Реферат по предмету "Компьютеры и цифровые устройства"

Узнать цену реферата по вашей теме


Программирование и алгоритмические языки

Мнстерство освти науки Украни Сумський державний унверситет Кафедра Моделювання складних систем КУРСОВА РОБОТА з предмету Програмування алгоритмчн мови на тему Використання пдпрограм Виконав студентКоваль .В.ГрупаЕСЗТ-81сФакультетзаочнийПереврив викладачАндрнко В Варант роботи14 Суми 2001 ЗМСТ Змст2Вступ31.Завдання 141.1Постановка задач41.2Виршення задач програма41.3Отриманий

результат псля виконання програми51.4Аналз отриманого результату51.5Опис формату пдпрограми функц61.6Формальн та фактичн параметри функц62.Завдання 272.1Постановка задач72.2Виршення задач програма72.3Отриманий результат псля виконання програми2.4Аналз отриманого результату2.5Опис формату пдпрограми процедури2.6Формальн та фактичн параметри процедури3.Опис використаних в програмах операторвВикористана лтература ВСТУП Часто в пдпрограм виявляються однотипн длянки, як виконують т ж сам обчислення, але з рзними даними.

Так частини програм доцльно оформлювати у вигляд пдпрограм. Використання пдпрограм дозволя 1 зробити основну програму бльш наочною компактною 2 зменшити обм використовувано памят ЕОМ 3 скоротити час налагодження, тому що програмування налагодження основно програми пдпрограми можуть виконувати паралельно рзн програмсти. В Турбо-Паскал видляють два види програм процедури функц. Структура процедур функцй така ж, як структура основно

програми, тобто включа заголовок блок. В свою чергу блок складаться з роздлу описв роздлу операторв. Текст процедури або функц може бути розташований в основнй програм одним з нижчевикладених способв 1 розташований безпосередньо в роздл опису основно програми 2 записаний у окремий файл вставлений в роздл описв основно програми за допомогою директиви комплятору I мяфайлу 3 оформлений у вигляд зовншнього модуля це можуть бути або стандартн модул, або поряд з використанням

стандартних модулв кожний програмст ма можливсть органзац власних модулв. Структура любого модуля ма вигляд unit мя модуля interface uses списоквикористовуванихмодулв Вдкрит оголошення implementation uses списоквикористовуванихмодулв Власн оголошення Процедури та функц begin end. ЗАВДАННЯ 1 Постановка задач Обчислити суми елементв нижнх трикутних матриць для матриць

А15,15 В20,20. Виконати з використанням пдпрограми функц. Виршення задач Program KursTask1Uses Crt Const n4 m6 Type MasArray1 m,1 m of RealVar a,b Mas Sa,Sb Real - Пpоцедуpа встановлення кольоpу шpифта - Procedure Tc pInteger Begin TextColorp End - Пpоцедуpа введення числових елементiв матpиць -

Procedure InT kString xInteger Var mMas Var i,j Integer Begin For i1 To x Do Begin For j1 To x Do Begin WriteМасив TC15 Writek TC7 Write строка TC15 Writei TC7 Write елемент TC15 Writej TC7 Write TC15 ReadLnmi,j TC7 End End End - Функцiя обчислення суми елементiв нижньо тpикутно матpицi -

Function Sum kString xInteger Var mMasReal Var i,j,t Integer s Real Begin t0 s0 For i1 To x Do Begin tt1 For j1 To t Do Begin ssmi,j End End Sums End - Основна пpогpама - Begin ClrScr InTA,n,a InTB,m,b SaSumA,n,a WriteСума елементiв нижньо тpикутно матpицi TC15 WriteA TC7 Write доpiвню TC15 WriteLnSa52 TC7

SbSumB,m,b WriteСума елементiв нижньо тpикутно матpицi TC15 WriteB TC7 Write доpiвню TC15 WriteLnSb52 TC7 ReadKey End. Отриманий результат псля виконання програми Масив A строка 1 елемент 1 -5Масив A строка 1 елемент 2 -4Масив A строка 1 елемент 3 -3 Масив A строка 1 елемент 4 -2

Масив B строка 6 елемент 10 Масив B строка 6 елемент 11 Масив B строка 6 елемент 12 Масив B строка 6 елемент 13 Масив B строка 6 елемент 14 Масив B строка 6 елемент 15 Сума елементiв нижньо тpикутно матpицi A дорiвню 40.00 Сума елементiв нижньо тpикутно матpицi B доpiвню 35.00

