітку 1893,55 150 СНиП 2.09.04-87 6 швидкість переміщення повітря м/сек 0,088 ‹ 0,2 ДСН 3.3.6.042-99 Аналіз пожежної безпеки Аналізоване приміщення за небезпекою виникнення пожежі відповідно

до ОНТП 24-86 належить до категорії В (пожежно небезпечні – в ньому наявні легкозаймисті речовини – папір, дерево). Можливими причинами пожежі можуть бути: коротке замикання в електричній мережі, що може спричинити загорання наявних легкозаймистих речовин; займання паперу, дерева через необережне поводження з вогнем; поширення вогню з сусідніх приміщень. Попередити пожежу можна шляхом розроблення правил безпечної поведінки із вогнем, усуненням можливості виникнення короткого замикання.

У разі виникнення пожежі своєчасно та з мінімальними наслідками дають можливість загасити її наявні пожежна сигналізація та вогнегасники. План евакуації працівників та матеріальних цінностей на випадок пожежі наведений на рисунку 4.5. На рисунку позначено: 1 – досліджуване приміщення, шляхи евакуації. 4.3 Заходи щодо поліпшення умов праці Для поліпшення умов праці в досліджуваному приміщенні необхідно покращити

природне освітлення шляхом застосування матеріалів, що підвищують відбиття світлі від внутрішніх поверхонь приміщення, а також зняти сонцезахисні жалюзі. Можна також збільшити коефіцієнт запасу шляхом застосування скла, яке краще пропускає природне освітлення. При цьому зміняться такі показники: 1.загальний коефіцієнт світло пропускання: = 0,8*0,85*1*1*0,9 =0,6 (шляхом зняття сонцезахисних жалюзі) ( =1) 2.коефіцієнт , що враховує відбиття світла від внутрішніх поверхонь приміщення при = 0,5 (за рахунок

застосування для внутрішніх поверхонь приміщення світліших кольорів), звідси r = 2,15+*(2-1,36) = 1,862 е = ≈1,62% В такому випадку фактичне значення освітленості відповідатиме нормативному (1,62›1,35). В приміщенні необхідно поліпшити штучне освітлення, шляхом збільшення кількості світильників. Е= =331 (люкс). Для зменшення надлишкового повітрообміну в холодний період року (2959,19 замість необхідних 150 м/год.) пропонуємо скоротити час провітрювання приміщення до 2959,19 -

60 хв. 150 - хв = =3 хв. за годину.Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.