Реферат по предмету "Иностранный язык"

Узнать цену реферата по вашей теме


Усні теми з англійської мови pdf

E N G L I S H
НАЙКРАЩІ
тем
TEXTS FOR
TOPICS
Автентичні тексти
для читання Тематичний словник
Словник географічних назв
Транскрипція
міжнародного стандарту
Навчальне видання
ENGLISH TOPICS
Найкращі з 1000 усних тем з паралельним перекладом
для учнів 5—11 класів та абітурієнтів
Укладачі: ФІЩЕНКО Олена Петрівна, ЯРЦЕВА Ганна Валеріївна,
АБРАДЖИОНІ Сергій Олексійович, БОРИСОВААліна Олексіївна,
ДЗЮБА Віктор Корнійович, КАМАЄВА Лариса Дмитрівна,
КАРПЕНКО Олена Володимирівна, НЕСНОВА Ірина Анатоліївна,
ПАЩЕНКО Лариса Василівна, ПОГОЖИХ Галина Миколаївна, ЧАБАН Галина Павлівна
Редактор Т. М. Матвієнко
Технічний редактор В. І. Труфен
Коректори Ю. М. Пухова, С. О. Громико
ТОВ «Веста». Свідоцтво ДК № 2540 від 26.06.2006. 61064 Харків, вул. Бакуніна, 8А.
З п и т а н н я м и та п р о п о з и ц і я м и з в е р т а т и с я за тел.: (057) 719-48-65, 719-58-67.
Д л я л и с т і в : 61045, Х а р к і в , а/с 3355, «Ранок». E-mail: office@ranok.kharkov.ua
Адреса редакції: 61145, Харків, вул. К о с м і ч н а , 21а.
З п и т а н ь р е а л і з а ц і ї з в е р т а т и с я за тел.: у Харкові — (057) 712-91-44, 712-91-46, 712-91-47;
у К и є в і — 495-14-53, 241-40-20; у Дніпропетровську — 43-46-95; у Донецьку — 345-98-24;
у Ж и т о м и р і — 41-35-98; у Львові — 233-53-39; у Сімферополі — 29-94-14.
e-mail: commerce@ranok.kharkov.ua
www.ranok.com.ua
© Фіщенко О. П., Ярцева Г. В., Абраджионі С. О.,
Борисова А. О., Дзюба В. К., Камаєва Л. Д., Карпенко О. В., Неснова І. А., Пащенко Л. В., Погожих Г. М., Чабан Г. П., 2006
Зміст
I. UkraIne (Україна)
Ukraine (Україна) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 We Live in Ukraine (Ми живемо в Україні) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 State System of Ukraine (Державний устрій України ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Constitution of Ukraine (конституція України) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Geographical Position of Ukraine (Географічне
положення України ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Climate of Ukraine (клімат України) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 animals and Plants in Ukraine (Тварини і рослини України ) . . . . . . . . . . . . . . . . 27 an Outstanding event in Ukrainian History
(Знаменна подія в історії України) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
an episode from the History of Ukraine
(Епізод з історії України ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ukrainian Places of Interest (Визначні пам’ятки України) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Sorochinsky Fair (Сорочинський ярмарок) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Health Service in Ukraine (Охорона здоров’я в Україні) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 The Doctor. Our Health (Доктор . наше здоров’я) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 relations between Ukraine and english-Speaking Countries
(Зв’язки України з англомовними країнами) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Foreign affairs of Ukraine (Українські міжнародні відносини) . . . . . . . . . . . . . . 39 The Political Situation in Ukraine and abroad
(Політична ситуація в Україні і за кордоном) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Voting in Ukraine (Голосування в Україні) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
II. reGIOnS anD CITIeS OF UkraIne (рЕГіОни Та МіСТа України)
Зміст l
Dnipropetrovsk region (Дніпропетровська область) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Dnipropetrovsk (Дніпропетровськ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Donetsk region (Донецька область) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Donetsk (Донецьк) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Ivano-Frankivsk region
(івано-Франківська область) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ivano-Frankivsk (івано-Франківськ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 kamianets-Podilskyi (кам’янець-Подільський) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 kharkiv region (Харківська область) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 kharkiv (Харків) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 kherson region (Херсонська область) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 kherson (Херсон) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 khmelnytskyi region (Хмельницька область) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 khmelnytskyi (Хмельницький) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 kirovohrad region (кіровоградська область) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 kirovohrad (кіровоград) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 kolomyia (коломия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 kremenets (кременець) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Luhansk region (Луганська область) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Luhansk (Луганськ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Lviv region — area of the Developed economic Cooperation
(Львівська область — зона вільної економічної торгівлі) . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
l Зміст
Simferopol (Сімферополь) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Ternopil region (Тернопільська область) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Ternopil is a Place of Culture (Тернопіль — місто культури) . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Transcarpathia is a Special region
(Закарпатський особливий регіон) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Uzhhorod (Ужгород) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Vinnytsia region (Вінницька область) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Vinnytsia (Вінниця) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Volyn region (Волинська область) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Lutsk — Centre of the Volyn region
(Луцьк — центр Волинської області) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Zaporizhia region (Запорізька область) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Zaporizhia (Запоріжжя) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Zhytomyr region (Житомирська область) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Zhytomyr (Житомир) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 The Town Where I Live (Місто, у якому я живу) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 The Most Beautiful Place on earth
(найкрасивіше місце на землі) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
My Home Town (Моє рідне місто) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Our Street (наша вулиця) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
III. Great Britain (ВЕЛикОбриТанія)
Great Britain (Великобританія) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Uk Political System (Політична система Великобританії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 national emblems in Great Britain
(національні емблеми у Великобританії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Geographical Position of Great Britain
(Географічне положення Великобританії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Climate of Great Britain (клімат Великобританії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 From the History of Great Britain
(З історії Великобританії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Outstanding events in the Life of Great Britain
(Видатні події в житті Великобританії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Tchaikovskyi in england (Чайковський в англії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 London — the Capital of the Uk (Лондон — столиця Великобританії) . . . . . . . 144 History of London (історія Лондона) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Places of Interest in London (Визначні пам’ятки Лондона) . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Зміст l
Main Theatres in London (Головні театри Лондона) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Shopping in London (Магазини в Лондоні) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 History of Wales (історія Уельсу) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Cities and Towns of Great Britain
(Великі і малі міста Великобританії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Sights of Great Britain (Визначні пам’ятки Великобританії) . . . . . . . . . . . . . . . . 154 The english Mint (англійський монетний двір) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Uk Health Service (Охорона здоров’я у Великобританії) . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 english Cookery and Meals (англійська кухня та їжа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 The english Character (англійський характер) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 english Traditions (англійські традиції) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Gardening (Садівництво) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Fireplaces (каміни) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Customs and Traditions in Great Britain
(Звичаї і традиції у Великобританії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
British Customs (Звичаї британців) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 The Ukrainian Diaspora (Українська діаспора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
IV. THe USa (СШа)
The USa (СШа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Political System of the USa (Державний устрій СШа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Geographical Position of the USa (Географічне положення СШа) . . . . . . . . . 175 Climate and nature of the USa (клімат і природа СШа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 From the History of the USa (З історії СШа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
an episode from the History of the USa (Епізод з історії СШа) . . . . . . . . . 178 Discovery (Відкриття) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 The Colonies (колонії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 The Civil War (Громадянська війна) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
World War I (Перша світова війна) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 The northeast (Північний схід) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
The “Melting Pot” («казан, що тане») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Cities of the Sea (Приморські міста) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 new england (нова англія) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 The Base of Industry (Основа індустрії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Outstanding events from the History of america
(Видатні події в історії СШа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
l Зміст
Cities and Towns of the USa (Великі і малі міста СШа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Sights of the USa (Визначні пам’ятки СШа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 american Customs and Traditions (Звичаї та традиції в СШа) . . . . . . . . . . . . . 198 american Food and Drink (американська їжа і напої) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
V. CanaDa (канаДа)
Canada (канада) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Geographical Position of Canada (Географічне положення канади) . . . . . . . . 203 Climate and nature of Canada (клімат і природа канади) . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Outstanding Historical events of Canada
(Видатні історичні події канади) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Political System of Canada (Політична система канади) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Canadian Cities and Towns (Великі і малі міста канади) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 The Ukrainian Diaspora in Canada (Українська діаспора в канаді) . . . . . . . . . . 211
VI. aUSTraLIa (аВСТраЛія)
australia (австралія) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Geographical Position of australia (Географічне положення австралії) . . . . . 214 Climate and nature of australia (клімат і природа австралії) . . . . . . . . . . . . . 216 new Zealand — the Country of Long White Clouds
(нова Зеландія — країна довгих білих хмар) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Outstanding Historical events of australia
(Видатні історичні події австралії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Political System of australia (Політична система австралії) . . . . . . . . . . . . . . . 221 australian Cities and Towns (Великі і малі міста австралії) . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
VII. aBOUT MySeLF (ПрО СЕбЕ)
My Biography (Моя біографія) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 about Myself (Про себе) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 My Birthday (Мій день народження) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 My Family (Моя родина) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 My Parents (Мої батьки) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 about My Mother (Про мою маму) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 My Parents’ Working Day (робочий день моїх батьків) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 My Parents’ Vacation (Відпустка моїх батьків) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 My Friend (Мій друг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 appearance (Зовнішність) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Character (Характер) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Our House and Flat (наш будинок і квартира) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 My Favourite room (Моя улюблена кімната) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 My Friend’s House (будинок мого друга) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 an Ideal House (ідеальний будинок) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 The House of My Dream (будинок моєї мрії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 My Working Day (Мій робочий день) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 after School (Після школи) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Our Duties about the House (Обов’язки по дому) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 My Day Off (Мій вихідний) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 My everyday Meals (Моя повсякденна їжа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Shops and Shopping (Магазини) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 animals (Тварини) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Pets (Домашні улюбленці) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Choosing a Career (Вибір професії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 My Future Profession (Моя майбутня професія) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 My Plans for the Future (Мої плани на майбутнє) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 a Good Beginning Makes a Good ending
(Гарний початок сприяє гарному закінченню) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
a Citizen Is not a Profession (бути громадянином — не професія) . . . . . . . . . 262
VIII. In SCHOOL (У ШкОЛі)
Our School (наша школа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 My School (Моя школа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Our Classroom (наш клас) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 The School Library (Шкільна бібліотека) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 My Favourite Subject (Мій улюблений предмет) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Our Teacher of english (наш вчитель англійської) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 My attitude to the Profession of a Teacher
(Моє ставлення до професії вчителя) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
academic Subjects (Шкільні навчальні предмети) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 at an english Lesson (на уроці англійської мови) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 at the Physical Training Lesson (на уроці фізкультури) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
IX. eDUCaTIOn In OUr LIFe (ОСВіТа В наШОМУ ЖиТТі)
education in Ukraine (Освіта в Україні) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 education in Great Britain (Освіта у Великобританії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
l Зміст
education in the USa (Освіта в СШа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 education in Canada (Освіта в канаді) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 education in australia (Освіта в австралії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 education in Our Life (Освіта в нашому житті) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Foreign Languages in Our Life (іноземні мови в нашому житті) . . . . . . . . . . . . 287 Learning Foreign Languages (Вивчення іноземних мов) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Why I Learn the english Language (Чому я вивчаю англійську мову) . . . . . . . . 290
X. enTerTaInMenT (рОЗВаГи)
Music in Our Life (Музика в нашому житті) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 at the Theatre (У театрі) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 at the Cinema (У кіно) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Cinema in Our Life (кіно в нашому житті) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Cinema (кіно) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Cinema in Ukraine (кіно в Україні) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 at the Museum (У музеї) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 kharkiv Museums (Харківські музеї) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 My Last Visit to the Circus (Мій недавній візит у цирк) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 My Favourite Occupation (Моє улюблене заняття) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Hobby (Хобі) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 My Hobby (Моє хобі) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Music in Ukraine (Музика в Україні) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 american Music (Музика америки) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Music in Great Britain (Музика Великобританії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Madame Tussaud’s (Музей Мадам Тюссо) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 My Favourite Video Film (Мій улюблений відеофільм) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Television in Great Britain (Телебачення у Великобританії) . . . . . . . . . . . . . . . . 316 My Favourite TV Programme (Моя улюблена телепередача) . . . . . . . . . . . . . . . 317 My Favourite Cinema actor (Мій улюблений актор кіно) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
XI. HOLIDayS anD VaCaTIOn (СВяТа і канікУЛи)
Holidays in Ukraine (Свята в Україні) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Ukrainian Holidays (Українські свята) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Ukrainian Traditions and religious Festivals
(Українські традиції і релігійні свята) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
10 Зміст l
new year in Our Country (новий рік у нашій країні) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 The First of September (Перше вересня) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Uk Holidays (Свята у Великобританії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Christmas in Great Britain (різдво у Великобританії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 new year’s eve in Great Britain (новий рік
у Великобританії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
easter in Great Britain (Великдень у Великобританії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Boxing Day and Halloween (День на святках і Хеллоуїн) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 national Celebrations in the USa (національні свята в СШа) . . . . . . . . . . . . . . 336 Holidays in the USa (Свята в СШа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338 american Holidays (американські свята) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Uniquely american Holidays (Тільки американські свята) . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
July th — Independence Day (4 липня — День незалежності) . . . . . . . . . . 341 The Fourth of July — Independence Day
(Четверте липня — День незалежності СШа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Thanksgiving Day (День віддяки) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Mother’s Day (День матері) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Father’s Day (День батька) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Memorial Day (День пам’яті) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Labour Day (День праці) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Columbus Day (День колумба) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Veterans Day (День ветеранів) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Presidents’ Day (День президентів) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Martin Luther king Day (День Мартіна Лютера кінга) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
ethnic Holidays in the USa (Етнічні свята в СШа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Valentine’s Day (День Валентина) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Halloween (Хеллоуїн) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 My Summer Holidays (Мої літні канікули) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 My Winter Holidays (Мої зимові канікули) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Travelling (Подорожі) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 My Last Trip (Моя остання подорож) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358
XII. SPOrT In OUr LIFe (СПОрТ У наШОМУ ЖиТТі)
Physical Training and Sports in Ukraine
(Фізична культура і спорт в Україні) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Sport in Our Life (Спорт у нашому житті) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 The Olympic Games (Олімпійські ігри) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 From the History of Basketball (З історії баскетболу) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Can all People Become Champions? (Чи усім бути чемпіонами?) . . . . . . . . . . 367 My attitude to Sports (Моє ставлення до спорту) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Sports in Great Britain (Спорт у Великобританії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
XIII. OUTSTanDInG PeOPLe OF UkraIne
(ВиДаТні ЛюДи України) Outstanding People of Ukraine (Видатні люди України) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Taras Shevchenko (Тарас Шевченко) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Modern Ukrainian Writers (Сучасні українські письменники) . . . . . . . . . . . . . . 376
Oles Honchar (Олесь Гончар) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 roman Ivanychuk (роман іваничук) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Ukrainian Painters (Українські художники) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Vasyl kasiian (Василь касіян) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Ilia repin (ілля рєпін) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Ukrainian Musical Culture (Українська музична культура) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Ukrainian Musicians (Українські музиканти) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Mykola Lysenko (Микола Лисенко) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Ukrainian Scientists (Українські вчені) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385
eugene Paton (Євген Патон) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 Valentyn Voino-yasenetskyi (Валентин Войно-ясенецький) . . . . . . . . . . . . . 386
XIV. OUTSTanDInG PeOPLe OF GreaT BrITaIn
(ВиДаТні ЛюДи ВЕЛикОбриТанії) Outstanding People of Great Britain
(Видатні люди Великобританії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
British Writers (британські письменники) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
William Shakespeare (Вільям Шекспір) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Oscar Wilde (Оскар Уайльд) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 rudyard kipling (редьярд кіплінг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 Charlotte Brontё (Шарлотта бронте) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 robert Burns (роберт бернс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
British Painters (британські художники) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Joseph Turner (Джозеф Тернер) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Thomas Gainsborough (Томас Гейнсборо) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 John Constable (Джон констебль) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
British Musicians and actors
(британські музиканти й актори) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 George Handel (Джордж Гендель) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Henry Purcell (Генрі Перселл) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Dame edith evans (1 —1 )
12 Зміст l
Thomas Betterton’s an Ideal Model for actors
(Томас беттертон — ідеальний приклад для акторів) . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Charles Spencer Chaplin (Чарльз Спенсер Чаплін) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
British Scientists (британські вчені) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Isaac newton — the Great english Scientist
(ісаак ньютон — великий англійський учений) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Cecil Frank Powell (Сесиль Франк Пауелл) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 James Clerk Maxwell (Джеймс кларк Максвелл) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 alexander Fleming (Олександр Флемінг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 ernest rutherford (Ернест резерфорд) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
ХV. OUTSTanDInG PeOPLe OF aMerICa
(ЗнаМЕниТі ЛюДи аМЕрики) Famous People of america (Знамениті люди америки) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 american Writers (американські письменники) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
ernest Hemingway (Ернест Хемінгуей) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 O’Henry (О’Генрі) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Mark Twain (Марк Твен) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Theodore Dreiser (Теодор Драйзер) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 Jerome David Salinger (Джером Девід Селінджер) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Joe Hill (Джо Хілл) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
american Painters (американські художники) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
John Sloan (Джон Слоун) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Winslow Homer (Вінслоу Хомер) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 rockwell kent and His Works (роквелл кент
і його картини) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
american Musicians (американські музиканти) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
Louis armstrong and Billie Holiday
(Луї армстронг і біллі Холідей) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
George Gershwin (Джордж Гершвін) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
american Scientists (американські вчені) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
alexander Bell (Олександр белл) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 albert einstein (альберт Ейнштейн) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
XVI. OUTSTanDInG PeOPLe, WHOSe WOrkS I LIke
My Favourite Literary Character (Мій улюблений
літературний персонаж) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
Sherlock Holmes — a Famous Literary Character
(Шерлок Холмс — знаменитий літературний герой) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
XVII. MaSS MeDIa (ЗаСОби МаСОВОї інФОрМації)
Mass Media in Our Life
(Засоби масової інформації в нашому житті) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Mass Media in the english-Speaking Countries
(Засоби масової інформації в англомовних країнах) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Uk newspapers (Преса у Великобританії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 american Press (Преса в америці) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 Press in Ukraine (Преса в Україні) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
XVIII. PrOTeCTIOn OF enVIrOnMenT
(ЗаХиСТ наВкОЛиШньОГО СЕрЕДОВища) The Map of the World (карта світу) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 The earth (Земля) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 World Problems of ecology (Світові проблеми екології) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Protection of environment in Ukraine
(Захист навколишнього середовища в Україні) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
environmental Protection in Our Country
(Захист навколишнього середовища в нашій країні) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
environmental Protection in Britain
(Захист навколишнього середовища у Великобританії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Protection of environment in the Uk
(Захист навколишнього середовища в З’єднаному королівстві) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
Protection of environment in the USa
(Захист навколишнього середовища в СШа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
XIХ. SeaSOnS anD WeaTHer (ПОри рОкУ і ПОГОДа)
Seasons and Weather (Пори року і погода) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Seasons (Пори року) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
1 Зміст l
My Favourite Season (Моя улюблена пора року) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 Today’s Weather and My attitude to It
(Сьогоднішня погода і моє відношення до неї) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
The Weather Forecast (Прогноз погоди) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
ХХ. Life of youth (Життя молоді)
Life of youth in Great Britain and the USa
(Життя молоді в англії і СШа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
The Life of american youth (Життя молоді
в америці) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
The Life of Ukrainian youth (Життя української молоді) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 your readiness to Help Someone
(Твоя готовність допомагати людям) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
Politeness — a Sign of Culture
(Ввічливість — ознака культури) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
TeXTS FOr TOPICS
1. education
Schools in Britain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 How Ukrainian and American Schools Differ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Out-of-School Activities in British Schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
2. People and Professions
Mother Teresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Princess Diana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 Columbus, Christopher (1451—1506) (Spanish Cristуbal Colуn) . . . . . . . . . . 504 Ford, Henry (1863—1947) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Disney, Walt(er Elias) (1901—1966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 Leonid Kadeniuk, the First Astronaut of the Independent Ukraine . . . . . . . . . . 507 A Teacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 A Translator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 A Diplomat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 An Interpreter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 A Secretary in a Busy Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
3. Science. Inventors and Inventions
Science in Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 The National Law Academy of Ukraine Named
after Yaroslav Mudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Gates, Bill (William) Henry, III (1955— ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 Inventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 Computers in Our Life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 Personal Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 Computer Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 Ukrainian Inventors and Scientists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 Inventions and Science in Great Britain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 Some American Inventors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 Blue Jeans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
. Literature. arts
Daniel Defoe, the author of “Robinson Crusoe” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Arthur Conan Doyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 Agatha Christie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 Libraries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 The History of a Portrait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 The Aivazovskyi Picture Gallery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530
. Sports
Cheerleaders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 Popular Sports Around the World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 American Football . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 Football Association or Soccer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 From the History of Tennis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 The Most Popular Sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 Racing Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
. Health
Good Health! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 Nutrition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 Smoking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 Drinking Smoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 Alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 Prepare for Battle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Invasion of the Viruses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
. Celebrations
1 Зміст l
. Food
Food and Agriculture Organization (FAO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 Food Safety Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 McDonald’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 Hamburger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 Peanut Butter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 Popcorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 Coca-Cola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 The Hot Dog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555
. Leisure
Pop Styles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 American Jazz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 My Favourite Singer Elvis Presley, the King of Rock and Roll . . . . . . . . . . . . . . . . 557 Triumph of Britney Spears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 Robbie Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 The Beatles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Jodie Foster is one of Hollywood’s most Respected Actreses . . . . . . . . . . . . . 562 Whitney Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 Material Girl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
10. Travelling. Traditions
Travelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Holidays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 How Are Your Telephone Techniques? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 Road Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 A British Hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Greeting Cards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 Cards, Hundreds of Cards! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 “Politically Correct” English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570
11. nature
Farm Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 Pollution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Air Pollution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 Acid Rain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 The Disappearing Rainforest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 Greenhouse Effect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 Ozone Layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 Nuclear Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 Chernobyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 Energy Conservation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 Clean Air Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 Friends of the Earth (FoE or FOE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 Green Peace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 Natural Environment Research Council (NERC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
World Wide Fund for Nature
(WWF, formerly the World Wildlife Fund) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
12. Ukraine
The Ukrainian Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 Ukrainian Cuisine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 Ukrainian Dwelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 Life of Youth in Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 Culture and Science in Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 Ukrainian Hetmans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 Khortytsia Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592
13. London
Royal Family of Windsor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 British Houses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 Everything about Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 Some Facts about London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 The Best London Museums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 Sights of London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 West End — Westminister Abbey— Changing of the Guard . . . . . . . . . . . . . . . .601 Travelling around London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
1 . The Uk
English History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 English Channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 Cities and Towns of England . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 Stratford-upon-Avon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 Cambridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .609 Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .609 Edinburgh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 The Edinburgh Festival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 Cardiff (Welsh Caerdydd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 Belfast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613
1 . english-speaking countries
Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 Places to Visit in the USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 Los Angeles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 Museums in Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 Canberra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 Art of the Australian Aborigines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 Wellington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 Ottawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 American Indians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
TOPICaL VOCaBULary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
I. UkraIne (Україна)
l Ukraine l Україна
Ukraine is one of the largest countries Україна — одна з найбільших країн
of Eastern Europe. Ukraine occupies an area Східної Європи. Україна займає площу 603 700 км
2 .
of 603 700 km 2 .
Its territory stretches for 893 kilometres Її територія простягається на
from north to south and for 893 км з півночі на південь і на
1316 kilometres from east to west. It has state borders with Russia, 316 км зі сходу на захід. Вона має державний кордон з Росі­
Belarus and Moldova. It also borders on Poland, Slovakia, єю, Білорусією і Молдовою. Вона також межує з Польщею, Сло­
Hungary and Romania. In the south it is washed by the Black ваччиною, Угорщиною і Румунією. На півдні вона омивається Чорним
and the Azov Seas. The major part of Ukraine is flat and і Азовським морями. Велика частина України вкрита рівни­
only 5% of it is mountainous. The two mountainous areas in Ukraine нами, і тільки 5 % вкриті горами. В Україні два гірських масиви — Кар­
are the Carpathians and the Crimean пати і Кримські гори.
Mountains. The geographical position of Ukraine
Географічне положення України
is very favourable because the дуже сприятливе, оскільки вона
country lies on the crossroads of the розташована на перехресті шляхів
ways from Asia to Europe. Ukraine has deposits of iron, manga­ з Азії в Європу. В Україні є родовища заліза, марган­
nese, coal, natural gas, oil and other цю, вугілля, природного газу, нафти
mineral resources. The main branches of industry are: й інших корисних копалин. Основні галузі промисловості — ву­
coal and ore mining, iron and steel en­ гільна, рудничодобувна, сталели­
gineering, machine and ship building. варна, верстатобудування і корабле­
будування. Крім того, Україна завжди була аг­
Besides, Ukraine has always been an
agrarian country. Traditionally crop­growing and cattle­ breeding are being developed. рарною країною. Тут традиційно займаються земле­ робством і тваринництвом.
Vocabulary:
to occupy [´5kjupa?] — займати Carpathians[k%:´pe?7j3nz] — Карпати
to stretch [stret6] — простягатися Crimean Mountains[kra?´m?3n
borders [´b1:d3z] — кордони ´ma\nt?nz] — Кримські гори
Eastern Europe[´i:st3n ´j\3r3p] — Asia[´e?63] — Азія
l Україна 1
Questions:
1. Where is Ukraine situated? 2. Which countries does it border on? 3. What seas is Ukraine washed by? 4. What natural resources is the country rich in? 5. What are the main products of Ukrainian industry?
l We Live in Ukraine l Ми живемо в Україні
We live in Ukraine. Ukraine is a sovereign state. It has its own territory, government, national emblem, state flag and anthem. The geographical position of Ukraine is very favourable for the development of its relations with the countries of Europe, as well as with the countries throughout the world. It borders on Russia, Belarus, Moldova, Slovakia, Poland, Hungary, Romania. It is washed by the Black Sea and the Sea of Azov. The major rivers are the Dnieper, the Dniester, the Donets and others. The territory of Ukraine consists mostly of plains. The Ukrainian Carpathians and the Crimean Mountains make up only 5 % of its area. It is a well­developed industrial and ag­ ricultural country. Ukraine has many natural resources. The population of Ukraine is about 50 million people. The biggest cities are Kyiv, Kharkiv, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Odesa, Lviv, Mykolaiv and others. Ukraine has an ancient history. It has its own original culture and arts. Ми живемо в Україні. Україна — суверенна держава. Вона має свою територію, свій уряд, Національний Герб, Держав­ ний Прапор і Гімн. Географічне положення України дуже сприятливе для розвитку відносин як з країнами Європи, так і всього світу.
Вона межує з Росією, Білорусією, Молдовою, Словаччиною, Поль­ щею, Угорщиною і Румунією. Вона омивається Чорним і Азовсь­ ким морями. Головні ріки — Дніпро, Дністер, До­ нець та інші. Територія України в основному вкри­ та рівнинами. Українські Карпати і Кримські гори займають тільки 5 % території.
У країні добре розвинені промисло­ вість і сільське господарство. В Україні багато корисних копалин. Населення України складає біля 50 млн чоловік. Найбільші міста — Київ, Харків, За­ поріжжя, Дніпропетровськ, Одеса, Львів, Миколаїв та ін. Україна має давню історію. У неї самобутня культура і мистецтво.
20 Ukraine l
Over recent years people of Ukraine В останні роки українці виявляють
display a keen interest in the Ukrainian великий інтерес до української іс­
history and cultural heritage. Nowadays Ukraine has established торії і культурної спадщини. Останнім часом Україна встановила
new relations with the countries нові відносини з країнами в усьому
throughout the world. Ukraine is one of the members of the світі. Україна — один із членів Організа­
United Nations Organization (UNO) ції Об’єднаних Націй (ООН) і бере
and participates in the work of many участь у роботі багатьох міжнарод­
international organizations. Scientists of Ukraine have made a great contribution to the world science. них організацій. Вчені України зробили великий вне­ сок у світову науку.
Vocabulary:
anthem [´0n73m] — гімн United Nations Organization
major [´me?d43] — основний, головний [ju:´na?t?d ´ne?63nz ~1:g3na?´ze?63n] — Організація Об’єднаних Націй
well-developed [ добре розвинений ´ weld?´vel3pt] —
Questions:
1. What main cities do you know? 2. What mountains are there on the territory of Ukraine? 3. Name the mountains of Ukraine and how much do they make up of the whole
area?
4. Has Ukraine an ancient history or a modern one? 5. What can you tell about recent years of independent Ukraine?
l State System of Ukraine l Державний устрій України
The government of Ukraine underwent Уряд України зазнав значних змін
rapid change in the early 1990s. The independence of Ukraine was pro­ на початку 1990­х. Незалежність України була проголо­ шена 24 серпня 1991 року. Її суверенітет зараз визнаний усіма
claimed on the 24th of August, 1991. Its sovereignty is now recognized by
all the countries of the world. Ukraine has its own state symbols, країнами світу. Україна має свою власну державну
Constitution, currency and символіку, Конституцію, валюту
government. According to the Constitution of й уряд. Відповідно до Конституції України її територія єдина і неподільна.
Ukraine its territory is one and indi­
visible. There is the Crimean Autonomous Republic in Ukraine, 24 administrative
До складу України входять Автономна
Республіка Крим, 24 адміністративних
districts and the cities of Kyiv and області та міста Київ і Севастополь.
l Україна 21
Only the laws of Ukraine act on its territory. The power in the country is divided into legislative, executive and judiciary. The main legislative body of Ukraine is the Verkhovna Rada, which consists of 450 deputies. The elections to the Verkhovna Rada are held every 4 years on the last week of March. The deputies are elected by equal, se­ cret or direct ballot. The highest executive body is the president. He can veto any decision of the Verkhovna Rada. The president is the commander­in­ chief of the armed forces of Ukraine. He also represents the state in the in­ ternational relations. Another part of the executive branch is the Cabinet of Ministers, which is headed by the Prime­Minister. The Cabinet of Ministers coordinates the daily administration of the government and may introduce bills to the Verkhovna Rada. The judiciary power belongs to the Con­ stitutional Court and regional courts. The state symbols of Ukraine are the national flag and emblem. They root deeply in ancient times and have symbolic meaning. На її території діють тільки закони України. Влада в країні поділяється на зако­ нодавчу, виконавчу і судову. Головним законодавчим органом в Україні є Верховна Рада, що скла­ дається з 450 депутатів. Вибори до Верховної Ради прово­ дяться кожні чотири роки в останній тиждень березня. Депутати обираються рівним, таєм­ ним чи прямим голосуванням. Вищим виконавчим органом є Пре­ зидент. Він може накласти вето на будь­яке рішення Верховної Ради. Президент є Головнокомандувачем Збройних сил України. Він також представляє державу в міжнародних відносинах. Інша частина виконавчої влади нале­ жить Кабінету Міністрів, очолюва­ ному прем’єр­міністром. Кабінет Міністрів координує щоден­ ну роботу уряду і може подавати закони до Верховної Ради.
Судова влада представлена Консти­ туційним Судом і місцевими судами. Державна символіка України — Дер­ жавні Прапор і Герб. Вони глибоко сягають коренями у давні часи і мають символічне зна­ чення. Синьо­жовтий Державний Прапор символізує єдність блакитного неба і стиглого пшеничного поля. Малий Державний Герб — Три­ зуб — з’явився вперше на печатках за часів Володимира Великого. Найбільші партії — комуністична, соціалістична, демократична,
and the Green parties and “Rukh” is the most famous social movement. партія «зелених», а найпопулярніша громадська організація — Рух.
Vocabulary:
administrative districts Crimean Autonomous Republic
[3d´m?n?stret?v] — адміністративні області [kra?´m?3n 1:´t5n3m3s r?´p2bl?k] — Автономна Республіка Крим
legislative [´led4?sl3t?v] — Constitutional Court[~k5nst?´tju:63n3l
законодавчий ´k1:t] — Конституційний Суд
decision [d?´s?4n] — рішення azure[´e?43] — блакитний, голубий
elections [?´lek6nz] — вибори
Questions:
1. When was the independence of Ukraine proclaimed? 2. How many administrative districts do you know?
What district do you live in?
3. Who is the head of the state? 4. What is the highest legislative body of Ukraine? 5. What is the supreme judicial body?
l Constitution of Ukraine l конституція України
The Constitution is the main law of each state. Each state enters into the Constitution the principles, according to which it lives. That’s why the Constitution is an integral part of the life of each state. The Constitution of Ukraine was adopted on the 28th of June, 1996. It confirmed the main principles of our state, the rights, freedoms and duties of every citizen. It determines the order of the President elections, elections into the Verkhovna Rada, state symbols, independence and sovereignty of Ukraine. The Constitution proclaims the freedom of speech, outlook and religion. The church and different religious organizations are separated from the state, and from the school. Конституція — Основний Закон кож­ ної держави. Кожна держава закладає в Консти­ туцію принципи, згідно з якими вона існує. Тому Конституція — це невід’ємна частина життя кожної держави. Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року. Вона підтвердила основні принципи нашої держави, права, свободи й обов’язки кожного громадянина. Вона визначає порядок виборів Президента, виборів до Верховної Ради, державні символи, неза­ лежність і суверенність України. Конституція проголошує свободу слова, світогляду і віросповідання. Церква і різні релігійні організації відділені від держави і від школи.
l Україна 23
That’s why it is impossible to make Тому неможливо зробити яку­небудь
any religion compulsory or state. But the church and religion are not релігію обов’язковою чи державною. Але церква і релігія не ізольовані від
isolated from the society. The Constitution also proclaims the суспільства. Конституція проголошує право
right for political unions, meetings на політичні об’єднання, мітинги
and demonstrations and participation і демонстрації й участь у керуванні
in governing the state. The duties of the citizens are also державою. Обов’язки громадян також включені
included into the Constitution. The family, childhood, maternity and в Конституцію. Родина, дитинство, материнство
paternity are guarded by the state. і батьківство охороняються держа­
вою. Військова служба і сплата податків
The military service and tax payment
are also the duties of the citizens. Each citizen must observe the Con­ також є обов’язками громадян. Кожен громадянин повинен дотри­
stitution, preserve the freedoms and муватися Конституції, охороняти
rights of other people and carry out his own duties. свободи й права інших людей і виконувати свої обов’язки.
Vocabulary:
law [l1:] — закон church [t6-:t6] — церква
to adopt [3´d5pt] — приймати to separate [´sep3re?t] — розділяти,
symbol [´s?mb3l] — символ відділяти
Questions:
1. When was the Constitution of Ukraine adopted? 2. What did the Constitution confirm? 3. What does it proclaim? 4. Are the church and religion isolated from the society? 5. What duties of the citizens included into the Constitution do you know?
l Geographical Position of Ukraine l Географічне положення України
Ukraine is situated in the south­east Україна розташована на південному
of Europe. It borders on Russia, Belarus, сході Європи. Вона межує з Росією, Білорусією,
Moldova, Slovakia, Hungary, Poland Молдовою, Словаччиною, Угорщи­
and Romania. The territory of Ukraine is 603 700 km ною, Польщею і Румунією. Територія України — 603 700 км
2 . 2 .
The territory of Ukraine is mostly flat. Територія України переважно рівнинна.
2 Ukraine l
There are the Carpathian Mountains in the west and the Crimean Mountains in the south, but they are not high. The main rivers are the Dnieper, the Dniester, the Buh, the Donets and others. The Dnieper is one of the longest European rivers and one of the main sources of hydroelectric power in the country. The coasts of the Azov Sea and the Black Sea are good for ports. We have quite a lot of big sea ports, for example, Odesa, Kherson, Mykolaiv, Izmail, Mariupol and Kerch. The geographical position of Ukraine is very favourable because the country lies on the crossroads of the ways from Asia to Europe. Since the times of Kyivan Rus Ukrainian roads have been used for trade contacts. Due to favourable climatic conditions, Ukraine is traditionally an agricultural country. На заході знаходяться Карпати, на півдні — Кримські гори, але вони не високі. Головні ріки — Дніпро, Дністер, Буг, Донець та інші.
Дніпро — одна із найдовших рік Європи й одне з головних джерел гідроелектроенергії країни.
Узбережжя Азовського і Чорного морів гарні для портів. У нас досить багато великих морсь­ ких портів, таких як Одеса, Херсон, Миколаїв, Ізмаїл, Маріуполь і Керч. Географічне положення України дуже сприятливе, тому що країна знаходиться на перехресті шляхів з Азії в Європу. Із часів Київської Русі українські до­ роги використовувалися для торго­ вих контактів. Завдяки сприятливим кліматич­ ним умовам Україна традиційно є сільськогосподарською країною. Тут вирощують пшеницю, кукурудзу й інші зернові культури, овочі, май­ же усі види фруктів. Країна багата на корисні копалини, такі як залізна руда, вугілля, кольо­ рові метали, нафта, газ. У ній розвинені різні галузі промис­ ловості, сконцентровані головним чином у зоні великих міст, таких як Київ, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Одеса, Харків, Львів, Миколаїв та інші. Україна виробляє літаки і кораблі, вантажівки й автобуси, електронне устаткування і сільськогосподарські машини, телевізори і радіоприйма­ чі та інші товари.
Wheat, maize and other corns, vegeta­ bles, all kinds of fruit are grown here.
The country is rich in natural resources, such as iron ore, coal, non­ferrous metals, oil, gas. It has developed a varied industry, concentrated mostly in and around big cities, such as Kyiv, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Odesa, Kharkiv, Lviv, Mykolaiv and others.
l Україна 2
Vocabulary:
geographical [ географічний ´ d4?3´gr0f?kl] — Crimean Mountains[kra?´m?3n ´ma\nt?nz] — Кримські гори
favourable [´fe?v3r3bl] — сприятливий crossroads [´kr5s´r3\dz] —
Carpathian Mountains[k%:´pe?7j3n перехрестя, роздоріжжя
´ma\nt?nz] — Карпатські гори trade [tre?d] — торгівля
Questions:
1. Where is Ukraine situated? 2. What area does Ukraine cover? 3. What are the main rivers of Ukraine? 4. What are the main cities in Ukraine?
l Climate of Ukraine l клімат України
Ukraine occupies the territory that is situated in the eastern part of Europe. There are the Carpathian Mountains in the west and the Crimean Mountains in the south. Ukrainian territory is washed by the Azov Sea and the Black Sea. These factors influence the climate of Ukraine. It is mostly moderately continental. Україна займає територію, розташо­ вану в Східній частині Європи. На заході знаходяться Карпатські гори, а на півдні — Кримські.
Територія України омивається Азовським і Чорним морями. Ці фактори впливають на клімат Ук­ раїни. Він здебільшого помірно континен­ тальний. Але Крим значно відрізняється від інших частин усієї території. Клімат тут субтропічний. Можна спостерігати різницю навіть між середньою літньою і зимовою температурами. Улітку середня температура — 21—22 градуси вище нуля, а в Криму звичайно 23—26
But the Crimea differs greatly from the other parts of the territory. The climate there is subtropical. One can see the difference even in the average summer and winter tem­ peratures. The average summer temperature is 21—22 degrees above zero, but it is usually 23—26
o C in the Crimea. o С.
The winter temperature in the Crimea is about 3 degrees above zero as the Crimean Mountains stop cold winds from the north. The Carpathian Mountains differ from the rest of the Ukrainian territory in the amount of rains. Узимку температура в Криму близько трьох градусів вище нуля, тому що Кримські гори перешкоджають про­ никненню холодного вітру з півночі. Карпатські гори відрізняються від іншої частини української території кількістю опадів.
The highest rainfall is noticed in this part. Summer is usually dry and hot in Ukraine, but in the Carpathians showers and thunderstorms often occur. Sometimes storms bring hail, which is very unfavourable for agriculture. Найбільша кількість опадів зафіксо­ вана в цій частині. В Україні літо звичайно сухе і спекот­ не, а в Карпатах часто йдуть зливи і грози.
Іноді бувають грози з градом, що дуже несприятливо для сільського господарства. Зима звичайно м’яка, без суворих морозів. Узимку для українських міст і місте­ чок цілком звичний дощ зі снігом. Для клімату України, крім її півден­ ної частини, характерний сніжний покрив. Для нашої країни тумани не часті, але вони бувають восени і навесні.
Winter is usually mild, without severe frosts. Sleet is quite usual for Ukrainian cities and towns in winter. Still winter snow cover is typical for the climate of Ukraine except the southern part. Fogs are not frequent in this country, but they may happen in autumn or spring. Due to its favourable climatic con­ ditions, such as winter snow cover, enough amount of rains and hot days during the summer, Ukraine is traditi­ onally an agricultural country.
Завдяки сприятливим кліматичним умовам, таким як зимовий сніжний покрив, достатня кількість дощів і жарких днів улітку, Україна тра­ диційно є сільськогосподарською країною. Тут вирощують пшеницю, кукуру­ дзу й інші зернові культури, овочі і майже усі види фруктів.
It grows wheat, maize and other corns, vegetables and nearly all kinds of fruit.
Vocabulary:
mild [ma?ld] — м’який maize [me?z] — кукурудза
sleet [sl?:t] — дощ зі снігом fog [f5g] — туман
Questions:
1. What seas is Ukraine washed by? 2. What do you know about the Crimean climate? 3. What is the weather like in the Carpathian Mountains? 4. What weather is usual for Ukrainian cities? 5. What do you know about winter and summer in Ukraine?
l Україна 2
l animals and Plants in Ukraine l Тварини і рослини України
Ukraine has mostly coniferous and de­ В Україні переважно ростуть хвойні
ciduous trees, such as pine, oak, fir, й листяні дерева, такі як сосна, дуб,
beech and birch. The wealth of the forest includes ялина, бук і береза. Багатство лісів — це не тільки де­
not only timber, but also berries, рева, але і ягоди, гриби й лікарські
mushrooms and medical herbs. The animal world of Ukraine is трави. Тваринний світ в Україні різномані­
different. It has hundreds of species of animals тний. Він складається з тисяч видів тва­
and birds. They are: wolf, fox, badger, deer, elk, рин і птахів. Це вовк, лисиця, борсук, олень,
hamster, field mouse and so on. лось, хом’як, польова миша і так
далі. Птахи — горобець, синиця, куріпка,
The birds are: the sparrow, titmouse,
grouse, owl. Some fur animals, such as mink, сова. Деякі хутрові тварини, такі як норка,
silver­black fox, musk­rat, brought сріблясто­чорна лисиця, ондатра,
into Ukraine, have aclimatized well. привезені в Україну, добре аклімати­
зувалися. У ріках і озерах живуть окунь, лящ,
In the rivers and lakes there are perch,
bream, pike and carp. The Forest­Steppe zone contains the щука і короп. У лісостеповій зоні ростуть дуб, в’яз,
oak, elm, black poplar, willow, ash and чорна тополя, верба, ясен і сосна.
pine. The animals include squirrels, foxes,
З тварин водяться білки, лиси, зайці
hares and roes. The rivers and lakes are home to й козулі. В ріках та озерах живуть качки,
ducks, geese, storks and cranes. It also should be said that the animal гуси, чаплі та журавлі. Треба сказати, що тваринний світ
life of the Carpathians is unique. Here you can find deer, brown bears, у Карпатах унікальний. Тут ви можете знайти оленів, бурих
wild cats and pigs, black squirrels. ведмедів, диких котів і свиней, чор­
них білок. До пташиного світу належать золо­
Bird life includes golden eagles and
black woodpeckers. The plants of this region are also тий орел і чорний дятел. Рослини цієї місцевості теж різні
different and beautiful. It is well worth visiting, especially in і красиві. Це варто побачити, особливо на­ весні.
spring.
2 Ukraine l
Vocabulary:
coniferous [k3\´n?f3r3s] — хвойний badger [´b0d43] — борсук
deciduous [d?´s?dju3s] — листяний perch [p-:t6] — окунь
beech [b?:t6] — бук Carpathians [kα:´pe?7?3ns] —
wealth [wel7] — багатство Карпати
timber [´t?mb3] — лісоматеріали mink [m?8k] — норка
herb [h-:b] — трава musk-rat [´m2skr0t] — ондатра
species [´sp?:63z] — види
Questions:
1. What type of trees does Ukraine have? 2. What can you say about the animal world? 3. Are there fish in the rivers? 4. Describe the animal life of the Carpathians. 5. Describe the animals and plants of the region you live in.
l an Outstanding event in Ukrainian History l Знаменна подія в історії України
There are such events in the life of У житті будь­якої країни є події, що
every country that are kept through зберігаються протягом століть.
the passing centuries. Ukraine has a long history which
Україна має довгу історію, що відби­
reflects different stages of its ває різні стадії її історичного розви­
historical development, numerous тку, численні періоди її процвітання
periods of its prosperity and decay. For a long period our country lived under й занепаду. Довгий час наша країна жила під
the rule of Poland, Lithuania and Russia. Ukraine formed part of the Union of владою Польщі, Литви і Росії. З 1922 по 1991 рік Україна входила до
Soviet Socialist Republics under the складу Союзу Радянських Соціалістич­
name of Ukrainian Soviet Socialist них Республік під назвою Українська
Republic from 1922 to 1991. On the 16th of July 1990 the Supreme Радянська Соціалістична Республіка. 16 липня 1990 року Верховна Рада
Soviet of the Ukrainian republic Української республіки прийняла
adopted “The Declaration of the State «Декларацію про державний суве­
Sovereignty of Ukraine”. Then on the 24th of August 1991 the ренітет України». Потім 24 серпня 1991 року Верхо­
Supreme Soviet adopted the “Act of вна Рада прийняла «Акт про держав­
the Independence of Ukraine”. It was a document of a great historical ну незалежність України». Цей документ мав величезне істо­
importance. This document proclaimed the forma­ ричне значення. Він проголосив утворення незалеж­
l Україна 2
From the moment of adoption of this act only the laws of Ukraine remained in action. This historical decision was approved by the all­Ukrainian referendum which was held on the 1st of December 1991. The Ukrainian people confirmed their wish to live in the sovereign and in­ dependent country. Thus a new period in the history of Ukraine started. It was the third attempt to achieve in­ dependence. The first one was made by Bohdan Khmelnytsky in 1648—1654. The second one may be considered the proclamation of the Ukrainian Peo­ ple’s Republic in 1917—1919. З моменту прийняття цього акта тільки закони України залишилися у силі. Це історичне рішення було схвалене на Всеукраїнському референдумі, що проводився 1 грудня 1991 року. Український народ підтвердив своє бажання жити в суверенній і незалежній державі. Так почався новий період в історії України. Це була третя спроба досягти неза­ лежності. Першу зробив Богдан Хмельниць­ кий у 1648—1654 роках. Другою спробою можна вважати проголошення Української народної республіки в 1917—1919 роках.
Vocabulary:
events [?´vents] — події Soviet Socialist Republic[´s3\v?et
century [´sent63r?] — сторіччя, ´s3\63l?st r?´p2bl?k] — Радянська Соціалістична Республіка
вік
to adopt [3´d5pt] — приймати Supreme Soviet[sju:´pri:m
to remain [r?´me?n] — залишатися ´s3\v?et] — Верховна Рада
attempt [3´tempt] — спроба State Sovereignty[´ste?t ´s5vr?nt?] —
Lithuania[~l?7ju:´e?nj3] — Литва державний суверенітет
Questions:
1. When was “The Declaration of the State Sovereignty of Ukraine” adopted? 2. When was Ukraine proclaimed an independent state? 3. Who was the first person to proclaim the formation of the independent
Ukrainian state?
4. When was the proclamation of the Ukrainian People’s Republic?
l an episode from the History of Ukraine l Епізод з історії України
I’d like to tell you about one of the epi­ sodes from the history of Ukraine. During the war of independence of the Ukrainians in 1648—1654 the leaders of the war realized, that without the Мені б хотілося розповісти про один із епізодів в історії України. Під час війни за незалежність укра­ їнського народу в 1648—1654 роках воєначальники зрозуміли, що без
military help of Russia the complete victory over Poland was impossible. That’s why in 1648 Bohdan Khmelnytsky appealed to Russia with the request to admit Ukraine as a part of Russia. The tsar’s government started to give some military and economic help to Ukraine. In 1654 Khmelnytsky came to Pereyaslav, where he met Russian embassy headed by boyarin Buturlin. військової допомоги Росії остаточна перемога над Польщею неможлива. Тому в 1648 році Богдан Хмельниць­ кий звернувся до Росії з проханням прийняти Україну до її складу. Царський уряд почав надавати військову й економічну допомогу Україні. У 1654 році Хмельницький прибув до Переяслава, де зустрівся з російським посоль­ ством на чолі з боярином Бутурліним. На міській площі Переяслава була скликана загальна рада. У ній брали участь усі верстви насе­ лення. У промові на раді Хмельницький пояснив необхідність возз’єднання України з Росією. Всі учасники ради заприсяглися у вірності Росії. Бутурлін вручив Хмельницькому царський указ про згоду прийняти Україну до складу Росії. Політичне і правове становище України визначалося умовами до­ говору — так званими Березневими статтями. Хмельницький дав клятву у собор­ ній церкві. Населення приймало присягу на місцях. Економічні, політичні і культурні зв’язки сприяли возз’єднанню.
General Rada was convoked in the city square. All layers of the population participated in it. Khmelnytsky in his speech at Rada explained the necessity of the union of Ukraine and Russia. All the participants of Rada vowed fidelity to Russia. Buturlin handed to Khmelnytsky the tsar’s order about the consent to admit Ukraine. Political and judicial status of Ukraine was determined by the terms of the treaty — so called March articles.
Khmelnytsky vowed fidelity in the ca­ thedral. The population vowed in their towns and villages. Economical, political and cultural relationships promoted the union. This union weakened the political role of Rech Pospolita, and defeated the plans of Vatican to catholicize Ukraine.
Це об’єднання послабило політичну роль Речі Посполитої і зруйнувало плани Ватикану обернути Україну в католицтво. Воно сприяло подальшому розви­ ткові українського народу.
It assisted the further development of Ukrainian people.
l Україна 31
Vocabulary:
war [w1:] — війна tsar [tzα:] — цар
military [´m?l?t3r?] — воєнний to hand [h0nd] — вручати
to appeal [3´p?:l] — звертатися
Questions:
1. When did B. Khmelnytsky appeal to Russia? 2. What historical event happened in Pereyaslav? 3. Who headed Russian embassy? 4. Why did B. Khmelnytsky appeal to Russia? 5. What do you know about March articles?
l Ukrainian Places of Interest l Визначні пам’ятки України
Ukraine is a country with the glorious Україна — країна зі славним мину­
past. It is rich in historical monuments and лим. Вона багата історичними
different places of interest. пам’ятниками і різними визначними
пам’ятками. Київ — столиця України й одне
Kyiv is the capital of Ukraine and one of
the oldest cities in the Eastern Europe. It has already celebrated its 1500th з найстаріших міст Східної Європи. Він уже відзначав свій 1500­літній
anniversary. That’s why it is not surprising that a lot ювілей. Тому й не дивно, що багато цікавих
of interesting monuments are situated пам’ятників розташовані тут, напри­
there, for example, the well­known клад, добре відомий у слов’янсько­
to all Slavonic world St Sophia’s му світі Собор святої Софії і Києво­
Cathedral and Kyivo­Pecherska Печерська лавра.
Lavra. It is breathtaking to wander along
Приємно побродити вулицями ста­
the streets of the old town, to feel the рого міста, відчути подих історії.
breath of history. But Ukrainian places of interest are
Але визначні пам’ятки України роз­
situated not only in Kyiv. Near the small town of Kanev the ташовані не тільки в Києві. Біля невеликого містечка Канева
monument to the Ukrainian national розташований пам’ятник україн­
genius Taras Shevchenko is situated. ському національному генію Тара­
сові Шевченку. Музей, де зберігаються книги,
The museum, where the books,
drawings and manuscripts of малюнки і рукописи Шевченка, розташований у селі неподалік від Канева.
Shevchenko are kept, is situated in
the village not far from Kanev.
32 Ukraine l
Even the house, where he was born, is preserved. It is very interesting to look at it. One may come to Poltava and visit the museum of the famous Poltava battle, the field where Peter the Great defeated the Swedes. One may also go to Zaporizhia, to the island of Khortytsia, where the Ukrainian Cossacks’ organization was born. One can go to Odesa and walk along the boulevards, where Pushkin walked a long time ago, and one can touch the trees, which Pushkin touched. Зберігся навіть будинок, у якому він народився. Дуже цікаво подивитися на нього. Можна поїхати в Полтаву і відвідати музей знаменитої Полтавської бит­ ви, поле, де Петро Великий переміг шведів. Можна також поїхати в Запоріжжя, на острів Хортиця, де зародилося українське козацтво. Можна поїхати в Одесу і побродити бульварами, де багато років тому гуляв Пушкін, і доторкнутися до тих самих дерев, до яких доторкався Пушкін. Також можна відвідати останній будинок Чехова (тепер це музей у Ялті), де Чехов жив, де він написав свої останні твори і де він помер.
It is also possible to visit the last house of Chekhov (now the museum in Yalta), where Chekhov lived, and where he wrote his last works, and where he died. One may visit the famous symbol of the Crimea — the castle “Swallow’s Nest” or the residence of Russian tsars in Livadia. It is possible to go through Gogol places in the Poltava Region and see Dickanka, Sorochintsy. One can continue this list, because there is also Western Ukraine with the Carpathians and their legends, feudal lords’ castles and cathedrals, with their unique culture and nature.
Можна відвідати знаменитий сим­ вол Криму — замок «Ластівчине гніздо» чи резиденцію російських царів у Лівадії. Можна відвідати гоголівські місця у Полтавській області, побачити Ди­ каньку і Сорочинці. Можна продовжити цей список, оскільки є ще й Західна Україна з Карпатськими горами і їхніми ле­ гендами, феодальними замками і соборами, з їхньою унікальною культурою і природою. В Україні є що побачити і чим пиша­ тися. І я радий, що живу в такій країні з усі­ ма цими красивими пам’ятниками.
There are a lot of places to see in Ukraine and to be proud of. And I am glad to live in such a country, with all those beautiful monuments.
Vocabulary:
to celebrate [´sel?bre?t] — ipossible [´p5s?bl] — можливий
святкувати, відзначати Swallow’s Nest[´sw5l3\z ´nest] —
St Sophia’s Cathedral[´se?nt s5´fa?3z Ластівчине Гніздо
k3´7i:dr3l] — Собор Святої Софії Slavonic[sl3´v5n?k] — слов’янський
l Україна 33
Questions:
1. What is the capital of Ukraine? 2. What main places of interest of Kyiv do you know? 3. What do you know about Kanev, Poltava and Odesa? 4. Do you like your native city? What places of interest do you have in your
city/town/village?
l Sorochinsky Fair l Сорочинський ярмарок
There is an old and very good tradition Є стара і дуже гарна традиція у жи­
among the people in the Poltava телів Полтавської області — прово­
Region to have a fair in the village of дити ярмарок у селі Великі Соро­
Velyky Sorochintsy. This Sorochinsky fair usually takes чинці. Цей Сорочинський ярмарок зви­
place at the end of summer. The village of Sorochintsy is widely чайно відбувається наприкінці літа. Село Сорочинці широко відоме
known in the whole world because of в усьому світі, оскільки тут прохо­
this fair. M. Gogol, an outstanding writer, дить ярмарок. М. Гоголь, видатний письменник,
described it in his famous works. The people of Sorochintsy organized описав його у своїх відомих творах. Люди в Сорочинцах улаштовували
this incredible fair very well. The people from the nearest and the незвичайний ярмарок. Жителі з близьких і далеких сіл при­
distant villages come to the fair and їжджають на ярмарок, щоб продати
sell their products and buy consumer свої продукти і купити товари по­
goods. Many guests from different parts of всякденного попиту. Багато гостей з різних місць України,
Ukraine, Russia, Poland, Bulgaria and Росії, Польщі, Болгарії і з багатьох ін­
from many other countries come to ших країн приїжджають у Сорочинці,
Sorochintsy to take part in this fair. The representatives from many plants щоб взяти участь у цьому ярмарку. Представники багатьох заводів
and factories bring their products to і фабрик привозять свою продукцію
advertise and sell them. They make agreements on co­ для реклами і продажу. Різні підприємства укладають між
operation between different собою угоди про співробітництво
enterprises and try to do their best to і роблять усе можливе для співробіт­
co­operate with each other. At the Sorochintsy fair one can meet ництва. На цьому ярмарку можна зустріти
many interesting and talented people, багато цікавих і талановитих людей,
one can listen to folk songs. Different exhibitions will show you the можна послухати народні пісні. Різні виставки продемонструють вам
works of famous Ukrainian artists and картини відомих українських худож­
ancient folk crafts. ників і стародавні народні вироби.
3 Ukraine l
You may visit videosaloon and take Ви можете відвідати відеозали
part in different entertainments. You are all welcome to Sorotchintsy fair during the last decade in August. і взяти участь у різних розвагах. Ласкаво просимо на Сорочинський ярмарок в останню декаду серпня.
Vocabulary:
incredible [?n´kred?bl] — fair [fe3] — ярмарок
to advertise [´0dv3ta?z] — незвичайний entertainment [ розвага ´ ent3´te?nm3nt] —
рекламувати craft [krα:ft] — ремесло
Questions:
1. What is a good and old tradition in the Poltava Region? 2. Where does the fair take place? 3. How do the people of Sorochintsy organize this incredible fair? 4. Who takes part in the famous fair? 5. What do the representatives bring to the fair? 6. Do they make agreements on co-operation between different enterprises?
l Health Service in Ukraine l Охорона здоров’я в Україні
In Ukraine medical help is available В Україні медичну допомогу можна
in hospitals, polyclinics, and also in отримати в лікарнях, поліклініках,
medical centres in such places as а також у медичних центрах, розта­
factories and schools. Health service is based on local thera­ шованих на заводах і в школах. Основу системи охорони здоров’я
peutists as they are the first who diag­ складають районні терапевти, що
nose. Some certain district is appointed to ставлять первинний діагноз. Відповідний район прикріплений до
a polyclinic and this district is divided поліклініки, і цей район поділяється
into several areas. Each area is appointed to a certain на кілька частин. Кожна частина закріплена
therapeutist. All the people who live in that area visit за відповідним терапевтом. Усі люди, що проживають у цьому
their appointed doctor. Average number of people, visiting районі, відвідують свого лікаря. У середньому терапевта щодня
their doctor every day, is 20—25, but відвідують 20—25 чоловік, а під час
when there is an epidemic of influenza, епідемії грипу до 50—60 чоловік
this number is 50—60 people a day. There is a problem which is nowadays за день. У наші дні широко обговорюється
widely discussed, that a person him­ питання вибору пацієнтом лікаря,
or herself can choose the doctor he or якого хоче відвідувати.
she wants to visit.
l Україна 3
A person can call his local therapeutist so that the doctor will come and see his patient. A therapeutist examines a patient, assigns some treatment, prescribes some medicines and gives a medical certificate. In a hospital there is also a therapeutic department, where pneumonia, bron­ chitis or asthma are treated. There also exists a wide network of ambulance service in Ukraine. It was founded in Kharkiv in 1905. Районного терапевта можна викли­ кати, і він відвідає пацієнта вдома.
Терапевт огляне пацієнта, призна­ чить йому лікування, пропише ліки і випише лікарняний лист.
У лікарнях є терапевтичні відділен­ ня, де лікують пневмонію, бронхіт чи астму. В Україні також існує широка мере­ жа служби швидкої допомоги. Вона була заснована в Харкові в 1905 році. Є також багато платних клінік, де можна одержати будь­яку медичну допомогу. Більшість з них є спеціалізованими: стоматологічні кабінети, очні цент­ ри тощо. В Україні існують також медичні асо­ ціації, наприклад Українська асоці­ ація діабетиків. Близько мільйона людей стражда­ ють цим захворюванням в Україні. Там люди можуть одержати безкош­ товну медичну допомогу чи ліки.
Nowadays there are a lot of fee­ paying clinics where one can get any kind of medical help. Many of them are specialized: dentist offices, optician centres, etc.
There also exist some medical asso­ ciations in Ukraine, such as Ukrainian Diabetes Association. About 1 million people in Ukraine suffer from this disease. There people can get medical help or medicines free of charge.
Vocabulary:
certain [´s-:t3n] — визначений, pneumonia[nju:´m3\n?3] —
певний пневмонія, запалення легень
health service [´hel7 ´s-:v?s] — tendency [´tend3ns?] — тенденція
система охорони здоров’я fee-paying clinic [´f?:pe??8 ´kl?n?k] —
therapeutist[~7er3´pju:t?st] — платна клініка
терапевт diabetes[~da?3´bi:ti:z] — діабет
influenza[~?nfl\´enz3] — грип to suffer [´s2f3] — страждати
Questions:
1. Where do you have medical help in Ukraine? 2. What is health service based on in Ukraine? 3. What does a therapeutist usually do when he visits a patient? 4. When was ambulance service founded in Ukraine? 5. Is there private treatment in Ukraine?
3 Ukraine l
l The Doctor. Our Health l Доктор. наше здоров’я
When we are ill, we call the doctor, and he examines us and diagnoses the illness. When we have a headache, a sto­ machache, a sore throat, a cold or a pain in some part of the body, we call the doctor. He takes our temperature and our pulse. He examines our heart, our lungs, our stomach or the part where we have a pain and tells us what is the matter with us. He says: “You have a slight tempera­ ture”, or “You have the flu”, or “You have heart disease”. The doctor prescribes medicine, and gives us a prescription, which we take to the chemist, who makes the medicine. The doctor says: “Take the medicine twice a day or three times a day, before or after meals”. If you follow the doctor’s orders, you get better; if you disobey the doctor you may get worse or even die. Коли ми хворі, ми викликаємо лі­ каря, і він обстежує нас і ставить діагноз. Коли в нас болить голова, живіт, гор­ ло, маємо застуду чи біль у якомусь органі, ми викликаємо лікаря.
Він міряє нашу температуру і пульс. Він обстежує наше серце, леге­ ні, живіт чи той орган, що болить, і говорить, що з нами.
Він говорить: «У вас невисока тем­ пература», чи «У вас грип», чи «У вас хворе серце». Лікар прописує ліки і дає нам ре­ цепт, який ми несемо в аптеку, де роблять ліки. Лікар говорить: «Приймайте ліки 2 рази чи 3 рази на день, до чи після їжі». Якщо ви виконуєте розпорядження лікаря, ви видужуєте, якщо ні — може стати гірше чи можна навіть померти. Якщо в нас температура, ми по­ винні залишатися в постелі й прий­ мати запропоновані ліки. Якщо ми не видужуємо вдома, по­ трібно лягти до лікарні. Якщо ми дуже слабкі, щоб добрати­ ся туди пішки, нас відвезуть «швид­ кою допомогою». Якщо в нас болить зуб, ми йдемо до дантиста. Зубний лікар оглядає наші зуби. Він говорить: «У тім зубі отвір. Його потрібно запломбувати». Якщо зуб дуже поганий, лікар ви­ риває його.
If we have a temperature, we must stay in bed and take the medicine prescribed. If we cannot get better at home, we must go to hospital. If we are too ill to walk there, we go in the ambulance.
When we have a toothache, we go to the dentist. The dentist examines our teeth. He says: “That tooth has a cavity. I must put in a filling”. If the tooth is too bad, the dentist extracts it.
l Україна 3
Vocabulary:
to examine [?g´z0m?n] — обстежувати chemist [´kem?st] — аптекар
temperature [´tempr?t63] — sore throat [´s1: 7r3\t] — хворе горло ambulance [´0mbjul3ns] — швидка to disobey [ ´ d?s3´be?] — ослухатися
температура допомога
lungs [l28z] — легені cavity [´k0v?t?] — порожнина
flu [flu:] — грип to extract [?ks´tr0kt] — видаляти
prescription [pr?´skr?p6n] — рецепт
Questions:
1. What do we do when we are ill? 2. What does the doctor take? 3. Where do we take a prescription to? 4. What must we do if we have a temperature? 5. When do we go to the dentist?
l relations between Ukraine and english-Speaking Countries l Зв’язки України з англомовними країнами
There is no denying the fact that Не будемо заперечувати того, що
not so long ago Ukraine had very не так давно Україна мала слабкі
weak con­nections with other зв’язки з іншими країнами світу.
countries in the world. But at present the situation has
Але в даний час ситуація змінилася
changed for the better. As now Ukraine is a sovereign state на краще. Оскільки Україна тепер є суверенною
it establishes new relations with the державою, вона встановлює нові сто­
countries throughout the world. Ukraine is one of the members of the сунки з країнами усього світу. Україна — один із членів Організації
United Nations Organization and par­ Об’єднаних Націй і бере участь у ро­
ticipates in the work of many interna­ боті багатьох міжнародних органі­
tional organizations. We have wide relations with Canada, зацій. У нас широкі зв’язки з Канадою,
the USA and Great Britain in policy, США і Великобританією в політиці,
economics and culture. Foreign Embassies of these countries економіці й культурі. У Києві працюють іноземні посоль­
work in Kyiv. We have some joint political projects ства цих країн. Ми маємо кілька спільних політич­
with the United States of America and них проектів зі США і Канадою.
Canada. A lot of joint ventures have appeared in Ukraine recently.
Останнім часом в Україні з’явилося багато спільних підприємств.
3 Ukraine l
Such big plants of ours as Cherkasy Такі великі заводи, як Черкаське акці­
joint­stock company “Azot”, Gorlivka онерне товариство «Азот», Горлівсь­
chemical plant “Stirol”, Kharkiv кий хімічний завод «Стірол», Харківсь­
aircraft plant sell their products at the кий авіаційний завод, продають свою
international market. Scientific cooperation is also very продукцію на міжнародному ринку. Наукове співробітництво також
important. We have joint projects for space дуже важливе. У нас є спільні проекти по дослід­
exploration with the USA and Canada. Cooperation in culture, education and женню космосу з США і Канадою. Співробітництво в галузі культури,
sport is very important, too. освіти й спорту також має велике
значення. З цими країнами ми обмінюємося
We exchange students and teachers
with these countries. The Ukrainian orchestras, pop and студентами і викладачами. За кордоном тепло приймають ук­
opera singers, ballet dancers are раїнські оркестри, оперних і попу­
warmly received abroad. A lot of tourists from English­speaking лярних виконавців, балет. Щороку багато туристів з англомов­
countries visit Ukraine every year. It’s very important to mention that них країн відвідують Україну. Важливо згадати, що багато людей,
many people who are Ukrainians by українців за походженням, живуть
origin live in Canada. So we have particular relations with у Канаді. Тому в нас особливі відносини
this country. Canada was the first among the з цією країною. Канада була першою серед захід­
western states that recognized the них держав, що визнала державну
state independence of Ukraine. Many of the Ukrainians living now in Ca­ незалежність України. Багато українців, що зараз живуть
nada and other English­speaking coun­ у Канаді й інших англомовних краї­
tries don’t lose connections with Ukraine. A lot of public organizations, нах, не втрачають зв’язку з Україною. Багато громадських організацій,
educational establishments, religious навчальних закладів, релігійних
organizations make considerable організацій роблять значний внесок
contribution to the development of our culture, literature and art. у розвиток нашої культури, літера­ тури й мистецтва.
Vocabulary:
to deny [d?´na?] — заперечувати plant [plα:nt] — завод
relations [r?´le?6nz] — відносини to recognize [´rek3gna?z] — признати
embassy [´emb0s?] — посольство
Questions:
1. What countries does Ukraine have relations with? 2. What program do we have with the countries abroad?
l Україна 3
3. Where do Ukrainians by origin live? 4. What can you say about the cooperation in culture?
l Foreign affairs of Ukraine l Українські міжнародні відносини
Ukraine has different relations with Україна має відносини з багатьма
many countries of the world. We have wide relations with Canada, країнами світу. У нас широкі зв’язки з Канадою,
the USA, Great Britain and other coun­ США, Великобританією й іншими
tries. Recently a great number of various країнами. Останнім часом в Україні з’явилася
joint ventures and economic, cultural велика кількість різних спільних під­
and political projects have appeared приємств та економічних, культур­
in Ukraine. Our specialists in different scientific них і політичних проектів. Наші фахівці в різних галузях науки
fields improve their qualification підвищують свою кваліфікацію за
abroad. We also have programmes of students’ кордоном. У нас також діють програми по об­
and schoolchildren’s exchange. English, Canadian and American chil­ міну студентами і школярами. Англійські, канадські й американсь­
dren visit Ukrainian families, go to кі діти живуть в українських роди­
Ukrainian schools, while Ukrainian нах, ходять в українські школи, у той
children stay at their host families час як українські діти гостюють
abroad. These exchange programs help us у їхніх родинах за кордоном. Ці програми по обміну допомагають
to understand each other better, to нам краще порозумітися, вивчити
study culture and traditions of other культуру і традиції інших країн.
countries. A lot of Ukrainians have emigrated to
Багато українців емігрували до Ве­
Great Britain. That’s why in 1947 the Association ликобританії. Тому в 1947 році у Великобританії
of Ukrainians in Great Britain was було засновано Асоціацію ук­
founded. This association has some Help Funds раїнців. У цій асоціації є фонди допомоги,
that sponsor different important що спонсують різні важливі акції.
actions. The association gives help to the
Асоціація допомагає студентам
Ukrainian students who study in з України, що навчаються в бри­
British Universities. The same associations and societies exist in many other countries. танських університетах. Подібні асоціації і товариства існу­ ють у багатьох інших країнах.
0 Ukraine l
From year to year the number of spheres of our relations with the countries abroad grow. Every year a lot of tourists visit Ukraine, while the Ukrainians go to the countries abroad. We hope that our relations with other countries will go on growing. Щорічно кількість сфер наших взає­ мин із закордонними державами збільшується. Щороку багато туристів відвідують Україну, у той же час українці їздять за кордон. Ми сподіваємося, що наші зв’язки з іншими країнами будуть розвива­ тися.
Vocabulary:
specialist [´spe63l?st] — фахівець exchange [?ks´t6e?nd4] — обмін
project [´pr5d4ekt] — проект fund [f2nd] — фонд
Questions:
1. What countries does Ukraine have relations with? 2. What are the exchange programs meant for? 3. What associations do you know in Great Britain? 4. Who visits our country every year?
l The Political Situation in Ukraine and abroad l Політична ситуація в Україні і за кордоном
The grave economic crisis in Ukraine greatly influences the political situation in this country. The Ukrainian society, nowadays, is split into those who believe that the economic reforms must be continued and those who think that their course must be changed. Many politicians criticise the Ukrainian Government for its inability to solve the urgent economic problems among which are the rise of unemployment, the delay of wage payments and the falling of industrial and agricultural production. Серйозна економічна криза в Укра­ їні дуже впливає на політичну ситу­ ацію в ній. Українське суспільство зараз по­ діляється на тих, хто вірить, що економічні реформи повинні бути продовжені, і на тих, хто вважає, що цей курс повинний бути змінений. Багато політиків критикують український уряд за його нездат­ ність вирішувати невідкладні еконо­ мічні проблеми, серед яких — ріст безробіття, затримка заробіт­ ної плати і зниження промислового і сільськогосподарського виробництва. Інша проблема, що розділяє украї­ нське суспільство,— розвивати більш тісні зв’язки з європейськими країнами чи з Російською
Another problem that splits the Ukrainian society is whether to develop more close relations with the West European countries or with
l Україна 1
the Russian Federation and other Федерацією й іншими країнами
countries of the Commonwealth of Співдружності Незалежних Держав
Independent States (CIS). The newspapers are also discussing (СНД). Газети також обговорюють рефор­
the reforms of the education system ми систем освіти й охорони здо­
and the public health services. Nowadays, many political parties ров’я. Сьогодні багато політичних партій
hold their congresses to discuss проводять свої з’їзди, щоб обгово­
the current political situation and to рити поточну політичну ситуацію
nominate their candidates for forth­ і висунути своїх кандидатів на на­
coming elections. The Ukrainian mass media also report ступних виборах. Українські засоби масової інформа­
on the work of the Verkhovna Rada ції розповідають про роботу Верхо­
and the Government. They also inform about the visit of the вної Ради й уряду. Вони також інформують про візит
Ukrainian President to any country українського президента в яку­не­
and the official negotiations with the будь країну і про офіційні переговори
political leaders of this country. Every evening our family watch TV з політичними лідерами цієї країни. Щовечора наша родина дивиться
news — we want to know what events телевізійні новини — ми хоче­
are taking place at home and abroad. мо знати, які події відбуваються
в країні і за кордоном. Зараз у світі існує кілька гарячих
At present, there are several hot points
in the world: the civil wars rage in An­ точок: громадянські війни бушують
gola, Afghanistan and Yugoslavia. The heavy battles are reported in в Анголі, Афганістані й Югославії. Повідомляють про важкі бої в Анго­
Angola and in Afghanistan: many лі й Афганістані; щодня багато бі­
refugees flee from the regions of женців тікають із вогнищ конфлікту
conflict to the neighbouring countries в сусідні країни.
every day. There are also reports about terrorist
Є також повідомлення про терорис­
attacks which have taken place тичні акти, що були недавно в Півні­
recently in Northern Ireland, in чній Ірландії, у Чечні і на Близькому
Chechnya and in the Middle East: Сході: арабські терористи підірвали
Arab terrorists exploded several кілька бомб у громадських місцях
bombs in public places in Israel. The mass media also report the в Ізраїлі. Засоби масової інформації також
further integration of the European повідомляють про подальшу інте­
countries which have already had грацію європейських країн, що вже
common currency — the Euro. The political situation in the present day мають загальну валюту — євро. Політична ситуація у світі зараз
world is, sometimes, very dramatic but дуже драматична, але я вірю, що
I believe that the mankind is steadily moving towards a better future. людство поступово рухається до кращого майбутнього.
2 Ukraine l
Vocabulary:
to split [spl?t] — розколюватися, grave [gre?v] — важкий, серйозний forthcoming [ майбутній ´ f1:7´k2m?8] —
ділитися на частини current [´k2r3nt] — сучасний
delay [d?´le?] — затримка official negotiations [3´f?63l
issue [´?sju:] — розбіжність, незгода n3g36?´e?6nz] — офіційні переговори
falling [´f1:l?8] — спад, зменшення
the Commonwealth of Independent to rage [re?d4] — бушувати
?nd3´pend3nt ste?ts] — Співдруж- ність Незалежних Держав (СНД) States [´k1m3nwel7 3v to flee [fl?:] — бігти, утікати refugee [ ´ refju:´d4?:] — біженець
to explode [?ks´pl3\d] — зривати
close [kl3\z] — близький steadily [´sted?l?] — поступово
Questions:
1. What influences the political situation in Ukraine? What do mass media
inform about every day?
2. How do the mass media report about the work of the Verkhovna Rada (the
Ukrainian President)?
3. Do you watch TV news in the evening? And what about your parents and
other members of the family?
4. What are hot points in the world nowadays? 5. Are you an optimist or a pessimist as for the future of the mankind? Give
arguments to prove your opinion.
l Voting in Ukraine l Голосування в Україні
The political power in Ukraine Політична влада в Україні розділена
is divided into three branches: на три галузі: виконавчу, законо­
executive, legislative and judicial. The Verkhovna Rada, the Ukrainian давчу і судову. Верховна Рада, український парла­
Parliament, is the highest legislative мент, є вищим законодавчим орга­
body. The executive power in Ukraine ном. Виконавча влада в Україні належить
belongs to the President. Both President and members of the Президенту. І Президент, і члени Верховної Ради
Verkhovna Rada are elected. The election takes place every four обираються. Вибори відбуваються кожні чотири
years. All citizens of Ukraine who have роки. Усі громадяни України, що досягли
reached the age of eighteen have the вісімнадцяти років, мають право го­
right to vote. But only those, who have reached the лосувати. Але тільки ті, хто досяг двадцяти од­
age of twenty­one, have the right to be elected to the Verkhovna Rada. ного року, мають право бути обрани­ ми у Верховну Раду.
l Україна 3
The candidates to the Presidency must be not younger than thirty years of age. The candidates to the Presidency or to the Verkhovna Rada can be nominated by a political party or any other political or social organisation or even by a group of voters. Кандидати в Президенти не повинні бути молодшими тридцяти років. Кандидати в Президенти чи в депу­ тати Верховної Ради можуть бути висунуті політичною партією чи будь­якою іншою політичною або громадською організацією чи навіть групою виборців. Під час виборчої кампанії кандида­ ти оголошують свої програми. Ці політичні програми широко обго­ ворюються у засобах масової інфор­ мації і по телебаченню. У день виборів (це звичайно неділя) люди в Україні йдуть на виборчі діль­ ниці, щоб обрати членів Верховної Ради чи Президента України.
During the election campaign the can­ didates make their programmes public. These political programmes are widely discussed in the mass media and on television. When election day comes (it is usually Sunday), the people in Ukraine go to the polls to elect the members of the Verk­hovna Rada or the President of Ukraine. A voter gives his name and shows his passport. Then he receives his ballot­paper and may go to a cubicle to vote. Voting is secret. Then the voter casts his ballot­paper in the ballot box. Often the elections of the local govern­ ment take place simultaneously with the elections to the Verkhovna Rada.
Виборець називає своє ім’я і пред’являє паспорт. Тоді він одержує свій виборчий бюле­ тень і може йти в кабіну голосувати. Голосування є таємним. Потім виборець кидає свій бюле­ тень в урну для голосування. Часто вибори в місцеві органи вла­ ди проводяться одночасно з вибо­ рами до Верховної Ради.
Vocabulary:
executive [?g´zekjut?v] — cubicle [´kju:b?kl] — кабіна для
виконавчий голосування
judicial [d4u:´d?6l] — судовий ballot box [´b0l3t b5ks] — урна для
voter [´v3\t3] — виборець бюлетенів
to go to the polls [g3\ t\ 93 p3\lz] — іти на вибори simultaneously [ одночасно ´ s?m3l´te?n?3sl?] —
ballot-paper [´b0l3t ´pe?p3] —
виборчий бюлетень
Questions:
1. What branches is the political power in Ukraine divided into? 2. How often do the elections to the Verkhovna Rada take place? 3. Who can nominate the candidates to the Presidency or to the Verkhovna Rada? 4. How are the elections organized in Ukraine?
II. reGIOnS anD CITIeS OF UkraIne
(рЕГіОни Та МіСТа України)
l kyiv region l київська область
The Kyiv Region is an administrative region in northern Ukraine on both banks of the Dnieper River, formed on the 27th of February 1932. In the north it borders on Belarus. Its total area is 28 100 km Київська область — адміністратив­ на територія, розташована в пів­ нічній Україні на берегах Дніпра й утворена 27 лютого 1932 року. На півночі межує з Білорусією. Її загальна площа 28 100 км
2 . 2 .