Аналз отриманого результату Для зручност побудови програми замсть параметрв 15,15 та 20,20 матриць А В вдповдно, були використан розмри 4,4 та 6,6, як можуть змнюватися шляхом змни чисельних значень констант n та m. Вище приведено результат, обчислений програмою. При введенн обох матриць, вводяться вс числов значення, а потм з створених матриць видляться нижня трикутна матриця за даними завдання Матриця АМатриця

В-20-19-18-17-16-15-5-4-3-2-14-13-12-11- 10-9-1012-8-7-6-5-4-33456-2- Для переврки врност обчислення програмою суми елементв нижньо трикутно матриц виконамо пдрахунок для матриц масиву А переврочне обчислення 5 1 0 3 4 5 7 8 9 10 40 результат обчислення програми Сума елементiв нижньо тpикутно матpицi A дорiвню 40.00 Як ми можемо бачити, результати дентичн, а це свдчить про те, що програма обробила вхдн дан врно видала

врну вдповдь. Вищевикладене може обгрунтовано свдчити про те, що програма виконана врно. Опис формату пдпрограми функц Пдпрограма функця використовуться, якщо в програм виявляються однотипн длянки, як виконують т ж сам обчислення, але з рзними даними. Структура функц така ж, як структура основно програми, тобто включа заголовок блок. В свою чергу блок складаться з роздлу операторв. Загальний вигляд функц function мя формальнпараметри

тип Особливост пдпрограми-функц 1 функця ма тльки один результат виконання але може мати деклька вхдних параметрв 2 результат позначаться менем функц, тому в роздл операторв функц обовязково повинен бути присутнм оператор присвоювання, в лвй частин якого стоть мя ц функц 3 в заголовку функц обовязково повинен бути вказаний тип функц 4 виклик функц в основнй програм здйснються безпосередньо усередин вираження по мен з вказуванням фактичних параметрв. Формальн фактичн параметри функц

Формальн параметри представляють собою список перемнних з вказуванням х типу, як вддляються один вд одного крапкою з комою. В представленй вище програм використовуван формальн параметри функц перемнна, яка вказу мя масиву, який обробляться усередин ц функц mMas перемнна, яка вказу розмрнсть масиву xInteger та символьне значення А або В мя матриц kString Function Sum kString xInteger Var mMasReal Фактичн параметри указуються безпосередньо усередин тла основно програми

при виклику функц псля мен в дужках. ЗАВДАННЯ 2 Постановка задач Обчислити суми кльксть елементв, як знаходяться в нтервал вд a до b для матриць X10,8 Y10,12. Виконати з використанням пдпрограми процедури. Виршення задач Program KursTask2 Uses Crt Const h5 m4 n6 Type MasArray1 h,1 n of Real Var x,y Mas a1,b1,a2,b2

Integer v1,v2 Integer Sx,Sy Real - Пpоцедуpа встановлення кольоpу шpифта - Procedure Tc pInteger Begin TextColorp End - Пpоцедуpа введення числових елементiв матpиць - Procedure InT kString xInteger Var mMas Var i,j Integer Begin For i1 To h Do Begin For j1 To x Do Begin WriteМасив TC15 Writek TC7 Write строка TC15 Writei TC7 Write елемент

TC15 Writej TC7 Write TC15 ReadLnmi,j TC7 End End End Procedure Out kString a,b,vInteger sReal Begin WriteСума елементiв матpицi ,k, в iнтеpвалi вiд WriteLna, до ,b, доpiвню ,s52 WriteLnКiлькiсть обчислених елементiв доpiвню ,v End - Пpоцедуpа обчислення суми елементiв та х кiлькостi - Procedure Sum xInteger a,b Integer mMas Var sReal

Var vInteger Var i,j,p Integer Begin p0 s0 v0 For i1 To h Do Begin For j1 To x Do Begin pp1 If p aandp b Then Begin ssmi,j vv1 End End End End - Основна пpогpама - Begin ClrScr InTX,m,x InTY,n,y WriteLnЗадайте iнтеpвал для матpицi X Write вiд ReadLna1 Write до ReadLnb1 Summ,a1,b1,x,

