Реферат по предмету "Лингвистика"

Узнать цену реферата по вашей теме


музеи Эстонии

Muuseumid eesti rahva kultuuri sдilitajad. Eesti vanimad musiumid on alguse saanud baltisaklaste kogudest. Esimene muuseum avati Tallinnas 1802. A. See oli Tallinna apteekri Burcharti ajalooliste esemete kogu. Tartu ьlikooli kunstimuuseum, mis praegu kannab Klassikalise Muinsusteaduse Muuseumi nime, asutati 1803.a. Eestlaste ьheks tдhtsamaks muuseumiks on olnud ja on sьani


Eesti Rahva Muuseum Tartus, mis loodi 1909 a. muusiumi ьlesandeks oli etnograafiliste esemete ja rahvaluule kogumine, sдilitamine ja uurimine. Seal hoitakse ka praegu eesti rahva tarbeesemeid, rхivaid, kunstiteoseid. 17 novembril 1919 a. otsustas rхhm eesti kunstnikke, et ka Tallinnas peab olema oma muuseum. 1921a avati Kadrioru lossis musiumi esimene ekspositsioon. Maja amortiseerimise tхttu todi muuseum fondid ьle


Toompeale Rььtelkonna hoonesse, kus korraldatakse pьsiekspositsioone eesti kunsti klasikast. Siis on esindatut ka Lддne- Europa ja vene kunst. Tallinna linna museumi ekspositsion on pьhendatud Tallinna ajalole alates Pхhjasхjast kuni tдnapдevani. Siin vхib nдha ajaloolisi mццbliesemeid, nхusi, riideid, mis kхik aitavad mхista ja ette kujutada linnaelanike elu paljude aastakьmnete jooksul.


Meremuuseumi ekspositsionis on materialid laevaehituse, meresхidu ja kalapььgi kohta Eestis. Laevamudelite kollektsioon rддgib laevasхidu ajaloost. Huvitav on tutvuda vanade purjekatega, imetleda nььdaegseid kauba ning reisilaevu. Siin on vдlja pandud ka (Baltimere) Lдnemere tдhtsamate majakate makettid. Tarbe kunstimuuseumi esimesel korrusel korraldatakse nдitusi.


Teisel ja kolmandal korrusel on eesti tarbekunsti pьsinдitus: vaibad, klaaskeraamika, nahk- ja metallesemed. Muuseum asub Laide tдnaval. Ajaloomuseumis Pikal tдnaval on vдlja pandud vддrtuslik dokumentalsete materialete kolektsion: kaardid, plaanid, materialid Pхhja-Eesti mхisate kohta. Relvakondis sдilitatakse kьlm- ja tulirelvi alates 11 sajandist. Unikaalne mьndikogu sisaldab 112829 mьnti ja medalli.


Teatri ja musikamuiseumi eksponaadid jutustavad eestiteatri- ja musikakultuuri arengust. Huvitav on rahvapillide kollektsion. Ьks kьlastatavamaid museume on Vabaхhumuuseum Rokkalmares kaunis pargis merekaldal. Muuseum annab ьlevaate Eesti taluarhitektuurist 18 sajandist kuni 20 sajandi alguseni. Kьlapilti tдiendavad ainulaadne vдike puukirik, kьlakхrts, mittu tuuleveskit, veseveski, vхrgumaja,


kabel ja muud. Eesti taluehitised on enamasti puust, tugeva хlg vхi rookattusega. Hoonetes on eksponeeritud iseloomulik sisustus, tццriistad, tarbeesemed. Kadriorus on Peeter I majamuseum, mis valmis 1714 a peatuspaigana tsaarile tema Tallinna kьlaskдikudel. Veel on nii Tallinnas kui ka kogu Eestis mitmeid majamuseume. Kirjanduslikud majamuseumid on


Anton Hanson Tammsaare majamuuseumid Kadriorus ja Vargnдel, Fridebert Tuglase Tuglase majamuuseum Nхmmel, Eduard Vilde muuseum Kadriorus, Oskar Lutsu muuseum Tartus, Lidia Koidula majamuuseum Pдrnus, August Jakobsoni majamuuseum Kurgjal. Kunstnike muuseumid- kunstimuuseumid :Kristjan


Raua muuseum Nхmmel, Ants Laikmaa muuseum Taeblas, Adamson Ericu muuseum Tallinna vanalinnas.Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Розроблення рекламної стратегії на прикладі ЗАТ Хлібзавод Салтівский
Реферат Freedom Not Always The Answer Essay Research
Реферат Психологические особенности здорового образа жизни
Реферат Слова-сорняки в русском языке
Реферат Розничные торговые сети и их роль в обслуживании населения
Реферат Развитие политической мысли
Реферат 1. 1 Ідентифікаційний код за єдрпоу
Реферат Розробка комплексу маркетинга фірми Схід
Реферат Использование системы управления базами данных Acceess при ведении бухгалтерского учета затрат на производство
Реферат 1744 -1835 восстановление
Реферат Розробка комплексу маркетингу фірми
Реферат Организация деятельности PRслужбы на примере коммерческой организации ООО Флагман предоставляющей
Реферат Гай Юлий Цезарь 2
Реферат Розробка маркетингової програми для підприємства Нова-Хім
Реферат ГАТТ эволюция деятельности и итоги Уругвайского раунда