The region is divided into 25 districts and 24 cities. The region centre and national capital is Kyiv. The region is located on the rolling plain of the middle Dnieper Basin. Область поділяється на 25 районів і 24 міста. Центр області і столиця країни — Київ. Область розташовується на горбку­ ватій рівнині на території середньої течії Дніпра. Північну частину створює Поліська низовина. Центральна і південно­західна частини розташовані в межах При­ дніпровської височини. Найбільша ріка — Дніпро з при­
Its northern part is located in the Polisia Lowland. Its central and southwestern parts lie in the Dnieper Upland.
The main river is the Dnieper and its
tributaries are the Prypiat, Uzh, Irpin, токами Прип’ять, Уж, Ірпінь, Десна
Desna and others. The vegetation of the region’s central й іншими. Рослинність центральної і південної
and southern parts is of the forest­ частин області належить до лісосте­
steppe variety. Forests cover 516 000 hectars of the пової . Ліси займають 516 000 гектарів те­
area. The region lacks mineral resources, риторії. В області мало корисних копалин,
but it has deposits of the building але є поклади будівельних матеріа­
materials, kaolin, brown coal, and лів, каоліну, бурого вугілля,
in the southwestern part there are а в південно­західній частині — по­
deposits of gold, peat, diamonds. The climate is temperate­continental клади золота, торфу, алмазів. Клімат помірно континентальний,
and it is rather mild. Ukrainians constitute 92.1 per cent of досить м’який. 92,1 % населення — українці.
the population. The Kyiv Region is an industrial and ag­ ricultural region.
l регіони та міста України
It produces electrotechnical Тут виробляють електронне устатку­
equipment. Agricultural machines, excavators, вання. Сільськогосподарські машини, екс­
refrigerators and different appliances каватори, холодильники і різні при­
are also produced there. Agriculture mostly specializes in лади також виробляються тут. Сільське господарство переважно
animal husbandry and plant growing. спеціалізується на тваринництві
і рослинництві. На жаль, внаслідок чорнобильської
Unfortunately it is not possible to use
many soils of the region after the Cher­ катастрофи багато земель області
nobyl disaster. Many famous Ukrainians were born неможливо використовувати. Тут народилися багато відомих укра­
there. They are the hetman I. Mazepa, the їнців. Це гетьман І. Мазепа, автор українсь­
author of the Ukrainian anthem P. Chu­ кого гімну П. Чубинський, космонавт
bynsky, the cosmonaut P. Popovych and the painter K. Bilokur. П. Попович і художниця К. Білокур.
Vocabulary:
to border [´b1:d3] — межувати peat [pi:t] — торф
rolling plain — горбкувата рівнина appliances [3´pla?3ns?z] — прилади
to lack [l0k] — відчувати нестачу disaster [d?´za:st3] — катастрофа
kaolin [´ke?3l?n] — каолін anthem [´0n73m] — гімн
Questions:
1. Where is the Kiev Region situated? 2. What is its total area and population? 3. What resources deposits does it have? 4. What do the Kyiv Region’s enterprises produce? 5. What famous people were born there?
l kyiv — the Capital of Ukraine l київ — столиця України
According to the chronicles Kyiv’s first citadel was built in the period from the sixth to eighth centuries. Kyiv bears the name of prince Kyi, who lived on the old Kyiv Hill in the sixth century. Under the rule of Yaroslav the Wise Kyivan Rus with Kyiv as its capital reached the height of its power. Літописи говорять, що перше Київ­ ське укріплене поселення виникло у період з 6 по 8 століття. Київ має ім’я князя Кия, що жив на старокиївському пагорбі в 6 столітті. За часів правління Ярослава Мудро­ го Київська Русь і Київ як столиця досягли вершини могутності.
regions and Cities of Ukraine l
Nowadays Kyiv is a large political, Сьогодні Київ — великий полі­
industrial, scientific and cultural тичний, промисловий, науковий
centre. Its population is about 3 million. і культурний центр. Його населення становить близько
трьох мільйонів. Місто розташоване на обох берегах
The city lies on both banks of the
Dnieper. Kyiv is a garden city; only a seventh Дніпра. Київ — місто­сад, тільки сьома час­
part of its territory is occupied by тина його території зайнята будів­
buildings. Kyiv has a well­developed industry. лями. У Києві добре розвинена промис­
ловість. Фабрики і заводи виробляють мор­
Its factories and plants produce sea
and river transport vessels, air liners, ські й річкові транспортні судна,
computers, motorcycles, consumer літаки, комп’ютери, мотоцикли, спо­
goods. Kyiv is also one of the largest живчі товари. Київ також один із найбільших науко­
scientific centres. The Ukrainian Academy of Sciences вих центрів. Українська Академія наук і багато
and many research institutes are науково­дослідних інститутів відомі
famous for their discoveries. More than 10 000 students study at своїми відкриттями. Понад 10 000 студентів навчаються
Kyiv Shevchenko National University. у Національному університеті імені
Т. Шевченка. У Києві більше 20 вищих навчальних
There are over 20 higher educational
establishments in Kyiv. Kyiv is also the centre of political life in закладів. Київ є також центром політичного
Ukraine. All major political events take place життя України. Тут відбуваються всі головні полі­
here. Kyiv is the largest ancient centre of na­ тичні події. Київ — найбільший і найстаріший
tional Ukrainian culture. центр національної української куль­
тури. У ньому знаходиться 20 музеїв,
There are 20 museums,
1300 libraries, 41 theatres, 121 parks. Kyiv is growing and is being built, it also becomes younger and more beautiful. 1300 бібліотек, 41 театр, 121 парк. Київ росте і будується, він молодіє і кращає.
Vocabulary:
hill [h?l] — пагорок, пагорб ancient [´e?n63nt] — стародавній,
scientific [sa?n´t?f?k] — науковий прадавній
to become [b?´k2m] — ставати
l регіони та міста України
Questions:
1. Where is Kyiv situated? 2. Whose name does Kyiv bear? 3. What is Kyiv nowadays? 4. What can you say about the cultural establishments in Kyiv? 5. Is Kyiv one of the largest scientific centres of Ukraine?
l Places of Interest in kyiv l Визначні пам’ятки києва
Ukraine has a long history and rich Україна має велику історію і багату
culture. That is why there are many places of культуру. Тому в нас багато визначних пам’я­
interest there. It is natural that the capital of the ток. Цілком природно, що столиця краї­
country, Kyiv, has the greatest ни, Київ, нараховує найбільшу кіль­
number of them. It is one of the oldest cities in Europe. From time immemorial Kyiv has been кість визначних пам’яток. Це — одне з найстаріших міст Європи. З давніх часів Київ був центром сло­
the centre of Slavonic culture. There are many ancient cathedrals в’янської культури. У місті багато стародавніх соборів
and churches, museums and і церков, музеїв і пам’ятників, чудо­
monuments, beautiful streets and вих вулиць і скверів.
squares in it. The main street of Kyiv is certainly
Головна вулиця Києва, звичайно,
Khreshchatyk. If you have never been to Kyiv you Хрещатик. Якщо ви ніколи не були в Києві, вам
should start your sightseeing there. слід починати огляд визначних пам’я­
ток звідси. Вулиця довжиною усього один кіло­
The street is only one kilometre long
but very impressive. Kyiv is famous for its Kyivo­Pecherska метр, але дуже вражаюча. Київ відомий Києво­Печерською
Lavra. More than 80 buildings were лаврою. Більше 80 будинків було зведено на
constructed on its territory during 900 її території за дев’ятсот років існу­
years of the monastery’s existence. Tourists always go to have a look вання монастиря. Туристи завжди приходять подиви­
at the monument to Bohdan тися на пам’ятник Богданові
Khmelnytsky, the outstanding Хмельницькому, відомому
Ukrainian statesman and military українському державному діячеві
leader. There are many other places of interest in Kyiv. і воєначальнику. У Києві багато інших визначних пам’яток.
regions and Cities of Ukraine l
One of them is the State Historical Mu­ seum of Ukraine. There are more than 50,000 exhibits on display. The exposition tells us about the history of Ukraine and its culture from antiquity to the present days. The Golden Gates, the Andreyevskaya Church, the monuments to Prince Vo­ lodymyr and Taras Shevchenko are worth seeing. Kyiv Shevchenko Opera and Ballet House, Kyiv Ivan Franko Drama Theatre are well­known all over the country. Any place is interesting in its own way and visiting it we come to know and love this country more. Одна з них — Державний історич­ ний музей України. У ньому виставлено понад 50 тисяч експонатів. Експозиція розповідає нам про істо­ рію і культуру України з античних часів до наших днів. Варто оглянути Золоті ворота, Андріївську церкву, пам’ятники Во­ лодимирові й Тарасові Шевченку.
Київський театр опери і балету ім. Шевченка, Київський драматич­ ний театр ім. Івана Франка добре відомі по всій країні. Будь­яка визначна пам’ятка цікава по­своєму, і, відвідуючи їх, ми більше пізнаємо і любимо нашу країну.
Vocabulary:
natural [´n0t6r3l] — природний famous [´fe?m3s] — відомий
immemorial [?m3´m1:r?3l] — to construct [k3n´str2kt] — будувати,
незапам’ятний споруджувати
Questions:
1. Is Kyiv an ancient city? 2. How old is Kyiv? 3. What is the main street in Kyiv? 4. What is Kyiv famous for? 5. Is Kyiv a garden city?
l khreshchatyk l Хрещатик
The main street of Kyiv is certainly Khreshchatyk and you’d better start your sightseeing there. Головна вулиця Києва — звичайно ж, Хрещатик, і вам найкраще по­ чинати огляд визначних пам’яток звідси. Вулиця не дуже довга, але дуже вра­ жаюча. Хрещатик виглядає особливо добре навесні, коли цвітуть каштани.
The street is not very long but very im­ pressive. Khreshchatyk looks especially beautiful in spring when chestnut trees are in blossom.
l регіони та міста України
The building of this street began at the end of the 18th century. The first houses were wooden. The forming of Khreshchatyk as a street began in the 1830s­40s. Three­storeyed buildings with shops, offices and banks were built at this time. In 1892 the first electric tram in the country connected Khreshchatyk with Podil. At the beginning of the 20th century Khreshchatyk became the shopping centre of the city. During the Second World War Khresh­ chatyk was destroyed. While being reconstructed the street was twice widened and a lot of new multistoreyed buildings appeared. Будівництво цієї вулиці почалося в кінці 18 століття. Перші будинки були дерев’яними. Формування Хрещатика як вулиці почалося в 1830—1840­х роках. У цей час були побудовані триповер­ хові будинки з магазинами, офіса­ ми і банками. У 1892 році перший електричний трамвай з’єднав Хрещатик з Подо­ лом. На початку 20 століття Хрещатик став торговим центром міста.
Під час другої світової війни Хреща­ тик був зруйнований. Під час реконструкції вулиця була розширена вдвічі, і на ній з’явилося багато нових багатоповерхових бу­ динків. Усі будинки побудовані по єдиному архітектурному проекту. На цій вулиці, крім державних уста­ нов і адміністративних будинків, можна побачити кінотеатри, ресто­ рани й кафе. Щодня безліч людей ідуть на Хре­ щатик. Деякі з них ідуть за покупками, тому що тут багато гарних магазинів і ве­ ликих універмагів. Інші йдуть у кіно, подивитися на фонтани чи посидіти на лавках. Людям подобається головна вулиця Києва. Це одна з визначних пам’яток Києва.
All the buildings are built after the same architectural design. Beside government offices and ad­ ministrative buildings, one can see cinemas, restaurants and cafes in this street. A lot of people go to Khreshchatyk every day. Some of them go shopping because there are many good shops and big markets there. Other people go to the cinema, look at the fountains or sit on the benches. People like the main street of Kyiv.
It is one of the places of interest in Kyiv.
Vocabulary:
main [me?n] — головний government [´g2v3nm3nt] — уряд
reconstruction [r?k3n´str2k6n] — to appear [3´p?3] — з’являтися
реконструкція
0 regions and Cities of Ukraine l
Questions:
1. What is the main street of Kyiv? 2. How long is it? 3. When did the building of Khreshchatyk begin? 4. When does Khreshchatyk look especially beautiful? Why? 5. Why do people like to go to Khreshchatyk?
l The autonomous republic Crimea l автономна республіка крим
The republic is situated on the Crimea peninsula. It is between the Black Sea in the west and south, and the Sea of Azov — in the east. In the east the Crimea is separated from Russia by the Kerch Strait. The total area of the republic is 26 100 km Республіка розташована на Кримському півострові. На заході і на півдні його омиває Чорне море, а на півночі — Азов­ ське. Керченська протока відокремлює Крим від Росії. Площа республіки 26 100 км
2 , насе­
2 , population is 2 137 700. лення 2 134 700 жителів. Республіка поділяється на 15 райо­ нів і 15 міст. Адміністративний центр — місто Сімферополь. Територія Криму складається з двох зовсім різних частин — без­ лісих степів Кримської низовини в північній і центральній частинах, і Кримських гір — на півдні. Кримський степ, з континентальним кліматом і степовими ґрунтами, зай­ має чотири п’ятих території.
It is divided into 15 regions and 15 cities. Symferopol is the administrative centre of the Crimea. The Crimea consists of two very different parts — treeless steppe of the Crimean Lowland in the northern and central parts, and the Crimean Mountains in the south. The Crimean steppe, with its continental climate and steppe soils, occupies four­fifths of the territory. The Crimean Mountains consist of a narrow range of foothills and a low mountain chain covered with forests and high pastures. Below the mountains in the south there is a narrow coastal lowland — the Crimean southern shore — with a Mediterranian climate and vegetation. The rivers are short and shallow.
Кримські гори становлять собою вузький ланцюг, покритий лісами і високогірними пасовищами.
Біля підніжжя гір, на півдні, знахо­ диться вузька смуга прибережної низовини — південний берег Криму з середземноморським кліматом і рослинністю. Ріки короткі й мілководні.
l регіони та міста України 1
On the northern slopes of the Crimean Північними схилами Кримських гір
Mountains we find the Chorna, the Bel­ течуть Чорна, Бельбек, Кача, Аль­
bek, the Kacha, the Alma, the Salhyr ма, Салгир та інші ріки.
and other rivers. There are also salt lakes there, such
Тут є також солоні озера, такі як Са­
as the Sasyk, the Aktash and others. It is rich in natural resources, such сик, Акташське й інші. До корисних копалин належать залі­
as iron ore, natural gas, building зна руда, природний газ, будівельні
materials, and salt from the lakes. Russians constitute 67.2 per cent of матеріали, сіль солоних озер. 67,2 % населення — росіяни,
the population, Ukrainians — 26.5 per 26,5 % — українці, 300 тисяч татар.
cent and there are 300 000 Tatars. Food production is the Crimea’s main
Головна галузь господарства — хар­
industry. It is followed by iron­ore mining, met­ чова промисловість. За нею йдуть залізорудна, металург­
allurgy and machine­building. The main sea­ports are Kerch, Teodo­ ійна і машинобудівна. Головні морські порти Керч, Феодо­
sia, Yalta, Sevastopol, and Yevpatoria. The Crimea is also the main resort сія, Ялта, Севастополь і Євпаторія. Крим є також курортним і туристич­
and tourist area of Ukraine. Food industry produces canned ним місцем. Харчова промисловість виробляє
goods, fish and wines. Agriculture mostly specializes in консерви, рибні продукти й вино. У сільському господарстві перева­
plant­growing, vine­growing and жають рослинництво, виноградар­
animal husbandry. The artist I. Ayvazovsky and the polar exp­ ство і тваринництво. У Криму народилися художник І. Ай­
lorer I. Papanin were born in the Crimea. The grave of the Ukrainian poet S. Ru­ dansky is in Yalta. вазовський і полярник І. Папанін. У Ялті знаходиться могила українсь­ кого поета С. Руданського.
Vocabulary:
autonomus [1:´t5n3m3s] — pasture [´p%:st63] — пасовище
автономний iron ore [´a?3n 1:] — залізна руда
strait [stre?t] — протока to constitute [´k5nst?tju:t] —
peninsula [p3´n?nsj\l3] — півострів складати
Mediterranian[med?t3´re?n?3n] — animal husbandry [´0n?ml
Середземне ´h2zb3ndr?] — тваринництво
Questions:
1. Where is the Crimea situated? 2. What do you know about the geography of the peninsula? 3. What natural resources is it rich in? 4. Who lives in the Crimea? 5. What do you know about the industry of the republic?
2 regions and Cities of Ukraine l
l Cherkasy region l Черкаська область
The land of Cherkasy gave birth to Bo­ hdan Khmelnytsky who was destined to become the leader of the nation which was surviving difficult times and who was the first to lay the foundation of Ukrainians’ own state. A great deal is being done on the territory of Cherkashchyna to restore the historical past, to bring back to the people the names of our countrymen. They are Ivan Padalka, a world­known artist, Todos Osmachka, a writer, Vasyl Avramenko, a choreographer, and many others. The monuments and memorial plaques have been put up to commemorate their activities. The place to which Ukrainians from all over the world make a pilgrimage is the Taras Shevchenko Memorial sites­ zvenigorodka area and the sacred Kaniv Mountain where the soul of the nation’s spiritual father rests in its eter­ nal peace. Among the seven historical and cultural reserves the world­famous Sofievka Dendrological Park in Uman is a real pearl. The reform of our economy is the main direction of the changes to be effected. Those ones in the Cherkasy Region who work in the agrarian sector are changing their attitude to the economic reforms. In general, with regard to foreign in­ vestments into economy the Cherkasy Region occupies the fourth place among the other regions of Ukraine. The most beneficial contracts were signed with the firms from the USA, Germany, France, Poland and other countries. Черкаська земля дала життя Богда­ ну Хмельницькому, якому було при­ значено стати лідером нації, що пе­ режила різні часи, і він був першим засновником української держави.
Багато чого робиться в Черкаській області для відновлення історич­ ного минулого, щоб співвітчизники знали імена героїв минулих років. Це такі імена, як Іван Падалка, все­ світньо відомий художник, Тодось Осмачко, письменник, Василь Авра­ менко, хореограф, і багато інших. Пам’ятники і меморіальні дошки були встановлені під час святкування їхніх ювілеїв на згадку про їх діяльність. Місце паломництва українців з усього світу — Шевченківський меморіальний комплекс — звениго­ родська земля і священна Канівська гора, де душа нації, її духовний батько спочиває у вічному спокої.
Серед семи історичних і культурних пам’ятників знаходиться всесвітньо відомий Софіївський дендропарк в Умані — справжня перлина. Реформа нашої економіки — голов­ ний напрямок змін, що відбуваються. Ті, хто працює в аграрному секторі, змінюють своє ставлення до еконо­ мічних реформ.
У цілому, завдяки іноземним капіта­ ловкладенням в економіку Черкась­ кої області, вона посідає четверте місце серед інших регіонів України. Найвигідніші контракти були підпи­ сані з фірмами зі США, Німеччини, Франції, Польщі й інших країн.
l регіони та міста України 3
Vocabulary:
to destine [´dest?n] — призначати pilgrimage [´p?lgr?m?d4] —
to survive [s3´va?v] — пережити паломництво
(події) regard [r?´gα:d] — повага
to restore [r?s´t1:] — поновлювати; with regard to — тут: завдяки
повертати beneficial [ben?´f?63l] — вигідний
to commemorate [k3´mem3re?t] — investment [?n´vestm3nt] — вклад;
святкувати (річницю) капіталовкладення
Questions:
1. Whose birth did the land of Cherkasy give to Ukraine? 2. Who was Bohdan Khmelnytsky? 3. What is being done on the territory of Cherkasy? 4. What Ukrainian countrymen became world-known? 5. What does the reform of our economy mean?
l Cherkasy l Черкаси
The city is situated on the right bank of the Kremenchuk Reservoir, on the Dnieper. The total area of the city is 75 km Місто розташоване на правому бе­ резі Кременчуцького водоймища, на Дніпрі. Загальна площа міста складає 75 км
2 . 2 .
Its population is 297 200. Чисельність населення — 297 200 жителів. Місто складається з двох районів. Уперше Черкаси були згадані в літо­ пису в 13 столітті як укріплене місто Київського князівства, Великого Ли­ товського герцогства. Пізніше воно стало центром Київ­ ської губернії. До історичних пам’яток належать бу­ динок колишньої земської управи, будинок готелю «Слов’янський», будинок колишнього комерційного банку.
The city consists of two regions. Cherkasy was first mentioned in documents in the 13th century as a fortified city in the Kiev principality of the Grand Duchy of Lithuania. Later it became a county centre of Kyiv gubernia. The historical monuments are the building of the former zemstvo council (1907—1912), the building of the “Slavianskaya” Hotel (the beginning of the 20th century), the building of the former commercial bank (1904). Today Cherkasy is an important eco­ nomic and cultural­educational centre. The main branches of industry are the chemical industry, the machine­ building industry, the food industry and light industry.
Черкаси — це важливий економіч­ ний і культурно­освітній центр. Основні галузі господарства — хі­ мічна промисловість, машинобуду­ вання, харчова і легка промисло­ вість.
regions and Cities of Ukraine l
The famous plants are “Photopribor”, “Impulse”, the scientific­industrial association “Rotor”, meat processing and packing factory, a silk complex, and many others. Cherkasy is a very green city. Plants occupy 2470 hectars of its territory, among them there are 6 parks. The places of interest are the Museum of Nature, the zoo, and a regional museum. Theatre­goers and music­lovers have an opportunity to visit the Drama Thea­ tre named after T. Shevchenko, the puppet theatre and the philharmonic society. Cherkasy is the home of a Pedagogical University, the branch of the Kyiv Civil Engineering University, 8 technical secondary schools and 19 branches of scientific­research and planning institutions. There is the river port, the airport, the railway station and the bus station in the city. Відомі підприємства: «Фотопри­ лад», «Імпульс», науково­виробниче об’єднання «Ротор», м’ясокомбінат, шовковий комбінат і багато інших.
Черкаси — зелене місто. Зелені насадження займають 2470 гектарів його території, серед них 6 парків. До визначних пам’яток належать Будинок природи, зоопарк і краєз­ навчий музей. Театрали й аматори музики мають можливість відвідати драматичний театр ім. Т. Шевченка, ляльковий театр і філармонію.
Великими центрами освіти є педаго­ гічний університет, філія Київського політехнічного університету, 8 тех­ нікумів і 19 філій науково­дослідних і проектних інститутів.
У місті є річковий порт, аеропорт, за­ лізничний вокзал і автовокзал.
Vocabulary:
reservoir [´rez3vwa:] — fortified [´f1:t?fa?d] —
водосховище зміцнений
Kyiv principality [´k?j?v pr?ns?´p0l?t?] — Київське князівство ´ a silk complex — шовковий комбінат
planning institution — проектний
Duchy [´d2t6?] — герцогство інститут
association [3 об’єднання ´ s3\s?´e?6n] —
Questions:
1. Where is the city situated and what is its area? 2. When was it first mentioned? 3. What are the historical monuments? 4. Why is it an important economic centre? 5. Is it a green city? Why?
l регіони та міста України
l Chernihiv region l Чернігівська область
Geopolitical situation of the Chernihiv Region is of a rather peculiar character. Russian Bryansk Region and Belarus Gomel Region are Chernihiv’s old­ time neighbours. The Friendship monument situated on State borders of Ukraine, Russia and Belarus is the Chernihiv Region visiting­card. The Chernihiv Region is a “potato land”, it is the land of flax growing and processing, the land of cattle breeding. It is also the land of “big chemistry”, gas and oil, it is Ukraine’s textile shop. Досить своєрідний характер геопо­ літичної ситуації в Чернігівській області. Давніми сусідами Чернігова є Брян­ ська область Росії і Гомельська об­ ласть Білорусії. Монумент дружби, розташований на державному кордоні України, Ро­ сії і Білорусії,— така візитна картка Чернігівського регіону. Чернігівська область — це «картоп­ ляна земля», земля вирощування і переробки льону, земля тваринництва. Це також земля «великої хімії», газу і нафти, «текстильна фабрика» України. Хоча важке економічне становище останніх років змусило в деяких ви­ падках змінити напрямок економіч­ ного розвитку і відступити назад, їм удалося зупинити економічний спад у всіх сферах життя і поліпшити со­ ціальну ситуацію. Регіональний центр поділяється на 2 райони: Деснянський і Новоза­ водський. В області 1200 річок. Головна водяна артерія — Десна. Це єдиний регіон в Україні, що робить пожежні машини, шнури, піаніно, кілька видів устаткування для аграрного і промислового ком­ плексів. Пріоритетними галузями є харчо­ ва, легка, паливна, машинобудівна і металообробна промисловості.
Though difficult economic situation of recent years made them change their economic directions in some cases, and step backward in others, they managed to hold up economic recession in all spheres and to improve social situation. The regional centre is divided into 2 districts: Desnyansky and Novozavodsky. There are 1200 rivers in the region. The main waterway is the Desna river. It is the only region in Ukraine that pro­ duces fire trucks, cord fabrics, pianos and several kinds of equipment for agrarian and industrial complexes.
The priority industrial branches are the food industry, the light industry, the fuel industry, the machine building industry and the metalworking industry. Agriculture is an important part of the region’s national economy.
Сільське господарство — важлива складова народного гос­ подарства регіону.
regions and Cities of Ukraine l
Vocabulary:
peculiar [p?´kju:l?3] — особливий fabric [´f0br?k] — тканина
flax [fl0ks] — льон priority [pra?´5r?t?] — пріоритет
breeding [´br?:d?8] — розведення fuel [´fju:3l] — пальне
recession [r?´se6n] — спад
Questions:
1. How is the regional centre divided? 2. What is the main river in Chernihiv? 3. What does Chernihiv produce? 4. What are the priority industrial branches in Chernihiv?
l Chernihiv l Чернігів
Chernihiv is situated on the high right bank of the Desna River. Its total area is 64 km Чернігів розташований на високому правому березі Десни. Місто займає площу 64 км
2 , and its 2 ,
population is 301 100. кількість населення 301 100 жителів. Місто розділене на два райони. Чернігів — одне з найдавніших міст України. Він був заснований у 7 сторіччі. Свою назву одержав від князя Чор­ ного. Перша згадка, відповідно до літопи­ су, припадає на 907 рік. Місто увійшло до складу Київської Русі в 9 столітті і стало одним з най­ більш важливих і багатих міст дер­ жави. У 14 сторіччі Чернігів належав до Ве­ ликого Литовського князівства.
The city is divided into two districts. Chernihiv is one of the most ancient cities of Ukraine. It was founded in the 7th century. It was named by the prince Chorny.
The first mention of Chernihiv in the chronicles occurred in 907. The city was incorporated into Kievan Rus in the 9th century and became one of the most important and wealthiest cities of the realm. In the 14th century it was incorporated into the Grand Duchy of Lithuania. In 1503 it came under Moskovy’s rule.
У 1503 році став частиною Москов­ ської держави. У цей період місто було розширене.
During this period the city was very enlarged. Then it was transferred to Poland and in 1654 it became a part of Russia. The old centre of the city is called “Di­ tynets”.
Потім воно відійшло до Польщі, а в 1654 році стало частиною Росії. Старий центр міста називається «Дитинець».
l регіони та міста України
There are some historical monuments До історичних пам’яток архітекту­
such as the Cathedral of the Trans­ ри належать Преображенський
figuration (11th century), the Borys собор, Борисоглебський собор,
and Hlib Cathedral (1120—1123), the Катерининська церква (освячена
Catherine Church (sanctified in 1715). There is also a famous Yeletsky в 1715 році). Є також знаменитий Єлецький мо­
Monastery there. The main branches of industry are настир. Основні галузі господарства: харчо­
food­processing, light industry and ва, легка, деревообробна промис­
woodworking, the building materials ловість, виробництво будівельних
industry. The major industrial enterprises матеріалів. Серед найбільших підприємств
include the industrial association слід назвати: «ПО «Пожежмашина»,
“Pozhmachina”, “Chernihivmebel”, «Чернігівмеблі», «Тютюн», підприєм­
“Tiutiun”, machine­building plants, ства машинобудування і деревооб­
and a woodworking plant. The museums of the city are worth робний завод. Гідні відвідування музеї міста.
visiting. There is a historical museum, the
Тут є історичний музей, літератур­
M. Kotsiubynsky Literary­Memorial но­меморіальний музей М. Коцю­
Museum, and an art museum. There is also the Music and Drama Thea­ бинського. Тут є також драмтеатр, театр юного
tre, a young spectator’s theatre, and глядача і філармонія.
the philharmonic society in the city. Chernigiv is the city of education and
Чернігів — місто освіти і науки.
science. The school­leavers can enter the peda­
Випускники шкіл вступають до педа­
gogical and technological universities гогічного й технологічного універ­
and 8 technical secondary schools. There are a lot of scientific­research and planning institutions. ситетів і 8 технікумів. Тут є багато науково­дослідних інститутів і проектних бюро.
Vocabulary:
ancient [´e?n63nt] — стародавній prince [prins] — князь
Cathedral of the Transfiguration chronicles [´kr5n?klz] — літопис
Преображенський Собор [k3´7?:dr3l 3v 93 ´ tr0nsf?g3´re?6n] — realm [relm] — держава sanctified [´s08kt?fa?d] — освячений
Questions:
1. When was Chernihiv founded? 2. Who was it named by? 3. How is the city centre called? 4. What are the major industrial enterprises? 5. What are the museums and historical monuments in the city?
regions and Cities of Ukraine l
l Chernivtsi region l Чернівецька область
The Chernivtsi Region is one of the youngest in Ukraine. It was formed on the 7th of August, 1940 as a result of integration of the northern part of Bukovyna and the Khotyn district of Bessarabia into Ukraine. The region is divided into 11 adminis­ trative districts. The ethnic structure of the Chernivtsi Region is quite varied — Ukrainians, Romanians, Moldavians, Russians, Jews, Poles, Belorussians. The climate is moderate continental. The region has deposits of mineral re­ sources such as: gas, oil. Чернівецька область — одна з най­ молодших областей України. Вона була утворена 7 серпня 1940 року у результаті приєднання північної частини Буковини і Хоти­ нського району Бессарабії до України. Область поділяється на 11 адмініст­ ративних районів. Етнічна структура Чернівецької об­ ласті дуже різноманітна — українці, румуни, молдовани, росіяни, євреї, поляки, білоруси. Клімат помірно континентальний. Область має у своєму розпоря­ дженні поклади мінеральних ресур­ сів, таких як газ, нафта. Поруч із Дністром і басейном Пруту є велика кількість покладів гіпсу і вапняку. У ґрунтах Чернівецької області є джерела мінеральних вод. Чернівецька область унікальна у ви­ робництві певних видів устаткуван­ ня для теплоенергетичних і нафтоо­ чищувальних заводів, трикотажних фабрик і напівпровідникових інстру­ ментів. Головні види сільськогосподарської продукції області — зернові куль­ тури, цукровий буряк, картопля, овочі, фрукти, льон, молоко, яйця, свинина, яловичина. У Чернівецькій області сконцентрова­ ний важливий науковий потенціал.
Near the Dniester and in the basin of the Prut, there are large deposits of gypsum and limestone. The lands of the Chernivtsi Region contain mineral waters. The Chernivtsi Region is unique in production of certain types of equipment for thermal power plants, oil­refineries, knitwear factories, and semiconductor instruments.
The main kinds of farming products of the region are grain cultures, sugar beets, potatoes, vegetables, fruit, flax, milk, eggs, pork, beef.
There is a significant scientific potential concentrated in the Cher­ nivtsi Region. Chernivtsi State University, Chernivtsi Medical Institute and Chernivtsi branch of Kyiv Trade and Economy Institute offer higher education to many people.
l регіони та міста України
There is also the institute of National Academy of Sciences of Ukraine, Chernivtsi branches of the institute of world economy and international relations, the institute of material studies and a number of other scientific­research institutions. Є також інститут національної Ака­ демії наук України, Чернівецькі від­ ділення інституту Світової економі­ ки і міжнародних зв’язків, інститут дослідження матеріалів і ряд інших науково­дослідних інститутів.
Vocabulary:
varied [´ve3r?d] — різноманітний beef [b?:f] — яловичина
gypsum [´d4?ps3m] — гіпс semiconductor [´sem?k3n´d2kt3] —
to refine [r?´fa?n] — очищати напівпровідник
knitwear factory [´n?twe3 significant [s?g´n?f?k3nt] — значний,
´f0kt3r?] — трикотажна фабрика великий
pork [p1:k] — свинина
Questions:
1. What is the Chernivtsi Region like? 2. When was it formed? 3. What districts is the region divided into? 4. What can you say about the ethnic structure of the Chernivtsi Region? 5. What are the main kinds of farming products?
l Chernivtsi l Чернівці
Chernivtsi is situated in the Western Ukraine on both banks of the Prut River. Its total area is 153 km Чернівці розташовані в Західній Україні на обох берегах ріки Прут.
2 and it is Місто займає площу 153 км 2 і розді­
divided into 3 districts. Its population is 257 300. лене на 3 міських райони. Чисельність населення складає 257 300 жителів. Місто було засновано в другій поло­ вині 12 сторіччя. Перше згадування в літописі припа­ дає на 1207 рік. У середині 14 сторіччя місто належа­ ло Молдавії і знаходилося на кордо­ ні з Польщею. У 1744 р. воно стало частиною Ав­ стрії, а з 1917 — частиною Румунії. У 1940 р. Південна Буковина при­ єдналася до Української Республіки.
The city was founded in the second part of the 12th century. The first mention of Chernivtsi in the chronicles occurred in 1207. In the middle of the 14th century it be­ longed to Moldavia and stood on its border with Poland. In 1744 it became a part of Austria, and since 1917 — a part of Romania. In 1940 the Southern Bukovyna joined the Ukrainian Republic.
The Prut divides the city into two parts. Chernivtsi is a green city with the Botanical Gardens, the arboretum, 8 parks and many public gardens. The architectural monuments are the building of the Chernivtsi University, the former residence of the Bukovynian metropolitan, the city hall, St Nicholas’s Church (1607) and the building of the theatre. Chernivtsi is the city of theatres, muse­ ums and libraries. It is famous for the Chernivtsi University, the Medical University, the Institute of Trade and Economy, 12 technical secondary schools and many scientific­research institutions. The Kobylanska Music and Drama Theatre, the puppet theatre and the philharmonic society are very popular among the people. In Chernivtsi the writer Yu. Fedkovych, the composer V. Ivasiuk, the singer M. Yaremchuk were born. The museums are worth visiting. They are the Yu. Fedkovych Memorial Museum, the O. Kobylanska Memorial Museum, an art museum, and a regional­history museum. The major branches of industry in Cher­ nivtsi include light industry, the food­ processing, the machine­building and metal­working industries. The well­known enterprises include the Fedkovich fine goods factory, the “Bukovyna” souvenir factory, the furniture factory and many others. Прут поділяє місто на дві частини. Чернівці — зелене місто з Ботаніч­ ним садом, дендрарієм, 8 парками і багатьма скверами. До пам’яток архітектури належать будинок державного університету, що був резиденцією митрополита Буковини, ратуша, церква Святого Миколи (1607 р.) і будинок театру.
Чернівці — місто театрів, музеїв, бібліотек. Прославленими є університет, ме­ дичний університет, торгово­еконо­ мічний інститут, 12 технікумів і бага­ то науково­дослідних інститутів.
Великою популярністю користують­ ся музично­драматичний театр ім. О. Кобилянської, ляльковий театр і філармонія. Чернівці — батьківщина письмен­ ника Ю. Федьковича, композитора В. Івасюка, співака М. Яремчука. Гідні відвідування музеї міста. Це меморіальний музей Ю. Федь­ ковича, меморіальний музей О. Ко­ билянської, художній і краєзнавчий музеї. Провідну роль у господарстві міста Чернівці відіграють легка, харчова, машинобудівна і металообробна промисловості. Широко відома фабрика художніх виробів ім. Ю. Федьковича, підприє­ мство сувенірів «Буковина», мебле­ вий комбінат і багато інших.
Vocabulary:
arboretum [ дендрарій ´ α:b3´r?:t3m] — regional-history museumthe city hall — ратуша
l регіони та міста України 1
Questions:
1. When did the first mention of Chernivtsi occur in the chronicles? 2. What divides the city into two parts? 3. Why is it a green city? 4. What are the architectural monuments? 5. What famous people were born there?
l Dnipropetrovsk region l Дніпропетровська область
The Dnipropetrovsk Region is an ad­ ministrative region in southeastern Ukraine lying in the middle and lower basin of the Dnieper River. Its area is 31 900 km Дніпропетровська область — адміні­ стративна територія в південно­схід­ ній Україні, розташована в басейні середньої і нижньої течії Дніпра. Її площа 31 900 км
2 , and its 2 , чисельність на­
population is 3 745 000. It is divided into 22 regions and 20 cities. The region’s capital is Dnipropetrovsk. Its western section is a part of the Dnieper Upland, in the south — the Black Sea Lowland. селення 3 745 000 жителів. Область поділяється на 22 райони і 20 міст. Обласний центр — місто Дніпропет­ ровськ. Її західну частину частково складає Придніпровська височина, південну — Причорноморська ни­ зовина. Головна ріка — Дніпро з притоками.
The main river is the Dnieper with its tributaries. They are the Mokra, the Inhulets, the Orel and the Samara. The small rivers become very shallow in the summer. The Dnipropetrovsk Region is rich in mineral resources. It contains large deposits of iron ore, manganese ore, nickel, anthracite coal, natural gas and gold, lignite, and building materials. The climate is temperate­continental, with rather cold winters, and hot summers. Ukrainians constitute 73 per cent of the population.
Це Мокра, Інгулець, Орель і Самара. Маленькі річки стають дуже мілко­ водними влітку. Дніпропетровська область багата на корисні копалини. Тут великі поклади залізної руди, марганцю, нікелю, антрациту, при­ родного газу і золота, бурого вугіл­ ля і будівельних матеріалів. Клімат помірно континентальний, з досить холодною зимою і спекою влітку. Українці складають 73 % населення.
The Dnipropetrovsk Region is one of the leading industrial areas of Ukraine. Ferrous metallurgy is the most important branch of industry. It is followed by machine­building, light industry, and food industry. Machine­building and metal­working industries produce metallurgical and mining equipment, metal products, manufacturing equipment, electric and transport equipment, agricultural machinery. Дніпропетровська область — один з найбільш розвинених індустріаль­ них регіонів України. Металургія — найважливіша галузь господарства. За нею йдуть машинобудування, легка і харчова промисловість. Машинобудівна і металообробна промисловості виробляють устатку­ вання для гірничорудної і металургій­ ної промисловості, металовироби, промислове устаткування, електро­ прилади і транспортне устаткуван­ ня, сільськогосподарські механізми. Дніпропетровська область — це ре­ гіон з розвиненим рослинництвом, тваринництвом та галузями пере­ робки молочної продукції. Основні посівні культури: зернові, соняшник, озимі й овочі. Область має густу мережу заліз­ ниць.
The Dnipropetrovsk Region is a region of intensive grain growing, animal hus­ bandry, and dairying.
The main crops are sunflowers, grains, winter wheat and vegetables. The region has a dense network of railways.
Vocabulary:
basin [´be?sn] — басейн (ріки) dairying [´de3r??8] — молочне
manganese ore [´m08g3n?:z 1:] — господарство
марганець dense network — густа мережа
lignite [´l?gna?t] — буре вугілля shallow [´60l3\] — мілкий
ferrous metallurgy [´fer3s deposits [d?´p5z?ts] — поклади
m?´t0l3d4?] — залізна металургія
Questions:
1. Where is Dnipropetrovsk Region situated? 2. What can you say about its geographical position? 3. What rivers are there? 4. What products are produced there? 5. What does the region’s agriculture specialize in?
l Dnipropetrovsk l Дніпропетровськ
Dnipropetrovsk is situated on the river Dnieper. It is a large railway junction. Дніпропетровськ розташований на річці Дніпро. Це великий залізничний вузол.
l регіони та міста України 3
The city is one of the main industrial, Місто є одним з основних промисло­
cultural and scientific centres of вих, культурних і наукових центрів
Ukraine. Such branches of industry as metallurg­ України. У місті розвинені такі галузі промис­
ical, chemical, light and food industries ловості, як металургійна, хімічна,
are well­developed in Dnipropetrovsk. The city is a centre of space rocket легка і харчова. Місто є центром космічного ракето­
production in Ukraine. Nine higher educational будування в Україні. У місті працюють дев’ять вищих на­
establishments, including the вчальних закладів, у тому числі
University, work in the city. As Dnipropetrovsk is a large cultural й університет. Оскільки Дніпропетровськ є вели­
centre of Ukraine, it has 5 theatres, ким культурним центром України,
3 museums, including the Museum там є п’ять театрів і три музеї,
of Fine Arts and the Historical у тому числі художній та історичний,
Museum, the Philarmonic Society and філармонія й обсерваторія.
observatory. The city was founded in 1776. Since the 18th century the Palace of
Місто було засноване в 1776 році. З 18 століття в місті зберігся палац
Potyemkin, now the Students’ Palace, Потьомкіна, зараз Палац студентів.
has preserved. Another famous building is the Pre­
Ще однією відомою будівлею є Пре­
obrazhensky cathedral, built in the ображенський собор, побудований
19th century. The city is situated on both banks of у 19 столітті. Місто розташоване на обох берегах
the Dnieper. Different parts of the city are Дніпра. Різні частини міста з’єднані між со­
connected with each other by three бою трьома мостами.
bridges. The underground line, which has been
Лінія метро, що була недавно відкри­ та, також проходить під рікою.
recently opened, also runs under the river.
Vocabulary:
space rocket production [´spe?s to connect [k3´nekt] — зв’язувати
´r1k?t pr3´d2k6n] — космічне ракетобудування railway junction [re?l´we?
´d42nk6n] — залізничний вузол
Questions:
1. Where is Dnipropetrovsk situated? 2. What are the main branches of industry in Dnipropetrovsk? 3. How many theatres and museums are there in the city? 4. When was it founded? 5. What are the famous buildings in Dnipropetrovsk?
regions and Cities of Ukraine l
l Donetsk region l Донецька область
The Donetsk Region is the easternmost region of southern Ukraine. Its southern part is washed by the Sea of Azov. Its total area is 26 500 km Донецька область — це східний рай­ он південної України.
З півдня вона омивається водами Азовського моря. Її загальна площа 26 500 км
2 . 2 .
The population of the region is 5 000 900. It is divided into 18 regions and 48 cities. Donetsk is the region’s capital. The Donetsk Region consists of an undulating plain dissected by river valleys, ravines, and gullies. The southeastern part consists of the Donets Ridge (up to 350 m in elevation). In the northwest the ridge meets the Dnieper Lowland; in the west, the Za­ porizhia Ridge; and in the south, the Azov Upland (elevation 300 m), which slopes southward and changes into the Azov Lowland. Населення області 5 000 900 жителів. Вона поділяється на 18 районів і 48 міст. Обласний центр — місто Донецьк. Горбкувата рівнина з багатьма річко­ вими долинами, ущелинами і ярами створює рельєф області. У південно­східній частині знаходить­ ся Донецький гірський кряж (висо­ тою над рівнем моря до 350 м). На північному заході кряж межує із Дніпровською низовиною: на заході — із Запорізьким гірським кряжем, а на півдні — з Азовською височиною (висота над рівнем моря — 300 м), що опускається до півдня і переходить в Азовську ни­ зовину. Найбільша ріка області — Донець із притоками Казенний Торець, Бах­ мутка і Луганка.
The largest river of the region is the Donets, with its tributaries the Ka­ zennyi Torets, the Bakhmutka, and the Luhanka. The region lies in the steppe belt.
Область розташована в степовій зоні. Ліси і хащі займають 5 % території.
Forests and thickers cover 5 per cent of the territory. The region is rich in mineral resources, such as bituminous coal, rock salt, clay, mercury and others. The climate is temperate­continental, with hot summers and cold winters. Ukrainians constitute more than 50 per cent of the population of the region.
Область багата на корисні копали­ ни: кам’яне вугілля, кам’яну сіль, глину, ртуть та інші. Клімат помірно континентальний, зі спекою влітку і холодною зимою. Українці складають більше 50 % на­ селення області.
l регіони та міста України
The Donetsk Region is one of the most developed industrial regions of Ukraine. It contains the principal mining and metallurgical complex of Ukraine. It is a large producer of energy and has strong chemical, construction, light­manufacturing, and food industries. The region ranks first in Ukraine in coal extraction. There are about 120 mines there. Agriculture mostly specializes in meat­ and dairy­cattle raising. Донецька область — один з най­ більш розвинених промислових районів України. Він є основним вуглевидобувним і ме­ талургійним комплексом України. Це великий виробник енергії, і об­ ласть має дуже розвинені хімічну, будівельну, легку і харчову галузі господарства. Область посідає перше місце в Ук­ раїні по видобутку вугілля. Там знаходиться понад 120 шахт. Сільське господарство переважно спеціалізується на м’ясо­молочно­ му тваринництві. На берегах Дінця народилося бага­ то відомих людей: поет В. Сосюра, письменник, актор і кінорежисер Л. Биков, художник Куїнджі, співак А. Солов’яненко, ком­ позитор С. Прокоф’єв, космонавт Л. Кизим, літературний критик І. Дзюба.
On the banks of the Donets a lot of fa­ mous people were born. They are: the poet V. Sosiura, the writer, actor and film­director L. Bykov, the artist Kuindzhi, the singer A. Solovianenko, the composer S. Prokofiev, the cosmonaut L. Kyzym and literary critic I. Dziuba.
Vocabulary:
undulating plain [´2ndj\le?t?8 tributary [´tr?bj\tr?] — приплив
ple?n] — горбкувата рівнина to rank [r08k] — посідати перше місце
dissected [d?´sekt?d] — розсічений extraction [?ks´tr0k6n] — видобуток
bituminous coal [b?´tju:m?n3s ridge[´r?d4] — гребінь гори manufacturing [ ´f0kt63r?8] — виробництво ´ m0nj\
k3\l] — кам’яне вугілля gully [´g2l?] — глибокий яр
Questions:
1. Where is the Donetsk Region situated? 2. What is it washed by?
3. What can you say about its geography? 4. Why is it a developed industrial Region of Ukraine? 5. Name famous people, who were born there.
l Donetsk l Донецьк
Donetsk is a large industrial, scientific and cultural city of Ukraine. Донецьк — велике промислове і культурне місто України.
regions and Cities of Ukraine l
It is the centre of coal­mining industry. It is also the main fuel base of Ukraine. Це центр вуглевидобувної промис­ ловості. Він також є основною паливною ба­ зою України. Місто було засноване в 1869 році. До 1924 року воно називалося Юзівка. З 1924 до 1961 воно називалося Сталине і лише в 1961 стало Донецьком. Місто розташоване на ріці Кальміус. Воно знамените своїми териконами. Зараз у місті виробляється металур­ гійне і гірське устаткування, холо­ дильники, велосипеди. Також добре розвинені харчова і лег­ ка промисловості. У Донецьку п’ять вищих навчальних закладів. Серед них відомі Донецький медич­ ний інститут і Донецький політехні­ чний інститут, що випускають висо­ кокваліфікованих фахівців. У місті є три театри і два музеї; серед них Донецький театр опери та балету і Донецький художній музей.
It was founded in 1869. Until 1924 it was called Uzovka.
From 1924 to 1961 it was called Stalino, and only in 1961 it became Donetsk. The city is situated on the river Kalmius. It is very famous for its waste banks. Now the city produces metallurgic and mining equipment, refrigerators, bicycles. Food and light industries are also well­developed in Donetsk. Donetsk houses five higher educational institutions. Among them there is a well­known Donetsk Medical Institute and Donetsk Polytechnical Institute, that train highly­qualified specialists. There are 3 theatres and two museums in the city: Donetsk Opera and Ballet House, Donetsk Museum of Fine Arts are among them.
Vocabulary:
coal [k3\l] — вугілля food [fu:d] — їжа, харч
waste banks [´we?st ´b08ks] —
терикони
Questions:
1. What kind of city is Donetsk? 2. What kind of centre is it? 3. When was it founded? How many names did it have? 4. What river is it situated on? 5. What is Donetsk famous for?
l регіони та міста України
l Ivano-Frankivsk region l івано-Франківська область
The Ivano­Frankivsk Region is located in the south­west of Ukraine at the juncture of the East­European Plain and the Ukrainian Carpathians. Івано­Франківська область розта­ шована на південному заході України на з’єднанні Східноєвро­ пейської рівнини й Українських Карпат. Її територія складає 13 900 км
Its territory is 13 900 km 2 . 2 .
Population — 1.5 million people. The Ivano­Frankivsk Region is the 18th region of Ukraine as for the population and the 22nd as for the territory. It comprises 14 administrative districts and 5 cities and towns of the regional subordination. Населення — 1,5 млн чол. Івано­Франківська область посідає 18­те місце вУкраїні за чи­ сельністю населення і 22­ге — за площею. Вона складається з 14 адміністра­ тивних районів і 5 великих і маленьких міст обласного підпорядкування. Регіон багатий на природні ресурси. Є поклади нафти і газу, торфу, солей фосфору і магнію, великі за­ паси глини, гіпсу, вапняку і гравію.
The region is rich in natural resources.
There are the deposits of oil and gas, peat, phosphates and magnesium salts, large deposits of clay, gypsum, limestones and gravel. Forests of the region occupy a large territory with a lot of valuable industrial species of timber. The agricultural lands are valuable too. As for local water resources, the Ivano­Frankivsk Region ranks the second among the regions of Ukraine.
Ліси області займають величезну площу з великою кількістю цінних промислових видів дерев. Цінними є також сільськогосподар­ ські угіддя. За місцевими водними ресурсами Івано­Франківська область знахо­ диться на другому місці серед регі­ онів України. Найбільші ріки — Дністер, Черемош і Прут.
The largest rivers of the region are the Dniester, the Cheremosh, and the Prut. The economy of the region is of industrial­agricultural character. The industrial potential of the region is mainly concentrated in Ivano­ Frankivsk, Kolomyya.
Економіка регіону індустріально­ сільськогосподарська. Промисловий потенціал регіону головним чином зосереджений в Івано­Франківську, Коломиї.
regions and Cities of Ukraine l
Vocabulary:
juncture [´d428kt63] — з’єднання peat [p?:t] — торф
plain [ple?n] — рівнина clay [kle?] — глина
to comprise [k3m´pra?z] — включати magnesium salt [m0g´n?:zj3m] —
в себе магнієва сіль
subordination [s3b1:d?´ne?6n] —
підпорядкування, субординація
Questions:
1. Where is the Ivano-Frankivsk Region located? 2. What is its territory? 3. Is Ivano-Frankivsk the 18th region of Ukraine as for the population? 4. How many administrative districts are there in the Ivano-Frankivsk
Region?
5. What can you say about natural resources in this region?
l Ivano-Frankivsk l івано-Франківськ
Ivano­Frankivsk is an important railway and highway junction, the second largest city in Galicia. Івано­Франківськ — це важливий залізничний і автомагістральний вузол, друге за величиною місто Галичини. Він розташований на заході України в мальовничій місцевості на злит­ ті рік Бистриця­Надвірнянська та Бистриця­Солотвінська, притоків Бистриці.
It is situated in the western part of Ukraine in very picturesque surroundings near the confluence of the Bystrytsia­Nadvirnianska and Bystrytsia­Solotvynska, which are the tributaries of the Bystrytsia. The total area of the city is 3890 hectars. It was called Stanislav until 1962. Its population is 233 000.
Місто займає площу 3890 гектарів.
До 1962 року називалося Станіслав. Населення складає 233 000 жителів. Більшість населення — українці.
Ukrainians constitute the most part of the population. They care about the national culture and their language. Among the city’s architectural monuments are the city hall (now the regional museum, rebuilt in 1870), the former Jesuit college and church, the
Вони оберігають національну культу­ ру і свою мову. До міських архітектурних пам’яток належать ратуша (тепер краєзнавчий музей, перебудований у 1870 році), що була єзуїтською колегією, і церк­
former Armenian baroque church with ва, що була вірменською церквою
two steeples. в стилі бароко з двома банями.
l регіони та міста України
There are a lot of monuments in the city. They are the monuments to T. Shev­ chenko, Ivan Franko and Adam Myts­ kevytch. Tourists can visit different museums. У місті багато пам’ятників.
Пам’ятник Тарасові Шевченку, Іва­ нові Франку й Адамові Міцкевичу.
Туристи можуть відвідати різні музеї. В Івано­Франківську є Український музично­драматичний театр, ляль­ ковий театр, обласна філармонія, різні клуби і кінотеатри.
Located in the city are the Ivano­ Frankivsk Ukrainian Music and Drama Theatre, a puppet theatre, a region philharmonic society, different clubs and cinemas. The main educational institutions in Ivano­Frankivsk are the institutes of pedagogy, medicine, petroleum and gas. The city’s enterprises produce elec­ tronical equipment, compression machinery. The city is famous for the industrial complex «Carpathpressmash». Light industry, textile industry and food processing are also developed there. There is a railway station, bus stations and an airport in the city. Railway connects the city with all other cities of Ukraine and other countries. Ivano­Frankivsk is a very green city.
Основні освітні центри в Івано­ Франківську — педагогічний, ме­ дичний, інститут нафти і газу.
Підприємства міста виробляють електроустаткування, ковальсько­ пресове устаткування. Місто знамените виробничим комп­ лексом «Карпатпресмаш». Також розвинені легка, текстильна, харчова промисловості.
Місто має залізничний вокзал, авто­ вокзал і аеропорт. Залізниця з’єднує місто з усіма містами України й інших держав.
Івано­Франківськ — дуже зелене місто. Тут багато парків і штучне озеро розміром 38 гектарів.
It has many parks and a 38 hectars artificial lake.
Vocabulary:
picturesque surroundings steeple [´st?:pl] — дзвіниця
[ мальовнича місцевість ´ p?kt63´resk s3´ra\nd?8z] — compression machinery [k3m´pre6n petroleum [p?´tr3\l?3m] — нафта
tributaries [´tr?bj\tr?z] — m3´6?:n3r?] — компресорне устаткування
припливи
Jesuit college [´d4ezj\?t ´k5l?d4] — єзуїтська колегія artificial [ ´ α:t?´f?6l] — штучний
0 regions and Cities of Ukraine l
Questions:
1. What is the total area of Ivano-Frankivsk? 2. What do the people care about? 3. Are there any architectural monuments in the city? 4. What do the city’s enterprises produce? 5. Why is the city an important transport junction?
l kamianets-Podilskyi l кам’янець-Подільський
Kamianets­Podilskyi is one of the oldest cities of Podillia, Ukraine and Europe. The city stands out on the high banks of the Smotrych River and is fortified by high stone walls, old towers and bastions. Every historic period changed the topography and architecture of the Old Town. Here we can see Orthodox and Catholic temples. The Turks even built their own church during their 27 years reign of Kamianets­Podilskyi. But in spite of this strange mixture of buildings of different ages and styles the architecture of the city is an example of historic development and unity. And there are more than 60 historic architectural relics in Kamianets­ Podilskyi among which the fortress with its numerous towers and a stone (Turkish) bridge which connects the fortress with the Old Town and takes a particular place. It connects years and centuries. Of course, every city, every village merits a separate detailed story. Кам’янець­Подільський — одне із найстаріших міст Поділля, України і Європи. Місто піднімається на високих бе­ регах ріки Смотрич, укріплене висо­ кими кам’яними стінами, старими вежами і бастіонами. Кожен історичний період змінював топографію, архітектуру Старого міста. Ми можемо бачити тут православ­ ний і католицький храми. Турки навіть побудували в Кам’янець­ Подільському свою церкву під час свого 27­літнього панування. І, незважаючи на дивне змішання бу­ динків різних століть і стилів, архітектура міста є прикладом історичного розвитку і єдності.
У Кам’янець­Подільському є понад 60 історичних архітектурних релік­ вій, серед яких фортеця з числен­ ними вежами і кам’яним (турець­ ким) мостом, що з’єднує фортецю зі старим містом і займає особливе місце. Він з’єднує роки і сторіччя. Звичайно, кожне місто, кожне село заслуговують на окрему докладну історію. І все­таки світ мало про них знає.
l регіони та міста України 1
In spite of all different historical circumstances, natural culture, literature and the spirit of the nation have not died. Незважаючи на різні історичні об­ ставини, національна культура, літе­ ратура і дух нації не вмерли.
Vocabulary:
to fortify [´f1:t?fa?] — укріпляти, circumstances [´s-:k3mst3ns?z] —
зміцнювати обставини
orthodox [´1:73d5ks] — temple [templ] — храм
православний reign [re?n] — царювання,
relic [´rel?k] — реліквія володарювання
to merit [´mer?t] — заслуговувати spirit [´sp?r?t] — дух
Questions:
1. What is one of the oldest cities of Podillia? 2. Where does this city stand? 3. Every historic period changed the architecture of the Old Town, didn’t it? 4. What did Turks build there? 5. What is the architecture of the city like?
l kharkiv region l Харківська область
The region is situated in the north­ eastern part of Ukraine and it used to be called Slobozhanshchina. The region borders on Russia. The area of the Kharkiv Region is 31 400 km Область розташована в північно­ східній частині України, що колись називалася Слобожанщиною. Область має кордон з Росією. Площа — 31 400 км
2 .
2 .
Its population is about 3 000 000 people. There are 27 districts and 17 cities in the region. Kharkiv is the administrative centre of the region. The most part of the territory is situated in the Dnieper Lowland. The region is rich in mineral resources, especially natural gas. It also contains oil, bituminous and brown coal, rock salt, sand, chalk, fire clay, ochre and mineral springs. В області проживає близько 3 000 000 чоловік. Область поділяється на 27 районів і 17 міст. Обласний центр — місто Харків.
Велика частина території розташо­ вана в Придніпровській низовині. Область багата на корисні копали­ ни, особливо природний газ. Є також нафта, кам’яне і буре ву­ гілля, кам’яна сіль, пісок, крейда, вогнетривка глина, вохра, джерела мінеральної води.
The climate of the Kharkiv Region Клімат помірно континентальний
is moderate continental with cold з прохолодною зимою і спекою
winters and hot summers. The longest river is the Siverskyi влітку. Найбільша ріка — Сіверський До­
Donets with its tributaries the Udy, the нець із притоками Уди, Мож, Оскіл,
Mozh, the Oscol, the Velykyi Burluck. The region is situated mainly in the Великий Бурлук. Більша частина області розташова­
forest­steppe zone. The Kharkiv Region is one of the well­ на в лісостеповій зоні. Харківська область — одна з найроз­
developed regions in Ukraine. Machine­building and metal­working виненіших областей України. Машинобудування і металообробна
are the most important branches of промисловості є найголовнішими
industry. Such industrial giants as Kharkiv галузями. Такі гіганти промисловості, як Хар­
tractor plant, “Serp and molot”, ківський тракторний завод, «Серп
“Communar”, the turbine plant, і молот», «Комунар», Турбінний за­
“Electrotyazhmash”, “Ukr­ вод, «Електроважмаш», «Укрелек­
electromash” and others are well­ тромаш» і багато інших, широко
known outside Ukraine. These enterprises produce turbines відомі за межами України. На цих підприємствах виготовляють
for power stations, generators and турбіни для електростанцій, генера­
electric motors. The city and its region supply the тори, електромотори. Місто й область поставляють кра­
country with diesel locomotives, їні тепловози, літаки, велосипеди,
planes, bycicles, instruments, ball­ інструменти, підшипники, бульдо­
bearings, bulldozers, lathes and зери, верстати й устаткування для
equipment for many branches of багатьох галузей господарства.
industry. Light, printing, sugar and food
Досить добре розвинена в області
processing industries are also well­ легка, поліграфічна, цукрова і хар­
developed in the region. Agriculture specializes in grain and чова промисловість. Сільське господарство спеціалі­
sugar­beet growing, and meat­ and зується на вирощуванні зернових
dairy­processing. культур і цукрового буряку, а також
на виробництві м’ясної та молочної
продукціїі. В області густа транспортна
The Kharkiv Region has a dense net­
work of the roads. The biggest railway junctions are мережа. Найбільші залізничні вузли — Хар­
Kharkiv, Lozova, Kupiansk, Merepha ків, Лозова, Куп’янськ, Мерефа і Лю­
l регіони та міста України 3
They are: writers H. Kvitka­Osno­ Це письменники Г. Квітка­Основ’я­
vianenko and H. Khotkevych, the ненко і Г. Хоткевич, історик Д. Явор­
historian D. Yavornytskyi, the founder ницький, засновник Харківського
of Kharkiv University V. Karasin, університету В. Каразін, художники
artists I. Repin and S. Vasylkovskyi. A great Ukrainian philosopher and І. Рєпін і С. Васильківський. Останні роки свого життя провів тут
poet H. Skovoroda spent here last years of his life. великий український філософ і поет Г. Сковорода.
Vocabulary:
bituminous coal[b?`tju:m?n3s lathe [le?9] — верстат
k3\l] — кам’яне вугілля ochre [`3\k3] — вохра
tributaries [`tr?bj\tr?z] — припливи turbine [`t-:ba?n] — турбіна
(річки)
Questions:
1. Where is the Kharkiv Region situated and what is its area? 2. What mineral resources is the region rich in? 3. What are the main rivers of the region? 4. Why is the Kharkiv Region one of the well-developed regions in Ukraine? 5. What famous people were born there?
l kharkiv l Харків
Kharkiv is quite an old city. It was founded about 350 years ago. Харків — досить старе місто. Він заснований близько 350 років тому. Місто розташоване на плато, оточе­ ному ріками Харків і Лопань.
The city is situated on the plateau sur­ rounded by the Kharkiv and the Lopan rivers. According to the popular legend the city is named after Cossack Kharko. Kharkiv is the historical capital of Slobidska Ukraine. With the foundation of Kharkiv Uni­ versity in 1805 the city became an important educational and cultural centre of Ukraine and the Russian Empire as a whole. Such cultural figures as Kvitka­ Osnovianenko, Hulack­Artemovsky, Kostomarov, Repin lived and worked in Kharkiv.
За відомою легендою, місто назва­ не на честь козака Харька. Харків — історична столиця Слобід­ ської України. З утворенням Харківського уні­ верситету в 1805 році місто стає важливим освітнім і культурним центром України і всієї Російської імперії в цілому. У Харкові жили і працювали такі дія­ чі культури, як Квітка­Основ’яненко, Гулак­Артемовський, Костомаров, Рєпін.
Kharkiv was the capital of Ukraine Харків був столицею України з 1919 по 1934 рік. Сьогодні це друге за величиною місто в країні. Тут живе близько 2 млн чоловік. Харків — один з найбільших промис­ лових центрів України. Численні підприємства випускають літаки, трактори, електронне, вугле­ видобувне і медичне устаткування, телевізори, холодильники, фарби і косметику, одяг і текстиль. У Харкові добре розвинені меблева і видавнича галузі промисловості. Харків — один з головних культур­ них і наукових центрів України. У Харкові багато шкіл, вищих на­ вчальних закладів, дослідницьких інститутів. У Харкові є наукова бібліотека, істо­ ричний, краєзнавчий і художній музеї.
since 1919 till 1934. Today Kharkiv is the second largest
city in the country. About 2 million people live here. Kharkiv is one of the largest industrial
centres in Ukraine. Its numerous enterprises produce
planes, tractors, electronic, mining
and medical equipment, TV­sets,
refrigerators, paints and cosmetics,
clothing and textiles. Furniture and printing industries are
well developed in Kharkiv. Kharkiv is one of the major cultural
and scientific centres of Ukraine. There are many schools, higher educa­
tional establishments, research insti­
tutes in Kharkiv. There is the Scientific Library, the
Historical and Natural Science Muse­
ums and the Museum of Fine Arts in
Kharkiv. The city supports a circus and six pro­
У місті є цирк і шість професійних театрів. Харків дуже красивий, особливо навесні. У місті більше 2500 вулиць і 26 площ. Найбільші парки — це парк Горько­ го, сад Шевченка з зоопарком, парк Артема, лісопарк і деякі інші. Місто прикрашене великою кількіс­ тю пам’ятників. Найвидатніший з них — пам’ятник Тарасові Шевченку, споруджений у 1935 році.
fessional theatres. Kharkiv is very beautiful, especially in
spring. There are over 2500 streets and
26 squares in the city. The largest parks are Gorky Park, Shev­
chenko Garden with the Zoo, Artem
Park, the Forest Park and some others. The city is ornamented with a large
number of monuments. The most prominent of them is the one to T. Shevchenko built in 1935.
Vocabulary:
quite [kwa?t] — досить, достатньо equipment [ek´w?pm3nt] — обладнання
legend [´led43nd] — легенда establishment [?s´t0bl?6m3nt] —
capital [´k0p?tl] — столиця установа, заклад
l регіони та міста України
Questions:
1. Where is Kharkiv situated? 2. What is the population of Kharkiv? 3. When was the city founded? 4. How many streets and squares are there in Kharkiv? 5. What is the most prominent monument in Kharkiv?
l kherson region l Херсонська область
The Kherson Region is situated in the south of Ukraine, the zone of steppes, which reaches the Dnieper. The territory of the region is situated on the Black Sea Lowland. The area is 28 500 km Херсонська область розташована на півдні України, у зоні степів, що досягають Дніпра. Територія області розташована в Причорноморській низовині. Площа складає 28 500 км
2 . 2 .
The population is more than 1 000 000 people. Administrative division: the area consists of 18 rural districts and 3 municipal districts in the Kherson­ city. The region has 9 cities, 3 of them are regional subordinates, 30 towns and many villages. There are more than 50 nationalities in the region. The share of the Ukrainians is the biggest. Agricultural­climatical conditions: the region is divided into 6 zones: cereals and industrial crops are cultivated in the northern and eastern areas, vegetable­growing, gardening, vinegrowing are cultivated in the southern and central areas. Населення більше 1 000 000 чоловік.
Адміністративний розподіл такий: 18 сільських районів і 3 муніципаль­ них райони в Херсоні.
В області 9 великих міст, три з них обласного підпорядкування, 30 районних центрів і безліч сіл. В області проживає більше ніж 50 на­ ціональностей. Більша частина — українці.
За сільськогосподарськими кліма­ тичними умовами регіон поділя­ ється на шість зон — хлібні і проми­ слові: зерно вирощують у північних і східних районах, овочеві, садово­ городні і виноробні культури — на півдні й у центральних районах об­ ласті. Останні роки характеризуються тен­ денцією до передачі землі ферме­ рам і населенню. Громадський сектор залишається головним виробником сільськогос­ подарської продукції.
The last years are characterised by the basic tendency of the land trans­ mission to the farmers and population. The public sector remains the main producer of the agricultural production.
regions and Cities of Ukraine l
Vocabulary:
lowland [´l3\l3nd] — низина rural [´r\r3l] — сільський
administrative [3d´m?n?str3t?v] — municipal [mju:´n?s?p3l] —
адміністративний муніципальний
division [d?´v?4n] — розподіл cereal [´s?3r?3l] — хлібний
vinegrowing [´va?ngr3\?8] — transmission [tr0nz´m?6n] —
виноградарство передача; трансмісія
Questions:
1. Where is the Kherson Region situated? 2. Is the territory situated on the Black Sea Lowland? 3. What can you say about the population of the Kherson Region? 4. How many districts are there in the Kherson Region? 5. The region is divided into 6 zones, isn’t it?
l kherson l Херсон
Kherson is the region capital, a large sea and river port and railway junction. Херсон — обласний центр, великий морський і річковий порт і залізнич­ ний вузол. Він розташований у степах При­ чорноморської низовини на бе­ регах Дніпра на північ від Чорного й Азовського морів. Херсон був створений у 1778 році як фортеця для захисту південних кордонів. У літописах уперше згадується в 1737 році. До архітектурних пам’яток належать залишки фортеці, Чорноморський госпіталь, Оружейна палата (18 століття) і Преображенський со­ бор (1781 р.).
It is situated in the steppe of the Black Sea Lowland on both banks of the Dnieper River directly north of the Black Sea and the Sea of Azov. Kherson was founded in 1778 as a fortress to protect the southern frontiers. The first mention of Kherson in the chronicles occurred in 1737. Among the city’s architectural monuments are the remnants of the fortress walls and gates, the Black Sea Hospital, the naval arsenal (18th century), and the Cathedral of the Transfiguration (1781). The city’s many museums and theatres are open to the visitors. There is a regional­history museum, an art museum, a planetarium. Theatre­goers have an opportunity to visit the Ukrainian Drama Theatre, a puppet theatre and a philharmonic orchestra.
Двері багатьох музеїв і театрів від­ криті для відвідувачів. Тут є краєзнавчий музей, художній музей, планетарій. Театрали мають можливість відвіда­ ти Український драматичний театр, ляльковий театр і філармонію.
l регіони та міста України
It is a large educational centre. It has 4 higher educational institutions, Це великий освітній центр. Тут є чотири вузи, 14 технікумів
14 technical secondary schools and і кілька дослідницьких інститутів.
several research institutes. The total area of Kherson is more than
Загальна площа Херсона більш
200 km 2 , the most part of it is covered 200 км 2 , велику частину займають
with parks and public gardens. There are two arboreta and the Bo­ парки і сквери. Є два дендрарії і ботанічний сад.
tanical Gardens. The population of the city is 362 000.
Населення Херсона
362 000 жителів. Вони працюють на підприємствах
And they work on the city’s
enterprises. Ocean tankers, freighters, agricultural міста. Тут виробляють океанські танкери,
machinery, electric machines, glass вантажні судна, сільськогосподарські
products are produced there. There is an oil­refining plant, fat­ машини, електромашини, скло. Є нафтопереробний завод, жиро­
processing plant, and many wine­ вий комбінат, багато винозаводів.
making factories. Highways, air and railway lines
Автостради, повітряні і залізничні
connect the city with all other cities of Ukraine and Russia. лінії зв’язують місто з усіма містами України і Росії.
Vocabulary:
to protect [pr3´tekt] — захищати public gardens — сквери
chronicles [´kr5n?klz] — літопис frontier [´fr2nt?3] — кордон arboreta [ freighter [´fre?t3] — вантажне судно ´ %:b3´r?:t3] — дендрарій
Cathedral of the Transfiguration [k3´7?: oil-refining [´1?l r?´fa?n?8] —
dr3l 3v 93 Преображенський Собор ´ tr0nsf?g3´re?6n] — remnants [´remn3nts] — залишки нафтопереробний
Questions:
1. What is the geographical position of Kherson? 2. When was it founded and first mentioned in the chronicles? 3. What are the city’s museums and theatres? 4. Is it a green city? Why do you think so? 5. What can you say about the population of the city?
l khmelnytskyi region l Хмельницька область
The Khmelnytskyi Region is located in the western part of Ukraine in the Volyno­Podilska highlands. Хмельницька область розташована в західній частині України на Волин­ сько­Подільській височині.
regions and Cities of Ukraine l
The region borders on Vinnytsia in the east, Ternopil in the west, Rivne in the north­west and Chernivtsi in the south. The area of the Khmelnytskyi Region is 20 600 km Область межує з Вінницькою об­ ластю на сході, Тернопільською на заході, Рівненською на північному заході і Чернівецькою на півдні. Площа Хмельницької області 20 600 км
2 . 2 .
As for its administrative division, the region has 13 cities, 20 districts and many villages. The largest cities are Khmelnytskyi, and Kamianets­Podilskyi. The other cities and towns are rather small as for their population. Population of the Khmelnytskyi Region is 1 509 000. The region is located in a favourable geographical area. It is a gateway to both the East and the West. The transport system of the region is quite developed. The most important railway and other roads of Ukraine go through the territory of the Khmelnytskyi Region. The highspeed railways “Kyiv­West” and the “Western Europe­Kyiv” are being designed and will go through the Khmelnytskyi Region. The region energetics is based upon extracted coal and oil, natural gas and local peat­bed. Щодо адміністративного розподі­ лу — в області 13 міст, 20 районів і багато сіл. Найбільші міста — Хмельницький і Кам’янець­Подільський. Інші міста досить невеликі за кіль­ кістю населення. Населення Хмельницької області — 1 590 000 чол. Область розташована в сприятливо­ му географічному поясі. Звідси відкриваються ворота як на Схід, так і на Захід. Транспортна система області до­ сить розвинена. Найважливіша залізниця й інші до­ роги України проходять по території Хмельницької області. Швидкісна залізниця «Київ — Захід» і «Західна Європа — Київ» знахо­ диться в стадії будівництва і пройде через Хмельницьку область. Енергетика області базується на видобутку вугілля і нафти, при­ родного газу і місцевих торф’яних покладів. Легка промисловість представлена текстильними фабриками. У Хмельницькому є взуттєва, трико­ тажна, галантерейна й інші фабрики.
The light industry branch is represented by textile factories. There are shoe, knitted­goods, hab­ erdashery and other factories in Khmelnytskyi. In short, this is Khmelnytchyna. It is generously opened for all those who want to see the roads and paths of a small but beautiful land.
Власне кажучи, це і є Хмельниччина. Вона щедро відкривається тим, хто хоче побачити дороги і стежини ма­ ленької, але красивої землі.
l регіони та міста України
Vocabulary:
highway [´ha?we?] — шосе highspeed [ha?´sp?:d] — швидкісний
to design [d?´za?n] — проектувати; generously [´d4en3r3sl?] — щедро
складати extracted [?k´str0kt?d] — добутий
Questions:
1. Where is the Khmelnytskyi Region located? 2. What does it border on? 3. Do you know the area of the Khmelnytskyi Region? 4. How many cities are there in this region? What are they? 5. Name the largest cities in the Khmelnytskyi Region. 6. Is the population more than one million?
l khmelnytskyi l Хмельницький
Khmelnytskyi is situated in the Western Ukraine at the confluence of the Buh and its tributary the Ploska. According to the chronicles, Khmel­ nytskyi was founded in 1493 and was named Ploskyriv. Until 1954 it was called Proskuriv, and then it was renamed to honour hetman B. Khmelnytskyi. Хмельницький розташований у За­ хідній Україні на злитті Південного Бугу і його притоки Плоска. Хмельницький був створений, відпо­ відно до літопису, у 1493 році і був названий Плоскиревим. До 1954 року він називався Проску­ рів, а потім був перейменований на честь гетьмана Б. Хмель­ ницького. Загальна площа міста 52 км
The total area of the city is 52 km 2 . 2 .
Its population is 241 000. Чисельність населення — 241 000 жителів. Хмельницький — місто науки й освіти. Тут багато вузів, проектних бюро і 6 технікумів.
Khmelnytskyi is the city of science and education. There are a lot of higher educational institutions, planning organisations and 6 technical secondary schools. There are lots of monuments to the soldiers who died during the Second World War. People who live in Khmelnytskyi are proud of the monuments to T. Shevchenko and B. Khmelnytskyi. Machine building industry and electrical industry predominate in Khmelnytskyi.
У місті багато пам’ятників, зведених на честь загиблих під час Другої світової війни. Гордість жителів міста — пам’ятни­ ки Т. Шевченку і Б. Хмельницькому.
У Хмельницькому переважають ма­ шинобудування й електронна про­ мисловість.
0 regions and Cities of Ukraine l
The enterprises produce various ma­ Підприємства виробляють різні ма­
chines, thermoplastics machinery, шини, термопластичне устаткування,
auto and tractor parts, furniture, запчастини до автомобілів і тракто­
footwear, and chemical products. Khmelnytskyi is also the city of рів, меблі, взуття і хімічні продукти. Хмельницький також місто театрів
theatres and museums. A Ukrainian Music and Drama і музеїв. Обласний український музично­дра­
Theatre, a puppet theatre, and матичний театр, ляльковий театр
a philharmonic orchestra are very і філармонія дуже популярні.
popular among the people. Many tourists visit a museum of
Багато туристів відвідують краєз­
regional studies, the H. Vereisky навчий музей, меморіальний музей
Memorial Museum. A famous graphic artist was born here. Khmelnytskyi is a very modern city Г. Верейського. Знаменитий графік народився тут. Хмельницький — сучасне місто, де
and it is green. There are two parks and the Botanical багато зелені. Тут два парки і ботанічний сад.
Gardens there. The city is a railway junction. There are also two bus stations and an airport in the city.
Хмельницький — залізничний вузол. Тут є також два автовокзали й аеро­ порт.
Vocabulary:
according to — згідно thermoplastic machinery
planning organisations — проектні to honour [´5n3] — вшановувати [ термопластичне устаткування ´ 7-:m3\´plα:st?k m3´6?:n3r?] —
організації graphic artist [´gr0f?k ´α:t?st] —
to predominate [pr?´d5m?ne?t] — художник-графік
переважати
Questions:
1. What rivers is Khmelnitskyi situated on? 2. When and how was the city named and renamed? 3. Why is it called the city of science and education? 4. What is produced in the city? 5. What is the people’s pride? 6. What is very popular among the people living in the city?
l kirovohrad region l кіровоградська область
The Kirovohrad Region is located in Кіровоградська область розташо­
the central part of Ukraine between the вана в центральній частині України
Dnieper and the South Bug in the south­ між Дніпром і Південним Бугом, у пі­
ern part of Prydniprovska Upland. вденній частині Наддніпров’я.
l регіони та міста України 1
It was established on the 10th of Вона була утворена 10 січня 1939 р.
January, 1939. Its territory is 24 600 km
2 . Її територія складає 24 600 км 2 .