Sx,v1 WriteLnЗадайте iнтеpвал для матpицi Y Write вiд ReadLna2 Write до ReadLnb2 Sumn,a2,b2,y,Sy,v2 OutX,a1,b1,v1,Sx OutY,a2,b2,v2,Sy ReadKey End. Отриманий результат псля виконання програми Масив X строка 1 елемент 1 -10 Масив X строка 1 елемент 2 -9 Масив X строка 1 елемент 3 -8 Масив X строка 1 елемент 4 -7

Масив Y строка 5 елемент 3 16 Масив Y строка 5 елемент 4 17 Масив Y строка 5 елемент 5 18 Масив Y строка 5 елемент 6 19 Задайте iнтеpвал для матpицi X вiд 5 до 12 Задайте iнтеpвал для матpицi Y вiд 7 до 15 Сума елементiв матpицi X в iнтеpвалi вiд 5 до 12 доpiвню -20.00 Кiлькiсть обчислених елементiв доpiвню 8 Сума елементiв матpицi

Y в iнтеpвалi вiд 7 до 15 доpiвню 0.00 Кiлькiсть обчислених елементiв доpiвню 9 Аналз отриманого результату Для зручност побудови програми замсть параметрв 10,8 та 10,12 матриць X та Y вдповдно, були використан розмри 5,4 та 5,6, як можуть змнюватися шляхом змни чисельних значень констант m та n. Вище приведено результат, обчислений програмою. При введенн обох матриць, вводяться вс числов значення, потм користувач познача нтервал для обох матриць

окремо, в якому потрбно виконати пдсумовування та пдрахунок клькост пдсумованих елементв в даному випадку для матриц X вд 5 до 12, а в матриц Y вд 7 до 15 елементу матриц Матриця XМатриця Y-10-9-8-7-10-9-8-7-6-5-6-5-4-3-4-3-2-10 1-2- Для переврки врност обчислення програмою суми елементв в заданому нтервал вд 5 до 12 матриц Х, виконамо пдрахунок видлених елементв для ц матриц переврочне обчислення 6 5 4 3 2 1 0 1 20 кльксть

елементв 1 2 3 4 5 6 7 8 результат обчислення програми Сума елементiв матpицi X в iнтеpвалi вiд 5 до 12 доpiвню -20.00 Кiлькiсть обчислених елементiв доpiвню 8 Як ми можемо бачити, результати дентичн, а це свдчить про те, що програма обробила вхдн дан врно видала врну вдповдь на обидва запитання в обох матрицях масивах. Вищевикладене може обгрунтовано свдчити про те, що програма виконана врно.

Опис формату пдпрограми процедури Пдпрограма процедура так же, як функця, використовуться якщо в програм виявляються однотипов длянки, як виконують т ж сам обчислення, але з рзними даними. Структура процедури така ж, як структура основно програми, тобто включа заголовок блок. В свою чергу блок складаться з роздлу операторв. Опис процедури ма вигляд Procedure мя формальнпараметри роздл описв begin роздл операторв end розмщуться в основнй програм program

в роздл описв. Тут мя мя процедури. Роздл описв, як в основнй програм, включа роздли label, const, type, var роздл процедур та функцй. Параметри процедур можуть бути трьох видв 1 параметри-значення вхдн параметри 2 параметри-перемнн вихдн параметри 3 параметри процедурного типу. Опис вхдних параметрв процедури в списку формальних параметрв ма такий вигляд списокперемнних1тип1 списокперемнних2тип2 Вдповдно опис вихдних параметрв вигляда так var списокперемнних1тип1 var списокперемнних2тип2

В Турбо-Паскал допускаться також використання нетипзованих вихдних параметрв, як мають вигляд var списокперемнних Виклик процедури в основнй програм вдбуваться оператором виду мяпроцедури фактичнпараметри Формальн фактичн параметри процедури Формальн параметри мають вигляд списку перемнних з указуванням х типу, як вддляються один вд одного крапкою з комою. Ц перемнн не описуються в роздл опису процедур. Допускаться використання процедур без списку перемнних.

При виклику процедури в основнй програм, задаються параметри, як являють собою фактичн параметри, як перелчен через кому без вказвки х типу. Мж формальними фактичними параметрами повинна бути вдповднсть по клькост параметрв, порядку х слдування типу даних. мена вдповдних параметрв можуть бути однаковими або рзними. Вхдними фактичними параметрами можуть бути константи, перемнн вирази. Вихдними фактичними параметрами можуть бути тльки перемнн.

