Реферат по предмету "Астрономия"

Узнать цену реферата по вашей теме


Фотометрія 2

Питання по екзамену з фотограмметрії.


Завдання предмета “Фотограмметрія”, фотограмметричні методи отримання і обробки знімків які ви знаєте?

Фотограмметричні методи і особливості фотограмметричних методів?

Фотографування. Одержання негативів та позитивів?

Види і типи фотоапаратів, експозиція і витривка?

Особливості негативного процесу, відмінність контактного друку від проекційного?

Репродукування фотографічної якості фотозображення, особливості кольорової фотографії?

Поняття про центральну проекцію, основні елементи центральної проекції?

Перспектива точки та прямої лінії, епюри?

Перспектива кута і прямовисної прямої?

Масштаб перспективи?

Перекриття аерознімків. Польові фотолабораторні роботи?

Сучасна технологія фотограмметричної обробки фотознімків?

Вимоги до матеріалів фотограмметричної і фотографічної якості продукції?

Оформлення і здавання матеріалів замовнику.

Процеси при аерофотозйомці. Аерофотозйомки: за відхиленням оптичного променя від прямовисного положення і за маршрутом зйомки?

Елементи внутрішнього і зовнішнього орієнтування?

Залежність між плоскими координатами точок місцевості і аерознімками?

Спільний вплив кута нахилу і рельєфу місцевості на геометричні властивості аерознімка?

Робоча площа аерознімка. Відмежування робочих площ?

Визначення масштабу аерознімка?

Використання аерознімків при проведенні землевпорядних робіт?

Взаємоз’язок між плоскими координатами точок місцевості та аерознімка, кут нахилу аерознімка, рельєф місцевості спільно впливають на геометричні властивості знімка?

Поняття про дешифрування аерознімків.

Дешифрувальні ознаки об’єкта.

Зміст, особливості, технологія і об’єкти сільськогосподарського дешифрування.

Інструменти і прилади, які використовують під час дешифрування.

Характеристика видів дешифрування.

Викреслювання і оформлення дешифрованих аерофотознімків.

Матеріали, які здають замовнику після дешифрування.

Методи і види дешифрування, дешифрувальні ознаки?

Поняття про прив’язку аерознімків?

Підготовчі роботи з прив’язки аерознімків.

Розміщення зон розташування розпізнавальних знаків?

Рекогносцировка пунктів державної геодезичної мережі і меж згущення.

Вибір способу геодезичної прив’язки аерознімків?

Вибір і оформлення опознаків на аерознімках місцевості.

Прив’язка меж землекористувань (землеволодінь).

Матеріали, які здають внаслідок прив’язки аерознімків.

Загальні поняття про трансформацію аерознімків.

Методика графічного, оптико-графічного і фототрансформування аерознімків.

Особливості різних видів трансформування і їх відмінність?

Поняття про фотоплани та їх використання при проведенні землевпорядних робіт.

Монтування фотопланів.

Дешифрування фотопланів.

Способи перенесення елементів дешифрування з аерознімків на фотоплан.

Виготовлення контурних планів за фотопланами.

Монтування мозаїчного фотоплану і оцінка якості його виготовлення. Зарамкове оформлення мозаїчного фотоплану.

Комбінований метод зйомки і галузь його застосування.

Технологічна схема проведення комбінованого методу зйомки.

Прилади, щ використовуються при комбінованому методі зйомки.

Підготовчі роботи.

Робочий проект зйомочного обгрунтування.

Розпізнавання та закріплення точок зйомочного обгрунтування.

Створення висотного зйомочного обгрунтування.

Зйомка рельєфу місцевості, дешифрування і оформлення топографічного фотоплану.

Матеріали, що здають внаслідок зйомки.

Комбінований метод зйомки на аерознімках.

склад підготовчих робіт при комбінованому методі.

Особливості створення висотного зйомочного обгрунтування.

Поняття про диференційний метод, його застосування.

Технологічна схема процесу виготовлення топографічної карти диференційним методом.

Використання стереоскопічного зору для визначення перевищення точок місцевості.

Стереоскоп та його використання.

Топографічний стереометр проф. Ф.В. Дробишева.

Стереокомпаратор.

Поняття про універсальний метод.

Технологічна схема процесу виготовлення топографічної карти універсальним методом.

Будова універсальних приладів.

Поняття про виготовлення топографічної карти на стереопроекторі та стереографі.

Основні поняття про наземну фототопографічну зйомку, її переваги і недоліки, галузь застосування.

Визначення координат точок місцевості при наземній фототопографічній зйомці.

Польові і камеральні роботи.

Поняття про космічну зйомку поверхні Землі, галузь застосування, її відмінність від аерофотозйомки.

Методи одержання зображення поверхні Землі при космічній зйомці.

Використання матеріалів космічної зйомки.

Поняття про фотограмметричний метод коректування планів зйомки минулих років.

проведення періодичних аерозйомок.

Підготовчі роботи при проведенні корегування планів зйомок минулих років.

Виявлення змін, що відбулися на місцевості.

Польова перевірка наслідків камерального дешифрування.

Оформлення відкоригованих планів.

Поняття про встановлення і відновлення меж землекористувань (землеволодінь).

переваги використання матеріалів аерофотозйомки перед наземними видами зйомки при встановленні і відновленні меж.

Техніка відновлення та встановлення меж при використанні аерознімків та фотопланів.

Способи дешифрування та прилади, що використовуються в процесі використання робіт при встановленні і відновленні меж землекористувань (землеволодінь).

Можливості використання аерознімків і фотопланів під час обліку земель.

Технологічні схеми проведення робіт з кількісного обліку і інвентаризації земель землекористування, ведення земельного кадастру в населених пунктах

Фотозображення місцевості як важливе джерело інформації під час землевпорядного проектування і перенесення проекту в натуру.

Використання аерознімків і фотопланів під час перенесення проектів в натуру.

Особливості техніки перенесення елементів проекту в натуру з використанням фотозображення місцевості.Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат «Могилевский инструментальный завод»
Реферат Организация и планирование цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики химического предприятия
Реферат Управление стрессами
Реферат Comparison Within Clarissa Dalloway Essay Research Paper
Реферат Мой любимый поэт Серебряного века А. А. Блок
Реферат The Womans Proper Role In Society Essay
Реферат Нам в настоящем надо знать прошлое, чтобы жить в будущем
Реферат «синяя волна 2011»
Реферат Windmere Corp Essay Research Paper WINDMERE CORPORATIONWhat
Реферат И.А.Гончаров. Пути, которые не выбирал Обломов
Реферат Производственная мощность предприятия 6
Реферат 01. 01. 02 – Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление
Реферат Печорин и контрабандисты анализ главы Тамань романа Лермонтова Герой нашего времени
Реферат Особенности проектирования товарного парка нефтеперерабатывающих заводов
Реферат Absolute Power In Antigone Essay Research Paper