Administrative centre of the region is Адміністративний центр регіону —
Kirovohrad. The region is inhabited by Кіровоград. Населення області — 1 230 000 чо­
1 230 000 people. Various kinds of population inhabit ловік. Населення різноманітне за своїм ет­
this region: Ukrainians, Russians, нічним складом: українці, росіяни,
Moldovans, Belorussians, Jews, etc. The region consists of молдовани, білоруси, євреї й ін. Область складається з 21 адмініст­
21 administrative districts. The region has got a favourable geo­ ративного району. Область має сприятливе геогра­
graphical position and developed фічне положення і розвинену тран­
transport network. Its territory is crossed by numerous спортну мережу. Її територія перетинається числен­
railways, linking important industrial ними залізничними магістралями,
and agricultural areas of the south що з’єднують важливі індустріальні
with the centre and the south­west of і сільськогосподарські частини пів­
Ukraine. дня з центром і південним заходом
України. Шосейні шляхи з’єднують Україну
Highways link Ukraine with central and
southern Europe. Extended telephone network allows з центральною і південною Європою. Велика розгалуженість телефонних
to communicate with most of the мереж дозволяє мати зв’язок з ба­
countries. The Kirovohrad Region is a unique гатьма країнами. Кіровоградська область — унікаль­
centre of the Ukrainian culture. This is the birthplace of the Ukrainian ний центр української культури. Це місце народження українського
professional national theatre founded професійного національного театру,
by such coryphaei of the stage as заснованого такими корифеями сце­
M. Kropyvnytski and I. Tobilevych. Prolisok dance ensemble, Yatran ama­ ни, як М. Кропивницький і І. Тобілевич. Далеко за межами регіону й Украї­
teur ensemble, Vesna amateur folk ни відомі танцювальний ансамбль
ensemble, Regional children’s philhar­ «Пролісок», самодіяльний ансамбль
monic society are known far beyond «Ятран», самодіяльний народний
the region and Ukraine. ансамбль «Весна», регіональне ди­
тяче філармонічне товариство. Справжній фестиваль національної
A true festival of the national culture
is “Veresnevi Samotsvity”, the annual культури — це «Вересневі само­
professional and amateur art festival цвіти», який щорічно проходить
2 regions and Cities of Ukraine l
There are a lot of clubs and cinemas, many public libraries, 2 theatres, 8 museums, many music schools and schools of art in the region. The region has a considerable scientific potential. The work of scientists has received a grant of the Soros International Foundation. The region is also rich in sporting tra­ ditions. Its sporting schools and colleges have trained a number of the world rank sportsmen, among them the world champions Olesya Dudnyk (gymnastics), Olena Sukhoruk (weight­lifting), and Alexander Koret­ ski (sambo). В області безліч клубів і кінотеатрів, багато публічних бібліотек, 2 теа­ три, 8 музеїв, багато музичних шкіл і шкіл мистецтв. У регіоні значний науковий потен­ ціал. Робота учених відзначена міжнарод­ ною організацією імені Сороса.
Область також багата на спортивні традиції. У спортивних школах і коледжах тренуються ряд всесвітньо відо­ мих спортсменів, серед яких Олеся Дудник (гімнастика), Олена Сухорук (важка атлетика) і Олександр Ко­ рецький (самбо).
Vocabulary:
to inhabit [?n´h0b?t] — жити; jew [d4u:] — єврей
населяти extended [?ks´tend?d] —
network [n3t´w-:k] — мережа великий, розгалужений
(дротів)
Questions:
1. Where is the Kirovohrad Region located? 2. When was it established? 3. What’s this territory like? 4. What is the administrative centre of the region like? 5. Telephone network allows to communicate with other countries, doesn’t it? 6. Who founded the national theatre in Kirovohrad? 7. What ensembles are known far beyond the region? 8. What is a true festival of the national culture? 9. Has the region a scientific potential?
10. What are the world champions of the Kirovohrad Region?
l kirovohrad l кіровоград
A city and region capital Kirovohrad is situated in the southeastern Dnieper Upland on the Inhul River, at the confluence of the Suhokma and the Bianka rivers. Місто й обласний центр Кіровоград розташований на південному сході Придніпровської височини на бере­ зі ріки Інгул, при впаданні рік Сугок­ ма і Б’янка.
Two big reservoirs were created there, and there are a lot of parks there. The total area of the city is 105 km Там були створені два великих водоймища, розташовано багато парків. Загальна площа міста складає 105 км
2
and it consists of two districts. 2 , і воно складається з двох
міських районів. Кіровоград порівняно молодий. Він був заснований у 1754 р. У 1765 р. він став містом. У 1775 р. місто було назване Єлиза­ ветоградом Херсонської губернії.
Kirovohrad is comparatively young. It was founded in 1754. It became a town in 1765. In 1775 the town was named Yelysave­ thrad and belonged to Kherson gubernia. In 1924 it was renamed Zinovivske, Ki­ rov in 1934, and Kirovohrad in 1939.
У 1924 р. було перейменоване у Зинов’євськ, у 1934 р.— Кіров, а в 1939 р.— у Кіровоград. Серед культурно­історичних пам’яток слід назвати будівлі і стіни фортеці, грецьку церкву, церкву Святої Покровительки і кілька бу­ динків 19 сторіччя. Гідні відвідування історичний музей міста, меморіальний музей відо­ мого українського письменника С. М. Кропивницького, пам’ятник на честь українського режисера, драматурга і композитора М. Л. Кропивницького, меморіальний музей І. Карпенка­Карого. У місті є Український музично­дра­ матичний театр, ляльковий театр і філармонія. Є також 3 інститути й університет льотчиків цивільної авіації. Населення міста 274 200 жителів.
Among the cultural and historical monuments are the buildings and walls of the fortress, a Greek church, the Church of the Holy Protectress, and several 19th century buildings. It is worth visiting a historical museum of the city, the memorial museum of the famous Ukrainian writer S. M. Kro­ pyvnytsky, the monument to the fa­ mous Ukrainian producer, playwright and composer M. L. Kropyvnytsky, the I. Karpenko­Karyi Memorial Museum.
There is the Ukrainian Music and Drama Theatre, a puppet theatre and a philharmonic society in the city. There are 3 institutes and a civil­ aviation pilot’s university in the city. The population of Kirovohrad is 274 200. Many of them work on the city’s enterprises, such as the joint­ stock company “Chervona Zirka”, the industrial enterprises “Radyi”, “Drukmachina”, the “Hydrosyla” plant, the foundry and others.
Багато з них працюють на підприєм­ ствах міста: в акціонерному товаристві «Червона Зірка», у ви­ робничих об’єднаннях «Радій», «Друкмашина», на заводі «Гідроси­ ла», на ливарному заводі.
regions and Cities of Ukraine l
The production of these enterprises is sent to many cities of Ukraine and abroad. There are also many private firms. Light industry, the clothing industry, and food processing are also developed in the city. Kirovohrad is a very important transport junction. There is a railway station, two bus stations and an airport there. Продукція підприємств відправ­ ляється в багато міст України і за кордон. Є також недержавні фірми. Тут також розвинені легка, швейна і харчова промисловість.
Кіровоград — важливий транспорт­ ний вузол. Тут є залізничний вокзал, два авто­ вокзали й аеропорт.
Vocabulary:
confluence [´k5nfl\3ns] — злиття (рік) playwright [´ple?ra?t] — драматург
comparatively [k3m´p0r3t?vl?] — joint-stock company
порівняно акціонерне товариство
Holy Protectress transport junction — транспортний
[´h3\l? pr3´tektr?s] — Свята Покровителька вузол
Questions:
1. Where is Kirovohrad situated? 2. When and how was the city named and renamed? 3. Who made it famous? 4. What would you visit in the city? 5. What can you say about Kirovohrad’s industry?
l kolomyia l коломия
Kolomyia is a pleasant small town on the Prut river. It was founded in the 13th century. First Kolomyia was an important station on the salt­trade routes between Galicia and the Black Sea. The town was often ruined by Tatars. Kolomyia is a traditional centre of the Hutzuls, ethnic Ukrainians from the Carpathian Mountains. The centre of the town, with its market­place, shops and cafes lies around the Renaissance Square. Коломия — приємне маленьке містечко на ріці Прут. Воно було засноване у 13 сторіччі. Спочатку Коломия була важливою станцією на соляних шляхах між Га­ личиною і Чорним морем. Місто часто руйнували татари. Коломия — традиційний центр гу­ цулів, етнічних українців з Карпат.
l регіони та міста України
The highlight of the town is the Museum of Hutzul Folk Art. Основним місцем Коломиї вва­ жається Музей гуцульської народ­ ної творчості. Відкритий у 1935 році, музей має понад 20 виставочних залів, у яких експонуються різьблені дерев’яні інструменти, скрині й меблі, тради­ ційний народний вишитий одяг і ке­ рамічний посуд.
Opened in 1935, the museum has more than 20 exhibition halls, сarved wooden tools, boxes and furniture, traditional folk­embroidered clothes and ceramic tableware are exhibited.
Vocabulary:
salt-trade routes [´s1:lt tre?d carved wooden tools [kα:vd
ru:ts] — соляні шахти ´wu:d3n tu:lz] — різьблені дерев’яні інструменти
to ruin [´ru:?n] — руйнувати
ethnic [´e7n?k] — етнічний folk-embroidered clothers [´f3\k
highlight [´ha?la?t] — основне ?m´br1?d3d kl3\9z] — вишиваний одяг
місце
Folk Art [´f3\k α:t] — народне ceramic tableware [s?´rem?k
мистецтво ´te?blw*3] — керамічний посуд
Questions:
1. What river does Kolomyia stand on? 2. Who often ruined the town? 3. What ethnic group of Ukrainians lives in Kolomyia? 4. Which museum is the highlight of the town? 5. What is exhibited in the Museum of Hutzul Folk Art?
l kremenets l кременець
Kremenets is one of the nicest small towns in Ukraine, with an ancient history. It lies not far from the famous Pochayiv Monastery. It makes Kremenets a pleasant and re­ laxing place. The fortress offers beautiful views over the town and countryside. Ever since a stone castle was built in the 12th century, it was a place of many battles. After a long period of Polish rule, Cossacks stormed the castle in 1648. Кременець — одне з кращих ма­ леньких міст в Україні, що має дав­ ню історію. Місто розташоване недалеко від По­ чаївського монастиря. Це робить Кременець приємним місцем для відпочинку. З фортеці відкривається чудовий вид на місто і його околиці. Відтоді, як у 12 столітті була побудо­ вана кам’яна фортеця, воно стало місцем багатьох битв. Після тривалого польського прав­ ління козаки атакували фортецю у 1648 році.
In1795 the town became a part of Russia. The main road passing the town is А в 1785 році місто стало російським. Головна вулиця, що проходить че­
Shevchenko street. Across it you can see St Nicholas Ca­ рез місто,— вулиця Шевченка. На ній стоїть собор Св. Миколи, по­
thedral, built in 1636. The Kremenets Regional Museum будований у 1636 році. Кременецький обласний музей роз­
tells about the town’s history from the повідає про історію міста, починаю­
Cossack and Polish battles to the Nazi чи з часів козацтва і польських битв
massacre in the village of Shypkolisy до фашистської різанини в селі
on the 14th of July, 1943. About 300 men, women and children Шипколизи 14 липня 1943 року. У той трагічний день було вбито
were killed and 240 houses burnt on that tragic day. близько 300 чоловіків, жінок і дітей і спалено 240 будинків.
Vocabulary:
monastery [´m5n3str?] — монастир view [vju:] — вид
relaxing place [r?´l0ks?8] — місто battle [´b0tl] — битва
для відпочинку to storm [st1:m] — штурмувати
rule [ru:l] — правління massacre [´m0s3k3] — різанина
Questions:
1. Where is Kremenets situated? 2. When was the stone castle built? 3. When did Kremenets become a part of Russia? 4. Which is the main road over the town? 5. What tragic event does the Kremenets Regional Museum tell about?
l Luhansk region l Луганська область
It is an administrative territory in south­ Луганська область — адміністра­
eastern Ukraine. тивна територія в південно­східній
Україні. Вона межує з Росією. Загальна площа 26 700 км
It borders on Russia. Its total area is 26 700 km
2 , and its 2 , насе­
population is 2 673 800. Luhansk is the region’s centre. The Donets River, which flows in a лення — 2 673 800 тис. жителів. Обласний центр — місто Луганськ. Донець, що тече в південно­східно­
southeastern direction, divides the му напрямку, поділяє область на дві
region into two distinct zones. The northern part consists of частини. Північна частина складається
a hilly plain rising from the Donets Lowland to spurs of the Central Upland. з горбкуватої рівнини, що підніма­ ється від Донецької низовини до вершин Центральної височини.
l регіони та міста України
The southern region consists of Південну частину місцевості скла­
the Donets Ridge, an undulating дає Донецький кряж — горбкувата
plain with an elevation of up to рівнина, висотою 200—250 м над
200—250 metres dissected by river рівнем моря, з багатьма річковими
valleys and ravines. The largest river is the Donets with its долинами, ущелинами і ярами. Найбільша ріка — Донець із при­
tributaries — the Luhan and the Velyka токами Лугань і Велика Кам’янка
Kamianka on the right bank and the з правого боку, Борова, Айдар і Дер­
Krasna, the Borova, the Aidar, and the куль — з лівого.
Derkul on the left. There are also lakes there. The region is located in forest­steppe
Тут є також озера. Область розташовується в лісосте­
and steppe zones. The region is rich in lignite and natural повій і степовій зонах. Область багата на поклади бурого
gas deposits, as well as limestone, вугілля і природного газу, а також
chalk, and clay. The climate is continental: summers вапняку, крейди і глини. Клімат континентальний: літо жарке
are hot and dry, and winters are cold і сухе, зима холодна і малосніжна.
and snowless. Ukrainians constitute 53 per cent of the
Українці складають 53 % населен­
population, and Russians — 43 per cent. It is an industrial region. The main industries are the fuel ня, росіяни — 43 %. Це індустріальна область. Основні галузі господарства — па­
industry, machine­building and ливна, машинобудівна
metalworking industries, the chemical і металообробна, хімічна, легка
industry, light industry and food і харчова промисловість.
processing. The biggest industrial centres are: Lu­
Найбільші промислові центри — Лу­
hansk, Lysychansk, Krasnyi Luch. Agriculture specializes in the winter ганськ, Лисичанськ, Красний Луч. Сільське господарство спеціал­
wheat and corn growing. ізується на вирощуванні озимої
пшениці і кукурудзи. Важливою галуззю сільського гос­
Animal husbandry is a very important
branch of agriculture. Horticulture and vine­growing are подарства є тваринництво. Розвинені також садівництво і вино­
also developed there. The region has a very dense network градарство. В області є численні залізниці та ав­
of railways and highways. Many famous people were born in the томагістралі. Багато відомих людей народилися
Luhansk Region. They are V. Dal, V. Liakhov, O. Bakh­ mutsky, and others. в Луганській області. Це В. Даль, В. Ляхів, О. Бахмут­ ський та інші.
regions and Cities of Ukraine l
Vocabulary:
distinct [d?´st?8kt] — окремий horticulture [´h1:t?k2lt63] —
spur [sp-:] — вершина садівництво
ravine [r3´v?:n] — лощина, яр vine-growing [´va?ngr3\?8] —
dissected [d?´sekt?d] — розсічений виноградарство
limestone [´la?mst3\n] — вапняк dense network — густа мережа
fuel [´fju:3l] — паливний
Questions:
1. Where is the Luhansk Region situated? 2. What can you say about the region’s landscape? 3. What kind of region is it? 4. What is produced there? 5. What famous people were born there?
l Luhansk l Луганськ
Luhansk is one of the regional centres Луганськ є одним з обласних цен­
of Ukraine. It is situated on the banks of the Luhan трів України. Він розташований на берегах рік Лу­
and the Vilkhova rivers. The city is a large industrial centre. гань і Вільхова. Місто є великим промисловим
центром. Його називають колискою південної
It is called the cradle of southern met­
allurgy. Such branches of industry as machine металургії. Тут розвинені такі галузі промис­
building, locomotive building, coal­ ловості, як машинобудування, теп­
mining, light and food are well­ ловозобудування, вугільна, легка,
developed there. There are five higher educational es­ харчова й інші. У Луганську знаходиться п’ять ви­
tablishments in the city. There are also two theatres — the щих навчальних закладів. У місті є два театри — української
Ukrainian Music and Drama Theatre музичної драми і театр ляльок.
and the Puppet Theatre —
in Luhansk. Beside them there is the Philarmonic
Крім цього, є філармонія, цирк
Society, a circus and different і різні музеї.
museums in it. The most famous of them is the
Найвідоміший з них — музей
museum of V. I. Dal. The place, where Luhansk is situated В. І. Даля. Місце, де розташований Луганськ,
now, was inhabited in the first half of було заселене в першій половині
the 17th century. 17 століття.
l регіони та міста України
In the 17th—18th centuries that territory У 17—18 століттях ця територія нале­
was owned by the Don Cossacks Army. Luhansk as a town was founded in жала Донському козачому війську. Сам Луганськ, як населений пункт
1795. Nowadays it is a modern city with new (місто), був заснований у 1795 році. Зараз це сучасне місто з новими
districts, wide streets and marvellous parks. районами, широкими вулицями і чу­ довими парками.
Vocabulary:
regional [´r?:d43n3l] — обласний to be inhabited [?n´h0b?t?d] — бути
bank [b08k] — берег заселеним
cradle [kre?dl] — колиска district [´d?str?kt] — район
Questions:
1. What rivers is Luhansk situated on? 2. What kind of city is it nowadays? 3. What branches of industry are well developed in Luhansk? 4. How many theatres are there in Luhansk? 5. Is it a modern city of Ukraine?
l Lviv region — area of the Developed economic Cooperation l Львівська область — зона вільної економічної торгівлі
The Lviv Region is one of the most de­ Львівська область — одна
veloped regions of the Dnieper Right з найрозвиненіших областей право­
bank due to its diverse economic and го берега Дніпра України завдяки
cultural potential. розмаїтості економіки і культурно­
му потенціалу. За внутрішнім і міжнародним
In the domestic and international
economic division and cooperation економічним розподілом регіон
the region specializes in the machine­ спеціалізується в машинобудуванні,
building, medical equipment and випуску медичного устаткування
household appliances production, і предметів домашнього побуту,
manufacture of chemical and light хімічної і легкої промисловості,
industry products, wood and paper­ деревообробці і виробництві
making. It has also developed international паперу. Вона також розвиває міжнародні
transit transportation, перевезення, економічні процеси,
economic recreation, scientific наукові розробки і реформи
support and reforms in the agro­indus­ в аграрно­промисловому секторі.
trial sector. The Lviv Region produces 4 per cent of the national income of Ukraine.
Львівський регіон виробляє 4 % на­ ціонального доходу України.
0 regions and Cities of Ukraine l
68 countries are involved in the stable and intensively developing foreign trade relations with the region. Foreign trade turnover of the Lviv Re­ gion reached $545 mln last year. The region exported buses, trucks, autocranes, industrial machinery and equipment, textile products and clothes, sugar, spirits, meat, various foodstuffs, wood and wood products, sulphur. Poland is one of the main trade partners of the Lviv Region. Main export items were the grain, organic and non­organic chemical products, steel products. Polish enterprises have been investing their capitals into the Lviv Region economy rather intensely. Among the largest enterprises today there are such joint ventures as “Ortol”, “Ilion”, “Mimosa”, “Merzah” and others. One of the main tasks in the devel­ opment of international relations of the region is to intensify the transborder cooperation. 68 країн залучені до стабільного розвитку торгових відносин з регі­ оном. Обіг експорту Львівської області до­ сяг торік 545 млн доларів. Область поставляє на експорт ав­ тобуси, вантажівки, автокрани, про­ мислові механізми й устаткування, текстиль і одяг, цукор, спиртні напої, м’ясо, різні продукти харчування, де­ ревину і столярні вироби, сірку. Польща — один з головних партне­ рів Львівської області. Головні експортні товари — зерно, продукти органічної і неорганічної хімії. Польські підприємства досить інтен­ сивно вкладають свій капітал в еко­ номіку Львівського регіону. Найбільшими є такі спільні підприємства, як «Ортол», «Іліон», «Мімоза», «Мерзах» та інші. Одна з головних задач у розвитку міжнародних зв’язків — посилити співробітництво з іншими країнами.
Vocabulary:
diverse [da?´v-:s] — різний, stuff [st2f] — продукт
відмінний item [´a?t3m] — пункт, предмет
manufacture [m0nju´f0kt63] — intensively [?n´tens?vel?] —
виробництво, виготовлення інтенсивно
income [´?nk3m] — прибуток to intensify [?n´tens?fa?] — підсилювати
to involve [?n´v5lv] — залучати trans-border [´tr0nsb1:d3] —
stable [ste?bl] — стійкий, міцний закордонний
Questions:
1. What is the most developed region of the Dnieper Right bank? 2. How many countries are involved in the trade? 3. What does the region export every year? 4. Have Polish enterprises been investing their capital into the Lviv Region
economy?
5. What is the main task in the development of international relations of
the region?
l регіони та міста України 1
l Lviv l Львів
Lviv, the capital of Western Ukraine, Львів, столиця Західної України,—
is a large industrial and commercial великий промисловий і комерцій­
centre of Ukraine. Its narrow old streets and its historic ний центр України. Його вузькі старі вулиці й історич­
centre make it one of the best places ний центр роблять його одним із
in the country. Lviv was founded as a fort in the mid­ кращих міст у країні. Львів був заснований як фортеця
13th century by Danylo Halytsky and в 13 сторіччі Данилом Галицьким
was named after his son Lev, which і названий на честь його сина Льва.
means lion. The lion is the historic symbol of the city. For centuries it has been the Western
Лев — історичний символ міста. Століттями Львів був головним міс­
Ukraine’s main city. Lviv’s main street is Freedom Avenue. том Західної України. Головна вулиця Львова — проспект
Свободи. Він тягнеться від площі Міцкевича
It runs from Mitskevych Square to the
Ivan Franko Opera and Ballet Theatre. до театру опери і балету імені Івана
Франка. Також на проспекті Свободи знахо­
Also in Freedom Avenue you can see
the National Museum which used to диться Національний музей, раніше
be the Lenin Museum. In the middle of the avenue there is там був розташований Музей Леніна. Посередині площі стоїть пам’ятник
a statue of Ukrainian national poet, українському національному поету
Taras Shevchenko, and there are Тарасові Шевченку, біля підніжжя
always a lot of flowers at its feet. The Museum of Ethnography, Arts and якого завжди лежать квіти. Музей етнографії, мистецтв і реме­
Crafts, with a statue of Liberty in front, сел, зі статуєю Свободи перед ним,
demonstrates furniture and porcelain. Each room presents a different era. демонструє меблі і порцеляну. Кожний із залів представляє різні
епохи. Напроти Львівського університету
Opposite Lviv University there is
a monument to the Ukrainian poet ви можете побачити пам’ятник укра­
Ivan Franko, from which Ivan Franko їнському поету Іванові Франку, від
Park stretches towards the Hotel якого до самого готелю «Дністер»
“Dniester”. Lviv’s open­air Museum of Popular Ar­ розкинувся парк імені І. Франка. Також варто відвідати Львівський
chitecture and Life is worth visiting. музей архітектури і побуту під від­
критим небом. Близько 100 старих дерев’яних бу­
About 100 old wooden buildings are di­
vided into many ethnographic groups дівель розділені по етнографічних
of Western Ukraine. групах Західної України.
2 regions and Cities of Ukraine l
Shevchenko Avenue attracts people with its beautiful buildings and various shops. There you can find a statue of Mykhailo Hrushevsky, Ukraine’s most famous historian and the country’s first president in 1918. Проспект Шевченка приваблює лю­ дей своїми красивими будинками і різними магазинами. Тут ви можете знайти пам’ятник Михайлові Грушевському, найбільш відомому українському історико­ ві і першому президентові країни в 1918 р. Музей давньої української культу­ ри має чудове зібрання маленьких різьблених карпатських хрестів. Львівська картинна галерея має одну з найбільших колекцій євро­ пейського живопису в країні: більше 1000 робіт виставлено, а 5000 збе­ рігаються у сховищі. Львів відомий своїми церквами і монастирями, серед яких Рома­ но­католицький собор, Успенська церква, собор Св. Георгія, церква Св. Іоанна­баптиста, Єзуїтська церква й інші. У Львові також є музей історії релігій. У середині місцевого арсеналу розміщується музей стародавньої зброї, що була зібрана більш ніж з 30 країн.
The Museum of Old Ukrainian Culture has a nice display of small, carved wooden Carpathian crosses. Lviv Picture Gallery has one of the largest collections of European paintings in the country, with over 1000 paintings on display, and 5 000 in storage. Lviv is also famous for its churches and monasteries, among which are the Roman Catholic Cathedral, Uspen­ sky Church, St George’s Cathedral, Church of St John the Baptist, Jesuit Church and many others. Lviv is also famous for its Museum of Historic Religions. Inside the Town Arsenal there is the Museum of Old Arms, with a display of various arms taken from over 30 countries.
Vocabulary:
fort [f1:t] — фортеця carved [kα:vd] — різьблений
craft [krα:ft] — ремесло ethnography [37´n5gr3f?] —
porcelain [´p1:sl?n] — порцеляна етнографія
to stretch [stret6] — тягтися, cross [kr5s] — хрест
простягатися storage [´st1:r?d4] — зберігання,
worth [w-:7] — вартий склад
display [d?s´ple?] — виставка church [t6-:t6] — церква
Questions:
1. Who founded Lviv? When? 2. What can we see in Lviv’s main street? 3. Which of Lviv’s Museums are worth visiting? 4. Which of the monuments is never without flowers at its feet? 5. Are there many churches in Lviv?
l регіони та міста України 3
l Mykolaiv region l Миколаївська область
The Mykolaiv Region is an administrat­ Миколаївська область — адміністра­
ive territory in southern Ukraine. It lies in the steppe of the Black Sea тивна територія на півдні України. Розташована в степах Причорно­
Lowland on both banks of the Buh морської низовини на обох берегах
River. Its total area is 24 600 km Південного Бугу. Загальна площа 24 600 км
2 , and its 2 , кіль­
population is 1 300 000. It is divided into 19 regions, and кість населення 1300 000 жителів. Поділяється на 19 районів і 9 міст.
9 cities. The Region’s centre is Mykolaiv. The regions in the Buh valley are
Обласний центр — Миколаїв. Найщільніше заселені райони
densely populated. This river with its tributaries flows into Південного Бугу. Ця ріка з притоками впадає в Чорне
the Black Sea. The climate is temperate­continental: море. Клімат помірно континентальний —
the summers are hot, dry, and windy. Winters are mild and there is little літо жарке, сухе і вітряне. Зима м’яка, малосніжна.
snowfall. The region is located in the steppe belt. It is rich in granite, limestone, kaolin. Salt, mineral waters, and curative
Область розташована в зоні степів. Вона багата на граніт, вапняк, каолін. Солі, мінеральні води і лікувальні
muds are extracted from the coastal грязі видобуваються в прибереж­
lakes. The principal rivers are the Buh and its них озерах. Головні ріки — Південний Буг із
tributaries — the Inhul, the Kodyma, притоками Інгул, Кодима і Гнилий
and the Hnylyi Yelanets. The main industries are machine­ Єланець. Основні галузі господарства — ма­
building, the building­materials шинобудування, виробництво буді­
industry, light industry, and food вельних матеріалів, легка і харчова
processing. Mykolaiv’s three shipyards build and промисловість. Три суднобудівних заводи Миколає­
repair freighters, tankers, and other ва будують і ремонтують вантажні
seacraft. судна, танкери й інший морський
транспорт. Гідроапаратура і дизельні двигуни
Irrigation equipment and diesel
engines are built in Pervomaisk. The building­materials industry is роблять у Первомайську. Будівельна промисловість викорис­
based on local resources. The “Alye Parusa” perfumery is well­ known all over the country. товує місцеві ресурси. Парфумерна фабрика «Червоні
вітрила» відома по всій країні.
regions and Cities of Ukraine l
Animal husbandry is very important in Провідне місце в сільському госпо­
the region’s agriculture. It also specializes in grain­growing. In the Mykolaiv Region many famous дарстві займає тваринництво. Вирощують зернові культури. На Миколаївщині народилися бага­
people were born. They are the brothers Tobylevych, M. Sadovska, M. Arkas and others. то відомих людей. Це брати Тобілевичі, М. Садовська, М. Аркас та інші.
Vocabulary:
densely [´densl?] — густо coastal [´k3\stl] — береговий
windy [´w?nd?] — вітряний seacraft [´si:krα:ft] — морські судна
curative muds [´kj\3r3t?v m2dz] — цілющі грязі irrigation [ perfumery [p3´fju:mr?] — ´ ?r?´ge?6n] — зрошення
to extract [?k´str0kt] — добувати парфумерна фабрика
Questions:
1. How large is the Mykolaiv Region? 2. What are the peculiarities of the climate? 3. What can you say about the region’s industry? 4. Name famous enterprises of the region. 5. What famous people were born there?
l Mykolaiv l Миколаїв
First of all Mykolaiv is known as a town Миколаїв насамперед відомий як
of ship­builders. And it is not by accident. Mykolaiv was founded in 1789 as місто корабелів. І це не випадково. Миколаїв був заснований
a shipyard. The town is situated near the Black у 1789 році як суднобудівна верф. Місто розташоване біля Чорного
Sea and is a large sea and river port моря і є великим морським і річко­
now. That is why it is the centre of ship­ вим портом. Тому це центр суднобудування
building in Ukraine. Besides there are also such industries в Україні. Крім цього, у місті є підприємства
as light, perfumery and food легкої, парфумерної і харчової про­
processing there. Mykolaiv is also a large transport мисловості. Миколаїв є також великим транс­
junction. Mykolaiv has two higher educational портним вузлом. У Миколаєві є два вищих навчальні
establishments — Mykolaiv заклади — Миколаївський кораб­
shipbuilding institute and the pedagogical institute. лебудівний інститут і педагогічний інститут.
l регіони та міста України
One of Mykolaiv sights is its astronomical observatory. Among cultural institutions there are the theatres of Ukrainian and Russian Drama, of Music Comedy, the Puppet Theatre, the Philharmonic Society. The most famous museums in Mykolaiv are the museum of shipbuilding and the Fine Arts museum named after Vereshchagin. Однією з визначних пам’яток Мико­ лаєва є астрономічна обсерваторія. Серед культурних закладів — теа­ три української і російської драми, музичної комедії, ляльковий театр, філармонія. Найвідомішими музеями Миколає­ ва є музей суднобудування і худо­ жній музей імені Верещагіна.
Vocabulary:
ship-builder [´6?p суднобудівник ´ b?ld3] — perfumery [p3´fju:m3r?] — парфумерний
to be situated [s?tj\´e?t?d] — бути sight [sa?t] — визначна
розташованим місцевість
port [p1:t] — порт
Questions:
1. What is Mykolaiv? 2. Where was it founded? 3. Why is it the centre of ship-building in Ukraine? 4. What museums are the most famous in Mykolaiv?
l Odesa region l Одеська область
The Odesa Region is situated in south­ Одеська область розташована на
western Ukraine. In the south it is washed by the Black південному заході України. На півдні омивається водами Чор­
Sea. Its total area is 33 300 km ного моря. Загальна площа 33 300 км
2 , and its 2 , насе­
population is about 2 500 000. It is divided into 26 districts, and has лення — близько 2 500 000 жителів. Поділяється на 26 районів і 18 міст.
18 cities. Its capital is Odesa. Although it lacks mineral resources,
Обласний центр — місто Одеса. Хоча область бідна на корисні копа­
the Odesa Region is rich in granite, лини, є поклади граніту, вапняку,
limestone, and sand, which are піску, що використовуються у ви­
used for the building materials робництві будівельних матеріалів.
production. The moderate continental climate is
Помірно континентальний клімат
characterized by hot summers and характеризується спекою влітку і м’якою зимою.
mild winters.
regions and Cities of Ukraine l
The major rivers are the Danube Головні ріки — Дунай (тече уздовж
(along the southern boundary), південного кордону), Дністер, Коди­
the Dniester, the Kodyma, and the ма і Савранка (дві притоки Південно­
Savranka (two tributaries of the Buh). There are several freshwater lakes го Бугу). Є прісноводні і солоні озера на узбе­
and some salt­water lakes along the режжі Чорного моря.
Black Sea coast. The region lies in the steppe belt. Small oak, beech, linden, and ash
Область розташована в зоні степів. Невисокі дуби, буки, липи і ясени ро­
forests are found in river valleys and стуть у річкових долинах і лощинах.
ravines. The main industries are machine
Основні галузі господарства — ма­
building and metalworking. Shipyards that repair ships are in шинобудівна і металообробна. Судноремонтні заводи знаходяться
Odesa, Illichivsk, Izmail. The food industry includes canning, в Одесі, Іллічівську, Ізмаїлі. Харчова промисловість включає
flour milling, fish processing, meat в себе консервну, борошномельну,
packing and wine­making. The major seaports are Odesa, рибну, м’ясну і виноробну. Основні морські порти: Одеса, Іллі­
Illichivsk, Izmail, Reni, Kiliia, and чівськ, Ізмаїл, Рен, Килія і Білгород­
Bilhorod­Dnistrovskyi. The main highways are Odesa — Myko­ Дністровський. Головні автомагістралі: Одеса — Ми­
laiv, Odesa — Izmail, колаїв, Одеса — Ізмаїл, Одеса — Ки­
Odesa — Kishinev (Moldova). There are two airports in Odesa. The Odessa Region is also an шинів (Молдова). В Одесі два аеропорти. Одеська область — це також важли­
important health resort area. The famous people who lived and ва курортна зона України. Відомі люди, що народилися і працю­
worked in Odesa were M. Pirogov, A. Kovalevsky, K. Kostandi and others. вали в Одесі,— М. Пирогов, О. Кова­ левський, К. Костанді та інші.
Vocabulary:
moderate continental [´m5d3re?t linden [´l?nd3n] — липа
континентальний ´ k5nt?´nentl] — помірно flour milling [´fla\3 m?l?8] — ash [06] — ясен
mild [ma?ld] — м’який борошномельний
boundary [´ba\ndr?] — кордон
Questions:
l регіони та міста України
l Odesa l Одеса
Odesa is the Black Sea gateway to Ukraine. It is the country’s largest commercial Black Sea port and a large industrial city. Odesa is a crossroads of cultures, languages and trade. Pushkin lived here in exile during the 1820s, and also it was home to writer and film director Alexander Dovzhenko. The site of Odesa was controlled from 1526 to 1789 by the Ottoman Turks. Одеса — чорноморські ворота в Ук­ раїну. Це найбільший чорноморський торговий порт і велике промислове місто України. Одеса є перехрестям культур, мов і торгівлі. У 1820­х роках тут жив на засланні Пушкін, Одеса була також домівкою для письменника і режисера Олек­ сандра Довженка. Місце розташування Одеси контро­ лювалося отоманськими турками з 1526 по 1789 р. У 18 столітті Росія захопила цей ре­ гіон і побудувала новий одеський порт. Він був названий на честь давньої грецької колонії Одесос. До початку 1880­х Одеса була найбільшим російським портом і важливим промисловим містом. Одеса була колискою революції 1905 р. Окраса Одеси — Приморський бульвар з його вигадливими будинками і Потьомкінськими сходами. Режисер Ейзенштейн використову­ вав Потьомкінські сходи у своєму фільмі «Броненосець Потьомкін». 193 сходинки, побудовані між 1837 і 1841 роками, спускаються від статуї Дюка де Ришельє. На східному кінці Приморського бульвару стоїть пам’ятник Пушкіну, а перед будинком Одеської міської ради — британська гармата часів Кримської війни.
In the 18th century Russia took this region and constructed a new port at Odesa. It was named after the ancient Greek colony Odessos. By the 1880s it was the second­ biggest Russian port and an important industrial city.
Odesa was a hotbed of the 1905 revo­ lution. The beauty of Odesa is in Prymorsky boulevard with its beautiful buildings and the Potemkin Steps.
Several of the city’s fine museums are the Museum of Maritime History, the Literature Museum, the Pushkin Museum, the Museum of Western and Oriental Art and others. The Archaeology Museum is the first museum of this kind in the former Russian Empire. Its Gold Room has jewellery and coins from early Black Sea civilizations, including the first Slavic coins of St Volodymyr with the trident symbol on them. Кращими музеями міста є Музей морської історії, Літературний му­ зей, Музей Пушкіна, Музей західно­ го і східного мистецтва й інші.
Археологічний музей в Одесі — це перший музей такого типу в коли­ шній Російській імперії. Його золота кімната демонструє ювелірні вироби і монети ранніх чор­ номорських цивілізацій, включаючи перші слов’янські монети святого Володимира із символом тризуба на них. Одеса славиться своїми пляжами. Південні пляжі менш переповнені і більш мальовничі, ніж північні.
Odesa is famous for its beaches. The southern beaches are less crowded and more picturesque than the northern ones. The Arkadia area is the most popular and has lots of restaurants and activities.
Район Аркадії найбільш попу­ лярний, там є багато ресторанів і розваг.
Vocabulary:
gateway [´ge?twe?] — ворота to descend [d?´send] — спускатися
exile [´eksa?l] — заслання beach [b?:t6] — пляж
site [sa?t] — місцеположення cannon [´k0n3n] — гармата
hotbed [´h5tbed] — тут: колиска trade [tre?d] — торгівля
Questions:
1. Why is Odesa called the Black Sea gateway to Ukraine? 2. What famous people lived in Odesa? 3. Which place is considered the beauty of Odesa? 4. What famous museums are there in Odesa? 5. Why is Arkadia called the most popular beach area?
l Ostroh l Острог
The small town of Ostroh is one of the oldest settlements in Ukraine. It was founded in 1100. In the 16th century a Greek­Latin­Sla­ vonic collegium and printing centre were established here. Невелике місто Острог — одне з найстаріших поселень в Україні. Місто було засноване в 1100 році. У 16 столітті тут був заснований гре­ ко­латино­слов’янський колегіум і друкарський центр.
l регіони та міста України
Today this little town has a small but Сьогодні в цьому маленькому місті
impressive fortress and two nice mu­ є невелика, але вражаюча фортеця
seums. The fortress, known as “Castle Hill”, і два прекрасних музеї. Фортеця, відома як «Замкова гора»,
was built on the place of an older була побудована на місці більш ста­
settlement in the 14th century. Inside the fortress is the regional Eth­ рого поселення у 14 столітті. У середині фортеці розміщується об­
nography and History Museum. Its displays confirm documentally the ласний Музей етнографії й історії. Його виставки (експонати) докумен­
town’s rich history. тально підтверджують багату істо­
рію міста. У музеї ви можете побачити модель
In the museum you can see a model of
the town as it looked 900 years ago. The other well­known place of міста, яким воно було 900 років тому. Інше відоме місце — Музей історії
interest is the History of Books and книги і друкованої справи.
Printing Museum. Among many books is a little Slavonic
Серед багатьох стародавніх книг
alphabet book written in 1578 and тут є маленька слов’янська абетка
a copy of the famous “Ostroh Bible” 1578 року і копія знаменитої «Ост­
written in 1581. It is the first Bible, printed in the old розької Біблії» 1581 року. Це перша Біблія, надрукована ста­
Slavic language by Ivan Fedorov. рослов’янською мовою Іваном Фе­
доровим. Музей також виставляє «Острозькі
The museum also presents the 17th­
century “Ostroh Chronicles”, a history хроніки» 17 сторіччя, книгу з історії Волині і Галичини в 16—17 століттях.
book of Volyn and Galicia between the 16th and 17th centuries.
Vocabulary:
settlement [´setlm3nt] — поселення ethnography [37´n5gr3f?] —
printing centre [´pr?nt?8 ´sent3] — етнографія
друкарський центр display [d?s´ple?], exhibition
fortress [´f1:tr?s] — фортеця impressive [?m´pres?v] — вражаючий copy [´k5p?] — копія [ ´ eks?´b?6n] — виставка
Castle Hill” [´kα:sl h?l] — «Замкова bible [ba?bl] — Біблія
гора»
Questions:
1. How old is Ostroh? 2. When was a printing centre established in Ostroh? 3. What museums are there inside the “Castle Hill”? 4. What famous books are displayed in the History of Books and Printing
Museum?
5. Who printed the famous “Ostroh Bible”?
100 regions and Cities of Ukraine l
l Poltava region l Полтавська область
The Poltava Region is situated in the central part of Left­Bank Ukraine. Its total area is 28 800 km Область розташована в централь­ ній частині Лівобережної України. Її загальна площа 28 800 км
2 , and its 2 , насе­
population is 1 693 100. It is divided into 25 regions, and it has 12 cities. Poltava is the region’s centre. The Poltava Region lies on the Dnieper Lowland, which is dissected by river valleys and ravines. лення — 1 693 100 чоловік. Поділяється на 25 районів, має 12 міст. Обласний центр — місто Полтава. Полтавська область знаходиться в Придніпровській низовині, пере­ тнутій річковими долинами і ярами. Головні ріки — Сула, Псел і Ворскла, що течуть на південь і впадають у Дніпро. Область багата на мінеральні ко­ рисні копалини, такі як природний газ, нафта, залізна руда, граніт, гли­ на, торф, пісок. Є джерела лікувальних мінеральних вод у Миргороді, Нових Санжарах. Клімат помірно континентальний. Зима помірно холодна, літо тепле.
The main rivers are the Sula, the Psel, and the Vorskla, which flow southward to the Dnieper. The region has rich deposits of natural resources, such as natural gas, oil, iron ore, granite, clay, peat, sand.
There are mineral curative springs in Myrhorod, Novy Sanzhary.
The climate is moderate continental. Winters are not very cold, summers are warm. The region lies at the southern edge of the forest­steppe belt. Forests cover 7.1 % of the land area. Vegetable­growing, meat­ and dairy­ processing, and grain farming are well developed in the region. The main industries are machine­ building, food­processing, light industry. The largest machine­building en­ terprises are in Poltava (turbines, electric motors), Kremenchuk (motor vehicles and railway cars). Fabrics and clothing goods are also produced there.
Область знаходиться на південній межі лісостепової зони. Ліси займають 7,1 % території. В області розвинені овочівництво, м’ясо­молочне тваринництво, рос­ линництво. Основні галузі виробництва — ма­ шинобудування, харчова і легка про­ мисловість. Найбільші машинобудівні заводи в Полтаві (турбіни, електромотори), Кременчуці (автомобілі, вагони).
Тут також виробляються тканини і швейні вироби.
l регіони та міста України 101
The main railway lines are the Kyiv — Основні залізничні магістралі:
Poltava — Kharkiv, Kyiv — Poltava — Київ — Полтава — Харків, Київ —
Donetsk, Poltava — Kremenchuk — Полтава — Донецьк, Полтава —
Odessa. Kremenchuk is the largest river port. Кременчук — Одеса. Кременчук — найбільший річковий
порт. У Полтаві знаходиться аеропорт. Широко відомий традиційний щоріч­
There is an airport in Poltava. The Poltava Region is famous by the
Sorochinsky fair, that traditionally ний Сорочинський ярмарок.
takes place there every year. Many famous people were born there.
На Полтавщині народилися відомі
діячі. Cеред них Г. Сковорода, співачка
Among them H. Skovoroda, the singer
M. Churai, the writers A. Teslenko, М. Чурай, письменники А. Тесленко,
P. Myrny, N. Gogol, I. Kotliarevsky, and others. П. Мирний, М. Гоголь, І. Котлярев­ ський і багато інших.
Vocabulary:
ravine [r3´v?:n] — лощина, яр vehicle [´v?:?kl] — транспортний
iron ore [´a?3n 1:] — залізна руда засіб
peat [p?:t] — торф fabrics [´f0br?ks] — тканини
curative [´kj\3r3t?v] — цілющі fair [fe3] — ярмарок
Questions:
1. What is the geographical position of the region? 2. What natural resources is the region rich in? 3. What is produced in the region? 4. What do you know about the Sorochinsky fair? 5. What famous people were born there?
l Poltava l Полтава
Poltava — one of the most interesting На мальовничому березі ріки Вор­
towns of Ukraine — is situated on the скла розташоване одне із найбільш
picturesque bank of the river Vorskla. Due to its history Poltava rouses great цікавих міст України — Полтава. Полтава викликає інтерес завдяки
interest. It was first mentioned in chronicles as своїй історії. Уперше вона була згадана в літопи­
Ltava in 1174. This old name changed only in 1430. сах як Лтава в 1174 році. Ця стара назва змінилася тільки
в 1430 році. В історії Полтави відбулося багато подій.
The history of Poltava is full of different events.
102 regions and Cities of Ukraine l
Since 1569 it was a part of Poland. З 1569 року вона була частиною Польщі. Тільки в 1667 році вона стала части­ ною Росії. Місто відоме також завдяки Пол­ тавській битві, коли Петро I зі своєю армією розгромив шведську армію Карла XII. Український письменник Котля­ ревський писав про Полтаву у своїх творах. Полтава та її область також пов’язані з ім’ям М. В. Гоголя, що описував її природу у своїх творах.
And only in 1667 it became a part of Russia. The town is also well­known thanks to Poltava battle, when Peter the Great with his army defeated the Swedish army of Karl XII. The Ukrainian writer Kotlyarevsky wrote about Poltava in his works.
Poltava and its region is also connected with the name of M. V. Gogol, who described its landscapes in his stories. Now Poltava is a modern town and a regional centre. Machine­building, metal­working, food and light industries are well­ developed there. It is also a large railway junction.
Зараз Полтава — сучасне місто й обласний центр. Там добре розвинені верстатобуді­ вна, металургійна, харчова і легка промисловості. Це також великий залізничний вузол. У Полтаві знаходиться багато науко­ во­дослідних інститутів і п’ять вузів.
Poltava has many scientific­research institutes and 5 higher educational es­ tablishments. There are two theatres — the Ukrainian Music and Drama Theatre and the Puppet Theatre, and the Philharmonic Society in the town. The Museum of Regional Studies is one of the oldest in Ukraine, it was founded in 1891. There are more than 136 thousand dis­ plays, including unique collections of Ukrainian carpets, national costumes and antique weapon.
У місті два театри — Український музично­драматичний і ляльковий та філармонія.
Краєзнавчий музей є одним із най­ старіших в Україні, він був заснова­ ний у 1891 році. У ньому більш 136 тисяч експонатів, включаючи унікальні колекції україн­ ських килимів, національних костю­ мів і стародавньої зброї.
Vocabulary:
picturesque [ мальовничий ´ p?kt63´resk] — history [´h?st3r?] — історія army [´α:m?] — армія
to be mentioned [men6nd] — бути to be connected [k3´nekt?d] — бути
згаданим зв’язаним
l регіони та міста України 103
Questions:
1. Where is Poltava situated? 2. When was it mentioned first? 3. What battle took place not far from Poltava? 4. Have you ever been to Poltava? 5. What museums can you visit in Poltava? What are they famous for?
l rivne region l рівненська область
The Rivne Region was founded on the 4th of December, 1939. It is situated in the north­western part of Ukraine and occupies the territory of 20 100 km Рівненська область була заснована 4 грудня 1939 р. Вона розташована на північному заході України і займає територію 20 100 км
2 . 2 .
It borders on the Zhytomyr, Khmelnytsk, Ternopil, Lviv and Volyn regions of Ukraine and the Brest and Gomel Regions of Belarus. Вона межує з Житомирською, Хмельницькою, Тернопільською, Львівською і Волинською областями України, а також Брестською і Гоме­ льською областями Білорусії. Щодо адміністративно­територіаль­ ного розподілу — область містить у собі 10 міст і 16 районів. Населення обласного центру — 1 200 000 чол. Область має сприятливе геогра­ фічне положення і розвинену тран­ спортну систему. У Рівненській області значний потен­ ціал природних ресурсів. Це камень, вапняк й інші будівельні матеріали. Величезні запаси янтарю дуже важ­ ливі для регіону. Були відкриті поклади фосфоритів, джерела мінеральної води і грязі.
As to its administrative­territorial division the region includes 10 towns and 16 districts. The population of the region is 1 200 000 people. The region has a favourable geo­ graphical location and a developed transport system. The Rivne Region possesses a certain potential of the natural resources. They are: stones, limestone and other mineral building materials. Large deposits of amber are of great importance. Deposits of phosphorites, sources of mineral water and mud have been discovered. The surface waters of the Rivne Region include 170 rivers, many lakes and ponds. Industry and agriculture possess the leading place in the economy of the region.
Водний басейн включає в себе 170 рік, багато озер і ставків.
Промисловість і сільське госпо­ дарство посідають провідне місце в економіці регіону.
10 regions and Cities of Ukraine l
Vocabulary:
division [d?´v?4n] — розподіл amber [´0mb3] — бурштин
to possess [p3´zes] — володіти mud [m2d] — грязюка
Questions:
1. When was the Rivne Region founded? 2. Where is it situated? 3. What countries does it border on? 4. How many districts does the region include? 5. Has the region a developed transport system? 6. What deposits have been discovered in the Rivne Region? 7. What place does the Rivne Region possess in the economy?
l rivne l рівне
Rivne was founded in the 13th century. In the 18th and 19th centuries it officially belonged to Russia, but in fact it was the capital of a private kingdom of the Polish Lubomirsky family which had its own army. Their palace was burnt down in 1927. During the World War II the Germans used Rivne as their administrative capital in Ukraine. The city was fully destroyed as a result of fatal fighting. Today the places of interest in the city are the Resurrection Cathedral, built in 1895 (formerly the atheism museum), the Music and Drama Theatre, the Regional Ethnographic Museum. The Victims of Fascism monument is on the place of a concentration camp where the Nazis killed about 80,000 people. Рівне було засноване в 13 сторіччі. У 18 і 19 століттях офіційно місто належало Росії, але фактично воно було столицею власного королів­ ства польської родини Любомир­ ських, що мали навіть власну армію. Їхній палац був спалений у 1927 році. Під час Другої світової війни німці зробили Рівне своєю адміністра­ тивною столицею. Місто було цілком зруйноване після фатальної битви. Сьогодні визначною пам’яткою Рівного є Вознесенський собор (раніше музей атеїзму), музично­ драматичний театр, обласний етно­ графічний музей. Пам’ятник жертвам фашизму роз­ міщений на місці концентраційного табору, де нацисти вбили близько 80 000 чоловік.
Vocabulary:
private kingdom [´pra?v?t ´k?8d3m] — fatal fighting [´fe?tl ´fa?t?8] —
власне королівство фатальна битва
Resurrection Cathedral [ k3´7?:dr3l] — собор Воскресіння ´ rez3´rek6n ethnographic [37´n5gr3f?k] — етнографічний
to burn (burnt) down [b-:n] — спалити
l регіони та міста України 10
Questions:
1. When was Rivne founded? 2. Who did Rivne belong in the 18th century to? 3. How did the Germans use Rivne during the World War II? 4. What are the places of interest in Rivne? 5. Where is the Victims of Fascism monument situated?
l Sevastopol l Севастополь
Sevastopol is a large port on the Black Sea. It is a centre of shipbuilding industry. Севастополь є великим портом на Чорному морі. Це центр суднобудівної промисло­ вості. Там розташовано багато доків. У місті також розвинені легка і харчо­ ва промисловості. У давні часи на місці Севастополя було розташоване місто Херсонес.
A lot of docks are situated there. The city also has well­developed light and food industries. In ancient time the town of Khersones was situated on the territory of Seva­ stopol. Then in 1783 a military sea fortress and port appeared. It is well­known for its heroic defence in the Crimean War in 1854—1855 and during the Second World War.
Потім у 1783 році з’явилися військо­ во­морська фортеця і порт. Він відомий своєю героїчною обо­ роною у Кримській війні 1854— 1855 років і під час Великої Вітчизня­ ної війни. На сьогодні провідними галузями промисловості є рибальство і дере­ вообробна промисловість. У місті розташований акваріум Інституту біології південних морів.
Nowadays such industries as fishing and timber are the leading ones.
The aquarium of the Institute of Biology of the Southern Seas is situated in the city. Sevastopol has a lot of old buildings and monuments in honour of great sea battles. This beautiful city attracts tourists from many countries of the world.
У Севастополі багато стародавніх будинків і пам’ятників на честь ве­ ликих морських боїв. Це красиве місто привертає турис­ тів з багатьох країн світу.
Vocabulary:
dock [d5k] — док fortress [´f1:tr?s] — фортеця
light industry [´la?t ´?nd2str?] — honour [´5n3] — пошана
легка промисловість defence [d?´fens] — захист
10 regions and Cities of Ukraine l
Questions:
1. What kind of city is Sevastopol? 2. Is it a centre of shipbuilding industry? 3. What city was situated on the territory of Sevastopol? 4. What is Sevastopol well-known for?
l Sumy region l Сумська область
The Sumy Region is located in the Сумська область розташована в пів­
north­eastern part of Ukraine. It borders on the Kursk, Bryansk and нічно­східній частині України. Вона межує з Курською, Брянською
Belgorod Regions of Russia in the і Бєлгородською областями на пів­
north and east, and on the Poltava ночі й сході, Полтавською і Харків­
and Kharkiv Regions of Ukraine in the ською на півночі і південному сході,
north and southeast, on the Chernihiv на заході — з Чернігівською
Region of Ukraine in the west. The majority of population is областю. Більшість населення складають ук­
Ukrainians. The Sumy Region was founded on the раїнці. Сумська область була заснована
10th of January 1939. There are 15 towns in this region. The Sumy Region is rich in mineral 10 січня 1939 року. У регіоні 15 міст. Сумська область багата на корисні
resources such as oil, gas, brown копалини, такі як нафта, газ, буре ву­
coal, salt and others. 132 rivers flow through the territory of гілля, сіль та інші. 132 річки протікають територією
the Sumy Region. The largest of them are the Desna, the Сумської області. Найбільші ріки — Десна, Псел, Сула
Psel, the Sula and the Vorskla. Thanks to favourable geographic con­ і Ворскла. Завдяки сприятливим географіч­
ditions of the region there is an oppor­ ним умовам у регіоні є можливість
tunity for harmonic development гармонійного розвитку.
of it. Main gas and oil pipelines are laid
Головні газові і нафтові трубопро­
through the territory of the region. води проходять через територію
регіону. Що стосується транспорту, то ван­
As for the transport, loads and
passengers are carried by railway and air. тажі й пасажири перевозяться за­ лізницею і повітряним шляхом.
Vocabulary:
majority [m3´d45r3t?] — більшість favourable [´fe?v3r3bl] — opportunity [ можливість ´ 5p3´tju:n3t?] —
сприятливий
l регіони та міста України 10
Questions:
1. Where is the Sumy Region located? 2. Where does the region border on its neighbours? 3. When was the Sumy Region founded? 4. What mineral resources is the Sumy Region rich in? 5. What are the biggest rivers in the region?
l Sumy l Суми
A city situated at the confluence of Місто, розташоване на злитті рік
the Psel and the Sumka rivers is a Псел і Сумка, є обласним центром.
region’s centre. Its area is 99 km
2 . Займає площу 99 км 2 .
Its population is 275 400. The city is divided into two districts. The first mention of Sumy in the Кількість населення 275 400 жителів. Місто розділене на два райони. Перша згадка про Суми припадає
chronicles occurred in 1652. It became a town in 1780. At first it belonged to the Kharkiv на 1652 р. Містом вони стали в 1780 р. Спочатку Суми належали до Харків­
Region, later the Sumy Region ської області, пізніше була утворена
was founded, and Sumy became a Сумська область і Суми стали об­
region’s centre. The main architectural monuments ласним центром. Серед історичних пам’яток архі­
are the guildhall (17th century), the тектури слід назвати Збори гільдії
Church of the Resurrection (1702), (17 сторіччя), Воскресенський со­
the Cathedral of the Transfiguration бор (1702 р.), Преображенський со­
(1776), and St Elijah’s Church (1851), бор (1776 р.), Ільїнську церкву
and the bell­tower (1908). Sumy is a modern city, and it is very (1851 р.), і дзвіницю. Суми — сучасне місто з безліччю
green. There are six parks in the city. Near the Psel there are many beautiful зелені. У місті шість парків. Біля Псла є багато красивих озер,
lakes, where people like to rest very де городяни дуже люблять відпо­
much. Today Sumy is one of the chief чивати. Зараз Суми — один з основних про­
industrial and cultural centres in мислових і культурних центрів пів­
northern Ukraine. Its main industries are machine нічної України. Головними галузями виробництва
building, microscope production, є машинобудування, виробництво
the chemical industry (the Khimprom мікроскопів, хімічна промисловість (виробниче об’єднання «Хімпром»), легка і харчова промисловість.
Manufacturing Consortium), the food
and light industry.
10 regions and Cities of Ukraine l
The city’s enterprises produce com­ pression machinery and pumps for nuclear and thermal power stations. Міські підприємства виробляють компресорне устаткування і насоси для атомних і теплових електро­ станцій. До культурних закладів належать ху­ дожній музей, музей декоративного і прикладного мистецтва, краєзнав­ чий музей, театр драми і музичної комедії, театр юного глядача.
Its cultural facilities include an art museum, a museum of decorative and applied art, a regional museum, a theatre of drama and musical comedy, and a young spectator’s theatre. The city has 3 institutes, 9 technical secondary schools and some research institutes.
У місті є три інститути, 9 технікумів і кілька дослідних інститутів.
Vocabulary:
confluence [´k5nfl\3ns] — злиття microscope production
to belong [b?´l58] — відноситися [´ma?kr3sk3\p pr3´d2k6n] — виробництво мікроскопів
guildhall [´g?ldh1:l] — місце збору
гільдії, цеху consortium [k3n´s1:t?3m] —
the Church of Resurrection [93 консорціум
Воскресіння ´t6-:t6 3v ´ rez3´rek6n] — Церква nuclear [´nju:kl?3] — ядерний, pump [p2mp] — насос
bell tower [´bel ta\3] — дзвіниця атомний
Questions:
1. Is Sumy an ancient city? 2. What architectural monuments tell us about its history? 3. What industries are developed there? 4. What museums would you visit? 5. What can you say about the city’s educational institutions?
l Simferopol l Сімферополь
Simferopol is a city on the Salhyr River and it is the capital of the Crimea. Сімферополь — місто, розташоване на ріці Салгир, і столиця Автономної Республіки Крим. Місто поступово розвивалося у тор­ говий та промисловий центр.
The town developed slowly as a trading and manufacturing centre. In the early 19th century it held two annual fairs. Its tobacco, brick, and lime factories and flour mills supplied the local demands.
На початку 19 століття тут проходи­ ли два щорічних ярмарки. Його фабрики з виробництва тютю­ ну, цегли і вапняку і млини забезпе­ чували потреби міста.
l регіони та міста України 10
The first school was opened in 1793. An amateur theatre was formed in the 1820s, a printing press was set up in 1830, and the gubernia newspaper began to come out in 1838. The opening of the Kharkiv­ Sevastopol railway line in 1874 ushered in rapid industrial growth. Перша школа відкрилася в 1793 році. Аматорський театр був створений у 1820­х, а друкований верстат вста­ новлений у 1830, і в 1830 році поча­ ла виходити губернська газета. Відкриття залізничної колії (ма­ гістралі) Харків — Севастополь у 1874 році призвело до швидкого промислового розвитку міста. Збільшилося населення міста. Були відкриті нові заводи з консер­
The city’s population had increased. New fruit­ and vegetable­canning fac­
tories, a confectionery factory, two вування овочів і фруктів, конди­
tobacco­processing factories, several терська фабрика, дві тютюнових
steam­flour mills, and a farming­ фабрики, кілька млинів і майстерня
implements foundry were opened. по виробництву сільськогосподар­
ських інструментів. Місто розрослося і на другий берег
The city expanded to the other bank
of the river, where a fine district was ріки, де був побудований красивий
developed. Today Simferopol is a transportation район. Зараз Сімферополь — транспорт­
and industrial centre. Its food industry includes two canning ний і промисловий центр. Харчова промисловість включає
plants, and an oil­manufacturing con­ два консервних заводи і нафтопере­
sortium. Its light industry manufactures leather робний консорціум. Легка промисловість виробляє шкі­
goods, footwear, clothing, and knitwear. Its machine­building plants produce ряні товари, взуття, одяг і трикотаж. Приладобудівні заводи роблять
food­processing equipment, устаткування для харчової промис­
television sets, and farm­machine ловості, телевізори, запчастини до
parts. Higher education in the city is сільськогосподарських машин. Вищу освіту можна одержа­
provided by a university, a medical ти в університеті, медичному
and agricultural institutes, and a і сільськогосподарському інсти­
branch of the Dnipropetrovsk Institute тутах і філії Дніпропетровського
of Civil Engineering. There are a number of research insti­ інституту цивільної інженерії. Є кілька науково­дослідних
tutions. Among the city’s cultural facilities are інститутів. У місті є театри: український му­
the theatres of Ukrainian Music and зичний драматичний і російської
Drama and Russian Drama, a puppet драми, ляльковий театр, цирк,
theatre, a circus, a philharmonic or­ філармонія, музей мистецтв і крає­ знавчий музей.
chestra, an art museum, and a regional museum.
110 regions and Cities of Ukraine l
The most interesting architectural monuments are the Taranov­ Belozerov residence and the Vorontsov palace. One of the old Tatar districts, with its winding, narrow streets and Oriental buildings, has been preseved. До найбільш цікавих архітектурних пам’яток належить резиденція Тара­ нова­Бєлозерова і Воронцовський палац. Зберігся старий татарський квар­ тал з вузькими звивистими вулич­ ками і східними будинками.
Vocabulary:
trading and manufacturing annual [´0nj\3l] — щорічний
centre — торгівельний і dеmands [d?´mα:ndz] — потреби
промисловий центр to expand [?k´sp0nd] — розши-
to usher [´263] — проводити рювати
rapid [´r0p?d] — швидкий cultural facilities [´k2lt63r3l
confectionery factory [k3n´fek63n3r? f3´s?l3t?z] — культурні заклади
´f0kt3r?] — кондитерська фабрика winding [´wa?nd?8] — звивистий
farming-implements foundry — цех Oriental [ ´ 1:r?´entl] — східний
з виробництва сільськогос- подарських інструментів
Questions:
1. What territory has Simferopol as the capital? 2. What can you say about the development of the city? 3. Where is it situated? 4. Why is it an important industrial centre? 5. What are the city’s cultural facilities?
l Ternopil region l Тернопільська область
The Ternopil Region is an Тернопільська область — адміністра­
administrative territory in Western тивна територія в Західній Україні.
Ukraine. Its total area is 13 800 km
2 , and its Загальна площа 13 800 км 2 , насе­
population is 1 200 000. The region consists of 14 districts, лення — 1 200 000 чол. Область складається з 14 районів,
and has 16 cities. The region occupies the western part кількість міст — 16. Область займає західну частину По­
of the Podolian Upland. It has rich deposits of the mineral дільської височини. Тут є багаті родовища міне­
building materials: limestone, chalk, ральних будівельних матеріалів
clay, and fuel resources, such as і вапняку, крейди, глини, паливних
brown coal and peat. корисних копалин — бурого вугілля і торфу.
l регіони та міста України 111
There are also mineral springs there. The region has a temperate continental climate, with mild winters and warm wet summers. The main rivers are left­bank tributaries of the Dniester — the Zolota Lypa, the Koropets, the Strypa, the Seret, and the Zbruch. There are ponds and reservoirs. The region’s vegetation belongs to the forest­steppe belt. The main industries are food processing, light industry, machine building and also dairy­ and beef­ cattle raising. Machine building enterprises producing farm machinery are concentrated in Ternopil. Building materials plants are based on local resources and are located mainly in Ternopil, Berezhany. Є також джерела мінеральних вод. Клімат області помірно континен­ тальний, з м’якою зимою і теплим вологим літом. Головні ріки — ліві притоки Дні­ стра — Золота Липа, Коропець, Стрипа, Серет, Збруч.
Є ставки і водоймища. Рослинність області належить зоні лісостепів. Основні галузі господарства — хар­ чова, легка промисловість, машино­ будування, а також м’ясо­молочне тваринництво. Машинобудівні підприємства, що ви­ пускають сільськогосподарське устат­ кування, сконцентровані в Тернополі. Заводи з виробництва будівельних матеріалів використовують місцеві ресурси і розташовані переважно в Тернополі, Бережанах. Є тут також меблеві фабрики. На річках області збудовані електро­ станції. Найбільші залізничні вузли — Тер­ нопіль і Чортків. Головні автомагістралі, що про­ ходять по території області: Вінниця — Львів — Краковець, Кам’янець­Подільський — Чорт­ ків — Івано­Франківськ. У Залещиках знаходиться відомий курорт.
There are also furniture factories there. On the above­mentioned rivers the power stations are built. The main railroad junctions are Ternopil and Chortkiv. The main highways crossing the region are Vinnytsia—Lviv— Krakovets, Kamianets­Podilskyi— Chortkiv—Ivano­Frankivsk.
There is a famous health resort in Za­ leshchiky.
Vocabulary:
deposits [d?´p5z?ts] — поклади dairy- and beef-cattle raising
fuel resources [fju:3l r?´s1:s?z] — молочно-м’ясне тваринництво
паливні ресурси farm machinery [f%:m m3´6?:n3r?] —
mineral springs [´m?n3r3l сільськогосподарське машинобу- дування
´spr?8z] — джерела мінеральних вод
power stations [´pa\3 ´ste?6nz] —
reservoir [´rez3vwa:] — водоймище електростанції
112 regions and Cities of Ukraine l
Questions:
1. What is the area and population of the region? 2. Where is it situated? 3. What can you say about the climate of the region? 4. What rivers of the Ternopil Region can you name? 5. What are the main industries in the region?
l Ternopil is a Place of Culture l Тернопіль — місто культури
Ternopil land has got a glorious Тернопільська земля має славну
history. Our predecessors created an ever­ історію. Наші предки створили тут вічну куль­
lasting culture here at the time of туру в часи Київської Русі і Галиць­
the Kyiv Rus and Galytsko­Volyn ко­Волинського князівства.
Principality. They kept traditions and customs of
Вони зберігали традиції і звичаї
Ukrainian national spirit when the land українського національного духу,
was under the power of Lithuania, Aus­ коли земля була під владою Литви,
tria and Poland. The glory of our compatriots Dmytro Австрії і Польщі. Слава наших співвітчизників Дмит­
Vyshnevetskyi­Bayda — the founder ра Вишневецького­Байди — заснов­
of Zaporizhska Sich, Severyn Naly­ ника Запорізької Січі, Северина
vaiko — the leader of the peasant’s Наливайка — лідера селянського
uprising, Nestor Morozenko — the бунту, Нестора Морозенка — ко­
cossacks colonel, will never die in the зацького полковника,— ніколи не
memory of the nation. A famous opera singer Solomia Krush­ вмре в пам’яті нації. Відома оперна співачка Соломія
elnytska originated from Ternopil land. Крушельницька родом з Тернопіль­
ської землі. Видатний фізик Іван Пілій теж чер­
An outstanding physicist — Ivan Pilyi
derived inspiration and creativity from пав натхнення і творчість з Терно­
Ternopil land too. The bards of the Sichovi Striltsi awoke пільської землі. Кобзарі Стрілецької Січі розбудили
the aspiration of the people for inde­ бажання людей до незалежності.
pendence. The Proclamation of the
«Проголошення незалежності Украї­
Independence of Ukraine has become ни» стало провідним документом
a leading paper in the moral boost of у моральній свідомості людей.
the people. The historical event has been of
Історична подія набула важливості для тернопільчан.
special significance for Ternopil residents.
l регіони та міста України 113
Ternopil’s people accepted the concept of a national school, national traditions and christian morality in the upbringing of children. Ternopil is a place of the music and drama theatre, a concert hall, a Natural History Museum, an Art Museum and a gallery. Regional review­contests dedicated to Oles Kurbas, Solomia Krushelnytska, Volodymyr Gnatyuk, Olena Kulchytska as well as festivals dedicated to famous town­fellows have become traditional. Народ Тернополя прийняв поняття національної школи, національні традиції і християнську мораль у ви­ хованні дітей. Тернопіль — місто музично­драма­ тичного театру, концертного залу, музею природи, музею мистецтв і художньої галереї. Обласні конкурси­огляди, при­ свячені Олесю Курбасу, Соломії Крушельницькій, Володимирові Гнатюку, Олені Кульчицькій, а та­ кож фестивалі, що проводяться на честь відомих міст­побратимів, стали традиційними. Гордістю області є 237 художніх груп, що одержали звання націо­ нальних. Недавно створені музеї Богдана Лепкого (у Бережанах), Уласа Сам­ чука (у Тилявцях) стали значними центрами відновлення історичної правди минулого. Привертає увагу великої кількості відвідувачів архітектура Почаїв­ ської лаври і монастиря, а також найдовших печер, розташованих на окраїнах Борщова.
The region is proud of 237 artistic groups, which have won the title “national”. Recently created museums after Bohdan Lepkiy in Berezhany, Ulas Samchuk in Tylyavtsy have become outstanding centres of renewal of historical truth of the past. Numerous visitors of the region are attracted by the architecture of the Pochayiv Lavra and Monastery, as well as by the longest in the world caves located in the outskirts of Borshchov. The regional Art Museum, opened in 1991, has turned to real school of study of fine arts.
Обласний художній музей, відкри­ тий у 1991 р., перетворився на справжню школу художнього мис­ тецтва.
Vocabulary:
predecessor [´pr?:d? ´ ses3] — предок upbringing [´2pbr?8?8] — виховання aspiration [´0sp3´re?6n] — бажання inspiration [´?nsp3´re?6n] — нат-
compatriot [k3m´p0tr?3t] —
співвітчизник
uprising [2p´ra?z?8] — бунт, хнення
повстання resident [´rez?d3nt] — постійний
to originate [3´r?d4?ne?t] — брати житель
початок renewal [r?´nju:3l] — відродження truth [tru:7] — правда
boost [bu:st] — тут: самосвідомість
concept [´k5nsept] — поняття
11 regions and Cities of Ukraine l
Questions:
1. What history has Ternopil land got? 2. What did our predecessors create? 3. They kept traditions and customs of Ukrainian national spirit, didn’t they? 4. What was Solomia Krushelnytska? 5. Did she originate from Ternopil land? 6. Is Ternopil a place of the Music and Drama Theatre?
l Transcarpathia is a Special region l Закарпатський особливий регіон
Transcarpathia, the youngest of the Закарпаття — наймолодша об­
Ukrainian regions, is situated in the ласть — розташована в західній
far west of the country. Since January 22, 1946 it has been in­ частині країни. З 22 січня 1946 року вона включена
cluded into Ukraine as administrative в Україну як адміністративна і тери­
and territorial unit. The region is multinational. Ukrainians constitute the major part торіальна одиниця. Область багатонаціональна. Основну частину населення склада­
of its population. It is known that more than 75 nation­ ють українці. Відомо, що тут проживають більше
alities live there. Regional economy is closely 75 національностей. Регіональна економіка тісно пов’яза­
connected with its natural resources, на з природними ресурсами, насам­
first of all, with forests and timber перед з лісами і деревообробкою.
processing. Transcarpathia is rich in minerals: con­
Закарпаття багате на мінерали, буді­
structing materials, brown coal, ores вельні матеріали, буре вугілля, руду
of non­ferrous metals, kaolin of high кольорових металів, високоякісний
quality, rock salt and gas. Regional industry specializes in каолін, кам’яну сіль і газ. Регіональна промисловість спеціа­
timber processing industry, food лізується на деревообробній, хар­
industry, industry of building човій, легкій промисловості, вироб­
materials, light industry. Regional agricultural complex is rep­ ництві будівельних матеріалів. Регіональний сільськогосподарсь­
resented by 192 enterprises of public кий комплекс представлений 192
sector and more than a thousand farms. підприємствами громадського сек­
тора і більш ніж тисяччю фермер­ ських господарств.
Vocabulary:
non-ferrous [n5n´fer3s] — quality [´kw5l3t?] — якість
кольоровий (про метал) ore [1:] — руда
l регіони та міста України 11
Questions:
1. Where is Transcarpathia situated? 2. When was it included into Ukraine? 3. What territory does it occupy? 4. Is the region multinational? 5. How many districts are there in the region? 6. What is regional economy connected with?
l Uzhhorod l Ужгород
Uzhhorod (formerly Ungvar) is the south­ Ужгород (колишній Унгар) — півден­
ern gateway to the Ukrainian section ні ворота до української частини
of the Carpathian Mountains, and the Карпат, головне місто українського
main town of the Transcarpathian Re­ Закарпаття.
gion of Ukraine. It lies four kilometres away from the
Місто знаходиться на відстані 4 км
Slovak border and 25 kilometres away від словацького кордону і 25 км від
from the Hungarian border. Uzhhorod has existed since 903 A. D. угорського. Ужгород існував, починаючи
з 903 року нашої ери. Закарпаття було частиною Угорщи­
Transcarpathia was in Hungary and
then in Czechoslovakia. Only at the end of the World War II ни, потім належало Чехословаччині. Тільки наприкінці Другої світової
Transcarpathia with Uzhhorod as its війни Закарпаття й Ужгород як його
centre became a part of Ukraine. The river Uzh runs from east to west центр стали частиною України. Ріка Уж протікає зі сходу на захід че­
across the city. Uzhhorod Castle in its present form рез усе місто. Ужгородський замок у сучасному ви­
was built in the 15th—16th centuries гляді був побудований у 15—16 сто­
against the Turks. The palace in the centre of the city річчях для захисту від турків. У палаці в центрі міста розташо­
houses the Transcarpathian Museum вується Закарпатський музей крає­
of Local Lore. It has exhibitions on archaeology, the знавства. Він має виставки з археології, на­
folk art and dress of the region. The Museum shows great difference родного мистецтва й одягу регіону. Музей демонструє демонструють ве­
between the different ethnic groups. Next to the Castle is the Tran­ лику різницю між етнічними групами. Поруч із замком знаходиться Закар­
scarpathian Museum of Popular патський музей народної архітекту­
Architecture and Life. Here you can see old wooden ри і побуту. Тут ви можете побачити старі будин­
buildings, furniture, costumes and ки, традиційні меблі, одяг і ремісни­ чі інструменти.
crafts.
11 regions and Cities of Ukraine l
The most interesting place here is the wooden St Michael Church. Not far from the castle is the main building of Uzhhorod University with the University Botanical Gardens down the street. The gardens have exotic trees from Tibet. The Uzhhorod Philharmonia building is the former synagogue. Behind the Philharmonia is a little rail­ way run by children. Найбільш цікаве місце в музеї — де­ рев’яна церква Св. Михайла. Недалеко від замку знаходиться головний корпус Ужгородського університету й університетський ботанічний сад. У саду ростуть екзотичні дерева з Тибету. У будинку ужгородської філармонії раніше була синагога. За філармонією знаходиться ма­ ленька залізниця, якою керують діти.
Vocabulary:
A. D. = Anno Domini — нашої ери to exist [?g´z?st] — існувати exhibition [ ethnic [´e7n?k] — етнічний ´ eks?´b?6n] — виставка
castle [´kα:sl] — замок Folk Art [´f3\k α:t] — народне
local lore [´l3\k3l l1:] — мистецтво
краєзнавство craft [krα:ft] — ремесло
Questions:
1. How far is Uzhhorod from Slovak border and from Hungarian border? 2. When was Uzhhorod founded? 3. What river runs across the city? 4. What major museums are there in Uzhhorod? 5. What is the Uzhhorod University Botanical Gardens famous for?
l Vinnytsia region l Вінницька область
At present, the Vinnytsia Region is one of the largest agricultural and industrial, cultural and historical regions of the independent state of Ukraine. The new region was founded on the 27th of February in 1932 and its territory makes up 4.5 per cent of the territory of state. It is situated in the central part of the Right­Bank Ukraine and borders upon seven regions of Ukraine. На сьогодні Вінницька область най­ більша сільськогосподарська і промислова, культурна й істори­ чна область незалежної України.
Нова область була заснована 27 лю­ того 1932 року, і її територія скла­ дає 4,5 % території держави.
Вона розташована в центральній ча­ стині правобережжя України і межує з сімома регіонами України.
l регіони та міста України 11
To the south­west of Vinnytchina, along the river Dniester, the area of 202 kilometres presents the frontier with the Republic Moldova. According to the administrative division, the territory of the region consists of 27 districts and the regional centre consists of 3 municipal districts. The population of Vinnytchina is about 2 million people. Nowadays, Vinnytchina is a region of industry and highly mechanized agri­ culture, with a scientific basis. During the two recent years Vinnytchina became one of the 5 best regions of independent Ukraine on gross output. According to the gross output of agri­ cultural production, the region takes the second place in the state. На південному заході від Вінниці, уз­ довж ріки Дністер протягом 202 кіло­ метрів, проходить кордон з Респуб­ лікою Молдова. Відповідно до адміністративного розподілу територія регіону склада­ ється з 27 районів, а обласний центр складається з трьох міських районів. Населення Вінничини складає біль­ ше 2 млн чоловік. Зараз Вінничина є областю промисло­ вості і високомеханізованого сільсько­ го господарства з науковою базою. За останні два роки Вінничина ста­ ла однією з п’яти кращих областей незалежної України за випуском валової продукції. За випуском сільськогосподарсь­ кої продукції область посідає друге місце в країні.
Vocabulary:
recent [´r?:snt] — нещодавній output [´a\tp\t] — продукція
gross [gr3\s] — валовий basis [´be?s?s] — основа
Questions:
1. When was the new region of Vinnytsia founded? 2. Where is it situated? 3. What can you say about the territory of the Vinnytsia Region? 4. Is Vinnychina a region of industry or agriculture?
l Vinnytsia l Вінниця
Vinnytsia is a city on the Buh river and Вінниця — місто, розташоване на
a region centre since 1932. берегах Південного Бугу, і є облас­
ним центром з 1932 р. Місто займає площу в 6100 гектарів.
The total area of the city is
6100 hectars. Its population is 391 700. It is divided into 4 districts. It was first mentioned in historical
Число жителів складає 391 700. Місто складається з чотирьох районів. Уперше в історичних документах
documents in 1363, as a Lithuanian fortress. згадується в 1363 р. як Литовська фортеця.
11 regions and Cities of Ukraine l
The settlement gradually developed Поселення поступово перетворюва­
from a farming village into a лося із сільськогосподарського села
manufacturing and trading centre. It became the region’s capital in 1932. в промисловий і торговий центр. У 1932 р. місто стало обласним
центром. До основних культурних визначних
Its chief cultural institutions are the
Ukrainian Music and Drama Theatre, пам’яток належать український
a puppet theatre, a philharmonic музично­драматичний театр, ляль­
society, a literary museum dedicated ковий театр, філармонія, літератур­
to M. Kotsiubynsky, who was born ний музей, присвячений М. Коцю­
in Vinnytsia, and a regional studies бинському, що народився у Вінниці,
museum. The M. Pirogov Museum (established і краєзнавчий музей. Музей­садиба М. Пирогова (засно­
in1947) is just outside the city. ваний у 1947 р.) знаходиться відра­
зу за межами міста. До пам’ятників архітектури на­
The main architectural monuments
are the Dominican (1624), Jesuit лежать Домініканський (1624 р.),
(1610—1617), and Capuchin (1760) Єзуїтський (1610—1617 р.) і Капу­
monasteries and the wooden цинський (1760 р.) монастирі й де­
churches of St George (1726) and рев’яні Георгіївська (1726 р.) і Мико­
St Nicholas (1746). Today Vinnytsia is a large industrial лаївська (1746 р.) церкви. Зараз Вінниця — великий промисло­
and communications centre. Its machine­building and вий і культурний центр. Підприємства машинобудівної
metalworking enterprises produce і металообробної галузей виробля­
instruments, radio devices, ball ють інструменти, радіодеталі, шари­
bearings, and tractor parts. The main chemical plants produce su­ копідшипники, тракторні запчастини. Хімічні заводи роблять суперфос­
perphosphate fertilizers and paint. The large food industry consists of фатні добрива і фарбу. Харчова промисловість містить м’я­
meat­packing, oil and fat processing, сообробну галузь, виробництво олії
canning, and confectionery і жиру, консервне і кондитерське ви­
manufacture. Woodworking and furniture manufac­ робництво. Деревообробна галузь і виробницт­
turing make a big contribution to the во меблів роблять відчутний внесок
economy of Ukraine. The city is very green. It has a lot of parks. The city’s educational facilities include в економіку України. У місті багато зелені. Тут багато парків. До міських освітніх установ нале­
12 technical secondary schools, 3 insti­ жать 12 технікумів, три вузи (педа­
tutes (pedagogical, polytechnical, and гогічний, політехнічний і медичний)
medical), and branches of the Ukrainian Agricultural Academy and the Kyiv Trade and Economics Institute. і філії Української сільськогоспо­
дарської академії та Київського торгово­економічного інституту.
l регіони та міста України 11
Vinnytsia is an important railway junction. There is the railway station, two bus stations and an airport there. Вінниця — важливий залізничний вузол. Тут є залізничний вокзал, два авто­ вокзали й аеропорт.