Опис використаних в програмах операторв Programзаголовок програми, в якому вказуться мя програми утворються так, як мена перемнних.Usesслугу для використання модулв в програм.Crtстандартний модуль Турбо-Паскаля, який пдтриму текстовий режим дозволя задавати колр фону чи шрифту, константи для органзац прямо адресац вдео памят DirectVideoboolen, встановлення яскравост свтння виведених на екран символв LowVideo, NormVideo, HighVideo, очищення активного вкна встановлення курсору в верхнй

лвий кут ClrScr та нше.Constроздл констант якщо в програм використовуються константи, як мають достатньо громздкий запис, або змнн константи для рзних варантв програми.Typeопис мен типв перемнних, як вдрзняються вд стандартних, тобто перемнн типу перечислення, обмежен перемнн, масиви т.д.Varроздл, в якому описуються вс перемнн, як зустрчаються в програм.Procedureоператор пдпрограми-процедури описаний вище.

Functionоператор пдпрограми-функц описаний вище.Readоператор вводу - кожне введене значення послдовно присвоються перемнним з списку Read списокперемннихReadLnте ж, що попереднй оператор, тльки псля введення даних вдбуваться перехд на нову строку тобто наступний оператор введення буде вводити дан з ново строки, а якщо оператор записуться без вказування перемнно, то вдбуваться перехд на наступну строку без вводу даних, достатньо тльки натиснути клавшу Enter .Writeоператор виводу виводить послдовно значення перемнних

з списку, або виводить текст, занесений в одинарн лапки Write списокперемнних, текст WriteLnте ж саме, що попереднй оператор, але псля виводу перемнних здйснються перехд на нову строку наступний оператор виводу буде виводити дан з початку ново строки, а якщо оператор записуться без вказування перемнно або тексту, то вдбуваться перехд на нову строку без виводу даних.оператор присвоювання мен перемнно присвоються конкретний вираз мяперемнно виразForоператор циклу, який

ма загальний вигляд for IN1 to N2 do оператор тут I перемнна циклу N1, N2 початкове кнцеве значення перемнно циклу. В якост перемнно типу можна використовувати тльки просту перемнну, а в якост N1, N2 можуть використовуватися вирази за виключенням речовинного типу real.Ifоператор умовного переходу, який ма загальний вигляд if логчнийвираз then оператор1 else оператор2 тут квадратн дужки означають, що конструкця else з оператором 2 може бути вдсутня.

Перед else крапка з комою не ставиться. Оператор 1,2 це прост або складен оператори. Якщо логчний вираз стинний, то виконуться оператор 1, накше оператор 2 або наступний за if оператор, якщо else вдсутн. В якост операторв 1,2 можуть бути використан нш оператори if, в цьому випадку кожне else вдноситься до найближчого злва if, який не ма else.Beginз цього ключового слова починаться частина програми роздлу операторв починаться роздл, або ж вцлому

програма.Endцим ключовим словом закнчуться частина програми роздлу операторв закнчуться роздл, або ж вцлому програма. Використана лтература 1. Borland Pascal 7.0 Резидентная программа-справочник. Москва ПО Object Windows , 1993. 2. Турбо-Паскаль 5.0 Руководство пользователя. Калинин НПО Центрпрограммсистем, 1990. 3. Офицеров

Д.В Старых В.А. Программирование в интегрированной среде Турбо-Паскаль Справ. пособие. Мн. Беларусь, 1992. 240 с. ил. 4. Перминов О.Н. Программирование на языке Паскаль, М. Радио и связь, 1988. 5. Довдкова система по мовам програмування електронна верся.Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Стимулирование сбыта, оценка эффективности
Реферат Статистическое изучение основных фондов 2
Реферат Классификация видов чтения применительно к обучению чтению специализированной литературы в неязыковом вузе
Реферат Красноголовый трупиал
Реферат Формирование Британской парламентской системы в первой трети XIX в
Реферат История Киево Могилянской академии
Реферат Структура рекламного агентства
Реферат Наукове співробітництво України з країнами східної Европи в соціально-гуманітарній сфері 1970-1980-і
Реферат Спекание нанокристаллического карбонитрида титана под высоким давлением и его физико-механические
Реферат Творцы электрической сварки Н.Г. Славянов, Н.Н. Бенардос
Реферат Тумуская катастрофа
Реферат Школьная форма
Реферат Региональная политика регулирования уровня жизни населения в условиях постсоветской трансформации общества
Реферат Гражданская война в Великом княжестве Литовском 1389 1392
Реферат Тридцатилетняя война