Vocabulary:
fortress [´f1:tr?s] — фортеця Capuchin [´k0pj\6?n] — капуцин
settlement [´setlm3nt] — devices [d?´va?s?z] — пристрої,
поселення прилади
gradually [´gr0dj\l?] — повільно, ball bearings [´b1:l be3r?8z] — шари-
поступово копідшипники
dedicated [´ded?ke?t?d] — присвя- fertilizer [´f-:t3la?z3] — добриво
Dominican [d3´m?n?k3n] — чений contribution [ внесок ´ k5ntr?´bju:6n] —
домініканський
Questions:
1. When was Vinnytsia first mentioned? 2. When did Vinnytsia become a region centre? 3. What cultural institutions is Vinnytsia famous for? 4. What is produced at the plants and factories of Vinnytsia? 5. What education can one get in Vinnytsia?
l Volyn region l Волинська область
Volyn is an integral part of the inde­ pendent Ukraine. Its area is 20 200 km Волинь — невід’ємна частина неза­ лежної України. Її площа складає 20 200 км
2 . 2 .
The population of the region is 1 075 200 people. The region is situated in the north­ western part of Ukraine. It borders on the Republic of Poland in the west and on the Republic of Belarus in the north. It also neighbours upon the Lviv and Rivne Regions of Ukraine in the south and east. Населення — 1 075 200 чол.
Область розташована в північно­ західній частині України. Вона межує з Польською республі­ кою на заході і Білорусією на пів­ ночі. Вона також знаходиться по сусід­ ству зі Львівською й Рівненською областями України на півдні та сході. Волинська область займає сприят­ ливе географічне положення і розта­ шована на перехресті торгово­євро­ пейських маршрутів.
120 regions and Cities of Ukraine l
The Volyn Region has a rich mineral and raw materials potential such as the coal, peat and clay fields, beds of various building materials that are being exploited for a long time. Волинська область має багаті над­ ра і сировинний потенціал, такий як вугілля, торф і глиняні поля, шари різних будівельних матеріалів, що розробляються довгий період часу. Були досліджені поклади природ­ ного газу, міді, цінних матеріалів, фосфатів і цементу. В області є джерела для створення баз відпочинку. Тут знаходиться 220 озер і 130 рік. У регіоні був створений природний національний Шатський парк. У загальній структурі економіки пе­ реважає промислове виробництво.
The deposits of natural gas, copper, precious metals, phosphates and cement have been prospected. The region possesses substantial rec­ reational resources. There are 220 lakes and 130 rivers. Shatsk National Natural Park has been created in the region. In the general structure of the economy the industrial production prevails. The food, machine­building, light, fuel, building materials branches take the leading position. Agriculture takes about 33 % in the gross national product of the region.
Харчова, машинобудівна, легка, паливна, будівельна промисловості посідають основне місце. Валовий національний продукт області в сільському господарстві складає близько 33 %. Виробництво м’ясної і молочної продукції, обробка цукрового бу­ ряка, кукурудзи і льону — головні напрямки сільськогосподарської діяльності регіону.
Meat and dairy, sugar beets, corn and flax are the main directions of the re­ gion’s agricultural activities.
Vocabulary:
substantial [ ливий, визначний ´ s2b´st0n63l] — важ- dairy [´de3r?] — молочна flax [fl0ks] — льон
recreational [ відбудовний ´ rekr?´e?6n3l] — to prevail [pr?´ve?l] — переважати промисловість
Questions:
1. What is the area of the Volyn Region? 2. What is its population? 3. What are its neighbours in the south and east? 4. Does Volyn take a favourable geographical position? 5. Is it situated on the crossroads of the European trade routes? 6. What substatial recreational resources does the region possess? 7. What is produced in the Volyn Region?
l Lutsk — Centre of the Volyn region l Луцьк — центр Волинської області
Lutsk, the main city of the Volyn Луцьк, головне місто Волинської об­
Region, was founded about 1000 A. D. ласті, був заснований близько 1000 ро­
by Volodymyr of Kyiv. The old town is a place of wooden ку н. е. Володимиром Київським. Старе місто — це місто дерев’яних
houses and green gardens. The central place in the old town is Lu­ будинків і зелених садів. Центр старого міста — замок
bart’s Castle. It was built by the Lithuanian prince in Любарта. Він був побудований латвійським
the 14th century. The most interesting building here князем у 14 сторіччі. Найцікавіше місце в Луцьку —
is the Jesuits’ complex on Cathedral Єзуїтський комплекс на Кафе­
Street. It looks like a big Easter egg from дральній вулиці. Усередині цей комплекс нагадує
inside. Down Cathedral street you can see Крашанку. Униз по Кафедральній вулиці ви мо­
a little park and memorial to Pasha жете побачити невеликий парк і па­
Savelova, a World War II partisan. м’ятник Паші Савеловій, партизанці
Другої світової війни. Вона була спалена заживо нациста­
She was burnt alive in the prison yard
by the Nazis. Opposite the park there is Lutsk’s ми у дворі в’язниці. Напроти парку знаходиться Луцька
music academy. The Eternal Glory Memorial Complex музична академія. Меморіальний комплекс Вічної
is a small park commemorating слави — це маленький парк, що
Volynian World War II heroes and увічнює пам’ять волинських героїв
victims. On the wall you will read the names of і жертв часів Другої світової війни. На стіні ви прочитаєте назви
107 villages destroyed by the Nazis as 107 селищ, що були зруйновані
well as other statistics — нацистами, а також іншу статисти­
165 339 killed Volynians, 47 960 lost in ку — 165 339 замучених волинян,
prison camps. Also you can read a verse which is trans­ 47 960 загублених у концтаборах. Також ви можете прочитати рядки,
lated as “These are not just numbers, що перекладаються так: «Це не
but ashes and blood; these are not just numbers, but anguish and cries”. просто числа, а попіл і кров; це не просто числа, а мука і плач».
Vocabulary:
castle [´kα:sl] — замок victim [´v?kt?m] — жертва
alive [3´la?v] — живий ash [06] — попіл
122 regions and Cities of Ukraine l
Questions:
1. Who founded Lutsk? When? 2. Who built Lubart’s Castle? When? 3. What is the most interesting building in Lutsk? 4. Who was Pasha Savelova? 5. Whom does the Eternal Glory Memorial Complex commemorate?
l Zaporizhia region l Запорізька область
The Zaporizhia Region is an admin­ istrative territory in south­eastern Ukraine. It is washed by the Sea of Azov. Its total area is 27 200 km Запорізька область — адміністра­ тивна територія на південному сході України. Вона омивається Азовським морем. Загальна площа області — 27 200 км
2 . 2 .
Its population is 2 023 800. Кількість населення складає 2 023 800 жителів. Область поділяється на 20 районів і 14 міст. Обласний центр — місто Запоріжжя. Південно­західна частина області знаходиться на Придніпровській низовині, південна — на Причорно­ морській низовині, а південно­схід­ на — на Приазовській височині. Головні ріки — Дніпро, Молочна.
The region is divided into 20 districts and 14 cities. The capital is Zaporizhia. Its northeastern part lies in the Dnieper Lowland, its southern part in the Black Sea Lowland, and its southeastern part in the Azov Upland.
The main rivers are the Dnieper, the Molochna. The region lies in the European forest­ steppe zone. Forests cover 3.4 % of the area and are located largely in the eastern part.
Область знаходиться в лісостеповій зоні. Ліси займають 3,4 % території і розташовані переважно в східній частині. Область багата на корисні копа­ лини: вугілля, залізну руду, мар­ ганець, природний газ і будівельні матеріали (граніт, вапняк, глину). Клімат області помірно континен­ тальний з холодною, малосніжною зимою і жарким сухим літом. 63,8 % населення українці, 31,1 % — росіяни. Це індустріальна область.
The major industries are machine Провідні галузі промисловості: ма­
building, the chemical and шинобудування, хімічна і нафтохі­
petrochemical industries. Light industry and food processing мічна. Розвинені також легка і харчова про­
are also developed. Agriculture specializes mostly in мисловість. У сільському господарстві перева­
animal husbandry. The main branch is beef­ and dairy­ жає тваринництво. Основною галуззю є м’ясо­молочне
cattle raising. Wheat, corn and sunflowers also grow тваринництво. Тут вирощують пшеницю, кукурудзу
there. Zaporizhia is the main river port, and і соняшник. Запоріжжя — головний річковий
Berdiansk — the main sea port. Both cities have an airport. The largest cities of the Region are Za­ порт, а Бердянськ — морський. В обох містах є аеропорт. Найбільші міста області — Запоріж­
porizhia, Melitopol, Berdiansk. Many famous people were born there. жя, Мелітополь, Бердянськ. Багато відомих людей народилися
тут. Серед них: О. Стастін, І. Патор­ жинський, Г. Чухрай та ін.
Among them are O. Slastin, I. Pator­ zhynsky, H. Chukhrai and others.
Vocabulary:
to cover [´k2v3] — покривати, to specialize [´spe63la?z] —
займати спеціалізуватися
manganese ore [´m08g3n?:z 1:] — dairy [´de3r?] — молочний
марганець husbandry[´h2zb3ndr?] —
petrochemical [ нафтохімічна ´ petr3\´kem?kl] — sunflowers [´s2nfla\3z] — соняшник господарство
Questions:
1. Where is the Zaporizhia Region situated? 2. What is the relief of the region? 3. What kind of region is it? 4. What industries are well developed there? 5. What is it famous for?
l Zaporizhia l Запоріжжя
Zaporizhia is a historic region of Ukraine. The centre of Ukrainian Cossacks, Zaporizka Sech, was situated there in the 16th—18th centuries. Запоріжжя — історична область України. Там у 16—18 століттях знаходилася Запорізька Січ, центр українських козаків.
12 regions and Cities of Ukraine l
It played a very important role in the struggle of Ukrainian people for their independence. Zaporizhia is considered to be a city since 1806. The city got its present name in 1921. Вона відіграла важливу роль у бо­ ротьбі українського народу за свою незалежність. Запоріжжя вважається містом з 1806 року. Місто одержало свою справжню на­ зву в 1921 році. Запоріжжя розташоване на ріці Дніпро. Найбільш визначною пам’яткою, гордістю і окрасою міста є острів Хортиця. Зараз у Запоріжжі добре розвинені металургійна, хімічна, легка і харчо­ ва галузі промисловості. Запоріжжя виробляє майже по­ ловину всієї нержавіючої і шарико­ підшипникової сталі в країні. Це перший місцевий виробник мало­ літражних машин «Запорожець». Запоріжжя також великий культур­ ний і науковий центр України. 23 науково­дослідних інститути пра­ цюють у місті й області. У місті чотири вищих навчальні зак­ лади, включаючи університет.
Zaporizhia is situated on the Dnieper river. The most remarkable sight, the pride and adornment of the city is Khortytsia Island. Metallurgical, chemical, light and food industries are now well­developed in it.
Zaporizhia produces nearly half of all stainless and ball­bearing steel in the country. It is the first home producer of Zaporo­ zhets mini­car. Zaporizhia is also a large cultural and scientific centre of Ukraine. 23 scientific­research institutes work in the city and its region. There are 4 higher educational estab­ lishments, including the University, in the city. The city also has 3 theatres, 2 museums and a lot of palaces of culture. A TV centre works in the city.
У місті також три театри, два музеї і багато палаців культури. У місті працює телецентр.
Vocabulary:
present [´prez3nt] — сьогочасний mini-car [´m?n? kα:] —
pride [pra?d] — гордість малолітражна машина
stainless [´ste?nl?s] — неіржавіючий
Questions:
1. Is Zaporizhia a historical region of Ukraine? Why? 2. Where is Zaporizhia situated? 3. What is the most remarkable sight of the city? 4. What does Zaporizhia produce? 5. How many scientific-research institutes work in the city?
l регіони та міста України 12
l Zhytomyr region l Житомирська область
Zhytomyr land is a beautiful, Житомирська земля — красива, ма­
picturesque piece of north­western льовнича частина північно­західної
Ukraine. It’s area is about 30 000 km України. Її площа складає 30 000 км
2 . 2 .
Population reaches almost 1 500 000. The administrative centre of the Населення досягає майже 1 500 000. Адміністративний центр облас­
region, the city of Zhytomyr, is more ті — місто Житомир, якому більше
than 11 centuries old. Thousand years of history have also 11 сторіч. За тисячолітню історію з’явилися
such towns as Korosten, Ovruch, такі міста, як Коростень, Овруч,
Malin. Due to its advantageous geographical Малин. Завдяки перевазі географічного
position the region has good положення, область має гарний
connections with Kyiv, Lviv, Uzhgorod, зв’язок з Києвом, Львовом, Ужгоро­
Odesa, Kharkiv, Minsk, Moscow, дом, Одесою, Харковом, Мінськом,
Saint­Petersburg, as well as with Москвою, Санкт­Петербургом,
the countries of Eastern and Central а також із країнами східної і цент­
Europe. The region is rich in natural resources. There are decorative stones, marble, ральної Європи. Регіон багатий на природні ресурси. Є декоративні камені, мармур, кош­
gems, raw materials for steel and товні камені, сировина для металур­
constructing industries, lime­stone, гійної промисловості, вапняк, буре
brown coal, peat among them. The Zhytomyr Region supplies the вугілля, торф. Житомирська область забезпечує
whole Ukraine with the titanium всю Україну збагаченим титаном,
concentrate and exports it too. The region is the first in Ukraine for а також експортує його. Регіон є першим в Україні за лісо­
the wood. Almost one third of its territory is вими багатствами. Майже 1/3 території вкрита лісами.
covered with forests and woods. In agriculture, along with the
У сільському господарстві по ви­
production of grain and beans, sugar робництву зерна і бобових культур,
beets, milk and meat production, хмелю і цикорію, цукру, молока
the region is in the first place in the і м’яса регіон посідає перше місце
country in the production of hop, flax в країні.
and chicory. The industrial basis of the regional
Промислова база регіональної
economy are its machine building and економіки — це машинобудування
machine tools factories. The region has great capacities in the industrial ceramics production. і машиноінструментальні заводи. Регіон має величезний обсяг вироб­ ництва керамічної продукції.
12 regions and Cities of Ukraine l
Private sector is expanding more and more in the region’s industry. Foreign trade is an important part of the development of the region. Приватний сектор усе більше розши­ рюється в промисловості регіону. Іноземна торгівля відіграє важливу роль у розвитку регіону.
Vocabulary:
gem [d4em] — дорогоцінне каміння advantageus [3d´v%:nt?d43s] —
hop [h5p] — хміль переважний
chicory [´t6?k3r?] — цикорій
Questions:
1. Does the region have good connections with the countries of Eastern and
Central Europe?
2. What are the ancient towns of the region? 3. What natural resources are there in the region? 4. Is the region the first in Ukraine for the wood? 5. What agricultural plants do the farmers grow?
l Zhytomyr l Житомир
Zhytomyr is situated in the north of Житомир розташований на півночі
Ukraine on the Teterev river. Its total area is 6100 hectars. The city is divided into two districts, України на берегах ріки Тетерів. Загальна площа міста 6100 гектарів. Місто поділяється на два райони, на­
and its population is 292 000. Zhytomyr was founded, according to селення — 292 000 чол. Житомир був заснований, відповідно
the local legend, in the 9th century. It is first mentioned in the chronicles до місцевих переказів, у 9 сторіччі. Уперше згадується в літописі
under the year of 1240, when it was de­ близько 1240 року, коли він був
stroyed by the Mongols. It became a town in 1444. The chief architectural monuments are зруйнований монголами. У 1444 році він одержав статус міста. До архітектурних пам’яток належать
the Jesuit monastery, a Roman Catholic Єзуїтський монастир, римсько­като­
church (1744), the Assumption Church лицька церква (1744 р.), Успенський
(1752), the Transfiguration Cathedral собор (1752 р.), Преображенський со­
(1866—1874), the city hall. There are a lot of museums in the city, бор (1866—1874 р.), міська ратуша. У місті багато музеїв, які варто відві­
which are worth visiting. They are: a regional studies museum, дати. Це краєзнавчий музей, літератур­
lite­rary memorial museums, ні меморіальні музеї, присвячені
dedicated to M. Kotsiubynsky М. Коцюбинському і В. Короленку,
and V. Korolenko, and a memorial museum devoted to S. Koroliov. і меморіальний музей, присвячений С. Корольову.
l регіони та міста України 12
The city’s educational facilities include a pedagogical and an agricultural insti­ tute, a branch of the Kyiv Polytechnical University, 10 technical secondary schools. There are several scientific­research institutes. There are a lot of parks and public gar­ dens in the city. Their area is 45 000 hectars. The Botanical Gardens of the agricul­ tural institute is the place that is very popular among the people. The cultural facilities include a picture gallery, a puppet theatre, the Ukrainian Music and Drama Theatre, and a philharmonic society. Automobiles, synthetic­fabrics, tools, musical instruments are produced in Zhytomyr. Zhytomyr contacts with Hungarian city Mikhailovhrad. До освітніх установ міста належать педагогічний і сільськогосподар­ ський університети, філія Київського політехнічного університету, 10 тех­ нікумів. Є кілька науково­дослідних інсти­ тутів. У місті багато садів і скверів.
Їхня площа складає 45 тис. гектарів. Великою популярністю користуєть­ ся Ботанічний сад сільгоспунівер­ ситету. У місті є картинна галерея, лялько­ вий театр, український музично­дра­ матичний театр і філармонія.
У Житомирі виробляються авто­ мобілі, синтетичні тканини, інстру­ менти, музичні інструменти. Житомир підтримує контакти з болгарським містом Михайлов­ градом.
Vocabulary:
local legend [´l3\kl ´led43nd] — dedicated [´ded?ke?t?d] — присвячений
місцевий переказ devoted [d?´v3\t?d] — присвячений
destroyed [d?´str1?d] — зруйнований synthetic fabrics [s?n´7et?k
Assumption Church [3´s2mp6n ´f0br?ks] — синтетичні тканини
t6-:t6] — Успенський Собор tools [tu:lz] — інструменти
Questions:
1. Where is Zhytomyr situated? 2. What is the total area of the city? 3. What are the city’s places of interest? 4. What people is the city famous for? 5. Why do you think the city was named Zhytomyr?
l The Town Where I Live l Місто, у якому я живу
My native town is situated in the Kharkiv Region. It is an hour ride from Kharkiv. Моє рідне місто розташоване в Хар­ ківській області. Це в годині їзди від Харкова.
12 regions and Cities of Ukraine l
Some people can’t imagine their lives without theatres, multistoreyed buildings and broad avenues — all that’s typical of every big industrial city. There are no theatres, multistoreyed buildings and broad avenues in my town, but still I do like it because I was born here, my parents live here and I’ve spent almost all my life here. Деякі люди не можуть уявити свого життя без театрів, багатопо­ верхових будинків і широких про­ спектів — усе це типове для кожно­ го великого промислового міста. У моєму місті немає театрів, багато­ поверхових будинків і широких про­ спектів, але, проте, мені воно подо­ бається, тому що тут я народилася, тут живуть мої батьки, тут я провела майже усе своє життя. Ви можете подумати, що життя у провінційному місті досить нудне і нецікаве. Можливо, ви маєте рацію. Але я спробую довести, що життя тут має досить багато переваг. Щоранку ви просипаєтеся і вдихає­ те свіже повітря, наповнене різними ароматами, залежно від пори року: улітку це запах свіжої трави і квітів, узимку це запах морозу і снігу, що вкриває усе своєю білою і щільною ковдрою. Моє рідне місто стає особливо гар­ ним навесні, коли на клумбах бага­ то рожевих кущів і усе цвіте.
You may think that the life in a provincial town is rather dull and far from being interesting. Perhaps, you are right. But I’ll try to prove that this life has got quite a lot of advantages. Every morning you get up and breathe in fresh air full of various scents depending on a season: in summer it is a smell of fresh grass and flowers, in winter it is a smell of frost and snow which covers everything with its white thick duvet. My native town becomes especially beautiful in early spring when there is a great many rose­shrubs in flower­ beds and everything is in blossom. This time I like to tramp down the streets lined with chestnuts, mountain­ashes and limes. Those who want to have some enter­ tainment can go to the recreation park that is famous for its carrousels. Those who prefer dancing may go to a disco. It’s rather popular with young people especially teenagers.
У цей час мені подобається броди­ ти вулицями, обсадженими кашта­ нами, горобиною і липами. Ті, хто хоче трохи розважитися, можуть піти в парк відпочинку, відо­ мий своїми каруселями. Ті, хто віддає перевагу танцям, мо­ жуть піти на дискотеку. Вона користується достатньою по­ пулярністю у молоді, особливо під­ літків. Шкода, що в нас немає концертних залів чи театрів, але ви можете піти в кіно і подивитися фільм.
It’s a pity we have no concert­halls or theatres but you may go to the cinema and see a film there.
l регіони та міста України 12
We have a lot of opportunities to go in У нас є багато можливостей займа­
for sports because there are two big тися спортом, тому що в місті два
stadiums in the town. I quite forgot to tell you that there are великих стадіони. Я ледве не забула сказати вам, що
some good cafes in my town, you can в моєму місті кілька гарних кафе, ви
call at any of them. I am sure you’ll like it there if you want можете зайти в кожне з них. Я впевнена, що вам там сподобаєть­
to have some ice­cream or coffee or just have a talk with your friends. ся, якщо ви захочете взяти морози­
во чи каву або просто поспілкувати­ ся з друзями.
Vocabulary:
ride [ra?d] — їзда, поїздка scent [sent] — аромат
advantages [3d´v%:nt3d4?z] — переваги duvet [´dju:ve?] — ковдра
Questions:
1. Where is your native town situated? 2. Is your town full of parks and gardens? 3. When is your town especially beautiful? 4. How do you spend your free time in your town?
l The Most Beautiful Place on earth l найкрасивіше місце на землі
I know some English proverbs and Ми знаємо англійські прислів’я, от
here is one of them — “There is no одне з них: «Немає кращого місця,
place like home”. ніж дім» («У гостях добре, а вдома
краще» — українське прислів’я від­
повідає англійському). Дійсно, найкращі місця — це наше
Really, the best place is our own town
or village. We never forget it when we leave it. місто чи село. Ми ніколи не забуваємо його, коли
їдемо. Є багато чудових місць, де живуть
There are many beautiful places
where people live. They are near forests or woods, rivers люди. Вони можуть жити біля лісів, річок
or seas, lakes or ponds and even in чи морів, озер чи ставків і навіть
the mountains. Very often we think that such places у горах. Дуже часто ми думаємо, що такі
are the most beautiful. By the way, I think that other places have no fine parks and buildings. місця найчудовіші. Між іншим, я думаю, що в інших міс­
тах немає таких чудових парків і бу­ динків.
130 regions and Cities of Ukraine l
Not all of their streets are straight and Не всі їхні вулиці такі прямі
nice. But people who live there are proud of й красиві. Але люди, що живуть там, пишають­
them and like them very much. They like them because they live and ся ними і дуже люблять їх. Вони люблять їх, оскільки там вони
work there. The beauty of nature is a very good живуть і працюють. Краса природи — гарна річ, але
thing but there are things which may є речі, що можуть бути більш важ­
be more important and dear to people. As for me, I am proud of the history of ливі і дорогі людям. Щодо мене, то я пишаюся історією
my town and its historical traditions. мого міста, його історичними тради­
ціями. Сподіваюся, що я готовий робити
I hope I am prepared to do more for its
future. My place is dear to me because I have більше для його майбутнього. Моє місто дороге мені, бо в мене
so many friends here. I go to school together with my friends тут багато друзів. Я ходжу до школи разом зі своїми
and do a lot of interesting things in my друзями і роблю багато цікавого
school clubs. We may work together at a plant or in в шкільних гуртках. Можливо, ми будемо працювати ра­
an office when I leave school. зом на заводі чи в офісі, коли я за­
кінчу школу. І, як говорить англійське прислів’я:
As an English proverb goes “Every
bird likes its own nest”. Let’s hope that I will like my own «Кожен кулик своє болото хвалить». Будемо сподіватися, що буду лю­
“nest” and will do everything to make it the most beautiful place on earth. бити своє «болото» і робити все
можливе, щоб створювати найпре­ красніше місце на землі.
Vocabulary:
nest [nest] — гніздо proud [pra\d] — гордий
straight [stre?t] — прямий proverb [´pr5v-:b] — прислів’я
Questions:
1. Is your town small or large? 2. Is it near a lake (a river)? 3. How many people are there in your town? 4. Has your town changed from year to year? 5. What was built in your town last year? 6. What was built in your town the year before last? 7. Why do people from other places come to your town? 8. Do you know veterans of labour and veterans of war in your town? Who are
they?
9. Do they come to your school?
l регіони та міста України 131
l My Home Town l Моє рідне місто
I live in Poltava. Poltava is quite an old town. It was founded in the middle of the 12th century. During the Great Patriotic War Poltava became the scene of cruel fighting. Я живу в Полтаві. Полтава — досить старе місто. Воно було засноване у середині 12 століття. Під час Великої Вітчизняної війни Полтава стала місцем запеклих боїв. У повоєнний час місто піднялося з руїн і тепер краще, ніж було. Моє місто не дуже велике. У ньому живе близько 300 000 чо­ ловік. Тут багато площ, великих парків, широких вулиць із красивими будинками, кінотеатрів, театрів і магазинів. Сотні туристів приїжджають до Пол­ тави щорічно. Вони хочуть відвідати знамениті історичні місця й інші визначні пам’ятки міста. Ми пишаємося своїми музеями: історичним і художнім. Головна вулиця нашого міста не дуже довга, але на ній багато су­ часних і старих будинків, магазинів, кафе, ресторанів і барів. Наше місто — місто молоді. Сотні молодих людей навчаються у багатьох інститутах, школах, коледжах. У місті є спортмайданчики, басей­ ни, спортзали й інші місця, де мо­ лоді люди можуть проводити віль­ ний час.
Since the war the town has risen from ruins and is now finer than ever. My town is not very large. There are about three hundred thou­ sand people who live here. There are many squares, large parks, wide streets with beautiful buildings, cinemas, theatres and shops.
Every year hundreds of tourists come to Poltava. They want to visit the famous historical and other places of interest of the town. We are proud of our museums: the His­ torical and Fine Аrts museums. The main street of our town is not very long but it has a lot of modern and old buildings, shops, cafes, restaurants and bars. Our town is a town of youth. Hundreds of young people study at many institutes, schools and colleges.
We also have sports grounds, swimming­pools, gymnasiums and other good places where young people may spend their free time.
Vocabulary:
cruel [kr\3l] — жорстокий to be proud of [´b? ´pra\d 3v] —
to rise (rose, risen) [ra?z] — під- пишатись
німатися youth [ju:7] — молодь
132 regions and Cities of Ukraine l
Questions:
1. Where do you live? 2. When was your city/town founded? 3. What is the population of your town/city? 4. What historical monuments, buildings, places of interest are there in your
city?
5. What museums do you know in your city?
l Our Street l наша вулиця
I live in Sosnova Street. It is a very quiet street on the outskirts of our city. It’s very green in spring and summer. There are a lot of trees in it. The side­walks are lined with lime­trees. There are also many fruit­trees and li­ lacs in the people’s gardens. In May the whole street turns into a blooming garden. There isn’t much traffic in Sosnova Street. The air is fresh, it isn’t polluted with gases. I like to come back to our street after a day spent in the centre of the city. Я живу на Сосновій вулиці. Це дуже тиха вуличка на окраїні на­ шого міста. Вона дуже зелена навесні і влітку. На ній багато дерев. Тротуари обсаджені липами. А в садках у людей багато фрукто­ вих дерев і бузку. У травні вся вулиця перетворюється на квітучий сад. На Сосновій мало транспорту.
Повітря свіже, воно не забруднене випускними газами. Я люблю повертатися додому на нашу вулицю після дня, проведено­ го в центрі міста. Я терпіти не можу шум і штовхани­ ну в центрі. Я б не хотів жити на іншій вулиці.
I hate noise and crowds in downtown.
I wouldn’t like to live in a different street.
Vocabulary:
side-walk [´sa?dw1:k] — тротуар traffic [´tr0f?k] — транспорт
lime-tree [´la?m tri:] — липа noise [n1?z] — шум
Questions:
1. What street do you live in? 2. Is it a busy street or a quiet one? 3. Are there a lot of trees in it? 4. Is there much traffic? 5. Why do you like your street?
III. GreaT BrITaIn (ВЕЛикОбриТанія)
l Great Britain l Великобританія
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the British Isles. They lie to the north­west of Europe. З’єднане Королівство Великобрита­ нії і Північної Ірландії розташоване на Британських островах. Вони лежать на північному заході від Європи. Британські острови відділені від кон­ тиненту вузькою протокою, що нази­ вається Ла­Манш.
The British Isles are separated from the continent by the narrow strait of water which is called the English Channel. The United Kingdom consists of four
З’єднане Королівство складається
parts: England, Scotland, Wales and з чотирьох частин: Англія, Шотлан­
Northern Ireland. England, the central part, occupies дія, Уельс і Північна Ірландія. Англія — центральна частина — зай­
the most of the island of Great Britain. має велику частину острова Велико­
британія. На півночі лежить Шотландія,
To the north lies Scotland and to the
west the third part of the country, а на заході розташована третя час­
Wales, is situated. The fourth part is called Northern тина країни — Уельс. Четверту частину називають Північ­
Ireland and is located on the second ною Ірландією, і вона розташована
island. Each part has its capital. The capital of England is London, на іншому острові. Кожна частина має свою столицю. Столиця Англії — Лондон, Уельсу —
Wales has Cardiff, Scotland has Кардифф, Шотландії — Единбург
Edinburgh and the main city of і головне місто Північної Ірландії —
Northern Ireland is Belfast. Great Britain is a country of forests Белфаст. Великобританія — країна лісів і рів­
and plains. There are no high mountains in this нин. У ній немає високих гір.
country. Scotland is the most mountainous re­
Шотландія — найбільш гористий ра­
gion with the highest peak, Ben Nevis. The rivers of Great Britain are not long. The longest rivers are the Thames and йон з найвищим піком Бен­Невіс. Ріки Великобританії не довгі. Найдовші ріки — Темза і Северн.
the Severn. The capital of the United Kingdom,
Столиця Великобританії, Лондон, розташована на березі Темзи.
13 Great Britain l
As the country is surrounded by many seas there are some great ports at the seaside: London, Glasgow, Plymouth and others. Wales is a country of lakes. It has the most famous lake in the world — Loch­Ness. Seas and oceans influence the British climate which is not too cold in winter but never hot in summer. Great Britain is a beautiful country with old traditions and good people. Оскільки ця країна оточена без­ ліччю морів, на узбережжі є великі порти: Лондон, Глазго, Плімут та ін.
Уельс — країна озер. Тут знаходиться найбільш відоме озеро у світі — Лох­Несс. Моря й океани впливають на клімат: не дуже холодний узимку, але зо­ всім не жаркий улітку.
Великобританія — прекрасна краї­ на з давніми традиціями і гарними людьми.
Vocabulary:
kingdom [´k?8d3m] — королевство to be surrounded [s3´ra\nd?d] — бути
British Isles [´br?t?6 ´a?lz] — оточеним
Британські острови to consist of [k3n´s?st 1v] —
The English Channel [9? ´?8gl?6 складатися
´t60n3l] — Ла-Манш
Questions:
1. Where is Great Britain situated? 2. What is the relief of Great Britain? 3. What are the parts of Great Britain? What are their capitals? 4. What influences the climate of the British Isles? 5. What region in Great Britain has the highest peak? Name it.
l Uk Political System l Політична система Великобританії
l Великобританія 13
The executive body consists of the Виконавча влада складається
central Government — that is the з центрального уряду, тобто
Prime Minister and the Cabinet of прем’єр­міністра і кабінету мініс­
Ministers, who are responsible for initi­ трів, що несуть відповідальність за
ating and directing the national policy. прийняття рішень і керування дер­
жавною політикою. Судова влада незалежна як від зако­
The judiciary body is independent of
both the legislative and the executive нодавчої, так і від виконавчої влади.
ones. The Government derives its authority
Влада надається уряду обраною па­
from the elected House of латою громад.
Commons. General elections, for all seats in the
Загальні вибори депутатів палати
House of Commons, must be held at громад повинні проводитися не рід­
least every five years. The Government is normally formed ше одного разу в п’ять років. Уряд звичайно формується політич­
by the political party which is ною партією, підтриманою більшіс­
supported by the majority in the тю у палаті громад.
House of Commons. The leader of the party is appointed
Лідер цієї партії призначається
the Prime Minister by the Queen and королевою на посаду прем’єр­міні­
chooses a team of ministers. The second largest party becomes стра і набирає команду міністрів. Друга найбільш впливова партія
the Official Opposition with its own стає офіційною опозицією зі своїм
leader and the “Shadow Cabinet”. The House of Lords is a hereditary лідером і «тіньовим кабінетом». Членство в палаті лордів — спадко­
chamber. In Great Britain there is no written con­ ємне. У Великобританії немає офіційної конституції, тільки звичаї і традиції.
stitution, only customs and traditions.
Vocabulary:
to be limited by [´l?m?t?d] — бути to be appointed [3´p1?nt?d] — бути
обмеженим призначеним
judiciary [d4u:´d?6?3r?] — судовий hereditary [h?´red?t3r?] — спадковий
to derive [d?´ra?v] — одержувати,
отримувати
Questions:
1. What can you say about the power of the Queen in Great Britain? 2. Is there a constitution in Great Britain? 3. What houses does the legislative branch consist of? 4. Who is the Queen of Great Britain? 5. The House of Commons is a hereditary chamber, isn’t it?
13 Great Britain l
l national emblems in Great Britain l національні емблеми у Великобританії
The red rose was the emblem of Lancastrians, the white rose that of the Yorkists, the two Houses fighting for the English throne in the War of Roses. But their struggle ended by marriage of Henry VII, the Lancastrian with Princess Elizabeth, the Yorkist. The red rose has since become the emblem of England. The thistle is the national emblem of Scotland. It happened in very old times when Norsemen wanted to settle in this country. They came close to the Scots’ camps in the night and wanted to kill them in their sleep. That’s why they took off their shoes so as to make no noise. But one of the Norsemen stepped on a thistle and screamed. The Scots woke up and put the enemy to flight. The leek is the emblem of Wales. Welshmen all over the world celebrate their national holiday St David’s Day by wearing leeks. Червона троянда була емблемою роду Ланкастерів, а біла — роду Йорків, двох будинків, що боро­ лися за англійський трон у Війні Троянд. Але їхня боротьба закінчилася весіл­ лям Генрі VII Ланкастера і принцеси Єлизавети, роду Йорк. З тих пір червона троянда стала ем­ блемою Англії. Національною емблемою Шотландії є будяк. Це трапилося у дуже давні часи, коли норвежці хотіли осісти в країні.
Вони наблизилися до шотландських військових таборів вночі і хотіли уби­ ти всіх сонними. Тому вони зняли взуття, щоб не шу­ міти. Але один норвежець наступив на бу­ дяк і скрикнув. Шотландці прокинулися і поверну­ ли ворога навтіки. Цибуля­порей — емблема Уельсу. Уельсці усього світу відзначають національне свято День Святого Девіда, приколюючи цибулю­порей до одягу. Вони роблять це, тому що вірять, що Святий Девід кілька років жив, харчуючись хлібом і цибулею­по­ реєм. Ірландці носять національну ембле­ му в День Святого Патрика. Це маленька біла конюшина з трьо­ ма пелюстками на стеблинці. Він називається трилисник.
They do it because they believe St David have lived for several years on bread and wild leeks.
Irishmen wear their national emblem on St Patrick’s Day. It’s a small white clover with three leaves on the stem. It is called a shamrock.
l Великобританія 13
Vocabulary:
emblem [´embl3m] — емблема throne [7r3\n] — трон thistle [´7?sl] — будяк enemy [´en3m?] — ворог leek [li:k] — цибуля-порей shamrock [´60mr5k] — трилистник clover [´kl3\v3] — конюшина Lancastrian [l0n´k0str?3n] —
прибічник династії Ланкастерів
Yorkist [´j1:k?st] — прибічник
династії Йорк
Norsemen [´n1:smen] — норвежці,
прадавні скандинави
Questions:
1. What are the emblems of parts of Great Britain? 2. How many of them are there? 3. Why was the thistle chosen as a national emblem? 4. Why do Welshmen wear leeks on St David’s Day? 5. What is a national holiday of Irishmen?
l Geographical Position of Great Britain l Географічне положення Великобританії
The United Kingdom of Great Britain З’єднане королівство Великобрита­
and Northern Ireland occupies the нії і Північної Ірландії розташоване
territory of the British Isles. They lie to the north­west of Europe. на Британських островах. Вони лежать на північному заході
від Європи. Дуже давно Британські острови
Once upon a time the British Isles
were an integral part of the mainland. були невід’ємною частиною мате­
рика. У результаті занурення земної по­
As a result of sinking of the land
surface they became segregated. Great Britain is separated from the верхні вони відокремилися. Великобританія відділена від конти­
continent by the English Channel. The country is washed by the waters ненту протокою Ла­Манш. Країна омивається водами Атлан­
of the Atlantic Ocean. Great Britain is separated from тичного океану. Великобританія відділена від Бель­
Belgium and Holland by the North Sea, гії і Голландії Північним морем, від
and from Ireland — by the Irish Sea. There are several islands along the Ірландії — Ірландським морем. Уздовж узбережжя розташовані
coasts. The total area of the British Isles is кілька островів. Загальна площа Британських ост­
325 000 km 2 . ровів — 325 000 км 2 .
The main islands are the Isle of Man and the Isle of Wight. Найбільші острови — острів Мен і острів Уайт.
13 Great Britain l
The surface of the country is much Ландшафт країни досить
varied. Great Britain is the country of valleys різноманітний. Великобританія — країна долин
and plains. The mountains in Britain are not very і рівнин. Гори у Великобританії не дуже ви­
high. Scotland is the most mountainous re­ сокі. Шотландія — найбільш гористий ра­
gion with the highest peak, Ben Nevis. The insular geographical position йон з найвищим піком Бен­Невіс. Острівне географічне положення
of Great Britain promoted the Великобританії сприяло розвитку
development of shipbuilding, different кораблебудування, різноманітним
trading contacts with other countries. торговим зв’язкам з іншими
країнами. Це також дозволило країні залиша­
It has also allowed the country to stay
independent for quite a long period of time. тися незалежною протягом трива­ лого періоду часу.
Vocabulary:
integral [´?nt?gr3l] — невіддільний, surface [´s-:fe?s] — поверхня
єдиний insular [´?nsjul3] — острівний
to be washed [w16t] — омиватися
Questions:
1. Where is Great Britain situated? 2. What seas is Great Britain washed by? 3. Is Great Britain a mountainous country? 4. What does Great Britain consist of? 5. What kind of landscape is there in Scotland?
l Climate of Great Britain l клімат Великобританії
Great Britain is situated on the islands. It is washed by seas from all the sides. That’s why the climate and the nature of Great Britain are very specific. It is not very cold in winter and never very hot in summer. There is no ice on the lakes and rivers in winter. It rains very often in all the seasons. The weather changes very often. Великобританія розташована на островах. Вона омивається морями з усіх боків. Тому клімат і природа Великобри­ танії дуже специфічні. Там не дуже холодно узимку і ніколи не буває пекуче влітку. Озера і ріки не замерзають узимку.
Протягом року часто йде дощ. Погода міняється дуже часто.
l Великобританія 13
Mark Twain said about America: “If Марк Твен якось сказав про Амери­
you don’t like the weather in New ку: «Якщо Вам не подобається пого­
England, just wait a few minutes”, да в Новій Англії, почекайте кілька
but it is more likely to have been said хвилин», але це висловлення більше
about England. Besides, Britain is famous for its fogs. підходить до Англії. Крім того, Британія знаменита свої­
ми туманами. Іноді тумани такі густі, що немож­
Sometimes fogs are so thick that it is
impossible to see anything within 2 or ливо побачити що­небудь у межах
3 metres. The nature of the British Isles is pictur­ двох чи трьох метрів. Природа Британських островів ма­
esque. There are many rivers and very льовнича. Там багато рік і дуже красивих озер,
beautiful lakes, but there are no great але на Британських островах немає
forests on the British Isles. The mountains there are not very великих лісів. Гори там не дуже високі, але дуже
high, but very beautiful. The most picturesque part of the красиві. Найбільш мальовнича частина краї­
country is Highlands in the North of ни — високогір’я в Північній Шот­
Scotland. This is a region of mountains and ландії. Це область гір і рік, невеликих міст
rivers, small towns and villages. In Wales there are also many beautiful і сіл. В Уельсі також багато красивих гір
mountains and valleys. The highest mountain in Wales is і долин. Найвища гора в Уельсу — Сноудон.
Snowdon. Everyone who comes to England says
Кожний, хто приїжджає в Англію,
that it looks like one great beautiful говорить, що вона виглядає як один
park. The Englishmen love their country and take care of it. великий красивий парк. Англійці люблять свою країну і піклу­ ються про неї.
Vocabulary:
weather [´we93] — погода picturesque [´p?kt63´resk] —
specific [sp3´s?f?k] — особливий, мальовничий
специфічний the Highlands[´ha?l3ndz] — гори
to wait [we?t] — чекати північної Шотландії
Questions:
1 0 Great Britain l
l From the History of Great Britain l З історії Великобританії
I want to describe an episode from the history of Great Britain. It concerns the Roman conquest of Britain. In 55 B. C. a Roman army of 10 000 men crossed the Channel and invaded Britain. The Celts who inhabited Britain saw their ships approaching and rushed to attack the invaders in the sea as they were landing. The Celts made a great impression on the Romans, who saw them for the first time in the battle. On the occasion of the battle hair and moustaches were painted red and their legs and arms were painted blue. With loud shouts they attacked the Ro­ mans in chariots and on foot. The well­armed invincible Romans under one of the greatest generals of that time had to return to France. Я хочу описати один епізод з історії Великобританії. Він відноситься до завоювання Бри­ танії римлянами. У 55 році до нашої ери римська ар­ мія з 10 000 чоловік перетнула Ла­ Манш і захопила Британію. Кельти, що населяли Англію, побачи­ ли кораблі, що наближалися, кинули­ ся в атаку проти завойовників, коли ті висаджувалися на сушу. Кельти вразили римлян, що вперше побачили їх у битві.
На честь битви їхнє волосся і вуси були пофарбовані в червоний колір, а ноги і руки — у голубий. З голосним лементом вони атаку­ вали римлян на колісницях і пішки. Добре озброєні непереможні рим­ ляни, очолювані одним з найвидат­ ніших генералів того часу, були зму­ шені повернутися у Францію. У наступному, 54 році до н. е. Цезар знову пішов на Англію, цього разу великими силами (25 000 чоловік). Кельти хоробро боролися за свою не­ залежність, але вони були недостат­ ньо сильними, щоб вигнати римлян. Римляни, що були краще підготов­ лені і мали кращу зброю, перемогли кельтів у декількох битвах. Так почалося завоювання Англії рим­ лянами. Воно продовжувалося до 407 року н. е. У результаті завоювання сліди римської цивілізації залишилися по всій Британії.
In the next year, 54 B. C., Caesar came to Britain again, this time with larger forces (25 000 men). The Celts fought bravely for their in­ dependence but they were not strong enough to drive the Romans off. The Romans who had better arms and armour and were much better trained defeated the Celts in several battles. This is how the Roman invasion of Brit­ ain started. This invasion lasted till the year of 407 A. D. As a result of the conquest signs of Roman civilization spread over Britain.
There had been no towns in Britain be­ fore the Romans conquered it. As soon as they had conquered Britain they began to build towns, splendid villas, public baths as in Rome itself. York, Gloucester, Lincoln and London became the chief Roman towns. The Romans were great road­ makers and now a network of roads connected all parts of the country. The forests were cleared, swamps were drained, and corn­fields took their place. Today there are many things in Britain to remind the people of the Romans. The wells which the Romans dug give water today, and the chief Roman roads are still among the highways of modern England. Many of such remains as glass, statues, coins may be seen in the British Museum. До римського завоювання в Бри­ танії не було міст. Як тільки римляни завоювали Бри­ танію, вони почали будувати міста, прекрасні вілли, суспільні лазні, як у самому Римі. Йорк, Глостер, Лінкольн, Лондон ста­ ли головними римськими містами. Римляни були великими будівельни­ ками доріг, і незабаром мережа до­ ріг з’єднала всі частини країни. Великі площі були очищені від лісів, болота осушені, і поля з зерновими культурами зайняли їхнє місце. Зараз в Англії багато що нагадує лю­ дям про римлян. Колодязі, побудовані римлянами, дають воду і сьогодні, а головні до­ роги римлян усе ще використову­ ються в сучасній Англії. Багато залишків виробів зі скла, ста­ туй, монет можна побачити в Британському музеї.
Vocabulary:
to invade [?n´ve?d] — захопити invincible [?n´v?ns?bl] — непереможний
Celts[´kelts] — кельти Caesar[´si:z3] — Цезар
to rush [r26] — кидатися Gloucester[´gl5st3] — Глостер
chariot [´t60r?3t] — колісниця to drain [dre?n] — осушувати
Questions:
1. When did the Romans come to Britain? 2. What was the result of their first battle? 3. When did they come for the second time? 4. How did the Roman way of life influence the life of the Celts? 5. Are there any things in Britain to remind the people of the Romans?
l Outstanding events in the Life of Great Britain l Видатні події в житті Великобританії
There were many outstanding events in the history of Great Britain. В історії Великобританії відбулося багато видатних подій.
1 2 Great Britain l
England was added to the Roman Em­ У 43 році н. е. Англія була приєдна­
pire in 43 A. D. Roman invasion played a very на до Римської імперії. Римське завоювання зіграло важ­
important role in the history of the ливу роль в історії країни.
country. The Romans built the first roads in the
Римляни побудували перші дороги
country, dug the first wells. The Romans, who were great в країні, викопали перші колодязі. Римляни, що були великими архі­
architects, constructed the first towns текторами, побудували перші міста
in Britain. After the withdrawal of Roman legions в Британії. Після відходу римських легіонів
in 410, different tribes tried to control у 410 році різні племена намагалися
the territory of Britain. контролювати територію Велико­
британії. Але нормани вплинули на британ­
But the Normans influenced the
British civilization most of all. They came in 1066 under the ську цивілізацію найбільше. Вони прийшли в 1066 році під прово­
leadership of William the Conqueror. As the invaders spoke French, their дом Вільяма Завойовника. Тому що завойовники розмовляли
speech influenced the English lan­ французькою мовою, їхня мова
guage. That is why English comprises a lot of вплинула на англійську мову. Тому в англійській мові багато фран­
French words and word combinations. In the 18th century technological цузьких слів і словосполучень. У 18 столітті технологічні й комерці­
and commercial innovation led to the йні нововведення призвели до про­
Industrial Revolution. The thirteen North American Colonies мислової революції. Тринадцять північноамериканських
were lost, but replaced by colonies in колоній були загублені, але їх замі­
Canada and India. Once more the British had to face the нили колонії в Канаді й Індії. Ще раз Британія протистояла фран­
French in 1805 at the battle of Trafal­ цузам у 1805 році в битві при Тра­
gar. Then Admiral Nelson won a great фальгарі. Тоді адмірал Нельсон здобув велику
victory over the French fleet. In order to commemorate this event перемогу над французьким флотом. На честь цієї події названа головна
the main square in London is named площа в Лондоні.
after this battle. And the monument to Admiral Nelson
На цій площі споруджено пам’ятник
was erected on this square. Many historical events and personalities адміралові Нельсону. Багато історичних подій і особисто­
led the country to the position of the pow­ erful and highly­developed state. стей зробили країну могутньою і ви­ сокорозвиненою державою.
l Великобританія 1 3
Vocabulary:
to invade [?n´ve?d] — вторгатися to be named after [b? ´ne?md
colony [´k5l3n?] — колонія ´α:ft3] — бути названим на честь
Empire[еm´ра?3] — імперія Conqueror[´k58k3r3] — завойовник
Questions:
1. What traces of the Romans are there in Britain? 2. When did William the Conqueror come to Britain? 3. Why was he named the Conqueror? 4. What led to the Industrial Revolution? 5. Who was Nelson? Why is he so famous in Britain?
l Tchaikovskyi in england l Чайковський в англії
For the first time Tchaikovskyi visited Чайковський уперше відвідав Англію
England in 1861, as a travelling tourist. Twenty­seven years later, Tchailovskyi в 1861 р. як мандрівник і турист. 27 років потому Чайковський знову
came to England again to begin his приїжджає в Англію, щоб дати свій
first foreign concert tour. The London concert at which the перший концерт за кордоном. Лондонський концерт, на якому
great composer conducted his великий композитор виконував
Serenade for Strings and his Suite «Струнну серенаду» і «Сюїту № 3»,
No. 3 was an important event in the був важливою подією у музичному
musical life of England’s capital. In 1884 Tchaikovskyi wrote that he житті англійської столиці. У 1884 р. Чайковський писав, що він
was working hard at his English. багато працює над вивченням анг­
лійської мови. Пізніше він згадував, що досяг успі­
Later he mentioned that he had
succeeded in reading Dickens in ху у читанні творів Дікенса в оригі­
the original, which gave the novels налі, через що вони набули «свіжої
a “fresh charm”. Some of Tchaikovskyi’s most чарівності». Найважливіша симфонічна музика
important symphonic music is based Чайковського заснована на темах,
on themes taken from the works of узятих з робіт великих англійських
great English poets: Shakespeare’s поетів: шекспірівські «Бура», «Ро­
“The Tempest”, “Romeo and Juliet”, мео і Джульєтта», «Гамлет» і «Манф­
“Hamlet” and Byron’s “Manfred”. In 1893, on the 50th anniversary of ред» Байрона. У 1893 р. на 50­літньому ювілеї утво­
the founding of the Cambridge Uni­ рення музичного суспільства Кемб­
versity Musical Society, Tchaikovskyi риджського університету Чайковсь­
was elected Doctor of Music “Honoris кий був обраний почесним доктором
causa”, together with the Norwegian музики разом з норвезьким компози­
composer Grieg, and the French composer Saint Saens. тором Григом і французьким компо­ зитором Сен­Сансом.
1 Great Britain l
Vocabulary:
Serenade for Strings[ser3´ne?d] — considerable [k3n´s?d3r3bl] — значний Norwegian[n5´wi:d43n] — норвезь-
Cтрунна серенада
Suite[swi:t] — сюїта кий
to mention [men6n] — згадувати “Honoris causa
to succeed [s3k´s?:d] — мати успіхи, [´1:n3r?s´k1:s] ( лат.) — почесний
досягати мети
Questions:
1. When did Tchaikovskyi first visit England for the first time? 2. Did he travel as a tourist? 3. Who conducted Serenade for Strings and Suite No. 3? 4. Was it an important event in the musical life of England’s capital? 5. What was Tchaikovskyi’s most important symphonic music based on?
l London — the Capital of the Uk l Лондон — столиця Великобританії
London is the capital of Great Britain, Лондон — столиця Великобританії,
its political, economic and cultural її політичний, економічний і культур­
centre. It is one of the largest cities in the ний центр. Це одне з найбільших міст світу.
world. Its population is more than
Його населення — понад
11 000 000 people. London is situated on the river Thames. The city is very old and beautiful. It was founded more than two 11 000 000 чоловік. Лондон розташований на ріці Темза. Це дуже старе і красиве місто. Він заснований понад дві тисячі ро­
thousand years ago. Traditionally London is divided ків тому. Традиційно Лондон поділяється на
into several parts: the City, the кілька частин: Сіті, Вестмінстер,
Westminster, the West End and the Вест­Енд і Іст­Енд.
East End. The City is the oldest part of London,
Сіті — найстаріша частина Лондона,
its financial and business centre. The Westminster is the aristocratic його фінансовий і діловий центр. Вестмінстер — це аристократична
official part of London. It includes Buckingham Palace, where ділова частина Лондона. Вона включає Букінгемський палац,
the Queen lives, and the Houses of де живе королева і де розташовано
Parliament. The West End is the part where rich people live. будинок Парламенту. Вест­Енд — місце проживання бага­ тих людей.
l Великобританія 1
It is the most beautiful part of London. The best hotels, restaurants, shops, clubs, parks and houses are situated there. The East End is an industrial district of London. There are many factories and the Port of London there. London has many places of interest. Це найкрасивіша частина Лондона. Там розташовані найкращі готелі, ресторани, магазини, клуби, парки і будинки. Іст­Енд — промисловий район Лон­ дона. У ньому розташовано багато фаб­ рик, а також Лондонський порт. У Лондоні багато визначних пам’яток. Одна з них — будинок Парламенту, де розташовується британський уряд. Тут можна побачити знаменитий баштовий годинник Біг Бен — сим­ вол Лондона. Біг Бен — це діючий дзвін, що відби­ ває кожну чверть години. Інша визначна пам’ятка Лондона — Букінгемський палац. Це резиденція королеви. У Лондоні багато інших цікавих місць: Трафальгарська площа, Риджентс­парк, Вестмінстерське абатство і, звичайно ж, Британ­ ський музей. Ми не можемо описати усі визначні пам’ятки. Кращий спосіб довідатися про Лон­ дон — відвідати його.
One of them is the Houses of Par­ liament, the seat of the British Government. There one can see the famous Tower Clock Big Ben, the symbol of London.
Big Ben is the real bell which strikes every quarter of an hour. Another place of interest is Buckingham Palace. It’s the residence of the Queen. There are many other places of interest in London: Trafalgar Square, Regent’s Park, Westminster Abbey and, of course, the British Museum.
It’s impossible to describe all places of interest. The best way to know London is to visit it.
Vocabulary:
financial [fa?´n0n63l] — фінансовий seat [s?:t] — місцеперебування
to be divided [d?´va?d?d] — бути government [´g2v3nm3nt] — уряд
поділеним, ділитися to strike [stra?k] — бити, відбивати
Questions:
1. What is the population of London? 2. Where is London situated? 3. When was the city founded? 4. What is Big Ben? 5. Do you know any places of interest in London?
1 Great Britain l
l History of London l історія Лондона
London is an old city. It grew up around the first point Лондон — старе місто. Він виріс навколо того місця, де
where the Roman invaders found римські завойовники знайшли Темзу
the Thames narrow enough to build достатньо вузькою, щоб побудувати
a bridge. There has been a “London Bridge” in міст. Відтоді тут стоїть Лондонський міст.
the same area ever since. They founded a Celtic settlement then
Вони заснували кельтське поселен­
known as Londinium and later they ня, відоме тоді як Лондиніум, і пізні­
had turned it into a large port and ше перетворили його у великий порт
important trading centre with a long і важливий торговий центр, оточений
wall of stone and brick. Inside the wall low houses were built довгою стіною з каменю і цегли. Усередині міської стіни були побудо­
with bright red tiled roofs. вані низькі будиночки з яскраво­чер­
воними черепичними дахами. Лондонський Тауер був заснований
The Tower of London was founded by
Julius Caesar and in 1066 rebuilt by Юлієм Цезарем і в 1066­му перебу­
William the Conqueror. It was used as a fortress, a royal resi­ дований Вільямом Завойовником. Він використовувався як фортеця,
dence and a prison. Now it is a museum and also the place королівська резиденція і в’язниця. Зараз це музей, а також місце, де
where the Crown Jewels are kept. Time passed. London grew and became a great city. зберігаються скарби корони. Йшов час. Лондон ріс і ставав величезним містом. Прокладання залізниці зовсім змі­ нило його. Перша лінія метрополітену була від­ крита в 1863­му, вона з’єднувала Падингтонський вокзал і Сіті. Зараз Лондон — це столиця Велико­ британії і Північної Ірландії. Це одне з красивіших міст світу.
The coming of the railway changed London for ever. The first underground railway was opened in 1863 between Paddington and the City. Today London is the capital of Great Britain and Northern Ireland. It is one of the most beautiful cities in the world. There are many places of interest in it and this city is well worth visiting.
У ньому багато визначних пам’яток, і його варто відвідати.
Vocabulary:
invader [?n´ve?d3] — завойовник tiled roof [´ta?ld] — черепичний дах
l Великобританія 1
Questions:
1. Is London a young city? 2. What river does it stand on? 3. Who founded the Tower of London? 4. What is the Tower now? 5. When was the first underground opened?
l Places of Interest in London l Визначні пам’ятки Лондона
There are a lot of places of interest in London. Among them there are: Westminster Abbey, the Houses of Parliament, Buckingham Palace, St Paul’s Cathe­ dral, London Bridge, the Tower of London. London stands on the river Thames. Crossing the river by the Tower Bridge you can see the Tower of London. It is one of the oldest buildings of the city. Many centuries ago it was a fortress, a royal palace and then a prison. У Лондоні дуже багато визначних пам’яток. Серед них: Вестмінстерське абат­ ство, будинок Парламенту, Букін­ гемський палац, собор Святого Пав­ ла, Лондонський міст і Тауер.
Лондон розташований на ріці Темза. Проходячи по Тауерському мосту, ви відразу бачите лондонський Тауер. Це один із найстаріших будинків міста. Багато сторіч назад це була форте­ ця, потім королівський палац, а по­ тім — в’язниця. Тепер тут музей зброї. На березі Темзи, недалеко від Тауе­ ра, ви можете бачити Вестмінстерсь­ кий палац чи будинок Парламенту.
Now it is a museum of arms. On the bank of the Thames, not far from the Tower of London, you can see Westminster Palace, or the Houses of Parliament. It is the seat of the British government and it is one of the most beautiful buildings in London. In one of its towers there is famous Big Ben, the largest clock of England. It strikes every quarter of an hour. Buckingham Palace is the Queen’s official London residence. Tourists always go to see the ceremony of changing the Guard there. London has many fine squares.
У ньому засідає англійський уряд, а крім того, це один з найкрасиві­ ших будинків Лондона. Одна з його веж — це знаменитий Біг Бен, найбільший годинник Англії. Він б’є кожну чверть години. Букингемський палац — це офіційна резиденція королеви в Лондоні. Туристи завжди йдуть туди для того, щоб подивитися церемонію зміни варти. У Лондоні багато красивих площ.
Some of them are quiet, others are Деякі з них тихі, а інші — дуже гомін­
busy like Trafalgar Square. кі, як, наприклад, Трафальгарська
площа. Трафальгарська площа — це цент­
Trafalgar Square is the central square
of the city. To the right of the square there is ральна площа міста. Праворуч від площі знаходиться Націо­
the National Gallery which has a fine нальна галерея, у якій зібрана багата
collection of European paintings. St Paul’s Cathedral is the biggest Eng­ колекція європейського живопису. Собор святого Павла — найбільший
lish church. Another famous church is Westminster собор в Англії. Ще один відомий собор — це Вестмі­
Abbey where kings, queens, and many нстерське абатство, де поховані коро­
famous people are buried. London is also famous for its beautiful новані особи і багато відомих людей. Лондон також знаменитий своїми
parks. Hyde Park is the most democratic красивими парками. Гайд­парк — найбільш демократич­
park in the world, as anyone can say ний парк у світі, оскільки там кож­
anything he likes there. Regent’s Park is the home of London Zoo. ний може сказати все, що хоче. Лондонський зоопарк знаходиться у Риджентс­парку.
Vocabulary:
prison [´pr?z3n] — в’язниця cathedral [k3´7i:dr3l] — собор
Questions:
1. What is the oldest building in London? 2. What is the Westminster Abbey famous for? 3. What places of interest are there in London? 4. What river flows through London? 5. What is the most democratic park in the world?
l Main Theatres in London l Головні театри Лондона
There are four theatres in London У Лондоні є чотири театри надзви­
of notable beauty: the Theatre, the чайної краси: Театр, Кетен театр,
Curtain Theatre, the Rose Theatre Роуз театр і Свон театр.
and the Swan Theatre. In each of them a different play is daily
Щодня в кожнім із них глядачам
performed to the audience. Of all the theatres the largest and the представляються різні п’єси. З усіх театрів найбільший і найбільш
most magnificent is the Swan Theatre: чудовий — Свон театр; він зручний тим, що вміщує 3 тисячі глядачів.
for it accommodates three thousand people.
l Великобританія 1
It is built of a mass of flint stones, and is supported by wooden columns painted in such an excellent imitation of marble that it is able to deceive even the most cunning people. Він побудований із безлічі кремніє­ вих каменів і підтримується дере­ в’яними колонами, так мистецьки пофарбованими «під мармур», що це може обдурити навіть найбільш спокушених осіб. Дійсна дата будівництва і відкриття Свон театру не визначена, але це, мабуть, 1596 р. Побудований Франсісом Лендлі Роуз театр був, мабуть, відкритий у 1597 р. Театр першим був зведений у Лон­ доні в 1576 р. і найбільш відповідав назві — гральний будинок. Побудований Джемсом Бейбіджем, Кетен театр був другим Лондон­ ським гральним будинком, відкри­ тим у 1577 р., через рік після Театру. Немає точної інформації про те, хто його будував. Щодня о другій годині в Лондоні в різних місцях представляються дві чи три комедії. Місця розташовані так, що актори грають на узвишші і кожному все видно.
The actual date of the building and open­ ing of the Swan Theatre is uncertain, but it was probably about 1596. Built by Francis Landley the Rose Theatre was probably opened in 1597.
The Theatre — the first and most appropriately named playhouse was erected in London in 1576. Built by James Burbage the Curtain Theatre was London’s second play­ house, opened in 1577, the year after the Theatre. There is no definite information as to who built it. Every day at two o’clock in the afternoon in the city of London two or three com­ edies are perfomed at separate places. The places are built so that the actors act on a raised platform, and everyone can see everything well enough.
Vocabulary:
notable [´n3\t3bl] — видатний cunning [´k2n?8] — хитрий, спритний
audience [´1:d?3ns] — глядачі to erect [?´rekt] — споруджувати,
magnificent [m0g´n?f?snt] — зводити
пишний, розкішний separate [´sep3r3t] — окремий
to accommodate [3´k5m3de?t] — Swan Theatre[´sw5n ´7?3t3] — Свон
пристосовувати; містити театр
flint [fl?nt] — кремінь Curtain Theatre[´k-:tn ´7?3t3] —
marble [´mα:bl] — мармур Кетн театр
Questions:
1. How many main theatres are there in London? 2. What are they? 3. What is the largest of them? 4. When are the comedies performed? 5. The places are built on a raised platform, aren’t they?
1 0 Great Britain l
l Shopping in London l Магазини в Лондоні
Harrods is probably the world’s most famous shop. For Londoners, there is a love­hate relationship: most say they hate it but then assure you it is the best place for silk socks, toys, flowers, tea or whatever. Харродс, імовірно, найвідоміший магазин у світі. Лондонці і люблять його і ні; багато хто стверджують, що вони не лю­ блять його, але потім запевняють, що це найкраще місце, де прода­ ються шовкові шкарпетки, іграшки, квіти, чай і все що завгодно. Його 230 відділів на п’ятьох по­ верхах розташовані більш ніж на 20 акрах; і штат у 4000 чоловік об­ слуговує 50 000 покупців. Тут є шість ресторанів, п’ять барів, бібліотека, банк, зоомагазин, хім­ чистка, тут можна купити усе — від індійських цигарок до побутових приладів; є також квиткова каса і відділи товарів для хрестин, весіль і похорону. Не задовольняючись продажем чу­ жих товарів, Харродс також робить свою продукцію для заповнення внутрішнього ринку, і зелені автобу­ си з маркою Харродс здійснюють екскурсійні поїздки по Лондону. Генрі Чарльз Харродс, торговець чаєм, заснував установу з малень­ кою бакалійною крамницею і був задоволений, якщо його тижневий прибуток становив 20 фунтів. Але кілька років по тому його син мав прибуток 1000 фунтів за тиждень, а потім втратив усе че­ рез пожежу. Тоді він написав покупцям оголошен­ ня: «Я з жалем повідомляю вам, що внаслідок пожежі виконання замов­ лень буде відкладене на день­два».
Its 230 departments on five floors spread over twenty acres where 4 000 staff serve 50 000 customers.
There are six restaurants, five bars, a library, bank, pet shop, dry cleaners, everything from Indian cigarettes to domestic equipment to buy, a ticket agency and departments for christening, weddings and funerals. Not content with selling everyone else’s goods, Harrods own­make goods fill an in­house shop and Harrods green buses do London tours.
Henry Charles Harrod, a tea merchant, founded the institution with a small grocery shop and was pleased if his weekly takings were twenty pounds. But some years later his son had takings 1000 pounds a week and then lost everything in the fire.
Then he wrote to his customers: “I greatly regret to inform you, that in consequence of the above premises being burnt down, your order will be delayed in the execution for a day or two”. Such service drew more buyers.
Це залучило більшу кількість покупців.
l Великобританія 1 1
In 1901 the store was designed with mosaic friezes and tiles in the Food Halls. At all times there are so many people in the store that it is easy to lose the way. Information desks inside most entran­ ces will help you to find your way in the stores as well as “The Store Guide”. У 1901­му магазин був прикраше­ ний мозаїчними фризами і плиткою у продуктових відділах. У будь­який час доби в магазині стіль­ ки народу, що легко загубитися. Столи довідок допоможуть знайти до­ рогу так, як і «Путівник по магазину».
Vocabulary:
Harrods [´h0r3dz] — Харродс, найві- доміший магазин у Лондоні execution [ лення документів, замовлення ´ eks?´kju:6n] — оформ-
relationship [r?´le?6n6?p] — стосунок, Indian [´?nd?3n] — індійський
відношення equipment [?´kw?pm3nt] —
to assure [3´6\3] — переконувати обладнання, прилад
department [d?´pα:tm3nt] — christening [´kr?sn?8] — хрещення
відділ merchant [´m-:t63nt] — купець,
to spread [spred] — простягатися торговець
acre [´e?k3] — акр to regret [r?´gret] — шкодувати
staff [stα:f] — штат in consequence of [´k5ns?kw3ns] —
premise [´prem?s] — тут: внаслідок
розписка, вексель frieze [fr?:z] — фриз
Questions:
1. What is the most famous shop in London? 2. What can you buy there? 3. How many departments are there? 4. What does the shop contain? 5. Who founded the shop? 6. What can help you to find your way in Harrods?
l History of Wales l історія Уельсу
The Celts who had first arrived in Wales in the 6th and 7th centuries B. C. were defeated by the Romans in 43 A. D. Кельти, що першими з’явилися в Уельсі в 6 і 7­му століттях до нашої ери, були переможені римлянами в 43 році нашої ери. Римляни також убили велику кіль­ кість друїдів, кельтських релігійних лідерів. Ці друїди не вміли читати чи писа­ ти, але вони усі пам’ятали про за­ кони, історію і медицину, необхідні для кельтів.
The Romans also killed large numbers of Druids, the Celtic religious leaders.
These Druids could not read or write, but they memorized all the things
about the laws, history, medicine necessary for the Celts.
1 2 Great Britain l
The Saxons pushed the Welsh further and further towards the west until, in the 8th century, a Saxon king called Offa built a long ditch to keep them out of England. Then came the Normans who built huge castles to protect themselves from attacks from the west. Сакси відтісняли уельсців усе далі і далі до заходу, поки в 8 столітті сак­ сонський король по імені Оффа не вирив довгий рів, щоб не пускати їх в Англію. Потім з’явилися норвежці, що будували величезні замки, щоб захистити себе від нападів із заходу. Уельсці багато років боролися за свою незалежність. Уельський король Луелін Великий намагався об’єднати людей проти англійців, але його онук Луелін Останній потерпів остаточну поразку в 1282 р. Англійці будували чудові замки в Харлеке і Каернафоне, і в 1301 р. Едвард I, король Англії, зробив свого старшого сина прин­ цом Уельським. Ця традиція збереглася до цього часу, і в 1969 р. ця церемонія була проведена знову. Королева зробила свого старшого сина, Чарльза, принцем Уельським у Каернафонському замку.
The Welsh fought for many years to win back their freedom. The Welsh king, Llywelyn the Great, tried to unite his people against the English, but his grandson, Llywelyn the Last, was finally defeated in 1282.
The English built great castles in Har­ lech and Caernarfon, and in 1301 Edward I of England made his eldest son prince of Wales.
This tradition has been kept until the present day and in 1969 such a ceremony took place again. The Queen made her eldest son, Charles, Prince of Wales at Caernarfon castle.
Vocabulary:
Celts [kelts] — кельти Llywelyn [lu:´el?n] — король
Roman [´r3\m3n] — римлянин Уельса
Druids [´dru:?dz] — друїди Harlech [´hα:lek] — замок
law [l1:] — закон в Уельсі
century [´sent63r?] — вік Caernarfon [k3´nα:f3n] — замок
to be defeated [d?´f?:t?d] — бути в Уельсі
переможеним Charles [t6α:lz] — Чарльз
Saxsons [´s0ksnz] — сакси
Questions:
1. Who arrived first in Wales? 2. Who were the Druids? 3. What did the Saxons do? 4. Why did the Welsh fight? 5. What are the great castles in Wales?
l Великобританія 1 3
l Cities and Towns of Great Britain l Великі і малі міста Великобританії
Great Britain is a highly developed industrial country, and most of the people live in large cities. Naturally, the capital comes first among the biggest industrial cities of the country. Lots of things such as clothes, food, planes and cars are made in London. Великобританія — високорозвине­ на промислова країна, і більшість людей живуть у великих містах. Звичайно, столиця стоїть на першо­ му місці серед найбільших промис­ лових міст країни. Безліч продукції, такої як одяг, про­ дукти харчування, літаки й автомо­ білі, виробляється у Лондоні. Бірмінгем — найбільше місто в центрі Англії. Там роблять устаткування, легкові та вантажні автомобілі. У Бірмінгемі також роблять телевізо­ ри і радіоприймачі. Манчестер — промислова столиця півночі Англії. Це дуже старе місто. Це центр текстильної промисловості. Манчестер був першим із британсь­ ких міст, у якому в 1929 році побуду­ вали аеропорт. У Манчестері багато бібліотек, му­ зеїв, картинних галерей і театрів. Единбург — столиця Шотландії. Це одне з найкрасивіших міст Єв­ ропи. Головна визначна пам’ятка міста — квітковий годинник, зроблений із живих квітів, і Единбурзький фести­ валь мистецтв, щорічні літні покази опери, танців, музики і драматично­ го мистецтва. Глазго — ще одне шотландське місто. Він знаменитий своїми верфями. Глазго — велике промислове місто, а також центр шотландської культури. Кардифф — столиця Уельсу.
Birmingham is the biggest town in the centre of England. Machines, cars and lorries are made here. TV­ and radio­sets are also produced in Birmingham. Manchester is an industrial capital of the North of England. It is a very old city. It is the centre of cotton industry. Manchester was the first city in Great Britain to build an airport in 1929.
Manchester has many libraries, muse­ ums, art galleries and theatres. Edinburgh is the capital of Scotland. It is one of the most beautiful cities in Europe. Its main attractions are the Floral clock made of growing flowers, and the Edinburgh Art Festivals, the annual summer performances of operas, dancing, music and drama.
1 Great Britain l
It is a big port and ships come here from all over the world. Cambridge and Oxford are the oldest university towns in Great Britain. Many great men studied in these uni­ versities: Cromwell, Newton, Byron, Darwin and others. Це великий порт, і сюди приходять кораблі з усього світу. Кембридж і Оксфорд — найстаріші уні­ верситетські міста Великобританії. Багато великих людей навчалися в цих університетах: Кромвель, Нью­ тон, Байрон, Дарвін та ін.
Vocabulary:
highly developed [´ha?l? d?´vel3pt] — Edinburgh[´ed?nb3r3] — Единбург
високорозвинений shipyard [´6?pjα:d] — верф
clothes [kl3\9z] — одяг university town [ju:n?´v-:s?t?
Birmingham[´b-:m?83m] — Бірмінгем ta\n] — університетське містечко
cotton [´k5t3n] — бавовна, текстиль
Questions:
1. What big cities and towns are there in Great Britain? Name them. 2. What city is the centre of the cotton industry in Great Britain? 3. What city is situated in the heart of England? 4. What is the town of Edinburgh famous for? 5. Name the oldest university towns in Great Britain.
l Sights of Great Britain l Визначні пам’ятки Великобританії
There are a lot of places of interest in Great Britain. They are both modern and ancient monu­ ments, like Stonehenge and Hadrian Wall, Durham castle and York Cathedral. The famous Lake District is in Northern England. In Embleside one can visit the Steam Boat Museum. The oldest ship in this museum — her name is “Dolly” — is 150 years old. In York the tourists are usually attracted by the National Railway Museum. It contains the history of Stephenson’s invention of steam locomotive. But the main attraction is London places of interest. У Великобританії дуже багато ви­ значних пам’яток. Це сучасні і давні пам’ятники, такі як Стоунхендж, стіна Хейдріана, замок Дорем і Собор у Йорку. У північній Англії знаходиться знаме­ нитий район озер. У Емблсайді можна відвідати «Му­ зей пароплавства». Пароплав «Доллі», якому 150 ро­ ків,— найстаріший у цьому музеї. У Йорку туристів звичайно приваблює Національний залізничний музей. Він розповідає про історію винахо­ ду паровоза Стівенсоном. Але понад усе привертають увагу визначні пам’ятки Лондона.
Among them there are: Westminster Abbey, the Houses of Parliament, Buck­ ingham Palace, St Paul’s Cathedral, London Bridge, the Tower of London. London is situated on the river Thames. Its population is more than 11 million people. The city is very old and beautiful. It was founded more than two thousand years ago. On the Houses of Parliament one can see the famous Tower Clock Big Ben, the symbol of London. Big Ben is the real bell which strikes every quarter of an hour. Another place which you can admire is Buckingham Palace. It’s the residence of the Queen. London is also famous for its beautiful parks. Hyde Park is the most democratic park in the world, as anyone can say anything he likes there. Regent’s Park is the home of London Zoo. I’d like to see all the sights myself. Серед них: Вестмінстерське абат­ ство, будинок Парламенту, Букін­ гемський палац, собор св. Павла, Лондонський міст, Тауер. Лондон розташований на ріці Темза. Його населення понад 11 000 000 чо­ ловік. Це — красиве давнє місто. Воно було засновано понад 2000 років тому. На будинку Парламенту можна поба­ чити знаменитий баштовий годин­ ник Біг Бен, символ Лондона. Насправді ж Біг Бен — це дзвін, що відбиває кожні чверть години. Ще один пам’ятник, що може врази­ ти, — Букінгемський палац. Це резиденція королеви. Лондон також знаменитий своїми парками. Гайд­парк — найдемократичніший парк у світі, тут кожен може сказати усе, що хоче. Лондонський зоопарк знаходиться в Риджентс­парку. Мені б хотілося все це побачити на власні очі.
Vocabulary:
Stonehenge[´st3\nhend4] — Embleside[´emb3lsa?d] — Емблсайд Stephenson[´sti:v3ns3n] — Стівен-
Стоунхендж
Hadrian Wall[´he?dri:3n] — сон
Адріанів (Римський) вал thousand [´7a\z3nd] — тисяча
Durham Castle[´d-:r3m ´kα:sl] — residence [´rez?d3ns] — резиденція
Даремський замок district [´d?str?kt] — район
Questions:
1. Where is the Lake District situated? 2. Where are the Steam Boat Museum and the National Railway Museum situated? 3. When was London founded? 4. Who lives in Buckingham Palace? 5. Where is the home of London Zoo?
1 Great Britain l
l The english Mint l англійський монетний двір
The English Mint has existed for over a thousand years. It was founded by the English King Athelstane. Many well­known names are connected with the mint. For example, Isaac Newton held the position of “Master of the Mint” for thirty years. The English mint has carried out orders from many countries. Not long ago the English mint carried out a great and important task. Англійський монетний двір проісну­ вав понад тисячу років. Він був заснований англійським ко­ ролем Аселстейном. Багато відомих імен зв’язано з мо­ нетним двором. Наприклад, Ісаак Ньютон обіймав посаду начальника монетного дво­ ру 30 років. Англійський монетний двір виконує замовлення з багатьох країн. Не дуже давно англійський мо­ нетний двір виконав величезне і важливе завдання. Після дворічного вивчення спеціаль­ на урядова комісія прийняла рішен­ ня реформувати монетну систему.
After a two years study a special government commission had taken a decision to reform the English mon­ etary system. The difficulty of the change of money is partly psychological, the English people have been accustomed to count twenty shillings in a pound, twelve pence in a shilling. They are accustomed to using crowns (five shillings), half­crowns and sixpence coins. The new decision to divide the pound into one hundred “cents” will modernize the old monetary system, but the change will not be easy for millions of people. There are also many technical diffi­ culties, connected with issuing at least six thousand million coins.
Труднощі зміни грошей частково носять психологічний характер: англійці звикли вважати 20 шилін­ гів за 1 фунт стерлінгів; 12 пенсів за 1 шилінг. Вони звикли користуватися крона­ ми (5 шилінгів), півкронами і монета­ ми в шість пенсів. Нове рішення розділити фунти стер­ лінгів на 100 центів обновить стару монетну систему, але зміна не буде легкою для мільйонів людей.
Існує маса труднощів технічного ха­ рактеру, пов’язаних з випуском при­ наймні шестисот мільйонів монет.
Vocabulary:
mint [m?nt] — монетний двір issue [´?sju:] — випуск
to carry out [´k0r? a\t] — to modernize [´m5d3na?z] —
виконувати модернізувати
psychological [sa?k3´l5d4?k3l] — to be accustomed [3´k2st3md] —
психологічний звикати
crown [kra\n] — крона (монета)
l Великобританія 1
Questions:
1. How many years has the English mint existed? 2. Who founded it? 3. How is Newton’s name connected with the mint? 4. Has a special government commission taken a decision to reform
the English monetary system?
5. Why is it difficult to change the money?
l Uk Health Service l Охорона здоров’я у Великобританії
The National Health Service provides free treatment for people living in Britain and gives emergency treatment for visitors. Британська система охорони здо­ ров’я забезпечує безкоштовну медичну допомогу населенню Ве­ ликобританії і надає першу медичну допомогу приїжджим. Велика частина грошей надходить у систему охорони здоров’я як по­ датки, що віднімаються із зарплати. Люди також платять визначену суму кожен місяць як страховку. У національній системі охорони здоров’я є три основних складових: лікарі­терапевти, лікарняні і спеці­ алізовані служби і місцеві органи охорони здоров’я. Місцеві органи охорони здоров’я несуть відповідальність за медичну освіту, будівництво лікарень, стан навколишнього середовища, ще­ плення і так далі. У центрі національної системи охорони здоров’я — лікарі­терапевти. Кожна людина прикріплена до виз­ наченого лікаря у своєму районі. Терапевт ставить діагноз, видає лікарняні аркуші, прописує ліки. Стоматологи й окулісти звичайно приймають в окремих клініках. Вони не є частиною здоровоохорон­ них центрів.
The greater part of the cost is met from taxes taken from people’s wages. People also pay some money every month as a sort of insurance. The National Health Service consists of three main parts: the general practi­ tioners, the hospital and specialist services, and local health authority services. Local health authorities are responsible for medical education, hospital building, environmental health, vaccination service and so on.
The centre of National Health Service is the general practitioner (GP).
Each person is registered with a certain doctor in his or her area. The GP diagnoses, gives medical certi­ ficates, prescribes medicines. Dentists and opticians usually have separate clinics. They are not parts of health centres.
1 Great Britain l
There is also a medium­level hospital staff. District nurses give injections, physio­ therapy exercises at people’s homes. Ward nurses take care of the ill in the hospital. Regular medical inspections are held at schools. Children receive various vaccinations and are examined by different specialists. There also exists a school dental service in every school. Much attention is paid to the educational programmes. The Department of Health provides anti­smoking education programmes, alcohol education programmes, cancer prevention programmes and so on. Much attention is paid to the AIDS and drug programmes. Great Britain pays much attention to the qualification of doctors. They are trained at 16 universities. Besides, they get practice during their work at teaching hospitals. Існує також середній медперсонал.
Районні медсестри роблять уколи, фізіотерапевтичні процедури вдома. Палатні сестри піклуються про хво­ рих у лікарні. Регулярні медичні огляди прово­ дяться у школах. Дітям роблять різноманітні щеплен­ ня, їх оглядають різні фахівці.
У кожній школі також існує шкільна стоматологічна служба. Багато уваги приділяється освітнім програмам. Міністерство охорони здоров’я про­ водить освітні програми про шкоду паління, вживання алкоголю, про­ грами по запобіганню ракових за­ хворювань і так далі. Багато уваги приділяється програ­ мам зі СНІДу і про шкоду наркотиків. Великобританія приділяє особливу увагу кваліфікації лікарів. Їх готують у 16 університетах. Крім цього, вони проходять прак­ тику під час своєї роботи в нав­ чальних лікарнях.
Vocabulary:
to provide [pr3´va?d] — забезпечувати nurse [n-:s] — медсестра
emergency treatment [?´m-:d43ns? physiotherapy[f?z?3\´7er3p?] —
´tr?:tm3nt] — перша медична допомога фізіотерапія
qualification[kw5l?f?´ke?63n] —
optician [5p´t?63n] — окуліст кваліфікація
Questions:
1. What does the National Health Service provide? 2. What do people pay every month? 3. What does the National Health Service consist of? 4. What are local health authorities responsible for? 5. What is in the centre of National Health Service?
l Великобританія 1
l english Cookery and Meals l англійська кухня та їжа
With the exception of breakfast meals in England are much the same as in other countries. The usual meals in Great Britain are breakfast, lunch, tea and dinner. The English are very fastidious about their meals and keep to their meal times strictly. Breakfast time is between 7 and 9 a. m. Many people like to begin it with porridge. English people eat porridge with milk or cream and sugar, but the Scots — and Scotland is the home of porridge — never put sugar in it. За винятком сніданку їжа в Англії схожа на їжу в інших країнах.
Сніданок, ланч, чай і обід — звичай­ ні прийоми їжі в Англії. Англійці дуже розбірливі в їжі і суво­ ро дотримуються визначеного часу прийому їжі. Час сніданку між 7 і 9 годинами ран­ ку. Багато хто люблять починати його з вівсяної каші. Англійці їдять вівсянку з молоком чи вершками і цукром, але жоден шотландець — а вівсянка з’явилася саме в Шотландії — не покладе цу­ кор у кашу. Потім їдять яєчню з беконом, пови­ дло з тостами і п’ють чай чи каву. Для урізноманітнення можна з’їсти варене яйце, холодну шинку чи рибу. Два істотних прийоми їжі на день, ланч і обід, схожі між собою.
Then comes bacon and eggs, marma­ lade with toast and tea or coffee. For a change you can have a boiled egg, cold ham or perhaps fish. The two substantial meals of the day, lunch and dinner, are more or less the same. Lunch is usually taken at one o’clock. Many people, who go out to work, find it difficult to come home for lunch and go to a cafe or a restaurant, but they never miss a meal. Lunch is a big meal — meat or fish, po­ tatoes and salad, puddings or fruit are quite usual for it. In the afternoon, about four o’clock, the English have a cup of tea and a cake, or a slice or two of bread and butter. Tea is very popular with the English; it may be called their national drink.
Час ланчу — перша година дня. Багатьом з тих, хто працює, важко приходити додому на ланч, і вони йдуть у кафе чи ресторан, але ніко­ ли не пропустять прийому їжі. На ланч їдять багато — м’ясо чи рибу, картоплю і салат, пудинги чи фрукти. Удень, близько четвертої години, англійці п’ють чай з тортом чи шма­ точком­двома хліба з маслом. Чай дуже популярний в англійців, його можна назвати їх національ­ ним напоєм. Англійці люблять міцний свіжозава­ рений чай.
The English like it strong and fresh made.
1 0 Great Britain l
Tea must be brewed as follows: one teaspoon for each person and one for the pot. They drink it with or without sugar, but almost always with milk. It is important to pour tea into milk, and not vice versa. Their “high tea” at 5 o’clock is very famous. Tea is accompanied by ham, tomatoes and salad, bread and butter, fruit and cakes. Dinnertime is generally about half past seven or later. In some houses dinner is the biggest meal of the day. They begin with soup, followed by fish, roast chicken, potatoes and vegetables, fruit and coffee. But in great many English homes the midday meal is the chief one of the day, and in the evening they only have light meal, for example, bread and cheese and a cup of coffee or cocoa and fruit. Чай варто заварювати в такий спо­ сіб: одна чайна ложка на кожну лю­ дину й одна на чайник. Вони п’ють чай з цукром чи без, але майже завжди з молоком. Важливо те, що потрібно наливати чай у молоко, а не навпаки. Дуже відомий їх «вечірній чай» о п’ятій годині вечора. До чаю подають шинку, помідори і салат, хліб з маслом, фрукти і ті­ стечка. Час обіду — близько половини восьмої чи пізніше. У деяких будинках обід — найбіль­ ший прийом їжі за день. Він починається із супу, потім іде риба, смажене курча, картопля з овочами, фрукти і кава. Але в більшості англійських родин головний прийом їжі — у середині дня, а ввечері їдять що­небудь лег­ ке, наприклад, хліб із сиром і каву чи какао та фрукти.
Vocabulary:
exception [?k´sep6n] — виняток fastidious [f3´st?d?3s] — розбірливий,
meal [m?:l] — їжа примхливий
porridge [´p5r?d4] — каша (вівсяна) to pour[´p1:] — наливати
lunch [l2nt6] — ланч, другий vice versa[´va?s?´v-:s3] — навпаки
сніданок
Questions:
1. What are the usual meals in Great Britain? 2. What is “English Breakfast”? 3. When do they have lunch? What do English people eat for lunch? 4. What is “High Tea”? 5. What is the biggest meal of the day?
l Великобританія 1 1
l The english Character l англійський характер
The national character of the English has been described in different ways, but most commentators agree over one quality, which they describe as a sense of superiority or “insular pride”. English patriotism is based on a deep sense of security. Englishmen as individuals may have been insecure, threatened with the loss of their job, unsure of themselves or unhappy in many ways. But as a nation they have been secure for centuries. The English are a well­disciplined people and it is probably no exaggeration to say that they have the best manners in the world. They are all polite, they all know how to hold their knife and fork and how to behave in society. Besides they are never rude. Національний характер англійців описують по­різному, але більшість коментаторів сходяться на одній рисі, яку вони описують як почуття переваги чи «острівну гордість».
Англійський патріотизм заснований на глибокому почутті безпеки. Англійці нарізно могли бути в небез­ пеці, боятися втратити роботу, почу­ вати себе в чомусь невпевненими чи нещасливими. Але як нація вони були в безпеці про­ тягом сторіч. Англійці — добре дисциплінований народ, і без перебільшення можна сказати, що в них найкращі манери у світі. Вони усі дуже ввічливі і знають, як тримати ніж чи виделку і як поводи­ тися в суспільстві. Крім того, вони ніколи не бувають грубі. Грубі вислови використовуються вкрай рідко. Вас може вразити той факт, що жит­ тя в Англії набагато менш гучне. Англійці також показують дивну згуртованість під час кризи. У них сильно розвинуте почуття су­ спільного порядку. Видима холодність англійців завж­ ди відзначалася іноземцями.
Coarse expressions are hardly ever used. You may be struck by the fact that life in Britain is less noisy. The English display a surprising unity in a crisis. They also have a strong sense for public order. The apparent coldness of Englishmen has been almost universally noted by the foreigners. But they also confess that once one gets to know an Englishman better, he turns out to be a very companionable fellow. The typical feature of the English is their love of games.
Але вони також визнають, що як тільки ви пізнаєте англійця краще, він відразу виявляється дуже това­ риським. Характерна для англійців і любов до ігор.
1 2 Great Britain l
They love playing all of them. They play football and cricket; games Вони люблять грати в усі ігри. Вони грають у футбол і крикет,
are nowhere so popular as in England. і ніде ігри не користуються такою
популярністю, як в Англії. Але як би по­дитячому вони не пово­
But however childish at their games
they are very serious in business. дилися під час ігор, до справи вони
ставляться дуже серйозно. Британці також давно відомі як на­
The British have long been famous as
a nation of animal­lovers. There is a pet in nearly every family ція любителів тварин. Практично в кожній родині є свій­
and often the family dog or cat has ська тварина, і часто в собаки чи
a special chair near the fire, special кішки є спеціальний стілець поруч
food and a special place in the hearts з каміном, особливий корм і особли­
of its owners. All this doesn’t mean that ве місце в серцях своїх хазяїв. Але все це не означає,
the English differ from other human що англійці відрізняються від
beings. They certainly feel the same інших людей. Вони виявляють такі ж емоції, як
emotions: jealousy, envy, joy and і інші: ревнощі, заздрість, радість
happiness as others — only their і щастя — тільки зовнішній їхній
external reactions are different. When one speaks of the English, прояв зовсім інший. Коли говорять про англійців, мають
one usually means all the nations на увазі всі нації, що живуть
living within the borders of the United у З’єднаному Королівстві, — шот­
Kingdom — Scots, Welsh or Irish. ландців, валлійців (уельсців)
та ірландців. Розходження між цими націями
The difference between these nations
is great enough for everyone who велике для тих, хто живе у Велико­
lives in Britain, but for the outside world it is less apparent. британії, але для іншого світу воно набагато менш помітне.
Vocabulary:
character [´k0r3kt3] — характер pet [pet] — улюбленець (про тварин)
pride [pra?d] — гордість exaggeration[?g~z0d43´re?63n] —
superiority[s\p?3r?´5r?t?] — перевага перебільшення
insular[´?nsj\l3] — острівний apparent[3´p0r3nt] — явний,
security [s?´kj\3r3t?] — безпека очевидний
Questions:
1. What is English patriotism? 2. Are the English different from other human beings? 3. What nation has the best manners in the world? 4. What may you be struck by? 5. What games are very popular in England?
l Великобританія 1 3
l english Traditions l англійські традиції
Every country and every nation has its Кожна країна і кожна нація мають
own customs and traditions. You cannot speak about England with­ свої традиції і свої звичаї. Не можна говорити про Англію, не
out speaking about its traditions and говорячи про її традиції і звичаї.
customs. Englishmen are proud of their
Англійці пишаються своїми традиці­
traditions and carefully keep them up. The English are stay­at­home people. “There is no place like home”, they ями і всіляко підтримують їх. Англійці — домосіди. «Немає місця кращого, ніж дім»,—
say. When they don’t work they like to говорять вони. Коли вони не працюють, вони люб­
spend their days off at home with their лять проводити вихідні дні вдома
families. Englishmen are very fond of з родиною. Англійці дуже люблять каміни, тому
fireplaces, that’s why many of them багато хто з них віддає перевагу
prefer the open fire to central heating. відкритому вогню над центральним
опаленням. Вони люблять жити в невеликих бу­
They like to live in small houses with
a small garden. People all over the world know the динках з маленьким садом. Люди в усьому світі знають при­
saying “The Englishman’s home is his слів’я: «Будинок англійця — його
castle”. They say that English people keep to фортеця». Говорять, що англійці дотримують­
their traditions even in meals. Porridge is the dish Englishmen are ся традицій навіть у їжі. Вівсяна каша — страва, яку вони
very fond of. Many of them eat porridge with milk дуже люблять. Багато хто з них їдять вівсянку з мо­
and sugar for breakfast. As for the Scots, for example, they локом і цукром на сніданок. А от шотландці, приміром, ніколи не
never put sugar in their porridge, they кладуть цукор у вівсяну кашу, вони
always put salt in it. By the way, breakfast time in England завжди кладуть туди сіль. Між іншим, снідають в Англії між сьо­
is between seven and nine. Then, between 12 and 2 there comes мою і дев’ятою годинами. Потім, між дванадцятою і другою го­
lunch time. In some English houses lunch is the динами, настає час ланчу. У деяких англійських будинках
biggest meal of the day — they have ланч — найбільший прийом їжі за
meat or fish, vegetables, fruit or день, — вони їдять м’ясо чи рибу,
pudding. In the afternoon, at tea­time the English like to have a cup of tea with milk. овочі, фрукти чи пудинг. Удень, у «час чаю», англійці люблять
1 Great Britain l
Some Englishmen have their dinner late in the evening. For dinner they have soup, fish or meat, vegetables, pudding or fruit. For supper they usually have a glass of milk and a cake or a cup of tea and a sandwich. The English are tea­drinkers. They have it many times a day. Some Englishmen have tea for break­ fast, tea at lunch time, tea after dinner, tea at tea­time and tea with supper. Some English families have “high tea” or big tea and no supper. For high tea they may have cold meat, bread and butter, cakes, and, of course, a lot of tea. The Englishmen always drink tea out of cups, never out of glasses. Деякі англійці обідають пізно вве­ чері. На обід вони їдять суп, м’ясо чи рибу, овочі, пудинг чи фрукти. На вечерю в них звичайно склянка молока і тістечко чи чашечка чаю з бутербродом. Англійці — великі любителі чаю. Вони п’ють його багато разів на день. Деякі англійці п’ють чай за сні­ данком, під час ланчу, після обіду, у «час чаю» і за вечерею. Деякі англійські родини п’ють «ве­ чірній чай» і обходяться без вечері. Під час «вечірнього чаю» вони їдять холодне м’ясо, хліб з маслом, тістеч­ ка і, звичайно, п’ють багато чаю. Англійці завжди п’ють чай з чашок і ніколи — зі склянок.
Vocabulary:
custom [´k2st3m] — звичай fire-place [´fa?3ple?s] — камін
to keep up [k?:p 2p] — підтримувати pudding [´pud?8] — пудинг
Questions:
1. What can you say about the English? 2. Where do the English like to spend their days off? 3. Where do they like to live? 4. What sayings do you know about the English? 5. Do they have traditions in meals?
l Gardening l Садівництво
The most popular hobby of the British is gardening. Most English people love gardens, their own above all, and this is probably one reason why so many people prefer to live in houses rather than flats. In the suburbs you can see row after row of ordinary small houses. Садівництво — найбільш популярне захоплення британців. Багато англійців люблять сади, і над усе — свої власні, і це, можливо, одна з причин, чому багато хто воліють жити в будинках, а не в квартирах. У передмісті ви можете бачити один за одним ряди простеньких малень­ ких будиночків.
And each house is surrounded by lots І кожен будинок оточений безліччю
of flowers. Many people who have no gardens of квітів. Багато людей, у яких немає власних
their own have patches of land. They spend much leisure time садів, мають ділянки землі. Вони проводять велику частину
working among their flowers, trees вільного часу серед квітів, дерев
and vegetables. The British take part in numerous і овочів. Британці беруть участь у численних
flower­shows and vegetable shows квіткових шоу й овочевих шоу, де
with very good prizes. Such shows are very popular in Britain. To many gardeners the process of отримують дуже гарні призи. Такі шоу дуже популярні в Британії. Для багатьох садівників процес
growing the plants and taking care of вирощування рослин і догляд за
them seems more important than the ними є більш важливим, ніж просте
pleasure of looking at the flowers or задоволення милуватися квітами чи
the prospect of eating vegetables. In many places a competitive їсти овочі. У багатьох містах дух суперництва
gardener’s desire is to grow the спонукує садівників вирощувати най­
biggest cabbages or leeks or carrots. So this is the most favourite hobby of the British people. більшу капусту, порей чи моркву. Таким чином, це найулюбленіше за­ няття британців.
Vocabulary:
gardening [´gα:dn?8] — садівництво leisure [´le43] — дозвілля
suburb [´s2b-:b] — пригород prize [pra?z] — нагорода, приз
ordinary [´1:d?nr?] — звичайний prospect [´pr5spekt] — перспектива
to surround [s3´ra\nd] — оточувати competitive [k3m´pet3t?v] —
patch [p0t6] — невелика ділянка суперничаючий
землі
Questions:
1. What is the most popular hobby of the British? 2. What is the reason of living in houses rather than flats? 3. What can you see near the houses? 4. How do the British prefer to spend spare time? 5. What kind of shows is popular in Britain? 6. What is the greatest desire of every gardener? 7. Do you have a garden and do you like working in it?
l Fireplaces l каміни
In English homes, the fireplace has always been, until recent times, the focal point in the room. В англійських будинках аж до недав­ нього часу камін завжди займав цен­ тральне місце в кімнаті.
1 Great Britain l
People may like to sit at a window on a summer day, but for many cold months of the year they like to sit round the fire and watch the dancing flames. In the Middle Ages the fireplaces in the halls of large castles were very wide. Only wood was burnt, and it was brought from the forests. Such wide fireplaces may be seen now in old inns. Elizabethian fireplaces often had carved stone or woodwork over the fireplace. In the 18th century space was often provided over the fireplace for a painting or mirror. When coal fires became common, fire­ places became much smaller. Grates were used to hold the coal. Above the fireplace there was usually a shelf on which there was often a clock and framed photographs of the members of the family. So sitting in front of the bright fire is one of the most popular hobbies of the British people. Людям може подобатися сидіти біля вікна в літній день, але в довгі холодні місяці року вони люблять сидіти біля вогню і спостерігати, як танцюють язички полум’я. У середні століття каміни в залах ве­ ликих замків були величезні.
Спалювалися тільки дрова, що при­ возилися з лісу. Такі величезні каміни можна бачити в наш час у старих готелях. В Єлизаветинські часи каміни при­ крашалися різьбленим каменем і де­ ревом — на верхній частині. У 18 столітті над каміном завжди розміщалися картини чи дзеркало.
Коли паливом стало служити вугіл­ ля, каміни стали набагато менші. Вугілля розкладали на ґрати. Над каміном завжди була поличка, на якій часто стояли годинник і фо­ тографії членів родини в рамках.
Таким чином, сидіти біля яскраво па­ лаючого вогню — одне з улюблених занять у Великобританії.
Vocabulary:
fireplace [´fa?3ple?s] — камін castle [´kα:sl] — замок
focal point [´f3\kl p1?nt] — inn [?n] — їдальня
центральне місце carved [kα:vd] — різьблений
flame [fle?m] — полум’я painting [´pe?nt?8] — картина
Middle Ages [ середньовіччя ´ m?dl´e?d4?z] — grate [gre?t] — решітка
Questions:
1. What is the focal point of the room in English homes? 2. When do people like to sit round the fire? 3. What were the fireplaces like in the Middle Ages? 4. What are they like now? 5. What is there above the fireplace?
l Великобританія 1
l Customs and Traditions in Great Britain l Звичаї і традиції у Великобританії
Almost every nation has a reputation Майже в кожної нації є своя
of some kind. The English are reputed to be cold репутація. Англійці вважаються холодними
and reserved. In reality they are steady, easy­going і замкнутими. У дійсності в них спокійний, легкий
and fond of sport. But these statements can’t be характер, і вони люблять спорт. Але ці твердження не можуть бути
universal. Great Britain consists of England, універсальними. Великобританія складається з Англії,
Scotland, Wales and Northern Ireland. Inhabitants of all these parts have Шотландії, Уельсу і Північної Ірландії. Між мешканцями цих частин багато
a lot of differences. For example, the Scots are відмінностей. Наприклад, шотландці —
not English. The Scots are thought to be kind, but at first glance they are not so amiable. не англійці. Шотландців вважають добрими, але
вони не дуже привітні на перший
погляд. Вони не люблять іти на компроміс,
They don’t like to compromise, lean
much upon logic and run much to покладаються багато в чому на ло­
extremes. The Scots are more extravagant, their traditions are more colourful and exciting. The Gaelic language and songs, the гіку і часто впадають у крайнощі. Шотландці більш екстравагантні, їхні традиції більш барвисті і цікаві.
Гаельська мова і пісні, тканина «шот­
tartan, the bagpipes are completely ландка», волинки — усе це цілком
Scottish. There is no other part of the British шотландське. Немає іншої такої частини Британсь­
Isles where national spirit is stronger, ких островів, де б національний дух
national pride more intense and був сильніший, національна гор­
national traditions more appreciated дість більша і де б так поважалися
than in Wales. The Welsh still wear proudly their національні традиції, як в Уельсу. Валійці дотепер з гордістю носять
national dress on holidays. The Welsh language is still very much національний одяг у свята. Валійська мова усе ще є живою
a living force and is taught side by мовою спілкування і викладається
side with English at schools. Welshmen, who have a highly devel­ в школах нарівні з англійською. Валійці, у яких добре розвинутий ху­
oped artistic taste, have contributed дожній смак, зробили видатний вне­
heavily to poetry, songs and drama. сок у галузь поезії, пісень і драма­
тичного мистецтва.
1 Great Britain l
The national Welsh Eisteddfod is de­ voted to music, literature and the arts. Національний валійський Айстед­ фод присвячений музиці, літературі і мистецтву. Це фестиваль­конкурс, що прово­ диться в перший тиждень серпня. Присуджуються премії за музику, прозу і вірші, образотворче і драма­ тичне мистецтво. Багато тисяч людей відвідують його щороку. Релігія — основне розходження між ірландцями і британцями. Але є речі, що об’єднують усі ці на­ ціональності. Одна з них — це садівництво. Любов до садівництва глибоко укорі­ нилася в душах усіх британців. Ви навряд чи побачите приміський садок занедбаним. Великобританія — це нація люби­ телів тварин. У кожній родині є свійська тварина, якій приділяють багато уваги.
It is a competitive festival and is held in the first week of August. Prizes are awarded for music, prose and verse, painting and drama.
Many thousands of people attend it every year. The main difference between the Irish and the British is their religion. But there are some things that unite them all together. One of them is gardening. The love of gardens is deeply rooted in all the British people. You will seldom see a suburban garden neglected. Britain is also a nation of animal lovers. Every family has a pet, which is paid much attention to.
Vocabulary:
steady [´sted?] — спокійний Gaelic[´ge?l?k] — гельський
statement [´ste?tm3nt] — твердження Eisteddfod[´a?st3df3d] —
glance [´glα:ns] — погляд Айстедфод, змагання бардів
Questions:
1. What do they say about the English? 1. What parts does Great Britain consist of? 3. What can you say about the Scots? 4. What are the Welsh? 5. What do you know about the National Welsh Eisteddfod?
l British Customs l Звичаї британців
There exist some very unusual У Великобританії існують дуже не­
traditions in Great Britain. One of them is Town Crier’s Rivalry. звичайні традиції. Одна з них — змагання міських гла­
шатаїв.
l Великобританія 1
Town criers from all parts of the country gather at Hastings, Sussex, in August for the National Town Crier’s Championship. For the contest they wear their tradi­ tional ceremonial uniforms and carry their handbells. A procession headed by the Hastings band marches to an arena where the Mayor, members of town council and civil officials greet them. To enable the judges to determine who possesses the most powerful voice the competitors are rowed to a small is­ land about 75 yards from them. Міські глашатаї з усіх кінців країни збираються в Хастингсі, графство Сассекс, у серпні на Національний турнір міських глашатаїв. На змагання вони одягають свою традиційну форму для церемоній і беруть свої ручні дзвіночки. Процесія, очолювана оркестром Хастингса, крокує до арени, де її вітають мер, члени міської ради і ци­ вільні службовці. Щоб судді мали можливість визна­ чити, хто ж володіє наймогутнішим голосом, тих, хто змагається, відво­ зять на човнах на маленький острів на відстані 75 ярдів. З цього маленького острова вони один за одним оголошують тест, що складається з 150 слів. Ще одна цікава традиція нагадує нам нашу країну. Сміх і жарти звичайно супроводжу­ ють квітневий День дурнів. У Шотландії стара назва Квітневого дурня — «Квітнева зозуля». З якоїсь причини зозуля вважаєть­ ся символом дурості. Повернення зозуль і прихід весни були пов’язані з цим днем.
From this little island they one by one make their cries and declaim a 150­ word test piece. Another curious tradition reminds us of our country. Fun and jokes are very common on April Fool’s Day. In Scotland an old name for April Fool is April­cuckoo. For some reason the cuckoo is a symbol for daftness. The return of the cuckoo and the arrival of spring are connected with all this fooling. Still another interesting tournament is the Veteran Car Run.
Ще одне цікаве змагання — це па­ рад автомобілів­ветеранів (старо­ винних машин). Щорічно в листопаді старі автомо­ білі збираються на переїзд із Лон­ дона у Брайтон. Існує важлива умова — кожен ав­ томобіль, що бере в ньому участь, повинен бути принаймні 60­літньої давності випуску. Переїзд із Лондона у Брайтон зовсім не перегони.
The veteran cars are set out on the Lon­ don — Brighton run each November.
There is an condition — every car taking part must be at least 60 years old.
The London — Brighton ride is not a race.
1 0 Great Britain l
Participants are limited to a maximum average speed of 20 miles per hour. At 8 o’clock comes the “Off”. The main things in this tournament are Максимальна швидкість учасни­ ків — 20 миль за годину. Початок переїзду — о 8 годині ранку. Основними в цьому змаганні є ав­
the cars that represent the history of the country. томобілі, що представляють історію країни.
Vocabulary:
town criers [´ta\n ´kra?3z] — міські Mayor[´me3] — мер
оповісники to possess [p3´zes] — володіти, мати
handbell [´h0ndbel] — ручний fool [fu:l] — дурень
дзвіночок reason [r?:zn] — причина
Sussex[´s2s?ks] — Сусекс Brighton[´bra?t3n] — Брайтон
Questions:
1. What do you know about unusual traditions and customs in Great Britain? 2. Where are the competitors of Town Crier’s Rivalry rowed to? 3. How do they call an April Fool in Scotland? 4. What can you say about Veteran Car Run? 5. What is an important condition in Veteran Car Run?
l The Ukrainian Diaspora l Українська діаспора
The term “diaspora” means those Термін «діаспора» означає тих укра­
Ukrainians who reside abroad. Nowadays every third Ukrainian lives їнців, що проживають за кордоном. У даний час кожен третій українець
beyond Ukraine. The greatest number of people of the живе за межами України. Найбільше число людей українсько­
Ukrainian origin (almost 2 million) live го походження (майже 2 мільйони)
in the USA; one million people live живе в США; один мільйон людей
in Canada and half a million live in живе у Канаді і півмільйона живе
Poland and Romania. The Ukrainian immigrants also live in в Польщі та Румунії. Українські іммігранти також живуть
Brazil, Argentina, Czechia, Slovakia, у Бразилії, Аргентині, Чехії, Словач­
Yugoslavia, France, Australia, Austria, чині, Югославії, Франції, Австралії,
Hungary, Holland, New Zealand and Австрії, Угорщині, Голландії, Новій
other countries. The Ukrainian emigration started Зеландії й інших країнах. Українська еміграція почалася вже
as early as the beginning of the на початку 18 сторіччя, коли кілька
18th century when several dozens of дюжин послідовників Мазепи емі­
Mazepa’s followers emigrated to France. Later on a part of Zaporizhian Cossacks, грували у Францію. Пізніше частина запорізьких коза­
who were persecuted by the Russian ків, що переслідувалися російським
government, settled beyond the Danube. урядом, переселилася за Дунай.
l Великобританія 1 1
But actually mass emigration from Ukraine began in the second half of the 19th century. This first wave of emigration was caused mainly by economic reasons. Але дійсно масова еміграція з України почалася у другій полови­ ні 19 сторіччя. Ця перша хвиля еміграції була вик­ ликана головним чином економіч­ ними причинами. Друга хвиля еміграції з України по­ чалася після Громадянської війни 1918—1920 рр. у Росії. Вона була зумовлена як політични­ ми, так і економічними причинами. Третя хвиля еміграції була виклика­ на Другою світовою війною і включа­ ла українців, звільнених військами союзників з фашистських трудових таборів, залишків дивізії СС «Галичи­ на» і Української повстанської армії.
The second wave of emigration from Ukraine began after the Civil War of 1918—1920 in Russia. It was caused by both political and economic reasons.
The third wave of emigration was caused by the Second World War and included the Ukrainians, liberated by the Allied troops from the fascist labour camps, and the rests of the division SS “Galychyna” and Ukrainian Rising Army. Nowadays we witness the fourth wave of emigration from Ukraine, which is being caused by the grave economic situation in the country. There are about 30 000 Ukrainians living in Great Britain now. Mostly they reside in such cities as Manchester, Nottingham and Coventry.
На сьогодні ми є свідками четвертої хвилі еміграції з України, виклика­ ної серйозною економічною ситуа­ цією в країні. Зараз у Великобританії живе при­ близно 30 000 українців. Головним чином вони проживають у таких містах, як Манчестер, Нотин­ гем і Ковентрі.
Vocabulary:
immigrant [´?m?gr3nt] — іммігрант to witness [´w?tn3s] — бути свідком
emigrant [´em?gr3nt] — емігрант grave [gre?v] — серйозний, важкий,
(той, хто виїжджає з країни) погрозливий
dozen [d2zn] — дюжина Allied troops [´0la?d tru:ps] —
follower [´f5l3\3] — послідовник війська союзників
to persecute [´p-:sikju:t] — Ukrainian Rising Army [ju:´kre?n?3n
переслідувати (за переконання) ´ra?z?8 ´α:m?] — Українська повстанська армія (УПА)
to reside [r?´sa?d] — проживати
Questions:
1. What does the term “Diaspora” mean? 2. What countries do the Ukrainians live now in? 3. When did the Ukrainian emigration to other countries start? 4. How many waves of the Ukrainian emigration have there been?
IV. THe USa (СШа)
l The USa l СШа
The United States of America is one of Сполучені Штати Америки — одна
the greatest countries in the world. It is situated on the North American з найбільших країн світу. Вона розташована на Північноаме­
continent and is washed by three риканському континенті й омиваєт­
oceans: the Pacific, the Atlantic and ся трьома океанами: Тихим, Атлан­
the Arctic. The USA only borders on two coun­ тичним і Північним Льодовитим. Вона межує тільки з двома країна­
tries — Canada and Mexico. This great country has a lot of moun­ ми — Канадою і Мексикою. У цій величезній країні багато гір,
tains, rivers, lakes. The main mountains are the Appalachi­ рік, озер. Головні гори — Аппалачі і Кордиль­
ans and the Cordilleras. The longest rivers are the Mississippi єри. Найдовші ріки — Міссісіпі і Міссурі.
and the Missouri. The climate of the country is very
Клімат країни дуже мінливий.
changeable. In the southern part it is subtropical
У південній частині він субтропіч­
while the northern part has very cold ний, тоді як у північній частині узим­
weather in winter. America has fifty states and one ку дуже холодна погода. В Америці 50 штатів і один феде­
federal District of Columbia where the ральний округ — Колумбія, де розта­
capital of the country is situated. The capital of the USA is Washington. It stands on the Potomac river in the шована столиця країни. Столиця США — Вашингтон. Вона розташована на ріці Потомак
eastern part of the country. The main cities are located on the Pa­ у східній частині країни. Головні міста знаходяться на уз­
cific and Atlantic coasts. бережжях Тихого й Атлантичного
океанів. Нью­Йорк — найбільше місто
New­York is the largest city of the
country. Other large cities are San­Francisco, країни. Інші великі міста — Сан­Франциско,
Los­Angeles, Detroit, Chicago, Лос­Анджелес, Детройт, Чикаго,
Phoenix and Dallas. The USA is a country of highly devel­ Фенікс і Даллас. США — країна з високорозвиненою
oped industry and agriculture. промисловістю і сільським госпо­
дарством. Головні промислові центри — Чика­
The main industrial centres are
l СШа 1 3
greatest automobile company “General Motors”. There are many farms with various ag­ ricultural products. Grain, fruit and vegetables are grown on numerous fields especially in the South. The USA is a country with great holi­ days, customs and traditions. It is one of the most beautiful and inter­ esting countries in the world. мобільною компанією «Дженерал Моторс». У США багато ферм, що виробляють різну сільськогосподарську продукцію. Зерно, фрукти й овочі вирощують на численних полях переважно на півдні. США — країна з чудовими святами, звичаями і традиціями. Це одна з найбільш красивих і найці­ кавіших країн світу.
Vocabulary:
changeable [´t6e?nd43bl] — мінливий the Missouri[m?´z\3r?] — р. Міссурі
the Appalachians[~0p3´le?t6j3nz] — Chicago[6?´k%:g3\] — Чикаго
Аппалачі Phoenix[´fi:n?ks] — Фенікс
the Cordilleras[k1:d?´lje3r3z] — agricultural [´0gr?k2lt63r3l] —
Кордильєри сільськогосподарський
Questions:
1. Where is the USA situated? 2. What are the main mountains in the USA? 3. What are the main rivers in the USA? 4. Where are the main cities located? 5. What kind of country is the USA?
l Political System of the USa l Державний устрій СШа
The United States of America is a fede­ rative republic. Since 1959 the Federation comprises 50 states. The president is the head of the state and executive body. He is also the commander­in­chief of the army and Navy of the USA. The president and vice­president are elected for a term of four years. All the legislative power is vested in Con­ gress, which consists of the Senate and the House of Representatives. There are 100 senators and 435 mem­ bers in the House of Representatives. Сполучені Штати Америки — Феде­ ративна республіка. З 1959 року федерація включає 50 штатів. Президент — глава держави і вико­ навчої влади. Він також Головнокомандувач армії і військово­морського флоту США. Президент і віце­президент вибира­ ються терміном на чотири роки. Уся законодавча влада зосеред­ жена в конгресі, що складається із сенату і палати представників. Число сенаторів 100, членів палати представників — 435.
1 The USa l
Two Senators from each state are elected by popular vote for a term of six years, the Representatives are elected for two­year term. Сенатори обираються всена родним голосуванням терміном на шість років по двоє з кожного шта­ ту, члени палати представників обираються на дворічний термін. Обидві палати повинні затвердити законопроект, для того щоб той став законом. Істотну роль у політичній системі США відіграє Верховний Суд, який може оголосити закон, прийнятий Конгресом, таким, що суперечить Конституції країни.
Both houses must approve the bill for it to become a law.
An essential role in the US political system is played by the Supreme Court, which may declare a law, passed by Congress, to be contradictory to the Constitution of the country. The various states have legislative and executive bodies of their own. Their structure, function and com­ petence are determined by the Constitution of each state. There is an elected governor at the head of each state. States enjoy independence in their domestic affairs, including financial matters. However, state laws and actions of state authorities must not conflict with the Constitution of the USA.
У різних штатах свої власні законо­ давчі і виконавчі органи.
Їхній устрій, функції і компетенція визначені Конституцією кожного штату. На чолі кожного штату стоїть обра­ ний губернатор. Штатам подобається незалежність у їх власних внутрішніх справах, включаючи фінанси. Однак закони і дії влади штату не по­ винні суперечити Конституції США.
Vocabulary:
to comprise [k3m´pra?z] — to be vested [´vest?d] — бути
включати скупченим bill [b?l] — законопроект to declare [d?´kle3] — оголошувати
commander-in-chief
командувач [ ´ k3mα:nd3r?n´t6?:f] — головно-
Questions:
1. Who is the head of the state? 2. How are the senators elected? 3. Who stands at the head of each state? 4. How many senators are there in the House of Representatives? 5. How many states are there in the USA?
l СШа 1
l Geographical Position of the USa l Географічне положення СШа
The USA occupies the central part of США займають центральну частину
the North American continent. It borders on Canada in the north and Північно­Американського континенту. Вони межують з Канадою на півночі
Mexico in the south. It is washed by the Atlantic Ocean in і з Мексикою на півдні. Вони омиваються Атлантичним оке­
the east, by the Pacific Ocean in the аном на сході, Тихим океаном на
west and by the Gulf of Mexico in the заході і Мексиканською затокою на
south. The present territory of the USA con­ півдні. Територія сучасних США склада­
sists of three separate parts. The USA proper and Alaska are ється з трьох окремих частин. Власне США й Аляска розташовані
situated in North America. The Hawaii are situated in the central в Північній Америці. Гаваї знаходяться у центральній час­
part of the Pacific Ocean. The area of the country is about тині Тихого океану. Площа країни близько 9 400 000 км
2 .
9,400,000 km 2 .
Its population is about 256 million Населення складає близько 256
people. No general statement can be made мільйонів чоловік. Неможливо дати якесь загальне ви­
about the landscape of the USA. It is a country of mountains and значення ландшафту США. Це країна гір і рівнин, долин
prairies, valleys and deserts. About one half of the territory in the і пустель. Близько половини території на за­
west is occupied by the Cordilleras. In the east there are the Appalachian ході займають Кордильєри. На сході знаходяться Аппалачські
Mountains. Between these great mountain chains гори. Між цими величезними гірськими
central and large valleys lie. ланцюгами знаходяться центральні
та великі долини. Скелясті гори пролягають від Аляс­
The Rocky Mountains extend from Alaska
through Canada and the USA to Mexico. Together with the Sierra Nevada ки через Канаду і США до Мексики. Як і в Сьєрра­Неваді, у Каліфорнії
Mountains in California they have в горах є вершини, вкриті снігом,
snow­capped peaks and clear і чисті гірські озера.
mountain lakes. The Great Lakes are situated in the north­east of the country. They are Lake Ontario, Lake Huron, Lake Erie, Lake Superior, Lake Michigan.
1 The USa l
The largest rivers of the USA are the Найбільші ріки США — Міссісіпі, Міс­
Mississippi, the Missouri, the Columbia, сурі, Колумбія, Колорадо і Юкон.
the Colorado, and the Yukon. American rivers have very expressive
В американських рік дуже виразні
names: the Snake River, the назви: Зміїна ріка, Молочна ріка,
Milk River, the Green River, the Зелена ріка, Солодка ріка, Біла ріка.
Sweetwater River, the White River. The USA has rich deposits of coal, oil,
У США знаходяться багаті поклади
iron, zinc, copper, silver, phosphate вугілля, нафти, заліза, цинку, міді,
rock, natural gas, uranium and non­ срібла, фосфатів, газу, урану і кольо­
ferrous metals. The country has one fourth of the world’s coal deposits. рових металів. Країна володіє 1/4 від усіх світових покладів кам’яного вугілля.
Vocabulary:
to separate [´sep3re?t] — prairies [´pr*3r?3z] — рівнини
відокремлювати desert [´dez3t] — пустеля
the Gulf of Mexico[´g2lf 3v the Sierra Nevada Mountains[´s?3r3
´meks?k3\] — Мексиканська затока n3´v%:d3 ´ma\nt?nz] — Сьєрра- Невада
the Hawaii[h%:´wa?i:] — Гавайські Ontario[5n´te3r?3\] — Онтаріо
острови Huron[´hju:3r3n] — Гурон
the Appalachian Mountains Erie[´?3r?] — Ері
[~0p3´le?t6?3n ´ma\nt?nz] — Аппалачі Superior[sju:´p?3r?3] — Верхнє
Michigan[´m?6?g3n] — Мічиган
Questions:
1. What is the territory of the USA? 2. Where is the country situated? 3. What is the population of the USA? 4. What are the Great Lakes? Where are they situated? 5. What is the longest river in the USA?
l Climate and nature of the USa l клімат і природа СШа
США розташовані в центральній
The USA is situated in the central part частині Північно­Американського
of the North American Continent. континенту. Вони омиваються Атлантичним океа­
and by the Gulf of Mexico in the south. The climate varies from moderate to subtropical continental. It is washed by the Atlantic Ocean in the east, by the Pacific Ocean in the west ном на сході, Тихим океаном на заході і Мексиканською затокою на півдні. Клімат змінюється від помірного до субтропічно­континентального.
Along the Pacific and Atlantic coasts it Уздовж узбережжя Тихого й Атлан­
is oceanic. Most of the USA territory is marked by тичного океанів клімат океанічний. На більшій частині території США
sharp differences between winter and відзначається різке розходження
summer. Average winter temperature is about температур зими і літа. Середня температура узимку зміню­
25 degrees below zero in Alaska ється від 25 градусів нижче нуля
and up to 20 degrees above zero in на Алясці до 20 градусів вище нуля
Florida. Average summer temperature varies у Флориді. Середня температура влітку — від
from 14 degrees above zero in the 14 градусів вище нуля на заході до
western part and up to 32 degrees 32 градусів вище нуля на південно­
above zero in the southeast. The largest amount of rainfall is noted му сході. Найбільша кількість опадів спосте­
in Alaska and the southwest of the рігається на Алясці і на південному
country. In winter the northern part of the USA заході країни. Узимку в північній частині США зви­
usually has a steady snow cover. чайно спостерігається стійкий сніж­
ний покрив. Найбільші ріки США — Міссісіпі, Міс­
The largest rivers of the USA are the
Mississippi, the Missouri, the Yukon, сурі, Юкон, Колумбія і Колорадо.
the Columbia, and the Colorado. The Great Lakes are situated in the
Великі озера розташовані на
northeast of the country. The region of the Cordilleras has semi­ північному сході країни. У районі Кордильєр знаходяться
deserts, while the rest of the territory напівпустелі, у той час як інша час­
is rich in forests. In California, where the climate is тина території багата лісами. У Каліфорнії, де клімат звичайно
usually mild, the famous fruit­raising м’який, розташована знаменита об­
area is located. Californian oranges, grapefruit and ласть вирощування фруктів. Каліфорнійські апельсини, грейп­
lemons are sold all over the USA and фрути і лимони продаються по всій
other parts of the world. The plains of Wyoming, stretching for країні та в інших частинах світу. Рівнини Вайомінгу, що пролягають
hundreds of miles, are covered with на сотні миль, вкриті низькою тра­
short grass and sagebrush. This is the land of cattle­ and sheep вою і полином. Це місцевість, де розводять овець
breeding. The south of the country has been an та іншу худобу. Південь країни багато років був сіль­
agricultural region for many years. It raises the nation’s cotton and tobacco. The USA also grows wheat, corn and ськогосподарською областю. Там вирощують бавовну і тютюн. У США також вирощуються пшени­
1 The USa l
There are a lot of national parks in the У США багато національних парків,
USA, the aim of which is to preserve the beauty and treasures of the nature. метою яких є збереження краси і ба­ гатств природи.
Vocabulary:
moderate [´m5d?re?t] — помірний steady [´sted?] — тривалий
coast [k3\st] — узбережжя wheat [w?:t] — пшениця
Yukon[´ju:k5n] — Юкон sagebrush[´se?d4br26] — полин
Wyoming[wa?´3\m?8] — Вайомінг treasure[´tre43] — багатство
Questions:
1. What oceans is the USA washed by? 2. What kind of climate in along the northern coast line of the USA? 3. What is the average summer temperature in the USA? 4. Where are the Appalachians, the Rocky Mountains situated? 5. What is grown in the USA?
l From the History of the USa l З історії СШа
l an episode from the History of the USa l Епізод з історії СШа
The most prominent episode from the Найвидатніший епізод історії
history of the USA is the formation of США — це утворення самої
the state itself. The growing independence and держави. Зростаюча незалежність і економі­
economic strength of colonies чна сила колоній турбувала Велико­
disturbed Great Britain. The colonies were viewed as a source британію. Колонії розглядалися як джерело
of raw materials and a market for сировини і ринок збуту для Англії,
England alone. After the Seven Years’ War (1756—1763) і тільки для неї. Після Семирічної війни (1756—1763)
the British Government increased its pres­ британський уряд посилив свій тиск
sure on the colonies and put all possible на колонії і ставив всілякі перешко­
obstacles in the way of their independent ди на шляху їх незалежного про­ мислового розвитку і торгівлі. Він встановлював нові податки
industrial development and trade. It imposed new taxes and duties,
which affected the interests of the й обов’язки, що торкалися інтересів
colonists. As a result in Philadelphia in 1774 mer­ колоністів. У результаті в 1774 році у Філа­
chants, ship­owners, lawyers and others revolted and decided to stop trade with Britain and boycott the British goods. дельфії купці, власники судів, ад­ вокати й інші повстали і вирішили припинити торгівлю з Британією і бойкотувати британські товари.
A prologue to the War for Independence in the North America was the “Boston tea­party” (1773), as it was called. The British Government granted the East India Company the right of tax­free export of tea to the colonies. It caused indignation among the colo­ nists, and especially the merchants involved in the sale of tea. In December 1773 a group of members of the organization called the “Sons of Liberty” boarded the British ships in the port of Boston and dumped the whole cargo of tea into the harbour. Soon after that the port was closed, all kinds of public gatherings were prohibited. All these measures further sharpened the conflict between Great Britain and the colonies. The War for Independence of the American colonies began with a battle of colonists against British troops in April 1775 at Concord and at Lensington not far from Boston. Прологом до Війни за незалежність у Північній Америці стало так зване «бостонське чаювання» (1773).
Британський уряд надав право Східно­Індійській компанії на без­ митний експорт чаю в колонії.
Це викликало обурення серед ко­ лоністів, і особливо серед купців, що займалися продажем чаю. У грудні 1773 року група з органі­ зації, званої «Сини Волі», піднялася на борт британських кораблів у пор­ ту Бостон і спустила у гавань весь вантаж чаю.
Незабаром після цього порт був за­ критий, усі види суспільних зборів заборонені. Усі ці заходи ще більше загострили конфлікт між Великобританією і ко­ лоніями. Війна за незалежність американ­ ських колоній почалася з битви колоністів проти британських військ у квітні 1775 року поблизу Конкорду і Ленсингтону неподалік від Бостона. 4 липня 1776 року Континентальний Конгрес оголосив незалежність з’єднаних колоній від Велико­ британії. Нова держава одержала назву Сполучені Штати Америки, і день 4 липня став національним святом. Конгрес прийняв Декларацію неза­ лежності, що проголошує рівність усіх людей. Томас Джефферсон, послідовник британських філософів, був авто­ ром Декларації.
On July 4, 1776, the Continental Con­ gress declared the united colonies to be independent of Great Britain.
The new state was called the United States of America and the 4th of July became its national holiday.
The Congress adopted the Declaration of Independence proclaiming the equality of all people. Thomas Jefferson, a follower of the British philosophers, was the author of the Declaration.
1 0 The USa l
The battle at Saratoga (1777), when the Americans forced a large British army to capitulate, was a turning point in the long, hard War for Independence. The Americans were supported by France. In 1783 Britain finally and formally recognized American independence. Битва під Саратоге (1777), коли аме­ риканці змусили велику британську армію капітулювати, стала поворот­ ним моментом у тривалій і важкій війні за незалежність. У цій війні американців підтримува­ ла Франція. У 1783 році Британія остаточно і формально визнала американську незалежність. Джордж Вашингтон був обраний пер­ шим президентом нової республіки. Пізніше його ім’ям була названа сто­ лиця, побудована у федеральному окрузі Колумбія.
George Washington was elected the first president of the new republic. Later on his name was given to the capital which was built in the federal District of Columbia.
Vocabulary:
prominent [´pr5m?n3nt] — видатний pressure [´pre63] — тиск
independence [ незалежність ´ ?nd?´pend3ns] — to increase [?n´kr?:z] — посилювати
Questions:
1. What is the most prominent episode from the history of the USA? 2. What was a prologue to the War of Independence? 3. When did the War of Independence begin? 4. When did the Continental Congress declare the united colonies to be
independent of Great Britain?
l Discovery l Відкриття
“In 1492 Columbus sailed Ocean Blue”. This little rhyme many American children learn to remember the date when Christopher Columbus “discovered” America. Was Christopher Columbus really the first person to discover the continent and return home to tell about it? «У 1492 році Колумб переплив бла­ китний океан». Цей маленький вірш учать багато американських дітей, щоб запам’я­ тати дату, коли Христофор Колумб «відкрив Америку». Чи був Колумб дійсно першою лю­ диною, що відкрила континент і по­ вернулася додому, щоб розповісти про нього? Можливо, ні, але він був першим, хто повернувся в Європу і розповів усім про новий шлях, як він споді­ вався, в Азію.
Probably not, but he was the first to re­ turn to Europe and tell all about what he believed to be a new route to Asia.
l СШа 1 1
Most people in Columbus’ days thought that the earth was flat, and they did not believe that a route to the India across the Atlantic would be shorter and safer than a route around Africa. He did not have the money to buy ships and hire sailors. At first Columbus asked the king of Portugal to pay for his voyage. The king asked his advisers, and after their report he denied to help Columbus. Then Columbus travelled to Spain to ask Queen Isabella and King Ferdinand for help. Six years later Isabella gave Columbus three caravels: the Santa Maria, the Nina, and the Pinta. Columbus’s crew last saw land on the eastern horizon on the 9th of Septem­ ber, 1492. On the 12th of October, 1492, when everybody was very tired and anxious, the lookout on the Pinta saw something like a white cliff shining in the moonlight. Columbus named the land he had reached San Salvador. He thought they landed in Asia. On the 15th of March, 1493, Columbus was back to Spain with two of his ships. He brought parrots, an alligator, a few pieces of gold jewelry, some unusual plants, and six American Indians. Більшість людей у часи Колумба ду­ мала, що земля плоска, і не вірили, що шлях в Індію через Атлантику буде коротшим і безпечнішим, ніж шлях навколо Африки.
У нього не було грошей, щоб купити кораблі і найняти екіпаж. Спочатку Колумб попросив короля Португалії оплатити його подорож. Король запитав своїх радників і після їхньої доповіді відмовив Ко­ лумбу в допомозі. Потім Колумб поїхав в Іспанію і звер­ нувся по допомогу до королеви Іза­ белли і короля Фердинанда. Через 6 років Ізабелла дала Ко­ лумбу 3 каравели: «Санта­Марію», «Ніну» і «Пінту». Востаннє екіпаж Колумба бачив землю на східному обрії 9 вересня 1492 року. 12 жовтня, коли всі були дуже сто­ млені і стурбовані, кормовий на Пінті побачив щось схоже на білу скелю, що виблискує у світлі місяця.
Колумб назвав землю, якої вони до­ сягли, Сан Сальвадор. Він думав, що висадився в Азії. 15 березня 1493 року Колумб повер­ нувся в Іспанію з двома кораблями.
Він привіз папуг, крокодила, золоті прикраси, незвичайні рослини і 6 американських індіанців.
Vocabulary:
Christopher Columbus[´kr?st5f3 flat [fl0t] — плаский
k3´l2mb3s] — Христофор Колумб to deny [d?´na?] — відмовити
discovery [d?s´k2v3r?] — відкриття crew [kru:] — екіпаж
1 2 The USa l
Questions:
1. Who financed Christopher Columbus’s expedition? 2. For how long did Columbus travel? 3. What continent did Columbus think he had reached? 4. How many ships did Columbus return with?
l The Colonies l колонії
European people came to the New Європейці прибували в Новий Світ
World for many reasons. Some, like Columbus, came looking з багатьох причин. Деякі, як Колумб, їхали в пошуках
for new trade routes, others were нових торгових шляхів, інші шукали
seeking fortune, many of them were свою долю, багато хто були місіоне­
missionaries who wanted to convert рами, що хотіли обернути корінних
the Native Americans. The most well­known first settlers американців у свою віру. Найбільш відомими поселенцями
were the Pilgrims. The Pilgrims came seeking religious були пілігрими. Пілігрими приїздили в пошуках релі­
freedom. They founded the Plymouth colony in гійної волі. Вони заснували Плимутську коло­
Massachusetts in 1620. The Pilgrims originated from England. The trip across the ocean was terribly нію в Массачусетсі в 1620 р. Пілігрими походять з Англії. Подорож через океан була жахливо
unpleasant. They had little food and fresh water. They arrived at the Mayflower in the неприємною. У них було мало їжі і свіжої води. Вони прибули на північний схід Аме­
winter of 1620, in the north east of рики на борту «Мейфлауер» (Травне­
America. The Pilgrims learned from the Native ва квітка) узимку 1620 р. Пілігрими училися у корінних амери­
Americans how to live in this New World. The Native Americans had канців, як жити в цьому Новому Світі. У корінних американців був ритуал
a ceremony thanking nature for the віддяки природі за їжу, що вони
food they received from the harvest. Today Americans continue to одержали від врожаю. У наші дні американці продовжують
celebrate Thanksgiving with their святкувати День віддяки зі своїми
family and friends. There were also other religious родинами і друзями. Були також і інші релігійні групи, такі
groups, such as the Quarkers, who як квакери, що заснували колонію
founded the colony Pennsylvania. Other group is the Shakers, known Пенсільванію. Інша група — шейкери, знамениті
for their beautiful wood work, and the Irish Catholics who settled in the colony of Maryland. своїми прекрасними роботами з дерева, і ірландські католики, що оселилися в колонії Мериленд.
l СШа 1 3
Vocabulary:
trade [tre?d] — торговельний Native Americans [´ne?t?v
Plymouth[´pl?m37] — Плімут 3´mer?k3nz] — корінні американці
fortune [f1:t6n] — доля Quarkers[´kw1:k3z] — квакери
harvest [´hα:v?st] — врожай Irish Catholics[´a?r?6 ´k073l?ks] —
religious [r?´l?d43s] — релігійний ірландські католики
convert [k3n´v-:t] — тут: обернути
Questions:
1. Who were the first settlers? 2. Where did the Pilgrims come from? 3. What did they seek in the New World? 4. What colony was founded by the Pilgrims? 5. What were other religious groups who came to the New World?
l The Civil War l Громадянська війна
The purpose of the Civil War was to Метою Громадянської війни було
restore the Union of the Individual відновлення Союзу окремих штатів
states and to preserve the Constitution. However, Congress was determined і збереження конституції. Проте Конгрес вирішив зробити
to make emancipation (freeing of the емансипацію (звільнення рабів)
slaves) the primary issue of the war. Just before the outbreak of the Civil основним питанням війни. Безпосередньо перед тим, як вибух­
War, two issues faced the nation. нула Громадянська війна, два питан­
ня виникли перед нацією. Першим було звільнення рабів, що,
The first was the freeing of the slaves,
which the Southerners believed was як вважали жителі півдня, означало
a loss of property. The second issue was the right of втрату майна. Другим питанням було питання про
secession (the withdrawal of a state право на самовизначення (право будь­
from the Union). The Constitution was an agreement якого штату на вихід із складу союзу). Конституція була угодою між штата­
between the states, so therefore each ми, тому кожен штат мав право за­
state had the right to leave the Union лишити союз, коли побажає.
when they pleased. These issues divided the nation. In February of 1861, the Confederation
Ці питання розділили націю. У лютому 1861 р. була сформована
states of America was formed. It consisted of South Caroline, North конфедерація штатів Америки. Вона складалася з Південної Каролі­
Carolina, Virginia, Tennessee, Georgia, ни, Північної Кароліни, Вірджинії, Тен­
1 The USa l
On the 1st of January, 1863, President Lincoln issued the Emancipation Procla­ mation, declaring the freedom of slaves. However, the actual end of slavery did not come until 1865. The Civil War came to an end on the 1st of April, 1865. With the end of the war came the concept that the United States is not a group of states but rather one nation. With the emancipation of the slaves, new issues, such as civil rights, appeared. 1 січня 1863 р. президент Лінкольн видав Декларацію про емансипацію і проголосив волю рабам. Проте остаточне рабство було ліквідовано в 1865 р. Громадянська війна закінчилася 1 квітня 1865 р. Із закінченням війни прийшли до концепції, що Сполучені штати не група штатів, а, скоріше, одна нація. Зі звільненням рабів піднімалися нові питання, такі як цивільні права.
Vocabulary:
purpose [´p-:p3s] — мета, намір South Caroline[´sa\7 ´k0r3la?n] —
to restore [r?s´t1:] — поновити Південна Кароліна
to determin [d?´t-:m?n] — вирішувати Virginia[v3´d4?n?3] — Вірджинія
issue [´?sju:] — (спірне) питання Tennessee[~tene´si:] — Теннессі
property [´pr5p3t?] — власність Georgia[´d41:d4j3] — Джорджия
Southerners[´s293n3z] — жителі emancipation[?m0ns?´pe?63n] —
Півдня звільнення (від залежності)
Questions:
1. What were the two main reasons for the Civil War? 2. Do you believe the Southern states had the right to secede from
the nation?
3. Why do you think it was so important to the North to preserve the nation?
l World War I l Перша світова війна
When the war broke out in Europe in 1914, Americans declared neutrality. Коли війна вибухнула в Європі в 1914 р., Америка оголосила нейт­ ралітет. Проте, це виявилося важкою політи­ кою. Кілька подій привело до залучення Америки у війну, включаючи затоп­ лення британського пасажирського лайнера «Луситанія» німцями 7 трав­ ня 1915 р., результатом чого стало 128 смертей американців, і продов­ ження страйків проти американ­ ських кораблів у 1917 р.
However, this proved to be a difficult policy. Several events led to the involvement of America in the war, including the sinking of the British passenger liner Lusitania on May 7, 1915 by the Germans, resulting in the deaths of 128 Americans and long strikes against American ships in 1917.
President Wilson asked Congress for a declaration of war against Germany. Congress declared war four days later on April 6, 1917. Beside American troops, the alies needed naval forces, ammunition, industrial goods, and food. Президент Вільсон запросив Конгрес про оголошення війни Німеччині. Конгрес оголосив війну чотирма днями пізніше, 6 квітня 1917 р. Крім американських військ, союз­ ники мали потребу в морських си­ лах, обмундируванні, промислових товарах і продуктах. Американський експедиційний корпус під головуванням генерала Джона Першинга прибув до Франції в 1917 р. і в липні 1918 р. разом із французькими військами відкинув німців назад до їхніх кордонів. Зрештою Німеччина погодилася розглянути мирний план, і перемир’я було підписано 11 листопада 1918 р.
The American Expeditionary Force under the leadership of General John Pershing arrived to France in 1917, and in July 1918, along with French troops, drove the Germans back close to their border. Eventually, Germany agreed to consider a peace plan, and a ceasefire was signed on November 11, 1918.
Vocabulary:
sinking [´s?8k?8] — затоплення General Pershing[´d4en3r3l
troop [tru:p] — військо ´p-:6?8] — генерал Першинґ
to arrive [3´ra?v] — прибувати cease-fire[´si:sfa?3] — припинення
The Expeditionary Force[~eksp3´d?63n3r? вогню
´f1:s] — експедиційний корпус
Questions:
1. When did the World War I start? 2. What events led to the involvement of America in the war? 3. Who asked Congress for a declaration of war against Germany?
l The northeast l Північний схід
l The “Melting Pot” l «казан, що тане»
The skyscrapers of New York Хмарочоси Нью­Йорка, сталели­
City, the steel mills of Pittsburgh, варні заводи Пітсбурга, автомобіль­
the automobile assembly lines of ні складальні лінії Детройта…— це
Detroit… these symbols of industrial символи промислової Америки, що
America belong to this region. Millions of Europeans immigrated to належать цьому регіону. Мільйони європейців емігрували
this industrial area. It became known as the “melting в цю промислову область. Вона стала відома як «казан, що
pot”, the fusion of people from many тане» — змішання, стікання людей з багатьох націй в американську.
nations into Americans.
1 The USa l
More than any other part of the country, this region reflects European culture and traditions. This great area was wilderness three centuries ago. As soon as permanent settlements were made in the new land, changes occurred in the people. Faced with the problems of a new un­ known land, these settlers had to give up many of the traditional behaviour patterns of Europe. They developed a cooperative and democratic life style that laid the foundations of the American political system and pragmatic philosophy. Today a visitor sees wooded hills and factory chimneys, fields and concrete roads, farm­houses and office buildings. It is a country of many brooks, of low mountain ridges, of rolling hills, of orchards, and wild forests in the north­ ern part of the state of Maine. Most of the farms are devoted to one type of farming: dairy cattle, vegetables, chickens. Most specialize in products that can be delivered fresh to the cities nearby. Більше, ніж інші частини країни, цей район відбиває європейську культу­ ру і традиції. Три сторіччя тому цей район був ди­ кою місцевістю. Як тільки на новій землі з’явилися постійні поселення, люди теж зміни­ лися. Зіштовхнувшись з проблемами нової невідомої землі, ці поселенці повинні були відмовитися від тра­ диційної моделі поведінки в Європі. Вони розвинули спільний і демокра­ тичний спосіб життя, що привів до утворення американської політич­ ної системи і прагматичної філософії. Сьогодні гість бачить лісисті пагор­ би і фабричні труби, поля і бетонні дороги, ферми і будинки офісів.
Це країна безлічі струмків, низьких гірських хребтів, горбистої місце­ вості, фруктових садів і диких лісів у північній частині Мейна. Більшість ферм займаються одним видом фермерства: молочне скотар­ ство, овочівництво, птахівництво. Багато хто спеціалізується на про­ дуктах, що можуть бути доставлені свіжими в найближчі міста. Сільськогосподарське виробництво відповідає потребам регіональної промислової економіки. Ця область — гарний ринок, тому що тут є населення промислових і сільськогосподарських районів, фінансово спроможне купувати одяг, товари, устаткування, послуги і продукти харчування. Близькість до моря є однією з най­ більш важливих чинників того, що цей район став центром сильно роз­ винутої торгівлі і промисловості.
The agricultural production meets the needs of the region’s industrial economy. The area is a good market, because there is an industrial and agricultural population financially able to buy clothing, goods, equipment, services, and food products.
Proximity to the sea is one of the most important reasons for this region to become a centre of heavily developed trade and industry.
l СШа 1
Vocabulary:
skyscraper [´ska?s´kre?p3] — concrete [´k5nkr?t] — бетонний
хмарочос brook [br\k] — струмок
fusion [fju:4n] — збіг, злиття proximity [pr5k´s?m3t?] — близькість
Questions:
1. What symbols belong to the “Melting Pot”? 2. What region reflects European culture and traditions? 3. What can a visitor see in this part of the Northeast?
l Cities of the Sea l Приморські міста
The sea means much to the industrial Море значить дуже багато для про­
Northeast. The coast northward from Long Island мислового північного сходу. Узбережжя до півночі від Лонг
borders on one of the world’s “fish Айленда межує з однієї зі світових
bowls”, and the area rich in the tiny «рибних чаш», з областю, багатою
plants and animals that support a fish дрібними рослинами і тваринами,
life. Along this coast there are many little що забезпечують життя риб. Уздовж узбережжя знаходиться ба­
fishing towns and several busy fishing гато маленьких рибацьких містечок
ports. The sea also means white sand і кілька портів, що займаються рибою. Море — це також пляжі з білим піс­
beaches to which millions of city ком, до яких мільйони міських людей
people go for summer holidays. The largest seaports of the region are їдуть на літні канікули (відпустки). Найбільшими морськими портами
Boston, New York, Philadelphia, and є Бостон, Нью­Йорк, Філадельфія
Baltimore. These four cities are not only і Балтімор. Ці чотири міста не тільки важливі
important ports but also leading морські порти, але і ведучі промис­
industrial centers. On the map Philadelphia appears to лові центри. На карті Філадельфія здається розта­
lie inland, but it is on the wide, deep шованою усередині країни, але вона
tidewater of the Delaware River mouth знаходиться в широкому та глибоко­
and is a good harbour for the large му під час припливу гирлі ріки Дела­
ocean­going vessels. вар, і є гарною гаванню для великих
океанських суден (кораблів). Щорічно близько 6000 кораблів
Yearly, about 6 000 vessels move into
Baltimore’s natural harbour. проходять через природну гавань
Балтімора. Лісоматеріали, руда, сира нафта і си­
Timber, ores, crude oil, and raw ma­
terials from all over the world are unloaded to American industry in exchange for grain and machinery. ровина з усього світу розвантажують­
ся для американської промисловості
в обмін на зерно і механізми.
1 The USa l
World trade helps to make Baltimore America’s sixth largest port. Світова торгівля допомагає зроби­ ти Балтімор шостим за величиною портом Америки.
Vocabulary:
tiny [´ta?n?] — дрібний, маленький vessel [vesl] — корабель, судно
Philadelphia[~f?l3´delfj3] — timber [´t?mb3] — лісоматеріали
Філадельфія mouth [ma\7] — гирло ріки
Baltimore[´b1:lt?m1:] — Балтімор harbour [´hα:b3] — гавань
Questions:
1. What does the sea mean to the industrial Northeast? 2. Which cities are the most important seaports of the area? 3. What is a “fish bowl”?
l new england l нова англія
Boston is located in a region which early became an important centre of industry. It was primarily an import and export city for the northeastern corner of the country. This stormy land became the “workshop of the nation”. Today it makes many machine tools and heavy electrical motors, looms for weaving cloth, and other precision instruments. Farms along the Connecticut river spe­ cialize in tobacco growing. In thinly populated Maine, potato farming is combined with lumbering or fishing. Throughout the whole of New England, there is also a widely developed tourist industry which invites holiday­makers to the forests, mountains, and sea both in cool summers and snowy winters. Бостон розташований у районі, що рано став важливим промисловим центром. Спочатку це було місто, що спеціалі­ зується на імпорті й експорті в півні­ чно­східній частині країни. Ця буйна земля стала «майстернею нації». Сьогодні вона виробляє багато верстатів і важких електромото­ рів, ткацьких верстатів для сукна й інших точних інструментів. Ферми уздовж ріки Коннектикут спе­ ціалізуються на вирощуванні тютюну. У малонаселеному штаті Мен вирощу­ вання картоплі сполучається із заготів­ лею лісоматеріалів чи рибальством. У Новій Англії у всіх відношеннях та­ кож широко розвинута туристична індустрія, що запрошує відпускни­ ків у ліси, гори і на море як у прохо­ лодне літо, так і в сніжну зиму.
Vocabulary:
primarily [´pra?m3r?l?] — первісно workshop [´w-:k65p] — майстерня
stormy [´st1:m?] — буйний loom [lu:m] — ткацький верстат
l СШа 1
Questions:
1. Where is Boston located? 2. What does the “workshop of the nation” mean? 3. What do farms along the Connecticut River specialize in?
l The Base of Industry l Основа індустрії
The greatest part of America’s heavy industry depends upon three resources: iron ore from the Lake Superior area, coal from western Pennsylvania, and transportation across the Great Lakes District. Steel making is basic, but there are many other related industries in this area, too: glass, nonferrous metals, chemicals, rubber, and machine­ building industries. Pittsburgh is the first of the great steel cities. Велика частина важкої промисловості Америки залежить від трьох ресурсів: залізної руди з району Верхнього озера, вугілля з заходу Пенсильванії і транспорту уздовж Великих Озер. Виробництво сталі — це основа, але існує також багато інших спо­ ріднених галузей індустрії: скляна, кольорових металов, хімічна, ґумо­ ва і машинобудівна. Пітсбург є першим з великих міст зі сталеливарною промисловістю. Інші великі центри по виробництву сталі це Чикаго, Де­ тройт, Янгтаун, Клівленд, Толедо, Ері і Буффало. Детройт — це серце машинобудів­ ної промисловості. Він починався з маленького містеч­ ка по виробництву візків. Вантажоперевезення, що проходять між озерами Верхнє і Гурон, майже дорівнюють загальному об’єму Па­ намського і Суецького каналів.
The other great steel­making centres are Chicago, Detroit, Youngtown, Cleveland, Toledo, Erie, Buffalo.
Detroit is the heart of the automobile industry. It began as a wagon­making town.
The cargo tonnage which passes between Lake Superior and Lake Huron almost equals the combined capacity of the Panama and Suez Canals.
Vocabulary:
base [be?s] — основа, база wagon [´w0g3n] — возик, візок
rubber [´r2b3] — каучук, ґума cargo [´kα:g3] — вантаж
Pennsylvania[~pens?l´ve?nj3] — Suez Canal[´su:?zk3´n0l] —
Пенсільванія Суецький канал
Questions:
1. What is the most important industry of the area? 2. Which city is the centre of steel making industry? 3. Is the cargo tonnage between Lake Superior and Lake Huron considerable?
1 0 The USa l
l Outstanding events from the History of america l Видатні події в історії СШа
The first voyages along the coast of Перші поїздки уздовж узбережжя
modern South and Central America сучасної Південної і Центральної
were made by Amerigo Vespucci. Америки були розпочаті Америго
Веспуччі. Саме тому в 16 столітті німецький
That is why, in the 16th century German
cartographer named this fourth part of картограф назвав цю четверту час­
the world after the explorer. At the beginning of the 17th century тину землі іменем дослідника. На початку 17 століття на території
European colonies were founded on сучасних США були засновані євро­
the territory of the modern USA. In 1620 first colonists landed at Ply­ пейські колонії. У 1620 році перші колоністи висади­
mouth Rock. They came from England on board the лися в Плімут Долі. Вони прибули з Англії на борту
“Mayflower”. Most of them were Puritans or former «Мейфлауер». Більшість з них були пуритани чи
Anglicans who were called pilgrims. колишні англіканці, яких називали
пілігримами. Їхні сподівання були пов’язані з обі­
Their hopes were connected with the
promises of the Bible about the land цянками Біблії про землю «меду і мо­
“of honey and milk”, and America was лока», і Америка вважалася саме
thought to be this land. Later on Dutch, Spanish and Swedish такою землею. Пізніше з’явилися датські, іспанські
colonies appeared. People who came to America were і шведські колонії. Люди, що приїжджали до Америки,
mostly farmers, who wanted to exploit були в основному фермерами, що
new lands. The development of trade, industry хотіли використовувати нові землі. Розвиток торгівлі, промисловості
and agriculture in the colonies і сільського господарства в колоні­
constantly conflicted with the ях суперечив економічній політиці
economic policy of Britain. After constant pressure on the Великобританії. Після постійного тиску на колонії
colonies on July 4, 1776, the Second 4 липня 1776 року Другий конти­
Continental Congress declared the нентальний конгрес оголосив, що
United Colonies to be independent of об’єднані колонії незалежні від Ве­
Great Britain. The new state was called the United ликобританії. Нову державу назвали Сполучени­
States of America and July 4 became ми Штатами Америки, і 4 липня ста­
l СШа 1 1
The Battle at Saratoga in 1777 when the Americans forced a large British army to capitulate, was a turning point in the long War for Independence. Битва під Саратогою в 1777 році, коли американці змусили велику британську армію капітулювати, стала поворотним моментом у довгій війні за незалежність. У цій війні американців підтримува­ ла Франція. У 1783 році Британія нарешті визна­ ла незалежність Америки. На початку 1861 року південні шта­ ти вийшли із союзу і заснували Кон­ федерацію. Це стало початком війни між Пів­ днем і Північчю. У результаті війни було скасовано рабство і засновано «Неподільний союз неподільних штатів».
In this War the Americans were supported by France. In 1783 Britain finally recognized American independence. At the beginning of 1861 the Southern states left the Union and founded the Confederation. That was the beginning of the war be­ tween the South and the North. The results of the war were the abol­ ishing of slavery and establishment of “Indivisible union of indivisible states”. The states lost their right to leave the union. The 1930s were the years of Great De­ pression in the USA. Franklin Roosevelt set up government organizations called agencies. They found work for people, gave money to help the unemployed and homeless and helped the nation to recover from the Depression.
Штати утратили своє право виходи­ ти із союзу. 1930­ті були роками Великої депре­ сії в США. Франклін Рузвельт заснував держав­ ні організації, названі агентствами. Вони знаходили людям роботу, давали гроші безробітним і бездом­ ним та допомагали нації пережити депресію.
Vocabulary:
voyage [´v1??d4] — подорож (по to be connected [k3´nekt?d] — бути
морю) зв’язаним
explorer [?ks´pl5r3] — дослідник to appear [3´p?3] — з’являтися
Plymouth[´pl?m37] — Плімут German[´d4-:m3n] — німецький
Puritans[´pju:r?t3nz] — пуритани Dutch[d2t6] — голландський
hope [h3\p] — надія Swedish[´swi:d?6] — шведський
Questions:
1. Who made the first voyages along the coasts of America? 2. When did the first colonists land at Plymouth Rock? 3. What was the name of the ship? 4. When was the beginning of the war between the South and the North? 5. What do you know about the 1930-s in the USA?
l Washington — the Capital of the USa l Вашингтон — столиця СШа
Washington, the capital of the USA, Вашингтон, столиця США, був зас­
was founded in 1791. The city was named after the first нований у 1791 році. Місто назване на честь першого
president George Washington. The population of the city is nearly президента Джорджа Вашингтона. Населення міста — близько трьох
three million people. The Capitol is the centre of the city. It was built according to the plans of мільйонів чоловік. Капітолій — це центр міста. Він побудований за планами Вілья­
William Thornton, who was an amateur ма Торнтона, що був архітектором­
architect. It is situated on Capitol Hill. любителем. Він розташований на Капітолійсько­
му пагорбі. Білий дім — це місце, де живе і пра­
The White House is the place where the
president of the USA lives and works. This house was first occupied in цює президент США. Цей будинок був уперше зайнятий
1800 by John Adams, who was the у 1800 році Джоном Адамсом, що
first president to live in that house. став першим президентом, який
жив у Білому домі. Білий дім нараховує 132 кімнати. У Вашингтоні багато визначних па­
The White House has 132 rooms. Washington has many sights, for ex­
ample, the Library of Congress, the м’яток, наприклад Бібліотека Кон­
Lincoln memorial, the Tomb of the гресу, меморіал Лінкольна, Могила
Unknown Soldier and others. The National Gallery of Arts contains Невідомого Солдата й ін. У Національній художній галереї зна­
art collections by the great masters of ходиться колекція великих майстрів
the 14th to 18th centuries. The Library of Congress contains 14—18 століть. Бібліотека Конгресу містить мільйо­
millions of books and manuscripts. Outside the city the Arlington National ни книг і рукописів. За містом знаходиться Національ­
Cemetery is situated. John Kennedy was buried there. The famous Tomb of the Unknown Sol­ ний цвинтар Арлінгтон. Там похований Джон Кеннеді. Знаменита Могила Невідомого Сол­
dier is also situated there. The industry of the city is not well дата також знаходиться там. У місті не дуже добре розвинута
developed. But Washington is a large scientific промисловість. Але це великий науковий і культур­
and cultural centre. Many research and designing institutes are concentrated here. ний центр. У місті розташовано багато дослід­ них і проектних інститутів.
l СШа 1 3
There are five universities in the city and the National Academy of Sciences. In Washington it is also difficult to find a park or a square without a monument. Там також знаходяться п’ять універ­ ситетів і Національна Академія наук. У Вашингтоні складно знайти парк чи площу, де б не було якого­небудь пам’ятника.
Vocabulary:
residence [´rez?d3ns] — місце tomb [tu:m] — могила
проживання to contain [k3n´te?n] — містити
sights [sa?ts] — визначні пам´ятки to bury [´ber?] — ховати
George[d41:d4] — Джордж Arlington Cemetery[´%:l?8t3n
William Thornton[´w?lj3m ´sem?tr?] — Арлінґтонський цвинтар
´71:nt3n] — Вільям Торнтон
Questions:
1. What is the population of Washington? 2. Whose name was the city named after? 3. When was the capital founded? 4. What can you tell about the Capitol? 5. Do you know any places of interest in Washington?
l Places of Interest in Washington l Визначні пам’ятки Вашингтона
Washington is the capital of the USA. The city is named after George Wash­ Вашингтон — столиця США. Місто назване на честь Джорджа Ва­
ington, the first president of the USA. Washington stands on the river шингтона, першого президента США. Вашингтон розташований на ріці
Potomac. Washington is a beautiful Потомак. Вашингтон — красиве адміністра­
administrative city. In the centre of the city there is the тивне місто. У центрі міста розташований Капі­
Capitol, where the US Congress is толій, де засідає Конгрес США.
situated. There is the White House, the
У Вашингтоні знаходиться Білий
residence of the President, in дім, резиденція президента.
Washington. Washington has many sights, for ex­
У Вашингтоні багато визначних
ample, the Library of Congress, the пам’яток, наприклад Бібліотека
monument to George Washington, Конгресу, пам’ятник Джорджу Ва­
the Lincoln Memorial, the Tomb of the шингтонові, меморіал Лінкольна, Могила Невідомого Солдата й інші.
Unknown Soldier and others.
1 The USa l
The monument to Washington, which is called “Pencil”, is 555 feet high. Пам’ятник Вашингтонові, що на­ зивається «Олівець», нараховує 555 футів у висоту. Він розташований у трьох кварта­ лах на південь від Білого дому. Бібліотека Конгресу містить мільйо­ ни книг і манускриптів. За містом розташований Національ­ ний цвинтар Арлінгтон. Там був похований Джон Кеннеді. Знаменита Могила Невідомого Солдата також знаходиться там. Найбільш високий будинок Вашинг­ тона — Капітолій. У Вашингтоні немає хмарочосів, тому що жоден будинок не повинен бути вищим за Капітолій.
It is situated three blocks south from the White House. The Library of Congress contains millions of books and manuscripts. Outside the city the Arlington National Cemetery is situated. John Kennedy was buried there. The famous Tomb of the Unknown Sol­ dier is also situated there. The largest and highest among the buildings of Washington is the Capitol. There are no sky­scrapers in Washing­ ton because no other building must be higher than the Capitol.
Vocabulary:
monument [´m5nj\m3nt] — skyscraper [´ska?skre?p3] — хмарочос
монумент, пам ´ятник cementery [´sem?tr?] — цвинтар
Questions:
1. Who was the first American president? 2. Where is the President’s residence? 3. Who was buried at the Arlington National Cemetery? 4. What is the largest and highest building in Washington? 5. Are there any skyscrapers in the capital of the USA?
l Cities and Towns of the USa l Великі і малі міста СШа
There are very many large cities in the USA. Washington, the capital of the United States of America, is situated on the Potomac River. In comparison with such ancient his­ torical cities as, for example, Rome, London, Moscow or Paris, Washington is quite young. У США багато великих міст.
Вашингтон — столиця США — роз­ ташований на ріці Потомак.
У порівнянні з такими давніми істо­ ричними містами, як Рим, Лондон, Москва чи Париж, Вашингтон — до­ сить молоде місто.
l СШа 1
The capital owes much to the first Столиця багато чим зобов’язана
President of the USA — George першому президенту США Джор­
Washington. It was G. Washington, who chose the джу Вашингтонові. Саме Джордж Вашингтон вибрав
place for the capital and laid in 1790 місце для столиці й у 1790 році за­
the corner­stone of the Capitol, where клав перший камінь у будинок Капі­
Congress sits. Washington has many historical places. The largest and highest among the толія, де засідає конгрес. У Вашингтоні багато історичних місць. Найбільший і найвищий серед
buildings is the Capitol with its great будинків — це Капітолій з палатою
House of Representatives and the представників і Сенатом.
Senate chamber. There are no sky­scrapers in Washing­
У Вашингтоні немає хмарочосів,
ton because no other building must тому що жоден будинок не повинен
be higher than the Capitol. New York is the largest city in the USA бути вищим за Капітолій. Нью­Йорк — найбільше місто США
and the biggest sea­port. It is situated in the mouth of the і найбільший морський порт. Він розташований у гирлі ріки Гу­
Hudson River. New York was founded by the Dutch. дзон. Нью­Йорк був заснований голланд­
цями. Цікаво знати, що острів Манхет­
It is interesting to know that Manhattan
Island — the central part of New тен — центральну частину Нью­
York — was bought from the local Йорка — голландці купили за 24
Indians by the Dutch for 24 dollars. That was the most profitable commer­ долари в місцевих індіанців. Це була найвигідніша комерційна
cial deal in the US history. Today Manhattan is the heart of busi­ справа в історії США. Сьогодні Манхеттен — серце ділово­
ness and commercial life of the country. New York is the city of skyscrapers. The highest of them is the го і комерційного життя країни. Нью­Йорк — місто хмарочосів. Найвищий з них нараховує 102 по­
102–storeyed building. There are many other places of верхи. У Нью­Йорку дуже багато інших
interest in New York: Central Park, визначних пам’яток: Центральний
Times Square, Rockefeller Centre, парк, Таймс­сквер, Центр Рокфел­
the shopping districts and the United лера, райони з великою кількістю
Nations Building. магазинів і будинок Організації
Об’єднаних Націй. У Манхеттені на Бродвеї знаходить­
In Manhattan, at Broadway, there
is Columbia University, one of the ся Колумбійський університет, один
biggest universities of the USA. Another large city of the USA is з найбільших університетів США. Ще одне велике місто США — це Бо­
Boston, one of the first cities which стон, одне з перших міст, побудо­
1 The USa l
were built on the Atlantic coast of ваних на Атлантичному узбережжі
America. It is an important port and a financial Америки. Це важливий порт, а також фінансо­
and cultural centre. It has three universities. вий і культурний центр. У ньому розташовані три універси­
тети. Чикаго — одне з найбільших індуст­
Chicago is one of the biggest
industrial cities in the USA and the ріальних міст США і друге за величи­
second largest after New York. Los Angeles, in California, is the ною після Нью­Йорка. Лос­Анджелес у Каліфорнії є цен­
centre of modern industries. Not far from Los Angeles there is тром сучасної промисловості. Недалеко від Лос­Анджелеса зна­
Hollywood, the centre of the US film industry. ходиться Голлівуд — центр амери­ канського кіно.
Vocabulary:
comparison [k3m´p0r?sn] — heart [hα:t] — серце
порівняння cultural [´k2lt63r3l] — культурний
Questions:
1. What are the biggest cities of the United States of America? 2. What city is the nation’s leading financial and commercial centre? 3. Where is the city of New York situated? 4. What are the most important industries of the city? 5. What is Los Angeles famous for?
l Sights of the USa l Визначні пам’ятки СШа
One should start sightseeing in Варто почати огляд визначних
America from Washington. There are many beautiful parks and пам’яток США з Вашингтона. У Вашингтоні багато красивих пар­
gardens in Washington. It is interesting to see the famous ків і садів. Цікаво побачити відомі вишневі де­
cherry trees, the gift from Japan. They were brought to America in 1912. The NASA museum is devoted to the рева — подарунок від Японії. Їх привезли в Америку в 1912 році. Музей НАСА присвячений досягнен­
USA achievements in the exploration ням США в освоєнні космосу.
of space. Capitol Hill is the highest place in the city. There is a law that forbids to build houses higher than the Capitol on Capitol Hill.
Капітолійський пагорб — найвище місце в місті. Існує закон, що забороняє будівниц­ тво будинків вище, ніж Капітолій на Капітолійському пагорбі.
l СШа 1
From the Capitol to the White House Pennsylvania Avenue used for all pro­ cessions and parades runs. The Lincoln Memorial and Washington Monument are the most famous ones in Washington. The Washington Monument is one of the most impressive sights in the city. Від Капітолія до Білого дому прохо­ дить Авеню — місце всіх процесій і парадів. Меморіал Лінкольна і пам’ятник Ва­ шингтонові — найвідоміші в місті.
Пам’ятник Вашингтонові — одна із найбільш вражаючих визначних пам’яток. Він розташований у парку Потоник. Він був споруджений на честь першого президента США в 1888 році. Його називають «Олівець», тому що це одна з найвищих кам’яних буді­ вель у світі та найвища в США.
It is situated in Potonic Park. It was erected to the memory of the first president of the USA in 1888.
It is called “the Pencil” because it is one of the tallest stone constructions in the world and the tallest in the USA. There are many sights in Philadelphia, for example, the National Historical Park. You can also see the Liberty Bell, which is a symbol of freedom. The sound of this Bell told the people about the first public reading of the Declaration of Independence in July 1776. You can also visit the Philadelphia Mu­ seum of Art — one of the greatest art museums of the world. One should also visit New York, the city of skyscrapers with the Statue of Liberty. A new American Immigration Museum has been opened at the base of the statue. The Metropolitan Opera House, the Madison Square Garden, the Modern Arts Museum are popular among the tourists. One can also visit Lyndon B. Johnson Space Centre near Houston in Texas or go to Florida or California
У Філадельфії є багато визначних пам’яток, наприклад Національний історичний парк. Можна також побачити Дзвін волі, що є символом звільнення. Дзенькіт цього дзвону сповістив людей про перше публічне читання Декларації незалежності в липні 1776 року. Можна також відвідати Художній му­ зей Філадельфії — один із найбіль­ ших художніх музеїв світу. Варто побувати в Нью­Йорку— місті хмарочосів і статуї Свободи.
Новий американський імміграцій­ ний музей був відкритий біля її під­ ніжжя. Оперний театр Метрополітен, сад Медісон­сквер, музей сучасного ми­ стецтва приваблюють туристів.
Можна подивитися Космічний центр
Ліндона Б. Джонсона біля Х’юстона
1 The USa l
to enjoy the Atlantic or Pacific Ocean beaches. And I would like to see them all myself. форнію, щоб побувати на пляжах тихо­
океанського й атлантичного узбереж. Мені б хотілося побачити все це на власні очі.
Vocabulary:
cherry tree [´t6er? ´tr?:] — вишневе freedom [´fr?:d3m] — свобода, воля
дерево Pennsylvania Avenue[~pens?l´ve?nj3
Japan[d43´p0n] — Японія ´0v3nju:] — проспект Пенсільванія
NASA[´n0s3] — National Statue of Liberty[´st0tj\3v
Aeronautics and Space Administration ´l?b3t?] — Статуя Свободи
Houston[´hju:st3n] — Х’юстон
to forbid [f3´b?d] — забороняти Texas[´teks3s] — Техас
Questions:
1. What are the most famous historical places in the capital of the USA? 2. Who chose the place for the district? 3. What sights are there in Philadelphia? 4. Where is the city of New York situated? 5. What are the most important sights of New York?
l american Customs and Traditions l Звичаї та традиції в СШа
Every nation has different customs У кожної нації свої звичаї і традиції,
and traditions, its own way of life. In Europe there are people who have свій стиль життя. У Європі є люди, що прожили у своє­
lived in the same house and been in му будинку і пропрацювали на одній
the same job for 20, 30 or more years. That’s not the American way of life. роботі 20, 30 чи більше років. Але це не американський стиль життя. Американцям подобаються зміни,
The Americans love change, they call
it the spirit of adventure, a spirit that вони називають це духом пригод,
they think is more characteristic of що вважається більш характерним
America than of Europe. They like to move away, to change для Америки, ніж для Європи. Їм подобається переїжджати, зміню­
houses and jobs. While the Englishman thinks it is ill вати будинки і роботу. У той час як англійці вважають дур­
mannered to ask private questions, ним тоном задавати особисті питан­
you like America and how long you are staying. The American prefers sociability. подобається вам Америка і як довго ви збираєтеся тут пробути. Американцям подобається товариськість. Вони зовсім не проти з’явитись на загальному огляді — їм це навіть по­ добається. Цю товариськість супроводжує все­ осяжна гостинність. Національний День Віддяки, ма­ буть, єдине свято, що американці проводять вдома. Стіл традиційно прикрашають вро­ жаєм з індійської кукурудзи, яблук, апельсинів, горіхів і винограду. Квіти також створюють у будинку осінній пейзаж. Центром свята є традиційна смаже­ на індичка. Ще одна американська традиція зв’язана з Хеллоуїном. Він сягає своїми коренями за сотні років до фестивалю друїдів. Новий рік у друїдів починався 1 лис­ топада, знаменуючи початок зими і правління бога смерті. Традиція розповідати історії про примар теж прийшла від друїдів. На свято діти звичайно вбираються примарами і надягають маски. Вони вирізують у гарбузах круглі от­ вори і вставляють в них палаючі свічі, щоб їх можна було побачити здалеку. У Техасі, де починається Захід, про­ ходить найбільший щорічний фести­ валь — виставка великої худоби. Родео, що проводиться на вис­ тавці,— найбільше родео у світі, що проходить у приміщенні. І, звичайно ж, жодна нація не може жити без гумору.
In his home he doesn’t object to being seen by everyone — he actually likes it. With this sociability goes overwhelming hospitality. A national Thanksgiving Day is perhaps the only holiday spent by the Americans at home. Table decorations follow a traditional pattern — a harvest of Indian corn, apples, oranges, walnuts and grapes. Flowers also bring the fall scene in­ doors. The centrepiece is the traditional roast turkey. Still another American tradition con­ cerns Halloween. Its origin dates back hundreds of years to the Druid festival. The Druid New Year began on Novem­ ber 1, marking the beginning of winter and the reign of the Lord of Death. The custom of telling ghost stories on Halloween comes from the Druids. On this occasion children usually wear ghost costumes or false faces. They also carve out rounded eyes in pumpkins and put burning candles inside them to make them visible from far away. In Texas, where the West begins, the biggest annual festival — the Fat Stock Show — is held. Its rodeo, hold together with the stock show, is the biggest indoor rodeo on the earth. And, of course, no nation can exist without humour.
200 The USa l
As they themselves say, an American must have one wife, two cars, three children, four pets, five suits, six acres, seven credit cards — and is lucky to have eight cents in his pocket. Як вони самі говорять, в американ­ ця повинна бути одна дружина, дві машини, троє дітей, четверо свій­ ських тварин, п’ять костюмів, шість акрів землі, сім кредитних карток — і він вважається щасливчиком, якщо в його кишені є вісім центів.
Vocabulary:
way of life [´we? 3v ´la?f] — стиль hospitality [´h5sp?´t0l?t?] — гостинність
життя Halloween[~h0l3\´i:n] — Переддень
job [j5b] — робота Дня усіх святих
adventure [3d´vent63] — пригода Druid[´dru:?d] — друїди
sociability [´s3\63b?l?t?] — товариськість reign[re?n] — царювання; панування
Questions:
1. What are the most popular American holidays? 2. When do they celebrate Halloween? In what way do Americans celebrate it? 3. When is Thanksgiving day celebrated? 4. What is the most important event of the day? 5. What do you know about the Fat Stock Show?
l american Food and Drink l американська їжа і напої
What is “American” food? The answer is that it is part Italian, Що таке «американська» їжа? Відповідь: це частково італійська,
part British, part German, part частково англійська, частково ні­
Mexican, part Chinese… мецька, частково мексиканська,
частково китайська їжа... Коли люди з інших країн приїжджа­
When people from other countries
came to live in the US, they brought ли жити в США, вони привозили
different cooking traditions. Some of them opened restaurants. Today Americans enjoy food from all різні кулінарні традиції. Деякі з них відкривали ресторани. У даний час американці їдять стра­
over the world. Over the years some foreign dishes ви з усього світу. З часом деякі іноземні страви неба­
changed a little. Doughnuts were originally from Holland. In 1847 a young American boy told his гато змінилися. Пончики почали готувати в Голландії. У 1847­му маленький американський
mother that her doughnuts were never хлопчик сказав мамі, що її пончики
cooked in the middle. He cut out the centre and his mother cooked them — and they were very tasty! не пропікаються в середині. Він вирізав середину, а мама так і при­ готувала — вони були дуже смачні.
l СШа 201
Maybe the US is most famous for “fast foods”. The first fast food restaurants served hamburgers, but now they serve other kinds of food too. Inside there is often a “salad bar”, where you can help yourself to as much salad as you want. Americans eat a lot, and when they go to a restaurant, they don’t expect to be hungry afterwards. Most restaurants will put a lot of food on your plate — sometimes it can be too much. But if you can’t finish it all, don’t worry: they will give you a “doggy bag” and you can take it home. Можливо, США більше відомі «швид­ ким харчуванням». Перші ресторани «швидкого харчу­ вання» пропонували гамбургери, а зараз там пропонується й інша їжа. Усередині завжди є «салатна стій­ ка», де ви можете взяти собі стільки салату, скільки хочете. Американці їдять багато, але в рес­ торан вони ходять зовсім не тому, що голодні. У багатьох ресторанах дуже великі порції — іноді надто великі.
Але, якщо ви не можете доїсти, вам дадуть так званий «собачий пакет» і ви можете взяти додому те, що не доїли. Багато американців з’їдають легкий сніданок замість традиційної яєчні з беконом, тостів, апельсинового соку і кави. Але у вихідні більше часу, і щільний пізній сніданок чи ранній ланч часто з’їдається у колі родини чи з друзями.
Most Americans now have a light breakfast instead of the traditional eggs, bacon, toast, orange juice and coffee. But on weekends there is more time, and a large late breakfast or early lunch is often eaten with family or friends.
Vocabulary:
part [pα:t] — частково Holland [´h5l3nd] — Голландія
Italian [?´t0l?3n] — італійський hamburger [´h0mb-:g3] —
Mexican [´meks?k3n] — мекси- гамбургер
канський help yourself — пригощатися
tradition [tr3´d?6n] — традиція Chinese [ ´ t6a?´n?:z] — китайський “doggy bag” — пакет для залишків їжі, які беруть додому
restaurant [´restr5nt] — ресторан instead [?n´sted] — замість
doughnut [´d3\n2t] — пончик
Questions:
1. What is “American food”? 2. What do you know about doughnuts? 3. What is a fast food restaurant? 4. What do people usually do if they can’t finish their food? 5. What kind of breakfast do most Americans have?
V. CanaDa (канаДа)
l Canada l канада
Canada is an independent federative state. It is one of the most developed coun­ tries. Canada consists of ten provinces and two territories. It is situated on the North American continent. In size Canada is the second in the world after Russia. Its area is almost 10 million km Канада — незалежна федеративна держава. Це одна із найбільш розвинених країн. Канада складається з 10 провінцій і двох територій. Вона розташована на Північно­Аме­ риканському континенті. За площею Канада займає друге місце у світі після Росії. Її площа близько 10 млн км
2 . 2 .
The capital of Canada is Ottawa, which is situated on the bank of the Ottawa River. It is famous for its beautiful parks. Столиця Канади Оттава розташо­ вана на березі ріки Оттава.
Вона відома своїми красивими пар­ ками. Вона також відома як місто мостів. Канада дуже багата лісами, мінера­ лами і хутровим звіром. Вона займає перше місце у світі за кількістю лісу. Вона багата наступними природни­ ми копалинами: кольоровими мета­ лами, ураном, нафтою, природним газом, вугіллям. Канадська промисловість випус­ кає машини, літаки, локомотиви, морські судна, снігоприбиральні машини і сільськогосподарське ус­ таткування. Найбільш розвинутими галузями промисловості є деревообробна, гірничодобувна, хімічна, м’ясо­мо­ лочна і харчова. У Канаді вирощують пшеницю, яч­ мінь, льон, картоплю, овочі і фрукти. Рибальство також є процвітаючою галуззю промисловості.
It is also known as the city of bridges. Canada is very rich in forest, minerals and fur­bearing animals. It holds the first place in the world in the amount of forests. It is rich in the following natural resources: non­ferrous metals, uranium, oil, natural gas, coal.
Canadian industries produce cars, airliners, locomotives, sea vessels, snow­removal machines, and agricultural equipment.
The most developed industries are tim­ ber, mining, chemical, meat and milk and food industries.
Canada grows wheat, barley, flax, po­ tatoes, vegetables and fruit. Fishing is also one of the prosperous industries.
l канада 203
Official languages of Canada are Eng­ Офіційні мови Канади — англійська
lish and French. Nearly 60 per cent of the population і французька. Близько 60 % населення говорить
speaks English and 27 per cent англійською і 27 % — французькою.
speaks French. The rest speaks other languages,
Інша частина населення говорить ескі­
such as Eskimo, Indian, German, моською, мовою індіанців, німецькою,
Ukrainian and Italian. Canada is a founding member of the українською, італійською мовами. Канада є одним із засновників
United Nations. It has been active in a number of major UN agencies. Організації Об’єднаних Націй. Вона активно працює в основних агентствах ООН.
Vocabulary:
Ottawa[´5t3w3] — Оттава equipment [´ekw?pm3nt] —
fur-bearing animals [´f-: ´be3r?8 обладнання
´0n?m3lz] — хутровий звір timber industry [´t?mb3 ´?nd2str?] —
non-ferrous metals [´n5n´fer3s лісова промисловість
´met3lz] — кольорові метали Eskimo[´esk?m3\] — ескімос
Questions:
1. What kind of country is Canada? 2. What is the capital of Canada? 3. What are the main industries in Canada? 4. What are the official languages of Canada? 5. What place does Canada hold in the world in the amount of forests?
l Geographical Position of Canada l Географічне положення канади
Canada occupies the northern part Канада займає північну частину Пів­
of the North American continent and нічно­Американського континенту
some islands. It borders on the USA. The country is washed by the Pacific і деякі острови. Вона межує зі США. Країна омивається Тихим океаном
Ocean in the west, by the Atlantic на заході, Атлантичним океаном на
Ocean in the east and by the Arctic сході і Північним Льодовитим океа­
Ocean and its seas in the north. The Canadian north remains one of ном і його морями на півночі. Північ Канади залишається однією
the least settled and least exploited parts of the world. About 2 per cent of the Canadian territory is covered by glacier ice. з найменш заселених і досліджених частин світу. Біля двох відсотків території Канади вкрито льодовиками.
20 Canada l
The eastern parts of the country are mainly valleys and plains. The western territories are occupied by the Cordilleras. They stretch from the American border to the Arctic Ocean. Східна частина країни — в основ­ ному рівнини і долини. Західні території займають Кордиль­ єри. Вони простягаються від амери­ канського кордону до Північного Льодовитого океану. Район Кордильєр складається з чис­ ленних гірських груп: Скелясті гори, Прибережні гори та ін.
The Cordillera region is composed of numerous mountain groups: the Rocky Mountains, the Coast Mountains and others. The main Canadian islands are New­ foundland, Victorian Island, Baffin Island and others. There are a lot of rivers and lakes in Canada. Among them there are the Great Bear Lake, the Great Slave Lake and the Great Lakes District. The largest rivers are the Nelson, the Ottawa, the Mackenzie and the Yukon. The population of Canada is about 25 million people. It is mainly concentrated in large cities. The economically significant area of the country is its western part. Canada is rich in mineral resources, such as non­ferrous metals, uranium, oil, natural gas and coal. It is also exceptionally rich in forests and fur­bearing animals. All these factors led Canada to the po­ sition of a highly­developed country.
Основними канадськими острова­ ми є: Ньюфаундленд, Вікторія, Баф­ фінова Земля й ін. У Канаді багато рік і озер.
Серед них Велике Ведмеже, Велике Невільниче і район Великих озер.
Найбільші ріки — Нельсен, Оттава, Маккензі і Юкон. Населення Канади складає близько 25 млн чоловік. Воно в основному зосереджене у ве­ ликих містах. Економічно важливою областю кра­ їни є її західна частина. Канада багата мінеральними ресурса­ ми — кольоровими металами, ураном, нафтою, природним газом і вугіллям. Вона також надзвичайно багата лісами і хутровим звіром. Усі ці фактори сприяли тому, що Кана­ да стала високорозвиненою країною.
Vocabulary:
the Pacific Ocean[p3´s?f?к’3\63n] — glacier [´gl0s?3] — льодовик
Тихий океан exceptionally [?k´sep63n3l?] —
the Arctic Ocean[´%:kt?к’3\63n] — надзвичайно
Північний Льодовитий океан significant [s?g´n?f?k3nt] — важливий
Newfoundland[~nju:f3nd´l0nd] — the Mackenzie[m3´kenz?] — р. Маккензі
Ньюфаундленд the Yukon[´ju:k5n] — р. Юкон
l канада 20
Questions:
1. What oceans is Canada washed by? 2. What are the main islands of Canada? 3. What kind of landscape is there in the western territories? 4. What are the main mountains? 5. What are the biggest rivers and lakes in Canada?
l Climate and nature of Canada l клімат і природа канади
Canada is situated in the northern Канада займає північну частину Пів­
part of the North American continent. It is washed by the Pacific Ocean in нічноамериканського континенту. Країна омивається Тихим океаном
the west, by the Atlantic Ocean in the на заході, Атлантичним океаном на
east and by the Arctic Ocean and its сході і Північним Льодовитим океа­
seas in the north. That is why the climate and the nature ном і його морями на півночі. Тому клімат і природа Канади дуже
of Canada are much varied. The northern parts lie in the subarctic різноманітні. Північна частина знаходиться в субар­
and arctic climatic zones. Most of the northern islands are ктичній і арктичній кліматичних зонах. Більшість північних островів вкрито
covered with ice. The bays between them are covered льодом. Протоки між ними покриті льодом
with ice for 9—10 months a year. This territory has a climate with very 9—10 місяців на рік. Ця територія відрізняється кліма­
cold winters and short, cool summers. том з дуже холодною зимою і корот­
ким, прохолодним літом. Середня температура узимку
The average winter temperature is
about 35 degrees below zero. The average summer temperature is близько 35 градусів нижче нуля. Середня температура влітку близь­
about 4 degrees above zero. It contrasts with the rest of the territory, ко 4 градусів вище нуля. Вона контрастно відрізняється від
where the climate is moderate. This part gets enough amount of іншої території, де клімат помірний. Ця частина території одержує дос­
rainfall and heat. In the south there are large areas of татню кількість опадів і тепла. На півдні знаходяться великі облас­
fertile soils. The west of the country has a mild ті родючих земель. На заході країни клімат м’який і во­
and humid climate thanks to a warm логий завдяки теплій тихоокеан­
Pacific current. The average winter temperature is about 4 degrees above zero there. ській течії. Середня температура узимку там 4 градуси вище нуля.
20 Canada l
The average summer temperature is Середня температура влітку 21 гра­
21 degrees above zero. The region of the Cordilleras is дус вище нуля. Район Кордильєр відомий своїми
famous for its beautiful forests. Canadian west is the most attractive прекрасними лісами. Канадський захід — найпривабливі­
part of the country. The snow­capped mountains and ша частина країни. Засніжені вершини і тихоокеанські
ocean bays create a surprisingly затоки створюють напрочуд краси­
beautiful atmosphere. Besides, Canadian south is known for вий краєвид. Крім того, Канадський південь відо­
its changeable weather. Sometimes it is too humid, and some­ мий своєю мінливою погодою. Іноді там дуже волого, а іноді дуже
times it is too dry: the weather can сухо: погода може швидко мінятися.
change very quickly. The Niagara Falls situated in that part
Ніагарський водоспад, розташова­
of the country attracts people from all over the world by its unusual beauty. ний у цій частині країни, приваблює
людей з усього світу своєю незви­ чайною красою.
Vocabulary:
average [´0vr?d4] —середній climatic zone [´kla?m3t?k ´z3\n] —
subarctic [´s2b´α:kt?k] — кліматична зона
субарктичний humid [´hjum?d] — вологий
bay [be?] — протока the Niagara Falls[na?´0g3r3
rainfall [´re?nf1:l] — опади ´f1:lz] — Ніагарський водоспад
fertile [´f-:ta?l] — родючий to attract [´3t´r0kt] — приваблювати
Questions:
1. Where is Canada situated? 2. Where are the northern parts of Canada situated? 3. What is the average temperature in summer and in winter? 4. What kind of climate is it in Canada? 5. What do you know about the Niagara Falls?
l Outstanding Historical events of Canada l Видатні історичні події канади
Modern Canada originated as Сучасна Канада з’явилася як країна
a country of immigrants. Before the 15th century Canada was емігрантів. До 15 століття Канаду населяли різ­
populated by different Indian tribes. In the far north there were tribes of Eskimos. ні індійські племена. На півночі жили племена ескімосів.
l канада 20
An English seaman, John Cabot, disco­ Англійський моряк Джон Кебот від­
vered the island of Newfoundland in 1497. Then many settlements of Spanish, крив острів Ньюфаундленд у 1497 р. Потім на узбережжях Ньюфаунд­
English and French fishermen ленду з’явилося багато поселень
appeared on the coasts of іспанських, французьких і англій
Newfoundland. In the 16th century Jacques Carter, ських рибалок. У 16 столітті Жак Катер, французь­
the French navigator, explored the кий мореплавець, досліджував ріку
Saint Lawrence River, and later Святого Лаврентія, і пізніше з’яви­
French colonies were set up. The long struggle for Canadian terri­ лися французькі колонії. Тривала боротьба за канадські тери­
tories between England and France торії між Англією і Францією закінчи­
finished in 1763 after the Seven­Years’ лася в 1763 році, після Семирічної
War. The whole Canada was proclaimed війни. Уся територія Канади була оголоше­
a British possession. Only some minor parts of the country на власністю Британії. Тільки деякі частини країни залиши­
remained French. After the War of American Inde­ лися французькими. Після Війни за незалежність Аме­
pendence a lot of English colonists рики багато англійських колоністів
immigrated to Canada. In 1837 there were rebellions in both емігрували у Канаду. У 1837 році в обох частинах країни
parts of the country. The English and French settlers відбувалися повстання. Англійські і французькі поселенці
wanted to have the government and хотіли мати власний уряд і державу.
the state of their own. At last, in 1867, after long discussions,
Зрештою, у 1867 році, після трива­
a federation was formed out of four лих обговорень, чотири провінції
provinces. Later the rest of the provinces joined сформували федерацію. Пізніше й інші провінції приєднали­
this federation. Thus 1867 is considered to be the ся до федерації. Таким чином, 1867 рік вважається
birth year of the modern state of роком народження сучасної держа­
Canada. But only after World War I Canada be­ came more independent. ви Канада. Але тільки після першої світової війни Канада стала більш незалежною.
Vocabulary:
tribe [tra?b] — плем’я settler [´setl3] — поселенець
Jacques Carter[´d40k3s ´k%:t3] — discussion [d?s´k26n] — обміркову-
Жак Катер вання
the Saint Lawrence River[s3nt´l1:r3ns possession [p3´ze6n] — власність
´r?v3] — ріка Святого Лаврентія rebellion [r?´belj3n] — повстання
20 Canada l
Questions:
1. Who was Canada populated by before the 15th century? 2. Who discovered the island of Newfoundland? 3. Who explored the Saint Lawrence River? 4. When was Canada founded? 5. When did Canada become more independent?
l Political System of Canada l Політична система канади
Canada is an independent federal par­ Канада — незалежна федеративна
liamentary state. The Queen of Great Britain, Elizabeth парламентська держава. Королева Великобританії, Єлиза­
II, is the official head of the state, but вета II, є офіційним главою держа­
the Governor General acts as her ви, але як її представник діє гене­
representative. Canada combines the American рал­губернатор. Канада сполучає американську
federal form of government with the федеральну форму правління з бри­
British cabinet system. As a federation, Canada is made up of танською кабінетною системою. Як федерація Канада складається
ten provinces and two territories. Canadian central government in з десяти провінцій і двох територій. Канадський центральний уряд
Ottawa represents all the peoples of в Оттаві представляє всі народності
Canada. Each province has its own Канади. У кожній провінції є свій уряд і пар­
government and parliament. Parliament of Canada consists of two ламент. Парламент Канади складається
houses, the Upper House called the з двох палат: верхньої палати — се­
Senate, and the Lower House called нату — і нижньої палати, так званої
the House of Commons. The Senate has 104 members. Senators are appointed by палати громад. Сенат складається з 104 членів. Сенатори призначаються генерал­
the Governor General on the губернатором за рекомендацією
recommendation of the Prime Minister. The Senate has less power than the прем’єр­міністра. Сенат має меншу владу, ніж палата
House of Commons. Members of the House of Commons громад. Члени палати громад обираються
are elected for a term of five years. The cabinet system of Canada unites the терміном на 5 років. Кабінетна система Канади поєднує
legislative and the executive branches. The Prime Minister and the Cabinet законодавчу і виконавчу галузі влади. Прем’єр­міністр і Кабінет
are usually members of the House є членами палати громад, що
of Commons, which is the highest являє собою вищу владу в уряді.
l канада 20
The Cabinet consists of 20 or more mi­ nisters, chosen by the Prime Minister from leaders of the majority party in the House of Commons. Today most of the Governor General’s powers have disappeared and he follows the directions of the Cabinet. The two leading political parties inCanada are the Progressive Conservative Party and the Liberal Party. The New Democratic Party is also rather influential. The Constitution of the country was only adopted in 1982. Кабінет складається з 20 чи більш міністрів, обраних прем’єр­мініст­ ром з лідерів партії більшості в па­ латі громад. Сьогодні генерал­губернатор утра­ тив велику частину повноважень, і він дотримується вказівок Кабінету. Дві ведучі політичні партії Канади — це Прогресивна консервативна партія і Ліберальна партія.
Нова демократична партія також до­ сить впливова. Конституція країни була прийнята тільки в 1982 році.
Vocabulary:
federal [´fed3r3l] — федеральний Senate[´sen?t] — Сенат
the Governor General [93 ´g2v3n3 province [´pr5v?ns] — провінція
´d4en3r3l] — генерал-губернатор to disappear [d?s´3p?3] — зникати
Elizabeth II[?´l?z3b37] — Єлизавета II influential [´?nflu3n6?3l] — впливовий
Questions:
1. Who is the head of the country? 2. Where is the government situated? 3. How many provinces are there in Canada? 4. What does Parliament of Canada consist of? 5. How many leading political parties are there in Canada nowadays?
l Canadian Cities and Towns l Великі і малі міста канади
Before the colonization the Ottawa re­ gion was an Indian trading centre. The name of the city comes from the Indian word meaning “trade”. For a very long time Ottawa was a fur­ trading centre. The suburbs of the city house different industrial factories: electronic enterprises, food­ processing factories, paper mills and others. Ottawa is a city of bridges. There are more than 20 bridges in the city. Ottawa is famous for its walks, along which about a million of tulips bloom in spring. Toronto, one of the largest cities, is the home of leading banks and corpo­ rations. It is the major industrial centre of the country. Toronto is a port on Lake Ontario, one of the Great Lakes. Another huge port of Canada is Mon­ treal, situated on the St Lawrence River. More than 5000 freight ships come to that port every year. Three universities are situated in the city. It is also one of the shopping and cul­ tural centres of the country. Vancouver is a garden city. It is a very picturesque city, which lies between snow­capped mountains and an ocean bay in the west of Canada. It is the largest port on the Pacific coast and the centre of Canadian trade. До колонізації Оттава була індій­ ським торговим центром. Назва міста походить від індійсько­ го слова, що означає «торгівля». Тривалий період часу Оттава була центром торгівлі хутром. У передмісті столиці знаходяться різні підприємства електронної про­ мисловості, харчові комбінати, папе­ рові фабрики й інші.
Оттава — це місто мостів. У місті більше 20 мостів.
Оттава відома своїми алеями, уздовж яких навесні цвітуть мільйо­ ни тюльпанів. Торонто, одне з найбільших міст,— місцерозташування ведучих банків і корпорацій. Це головний промисловий центр країни. Торонто — це порт на озері Онтаріо, одному з Великих озер. Ще один великий порт Канади — Монреаль — розташований на ріці Святого Лаврентія. Понад 5000 вантажних кораблів за­ ходять сюди щорічно. У місті знаходиться три універ­ ситети. Це також один з торгових і культур­ них центрів країни. Ванкувер — місто садів. Це дуже мальовниче місто, що ле­ жить між засніженими вершинами й океанською затокою на заході Канади. Це найбільший порт на тихоокеан­ ському узбережжі і центр канад­ ської торгівлі.
l канада 211
Vocabulary:
picturesque [´p?kt63resk] — мальовничий snow-capped [´sn3\ засніжений (шпиль) ´ k0pt] —
major [´me?d43] — головний Montreal[m5ntr?´1:l] — Монреаль
descendant [d?´send3nt] — нащадок St Lawrence River[se?nt´l1:r3ns
electronic enterprises [el?kt´r5n?k ´r?v3] — ріка Святого Лаврентія
´ent3pra?z?z] — підприємства електронної промисловості Vancouver[v0n´ku:v3] — Ванкувер
Questions:
1. What is the capital of Canada? 2. Where is Ottawa situated? 3. What are the main cities and towns in Canada? 4. What is the major industrial centre of the country? 5. What are the hugest ports in Canada?
l The Ukrainian Diaspora in Canada l Українська діаспора в канаді
The term “diaspora” means those Ukrainians who reside abroad. Nowadays every third Ukrainian lives beyond Ukraine. The greatest number of people of the Ukrainian origin (almost 2 million) live in the USA; one million people live in Canada and half a million live in Poland and Romania. The first Ukrainians came to Canada on the 7th of September, 1891. They were Ivan Pylypiv and Vasyl Je­ lenyak from the village of Nebylin. Their life in this country was very difficult because they were often discriminated and exploited. These first immigrants were illiterate Ukrainian peasants and they mostly went in for farming. Термін «діаспора» означає тих ук­ раїнців, що проживають за кордоном. На сьогодні кожен третій українець живе за межами України. Найбільше число людей українсько­ го походження (майже 2 мільйони) живе в США; один мільйон чоловік живе в Канаді і півмільона живе у Польщі і Румунії. Перші українці прибули до Канади 7 вересня 1891 р. Це були Іван Пилипов і Василь Желе­ няк із села Небилин. Їхнє життя в цій країні було дуже важ­ ким, тому що вони часто піддавали­ ся дискримінації й експлуатації. Ці перші іммігранти були непись­ менними українськими селянами, і вони головним чином займалися сільським господарством. Другі і треті хвилі складалися з більш освічених людей, що почали працювати в різних галузях канад­ ської економіки.
The second and third waves consisted of better educated people, who began to work in various sectors of Canadian economy.
212 Canada l
The last wave of the Ukrainian immi­ grants to Canada are well educated people, who have graduated from colleges and universities. So they work in business or industry, services or universities. Остання хвиля українських іммі­ грантів у Канаду — добре осві­ чені люди, що закінчили коледжі й університети. Тому вони займаються бізнесом чи працюють у промисловості, у сфері послуг чи університетах. Канадські українці намагаються збе­ регти свої культурні традиції. Існує багато українських церков, аматорських художніх груп, центрів спілкування і музеїв, що зберігають українську культурну спадщину. Українська мова викладається в 12 університетах і в деяких школах. У країні також є кілька українських видавництв. У Канаді є пам’ятники таким видат­ ним українцям, як Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко і Василь Стефаник. Українське співтовариство в Ка­ наді — одна з найбільших і добре організованих громад у країні.
The Canadian Ukrainians try to pre­ serve their cultural traditions. There are many Ukrainian churches, amateur art groups, community centres and museums, which preserve Ukrainian cultural legacy. The Ukrainian language is taught at 12 universities and at some schools. There are several Ukrainian publishing houses in the country, too. In Canada there are monuments to such prominent Ukrainians as Taras Shevchenko, Lesya Ukrainka, Ivan Franko and Vasyl Stephanyk. The Ukrainian community in Canada is one of the largest and best organized communities in the country.
Vocabulary:
community [k3´mj\n?t?] — громада to preserve [pr?´z-:v] — зберігати
community centre [k3´mj\n?t? to be discriminated
´sent3] — клуб [d?skr?m?´ne?t?d] — зазнавати дискримінації
amateur art group [´0m3t3] — група
художньої самодіяльності to be exploited [?k´spl1?t?d] —
publishing house [´p2bl?6?8 ha\s] — зазнавати експлуатації
видавництво prominent [´pr5m?n3nt] — видатний
legacy [´leg3s?] — спадщина illiterate [?´l?t3r3t] — неграмотний
Questions:
1. Who were the first Ukrainians that came to Canada? 2. Why was their life difficult? 3. What do the Canadian Ukrainians try to preserve? 4. What do you know about the Ukrainian community in Canada?
VI. aUSTraLIa (аВСТраЛія)
l australia l австралія
Australia, or the Commonwealth of Australia, as it is officially called, is situated on the island continent. It also occupies the Island of Tasmania and some minor islands round the coast of the continent. It is a highly developed industrial­ agrarian country. Its area is about 8 million km Австралія, чи Австралійський союз, як він офіційно називається, розта­ шована на острівному континенті. Вона також займає острів Тасманія і ряд маленьких островів, розташова­ них уздовж узбережжя континенту. Це високорозвинена промислова і сільськогосподарська країна. Її площа близько 8 млн км
2 . 2 .
It is the only state in the world that occu­ pies the territory of a whole continent. The capital of Australia is Canberra, which became the capital only in 1927. From 1787 to 1867 Australia was a place where criminals were sent from Britain. That is why the official language of Australia is English. Almost one half of Australian territory is occupied by deserts and semideserts. For quite a long period of time it was thought to be useless for economic development. But it is rich in coal, iron ore, bauxites, uranium, lead and many other mineral resources. For almost a century the production and export of sheep wool was the basis of the economy of the country. Now the most important industries are oil, chemical, ore mining, radioelectronics, and food industry. Це єдина держава у світі, що займає цілий континент. Столиця Австралії — Канберра, яка стала нею тільки в 1927 році. З 1787 по 1867 рік Австралія була місцем, куди засилалися злочинці з Великобританії. Тому в Австралії офіційною мовою є англійська. Майже половину австралійської тери­ торії займають пустелі і напівпустелі. Довгий час країна вважалася непри­ датною для економічного розвитку.
Але вона багата на вугілля, залізну руду, боксити, уран, свинець і вели­ ку кількість інших корисних копалин. Протягом сторіччя виробництво й експорт овечої вовни були осно­ вою економіки країни. Зараз найбільш важливими галу­ зями промисловості є нафтова, хімічна, гірничодобувна, радіоелект­ ронна і харчова. Країна експортує сільськогоспо­ дарську продукцію і сировину. Щодо природи, то звичайнісіньки­ ми деревами для Австралії є евка­ ліпт і австралійська акація, чи мімо­ за, — національна емблема країни.
The country exports agricultural prod­ ucts and raw materials. As for the nature, the commonest trees of Australia are the eucalyptus and the Australian acacia or mimosa, the national emblem of the country.
21 australia l
Such unusual animals as a kangaroo or a koala­bear originate from Australia. Australia is one of the most unusual and exotic countries of the world. A significant feature of modern Austra­ lian society is the representation of a lot of cultures drawn from many lands by its people. Historically part of the British Empire and now a member of a Commonwealth of Nations, it is a relatively prosperous and independent nation. Батьківщиною таких незвичайних тварин, як кенгуру і ведмідь коала, також є Австралія. Австралія — одна із найбільш незви­ чайних і екзотичних країн світу. Важливою рисою сучасного австра­ лійського суспільства є представниц­ тво безлічі культур, принесених на континент різними народностями. Історично — частина Британської імперії, а тепер член Співдружності Націй, Австралія є процвітаючою і незалежною нацією.
Vocabulary:
Tasmania[t0z´me?n?3] — Тасманія Commonwealth of Australia
Canberra[´k0nb3r3] — Канберра [´k5m3nwel7] — Австралійський союз
British Empire[´br?t?6 ´empa?3] —
Британська імперія oil industry [´1?l ´?nd2str?] — наф-
useless [´ju:sl3s] — непридатний това промисловість
Questions:
1. What is the official name of Australia? 2. Where is it situated? 3. What kind of country is it? 4. What is the national emblem of the country? 5. What are the famous animals of Australia?
l Geographical Position of australia l Географічне положення австралії
Australia occupies the continent of Australia, which lies south­east of Asia and the island of Tasmania with a number of small islands. It is washed by the Timor Sea in the north, by the Coral and Tasman Seas in the east, and by the Indian Ocean in the south and west. Australia is the most droughty continent on the earth. About one half of its territory is Австралія займає континент Австра­ лію, розташований на південному сході від Азії, і острів Тасманію з ря­ дом маленьких островів. Вона омивається Тиморським мо­ рем на півночі, Кораловим і Тасма­ новим морями на сході й Індійським океаном на півдні і заході. Австралія — найпосушливіший кон­ тинент у світі. Близько половини її території займа­
occupied by deserts and semideserts. ють пустелі і напівпустелі.
l австралія 21
It is also the land of great plains. The main part of Australia lies in Це також країна великих рівнин. Основна частина Австралії лежить
tropics. Southwestern parts of the country are у тропіках. Південно­західні частини країни
situated in subtropics. December, January and February are розташовані у субтропіках. Грудень, січень і лютий — літні міся­
summer months in Australia. The average summer temperature there ці в Австралії. Середня літня температура — від
is from 20 to 30 degrees above zero. Winter comes in June, July and 20 до 30 градусів вище нуля. Зима триває червень, липень і сер­
August. Then the average temperature is from пень. Тоді середня температура — від
12 to 20 degrees above zero. Droughts are common in Australia. The rainfall in the country is rather 12 до 20 градусів вище нуля. Посухи звичайні для Австралії. Кількість опадів у країні невелика,
small, and that’s why a special plan тому був розроблений спеціальний
was worked out for irrigation of plains. The largest rivers in Australia are the план по іригації рівнин. Найбільші ріки Австралії — Дарлінг
Darling and the Murray. In the middle part of Australia there і Мюррей. У середній частині Австралії роз­
are salt lakes, such as Lake Eyre and ташовані солоні озера — Ейр і Тор­
Torrence. Australia is an agricultural country. ренс. Австралія — сільськогосподарська
країна. В Австралії добре розвинуте тварин­
Cattle­breeding is highly developed in
Australia. It exports sheep wool, wheat, meat, ництво. Вона експортує овечу вовну, пшени­
butter and cheese, and raw materials. Its major partners are Japan, the USA and Great Britain. цю, м’ясо, олію і сир, сировину. Її основними партнерами є Японія, США і Великобританія.
Vocabulary:
plain [ple?n] — рівнина the Darling[´d%:l?8] — р. Дарлінг
Asia[´e?63] — Азія the Murray[´m2r?] — р. Мюррей
the Timor Sea[t?´m1: ´si:] — Lake Eyre[´e3r] — озеро Ейр
Тиморське море Torrance[´t5r3ns] — Торренс
Questions:
21 australia l
l Climate and nature of australia l клімат і природа австралії
Australia is situated to the southeast of Asia. It is washed by the Timor Sea in the north, by the Coral and Tasman Seas in the east, and by the Indian Ocean in the south and west. Australia is the most droughty continent in the earth. It is an extremely hot country. Summer months are December, January and February. The average summer temperature is from 20 to 30 degrees above zero. Winter months are June, July and Au­ gust. The average winter temperature is from 12 to 20 degrees above zero. The most part of the territory lies in tropics. Its southwestern territories lie in subtropics. As droughts are rather common and the amount of rainfall is rather small there are not many rivers in Australia. The largest rivers are the Darling and the Murray. The isolation of Australia from other continents explains much of the unusualness of Australian plant and animal life. There are forests in the southern and eastern parts of the country. The commonest tree of Australia is the eucalyptus. In the drier areas there is the Australian acacia or mimosa. In those areas one can also find strange bottle trees. Австралія розташована на півден­ ний схід від Азії. Вона омивається Тиморським мо­ рем на півночі, Кораловим і Тасмано­ вим морями на сході та Індійським океаном на півдні і заході. Австралія — найпосушливіший кон­ тинент на землі. Це дуже жарка країна. Літніми місяцями є грудень, січень і лютий. Середня літня температура — від 20 до 30 градусів вище нуля. Зимові місяці — червень, липень і серпень. Середня зимова температура — від 12 до 20 градусів вище нуля. Велика частина території лежить у тропіках. Її південно­західна частина знахо­ диться у субтропіках. Через те, що посухи дуже часті і кількість опадів досить невелика, в Австралії небагато рік. Найбільші ріки — Дарлінг і Мюррей.
Віддаленість Австралії від інших континентів багато в чому пояснює незвичайність австралійських рос­ лин і тварин. У південних і східних районах країни є лісові масиви. Звичайнісінькі дерева в Австра­ лії — евкаліпти. У більш посушливих частинах рос­ туть австралійські акації, чи мімози. У цих районах можна також побачи­ ти пляшкові дерева.
They preserve water in their trunks. Вони зберігають воду у своїх стовбу­
рах. Австралійські тварини також дуже
Australian animals are also very unu­
sual. Among them there are kangaroos, незвичайні. Серед них — кенгуру, качкодзьоб,
duck­bills, koala­bears, and others. Nine tenth of animal species of Australia do not exist in other parts of the world. ведмідь коала й інші. Дев’ять десятих видів тварин Авст­ ралії не існує в інших частинах світу.
Vocabulary:
isolation [´a?s3´le6n] — віддаленість, eucalyptus [ju:k3´l?pt3s] — евкаліпт
ізоляція acacia[3´ke?63] — акація
trunk [tr28k] — стовбур species[´spi:6i:z] — рід; різновид
Questions:
1. How many seas is Australia washed by? 2. What are winter and summer months in Australia? 3. What is the average summer and winter temperature? 4. What are the longest rivers? 5. What are the commonest trees in Australia?
l new Zealand — the Country of Long White Clouds l нова Зеландія — країна довгих білих хмар
New Zealand, an independent state and Нова Зеландія, незалежна держава
a member of the Commonwealth, is і член співдружності держав, розташо­
situated to the south­east of Australia. It’s a country consisting of two large вана на південному сході Австралії. Країна складається з двох великих
islands. The first to settle here were the Maoris. It was about 1000 years ago. Maoris is a Polynesian people. And the British came here at the end островів. Першими тут оселилися маорі. Це було 1000 років тому. Маорі відносяться до полінезійців. Наприкінці 19 сторіччя сюди при­
of the 19th century. “The Aurora” was the first British ship йшли британці. «Аврора» — перший британський ко­
to come to New Zealand. The British waged real wars on the рабель, що завітав до Нової Зеландії. Британці вели справжні війни
Maoris. Thousands of the Maoris were killed, but their culture survived. Beautiful songs and dances are as old as the Maori people itself. з маорі. Тисячі маорі були вбиті, але їхня культура вижила. Красиві пісні і танці такі ж старі, як народ маорі.
21 australia l
Smoke and steam are characteristic Характерні риси Нової Зеландії —
features of New Zealand. They come from volcanoes and geysers. That’s why the Maoris called New Zea­ дим і пара. Вони виходять з вулканів і гейзерів. От чому маорі назвали Нову Зелан­
land the country of long white clouds. So earthquakes are common here. Sometimes they have several quakes дію країною довгих білих хмар. Землетруси тут звичні. Іноді кілька разів на день відбуваєть­
a day. Now the forests are very thick and al­ ся тремтіння землі. Ліси зараз тут дуже густі і завжди зе­
ways green because of the climate. It never gets too hot in summer and лені, тому що клімат сприяє цьому. Улітку ніколи не буває спекотно, і не­
there are no frosts in winter. The mountain stream is also very un­ має великих морозів узимку. Гірський потік тут дуже незвичай­
usual. Water is ice­cold near one of its banks ний. Крижана вода біля одного берега
and is boiling hot near the other. On the pastures one can see many і кипляча біля іншого. На пасовищах можна бачити овець.
sheep. This small country holds the second
Ця маленька країна займає друге
place in the world in wool production. Tourists like to see unusual місце у світі з виробництва вовни. Туристи люблять спостерігати тут
phenomena here. They are shown a kiwi. It’s a bird you only find in New незвичайні явища. Їм показують ківі. Цього птаха можна бачити тільки
Zealand. It has no wings and its feathers are у Новій Зеландії. У нього немає крил, а пера нагаду­
like hair. New Zealand has put it on its national ють вовну. Національна емблема Нової Зелан­
emblem. There are four large towns in New дії — ківі. У Новій Зеландії є чотири великі
Zealand. One of them is Wellington and it is the міста. Одно з них — Уеллінгтон, він же
capital of this country. It was built by the British. є столицею країни. Місто було побудовано британцями.
Vocabulary:
Maoris[´ma\r?z] — маорі Commonwealth [´k5m3nwel7] —
Polynesian[p5l?´ni:z?3n] — співдружність
полінезійський to settle [´setl] — засновуватися,
The Aurora[5´r3\r3] — Аврора оселятися
l австралія 21
feature [´f?:t63] — особливість geyser [´ge?z3] — гейзер earthquake [´3:7kwe?k] — землетрус
features [´f?:t63z] — відмінні риси
Questions:
1. Where is New Zealand situated? 2. What is the capital of New Zealand? 3. Why did the Maoris call this country the country of long white clouds? 4. What is unusual in the nature of New Zealand? 5. What is a kiwi like?
l Outstanding Historical events of australia l Видатні історичні події австралії
Geologically Australia is the most an­ cient of the continents. But for many centuries it was marked on the maps as “terra incognita”. The first man who reached the Aus­ tralian coasts was Willem Jansz, a Dutch seaman. He landed on the northern coast of the continent in 1606. The northern and western coasts were investigated by the Dutch in the 17th century. The sailors named the continent New Holland. In 1770 James Cook, a British navigator, reached the coasts of Australia. He was the first to investigate Australia and named a lot of its mountains and bays. The beginning of the British colonization of Australia was connected with the loss of the thirteen American colonies during the War of Independence. The British government lost the right to send criminals from England to North America. The loss was compensated by seizing new territories. Австралія геологічно найстаріший континент. Багато сторіч вона позначалася на картах як «непізнана земля». Першою людиною, що досягла бе­ регів Австралії, був Вільям Янц, гол­ ландський мореплавець. Він висадився на північному узбе­ режжі континенту в 1606 році. Північне і західне узбережжя були обстежені голландцями в 17 сто­ літті. Моряки назвали континент Новою Голландією. У 1770 році Джеймс Кук, британ­ ський мореплавець, досяг берегів Австралії. Він першим досліджував Австралію і дав назви багатьом горам і затокам. Початок британської колонізації Австралії був пов’язаний із втратою тринадцяти американських колоній під час Війни за незалежність. Британський уряд втратив право ви­ силати злочинців з Англії у Північну Америку. Втрату компенсували захопленням нових територій.
The first group of criminals arrived Перша група засуджених прибула
in Australia in 1787 and founded в Австралію в 1787 році і заснувала
a settlement named Sydney. And only in 1793 the first group of поселення, назване Сідней. І тільки в 1793 році перша група по­
settlers who were not convicts came селенців, що не були ув’язненими,
to Australia. The 50s of the 19th century were the прибула до Австралії. 50­ті роки 19 століття стали поворот­
turning point in the history of Australia. The deposits of gold were found then, ним моментом в історії Австралії. Тоді були відкриті родовища золота,
and it led the country to the rapid і це привело країну до швидкого еко­
economic development. Till that time Australia had held the номічного розвитку. До цього часу Австралія займала
first place at the world wool market. перше місце на світовому ринку з ек­
спорту вовни. З тих пір у країні почала розвивати­
Since that time the industry started to
develop in the country. The discovery of gold also led to ся промисловість. Відкриття золота також привело до
a large wave of immigrants to the припливу іммігрантів у країну.
country. In 1900 the British colonies got the
У 1900 році британські колонії діс­
rights of states. In 1901 they united in a single state. тали права штатів. У 1901 році вони об’єдналися в єди­
ну державу. Це було початком сучасної Авст­ ралії.
That was the beginning of the modern Australia.
Vocabulary:
geological [d4?:3u´l5d4?k3l] — James Cook[´d4e?ms´k\k] — Джеймс
геологічний Кук
to reach [r?:t6] — досягати investigate [?n´vest?ge?t] —
Willem Jansz[´w?l3m ´d40nts] — досліджувати
Вільям Янц criminal [´kr?m?n3l] —
Dutch[d2t6] — голландський осуджений, злочинець
to land [l0nd] — висадитися
Questions:
l австралія 221
l Political System of australia l Політична система австралії
Australia is a constitutional monarchy, with the Queen of Great Britain at its head. It consists of six states and two terri­ tories. The queen is represented by the Gov­ ernor General, who is appointed by the Australian government. The Governor General appoints mem­ bers of the Executive Council, his advi­ sory cabinet. The main legislative body in the country is Federal Parliament. It consists of the Queen, the Senate and the House of Representatives. The members of the Senate are elected for a six­year term. There are ten senators from each state and two from each territory in the Senate. The House of Representatives is elected by general direct vote for a three­year term. The executive power belongs to the queen and the government. It is headed by the Prime Minister. The ministers are chosen from mem­ bers of Parliament and the Executive Council. There are two major political parties in Australia: the Australian Labour party and a coalition of the Liberal and the Agrarian parties. Till the 1930s Australia mostly de­ pended upon Great Britain in its political affairs. But in 1931 Australia became fully in­ dependent from Great Britain. Австралія — конституційна монар­ хія з королевою Великобританії на чолі держави. Вона складається із шести штатів і двох територій. Представником королеви є гене­ рал­губернатор, що призначається урядом Австралії. Генерал­губернатор призначає членів виконавчої ради, його до­ радчого кабінету. Основний законодавчий орган краї­ ни — федеральний парламент. Він складається з королеви, сенату і палати представників. Сенатори обираються терміном на 6 років. У Сенат обираються десять депу­ татів від кожного штату і два — від кожної території. Палата представників обирається загальним прямим голосуванням терміном на три роки. Виконавча влада належить королеві й урядові. Його очолює прем’єр­міністр. Міністри обираються з членів парла­ менту і Виконавчої Ради.
Vocabulary:
Governor General[´g2v3n3 Agrarian Party[3g´re3ri:3n
´d4en3r3l] — генерал-губернатор ´p%:t?] — аграрна партія
Executive Council[?g´zekj\t?v ´ka\ direct vote [´d?r3kt ´v3\t] — пряме
ns?l] — виконавчий комітет голосування
Labour Party[´le?b3 ´p%:t?] — political affairs [´p5l?t?k3l 3´fe3z] —
лейбористська партія політичні справи
Questions:
1. What is the political system of Australia? 2. How many states are there in it? 3. Who is the head of the country? 4. What is the main legislative body in the country? What does it consist of?
l australian Cities and Towns l Великі і малі міста австралії
The capital of Australia, Canberra, is a young and comparatively small city. It was founded in the 20th century and now has a population of about 260 000 people. The centre of Canberra is a small hill. Столиця Австралії Канберра — мо­ лоде і порівняно невелике місто. Воно було засноване у 20­му сто­ річчі, і його населення зараз скла­ дає близько 260 000 чоловік. У центрі Канберри знаходиться не­ великий пагорб. Кілька вулиць беруть початок бі­ ля цього пагорба. Особливого зачарування Канберрі додає штучне озеро, що знаходить­ ся у центрі міста. У західній частині озера знаходить­ ся фонтан висотою 100 метрів. Уночі потужні вогні підсвічують воду. Це фонтан капітана Кука, одна з основ­ них визначних пам’яток Канберри. Ще одна визначна пам’ятка — Ме­ моріальний військовий музей. Будинок Австралійської Академії наук дуже незвичайний за фор­ мою — він схожий на величезну пе­ ревернену чашу. Мельбурн — друге за величиною місто Австралії.
Several streets run from that hill.
Special charm is given to Canberra by an artificial lake in the centre of the city. A fountain more than 100 metres high is in the western part of the lake. At night powerful lights illuminate the water. It is the Captain Cook Fountain, one of the main places of interest in Canberra. Another one is a memorial military mu­ seum. The building of the Australian Academy of Sciences is quite unusual in form — it is like a huge overturned bowl. Melbourne is the second largest city in Australia.
l австралія 223
It was the capital of the country till 1927 and now is the centre of Australian business world. It is also one of the largest ports in the country. Melbourne is a beautiful city with numerous skyscrapers, straight boul­ evards and large parks and gardens. Він був столицею країни до 1927 року і зараз є центром ділового життя Австралії. Це також один із найбільших портів країни. Мельбурн — красиве місто з вели­ кою кількістю хмарочосів, прямими бульварами і великими парками і садами. Одна з визначних пам’яток Мельбур­ на — це будинок капітана Кука, відо­ мого британського мореплавця. Сідней — найбільше і найстаріше місто Австралії. Він був першим британським посе­ ленням. У Сіднеї знаходяться найстаріший ботанічний сад і зоопарк країни. Одна з головних визначних пам’яток міста — відомий міст через бухту порту Джексон. Ще одна визначна пам’ятка — Опер­ ний театр, який за формою нагадує великі білі черепашки. З трьох сторін він оточений морем.
One of Melbourne’s places of interest is the house of Captain Cook, the famous British navigator. Sydney is Australia’s largest and oldest city. It was the first British settlement.
Sydney has the oldest in the country botanical gardens and the Zoo. One of the main places of interest of the city is the famous bridge over the Bay of Port Jackson. Another one is the Opera House, which resembles large white shells in form. It is surrounded by the sea on three sides. Sydney is the city of three universities.
Сідней — це місто трьох універси­ тетів.
Vocabulary:
Canberra[´k0nb3r3] — Канберра overturned [´3\v3´t-:nd] —
comparatively [k3m´per3t?vl?] — перевернутий
порівнюючи boulevard [´bu:l3w%:d] — бульвар
several [´sev3r3l] — декілька Melbourne[´melb3n] — Мельбурн
charm [t6α:m] — зачарування Sydney[´s?dn?] — Сідней
bowl [ba\l] — чаша
Questions:
VII. aBOUT MySeLF (ПрО СЕбЕ)
l My Biography l Моя біографія
Let me introduce myself. My full name is Natalya Nickolayevna Ivanova, though it sounds rather pom­ pous for a girl of my age. I was born on the 7th of May, 1985, in the village of Bakino, Chutovo district, the Poltava Region. Two years ago our family moved to Poltava where I live now together with my parents. I was born in the family of the office­ workers. I am an only child in the family. As my mother had no possibility to be a housewife I had to be taken to a nursery when I was not more than two years old. I don’t remember that time at all. Anyhow, I can remember quite well how much I hated going to the nursery when I was three or four. Дозвольте представитися. Моє повне ім’я — Наталя Микола­ ївна Іванова, звичайно, це звучить надто солідно для дівчини мого віку. Я народилася 7 травня 1985 року в селі Бакино Чутівського району Полтавської області. Два роки тому наша родина переїха­ ла у Полтаву, де я зараз живу зі свої­ ми батьками. Я народилася у родині службовців.
Я єдина дитина в родині. Оскільки в мами не було можливості бути домогосподаркою, мене зму­ шені були віддати в ясла, коли мені не виповнилося ще і двох років. Я зовсім не пам’ятаю того часу. Проте я досить добре пам’ятаю, як сильно я ненавиділа ходити у ди­ тячий садок, коли мені було три чи чотири роки. І зовсім не від того, що з дітьми по­ гано поводились. Мені здається, для дитини це за­ надто рано бути відірваною від матері. Зараз я учениця 11 класу загально­ освітньої школи. Я закінчую школу цього року і хочу вступити до університету. Саме тому мені доводиться ретель­ но учитися. Я беру активну участь у громадсько­ му житті школи, відвідую спортивні секції і предметні гуртки. Мої улюблені предмети — англійська мова, російська мова і література.
It was not because the children were ill treated there. I guess it’s just too early for any child of this age to be taken away from his mother. Now I’m a pupil of the eleventh form of a secondary school. I am finishing school this year and I want to enter the University. That is why I have to study twice as hard as an ordinary pupil. I take an active part in social life, attend sport sections and subject clubs. My favourite subjects are English, Russian and Literature.
l Про себе 22
I have nothing against Natural Я нічого не маю проти природничих
Sciences and Maths, but somehow наук і математики, але вони мені
they seem of less importance to me. I am always very busy, but when I’m здаються менш важливими. Я завжди дуже зайнята, але коли
free I’m fond of reading. My favourite writers are Ernest я вільна, люблю читати. Мої улюблені письменники — Ер­
Hemingway, Alexey Tolstoy, Michail нест Хемінгуей, Олексій Толстой,
Bulgakov. You see, my biography isn’t long. Михайло Булгаков. Як бачите, моя біографія не дуже на­
сичена подіями. Я сподіваюся, що моя мрія збудеть­
I hope my dream will come true and I’ll
become a student. If I fail my exams I’ll be very upset, but ся і я стану студенткою. Якщо я «провалю» іспити, я дуже за­
next year I’ll try to enter the University again. смучусь, але в наступному році спро­ бую вступити до університету знову.
Vocabulary:
to introduce [?tr3´dju:s] — відре- ocial life [´s3\6?3l la?f] — суспільне
комендовуватися життя
to remember [r?´memb3] — sto be busy [´b?z?] — бути зайнятим
пам’ятати dream [dr?:m] — мрія
Questions:
1. What is your name? 2. Where were you born? 3. What are your favourite subjects? 4. Who are your favourite writers? 5. What do you want to be?
l about Myself l Про себе
My name is Victor. My surname is Ivanov. I was born on April 7, 1987 in Kharkiv. Мене звати Віктор. Моє прізвище Іванов. Я народився 7 квітня 1987 року
в місті Харкові. Мої батьки — службовці. Я єдина дитина в родині. Я учень 9 класу загальноосвітньої
My parents are office­workers. I am an only child in the family. I am a pupil of the ninth form of
a secondary school. After leaving school I’ll try to enter the Medical University. школи. Після закінчення школи я спробую
вступити до медичного університету.
22 about Myself l
I think, the profession of a doctor is very interesting and useful to people but it is not easy, of course. I’m fond of chemistry and biology and I know these subjects are important to learn for entering the institute. I don’t have much free time but I have a hobby. My hobby is drawing. I like to draw since my childhood. Мені здається, що професія лікаря дуже цікава і корисна людям і, зви­ чайно, нелегка. Мені подобаються хімія і біологія, і я знаю, що ці предмети важливі для вступу до інституту. У мене мало вільного часу, але в ме­ не є хобі. Моє захоплення — це малювання. Я люблю малювати із самого дитин­ ства. Із шести років я малюю скрізь: в альбомі, у записничку, навіть на газетах. Мої улюблені види спорту — фут­ бол і теніс. У мене багато друзів. Вони дуже гарні, і нам подобається проводити час разом. Ми зустрічаємося і розмовляємо, танцюємо, сміємося, слухаємо гарну музику і займаємося усім, що цікаво підліткам. Я щасливий, що в мене прекрасні друзі і гарна родина. Я сподіваюся, що мої мрії збудуться і я стану лікарем.
Since the age of six I’ve been drawing everywhere: in my album, in my note­ books, even on the newspapers. My favourite sports are football and tennis. I have many friends. They are very good and we like to spend our time together. We meet and talk, dance and laugh, lis­ ten to good music and do everything what is interesting for a teenager.
I’m happy to have nice friends and a good family. I hope that my dreams will come true and I’ll become a doctor.
Vocabulary:
surname [´s-:ne?m] — прізвище teenager [´t?:ne?d43] — підліток
secondary school [´sek3nd3r? drawing [´dr1:?8] — малювання
sku:l] — середня школа
Questions:
1. What is your full name? 2. Did you go to the nursery? 3. Tell something about your parents. 4. Do you have a hobby? 5. What do you usually do with your friends?
l Про себе 22
l My Birthday l Мій день народження
I was born on the 2nd of February. This year on my birthday I woke up Я народилася другого лютого. Цього року я прокинулася у свій
early because I was very excited. день народження рано, тому що
була схвильована. Коли я встала, батьки поздоровили
When I got up my parents wished me
happy birthday and gave me their мене з днем народження і подарува­
presents. They gave me a videocassette of my ли подарунки. Вони подарували мені відеокасету
favourite film and a beautiful pullover. з моїм улюбленим фільмом і краси­
вий светр. Я була дуже рада подарункам. Потім я допомогла мамі приготува­
I was very happy to get them. Then I helped Mom to make some
salads and lay the table. At four o’clock I dressed up and did ти салати і накрити на стіл. О четвертій годині я одяглася і зро­
my hair. It was time to welcome my guests. They were all my friends, who came to била зачіску. Підійшов час зустрічати гостей. Вони всі були моїми друзями, що
my birthday party. прийшли на вечірку з нагоди мого
дня народження. Вечірка цілком удалася. Ми танцювали, грали в різні ігри,
The party was a great success. We danced, played different games,
made jokes and, of course, ate all жартували, і, звичайно, їли смачні
the tasty things that my mother had страви, приготовлені мамою.
cooked. Everyone said that they enjoyed them­
Усі говорили, що їм було дуже ве­
selves very much. After the party we went for a walk. This was one of the best birthdays in my life. село. Після вечірки ми вийшли погуляти. Це був один із кращих днів народження у моєму житті.
Vocabulary:
to be excited [?k´sa?t?d] — бути birthday party [´b-:7de? ´pα:t?] —
схвильованим день народження
pullover [´p\l3\v3] — светр
Questions:
1. When were you born? 2. Did you have a party on your birthday? 3. How many guests and relatives were there at your party? 4. What presents did you get? 5. What did you do during your birthday party?
22 about Myself l
l My Family l Моя родина
Our family is neither large nor small. I have a mother, a father and a sister. We all live together in a three­room Наша родина ні велика, ні маленька. У мене є мама, тато і сестра. Ми живемо разом у трикімнатній
flat in one of the industrial districts of квартирі в одному з промислових
Kharkiv. We are an average Ukrainian family. My father Ihor Ivanovych is 45 years районів Харкова. У нас звичайна українська родина. Моєму батькові, Ігорю Івановичу,
old. He is a tall and well­built man with 45 років. Він високий і добре складений чо­
short black hair and grey eyes. ловік з коротким чорним волоссям
і сірими очима. Він працює інженером на великому
He works as an engineer at a big
plant. He likes his work and spends most of заводі. Йому подобається його робота, і він
his time there. By character my father is a quiet man, проводить там багато свого часу. За характером мій батько спокійна
while my mother is energetic and людина, тоді як мама — енергійна
talkative. My mother’s name is Olha Petrivna. She is a teacher of music and plays і говірка. Мою маму звати Ольга Петрівна. Вона — учитель музики і добре грає
the piano well. My mother always has a lot of work to на фортепіано. У моєї мами завжди багато роботи
do about the house and at school. She is a busy woman and we all вдома й у школі. Вона зайнята людина, і ми усі допо­
help her. My sister’s name is Alla. Like our mother Alla has blue eyes and магаємо їй. Мою сестру звуть Алла. Як і в матері, в Алли блакитні очі і ча­
fair hair. She is a very good­looking girl. Alla is three years younger than me. She is a pupil of the 8th form. She does well at school and gets only рівне світле волосся. Вона дуже красива. Алла на три роки молодша за мене. Вона учениця восьмого класу. Вона встигає в школі й одержує
good and excellent marks. Literature is her favourite subject and тільки гарні і відмінні оцінки. Література — її улюблений пред­
she wants to become a teacher, as мет, і вона так само, як і я, хоче ста­
well as I do. Our family is very united. We like to spend time together. ти вчителем. Наша родина дуже дружна. Нам подобається проводити час разом.
l Про себе 22
In the evenings we watch TV, read Вечорами ми дивимося телевізор,
books and newspapers, listen to читаємо книги чи газети, слухаємо
music or just talk about the events of музику чи просто обговорюємо по­
the day. Our parents don’t always agree with дії дня. Наші батьки не завжди згодні з тим,
what we say, but they listen to our що ми говоримо, але вони прислуха­
opinion. All of us like to spend our weekends in ються до нашої думки. Усім нам подобається проводити
the country. We often go to the village where our вихідні за містом. Ми часто їздимо в село, де живуть
grandparents live. They are aged pensioners now, but наші бабуся і дідусь. Вони — пенсіонери похилого віку,
prefer to live in the country. My grand­grandmother is still alive. She lives in my grandmother’s family але воліють жити в селі. Моя прабаба ще жива. Вона живе в родині бабусі і завжди
and is always glad to see us. Her health is poor and she asks us to рада нас бачити. Здоров’я в неї слабке, і вона про­
come and see her more often. I also have many other relatives: сить нас відвідувати її частіше. У мене також багато інших родичів:
uncles, aunts, cousins. дядько, тітки, двоюрідні брати і се­
стри. Ми щасливі, коли ми разом.
We are happy when we are together.
Vocabulary:
industrial district [´?nd2str?3l to prefer [pr?´f-:] — віддавати
´d?str?kt] — промисловий район перевагу
to agree [3´gr?:] — погоджуватися relatives [´rel3t?vz] — родичі
well-built [ ´ wel´b?lt] — гарної статури
Questions:
1. Is your family large or small? 2. Where do you live? 3. What does your mother look like? 4. Do you have a sister or a brother? 5. Do you often visit your grandparents?
l My Parents l Мої батьки
My mother’s name is Olena Vasylivna. She is 37 years old. My father is three years older, he’s 40. Мою маму звуть Олена Василівна. Їй 37 років. Мій батько на три роки старший, йому 40.
230 about Myself l
His name is Serhiy Mykolayovych. They are both doctors. They love their job very much, and Його звуть Сергій Миколайович. Вони обоє лікарі. Вони дуже люблять свою роботу
they spend a lot of time at hospital. Their colleagues and patients respect і проводять багато часу в лікарні. Колеги і пацієнти поважають їх.
them. I am proud of my parents and love
Я пишаюся своїми батьками
them. I would like to spend more time with і люблю їх. Я хотіла б проводити з ними більше
them, but they always seem to be busy. My sister and I do a lot about the часу, але вони майже завжди зайняті. Ми із сестрою робимо багато чого
house. So, when my parents have some free по дому. Тому, коли в батьків з’являється не­
time, we can have fun together. багато вільного часу, ми можемо зай­
нятися чим­небудь цікавим разом. Моя мама грає на піаніно і добре
My mother plays the piano and sings
very well, and my father is an excellent співає, а мій батько — відмінний
story­teller. And they are always ready to under­ stand us. оповідач. А крім того, вони завжди готові зро­ зуміти нас.
Vocabulary:
job [j5b] — робота to respect [r?s´pekt] — поважати
to spend [spend] — витрачати free [fr?:] — вільний
і проводити
Questions:
1. What is your mother’s name? 2. What is your father’s name? 3. What are your parents? 4. Are you proud of your parents? 5. Do you like to spend free time with your parents?
l about My Mother l Про мою маму
My mother’s name is Valentyna Мою маму звуть Валентина Іванівна
Ivanivna Petrenko. She is forty years old. But to my mind she looks much Петренко. Їй сорок років. Але, по­моєму, вона виглядає наба­
younger. My father and I think that she is a very гато молодшою. Ми з татом вважаємо, що вона дуже
beautiful woman. красива жінка.
l Про себе 231
Mom is not tall, but she has a fine figure. Father says she is still as slim as she was in her youth. She also has beautiful hair, long and wavy. My mother is a busy woman. She works as an accountant at a factory. She also has a lot of work to do about the house, though Dad and I try to help her as much as possible. Mom is a very nice person. She has a lot of friends. She is kind, energetic and always ready to help. She has a good sense of humour and is funny to be with. Мама невисока, але в неї красива фігура. Тато говорить, що вона все така ж струнка, як у юності. У неї також дуже красиве волосся, довге і хвилясте. Моя мама зайнята людина. Вона працює бухгалтером на за­ воді. У неї також багато домашніх справ, хоча ми з татом намагаємося якнай­ більше допомагати їй. Мама — дуже гарна людина. У неї багато друзів. Вона добра, енергійна і завжди гото­ ва прийти на допомогу. У неї гарне почуття гумору, і з нею весело.
Vocabulary:
mind [ma?nd] — думка possible [´p5s?bl] — можливий
figure [´f?g3] — постать person [´p-:s3n] — особа, людина
accountant [3´ka\nt3nt] — бухгалтер
Questions:
1. What is the full name of your mother? 2. How old is she? 3. What is she? 4. Can you describe your mother’s appearance? 5. Do you help your mother about the house?
l My Parents’ Working Day l робочий день моїх батьків
My parents are very busy people. My father is a businessman. He is a chief manager in a very big firm. Every day he has a lot of work to do, that’s why he gets up very early, even at weekends. Мої батьки — дуже зайняті люди. Мій батько — бізнесмен. Він керівник у великій фірмі.
Щодня в нього дуже багато робо­ ти, тому він встає дуже рано навіть у вихідні.
232 about Myself l
In the morning he has time only for Ранком у нього є час тільки для лег­
a light breakfast and a hot cup of кого сніданку і чашки гарячої кави.
coffee. Meanwhile he usually looks through the
Тим часом він зазвичай переглядає
newspapers and business magazines. Then he goes to work. His work lasts till six o’clock in the газети і ділові журнали. Потім він іде працювати. Його робота триває до шести годин
evening. Precisely at six everybody leaves the вечора. Рівно о шостій усі залишають уста­
building because my father thinks one нову, тому що мій батько вважає,
should work well in working time. що кожний повинен працювати у ро­
бочий час. Завдяки цьому непорушному пра­
Due to this unbreakable rule
everybody has some time to spend вилу в усіх є час, щоб провести його
with the family. In the evening my father likes to watch з родиною. Увечері мій тато любить дивитися
TV, go to the theatre with my mother телевізор, ходити в театр із мамою чи
or have a nice chat with friends. My mother is a housewife. She worked with computers until the проводити приємні бесіди з друзями. Моя мама — домогосподарка. Вона працювала програмістом до
birth of my younger sister. She has much work about the house народження моєї молодшої сестри. У неї багато роботи по дому, і її дні
and her days are really hard, that’s досить важкі, тому я допомагаю їй,
why I do my best to help her. She’s also just started an evening як можу. Вона також тільки що почала відвіду­
class in computer studies to know вати вечірню школу програмістів,
new technologies. She wants to return to work when my sister goes to school. щоб вивчити нові технології. Вона хоче повернутися на роботу, коли моя сестра піде до школи.
Vocabulary:
busy [´b?z?] — зайнятий precisely [pr?´sa?sl?] — точно
manager [´m0n?d43] — директор housewife [´ha\swa?f] —
meanwhile [´m?:nwa?l] — одночасно домогосподарка
due to [dju:] — завдяки birth [b-:7] — народження
unbreakable [ непорушний ´ 2n´bre?k3bl] — technology [tek´n5l3d4?] — технологія
Questions:
1. Are your parents busy people? 2. What is your father? 3. When does he get up? What does he have for breakfast? 4. When does his working day start? 5. How do you help your parents?
l Про себе 233
l My Parents’ Vacation l Відпустка моїх батьків
After a year of hard work everybody Після року важкої роботи кожному
wants to have a good rest. Most people want to rest in summer хочеться добре відпочити. Більшість людей хоче відпочивати
or in early autumn, but some people влітку чи ранньою осінню, але деякі
have their holidays in winter or in люди проводять відпустку узимку
spring. Some people prefer an active чи навесні. Деякі вважають за краще активний
rest which includes walking tours, відпочинок, що включає в себе похо­
travelling by train, by car or by ди, подорожі на потязі, автомобілі
steamer. They are glad and happy even if their чи пароплаві. Вони раді і щасливі, навіть як­
steamer comes to the next city on що їхній пароплав приходить в інше
a cold rainy night and when they have місто холодної дощової ночі і вони
to wait on the shore till the morning повинні чекати на березі до ранку,
when their excursion starts. Some people find it quite romantic. доки почнеться екскурсія. Деякі люди знаходять це досить ро­
мантичним. Інші відправляються на узбережжя
Others go to the seaside to sunbathe
and swim for hours. They just lie in the sun and relax, or загоряти і плавати годинами. Вони просто лежать під сонцем
play ball games on the yellow sand. і розслаблюються чи грають у м’яч
на жовтому піску. Деякі вважають, що, хоча повітря
Some people think that though the air
is polluted in their town it is quite good забруднене, біля їхніх будинків до­
near their house and choose to have сить добре, і вибирають відпочинок
a rest at home. And there are people who usually вдома. І є люди, що звичайно проводять
spend their vacation in the country, відпустку в селі, працюючи у своїх
working in their gardens and kitchen садах і городах.
gardens. As for my parents, they like an active
Що стосується моїх батьків, вони
rest. We like staying outdoors, especially in люблять активний відпочинок. Ми любимо знаходитися на вулиці,
spring and summer. In winter we ski a lot. особливо навесні і влітку. Узимку ми багато катаємося на ли­
жах. Ми встаємо рано­вранці, одягаємо
We get up early in the morning, put on
suits for skiing and go to the country лижні костюми і їдемо за місто, де
23 about Myself l
In summer we go to the seaside and enjoy our holidays. In autumn we often go to the forest to gather mushrooms or berries or just walk there. Улітку ми їдемо на море і насоло­ джуємося канікулами. Восени ми часто ходимо в ліс зби­ рати гриби чи ягоди чи просто по­ гуляти.
Vocabulary:
hard [hα:d] — важкий to relax [r?´l0ks] — розслаблятися
to prefer [pr?´f-:] — віддавати to be polluted [p3´lu:t?d] — забруд-
перевагу нений
steamer [´st?:m3] — теплохід to include [?n´klu:d] — включати competition [ змагання ´ k5mp3´t?6n] —
excursion [?k´sk-:6n] — екскурсія to gather [´g093] — збирати
Questions:
1. Why does everybody want to rest after a year of work? 2. When do most people like to rest? 3. What is an active rest? 4. How can people rest at the seaside? 5. What kind of rest do you like? 6. How do you usually spend your holidays and weekends?
l My Friend l Мій друг
Ihor is a good friend. He’s always ready to help everybody who needs. My friend knows a lot of interesting facts about music, famous people and history. He is fond of driving. Now his car is not very new and beau­ tiful but he hopes to buy another one in the future. Ігор — гарний друг. Він завжди готовий допомогти усім, хто потребує допомоги. Мій друг знає багато цікавого про музику, відомих людей та історію.
Він дуже любить водити автомобіль. Зараз у нього не такий вже новий і красивий автомобіль, але в май­ бутньому він сподівається купити інший. Я щаслива, що в мене є такий гар­ ний друг, як Ігор.
I’m happy to have such a good friend as Ihor.
Vocabulary:
sociable [´s3\63bl] — товариський to be happy [´h0p?] — бути
to discuss [d?s´k2s] — обговорювати щасливим
to be fond of [b? f5nd 3v] — любити
щось робити
Questions:
1. What is your friend’s name? 2. How old is he/she? 3. What is he/she? Where does he/she study? 4. What do you like to do when you have free time? 5. Are you happy to have such a friend?
l appearance l Зовнішність
23 about Myself l
Some people think that very pretty Деякі люди гадають, що красуні
women and handsome men are і красені, як правило, дурні.
stupid, as a rule. These people are thought to be only
Про таких людей звичайно дума­
interested in their appearance. ють, що вони цікавляться тільки
своєю зовнішністю. Деякі гадають, що тільки неприваб­
Some people believe that only un­
attractive people can be clever. But surely no one wants to be really ливі зовні люди розумні. Але, звичайно, нікому не хочеться
ugly; and no one wants to be plain бути по­справжньому виродливим,
either — that is to have rather simple ніхто також не хоче мати звичайну
face that can be easily forgotten. Being attractive can help you find зовнішність, таку, яку легко забути. Привабливість може допомогти вам
happiness, but it does not always знайти щастя, але не завжди ро­
make you happy. So maybe the best thing is not to бить вас щасливими. Тому, можливо, найкраще — не тур­
worry about your appearance. It is more important to try to be an буватися про свою зовнішність. Набагато важливіше бути цікавою
interesting personality. Because interesting people are always attractive. особистістю. Тому що цікаві люди завжди приваб­ ливі.
Vocabulary:
attractive [3´tr0kt?v] — plain [ple?n] — простий, звичай-
привабливий ний
handsome [´h0ns3m] — красивий to worry [´w2r?] — хвилюватися
as a rule [0z 3 ru:l] — як правило ugly [´2gl?] — потворний personality [ індивідуальність ´ p-:s3´n0l?t?] —
Questions:
1. Is it important to be pretty? 2. Are beautiful people happy? Why? 3. Why can it be a problem to be a beautiful woman? 4. Why don’t people want to be plain? 5. What do you think about it?
l Character l Характер
When we speak about somebody’s char­ acter, we can characterize a person as polite, friendly, good­natured, kind­ hearted, generous, thoughtful or, on the contrary, hard­hearted, ill­natured, rude, greedy, uncommunicative. Коли ми говоримо про чийсь харак­ тер, ми можемо так характеризувати людину: привітна, дружелюбна, вели­ кодушна, добросерда, щедра, тур­ ботлива чи, навпаки, жорстока, зліс­ на, груба, жадібна, нетовариська.
Now I’d like to describe my close friend. Her name is Kate. She is a beautiful girl of 16. Kate is not very tall. She is always very elegant, she wears the clothes of latest fashion. Kate has fair curly hair and dark blue eyes. Her eyelashes are very long and thick. Kate’s face is oval and she has a turned­up nose. She is a well­bred, merry and kind per­ son. She is very tactful and shy. Kate is a pleasant person to deal with, she never loses her temper. She also has a kind heart and a strong will. She is always ready to help her friends. Kate always manages to be amusing and cheerful. She is an easy­going girl. I am very happy to have such a friend. Тепер я хочу описати мою кращу подругу. Її звуть Катя. Вона красива дівчинка 16 років. Катя не дуже висока. Вона завжди дуже елегантна, вдя­ гається по останній моді. У Каті світле кучеряве волосся і тем­ но­блакитні очі. Її вії дуже довгі і густі. У Каті овальне обличчя і кирпатий ніс. Вона вихована, весела і добра людина. Вона дуже тактовна і соромлива. З Катею приємно мати справу, вона ніколи не втрачає самовладання. У неї також добре серце і сильна воля. Вона завжди готова допомогти друзям. Каті завжди вдається бути цікавою в спілкуванні, веселою. Вона добродушно­весела дівчина. Я дуже щаслива, що в мене така подруга.
Vocabulary:
character [´k0r3kt3] — характер turned-up nose [t-:nd 2p n3\z] —
generous [´d4en3r3s] — щедрий кирпатий ніс
rude [ru:d] — грубий to deal [d?:l] — мати справу
greedy [´gr?:d?] — жадібний to manage [´m0n?d4] — удаватися
clothes of latest fashion [´kl3\9s 3v easy-going [´?:z? ´g3\?8] —
´le?t3st f06n] — новомодний добродушно-веселий
Questions:
1. How can we characterize a person? 2. What is a good-natured person? 3. What does it mean rude and greedy? 4. How can you characterize yourself? 5. What features of your best friend’s character do you like and dislike?
23 about Myself l
l Our House and Flat l наш будинок і квартира
I live in a new nine­storeyed block of flats in Pushkin Street. In front of the house there is a children’s playground and a small garden. We like to spend our time there. Our flat is on the fourth floor. Я живу в новому дев’ятиповерхово­ му будинку на вулиці Пушкіна. Перед будинком знаходиться дитя­ чий майданчик і невеликий садок.
Нам подобається проводити там час. Наша квартира розташована на п’я­ тому поверсі. Вона дуже комфортабельна. У нас є всі сучасні вигоди, такі як цен­ тральне опалення, електрика, газ, холодна і гаряча вода і телефон. У нашій квартирі три кімнати: ві­ тальня і дві спальні. Вітальня — найбільша кімната в квартирі. Вона прекрасно обставлена. Біля стіни ви можете бачити краси­ вий сервант. У кутку — кольоровий телевізор. У протилежному кутку знаходяться диван і два крісла. Праворуч стоїть піаніно. Над піаніно висять дві картини. Поруч — книжкова шафа. Ми любимо книги, і в нас їх багато в домі. На підлозі лежить розкішний килим.
It is very comfortable. We have all modern conveniences, such as central heating, electricity, gas, cold and hot running water and a telephone. There are three rooms in our flat: a living­ room and two bedrooms. Our living­room is the largest in the flat. It is nicely furnished. Opposite the wall you can see a nice cupboard. There is a colour TV­set in the corner. In another corner there is a sofa and two armchairs. The piano is on the right. There are two pictures above the piano. There is a bookcase next to it. We are fond of books and have plenty of them at home. On the floor we have a nice thick carpet. The curtains on the window match the wallpaper. All this makes the room cosy. Our bedrooms are also very nice and cosy. The parents’ bedroom is larger than the children’s. There are two beds, a bedside table, some chairs and a wardrobe in it.
Фіранки на вікнах підібрані в тон шпалер. Усе це робить кімнату затишною. Спальні теж дуже красиві і затишні.
Спальня батьків більша дитячої.
У ній два ліжка, туалетний столик, стільці і шафа.
l Про себе 23
There is a lovely carpet on the floor be­ tween the beds. The children’s bedroom is just across the corridor on the right. Here you can see two sofa­beds where my sister and I sleep at night and have a rest in the day­time. There is also a writing­table, two chairs and some bookshelves here. We use our bedroom as a study where we do our homework. In the corner of the room there is a small table with a tape­recorder on it. We all enjoy listening to the music. Our kitchen is rather large. There is a gas­stove, a refrigerator and a cupboard in which we keep cups, plates and all our dishes. Між ліжками на підлозі лежить сим­ патичний килим. Дитяча знаходиться через коридор праворуч. Тут ви можете бачити дві софи, де ми із сестрою спимо вночі і відпочи­ ваємо вдень. Тут також стоїть письмовий стіл, два стільці і кілька книжкових полиць. Наша спальня править нам за кабі­ нет, де ми робимо уроки. У кутку кімнати стоїть маленький стіл з магнітофоном на ньому.
Усі ми любимо слухати музику. Наша кухня досить велика. Там стоять газова плита, холо­ дильник і сервант, у якому ми збе­ рігаємо чашки, тарілки і всі наші столові речі. Кухня править нам за їдальню.
The kitchen serves us as a dining­ room. But when we receive guests or have our family celebrations we have the meals in the living­room. We are happy to have such a nice flat and try to keep it clean.
Але коли ми приймаємо гостей чи відзначаємо сімейні свята, ми їмо у вітальні. Ми щасливі, що в нас така прекрас­ на квартира, і намагаємося тримати її в чистоті.
Vocabulary:
block of flats [´bl5k 3v fl0ts] — central heating [´sentr3l h?:t?8] —
багатоповерховий будинок центральне опалення
comfortable [´k2mf3t3bl] — to be furnished [´f-:n?6t] —
комфортабельний умебльований
to serve [s-:v] — служити
Questions:
1. Where do you live? What is your address? 2. How many rooms are there in your flat? 3. What is there in your sitting-room? 4. Have you got all modern conveniences in your flat? 5. What makes your flat comfortable?
2 0 about Myself l
l My Favourite room l Моя улюблена кімната
We have four rooms in our house. But my favourite one is our study which is the biggest room. It is full of wonderful things: books, pictures, collections of coins, a video and computer. There is a very old writing table in the study. My great granddad bought it in the beginning of the century when he was a student. It is very old, solid and comfortable. There is a sofa in the corner of the room and next to it a beautiful old standard lamp, which is on the carpet. I clean the carpet with the vacuum cleaner very often. There is a piano near the window. At night when it gets dark I like to turn off the light, turn on the standard lamp and play the piano. When the standard lamp is on, the study looks like a fairy­land. I often sit in the old armchair and dream of pleasant things. I love this room very much. But my brother likes our living­room. He has got a very good stereo system there. He plays his music very loudly in this room. This room is not very comfortable. There is a fireplace in it, but never­ theless it’s a little cold in winter. There is also an armchair, a sofa and some shelves with compact discs and cassettes in them. My brother spends much time in this room. У нас у будинку є чотири кімнати. Але моя улюблена — кабінет, що є найбільшою кімнатою. Він повний чудових речей: книг, картин, колекцій монет, є відео і ком­ п’ютер. У кабінеті стоїть дуже старий пись­ мовий стіл. Мій прадід купив його на початку століття, коли був студентом.
Він дуже старий, солідний і зручний. У кутку кімнати стоїть диван і поруч з ним красивий старий торшер, що стоїть на килимі. Я дуже часто чищу килим пилосо­ сом. Фортепіано знаходиться біля вікна. Увечері, коли стемніє, я вимикаю світло, вмикаю торшер і граю на фортепіано. Коли увімкнутий торшер, робочий кабінет виглядає як казкова країна. Я часто сиджу в старому кріслі і мрію про приємні речі. Я дуже люблю цю кімнату. Але мій брат любить нашу вітальню. У нього там дуже гарна стереосис­ тема. Він вмикає музику в цій кімнаті дуже голосно. Ця кімната не дуже зручна. У ній є камін, але, незважаючи на це, узимку там прохолодно. Там є також крісло, диван і полиці з компакт­дисками і касетами в них.
l Про себе 2 1
Vocabulary:
study [´st2d?] — робочий кабінет standard lamp [´st0nd3d l0mp] —
century [´sent63r?] — вік, сторіччя great granddad [ прадід ´ gre?t ´gr0nd0d] — fairy-like [´fe3r? торшер чарівний ´ la?k] — казковий,
Questions:
1. How many rooms are there in their house? 2. What things are there in the study? 3. Who bought the writing-table and when? 4. When is it a good time for playing the piano? 5. Where does the boy spend much time and why?
l My Friend’s House l будинок мого друга
A friend of mine is my former school­ mate. Her name is Ann. She lives in a nice cottage. It’s a stone house. In front of it there is a green lawn and a flower bed with roses. In the yard they have a garage. The house is not very large. At first you enter the hall. It is square and rather big. There are built­in cupboards near the door. On the wall there is a big mirror. From the hall you can get into any room. Their sitting­room is quite big. There is very little furniture in it. That’s why it looks wide. There is a thick carpet on the floor. The bedroom of Ann’s parents is fur­ nished with a bedroom suite. It consists of a double bed, two bedside tables and a wardrobe. Мій друг — це моя колишня одно­ класниця. Її звуть Анна. Вона живе в симпатичному котеджі. Це кам’яний будинок. Перед ним є зелений газон і клумба з безліччю троянд. У дворі в них гараж. Будинок не дуже великий. Спочатку ви входите в передню. Вона квадратна і досить велика. Біля дверей є вбудовані шафи.
There is a dressing table with a stool Біля вікна стоїть туалетний столик
near the window. Ann and her sister have their own room. They like to study there and have з пуфиком. В Ані і її сестри окрема кімната. Вони люблять там робити уроки
a rest. The kitchen is not very large but it is і відпочивати. Кухня невелика, але дуже зручна.
very comfortable. They also have a bathroom and
У них також є ванна і туалет.
a lavatory. I like to go to Ann’s place. We often sit in her room, listen to the music and talk.
Мені подобається ходити до Ані. Ми часто сидимо в її кімнаті, слухає­ мо музику і розмовляємо.
Vocabulary:
former [´f1:m3] — колишній wardrobe [´w1:dr3\b] — шафа
lawn [l1:n] — газон bedspread [´bedspred] — покривало
furniture [´f-:n?t63] — меблі to arrange [3´re?nd4] — розташо-
curtain [´k-:tn] — занавіска вувати, розміщати
double bed [´d2bl bed] — двоспальне suite [sw?:t] — меблевий гарнітур
ліжко
Questions:
1. What kind of a house does Ann have? 2. How many rooms are there? 3. Describe their sitting-room. 4. Is their kitchen comfortable? Why? 5. Tell about your own room.
l an Ideal House l ідеальний будинок
A person’s home is as much a reflection of his personality as the clothes he wears, the food he eats and the friends he spends his time with. Everybody has in mind an “ideal house” and an “ideal home”. How do I see my “ideal house”, how do I see my life there? There are many kinds of dwellings, from town houses, which include terraced houses, semi­detached, detached houses, to country houses. Будинок людини також відбиває її індивідуальність, як одяг, що вона носить, їжа, яку вона їсть, і друзі, з якими вона спілкується. Кожний подумки уявляє свій «іде­ альний будинок». Як я бачу свій «ідеальний будинок», як уявляю своє життя там? Існує багато типів житла — від міських будинків, що включають будинки, по­ будовані терасою, будинки, що мають загальну стіну, що стоять окремо, і за­ кінчуючи сільськими будинками.
l Про себе 2 3
I want to live in my own house, maybe Я хочу жити у власному будинку,
in a cottage in the suburbs. My house will consist of the ground можливо в котеджі у передмісті. У моєму будинку буде два поверхи.
and the first floor. There will be six rooms in it. In front of the house I will have a small
У ньому буде шість кімнат. Перед будинком буде невеликий
garden with different flowers. I’ll also have a garage for my car. I get up in the morning and go to the сад з різними квітами. У мене також буде гараж для машини. Я встаю ранком і спочатку йду
bathroom at first. My bathroom is very good­looking: у ванну. Моя ванна дуже красива: стіни
the walls are tiled in cream, the вкриті плиткою кремового кольору,
washbasin, the toilet are pastel pink. My towels are also pink. Then I go to the kitchen to have break­ раковина й унітаз — світло­рожеві. Рушники теж рожеві. Потім я йду в кухню снідати.
fast. It is always pleasant to cook in it be­
Тут завжди приємно готувати, тому
cause it is very comfortable. I make my tea and sandwiches and що вона дуже зручна. Я роблю бутерброди, заварюю чай
have breakfast. Then I go to my work, but in the і снідаю. Потім я йду на роботу, але ввечері
evening “there is no place like home”. I will rest in the living­room. I can sit on the sofa and read or watch будинок — найкраще місце. Я відпочину у вітальні. Можна посидіти на дивані, почитати
TV. Then I go to the bedroom. It is my favourite room. Here I sleep and see how my sweet dreams come true. чи подивитися телевізор. Потім я йду в спальню. Це моя улюблена кімната. Тут я сплю і мені сниться, як випов­ нюються мої заповітні мрії.
Vocabulary:
reflection [r?´flek6n] — відображення washbasin [´w56be?sn] — раковина
detached [d?´t0t6t] — окремий suburb [´s2b-:b] — передмістя
semidetached [ будинки з однією стіною ´ sem?´d?t0t6t] — два to come true [´k2m tru:] — здійснюватися
Questions:
1. Why do you think a man’s home is a reflection of his personality? 2. Do you live in the house or in the flat? 3. Describe your dwelling. 4. Is it better to live in the private house or in the flat? 5. What is your favourite room?
2 about Myself l
l The House of My Dream l будинок моєї мрії
Every person has his own idea of a perfect house. Since the time immemorial people always wanted to make their dwelling a place, where one feels comfortable and cosy, where one always wants to come back to. A dwelling of my dream is not a flat but a two­storeyed mansion. And as a real hostess I’d like to arrange everything in the house according to my taste. Now, let me tell you about my house. Кожна людина має своє уявлення про ідеальний будинок. З незапам’ятних часів люди завжди хотіли, щоб будинком було місце, де можна почувати себе зручно і затишно, куди завжди хочеться по­ вертатися. Житло моєї мрії — це не будинок, а двоповерховий особняк. І як справжня господарка, я хочу об­ лаштувати усе на свій смак.
Тепер давайте я розповім вам про мій будинок. Коли ви приходите до мене, то відкри­ ваєте великі дерев’яні двері, витираю­ чи ноги об килим і входячи в хол. На підлозі лежить килимове покрит­ тя, шпалери світлі, з дрібним малюнком. Біля стіни стоять стільчик і малень­ кий стіл, а над ним — величезне дзеркало. Потім ви заходите у вітальню. Яскраві довгі штори відслонені, і со­ нячне світло наповняє кімнату.
When you come to me, you push a big wooden front door, wiping your feet on the door­mat, and enter the hall. The floor is covered with a fitted carpet, the wallpaper is light and has a small pattern. There’s a seat and a small table near the wall and a huge mirror above it.
Then you enter the living­room. The bright full­length curtains are drawn back, and sunshine fills the room. The living­room suite, consisting of a sideboard, a bookcase, a sofa, an elegant coffee table and three armchairs, is arranged around three walls. There’s a video system near the window. On the ground floor there’s also a kitchen and a bathroom. The kitchen is a very large room with a big window. There is a gas cooker with a hood, two wall­cupboards and a sink unit there.
Меблевий гарнітур, що складається із серванта, книжкової шафи, дива­ на, елегантного журнального сто­ лика і трьох крісел, розставлений уздовж трьох стін. Біля вікна стоїть відеосистема.
l Про себе 2
Near the opposite wall there is a dish­ washer, a refrigerator and a table. Let’s go upstairs and have a look at the bedroom. This is a very cosy and warm room. The bedroom suite consists of a bed, two bedside tables and a wardrobe. Біля протилежної стіни стоїть посудо­ мийна машина, холодильник і стіл. Давайте піднімемося наверх і загля­ немо в спальню. Це дуже затишна і тепла кімната. Спальний гарнітур складається з ліжка, двох тумбочок і одежної шафи. Вікно виходить у двір. У моєму будинку є також тераса, га­ раж і сад, і багато інших речей, що я хочу мати принаймні у моїх мріях.
The window overlooks the back yard. In my house there is also a terrace, a garage and a garden and so many other things I’d like to have; at least, in my dream house.
Vocabulary:
dwelling [´dwel?8] — житло, оселя suite [sw?:t] — меблевий гарнітур
since the time immemorialhood [hu:d] — витяжка
з давніх давен dressing table [´dres?8 te?bl] —
cosy [´k3\z?] — затишний туалетний столик
mansion [´m0n6n] — особняк terrace [´ter3s] — тераса
fitted carpet [´f?t?d ´kα:p?t] — to wipe [wa?p] — витирати
килимове покриття
Questions:
1. What does every person have? 2. What kind of place did people want to make their dwelling? 3. What is a mansion? 4. What type of dwelling do you have? 5. Do you have your idea of a perfect dwelling? What is it?
l My Working Day l Мій робочий день
I usually get up at 7 o’clock on week­ days. I make my bed, open the window and do my morning exercises. Then I go to the bathroom where I clean my teeth and wash. If I have enough time, I take a cold and hot shower. After bathroom I go back to my room where I dress and brush my hair. У будень я звичайно встаю о 7 го­ дині. Я застеляю постіль, відкриваю вікно і роблю зарядку. Потім йду у ванну, де чищу зуби й умиваюся. Якщо в мене досить часу, приймаю контрастний душ. Після ванної я повертаюся в кімна­ ту, де вдягаюся і розчісуюся.
10 minutes later I am ready for break­ Через десять хвилин я готовий
fast. After breakfast I put on my coat, take до сніданку. Після сніданку я одягаю плащ, беру
my bag and go to school. As I live not far from school, it takes портфель і йду до школи. Оскільки я живу недалеко від шко­
me only five or seven minutes to get ли, щоб добратися туди, мені по­
there. I don’t want to be late for the first трібно тільки 5—7 хвилин. Я не хочу спізнюватися на перший
lesson so I come to school a few урок і тому приходжу в школу за
minutes before the bell. I leave my coat in the cloakroom and кілька хвилин до дзвоника. Я залишаю плащ у гардеробі і підні­
go upstairs to the classroom. The lessons begin at eight o’clock in маюся в клас. Уроки починаються о восьмій годині
the morning and they are over at half ранку і закінчуються о пів на другу.
past one in the afternoon. After classes I go home and have
Після уроків я йду додому й обідаю.
dinner there. After dinner I have a short rest, read
Після обіду я трохи відпочиваю, по­
newspapers and magazines. Then I do my homework. We do many subjects at school and it тім читаю газети і журнали. Потім я роблю уроки. У школі ми вивчаємо багато пред­
takes me three or even more hours to метів, і підготовка домашнього за­
do my homework. вдання займає три години чи навіть
більше. Іноді я йду в бібліотеку підготувати­
Sometimes I go to the library to get
ready for my practical classes or to ся до практичних занять чи написа­
write a report. As a rule I have no free time on my ти доповідь. Як правило, в будень у мене не зали­
week­days. Eight o’clock is supper time in our шається вільного часу. У нашій родині восьма година — час
family. We all get together in the kitchen, вечері. Ми усі разом збираємося на кухні,
then go to the sitting room and watch потім йдемо у вітальню і дивимося
TV, read books or discuss different телевізор, читаємо книги чи обгово­
problems. Twice a week I go to school in the рюємо різні питання. Двічі на тиждень увечері я ходжу
evening to play volleyball. I am a member of the school volleyball в школу грати у волейбол. Я член шкільної волейбольної коман­ ди, і тренування в нас досить пізно.
team and we have our training classes
rather late. At about eleven at night I go to bed.
Я лягаю спати близько одинадцятої години ночі.
l Про себе 2
Vocabulary:
to clean the teeth [´kl?:n 93 t?:7] — to be late [le?t] — запізнюватися
чистити зуби as a rule [0z 3 ´ru:l] — як
cold and hot shower [k3\ld 3nd ´h5t правило
´6a\3] — контрастний душ
Questions:
1. When do you usually get up? 2. What do you do in the morning? 3. When do your lessons begin? 4. What do you usually do after school? 5. When do you go to school?
l after School l Після школи
We have spoken about what pupils do at school, at lessons and during breaks. But boys and girls don’t spend the whole day at school. This talk will be about what they do when school is over and they are free. Not everybody goes home after the last lesson. Many boys and girls — the most active members of the class and school — stay at school for some time for social activities. They organize parties, conferences, games and meetings. The school library is open at this time for pupils who come to choose a new book or read an interesting magazine. Ми говорили про те, що школярі роблять у школі, на уроках і на перервах. Але хлопчики і дівчатка не весь день проводять у школі. Зараз розмова піде про те, що вони роблять після школи, коли вільні.
Не кожний йде після останнього уроку додому. Багато активістів класу, школи зали­ шаються в школі на якийсь час, щоб виконати суспільну роботу.
Вони організовують вечори, конфе­ ренції, ігри і збори. Шкільна бібліотека відкрита в цей час для учнів, що прийшли, щоб ви­ брати нову книгу чи почитати ціка­ вий журнал. Існує багато гуртків, що працюють після занять у школах; кожен після уроків приходить сюди, щоб робити те, що його цікавить.
There are different after­school clubs at school; each member of an after­school club goes there to do something which interests him. Sports sections are also very popular.
Спортивні секції теж дуже популярні.
2 about Myself l
Their members play games and go in for gymnastics. You can see boys and girls from all classes either in the gymnasium or on the sport­ground. As you know, schoolchildren have to study after school, too. They have homework to do. Їхні учасники грають в ігри і займа­ ються гімнастикою. Можна побачити молодь з різних класів чи у спортивному залі, чи на ігровому майданчику. Як відомо, школярі після школи теж повинні учитися. У них є завдання, які необхідно ро­ бити. Як ви думаєте, коли краще почати робити домашнє завдання? Лікарі і вчителі говорять, що кра­ щий час — це після обіду і годинної прогулянки. Якщо ви не відпочинете, то важко буде готувати уроки. Робота по дому — теж гарний відпо­ чинок від занять. Англійці говорять: «Зміна роботи так само гарна, як і відпочинок». Таким чином, корисно сходити в ма­ газин і купити що­небудь. Але якщо ви зустрінете друга на ву­ лиці, не розмовляйте занадто дов­ го, тому що у вас залишиться мало часу на уроки.
When do you think it is better to begin doing homework? As doctors and teachers say, the best time is after dinner and an hour’s walk. If you have no rest, it’ll be difficult to prepare your lessons. Work about the house is a good rest from studying, too. The English people say, “A change of work is as good as a rest”.
So it is useful to go to the shops and buy something. But if you meet a friend in the street, don’t talk too much because you’ll have too little time for your lessons.
Vocabulary:
to go in for [g3\?n f1:] — займатися to be at home [b?3t h3\m] — бути
(спортом) дома
Questions:
1. What do you like to do after school? 2. Can you do what you like or are there things you must do? 3. Does your school have playing fields? 4. What is your favourite kind of sport? 5. What out-of-school activities are you fond of?
l Про себе 2
l Our Duties about the House l Обов’язки по дому
Every person should be hard­working Кожна людина повинна ретельно
because one cannot get anything трудитися, тому що не можна нічого
without putting a lot of work into it. домогтися, не докладаючи до цього
зусиль. У нашій родині кожний працює із за­
In our family everybody works with
pleasure. I haven’t got any brother who could доволенням. У мене немає брата, який би до­
help my father to make furniture or do помагав татові лагодити меблі чи
carpentry, so he has to do it himself. столярувати, тому йому доводиться
робити це самому. У мене немає і молодших сестер чи
I have no younger sisters or brothers
but if I did have them, I would be братів, але якби вони в мене були,
a very good baby­sitter because I like я була б дуже гарною нянькою,
little children very much. When I come home very early, I don’t я дуже люблю маленьких дітей. Коли я приходжу додому рано, я не
just sit and wait till my mother returns сиджу і не чекаю, поки повернеться
home and cooks supper for me. I do it myself and when my parents мама і приготує вечерю. Я готую її сама, і коли мої батьки по­
come home from work, I am glad to вертаються з роботи, я вітаю їх з ра­
greet them and invite to the kitchen to дістю і запрошую на кухню спробу­
taste my cookery. I think that the duties about the house вати моє частування. Я думаю, що обов’язки по дому роз­
are divided between my father, my поділені між батьками і мною цілком
mother and me quite justly. Though most of cooking in our family справедливо. Хоча в нашій родині готує переваж­
is done by my mother I help her by но мама, я допомагаю їй накривати
laying the table and clearing it after на стіл і прибирати його після їди,
meals and washing up. On washing days my father and I help мити посуд. У дні прання мій батько і я допома­
her to wring out clothes and hang the гаємо викручувати і розвішувати
linen, then I iron it. I also do some shopping and keep the білизну, потім я прасую її. Я також ходжу за покупками, приби­
rooms clean and tidy. My mother does most of work in our раю в кімнатах. Моя мама робить велику частину ро­
family. She cooks breakfast for us every day боти в нашій родині. Вона готує сніданок для нас щодня,
and does shopping on her way back ходить у магазин по дорозі з роботи
2 0 about Myself l
Vocabulary:
hardworking [´hα:dw-:k?8] — to divide [d?´va?d] — ділити
працелюбний to wring out [r?8] — викручувати
to cook [k\k] — готувати їжу білизну
to invite [?n´va?t] — запрошувати
carpentry [´kα:p?ntr?] —
теслярські роботи
Questions:
1. Why should we be hardworking? 2. Who cooks dinner in your family? 3. How are the duties divided in your family? 4. Who usually goes shopping? 5. What is your duty?
l My Day Off l Мій вихідний
I usually have no free time on week­ days that’s why I look forward to my days off. On a day off I don’t have to hurry any­ where. I can do whatever I like. On a day off I wake up later than usual, at about 10 o’clock. I don’t get up at once. I like to stay in bed for a while and think about something nice. Звичайно в мене немає вільного часу в будень, тому я з нетерпінням чекаю вихідних. У вихідний мені не потрібно нікуди квапитися. Я можу робити, що хочу. У вихідний я просипаюся пізніше звичайного, близько 10 години. Я не відразу встаю. Я люблю полежати в ліжку трохи і подумати про що­небудь приємне. Потім я встаю і снідаю. У такі дні я люблю з’їсти на сніданок що­небудь особливе. Після обіду я звичайно граю в фут­ бол чи баскетбол із друзями. У гарну погоду ми часто їздимо за місто. Ми знаходимо гарне місце і заго­ ряємо, і граємо в різні ігри влітку чи катаємося на лижах узимку. Увечері я люблю почитати, послуха­ ти музику чи зіграти в шахи зі своїм батьком.
Vocabulary:
free time [fr?: ta?m] — вільний час country [´k2ntr?] — сільська
to hurry [´h2r?] — поспішати місцевість
at once [3t ´w2ns] — зразу, відразу chess [t6es] — шахи
Questions:
1. When do you get up on a day off? 2. What do you do in the morning? 3. What do you do in the afternoon? 4. What do you do in the evening? 5. Do you like to spend your day off with your friends? Why?
l My everyday Meals l Моя повсякденна їжа
I usually have two or three meals a day on weekdays and four meals on my day off. Because I don’t often have an opportunity to have a dinner when I’m at school. My meals are: breakfast, lunch, dinner and supper or tea. Some of my friends have a snack rather than a meal in the morning. But my breakfast is a full meal and I have it at 7 o’clock. It is usually bacon and eggs. Afterwards come sandwiches with butter and cheese or sausages, or sometimes jam. Then I drink tea or coffee. I have lunch at about 12 o’clock. It starts with fruit juice. Then I have a vegetable salad and sandwiches again or pies with tea. Dinner is at three or four o’clock. For dinner I have soup or borsch for starter, and meat or fish with a lot of vegetables for main course. For dessert I often have stewed fruit or jelly. Я звичайно їм 2—3 рази на день по буднях і 4 рази — у вихідні.
Тому що в мене не завжди є мож­ ливість пообідати, коли я в школі.
У мене звичайно сніданок, ланч, обід і вечеря чи чай. Вранці багато моїх друзів просто за­ кусують, а не їдять щільно. Але мій сніданок завжди щільний, і я снідаю о 7 годині. Це звичайно яєчня з беконом. Потім бутерброди з маслом і сиром чи ковбасою, чи іноді з варенням.
2 2 about Myself l
And at last supper. It is at seven or eight. My mother usually cooks fried fish and mashed potatoes, beefsteak and omelette. And salads, of course. Then I prefer a glass of warm milk with biscuits. Sometimes before going to bed I drink orange juice or eat an apple. І, нарешті, вечеря. Вечеря о 7 чи 8 вечора. Моя мама звичайно готує смажену рибу і картопляне пюре, біфштекс і омлет. І, звичайно, салат. Потім я віддаю перевагу склянці теп­ лого молока з печивом. Іноді перед сном я п’ю апельсино­ вий сік чи їм яблуко.
Vocabulary:
opportunity [ можливість ´ 5p3´tju:n?t?] — snack [sn0k] — закуска, закусити
Questions:
1. How many times a day do you have meals? 2. What do you have for breakfast? 3. Do you have lunch? When? 4. What do you usually have for dessert? 5. What is your favourite dish?
l Shops and Shopping l Магазини
When we want to buy something, we must go to the shop where it is sold. Коли ми хочемо що­небудь купити, ми повинні йти в магазин, де це про­ дається. На вітрині видно, що продається в магазині. Цукор, чай, кава, сіль, перець, шин­ ка, бекон тощо продається в бакалії. Хліб продається в булочній, а м’я­ со — у м’ясному магазині. Ми йдемо в овочевий магазин за овочами і фруктами. Черевики і туфлі ми купуємо у взут­ тєвому. Ми купуємо книги в книжковому, а коштовності і годинник — у ювелір­ ному магазині.
In the shop window we see what is sold in the shop. Sugar, tea, coffee, salt, pepper, ham, bacon, and so on are sold at the grocer’s. Bread is sold at the baker’s, meat at the butcher’s. We go to the greengrocer’s for vegeta­ bles and fruit. We buy boots and shoes at the shoe­ shop. We buy books at the bookseller’s and jewellery and watches at the jeweller’s.
The salesman or salesgirl stands behind the counter. We ask the salesman: “How much is this?” or “What is the price of that?” He tells us the price. He gives us the bill. At the cashdesk we give the money and the bill to the cashier, who gives us a check and our change. The salesman wraps up the goods and gives them to us. We put them in our bag. Some shops have many departments. За прилавком стоїть продавець.
Ми його запитуємо: «Скільки це кош­ тує?» чи «Яка ціна цій речі?» Він гово­ рить нам ціну. Він дає нам чек. У касі ми віддаємо гроші і чек ка­ сирові, що дає нам оплачений чек і здачу. Продавець загортає покупки і дає їх нам. Ми кладемо їх у сумку. Деякі магазини мають кілька відді­ лів. Там ми можемо купити майже усе, що нам потрібно. Вони називаються універмаги. У деяких магазинах немає продав­ ців, тільки касири. Покупці вибирають, що вони хочуть, і платять у касу. Це магазини самообслуговуван­ ня — універсами. Якщо хтось намагається взяти щось у магазині, не заплативши, його на­ певно піймають. У багатьох магазинах є охоронці, які стежать, щоб не було крадіжок. Крадіжка з магазину вважається серйозним злочином.
We can buy nearly everything we need there. These are called department stores. In some shops there are no salesmen, but only cashiers. The customers choose the goods they want and pay at the cashdesk. These are called self­service shops.
If someone tries to take things from a shop without paying they are almost certain to be caught. Most shops have store detectives who have the job catching shoplifters. Shoplifting is considered a serious crime by the police.
Vocabulary:
shop window [ рина ´ 65p´w?nd3\] — віт- bakers [´be?k3z] — булочна grocers [´gr3\s3z] — бакалія
butchers [´b\t63z] — м’ясний cashier [k0´6?3] — касир
магазин customer [´k2st3m3] — покупець
greengrocers [´gr?:ngr3\s3z] — shop-lifter [´65p´l?ft3] —
овочевий магазин магазинний злодій
jewellery [´d4u:3lr?] — ювелірний crime [kra?m] — злочин
counter [´ka\nt3] — прилавок
2 about Myself l
Questions:
1. Where do we go to buy tea? bread? books? watches? 2. Who serves in shops? 3. What do we ask when we want to know the price? 4. What is a department store? 5. What is a self-service shop? 6. How do you call someone who tries to take things from a shop without
paying for them?
7. Do you often go shopping?
l animals l Тварини
There are two types of animals. We know wild animals. They are those that live in the woods, jungles and in the fields. They are: foxes, tigers, wolves, eleph­ ants, hares and so on. And there are animals that live near the people. They are called domestic animals. Є два види тварин. Ми знаємо диких тварин. Це ті, котрі живуть у лісах, джунглях і полях. Це лиси, тигри, вовки, зайці і так далі. І є тварини, що живуть біля людей.
Їх називають свійськими тваринами. Деякі з них навіть допомагають лю­ дям. Коні, бики, собаки дуже багато допо­ магають людям. Свійські тварини — це корови, кіш­ ки, вівці і так далі. Багато років тому, коли не було ма­ шин і вантажівок, люди використо­ вували биків і коней для роботи на полях. Собаки — наші великі друзі, але вони також охороняють наші будинки і ви­ користовуються в армії і поліції. Кішки ловлять мишей і пацюків. Що ж до інших тварин, то вони теж дуже корисні. Кури, качки, гусаки, індики дають м’ясо і яйця. Корови і кози дають молоко.
And some of them even help people.
Horses, bulls, dogs help people a lot.
Domestic animals are cows, cats, sheep and so on. Many years ago when there were no cars and trucks people used horses and bulls working in the fields.
Dogs are our great friends but they also guard our houses and they are used in the army and by the police. Cats catch mice and rats. As for other domestic animals they are also very useful. Hens, ducks, geese, turkeys give meat and eggs. Cows and goats give milk.
Young cows, pigs and sheep give very delicious meat. It should be said that both wild and domestic animals can be good actors and we can see them in the circus. There are animal­trainers that train a certain kind of animals. For example, Kucklachov has the thea­ tre where cats play main parts. Such shows are really funny and interesting. Телята, поросята і вівці дають дуже смачне м’ясо. Варто відзначити, що і дикі, і свійські тварини можуть бути гарними артис­ тами, і вони можуть виступати в цирку. Є дресирувальники, що дресирують визначених тварин. Наприклад, Куклачов має свій те­ атр, де виступають кішки. Такі шоу дійсно цікаві і потішні.
Vocabulary:
jungles [´d428glz] — джунглі guard [gα:d] — охороняти,
domestic [d3´mest?k] — свійський стерегти
animal-trainer [´0n?ml´tre?n3] — delicious [d?´l?63s] — смачний
дресирувальник funny [´f2n?] — кумедний
Questions:
1. What are the types of animals? 2. What are wild animals? Name them. 3. What are domestic animals? Name them. 4. How do they help people? 5. Can animals be actors? Where can we see them?
l Pets l Домашні улюбленці
There are a lot of people who like animals. And many of them keep some animals at home. Such animals are called pets. Багато людей люблять тварин.
І багато хто тримають тварин у бу­ динку. Таких тварин ми називаємо домашн­ іми улюбленцями. Це кішки, собаки, хом’ячки, білі миші і так далі. Вони знають своїх господарів і люб­ лять їх. І усі вихованці мають потребу в ха­ зяйській турботі і любові. Собаки можуть стати гарними друзя­ ми самотнім людям, кішки можуть зці­ ляти деякі хвороби і поганий настрій.
2 about Myself l
I love cats very much. I have one at home. My cat’s name is Alice. She is four years old, but she is rather small. Alice has very beautiful eyes and when it is dark in the room they shine. She likes to play and to sleep, but most of all she likes to eat. Some cats walk outdoors. My cat hates it. She thinks that a domestic cat should stay at home. But in general it is a cat that walks by herself. Я дуже люблю кішок. У мене є вдома кішка. Її кличуть Аліса. Їй чотири роки, але вона невелико­ го зросту. В Аліси дуже красиві очі, і коли в кім­ наті темно, вони блищать. Вона любить гратись і спати, але над усе вона любить їсти. Деякі кішки гуляють на вулиці. Моя кішка не любить гуляти. Вона думає, що домашня кішка по­ винна сидіти вдома. Але загалом, це кішка, що гуляє сама по собі.
Vocabulary:
hamster [´h0mst3] — хом’як to cure [kju:3] — зціляти
master [´mα:st3] — хазяїн mood [mu:d] — настрій
care [ke3] — турбота in general [´d4enrl] — загалом
Questions:
1. How do we call animals that live with people? Name them. 2. Do they know their masters? 3. What do they need? 4. Do you have a pet? 5. What kind of animal is it? 6. Say some words about your pet.
l Choosing a Career l Вибір професії
I also worked hard at my English on my own. Я також завзято працювала сама над удосконаленням свого знання англійської мови. Я робила багато вправ, намагаю­ чись поліпшити свої мовні навички. Я читала англійські книги, газети і журнали. Отже, я вирішила вступити на фа­ культет іноземних мов. Я хотіла знати англійську мову дос­ конало. Я хочу працювати вчителем у школі. Сьогодні в нашій країні вчителя анг­ лійської мови дуже цінують. Я люблю цю професію, хоча розу­ мію, що це важка робота. Щоб бути гарним учителем, по­ трібно бути зацікавленим у тім, що робиш. Професія вчителя дуже важлива.
I did a lot of exercises trying to improve my language skills.
I read English books, newspapers and magazines. So I decided to enter the Foreign Lan­ guages Department. I wanted to know English perfectly.
I want to work as a teacher at school.
Today the teachers of English are of great demand in our country. I like this profession though I understand that it is a difficult job. To be a good teacher you must be interested in what you are doing.
The profession of a teacher is very im­ portant. The teacher is a person who is always ready to help his pupils, who takes a real interest in his work.
Учитель — це людина, що завжди готова допомогти учням і по­ справжньому зацікавлена у своїй роботі.
Vocabulary:
сareer [k0´r?3] — кар’єра choice [t61?s] — вибір
language skills [´l08gw?d4 sk?lz] — department [d?´pα:tm3nt] —
мовні навички факультет
to improve [?m´pru:v] — покращити,
поліпшити
Questions:
1. Why is it important to make the right choice of profession? 2. Have you made your choice? 3. What was your favourite subject at school? 4. What college are you going to enter? 5. What do you think of the profession of teacher? 6. Why is it difficult and important? 7. Who was your favourite teacher at school? Why?
2 about Myself l
l My Future Profession l Моя майбутня професія
Finishing school is the beginning of Закінчення школи — початок неза­
the independent life for millions of лежного життя для мільйонів ви­
school leavers. Many roads are open before them: tech­ пускників. Багато доріг відкрито перед ними:
nical schools, colleges and universities. But it is not an easy thing to choose технікуми, оледжи, університети. Але нелегко вибрати професію
a profession out of more than з більш ніж 2000 існуючих у світі.
2,000 existing in the world. Some pupils follow the advice of their
Деякі діють за порадою батьків, інші
parents, others can’t decide even не можуть вирішити навіть після за­
after leaving school. As for me I made my choice long ago. кінчення школи. Щодо мене, то я зробила свій вибір
давно. Я хочу стати вчителем української
I want to become a teacher of the Uk­
rainian language and literature. My choice of this occupation didn’t мови і літератури. Мій вибір професії не був випадко­
come as a sudden flash. During all school years literature was вим осяянням. Протягом усього навчання в школі
my favourite subject. література була моїм улюбленим
предметом. Я прочитала багато книг українсь­
I have read a lot of books by Ukrainian
and foreign writers. I understand that reading books ких і закордонних авторів. Я розумію, що читання книг допома­
helps people in self­education and in гає людям у самоосвіті і вирішенні
solving different life problems. My parents are also teachers and різних життєвих питань. Мої батьки теж учителі, і я знаю, що
I know that teaching is a very specific праця вчителя дуже специфічна
and difficult job. Teachers do not only teach their sub­ і важка. Учителі не тільки викладають свої
jects. They develop their pupils’ intellect, предмети. Вони розвивають інтелект учнів, фор­
form their views and characters, their мують їхні погляди і характери, їхнє
attitudes to life and to other people. It’s a great responsibility. It’s not as easy as it may seem at first. відношення до життя й інших людей. Це величезна відповідальність. Це не так легко, як може здатися
спочатку. Але мені здається, що любов до ді­
But I think that love for children com­
bined with the knowledge I’ll get at the тей, з’єднана зі знаннями, отрима­
University would be quite enough to succeed in my work. ними в університеті, буде цілком до­
l Про себе 2
I’m applying to the Philological De­ partment and I am sure my dream will come true sooner or later. Я буду вступати на філологічний фа­ культет, і я впевнена, що моя мрія рано чи пізно здійсниться.
Vocabulary:
beginning [b?´g?n?8] — початок to decide [d?´sa?d] — вирішувати
easy [´?:z?] — легкий to apply [3p´la?] — вступати
advice [3d´va?s] — порада (до вузу)
Questions:
1. Is finishing school the beginning of the independent life for school leavers? 2. What do you want to be? 3. Are you going to follow the advice of your parents? 4. Why do you want to be a teacher? 5. What do you do for that? Where are you going to continue your education?
l My Plans for the Future l Мої плани на майбутнє
I think that one of the most difficult things is to plan one’s own future. But a person may suppose what he or she would like to do in the near future. Я вважаю, що будувати плани на майбутнє дуже складно. Але людина може припускати, що вона хотіла б робити у найближчому майбутньому. Я ще нічого не вирішив щодо моєї майбутньої професії. Зараз життя досить складне, але мені хочеться займатися цікавою роботою. Я також хочу, щоб моя робота була зв’язана з різними країнами і людьми. Мені б хотілося спілкуватися з людь­ ми по роботі. Я також сподіваюся вступити до вузу і одержати знання, придбати друзів. Ще одна моя мрія — навчитися пра­ цювати на комп’ютері. Можливо, я буду відвідувати комп’ютерні курси. Я також буду удосконалювати свої знання з англійської мови.
I have not decided about my future profession yet. Life is quite difficult now, but I want to have an interesting job.
I would like my work to be connected with different countries and people.
I’d like to communicate with people at my work. I also hope to enter some higher edu­ cational establishment and gain more knowledge and more friends. My another dream is to learn to operate the computer. Perhaps I will attend some computer classes. I will also improve my command of English.
I realize that the knowledge of languages is very important nowadays. I hope to spend more time with my family, especially with my grandparents. They are getting older, so they need more care and help now. And I hope I will have enough time for my favourite music and my old friends. I can’t imagine my future life without them. Я розумію, що знання мов дуже важ­ ливе в наш час.
Я сподіваюся проводити більше часу з родиною, особливо з дідусем і бабусею. Вони старіють і мають потребу в тур­ боті і допомозі. Але я сподіваюся, у мене виста­ чить часу на мою улюблену музику і старих друзів. Я не можу уявити своє майбутнє життя без них.
Vocabulary:
to suppose [´s3p3\z] — припускати to gain [ge?n] — придбати
to communicate [k3´mju:n?ke?t] — enough [?´n2f] — достатньо
спілкуватися
Questions:
1. Is it easy to choose a profession? 2. Do you have a dream? 3. Is it important to have good knowledge of a foreign language nowadays? 4. What do you want to be? 5. Can you imagine your life without your friends?
l a Good Beginning Makes a Good ending l Гарний початок сприяє гарному закінченню
It’s always interesting to begin some­ thing new. And if the beginning is good, the end may also be good. If we think of such a problem as “choosing a profession”, we must know everything about this or that profession. For example, I want to become a doctor. It means that at the age of ten or eleven I have to read books about doctors. Завжди цікаво почати що­небудь нове. І якщо початок гарний, то закінчен­ ня може бути теж гарним. Якщо ми візьмемо таку проблему як вибір професії, то ми повинні знати усе про ту чи іншу професію.
Наприклад, я хочу стати лікарем.
Це значить, що у віці 10 чи 11 років я повинна читати книги про лікарів.
l Про себе 2 1
This may be done by going to the library and by reading widely; also by talking to adults who know much about this profession. I also need to think about how well I can do what I would like to do. Можна ходити в бібліотеку і читати книги про цю професію, а також роз­ мовляти з дорослими, котрі багато знають про цю професію. Мені також потрібно подумати, на­ скільки добре я зможу робити те, що мені подобається. Можливо, найкращий спосіб готува­ тися до будь­якої роботи — одержа­ ти гарну освіту, для цього потрібно добре учитися в школі й учитися тому, що є поза школою. Професії міняються і постійно з’яв­ ляються нові. Через кілька років будуть нові про­ фесії, про які ніхто зараз не знає.
Perhaps the best way to prepare for any job is to get a good education — to do well at school, and to learn all I can outside of school.
Jobs change and new ones are con­ stantly appearing. In some years now, there will be many more new jobs nobody knows anything about today. By reading and talking to people we’ll learn what great opportunities there will be for us.
За допомогою читання і бесід з людьми ви зможете довідатися про величезні можливості, що бу­ дуть у вас. Якщо ж випускники хочуть одержа­ ти вищу освіту, то найкращий шлях до цього — через практику. Багато випускників перед вступом до університету будуть працювати кілька років. У них буде час подумати про своє рішення, і вони придбають життє­ вий досвід.
If a school leaver wants to get a higher education, the best way to it is through practical work. Most school leavers will work a few years at a factory or plant before entering the University. They will have time to think over their decision and they will have a good knowledge of life.
Vocabulary:
adult [´0d2lt] — дорослий knowledge [´kn3\l?d4] —знання,
perhaps [p3´h0ps] — можливо досвід
decision [d?´s?4n] — рішення
Questions:
1. How do you understand such a phrase as “a good beginning makes a good
ending”?
2. How do you spend your free time? 3. Have you got enough free time? 4. What do you think is more interesting to study subjects or get practical
work?
2 2 about Myself l
l a Citizen Is not a Profession l бути громадянином — не професія
What does the sentence “I am a citizen of Ukraine” mean? At first it is difficult to answer. Що означає вислів «Я громадянин України»? Спочатку здається важким дати відповідь. Візьмемо кілька прикладів. Лікар допомагає людям поліпшити здоров’я. Робітник створює машини. Фермер вирощує врожаї. Учитель навчає дітей. Солдат захищає нашу країну. Коротше кажучи, ми можемо стати будівельниками, продавцями чи льотчиками. Але громадянин — це не професія. Бути громадянином — означає відповідати за свою роботу, за май­ бутнє нашої країни. Люди стають лікарями, щоб допома­ гати іншим людям. Вони стають фермерами, щоб дати своїй країні більше хліба. Вони стають робітниками, щоб робити нові машини, необхідні їх країні. Вони стають учителями, щоб дати молоді знання, необхідні для життя.
Let’s take some examples. A doctor helps people to improve their health. A worker makes machines. A farmer grows plants. A teacher teaches pupils. A soldier defends our country. In short we can become builders, shopmen or pilots.
But a citizen is not a profession. To be a citizen means to be responsible for one’s work, for the future of our country. People become doctors to help other people. They become farmers to give their country more bread. They become workers to make new machines needed by their country.
They become teachers to give the youth knowledge necessary for their life. We know the names of the best veter­ ans of labour and veterans of war in our country. We met with them and they told us about their work and life.
Ми знаємо імена найкращих вете­ ранів праці і ветеранів війни в нашій країні. Ми зустрічалися з ними, і вони розповідали нам про свою роботу і життя. Але чи думали ми про членів своєї родини, що зробили щось як ук­ раїнські громадяни?
But have we thought about what the members of our own families have done as Ukrainian citizens?
l Про себе 2 3
What are the results of their work? Why do people respect our grandfathers and grandmothers? These questions are very important. They are important because sometimes young people speak about leading workers, war heroes and veterans of labour, but we do not think about our own parents and grandparents. We do not think about what our fathers and mothers are for our country and our society. So grown­ups can tell us a lot about how our country developed. Які результати їхньої роботи? Чому люди поважають наших діду­ сів і бабусь? Ці питання дуже важливі. Вони важливі, тому що іноді молодь говорить про передових робітників, героїв війни і ветеранів праці, але ми не думаємо, ким були наші бать­ ки, дідусі і бабусі.
Ми не думаємо про те, що наші бать­ ки і матері значать для нашої країни і нашого суспільства. Таким чином, дорослі люди можуть розповісти нам багато чого про те, як розвивалася наша країна.
Vocabulary:
citizen [´s?t?zn] — громадянин to be responsible [r?s´p5ns3bl] — бути
to improve [?m´pru:v] — відповідальним
покращувати labour [´le?b3] — праця
leading worker [´l?:d?8´w-:k3] — society [s3´sa?t?] — суспільство
передовий робітник
Questions:
1. How do you learn to be a citizen? 2. Whose examples can teach you to become a good citizen of our country? 3. What are you responsible for as a member of your family and a pupil of your
school?
VIII. In SCHOOL (У ШкОЛі)
l Our School l наша школа
Our school is a modern two­storeyed building of a typical design. It is situated in the centre of the city in a picturesque street named after the great Ukrainian poet Lesya Ukrainka. Наша школа — сучасний двоповер­ ховий будинок типового проекту. Вона розташована в центрі міста на мальовничій вулиці, названій на честь великої української поете­ си Лесі Українки. Перед школою знаходяться круглі клумби, де учні вирощують різні кві­ ти під час уроків біології.
In front of our school there are round flower­beds, where pupils grow different flowers during their biology lessons. There are different specialized class­ rooms for the lessons of Physics, Che­ mistry, Geography and Biology. They have slide projectors; schemes and tables are on the walls. Chemistry and Physics classrooms have special laboratories well­ equipped for different experiments and tests, which are made by our pupils during the lessons. The first floor of our school is occupied by English, French and German classrooms. There one can find different pictures, maps, diagrams and wall newspapers on the walls. On the second floor there is our gym­ nasium and assembly room, where we usually gather to celebrate different holidays. We decorate the assembly room with colourful balloons, slogans and our pictures. In the gymnasium we have our classes of physical training and also spend the breaks between the lessons playing volleyball or basketball. There are also classrooms for junior pupils in our school.
У школі є різні спеціалізовані класи для занятть фізикою, хімією, гео­ графією і біологією. У них є слайдопроектори, на стінах висять схеми і таблиці. У кабінетах хімії і фізики є спеціаль­ ні лабораторії, добре обладнані для різних експериментів і тестів, що проводяться учнями під час уроків.
На першому поверсі нашої школи розташовані кабінети англійської, французької і німецької мов. На стінах висять картини, карти, діа­ грами і стіннівки.
На другому поверсі — спортзал і ак­ товий зал, де ми звичайно збирає­ мося, щоб відзначити різні свята.
Ми прикрашаємо актовий зал коль­ оровими кулями, гаслами і нашими малюнками. У спортзалі проходять уроки фізкультури, і ми також проводимо там перерви, граючи у волейбол і баскетбол. У нашій школі є також початкові класи.
l У школі 2
They are decorated with large pictures of nature, different things made by the youngest schoolchildren, large posters with alphabet and numbers and so on. Those rooms are the largest and most beautiful in our school. We also have aesthetics classroom where we have the lessons of drawing, music and Russian and Ukrainian literature. There one can see portraits of Ukrainian poets and writers, posters with the history of the development of Ukrainian costumes. The canteen and the cloak­room are on the ground floor. On the whole our school is very clean and light. There are white and pink curtains on the windows and many flowers on the window sills. The corridors are large and full of sun­ light. There we can have some rest between our classes or just talk with each other. I like my school very much. Вони прикрашені великими мальовничими картинами, різними виробами, зробленими нашими наймолодшими школярами, плака­ тами з алфавітом і цифрами і т. д. Ці класи — найбільші і найкращі в на­ шій школі. У нас також є клас естетичного вихо­ вання, де проходять уроки малюван­ ня, музики, російської й української літератури. Тут ви побачите портрети україн­ ських поетів і письменників, плака­ ти з історією розвитку українського костюма. Їдальня і гардероб розташовані на першому поверсі. У цілому наша школа дуже чиста і світла. На вікнах висять біло­рожеві штори і на підвіконнях багато квітів.
Коридори великі і повні сонячного світла. Тут ми можемо відпочити між уро­ ками чи просто поговорити один з одним. Я дуже люблю свою школу.
Vocabulary:
table [te?bl] — таблиця balloon [b3´lu:n] — повітряна куля
assembly [3´sembl?] — актовий (зал) junior [´d4u:n?3] — початковий
Questions:
1. Is your school large or small? 2. How many storeys are there in your school? 3. Describe your classroom. 4. Do you like your school? 5. What do you usually do at your classes?
2 In School l
l My School l Моя школа
Our school is not very big. It’s a modern three­storeyed building of a typical design. In front of the school there is a big sports ground, behind it there is a small garden with beautiful flower­beds. Here on the sports ground pupils have Наша школа не дуже велика. Це сучасний триповерховий будинок, побудований за типовим проектом. Перед школою великий спортмай­ данчик, за нею маленький сад із красивими клумбами. У гарну погоду на спортмайданчику
their lessons of physical training when проводяться уроки фізкультури.
the weather is fine. When you enter the school, you
Увійшовши у школу, ви побачите ве­
will see a large gymnasium and ликий спортзал і майстерні ліворуч.
workshops on the left. On the right there is a canteen. The cloak­room is downstairs. The classrooms, the laboratories, the
Праворуч — їдальня. Роздягальня внизу. Класи, лабораторії, кабінет лікаря,
doctor’s room, the library, the teachers’ бібліотека і вчительська на верхніх
room are on the upper floors. On the walls of the corridors you can поверхах. У коридорах на стінах можна бачити
see portraits of famous scientists, портрети знаменитих учених,
writers and outstanding people of our письменників, видатних діячів
country. There are light curtains on the windows нашої країни. На вікнах світлі фіранки, а на
and many flowers on the window­sills. The halls are full of sunlight. Entering a classroom you’ll find three підвіконнях багато квітів. Холи повні сонячного світла. У кожному класі ви знайдете три
rows of desks, a teacher’s table, ряди парт, учительський стіл, до­
a blackboard and a bookcase. You’ll also see different pictures, dia­ grams and wall newspapers. шку і книжкову шафу. Ви також побачите різні малюнки, схеми і стіннівки.
Vocabulary:
typical design [´t?p?k3l d?´za?n] — gymnasium [d4?m´ne?z?3m] —
типовий проект спортзал
physical [´f?z?k3l] — фізичний workshops [´w-:k65ps] — майстерні
Questions:
1. Is your school old or new? 2. Where are the playground and the garden? 3. What can we see on the upper floors?
4. Where is the gymnasium? 5. Do you like your school?
l У школі 2
l Our Classroom l наш клас
Our classroom is situated on the second floor of our school building. It is very light because it has three big windows and the walls are covered with light green wallpaper. The windows look to the south that’s why in spring and early autumn it can be quite hot. From our windows we can see the school garden. When it’s warm outside, we open the windows to let in some fresh air. There are lots of pot plants on the win­ dow­sills and we take good care of them. The curtains on the windows are violet. On entering our classroom you’ll see three rows of pupils’ desks and a teacher’s desk. The board in our classroom is green. Next to the board there’s a map of Ukraine. There are also a few diagrams and ta­ bles on the walls. We spend a lot of time in our classroom and we try to keep it tidy and clean. Наш клас знаходиться на другому поверсі будинку нашої школи. Він дуже світлий, тому що в ньому три великих вікна і стіни, обклеєні світло­зеленими шпалерами. Вікна виходять на південь, тому на­ весні і ранньою осінню буває дуже спекотно. З вікон нам видний шкільний сад.
Коли на вулиці тепло, ми відкриває­ мо вікна для провітрювання. На підвіконнях у нас багато рослин у горщиках, і ми про них піклуємося.
Фіранки на вікнах фіолетові.
Входячи в клас, ви побачите три ряди парт і стіл учителя.
Дошка в нашому класі зелена. Поруч з дошкою висить карта України. На стінах кілька схем і таблиць.
У своєму класі ми проводимо бага­ то часу і намагаємося тримати його в чистоті та порядку.
Vocabulary:
curtain [´k-:tn] — штора, занавіска
diagram [´da?3gr0m] — схема violet [´va?3l?t] — фіолетовий
pot plant [´p5t ´plα:nt] — кімнат-
на рослина
Questions:
1. Where is your classroom situated? 2. How many windows are there in it? 3. What are the walls covered with? 4. What are there on the walls? 5. Do you like your classroom?
2 In School l
l The School Library l Шкільна бібліотека
I like to read interesting books. I have a lot of books at home, but nev­ ertheless I go to the library. I go to the library to read books there or to take them out to read at home. Я люблю читати цікаві книги. У мене вдома багато книг, але, незва­ жаючи на це, я ходжу в бібліотеку. Я ходжу в бібліотеку читати книги там чи брати їх із собою, щоб чита­ ти вдома. У нашій школі є велика і багата бібліотека. Вона на першому поверсі. Бібліотека повністю укомплекто­ вана літературою, необхідною для роботи з різних предметів. Там є книги з мистецтва, фізики, математики, а також є багато книг українських, російських та інозем­ них письменників, таких, як: Пушкін, Лермонтов, Толстой, Диккенс, Лон­ дон, Бернс та ін. Багато книг сучасних письменників.
Our school has a big and rich library.
It is on the first floor. The library is full of publications necessary for work at different subjects. There are books on art, physics, mathematics and also a lot of books by Ukrainian, Russian and foreign writers, such as: Pushkin, Lermontov, Tolstoi, Dickens, London, Burns and others. There are lot of books by modern writers. These books tell us about the most important problems of life and teach how to solve them. There are lots of magazines and news­ papers in our library. We often use them preparing for the reports or the discussions. Sometimes we can come to the library and read them just for fun. Because they always contain very in­ teresting and useful articles. There is a stand in our library which illustrates the most important political events in our and other countries, articles about famous people and funny stories. There is another stand that is the exposition of new books. Our librarian is always ready to help us to choose a necessary book.
Ці книги розповідають нам про найважливіші життєві проблеми й вчать, як їх вирішувати. У нашій бібліотеці є багато журналів і газет. Ми часто використовуємо їх, готую­ чись до доповідей і дискусій. Іноді ми можемо прийти у бібліоте­ ку і читати їх тільки для розваги. Адже вони завжди містять дуже ці­ каві і корисні статті. У нашій бібліотеці є стенд, що ілю­ струє найголовніші політичні події в нашій та інших країн, статті про відомих людей і цікаві історії.
На іншому стенді — виставка нових книг. Наш бібліотекар завжди готовий допо­ могти нам вибрати необхідну книгу.
l У школі 2
Sometimes we have literary disputes in our library. Our librarian often invites poets, journalists and other interesting people to meet with us. The pupils of our school like the library very much and go there with great pleasure. Іноді в нас у бібліотеці проходять літературні диспути. Наш бібліотекар часто запрошує поетів, журналістів і інших цікавих людей для зустрічі з нами. Учні нашої школи дуже люблять бібліотеку і відвідують її з величез­ ним задоволенням.
Vocabulary:
publications [´p2bl?´ke?6nz] —
література to contain [k3n´te?n] — містити
necessary [´nes3s3r?] — потрібний, stand [st0nd] — стенд, етажерка
необхідний to illustrate [´?l3stre?t] —
modern [´m5dn] — сучасний ілюструвати
magazine [ to solve [s5lv] — вирішувати report [r?´p1:t] — доповідь ´ m0g3´z?:n] — журнал dispute [d?´spju:t] — диспут, exposition [ обговорення ´ eksp3´z?6n] — виставка
Questions:
1. Why do you often go to the school library? 2. What kind of literature books does the school library contain? 3. What do we use for reports? 4. What do the stands show? 5. What does the librarian do?
l My Favourite Subject l Мій улюблений предмет
My favourite subject is English. Мій улюблений предмет — англій­
ська мова. Англійська мова дуже важлива, тому
English is very important as it has
become the most used language in що вона стала найбільш уживаною
politics, science, trade and cultural мовою в галузі політики, науки, тор­
relations in the world. It is also the language of great literature. Such writers as William Shakespeare, гівлі і культурних відносин у світі. Це також мова великої літератури. Англійською писали такі письменни­
Walter Scott, Charles Dickens and Ber­ ки, як Вільям Шекспір, Вальтер Скотт,
nard Shaw wrote in English. It gives me great pleasure to read Чарльз Диккенс і Бернард Шоу. Я одержую велике задоволення, чи­
2 0 In School l
I watch video films and listen to songs in English. I have a Walkman, so I often listen to songs or teaching cassettes when walking or in the underground. I write new words on little cards and look them through every evening before going to sleep. I hope that in the future I’ll speak English fluently! Я дивлюся відеофільми і слухаю пісні англійською мовою. У мене є плеєр, тому я часто слухаю пісні чи навчальні касети під час про­ гулянок чи у метро. Нові слова я записую на маленькі картки і переглядаю їх щовечора перед сном. Сподіваюся, що коли­небудь я буду вільно говорити англійською мовою.
Vocabulary:
important [?m´p1:t3nt] — важливий Bernard Shaw[´b-:n3d ´63\] — Бернард Шоу Charles Dickens[´t6%:lz
language [´l08gw?d4] — мова
William Shakespeare[´w?lj3m
´6e?ksp?3] — Вільям Шекспір ´d?k?ns] — Чарлз Дікенс
Walter Scott[´w5lt3 ´sk5t] — pleasure [´ple43] — задоволення
Вальтер Скотт underground [ ´ 2nd3´gra\nd] — метро
Questions:
1. What is your favourite subject? 2. Why is English your favourite subject? 3. What do you do to learn it well? 4. How do you learn new words? 5. Do you read books in English?
l Our Teacher of english l наш вчитель англійської
Oksana Tarasivna Savchenko is our teacher of English. She is young and energetic, and she has a good command of the English language. Oksana Tarasivna does her best to make our English lessons interesting. During the lessons we learn grammar rules and do grammar exercises, discuss different topics, listen to cassette recordings of stories, conversations and songs. Sometimes we sing songs altogether. Оксана Тарасівна Савченко — наш учитель англійської мови. Вона молода й енергійна і добре знає англійську мову.
Оксана Тарасівна намагається зро­ бити наші уроки цікавими. Під час уроків ми учимо граматичні правила і робимо граматичні впра­ ви, обговорюємо різні теми, слуха­ ємо касети з записами розповідей, розмов і пісень. Іноді ми усі разом співаємо пісні.
When we watch video films, Oksana Tarasivna often pauses the video recorder and asks us to talk about what we have seen or predict what is going to happen in the next episode. Коли ми дивимося відеофільми, Оксана Тарасівна часто зупиняє відеомагнітофон і просить нас роз­ повісти про те, що ми бачили, чи спробувати передбачити, що тра­ питься в наступному епізоді. Ми також любимо грати різні ситу­ ації. Усі беруть участь у роботі, тому що це цікаво. Коли ми не знаємо якихось слів, Ок­ сана Тарасівна допомагає нам. Ми не боїмося допускати помилки, тому що вона не критикує нас за них. Я думаю, що нам дуже повезло, що саме вона викладає в нас англій­ ську мову.
We also like to roleplay different situations. Everybody takes part in the work be­ cause it’s interesting. When we don’t know some words, Oksana Tarasivna helps us. We aren’t afraid of making mistakes because she doesn’t criticize us for them. I think we are very lucky to have her as our teacher of English.
Vocabulary:
to discuss [d?s´k2s] — обговорювати energetic [ ´ en3´d4et?k] — енергійний to be afraid [3f´re?d] — боятися mistake [m?s´te?k] — помилка
Questions:
1. What is your English teacher’s name? 2. What kind of man/woman is he/she? 3. Do you like him/her? 4. What do you do at the English lessons?
l My attitude to the Profession of a Teacher l Моє ставлення до професії вчителя
The profession of a teacher is a very noble one. A teacher is a very important person for every family, where the schoolchildren live. I remember my first teacher very well. Професія викладача дуже шляхетна.
Викладач — важлива постать для кожної родини, де є школярі.
Я дуже добре пам’ятаю мою першу вчительку. Її звали Наталія Вікторівна. Вона була доброю жінкою і приділя­ ла усім нам багато уваги.
Her name was Natalia Victorivna. She was a kind woman and paid much attention to us all.
2 2 In School l
She taught us to read and write, told us many interesting things about everything and she instructed us how to work. When we became fifth­formers we had one form­teacher and many other teachers in all school subjects. Вона вчила нас читати і писати, роз­ повідала нам багато цікавого про все і навчала нас працювати.
Коли ми стали п’ятикласниками, у нас з’явився класний керівник і багато інших викладачів з усіх шкільних предметів. Мою класну керівницю звуть Ганна Іванівна. Вона приділяє нам багато уваги і хо­ че, щоб ми добре склали наші іспити. Більшість учителів, що навчали мене всі ці роки,— добрі люди і хороші спеціалісти. Але більше всіх я поважаю Ірину Петрівну. Вона викладала нам англійську мову, і всі учні любили цей предмет. Деякі з учнів нашого класу хочуть вступити до педагогічного універ­ ситету і стати вчителями в школі. Але сам я не хочу бути вчителем, тому що це дуже важка професія. Професія викладача вимагає ве­ ликої ерудиції і великого терпіння до дітей. Я вважаю, що люди, що навчають ді­ тей, повинні мати більше часу для са­ моосвіти і їм повинні добре платити.
My form­teacher’s name is Hanna Iva­ nivna. She pays much attention to us and wants us to pass our examinations well. Most of the teachers that taught me all these years are kind people and good professionals. But most of all I respect Iryna Petrivna.
She taught English to us, and all the pupils liked that subject. Some pupils in our form want to enter the Teacher Training University and to become teachers at school. But I myself do not want to be a teacher because this profession is very difficult. The profession of a teacher demands a great erudition and a great patience to children. I believe, that people, who teach chil­ dren, must have more time for self­ education and must be paid well.
Vocabulary:
to solve [s5lv] — вирішувати to pass examinations [pα:s
to pay attention [pe? 3´ten6n] — приділяти увагу іспити ?g ´ z0m?´ne?6nz] — складати
to instruct [?nst´r2kt] — пояснювати to respect [r?´spekt] — поважати
to demand [d?´mα:nd] — вимагати patience [´pe?63ns] — терпіння
Questions:
1. What is the profession of a teacher like? 2. Do you remember your first teacher? 3. What are the teachers in your school like? 4. What is your attitude to the profession of a teacher?
l У школі 2 3
l academic Subjects l Шкільні навчальні предмети
We take many different subjects at school. We study the Humanities: History, the Ukrainian language and Ukrainian Literature, the Russian language and Russian Literature, too. We learn foreign languages. They are usually English, French or German. We also take subjects describing our planet and the laws of nature. У школі ми вивчаємо багато різних предметів. Ми вивчаємо гуманітарні предмети: історію, українську мову і літерату­ ру, російську мову і літературу.
Ми також учимо іноземні мови. Звичайно це англійська, французь­ ка чи німецька. Ми вивчаємо предмети, що розпо­ відають про нашу планету і закони природи. Серед них фізика, біологія, хімія і географія. Важливими предметами є також інформатика і математика. У кожній школі є лабораторії і спеціа­ лізовані класи, оснащені сучасними навчальними матеріалами і необхід­ ним устаткуванням. Крім того, є спортзали для занять фізкультурою. Наші школи дають нам можливість одержати гарну освіту.
Among them there are Physics, Biology, Chemistry and Geography. Other important subjects are Computer studies and Mathematics. Every school has laboratories and spe­ cialized rooms equipped with modern teaching materials, necessary devices and facilities. Besides there are gyms for Physical training lessons. Our schools provide us with every opportunity to get good education.
Vocabulary:
subject [´s2bd4?kt] — предмет different [´d?f3r3nt] — різний opportunity [ ливість ´ 5p3´tju:n?t?] — мож-
(навчальний) education [ ´ edju´ke?6n] — освіта
Questions:
2 In School l
l at an english Lesson l на уроці англійської мови
I am a pupil of the eighth form. I study at school 14 in Kharkiv. The pupils of our school learn different languages: Russian, English, French and German. I learn English. I have my English three times a week. Я учень восьмого класу. Я учуся в школі № 14 у Харкові. У нашій школі учні вивчають різні мови: російську, англійську, фран­ цузьку і німецьку. Я вивчаю англійську мову. Уроки англійської мови в мене три рази на тиждень. Щопонеділка, щосереди і щоп’ятниці я беру підручник, слов­ ник, зошит і йду на урок англійської мови. Дзвенить дзвоник, і вчитель та учні заходять у клас. Ми сідаємо за парти, відкриваємо підручники, і урок починається. Під час уроку ми слухаємо магніто­ фон, задаємо один одному питання й обговорюємо те, що почули. Іноді це розповідь, іноді діалог чи бесіда. Вони не дуже довгі, але завжди ці­ каві. Ми багато розмовляємо англійсь­ кою, але ми також читаємо тексти з підручника. На уроці ми також пишемо пропо­ зиції на дошці, учимо граматичні правила і робимо вправи. Два рази на місяць у нас урок до­ машнього читання. На цьому уроці ми розповідаємо про те, що прочитали, і обговорює­ мо цікаві епізоди з книги. Я ніколи не одержую поганих оцінок з англійської, тому що завжди ре­ тельно готую домашні завдання. Мені подобаються уроки англійської мови, я з радістю ходжу на них.
Every Monday, Wednesday and Friday I take my English textbook, vocabulary and exercise­book and go to my English lesson. The bell rings and the teacher and the pupils come into the classroom. We sit down at our tables, open our textbooks and the lesson begins. During the lesson we listen to the tape recorder, ask each other questions and speak out on what we have heard. Sometimes it is a story, sometimes it is a dialogue or a conversation. They are not very long but they are al­ ways very interesting. We speak English a lot, but we also read texts from our textbook.
During the lesson we also write sentences on the blackboard, learn grammar rules and do exercises. Twice a month we have our home reading lesson. At this lesson we speak about what we have read and discuss interesting epi­ sodes from our book. I never get bad marks in my English be­ cause I always prepare my homework well. I like my English lessons very much and come to them with joy.
Vocabulary:
three times [7r?: ta?mz] — тричі tape recorder [´te?p r?´k1:d3] — conversation [ бесіда ´ k5nv-:´se?6n] —
магнітофон rule [ru:l] — правило
Questions:
1. How many languages do you study? 2. What foreign languages do you study at school? 3. When do you have your English lessons? 4. What do you do during your English lesson? 5. Do you like your lessons?
l at the Physical Training Lesson l на уроці фізкультури
My favourite lesson is Physical Мій улюблений предмет — фізкуль­
Training. Usually we have our physical training тура. Звичайно наші уроки фізкультури
lessons either in the gymnasium or on проходять або в гімнастичному
the sports ground. Our sports ground is situated behind залі, або на спортмайданчику. Наш спортмайданчик розташова­
the school. On the sports ground there are ний за школою. На спортмайданчику є футбольне
a football field, a volleyball ground поле, волейбольний і баскетболь­
and a basketball ground. Before the PT lessons we put on our ний майданчики. Перед уроком фізкультури ми одя­
sports uniform. After we have changed our clothes, гаємо свою спортивну форму. Після того, як ми переодяглися, ми
we go to the gymnasium and line up. йдемо в гімнастичний зал і шикує­
мось. На початку уроку ми звичайно ро­
At the beginning of the lesson we
usually do gymnastic exercises. Then we pull up, jump, climb the rope. бимо гімнастичні вправи. Потім ми підтягуємося, стрибаємо,
лазимо по канату. На спортмайданчику ми бігаємо. Іноді ми кидаємо м’ячі. Часто на уроках фізкультури ми
On the sports ground we run. Sometimes we throw balls. We often play sports games at the PT
2 In School l
In winter at the PT lessons we ski. Узимку на уроках фізкультури ми хо­ димо на лижах. Ми ходимо на лижах на спортмай­ данчику чи в парку. Іноді, коли холодно, ми йдемо ката­ тися на ковзанку. Хлопчики також грають у хокей на спортмайданчику. Багато хлопчиків і дівчаток нашого класу відвідують різні спортивні секції. Я також займаюся в секції плавання.
We ski on the sports ground or in the park. Sometimes, if the weather is cold, we go to skate at the skating rink. The boys play hockey on the sports ground too. Many boys and girls of our form attend various sports sections.
I also attend a sports section in swimming. Three times a week I go to the swimming­pool. Some of my friends go in for tennis, track­and­field athletics, boxing and other sports.
Тричі на тиждень я ходжу в плаваль­ ний басейн. Деякі мої друзі займаються тенісом, легкою атлетикою, боксом та інши­ ми видами спорту.
Vocabulary:
gymnasium [d4?m´ne?z?3m] — to climb the rope [kla?m 93 r3\p] —
гімнастичний зал лазити по канату
to line up [la?n 2p] — будуватися swimming-pool [´sw?m?8pu:l] —
to pull up [p\l 2p] — підтягуватися плавальний басейн
Questions:
1. Where do you usually have your physical training lessons? 2. Where is your sports ground situated? 3. What do you do at the physical training lessons? 4. What sports do you go in for? 5. Do you like physical training lessons?
l education in Ukraine l Освіта в Україні
Primary forms comprise 1 to 4 forms. Початкові класи — з першого по чет­ вертий. Середні класи — з п’ятого по дев’я­ тий. Після дев’ятого класу учні можуть вступати до різних технікумів. Ті, хто хочуть вступати до вищих на­ вчальних закладів, повинні закінчи­ ти десятий і одинадцятий класи. Студенти також можуть вступати до вищих навчальних закладів після спеціалізованих коледжів чи ліцеїв. Вони готують студентів у різних галу­ зях як гуманітарних, так і природних наук. Деякі з коледжів організуються при вищих навчальних закладах.
Junior secondary forms comprise 5 to 9 forms. After the 9th form children can enter technical schools of different types. Those who want to enter higher edu­ cational institutions should complete 10—11 forms. Students can also enter higher educational institutions after graduating from specialized colleges or lyceums. They prepare students in different fields, whether the humanities or the sciences. Some of them are organized under the authorities of higher educational establishments. The system of higher education is pre­ sented by universities, polytechnic institutes or specialized institutes.
Система вищої освіти представле­ на університетами, політехнічними інститутами, спеціалізованими інститутами. В університетах курс навчання п’ять років, там зазвичай від шести до дванадцяти факультетів. Інститути готують фахівців для про­ мисловості, сільського господар­ ства й економіки. Більшості з них був недавно наданий статус академії чи університету.
Universities offer a five­year course of study and usually have from six to twelve departments. Institutes train specialists for industry, agriculture and economy.
Most of them have been conferred the status of Academy or University recently. Students are also offered post­ graduate education and scientific research work. Nowadays due to the state of our national economy not many young people are engaged in the research work. But still in some fields of science there are outstanding discoveries and re­ search papers.
2 In School l
Some universities and institutes have refresher courses. Recently a great number of private educational establishments have appeared. Some institutions have fee­paying groups or departments. The students may get education there at the same high level as in the state institutions. При деяких університетах і інститу­ тах є курси підвищення кваліфікації. Останнім часом з’явилася велика кількість приватних навчальних за­ кладів. У деяких інститутах є платні групи чи факультети. Там студенти можуть одержати освіту на такому ж високому рівні, як і в державних інстинутах.
Vocabulary:
system [´s?st3m] — система the humanities [hju:´m0n?t?z] —
to include [?nk´lu:d] — включати гуманітарні науки
technical school [´tekn?k3l the sciences [´sa?3ns?z] —
sku:l] — технікум природознавчі науки
Questions:
1. What does the system of secondary education in Ukraine include? 2. At what age do children go to school? 3. What is the system of higher education presented by? 4. Whom do the institutes train? 5. Do we have private educational establishments in Ukraine?
IX. eDUCaTIOn In OUr LIFe
(ОСВіТа В наШОМУ ЖиТТі)
l education in Great Britain l Освіта у Великобританії
In Great Britain children begin to go to school at the age of five. First they study at infant schools. У Великобританії діти йдуть до школи у віці п’яти років. Спочатку вони навчаються в школах для дітей 5—7 років. У таких школах учаться малювати кольоровими олівцями і фарбами. Діти ліплять із пластиліну і працю­ ють з папером і клеєм.
In these schools they learn to draw with coloured pencils and paints. They also make figures out of plasticine and work with paper and glue. They play much because they are very young. Later they begin to learn letters and read, write and count.
Діти багато грають, тому що вони дуже маленькі. Пізніше вони починають вивчати алфавіт, вчаться писати, читати і ра­ хувати. У віці семи років англійські школярі йдуть у початкову школу. Вони вивчають багато предметів: ан­ глійську мову і математику, історію і музику, краєзнавство і малювання, рукоділля, французьку мову і латину. Вони не ходять до школи так рано, як ми, але вони залишаються там довше. Перший урок звичайно починається о 9 годині. У них три уроки з короткими пере­ рвами по 10 хвилин між ними, і потім годинна перерва на обід. Після обіду в них ще два уроки, які закінчуються о пів на четверту.
At the age of seven English schoolchildren go to junior schools. They do many subjects: English and Maths, History and Music, Natural History and Drawing, Handicrafts, French and Latin. They do not go to school as early as we do, but they stay there longer.
The first lesson usually starts at 9 o’clock. There are 3 lessons with short breaks of 10 minutes between them and then an hour break for lunch. After lunch they have two more lessons which are over by half past three. If you have a look at an English pupil’s school record, you will see that the marks in it differ from the marks we have.
Якщо подивитися в табель англійсь­ кого школяра, то можна побачити, що оцінки в ньому відрізняються від наших.
2 0 education in Our Life l
Our schoolchildren get marks from 1 to 12. At English school there are marks from 1 up to 10 and at some schools from 1 up to 100. Junior school ends at the age of 11 when pupils take the Eleven Plus examination and then secondary school begins. At the age of 16 schoolchildren take their exams. Only 45 per cent continue with full­ time education after 16. The rest go to work or join employment training schemes. Наші школярі одержують «1—12».
В англійській школі оцінки виставля­ ються від «1» до «10», а в деяких шко­ лах і до «100». Початкова школа закінчується у віці одинадцяти років, коли учні складають іспит «11+», і потім почи­ нається середня школа. А в шістнадцять років школярі скла­ дають випускні іспити. Лише 45 % продовжує освіту після 16 років. Інші йдуть працювати чи потрапля­ ють у тренувальні програми праце­ влаштування.
Vocabulary:
glue [glu:] — клей to continue [k3n´t?nju:] —
junior school [´d4u:n?3 sku:l] — продовжувати
початкова школа employment [?mp´l1?m3nt] —
examination [?g ´ z0m?´ne?6n] — іспит працевлаштування
Questions:
1. When do children begin to go to school in Britain? 2. What schools do they study first? 3. When do children begin to go to junior schools? 4. What subjects do they study? 5. How many students continue with full-time education after 16?
l education in the USa l Освіта в СШа
The American system of school edu­ cation differs from the systems in other countries. There are state public schools, private elementary schools and private sec­ ondary schools. Public schools are free and private schools are feepaying. Each state has its own system of public schools. Американська система освіти відріз­ няється від інших країн.
l Освіта в нашому житті 2 1
Elementary education begins at the age of six or seven, when a child goes to the first grade (form). At the age of sixteen schoolchildren leave the elementary school and may continue their education at one of the secondary schools or high schools, as they call them. The programme of studies in the el­ ementary school includes English, Arithmetic, Geography, History of the USA, Natural Sciences and, besides, Physical Training, Singing, Drawing, Wood or Metal Work, etc. Sometimes they learn a foreign lan­ guage and general history. Beside giving general education some high schools teach subjects useful to those who hope to find jobs in industry and agriculture or who want to enter colleges or universities. Початкова освіта починається у віці шести чи семи років, коли ди­ тина йде в перший клас. У віці 16 років школярі закінчують по­ чаткову школу і можуть продовжити свою освіту в загальноосвітніх шко­ лах чи технікумах, як вони їх називають. Програма початкової школи вклю­ чає: англійську мову, арифметику, географію, історію США, природо­ знавчі науки, крім того, фізвихован­ ня, спів, малювання, працю і т. д.
Іноді в програму включаються іно­ земна мова і загальна історія. До того ж деякі школи включають у свою програму загальної освіти предмети, необхідні для тих, хто спо­ дівається знайти роботу в промис­ ловості чи сільському господарстві, а також для тих, хто хоче вступити до коледжу й університету. Після закінчення школи усе більше число американців йде у вищі на­ вчальні заклади. Студенти не вивчають ті самі пред­ мети. Тільки перші два роки вони сліду­ ють загальній програмі. Це означає, що кожен студент пови­ нен вибрати принаймні один курс із загальних галузей науки: англійську мову, природничі науки, сучасні мови, історію чи фізичне виховання. Після двох років навчання кожен студент може вибрати предмети відпо­ відно до своїх професійних інтересів. Держава не надає прямої фінансо­ вої допомоги вищим навчальним закладам. Студенти повинні платити за своє навчання.
This creates a financial hardship for some people. Many students have to work to pay their expenses. Це створює фінансові труднощі для деяких людей. Багато студентів змушені пра­ цювати, щоб оплатити своє навчання. Американці дуже високо цінують освіту. Недаремно Кеннеді сказав: «Наш прогрес як нації цілком залежить від нашого прогресу в освіті».
The Americans place a high value on education. That’s why Kennedy said, “Our progress as a nation can be no swifter than our progress in education”.
Vocabulary:
to differ [´d?f3] — відрізнятися basic program [´be?s?k ´pr5gr3m] —
free [fr?:] — безкоштовний базова програма
fee paying [f?: ´pe?8] — платний to create [kr?´e?t] — створювати
Questions:
1. Does the American system of school education differ from the systems in
other countries?
2. What kinds of schools are there in the USA? 3. Is it true that each state has its own system of public schools?
l education in Canada l Освіта в канаді
The school system of Canada is very much like the one in the USA, but there are certain differences. Education in Canada is general and compulsory for children from 6 to 16 years old, and in some provinces — to 14. It is within the competence of the local authorities, and therefore it may differ from province to province. For example, Newfoundland has an 11­grade system. Some other provinces have 12­grade systems, and Ontario has even a 13­grade system. Grades 1—6 are usually elementary schools, and grades 7—12 are sec­ ondary schools. Шкільна система Канади дуже схо­ жа на систему США, але існують деякі відмінності. Освіта в Канаді загальна й обов’яз­ кова для дітей від 6 до 16 років, а в деяких провінціях — до 14 років.
Вона перебуває у відомстві місце­ вої влади, а тому може відрізнятися в кожній провінції. Наприклад, у Ньюфаундленду 11­річна система освіти. У деяких інших провінціях — 12­річ­ на система, а в Онтаріо навіть 13­річна система. 1—6 класи — це початкова школа, 7—12 класи — це середня школа.
l Освіта в нашому житті 2 3
In some provinces there is a kinder­ garten year before the first grade. Elementary education is general and basic, but in the junior high school years the students can select some courses themselves. Most secondary schools provide pro­ grammes for all types of students. Some of them prepare students for con­ tinuing their studies at the university. Vocational schools are separate insti­ tutions for those who will not continue their education after secondary schools. There also exist some commercial high schools. Some provinces have private kin­ dergartens and nursery schools for children of pre­elementary age. There also exist Roman Catholic schools and private schools in some provinces. In most provinces private schools re­ ceive some form of public support. Admission to the university in Canada is after high school with specific courses. Getting a degree in law, medicine, dentistry or engineering usually takes 3—4 years of studying. У деяких провінціях перед першим класом є рік у дитячому садку. Початкова освіта основна і зага­ льна, але в середніх класах учні мо­ жуть вибирати деякі предмети самі.
Більшість середніх шкіл мають про­ грами для всіх учнів. Деякі з них готують студентів для про­ довження навчання в університетах. Професійні училища — це окремі установи для тих, хто не збирається продовжувати свою освіту після се­ редньої школи. Існують також комерційні школи.
У деяких провінціях є приватні ди­ тячі садки і ясла для дітей дошкіль­ ного віку. Існують також римсько­католицькі школи і приватні школи в деяких провінціях. У більшості провінцій приватні шко­ ли одержують суспільну допомогу. У канадські університети прийма­ ють після старших класів зі спеці­ альними предметами. Для одержання диплома з права, медицини, стоматології чи інженер­ ної справи вимагаються 3—4 роки навчання. Плата за навчання в університетах різна в різних провінціях. В усіх провінціях також є суспіль­ ні установи неуніверситетського типу. Це — регіональні коледжі, інститути технологій, інститути прикладного мистецтва, сільськогосподарські технологічні коледжі та ін. Критерії прийому до цих закладів менш суворі.
University tuition fees vary among different provinces. All provinces also have public non­uni­ versity institutions.
They are regional colleges, institutes of technology, institutes of applied arts, colleges of agricultural technology and others. Criteria for admission to these insti­ tutions are less strict.
2 education in Our Life l
Vocabulary:
local authorities [l3\k3l 1:´75r?t?z] — commercial high school [k1´m-:6?3l
місцева влада ´ha? sku:l] — комерційна школа
Ontario[5n´te3r?3\] — Онтаріо difference [´d?f3r3ns] — різниця
Roman Catholic school[´r5m3n to receive [r?´s?:v] — отримувати
´k073l?k ´sku:l] — римсько- католицька школа support [s3´p1:t] — підтримка
Questions:
1. What do you know about the school system of Canada? 2. Is education in Canada general and compulsory for children? 3. Can the students select some courses in the junior high school years? 4. What does the term “vocational schools” mean? 5. What kind of schools are there in Canada?
l education in australia l Освіта в австралії
There exists a centralized national sys­ В Австралії існує централізована на­
tem of education in Australia. The top of this system is the Federal ціональна система освіти. На чолі цієї системи знаходиться
Ministry of Education. федеральне міністерство
освіти. Але все­таки існує багато розхо­
But there are still many differences
in the structure and the curricula of джень у структурі і програмах шкіл
schools in different states. There exist two types of schools in різних штатів. У країні є два типи шкіл: державні
the country: state schools and private і приватні.
schools. Tuition in state schools is free of
Навчання в державних школах без­
charge. Private schools charge rather high коштовне. Плата за навчання в приватних шко­
fees. 80 % of Australian children go to state лах досить висока. 80 % австралійських дітей відві­
schools, and only 20 % attend fee­ дують державні школи, і тільки 20 %
paying schools. School education is obligatory for all ходять у платні школи. Шкільна освіта є обов’язковою для
children from 6 to 15 years. At present the school education дітей від 6 до 15 років. Зараз схема шкільного навчання
scheme is “6+4+2” or “7+3+2”. Most children begin primary schools «6+4+2» чи «7+3+2». Більшість дітей приходять у початко­
at the age of about five. Primary schools include from 1 to 6 or 7 grades. ву школу в 5 років. Початкова школа — це з 1 по 6 чи 7 клас.
l Освіта в нашому житті 2
After the primary school children pass Після початкової школи діти перехо­
to the secondary school without дять у середню школу без іспитів.
examinations. Junior high schools comprise 4 or
У середніх класах діти навчаються
3­year courses. After these courses students 3 чи 4 роки. Потім учні ще два роки займаються
complete two year senior high school. After senior classes of secondary schools students may enter any higher educational institution in the country. в старших класах. Після старших класів середньої шко­ ли учні можуть вступити до будь­ якого вищого навчального закладу країни. Зараз з’явилася тенденція скасу­
There is a tendency of cancelling final
examinations in both junior and senior вання випускних іспитів у середніх
secondary schools. In this case more children, і старших класах. У такому випадку більша кількість
irrespective of their abilities, may дітей, залежно від здібностей, змо­
receive secondary education. University admission is only after the жуть одержати середню освіту. До університету приймають тільки після закінчення старших класів се­
senior secondary schools.
редньої школи. Плата за навчання розрізняється в кожнім штаті.
Tuition fees differ from one state to another.
Vocabulary:
to exist [?g´z?st] — існувати primary school [´pra?m3r? sku:l] —
still [st?l] — усе ж таки початкова школа
obligatory [3´bl?g3tr?] — обов’яз- case [ke?s] — випадок
ковий tuition[tju:´?63n] — навчання
Questions:
1. What system of education do they have in Australia? 2. How many types of schools are there in the country? 3. How high is the fee for education in private schools? 4. When do most children begin to study? 5. Do the schoolchildren pass exams to secondary school?
l education in Our Life l Освіта в нашому житті
Education plays a very important role in our life. It is one of the most valuable possessions a man can get in his life. Освіта грає дуже важливу роль у на­ шому житті. Це одне із найкоштовніших здо­ бутків, що людина може дістати у своєму житті.
2 education in Our Life l
During all the periods of human history Протягом всієї історії людства осві­
education ranked high among people. Human progress mostly depended та високо цінувалася. Прогрес в основному залежав від
upon well­educated people. Self­education is very important for високоосвічених людей. Самоосвіта також дуже важлива
the development of human’s talents. Only through self­education для розвитку талантів людини. Тільки за допомогою самоосвіти
a person can become a harmonically людина може стати гармонійно роз­
developed personality. A person becomes a highly qualified винутою особистістю. Людина стає висококваліфікованим
specialist after getting some special фахівцем після одержання фахової
education. And professionalism can be reached освіти. І професіоналізм може бути досяг­
only through it. Even highly qualified specialists from нутий тільки з його допомогою. Навіть висококваліфіковані фахівці
time to time attend refresher courses час від часу обновляють свої знання
to refresh their knowledge. We get our knowledge of this world на курсах підвищення кваліфікації. За допомогою освіти ми одержуємо
and life through education. Many famous discoveries would have знання про цей світ і життя. Багато видатних відкриттів були б
been impossible if people were not неможливі, якби люди не були заці­
interested in learning something. Education develops different sides of кавлені у вивченні чого­небудь. Освіта розвиває різні боки людської
human personality, reveals his abilities. Besides, it helps a person to особистості, розкриває її здібності. Крім того, вона допомагає людині
understand himself, to choose the зрозуміти себе, вибрати правильну
right way in this world. The civilized state differs from others дорогу в житті. Цивілізована держава відрізняється
in the fact that it pays much attention від інших тим, що приділяє багато
to the educational policy. John Kennedy said: “Our progress as уваги освіті. Джон Кеннеді сказав: «Наш прогрес
a nation can be no swifter than our як нації цілком залежить від нашого
progress in education”. But it doesn’t concern only one прогресу в освіті». Але це стосується не тільки однієї
particular nation. We know that science and art belong окремої нації. Ми знаємо, що наука і мистецтво на­
to the whole world. Before them the barriers of nationality лежать усьому світу. Перед ними зникають національні
disappear. So education brings people closer to бар’єри. Таким чином, освіта зближує лю­
each other, helps them to understand дей, допомагає їм краще зрозуміти одне одного.
each other better.
l Освіта в нашому житті 2
Vocabulary:
important [?m´p1:t3nt] — важливий qualified [kw1:l?´fa?d] —
valuable [´v0lj3bl] — цінний кваліфікований
self-education [ самоосвіта ´ selfedj\´ke?6n] — personality [´p-:s3´n0l?t?] — особа
Questions:
1. Is it important to be a well-educated person? 2. What role does self-education play in our life? 3. When does a person become a highly qualified specialist? 4. What does education develop? 5. Why is good education necessary nowadays?
l Foreign Languages in Our Life l іноземні мови в нашому житті
Learning a foreign language is not an easy thing. It is a long and slow process that takes a lot of time and efforts. Nowadays it is especially important to know foreign languages. Some people learn languages because they need them for their work, others travel abroad, for the third studying languages is a hobby. Everyone, who knows foreign languages can speak to people from other countries, read foreign writers in the original, which makes your outlook wider. It is not surprising that many intellectuals and well­educated people are polyglots. I study English. Nowadays English has become the world’s most important language in politics, science, trade and cultural relations. Over 300 million people speak it as a mother tongue. Вивчення іноземних мов — нелегка справа. Це тривалий і складний процес, що вимагає багато часу і зусиль. У наші дні особливо важливо знати іноземні мови. Деякі люди вивчають мови, тому що це потрібно їм для роботи, інші по­ дорожують за кордоном, для третіх вивчення мов — хобі.
Усі, хто знає іноземні мови, можуть розмовляти з людьми з інших країн, читати зарубіжних письменників в оригіналі, що розширює кругозір.
Не дивно, що багато мислячих і ви­ сокоосвічених людей — поліглоти.
Я вивчаю англійську мову. У наші дні англійська мова стала найважливішою мовою світу в полі­ тиці, науці, торгівлі і культурних відносинах. Це рідна мова для більш ніж 300 млн людей.
2 education in Our Life l
The native speakers of English live in Great Britain, the United States of America, Australia and New Zealand. English is one of the official languages in the Irish Republic, Canada, the South Africa Republic. English is one of the official languages of the United Nations Organization and other political organizations. Half of the world’s scientific literature is in English. It is the language of computer tech­ nology. To know English today is absolutely necessary for every educated person, for every good specialist. Люди, для яких англійська — рід­ на мова, живуть у Великобританії, США, Австралії і Новій Зеландії.
Англійська мова — одна з офіційних мов в Ірландії, Канаді, ПАР.
Англійська мова є офіційною мовою ООН та інших політичних організа­ цій. Половина світової наукової літерату­ ри написана англійською мовою. Це мова комп’ютерних технологій.
Знати англійську мову сьогодні необхідно абсолютно кожній освіче­ ній людині, кожному гарному фахівцю. Англійська — чудова мова.
The English language is a wonderful language. It is the language of the great literature. It is the language of William Shake­ speare, Jonathan Swift, Walter Scott, Charles Dickens. The great German poet Goethe once said, “He, who knows no foreign lan­ guage, does not know his own one”. That is why in order to understand one­ self and environment one has to study foreign languages.
Це мова великої літератури.
Це мова Вільяма Шекспіра, Джо­ натана Свіфта, Вальтера Скотта, Чарлза Дікенса. Великий німецький поет Ґете якось сказав: «Той, хто не знає іноземної мови, не знає своєї власної». От чому, щоб краще зрозуміти себе і навколишній світ, потрібно вивчати іноземні мови.
Vocabulary:
effort [´ef3t] — зусилля trade [tre?d] — торгівля
outlook [´a\tl\k] — кругозір mother tongue [´m293 t28] —
polyglot [´p5l?gl5t] — поліглот рідна мова
Questions:
l Освіта в нашому житті 2
l Learning Foreign Languages l Вивчення іноземних мов
During a lot of centuries people learn foreign languages. People in Europe started to learn lan­ guages in the 11th century. It is known that Yaroslav the Wise knew a lot of foreign languages. But at those times learning foreign lan­ guages was a privilege of rich people. Today millions of people all over the world learn foreign languages. They play a great part in our life. Протягом багатьох століть люди ви­ вчають іноземні мови. Люди в Європі почали вивчати іно­ земні мови в 11 столітті. Відомо, що Ярослав Мудрий знав багато іноземних мов. Але в ті часи вивчення іноземних мов було привілеєм багатих людей. Сьогодні мільйони людей в усьому світі вивчають іноземні мови. Вони відіграють важливу роль у на­ шому житті. Люди, що знають іноземні мови, потрібні для розвитку техніки, еко­ номіки і мистецтв у сучасному су­ спільстві. Наприклад, гарний інженер чи ква­ ліфікований робітник повинен уміти прочитати технічні інструкції до ім­ портного устаткування. Вивчення іноземних мов особливо важливе в нашій країні. Люди хочуть вивчати іноземні мови, щоб писати своїм друзям чи спілку­ ватися з ними особисто.
People, who know foreign languages, are necessary for the development of the techniques, economy and arts in the modern society. For example, a good engineer or a qualified worker should be able to read some technical papers for the imported equipment. Learning foreign languages is espe­ cially important in our country. People want to learn foreign languages to write to their pen­ friends, or to communicate with them personally. People also want to read the works of famous writers in the original, newspa­ pers and magazines. During the classes of foreign lan­ guages one can train his memory and thinking. A foreign language helps to know the native language better. A person who learns a foreign language, at the same time gets acquainted with the culture of the country, its literature, history and geography.
Люди також хочуть читати твори відомих письменників в оригіналі, газети і журнали. Під час уроків іноземної мови мож­ на тренувати свою пам’ять і мисле­ ння. Іноземна мова допомагає краще знати свою мову. Людина, що вивчає іноземну мову, у той же час знайомиться з культу­ рою країни, її літературою, історією і географією.
Vocabulary:
privilege [´pr?v?l?d4] — привілей original [5´r?d4?n3l] — оригінал
techniques [tek´n?:ks] — техніка culture [´k2lt63] — культура
modern society [´m1:d3n s3´sa?3t?] — to get acquainted[3k´we?nt?d] —
сучасне суспільство знайомитись
Questions:
1. When did people begin to learn foreign languages? 2. How many languages did Yaroslav the Wise know? 3. Do languages play a great part in your life? 4. Is it especially important in our country to learn languages? Why? 5. What advantages does a person knowing foreign languages have?
l Why I Learn the english Language l Чому я вивчаю англійську мову
I began to study English in the fifth Я почав вивчати англійську мову
form and by now I have been learning в п’ятому класі, і до цього часу я ви­
this language for 7 years. I like English; I think any foreign lan­ вчаю цю мову протягом 7 років. Я люблю англійську мову і думаю,
guage helps to understand your own що будь­яка іноземна мова допома­
language. The English language is one of the гає зрозуміти свою власну мову. Англійська мова — одна з найбільш
most important languages in the важливих мов у сучасному світі;
modern world; more than one billion понад один більйон людей можуть
people can speak or understand this говорити цією мовою чи розуміти її.
language. This language is the official language
Це офіційна мова таких країн, як
in such countries as the United States Сполучені Штати Америки, Канада,
of America, Canada, Australia, New Австралія, Нова Зеландія, Півден­
Zealand, the South­African Republic, но­Африканська Республіка, Індія
India and many African countries. English is one of the five official і багатьох африканських країн. Англійська мова — одна з п’яти офі­
languages of the United Nations ційних мов Організації Об’єднаних
Organization. English is the language of the great Націй. Англійська мова — мова великої анг­
English literature. It is the language of Shakespeare, лійської літератури. Це мова Шекспіра, Байрона
Byron and Charles Dickens. From the early childhood we enjoy the і Чарлза Дікенса. З раннього дитинства ми насоло­
books by English writers — who does джуємося книгами англійських пись­
not know Winnie­the Pooh, Sherlock Holmes or Robinson Crusoe! менників — хто не знає Вінні­Пуха, Шерлока Холмса і Робінзона Крузо!
l Освіта в нашому житті 2 1
But the English language is also the language of science — most of scientific magazines in the world are published in English. It is impossible to be a good scientist without knowing this language. That is why I pay much attention to English and I hope that in the the future I shall know this language well. Але англійська мова — це також мова науки: більшість наукових журналів у світі видаються англій­ ською. Неможливо бути гарним вченим і не знати цієї мови. Саме тому я приділяю багато уваги англійській мові і сподіваюся, що в майбутньому я буду знати цю мову добре.
Vocabulary:
official language [3´f?6l ´l08gw?d4] — Byron [´ba?r3n] — Байрон
офіційна мова Charles Dickens [t6α:rlz ´d?k3nz] —
United Nations Organization Чарльз Диккенс
Оранізація Об’єднаних Націй [ju´na?t?d ne?6nz ´ 1:g3na?´ze?6n] — Winnie-the-Pooh [´w?n? 93 pu:] — Вінні-Пух
Shakespeare [´6e?ksp?3] — Шекспір
Questions:
1. When did you begin to study English? 2. Do you like this language? 3. Why is it important to know English? 4. What English books have you read in original or in translation? 5. Why must every specialist know English?
X. enTerTaInMenT (рОЗВаГи)
l Music in Our Life l Музика в нашому житті
People cannot live without music. They can listen to music everywhere even in the forest, when they walk and hear birds singing. Music can be classical and modern. Classical music is performed by sym­ phonic orchestras in the great halls. Люди не можуть жити без музики. Вони слухають музику скрізь, навіть у лісі, коли гуляють і прислухаються до співу птахів. Музика буває класичною і сучасною. Класична музика виконується у ве­ ликих залах симфонічними оркест­ рами. Є багато знаменитих композиторів, чия музика виконується в наші дні. Класична музика серйозна і вима­ гає гарного розуміння, інакше вона може видатися нудною і нецікавою. Більшість людей віддає перевагу су­ часній музиці. Сучасна музика виконується по те­ лебаченню і радіо. Вона буває різною: поп, рок, диско, реп, техно й ін.
There are a lot of famous composers whose music is played nowadays. Classical music is serious and requires good understanding or it may seem to be boring and dull. Most people prefer modern music.
Modern music is performed by TV and radio. Modern music has different kinds: pop, rock, disco, rap, techno and others. Young people like techno and disco.
Молодим людям подобається тех­ но­ і диско­музика. Люди старші за віком люблять джаз, рок і поп. Є багато співаків і груп, що викону­ ють ту чи іншу музику.
Older people are fond of jazz, rock and pop. There are a lot of singers or music bands who perform this or that kind of music. Everybody knows the founders of rock music. They are the “Beatles” and Elvis Presley. Now there are a lot of discs and records of different performers. The last achievement in music pro­ duction is a clip. Musical clips are short films accompa­ nied by the melody.
Усі знають засновників рок­музики.
l розваги 2 3
It may be a short story what the song is about or simply a great number of different pictures. People like to watch clips because it’s not only listening to music but also watching interesting things. Це може бути коротка розповідь про те, про що співають, чи просто набір різних картинок. Людям подобається дивитися клі­ пи, тому що вони не тільки слухають музику, але й одержують цікаву інформацію. Я люблю музику і люблю слухати її, тому що вона допомагає добре відпочити.
I’m fond of music and like to listen to it for it helps me to have good relaxation.
Vocabulary:
classical music [´kl0s?k3l ´mju:z?k] — dull [d2l] — нудний
класична музика record [´rek1:d] — пластинка
symphonic [s?m´f5n?k] — achievement [3´t6?:vm3nt] —
симфонічний досягнення
Questions:
1. Are you fond of music? 2. What kind of music do you prefer? 3. What role does music play in your life? 4. Do you play any musical instruments? 5. What kinds of modern music do you know?
l at the Theatre l У театрі
There are not many theatres in my town, but they are all very popular with the public. I am a theatre lover, too. As for me, I prefer drama to all other theatres, but I also like opera and musical comedy. I’ll never forget my first visit to the Opera and Ballet Theatre. My friend and I wanted to see the famous ballet “Swan Lake” by Tchaikovskyi. We bought the tickets in advance and came to the theatre half an hour before the show. At 7 sharp the performance began. У моєму місті не так багато театрів, але усі вони дуже популярні серед театралів. Я теж люблю театр. Я віддаю перевагу драматичному театру перед всіма іншими, але лю­ блю також оперу і музичну комедію. Ніколи не забуду моє перше відвіду­ вання Театру опери і балету. Ми з другом хотіли подивитися зна­ менитий балет Чайковського «Ле­ бедине озеро». Ми заздалегідь купили квитки і при­ йшли в театр за півгодини до ви­ стави. Рівно о 7 годині почався спектакль.
2 entertainment l
From the very first minute I was deeply impressed by everything I saw on the stage. The costumes were fine. The dancing and music were thrilling. З найпершої хвилини я була гли­ боко вражена всім побаченим на сцені. Костюми були чудові. Танець і музика незвичайно схвилю­ вали мене. Балет здався мені казкою. Я ніколи не бачила нічого прекрас­ нішого. Мій друг теж насолоджувався кож­ ною миттю цієї вистави. Наприкінці спектаклю, коли опусти­ лася завіса, пролунав грім оплесків.
The ballet seemed to me a fairy­tale. I had never seen anything more won­ derful. My friend also enjoyed every minute of it. When the curtain fell at the end of the performance, there came a storm of applause. It seemed that it would never end.
Здавалося, вони ніколи не закін­ чаться. Танцюристів викликали знову і знову. Їм дарували величезні букети квітів. Ми теж із захватом аплодували. Вистава мала величезний успіх.
The dancers received call after call. They were presented with large bou­ quets of flowers. We also applauded enthusiastically. The performance was a great success.
Vocabulary:
swan [sw1:n] — лебідь to impress [?m´pres] — вражати,
enthusiastically уражати
[´in´7ju:z?´0st?k3l?] — із захватом to enjoy [´?nd41?] — отримувати
success [s3´kses] — успіх задоволення, насолоджуватися
Questions:
1. What role does the theatre play in our life? 2. Are you fond of ballet? 3. Where do you prefer to sit at the theatre? 4. What is your favourite play (opera, ballet)? 5. Which theatre do you prefer?
l at the Cinema l У кіно
I like to go to the cinema. When I have free time, I always go to see a new film. Мені подобається ходити в кіно. Як тільки в мене з’являється вільний час, я завжди йду дивитися новий фільм.
l розваги 2
When I want to go to the cinema Коли я хочу піти в кіно, я звичайно
I usually look in the programme what переглядаю в програмі, які зараз
films are on. Then I phone my friend and we ідуть фільми. Потім я телефоную моєму другові,
discuss what films to see. і ми обговорюємо, який фільм диви­
тися. Ми віддаємо перевагу художнім
We prefer feature films, but also enjoy
cartoons and popular science films. фільмам, але одержуємо задоволен­
ня і від мультфільмів та науково­по­
пулярних фільмів. Подивитися гарну мелодраму, музич­
To see a good love story, musical or
detective film is a very pleasant way of ний фільм чи детектив — дуже при­
spending free time. There are many talented actors and ємний спосіб провести вільний час. У нашій країні багато талановитих
actresses in this country. My favourite actor is Oleg Yankovskyi. акторів і акторок. Мій улюблений актор — Олег Ян­
ковський. Моя улюблена акторка — Наталя
My favourite actress is Natalia
Gundareva. They played the leading parts in many Гундарева. Вони грали головні ролі в багатьох
films and I have always enjoyed their фільмах, і я завжди насолоджувала­
superb acting. The last film I saw was the screen ся їх прекрасною грою. Останній фільм, що я дивилася,— ек­
version of the novel “Gone with the ранізація роману Маргарет Мітчелл
Wind” by Margaret Mitchell. It’s an old film but it still enjoys great «Віднесені вітром». Це старий фільм, але він усе ще кори­
popularity. There are many famous American стується величезною популярністю. У ньому багато знаменитих амери­
actors in it with Vivien Leigh and Clark канських акторів, а в головних ро­
Gable starring. I was deeply impressed by their acting лях грають Вів’єн Лі і Кларк Гейбл. Мене глибоко зворушила їхня гра
and the film itself. It hasn’t lost its visual splendour with the passage of time. і сам фільм. Він не втратив свого зачарування і з часом.
Vocabulary:
feature films [´f?:t63 f?lmz] — Margaret Mitchell[´m%:g3r?t
художні фільми ´m?t63l] — Маргарет Мітчел
cartoon [kα:´tu:n] — мультфільм Vivien Leigh[´v?v?3n ´li:] — Вів’єн Лі
science films [´sa?3ns f?lmz] — Clark Gable[´kl%:k ´ge?bl] — Кларк
науково-популярні фільми Гейбл
screen version [´skr?:n ´v-:6n] —
екранізація
2 entertainment l
Questions:
1. Do you prefer to go to the cinema or to the theatre? 2. What film have you seen lately? 3. What kinds of films do you know? 4. What is your favourite film? 5. Who is your favourite actor/actress?
l Cinema in Our Life l кіно в нашому житті
The movies are truly an art of our time. Кіно дійсно є мистецтвом нашого
часу. Сьогодні це найбільша естетична
It is the greatest aesthetic and
educational force in the world today. The invention of the photography in й освітня сила у світі. Відкриття фотографії в 1828 році
1828 played a very important role in відіграло величезну роль у розвитку
the development of the cinema. 1895 became the year when the кіно. 1895­й став роком, коли з’явилося
cinema was born. After the brothers Lumier had invented кіно. Після винаходу кінематографа бра­
the cinematography, the cinema тами Люм’єр кіно значно пошири­
widely spread all over the world. The first movie theatres appeared in лося в усьому світі. Перші кінотеатри з’явилися
1904. And in 1907 the literature works в 1904 році. А в 1907 році для написання сце­
started to be widely used for the наріїв стали використовувати літе­
movie scripts. Now different movie versions of ратурні твори. Дотепер різні телевізійні версії
novels and stories of famous writers романів і розповідей відомих пись­
are still very popular. The movies are a powerful force in менників дуже популярні. Кіно — впливова сила в сучасному
contemporary life. Cinema is also used for educational житті. Воно також використовується з ос­
purposes. Video classes are useful when вітньою метою. Відеокурси корисні при вивченні
studying geography, foreign географії, іноземних мов і багатьох
languages and many other subjects. They are also the means of getting ac­ інших предметів. За допомогою їх можна також кра­
quainted with the world. With the help of documentary and ще пізнати навколишній світ. За допомогою документальних
science films one can get much information about the world around. і наукових фільмів можна одер­
жати багато інформації про навко­ лишній світ.
l розваги 2
The news on TV helps to know what Телевізійні новини допомагають
happens in the world each day. довідатися про те, що відбувається
у світі щодня. Вони також привертають увагу лю­
It also helps to attract the attention
of people to different important дей до різних важливих проблем,
problems, such as hunger, таких як голод, землетруси, забруд­
earthquakes, water pollution and so нення води й інше.
on. The cinema is also the means of enter­
Кіно також є засобом розваги.
tainment. After a working day one can relax
Після робочого дня можна розсла­
watching some good movie. битися і відпочити, подивившись
гарний фільм. У наші дні люди просто не можуть
Nowadays people can’t just imagine
their life without the art of cinema. уявити своє життя без такого виду мистецтва, як кіно.
Vocabulary:
truly [´tru:l?] — дійсно, справді force [f1:s] — сила
movies [´mu:v?z] — кіно to invent [?n´vent] — винаходити
aesthetic [?:s´7et?k] — естетичний purpose [p-:p3s] — мета
Questions:
1. What kinds of films do you know? 2. Do you like foreign films dubbed in mother tongue? 3. What is the difference between a play and a film? 4. Who invented the cinematography and when? 5. When did the first movie theatres appear?
l Cinema l кіно
Cinema was invented by two brothers Lumier. They made the first film, which lasted only one minute. Since then cinema has become one of the most popular arts in the world. There are cinema theatres everywhere. Films may be feature or documentary, sound and silent. Feature films are, as a rule, sound and colour. Кіно було винайдено двома брата­ ми Люм’єр. Вони створили перший фільм, що тривав тільки одну хвилину. З тих пір кіно стало одним із найпо­ пулярніших мистецтв у світі. Усюди є кінотеатри.
Фільми бувають художніми і доку­ ментальними, звуковими і німими. Художні фільми, як правило, звукові і кольорові.
2 entertainment l
Animated cartoons are also very Мультфільми також дуже популярні
popular not only with children but with не тільки серед дітей, але і серед
the adults. Nowadays we can see different kinds дорослих. Зараз ми можемо дивитися різні
of films. There are ones, which are dedicated фільми. Є такі, що розповідають про життя
to the life of the people, to the present людей, сьогодення й історію нашої
and to the history of our country. There are also comedies, thrillers, dra­ країни. Також є комедії, трилери, драми і де­
mas and detective films. People’s opinions differ in the тективи. Думки людей різні в питанні,
question what kinds of films must be які типи фільмів повинні випуска­
produced. Some people, especially young, think тися. Деякі люди, особливо молоді, дума­
that the cinema should be a place ють, що кінотеатр повинен бути міс­
where one may amuse oneself after цем, де кожний може розважитися
a working day. Others say that films must be various, після робочого дня. Інші говорять, що фільми
serious and funny. повинні бути різні, серйозні і розва­
жальні. Я думаю, що кіно сьогодні не так
I think that cinema is not so popular to­
day as at the beginning of the century, популярне, як на початку століття,
because now each family has a TV set тому що зараз у кожної родини є те­
or even a video recorder, and people левізор чи навіть відеомагнітофон,
do not want to go anywhere if they і люди не хочуть йти куда­небудь,
can sit in comfortable armchairs and якщо можуть сидіти в зручному
watch what they want. кріслі і дивитися те, що вони
хочуть. Відеофільми зараз захоплюють ба­ гатьох молодих людей.
Video films attract many young people now.
Vocabulary:
Lumyer [lu:´mje] — Люм’єр as a rule [ru:l] — як правило
to invent [?n´vent] — винаходити to amuse [3´mju:z] — розважати
animated cartoons [3n?´me?t?d to attract [3´tr0kt] — приваблювати
kα:´tu:nz] — мультфільми
Questions:
l розваги 2
l Cinema in Ukraine l кіно в Україні
The first newsreels were made and shown in 1896, by A. Fedetsky, artist and photographer from Kharkiv. Перші кіножурнали були зроблені і показані в 1896­му А. Федетським, художником і фотографом з Харкова. Їх постійне виробництво розпоча­ лося в 1907 році. Студія мультиплікаційних фільмів з’явилася в Харкові в 1927­му і пізніше була перенесена до Києва. Під час II світової війни українські режисери здійснювали поїздки на фронт. Вони показували військові фільми про героїчний захист країни. В Україні є 4 державні кіностудії.
Their regular production began in 1907. An animated cartoon studio was set up in Kharkiv in 1927 and later transferred to Kyiv.
During World War II Ukrainian film­ makers made trips to the front.
They showed war films about the coun­ try’s heroic defence. There are four state film studios in Ukraine. Bohdan Stupka, Ada Rohovtseva, Olha Sumska — these and many other names are very popular with movie and theatre­goers. They have successfully appeared in domestic and foreign productions.
Богдан Ступка, Ада Роговцева, Ольга Сумська — ці і багато інших імен дуже популярні серед глядачів театру і кіно. Вони успішно знімалися у фільмах вітчизняного й іноземного вироб­ ництва. О. Довженко є одним із засновників українського кінематографа. Він став важливою фігурою в націо­ нальному і світовому кінематографі.
O. Dovzhenko is one of the founders of Ukrainian cinematography. O. Dovzhenko became an important figure in national and world cinematography. His motion pictures “Arsenal”, “Earth” were named among the best films of all times. He worked for the Odesa and Kyiv studios. Since 1946 he stayed to work at the Mosfilm Studio. Apart from a number of feature films he made documentaries. Besides he wrote script­like stories and plays.
Його художні фільми «Арсенал» і «Земля» були названі серед кра­ щих фільмів усіх часів. О. Довженко працював на Одеській і Київській студіях. З 1946 року він залишився працю­ вати на студії Мосфільм. Крім численних художніх фільмів він знімав і документальні. Він також писав кіносценарії і п’єси.
The Kyiv Studio bears his name now­ adays. The Dovzhenko prize was instituted in 1983. Київська кіностудія носить зараз його ім’я. У 1983 році була встановлена пре­ мія імені О. Довженка.
Vocabulary:
newsreel [´nju:zri:l] — кіножурнал domestic [d3´mest?k] — вітчизняний
cinematography [ кінематограф ´ s?n3m3´t5gr3f?] — documentary [ документальний фільм ´ d5kj\´mentr?] —
motion pictures [´m3\6n ´p?kt63z] — prize [pra?z] — нагорода, премія
кінокартина
defence [d?´fens] — оборона
Questions:
1. Who made the first newsreels in Ukraine? When? 2. Who became an important figure in cinematography? 3. What did the filmmakers show during the World War II? 4. Can you name the popular Ukrainian actors? 5. Tell about O. Dovzhenko and his work. 6. What is your favourite Ukrainian film?
l at the Museum l У музеї
The town I live in is not very large Місто, у якому я живу, не дуже вели­
and there are no big galleries and ке, і в ньому немає великих галерей
museums in it. But we have a good Natural History і музеїв. Але в нашому місті є гарний музей
Museum in our town. Last week I was on an excursion there. природи. На минулому тижні я був там на екс­
курсії. Спочатку нам прочитали лекцію
First we listened to a lecture on the
history of our region which was very з історії нашої області, і це було
interesting. Then a guide showed us the дуже цікаво. Потім екскурсовод показав нам екс­
exposition of the museum. We walked through its halls looking at позиції музею. Ми пройшли його залами, розгляда­
different stands with exhibits. There were ancient vases and coins, ючи різні стенди з експонатами. Там були стародавні вази і монети,
dishes and bowls, tools and arms. блюда і посудини, інструменти
і зброя. Гід розповів нам про їхнє походжен­ ня і вік і відповів на наші питання.
The guide told us about the origin and
the age of the exhibits and answered our questions.
l розваги 301
The girls asked questions about Дівчатка задавали питання про на­
national costumes and dishes and the ціональні костюми і блюда, хлопчи­
boys were interested in arms. The next hall was even more interesting. There we saw stuffed animals and birds. It was a small zoo of the region nature. ки цікавилися зброєю. Наступний зал був ще більш цікавим. Там ми бачили опудала звірів і птахів. Це був невеликий зоопарк нашої
місцевої природи. Там також був акваріум з різними риб­
There was also an aquarium full of
different fish, tortoises and shells. The collection of minerals was inter­ ками, черепахами і черепашками. Колекція мінералів теж була цікава.
esting, too. I have learned very much from my visit to the museum.
Під час відвідування музею я пізнав багато нового.
Vocabulary:
exhibit [?g´z?b?t] — експонат guide [ga?d] — гід, екскурсовод
coin [k1?n] — монета arm [α:m] — зброя
ancient [´e?n63nt] — стародавній aquarium [3´kw1:r?3m] — акваріум
Questions:
1. Do you often go to the museums? 2. Do you generally go there alone or do you take a guide? 3. What museums are there in your city/town? 4. How many museums are there in your city/town? 5. What kind of museums are you most interested in? 6. Describe your impressions of the excursion.
l kharkiv Museums l Харківські музеї
Kharkiv is a big city and there are a lot Харків — велике місто, у ньому бага­
of museums in it. To begin with, there is the History Mu­ то музеїв. Почнемо з того, що в центрі
seum in the centre of the city. міста розташований Історичний
музей. Музей розповідає про історію
The museum shows the history of the
Kharkiv Region since earliest times Харківської області, починаючи із
till nowadays; it has rich collections of найраніших часів дотепер; він має
weapons, coins, historical documents багату колекцію зброї, монет, істо­
and pictures. Not far from the Opera House there ричних документів і картин. Неподалік від оперного театру є ін­
is another museum — the Museum of ший музей — художній.
Fine Arts. I like to visit this museum very much.
Я дуже люблю відвідувати цей музей.
302 entertainment l
The Museum building is not very large Будинок музею не дуже великий,
but it contains a rich collection of але він містить багаті зібрання кар­
paintings by Russian, Ukrainian and тин російських, українських і захід­
West European painters. There are pictures by Russian ноєвропейських живописців. Там є картини російських худож­
painters Brulov, Kramskoy, Shishkin ників Брюллова, Крамського, Шиш­
and Repin. By the way, Repin was born in Chuguyiv кіна і Рєпіна. Між іншим, Рєпін народився в Чугу­
not far from Kharkiv; there is a very єві неподалік від Харкова; там
good museum of Repin in Chuguyiv. In the Kharkiv Picture Gallery there є дуже гарний музей Рєпіна. У Харківській картинній галереї
are several paintings by Repin. My favourite Repin’s picture is “Za­ є кілька картин Рєпіна. Моя улюблена картина Рєпіна —
porozhtsi”; it shows Zaporizhian «Запорожці»; вона зображує за­
Cossacks writing a letter to a Turkish порізьких козаків, що пишуть лист
sultan. I believe Repin’s picture “Zaporozhtsi” турецькому султанові. Я гадаю, що картина «Запорожці»
reflects the soul of the Ukrainian people, відбиває душу українців, показує
shows the best national characteristics. My favourite Ukrainian painter is Semi­ кращі національні риси. Мій улюблений український худож­
radsky. Semiradsky is also our fellow­coun­ ник — Семирадський. Семирадський — також наш зем­
tryman; he was born in 1843 in the ляк; він народився в 1843 році
village of Petchenegi. Semiradsky is a representative of в селі Печеніги. Семирадський — представник ака­
the academic painting, and he was демічного живопису, і його дуже
much criticised because he painted критикували за те, що він малював
historical scenes but the real life. But I like his pictures because they історичні сцени, а не реальне життя. Але я люблю його картини, тому що
are painted with a great skill. вони написані з великою майстерні­
стю. Музей також містить скульптури
The Museum also contains sculptures
by Russian and Ukrainian sculptors, російських і українських скульпто­
pictures by Italian Renaissance рів, картини італійських живописців
painters and paintings by French, епохи Ренесансу і французьких, фла­
Flemish and German artists. Another museum is the Museum of мандських та німецьких художників. Інший музей — Музей Природи —
the Natural History which is situated in також розташований у центрі міста.
the centre of the city, too. This Museum is famous for its
Цей музей відомий своєю зооло­
zoological collection; it shows гічною колекцією; у ньому пред­
dinosaur fossils, fossil footprints and ставлені скам’янілості динозавра,
eggs, collections of butterflies and окам’янілі сліди і яйця, колекції ме­
stuffed animals and birds. теликів і опудал тварин і птахів.
l розваги 303
As for me, I prefer to see living Що ж до мене, то я волію дивитися
animals; that is why I like to visit на живих тварин; саме тому я люб­
Kharkiv Zoo. лю відвідувати Харківський зоо­
парк. Харківський зоопарк знаходиться
Kharkiv Zoo is in a large park not far
from the National University; in spring, у великому парку недалеко від На­
summer and autumn there are a lot of ціонального університету; навесні,
beautiful flowers there. влітку і восени там багато красивих
квітів. Багато видів тварин і птахів із усіх
Many kinds of animals and birds
from all parts of the world live in the частин світу живуть у зоопарку.
Zoo. Some of the birds live in the cages
Деякі птахи живуть у клітках і мають
and have very beautiful, bright дуже красиве, яскраве оперення.
colours. Most of all I like to visit the large
Більше всього я люблю відвідува­
monkey house; there you can see how ти великий мавпятник; там можна
the monkeys eat fruit and jump, run побачити, як мавпи їдять фрукти, стри­
and play with each other. There is a large aquarium in the Zoo, бають, бігають і грають одна з одною. У зоопарку також є великий акварі­
too; not only fishes but other water ум; не тільки риби, але й інші водяні
animals live there. There are several other museums in Kharkiv, too. тварини живуть там. У Харкові також є кілька інших му­ зеїв.
Vocabulary:
coin [k1?n] — монета representative [r3pr?´zent3t?v] —
Museum of Fine Arts [mju´z?3m fa?n представник
α:ts] — Художній музей skill [sk?l] — майстерність
Renaissance[r?´ne?s%:s] — Museum of the Natural History
Відродження [´mjuz?3m ´n0t6r3l ´h?st3r?] — Музей природи
to reflect [r?f´lekt] — відображувати,
виражати fossils [f5sl] — окам’янілість,
fellow-countryman [´fel3\ викопні
´k2ntr?m0n] — земляк soul [s3\l] — душа
stuffed animal [st2ft 0´n?m3l] — footprints [´fu:t ´ pr?nts] — відбитки aquarium[3´kw1:r?3m] — акваріум weapon [´wep3n] — зброя
опудало
Questions:
1. What museums are there in Kharkiv? 2. What can you see in the History Museum? 3. What pictures are there in the Museum of Fine Arts? 4. What can you see in the Museum of the Natural History? 5. What animals are there in Kharkiv Zoo?
30 entertainment l
l My Last Visit to the Circus l Мій недавній візит у цирк
I like to go to the circus very much. There is a very good circus in Kharkiv. It is situated in the centre of the city not far from Gagarin Avenue Undeground Station. Last time my brother, my mother and I went to the circus during my winter holidays. First we went by undeground to the Metro Station “Gagarin Avenue” and then we went to the circus on foot. We left our coats in the cloak­room and then went to the hall. At the entrance we bought a programme of the show. Then we went and took our seats. Our seats were not far from the ring and we could see everything very well. The first part of the performance was very interesting — we saw many circus performers: acrobats, rope walkers, jugglers and clowns. Я дуже люблю ходити в цирк. У Харкові є дуже гарний цирк. Він розташований у центрі міста не­ подалік від станції метро «Проспект Гагаріна». Останній раз я разом з моїм братом і моєю мамою ходив у цирк під час зимових канікул. Спочатку ми їхали на метро до станції «Проспект Гагаріна», а потім ішли пішки до цирку. Ми залишили свої пальта в гарде­ робі, а потім пішли у вестибюль. На вході ми купили програму ви­ стави. Потім ми пішли і зайняли свої місця. Наші місця були недалеко від арени, і ми могли все дуже добре бачити. Перша частина вистави була дуже цікавою — ми дивилися ви­ ступ багатьох циркових артистів: акробатів, канатохідців, жонглерів і клоунів. Клоуни були дуже смішні, і усі апло­ дували їм. Під час вистави цирковий оркестр увесь час грав музику. Оркестром керував диригент.
The clowns were very funny and every­ body applauded them. During the performance the circus band was playing music all the time. The band was conducted by the band leader. Then came the interval. During the interval we went to the bar and bought ice­cream, cotton­candy and a bottle of Coca­Cola. In the second part there were wild ani­ mals. Most of all I liked tigers and lions.
l розваги 30
They were in a large cage and per­ formed various tricks. The animal trainer was very brave and spectators applauded much. There were also bears riding bicycles and dogs playing football. Вони були у великій клітці і виконува­ ли різні трюки. Дресирувальник був дуже хоробрий, і глядачі йому дуже аплодували. Були також ведмеді, що каталися на велосипедах, і собаки, що грали у футбол. Після вистави ми узяли свої пальта і пішли додому. По дорозі додому ми обговорювали виставу й усе, що бачили в цирку.
After the performance we took our coats, and went home. On the way home we discussed the performance and everything that we had seen in the circus. I liked the visit to the circus very much.
Мені дуже сподобалося відвідуван­ ня цирку.
Vocabulary:
cloak-room [´kl3\kru:m] — bandleader [´b0nd l?:d3] —
гардероб диригент
acrobat [´0kr3b0t] — акробат to conduct [k3n´d2kt] — диригувати
rope walker [´r3\pw1:k3] — cotton-candy [´k5tn ´k0nd?] —
канатоходець солодка вата
juggler [´d42gl3] — жонглер animal trainer [´0n?ml tre?n3] —
circus band [´s-:k3sb0nd] — дресирувальник
цирковий оркестр
Questions:
1. When did you go to the circus last time? 2. Where is the circus situated in your city? 3. Who did you see in the first part of the performance? 4. What did you do during the interval? 5. What was in the second part of the performance? 6. Did you like the visit to the circus?
l My Favourite Occupation l Моє улюблене заняття
I have little free time because I have to work hard in order to do well at school. But I try to find some time during the weekends for my favourite occupation: knitting and sewing. I learned to knit when I was ten. У мене мало вільного часу, тому що мені доводиться багато працювати, щоб добре встигати в школі. Але у вихідні я намагаюся знаходи­ ти час для свого улюбленого занят­ тя: в’язання і шиття. Я навчилася в’язати, коли мені було 10 років.
The first thing I made was a muffler. Першою річчю, що я зробила, був шарф. Я зв’язала його для тата. Я дуже пишалася, коли він носив його. Тепер я можу робити досить склад­ ні речі. Цього року я зв’язала пуловери для мами і для себе і шапочку для под­ руги до дня народження. Коли я бачу красиву пряжу в мага­ зині, мені дуже важко пройти мимо, не купити її. Я навчилася шити у віці 12 років. Тепер у мене це дуже добре вихо­ дить. Іноді я вирізаю викрійки з журналів, але частіше моделюю одяг сама.
I knitted it for my Dad. I was very proud when he wore it.
Now I can make quite complicated things. This year I’ve knitted pullovers for my Mom and myself, and a hat for my friend as a birthday present. When I see beautiful knitting­wool in a shop, I find it very difficult to go by without buying it. I learned to sew at the age of 12. Now I’m very good at it.
Sometimes I cut patterns out of maga­ zines, but more often I design clothes by myself. I think it’s a very useful hobby. Thanks to it I have some very nice inexpensive clothes. I don’t have to spend much money in order to look attractive.
По­моєму, це дуже корисне хобі. Завдяки йому в мене є дуже краси­ вий недорогий одяг. Мені не потрібно витрачати багато грошей, щоб виглядати привабливо.
Vocabulary:
to do well [du: wel] — добре навчатися complicated [ складний ´ k5mpl?´ke?t?d] —
to try [tra?] — намагатися to cut [k2t] — різати, вирізати
occupation [´5kj\´pe?6n] — заняття
Questions:
l розваги 30
l Hobby l Хобі
Hobby is a favourite occupation of a person in his free time. I have many friends. They are very different and they have different kinds of hobbies. One of my friends, for example, likes to knit very much. In the evening she sits on the sofa and knits a beautiful pullover or a sweater. Хобі — улюблене заняття людини у вільний час. У мене багато друзів. Вони дуже різні, і в них різні хобі.
Одна з моїх подруг, наприклад, дуже любить в’язати. Увечері вона сидить на дивані і в’яже красиву кофту чи светр. Вона в’яже також для своєї малень­ кої сестри, для мами і для своїх подруг. Інша моя подруга проводить увесь час за шиттям: шиє спідниці, блузи, сукні. Вона робить це чудово і завжди пре­ красно виглядає. Мій друг любить майструвати.
She also knits for her little sister, her mother and her friends. Another friend of mine spends all her time sewing things: skirts, blouses, dresses. She makes it nicely and she always looks good. One of my friends likes to make every­ thing with his own hands. He can repair an iron, a radio­set or a taperecorder. I think it’s a very good hobby. Many children and grown­ups are very fond of collecting. Some people collect old coins, others collect postcards. As for me, my hobby is collecting stamps. Now I have 5 albums full of stamps, it is more than one thousand stamps. I like to sit at a table in the evening and arrange new stamps in the albums, or write in the names of the countries, or just look through them. Each stamp has a story to tell about distant countries and new people. I see pictures of people, birds and animals which I have never seen before.
Він може полагодити праску чи радіоприймач, магнітофон. Я думаю, це дуже гарне хобі. Багато дітей і дорослих захоплюють­ ся колекціонуванням. Одні збирають старі монети, інші ко­ лекціонують листівки. Моє хобі — колекціонування марок.
Зараз у мене п’ять альбомів з марка­ ми, це більше тисячі марок. Я люблю сидіти ввечері за столом і розміщати в альбомі нові марки, чи вписувати назви країн, чи просто розглядати їх. Кожна марка може розповісти про далекі країни і нових людей. Я бачу зображення людей, птахів і тварин, яких раніше ніколи не бачив.
Kings and presidents pass before my eyes and I can follow the history of the whole nations. My hobby is not only wonderful but very useful, too. Перед моїми очима проходять ко­ ролі і президенти, я можу просте­ жити історію цілих народів. Моє хобі не тільки захоплююче, але і дуже корисне.
Vocabulary:
for example [f1(r) ?g´zα:mpl] — на- to repair [r?´pe3] — лагодити,
приклад ремонтувати
to sew [s1:] — шити collection [k1´lek6n] — колекція
to look through [7ru:] — розглядати stamp [st0mp] — марка
Questions:
1. Have you got many friends? 2. Have they got different kinds of hobbies? 3. What do girls/boys like to do? 4. What is your hobby? 5. What do people usually collect?
l My Hobby l Моє хобі
I have a lot of hobbies because there У мене багато захоплень, тому що
are so many interesting things to do. Unfortunately I don’t have much spare існує дуже багато цікавих справ. На жаль, у мене мало вільного часу,
time as I’m going to be a student тому що я збираюся стати студен­
that’s why I have to study a lot. I like doing different things. том і доводиться багато вчитися. Мені багато чого подобається ро­
бити. Наприклад, читати детективи, слу­
Such as reading detective novels,
listening to the music, playing tennis хати музику, грати в теніс з моїми
with my classmates. But my favourite hobby is solving однокласниками. Але моє улюблене захоплення —
crossword puzzles. It’s not only interesting, but also відгадування кросвордів. Це не тільки цікаво, а також і корис­
useful. When you try to solve the puzzle, you но. Коли ви намагаєтеся розгада­
find out and learn a lot of different ти кросворд, ви узнаєте і запа­
facts. Because in puzzles there are м’ятовуєте багато різних фактів. Тому що в кросвордах багато пи­
questions about famous people, тань про знаменитих людей, гео­
geographical places, countries, графічні назви, країни, наукові до­
l розваги 30
There are different types of crossword puzzles. They are Scandinavian, English, Hun­ garian, Japanese, ordinary. The crosswords are published in news­ papers and magazines and there are special newspapers that contain only crosswords. I sometimes try to make up my own puzzle and I can say that it is not less interesting. All the members of our family like to take part in solving puzzles, and this unites us very much. Існують різні типи кросвордів.
Це скандинавські, англійські, угор­ ські, японські, звичайні кросворди. Кросворди друкують у газетах і жур­ налах, є навіть спеціальні газети, у яких надруковані тільки кросворди. Іноді я намагаюся скласти власний кросворд і, признаюся, це не менш цікаво. Усі члени нашої родини люблять брати участь у відгадуванні крос­ вордів, і це дуже нас єднає.
Vocabulary:
unfortunately [ на жаль ´ 2n´f1:t63n?tl?] — to solve [s5lv] — вирішувати detective [d?´tekt?v] — детективний
spare [spe3] — вільний Hungarian [h2n´ge3r?3n] — угорський
puzzle [p2zl] — головоломка crossword [´kr5sw-:d] — кросворд to сontain [k3n´te?n] — містити Japanese [ ´ d40p3´n?:z] — японський
scientific [ Scandinavian [ скандинавський ´ sa?3n´t?f?k] — науковий ´ sk0nd?´ne?v?3n] — to make up [me?k 2p] — складати
Questions:
1. Do you have much time for hobbies? 2. Do you have any hobbies? 3. What do you like to do most of all? 4. Do you like to solve crossword puzzles? Why?
l Music in Ukraine l Музика в Україні
“Kobza”, “bandura”, “sopilka” and others became national musical instruments. At present, Ukraine has six opera houses, three operettas, ten state philharmonic societies, five higher music schools. Among the Ukrainian professional performers are the winners of many international concerts. Speaking about Ukrainian composers we must mention I. Stravinsky, K. Shymanovsky, S. Prokofiev, and others, who were born in Ukraine. Кобза, бандура, сопілка та інші стали національними музичними інструментами. Зараз в Україні є шість оперних те­ атрів, три театри оперети, 10 філар­ моній, п’ять вищих музичних шкіл.
Серед українських професійних виконавців є переможці багатьох міжнародних конкурсів.
Говорячи про українських компози­ торів, варто згадати Стравінсько­ го, Шимановського, Прокоф’єва й інших, котрі народилися в Україні. Найвизначнішою фігурою українсь­ кого музичного відродження був Микола Лисенко, піаніст, компози­ тор, диригент і фольклорист. Серед його опер такі знамениті, як «Тарас Бульба» і «Наталка Полтавка». Перший український джазовий оркестр з’явився в Харкові (1924—1926). Перші джазові клуби відкрилися в Києві в 1962 році. Жанр популярної музики представ­ ляють Л. Бондар, Т. Повалій.
The most important figure of the Ukrainian musical renaissance was Mykola Lysenko, pianist, composer, conductor and folklorist. Among his operas there are the well­ known “Taras Bulba” and “Natalka Poltavka”. Ukraine’s first jazz ochestra appeared in Kharkiv (1924—1926).
The first jazz clubs opened in Kyiv in 1962. The recorded pop music genre is represented by L. Bondar, T. Povalyi. Creative search in national rock music started in the 70­s. Among the groups combining the “general rock” style with the Ukrainian folk song­and­dance traditions are the Brothers Hadyukin, the “VV” and many others. Pop singers like Sophia Rotaru, Irina Bilyk, Ivan Popovych are known throughout Ukraine and far outside.
Творчий напрямок національної рок­музики почався в 70­ті роки. Серед груп, що поєднують «рок» з українськими фольклорними пісенно­танцювальними традиція­ ми, такі, як «Брати Гадюкіни», «ВВ» і багато інших. Популярні співаки, такі як Софія Ротару, Ірина Білик, Іван Попович відомі по всій Україні і за її межами.
l розваги 311
Vocabulary:
drinking song [´dr?8k?8 s58] — folk [f3\k] — народний
composer [k3m´p3\z3] — композитор застільна пісня philharmonic [ музичний ´ filα: ´m5n?k] —
conductor [k3n´d2kt3] — диригент to mention [´men6n] — згадувати
heritage [´her?t?d4] — спадщина jazz orchestra [´d40z ´1:k?str3] —
renaissance [r3´ne?s3ns] — Відродження джазовий оркестр
to create [kr?:´e?t] — створювати genre [´d4α:nr3] — жанр
to preserve [pr?´z-:v] — зберігати throughout [7ru:´a\t] — повсюди
Questions:
1. What kinds of Ukrainian folk songs do you know? 2. What are Ukrainian musical instruments? 3. Name famous Ukrainian composers. 4. When did the first jazz orchestra appear? 5. What music do you like? Who are your favourite singers?
l american Music l Музика америки
Since the United States was settled Оскільки Сполучені Штати Америки
by Europeans, it is not surprising that населені в основному європейця­
classical music and folk songs ми, не дивно, що класична музика
were brought over from that і народні пісні були запозичені ними
continent. Beethoven, Brahms, Debussy, з Європи. Бетховен, Брамс, Дебюссі,
Tchaikovskyi, Stravinskyi, Bach, Чайковський, Стравінський, Бах,
Mozart and Verdi are but a few names Моцарт і Верді — це всього лише
of European composers which кілька імен європейських компо­
are often on orchestra or opera зиторів, чиї твори завжди присутні
programmes. English, Irish, Scottish folk songs are в концертних програмах. Англійські, ірландські, шотландські
sung very often and have been sung in народні пісні завжди були дуже по­
America by so many generations that пулярні, і багато поколінь навіть
Americans are not even conscious не усвідомлюють того, що співають
that these songs are of foreign origin. But the greatest contribution to Ameri­ пісні іноземного походження. Але найбільший внесок у формуван­
can music, however, has been made ня американської музики зробили
by the Negroes in the South. Negro songs are now part of the пісні негрів Півдня. Негритянські пісні зараз складають найбільшу частину національної му­ зичної спадщини. Безумовно, найбільшим внеском
nation’s most precious musical
heritage. Perhaps the Negro’s greatest contri­
bution to American music has been jazz and rhythm­and­blues. негрів в американську музику був джаз і ритм­енд­блюз.
312 entertainment l
Most contemporary music works root deeply in those styles. After the Civil War some of the brass instruments of the Confederate military bands fell into the hands of the Negroes, and the result was all kinds of rhythmical and melodic experiments. Thus jazz, free of conventions and written arrangements, was born. Корені практично всієї сучасної му­ зики походять з цих стилів. Після Громадянської війни багато військових оркестрів Конфедерації перейшли до рук негрів, і в результаті виникли різні ритмічні і мелодійні експерименти. У такий спосіб народився джаз, вільний від обмежень і письмових правил. Джаз дуже вплинув і на таких компо­ зиторів, як Аарон Копланд і Джордж Гершвін в Америці і Стравінський у Європі. А ритм­енд­блюз можна назвати початком нинішньої танцювальної музики.
Such composers as Aaron Copland and George Gershwin in America and Stravinsky in Europe have been influenced by American jazz. And one can say that rhythm­and­ blues was the beginning of modern dancing music.
Vocabulary:
to settle [setl] — населяти Negro songs [´n?gr3\ s58z] —
Europeans[j\3r3´pi:3nz] — негритянські пісні
європейці melodic [m?´l5d?k] — мелодичний
composer [k3m´p3\z3] — композитор Aaron Copland[´e3r3n
Irish[´a?r?6] — ірландський ´k5pl3nd] — Аарон Копленд
generation [ покоління ´ d4en3´re?6n] — George Gershwin[´d41:d4 ´g-:r6w?n] — Джордж Гершвін
Questions:
1. What songs are popular in America? 2. Are Negro songs part of the nation’s most precious musical heritage? 3. What musical styles do you know in America? 4. Are they popular in Europe? 5. What American composers do you know?
l Music in Great Britain l Музика Великобританії
Henry Purcell (1659—1695), a promi­ nent British composer, lived in the 17th century. He was the founder of the British Opera. His opera “King Arthur” was very Генрі Перселл (1659—1695), видат­ ний англійський композитор, жив у 17 сторіччі. Він був засновником англійської опери. Його опера «Король Артур» була дуже
popular with spectators. популярна серед простих людей.
l розваги 313
The main idea of this opera was the Головна тема опери — боротьба за
struggle for the independence of Britain. The great influence of Henry Purcell is незалежність Англії. Великий вплив Генрі Перселла по­
seen today in the works of Benjamin мітний у творах Бенджаміна Брит­
Britten. B. Britten is a well­known British тена. Бриттен — відомий англійський ком­
composer (1913—1976). He has composed a large amount позитор (1913—1976). Він склав велику кількість музичних
of music of all kinds, among them творів, у тому числі опери і хорові
operas and choral works. His music is very expressive. One of his greatest works is the opera твори. Його музика дуже експресивна. Одна з його кращих робіт — опера
“Peter Grimes”. It’s an exciting story about a poor fish­ «Пітер Граймс». Це хвилююча історія про бідного ри­
erman who was falsy accused and балку, що був помилково обвинува­
driven out of his native village. Britain also has good traditions of folk чений і вигнаний з рідного села. Англія відрізняється традиційною
music. There are traditional folk clubs in most прихильністю до народної музики. У більшості міст є клуби народної
towns. Modern music is also of great музики. Сучасна музика також користується
popularity. The most talented and famous com­ популярністю. Найталановитішими і найвідомі­
posers of contemporary life are John шими композиторами сучасності
Lennon and Paul McCartney — the є Джон Леннон і Пол Маккартні —
founders of the legendary group “The засновники легендарної групи
Beatles”, whose music still influences new generations. «Бітлз», чия музика продовжує вра­ жати уяву багатьох поколінь.
Vocabulary:
Henry Purcell[´henr? ´p-:rsl] — choral works [´k1:r3l w-:ks] — хорові
Генрі Перселл твори
King Arthur[k?8´%:73] — король folk music [´f3\k mju:z?k] — народна
Артур музика
Benjamin Britten[´bend43m?n Paul McCartney[´p1:l
´br?t3n] — Бенджамін Бріттен m3k’k%:tn?] — Пол Маккартні
spectator [spek´te?t3] — глядач Beatles[´bi:tlz] — Бітлз
Questions:
1. Who was the founder of the British opera? 2. What is the main idea of opera “King Arthur”? 3. Who was Benjamin Britten? 4. Has Britain good traditions of folk music? 5. Is modern music of Britain popular in other countries?
31 entertainment l
l Madame Tussaud’s l Музей Мадам Тюссо
Every visitor to London knows who Кожен відвідувач Лондона знає, хто
Madame Tussaud is — or was. And almost every visitor has seen her, така Мадам Тюссо. І майже кожен гість бачив її, бабусю
an old lady of 81, standing at the en­ у віці 81 року, що стоїть біля входу
trance of her own exhibition. She is made of wax, like all the models на власну виставку. Вона зроблена з воску, як і всі мо­
of people in this museum. There are a lot of halls in the museum. The first room is the “Garden Party”. Beneath a star­spangled sky, under делі в цьому музеї. У цьому музеї багато залів. Перший зал — «Вечірка в саду». Під засіяним зірками небом, під
an oak­tree, figures from the worlds of дубом, зібрані фігури спортсменів
sports and the media enjoy a friendly і журналістів за дружньою бесідою.
drink and chat. There are statues of A. Schwarzeneg­
Там є статуї А. Шварцнеггера,
ger, E. Taylor and others there. “200 Years” room covers the history of Е. Тейлор та інших. «200 років» — цей зал охоплює істо­
Madame Tussaud’s over the last two рію музею Мадам Тюссо протягом
centuries, and shows the developing 2­х останніх сторіч і представляє роз­
of new technology during that time. There are also other rooms, such as: виток нових технологій за цей час. Є також і інші зали, такі як: «Легенди
“Legends and Superstars”, rooms with і суперзірки», зали з популярними
popular music singers, the members співаками, членами королівських ро­
of royal families and military leaders. There is the “Chamber of Horrors” дин і військових лідерів. Є «Кімната жаху», яка дуже подо­
which amuses visitors very much. “The Spirit of London” is a magnificent бається відвідувачам. «Дух Лондона» — це чудова подо­
journey through London’s history. The cabs travel past the figure of рож історією Лондона. Екіпажі проїжджають повз фігури
W. Shakespeare, Sir Christopher В. Шекспіра, Кристофера Рена, що
Wren, who directs the rebuilding of розпоряджається на реконструкції
St Paul’s Cathedral. It’s not easy to tell about all interesting Собору Святого Павла, та інших. Нелегко розповісти про всі цікаві
things one can see in the museum. This is the place that is worth visiting. речі, які можна побачити в музеї. Це місце, що варто відвідати.
Vocabulary:
chat [t60t] — бесіда, розмова Tussaud[t3´s3\] — Тюссо
wax [w0ks] — восковий Chamber of Horrors[´t60mb3
beneath [b?´n?:7] — під 3v´h5r3z] — кімната жаху
to fascinate [´f0s?ne?t] —зачаровувати Sir Christopher Wren[s-:´kr?st5f3
cathedral [k3´7?:dr3l] — собор ´ren] — Кристофер Рен
l розваги 31
Questions:
1. Where is Madam Tussaud’s? 2. What kind of museum is it? 3. What is the history of it? 4. What rooms are there in this museum? 5. Is it a famous museum in the world?
l My Favourite Video Film l Мій улюблений відеофільм
My favourite video film is “Titanic”. Мій улюблений відеофільм — «Тита­
ник». Він розповідає історію знаменито­
It tells the story of a famous ship, the
“Titanic”, which sank in 1912. го корабля «Титаник», який затонув
у 1912 році. Це було колосальних розмірів судно
The “Titanic” was a colossal ship even
by modern standards. Its tragic sinking will always be remem­ навіть за сучасними мірками. Його трагічну загибель будуть пам’­
bered, for the ship went down on the ятати завжди: корабель затонув під
first voyage with heavy losses. час першого плавання, забравши
із собою величезну кількість люд­
ських життів. Режисер фільму — Джеймс Камерон. Головні ролі виконують молоді
The director of the film is James Cameron. The main parts in the film are played
by young actors Leonardo Di Caprio актори Леонардо Ді Капріо і Кейт
and Kate Winslet. To my mind their acting is superb. The camerawork is fantastic, too. I’ve heard that they made a full­size Уїнслет. По­моєму, вони грають чудово. Зйомки теж першокласні. Я чула, що для цього фільму була
model of the “Titanic” for this film. виготовлена модель «Титаника» у на­
туральну величину. Це дуже видовищний фільм. Це зворушлива історія любові. Усім своїм друзям я раджу подиви­
It’s a very spectacular film. It is also a moving love­story. I advise all my friends to see “Titanic”.
тися «Титаник». Фільм одержав 11 «Оскарів», і я упев­ нена, він усі їх заслуговує.
The film was awarded 11 Oscars and I’m sure it deserves every one of them.
Vocabulary:
Titanic[ta?´t0n?k] — Титанік tragic [´tr0d4?k] — трагічний
James Cameron[´d4e?mz ´k0mer3n] acting [´0kt?8] — гра (акторів)
— Джеймс Камерон full-size model [´f\l sa?z ´m5dl] —
31 entertainment l
Questions:
1. What is your favourite video? 2. Who is the director of the film? 3. Do you have a video at home? 4. Who played the main parts in the film? 5. Is it a spectacular film?
l Television in Great Britain l Телебачення у Великобританії
Television (colloquially known as “TV” Телебачення (у розмовному варіанті
or the “telly”) is nowadays so popular вимовляється ТВ) зараз настільки
that it is hard to believe that the first популярне, що важко повірити, що
pictures were transmitted about fifty перші картини стали транслювати­
years ago. The BBC was the first company in the ся близько 50 років тому. БіБіСі — стала першою в світі компа­
world to provide a public television нією, яка в 1936 році почала масову
service, which began in 1936. Viewers are now able to watch телетрансляцію. Глядачі зараз можуть дивитися те­
television for many hours a day, if they лебачення багато годин на день,
have time and wish. Moreover, viewers now have four якщо в них є час і бажання. Більш того, глядачі зараз мають у своє­
channels at their disposal. In 1955 the Independent Broadcasting му розпорядженні чотири канали. У 1955­му незалежна трансляційна
Authority opened a television service компанія почала роботу, а в 1982­му
and in 1982 a second independent з’явилася друга незалежна
service came into operation. The BBC provides two channels. Advertisers buy time for advertising компанія. БіБіСі працює на двох каналах. Рекламодавці купують рекламний
on Independent Television, but час на незалежному телебаченні,
advertising time is short; it is limited але рекламний час обмежений
by the special Act that allowed спеціальним Актом, що є законом
commercial television. Viewers of any of the programmes can про комерційне телебачення. Глядачі будь­якого каналу можуть
watch plays, reports about different дивитися п’єси, репортажі про різні
events, sports, news, interviews події, спорт, новини, інтерв’ю зі зна­
with famous people, musical per­ менитостями, музичні шоу і багато
formances and many other things. Films are often televised and many of them are made specially for television. The cinema industry is jealous of television, and keeps new films for showing in cinemas. чого іншого. Часто показують фільми, і багато з них зняті спеціально для телебачення. Кіноіндустрія суперничає з телеба­ ченням і притримує нові фільми для показу в кінотеатрах.
But sometimes television shows new films. Television has attracted many people away from cinema and, in recent years, many cinemas have been closed. Most programmes are now transmitted in colour — but can of course also be received in black­and­white. The number of colour sets in use is very large. British television is linked with Europe through the Eurovision network. Але іноді нові фільми йдуть і по теле­ баченню. Телебачення переманило багатьох людей з кінотеатрів, тому останнім часом більшість кінотеатрів закри­ вається. Багато програм стали зараз кольо­ ровими, але їх можна дивитися і по чорно­білому телевізору. Більшість телевізорів зараз кольо­ рові. Британське телебачення об’єднане з європейським за допомогою ме­ режі Євробачення.
Vocabulary:
nowadays [´na\3 в теперішній час ´ de?z] — зараз, at their disposal [d?s´p3\z3l] — в їх розпорядженні
BBC[´bi:´bi: si:] — British interview [´?nt3vju:] — інтерв’ю
Broadcasting Corporation to attract [3´tr0kt] — приваблювати
to provide [pr3´va?d] — забезпечувати to transmit [ ´ tr0ns´m?t] — передавати Authority[1:´75r?t?] — повноваження, тут компанія
broadcasting [´br5dk%:st?8] — Eurovision[´j\3r3\~v?43n] —
трансляція Євробачення
Questions:
1. When did television appear? 2. What was the first broadcasting company in Britain? 3. What programmes are shown? 4. Do you like watching TV? 5. What is your favourite channel? 6. What is your favourite programme?
l My Favourite TV Programme l Моя улюблена телепередача
My favourite TV programme is “While Everyone’s at Home”. My parents and my brother like it too, so we watch it all together. Моя улюблена телепередача «Поки усі вдома». Моїм батькам і братові вона теж по­ добається, так що ми дивимося її всі разом. У цій програмі ми зустрічаємося з ці­
In this programme we meet
31 entertainment l
They tell us about themselves and their work, introduce members of their families. The atmosphere of the programme is very friendly and informal. The participants often tell amusing stories and make jokes. Sometimes I feel as if they are our guests, our close friends, sitting with us in our living­room. Another interesting feature of this pro­ gramme is the “do­it­yourself” part. Вони розповідають нам про себе і свою роботу, знайомлять із членами своїх родин. Атмосфера на цій передачі дружня і неофіційна. Учасники часто розповідають за­ бавні історії і жартують. Іноді мені здається, що вони в нас у гостях, вони — наші близькі друзі і сидять з нами в нашій вітальні. Ще одна відмітна риса цієї пере­ дачі — це та частина, де розповіда­ ють, як зробити самому різні речі. Особливо цим цікавиться мій брат. Він часто пробує зробити те, що вони описують. Крім всього іншого, я люблю цю пе­ редачу за те, що вона робить нашу родину ще дружнішою.
My brother is especially interested in it. He often tries to make the things they describe. I also like this programme because it makes our family more united.
Vocabulary:
to introduce [?ntr3´dju:s] — знайомити joke [d43\k] — жарт
to feel [f?:l] — відчувати united [ju:´na?t?d] — об’єднаний
Questions:
1. What is your favourite TV programme? 2. Do you like to watch this programme with your family? 3. Is the atmosphere of the programme friendly and informal? 4. Are there interesting features of your favourite programme? 5. How long do you watch TV every day?
l My Favourite Cinema actor l Мій улюблений актор кіно
I prefer to see American, English and Я волію дивитися американські, анг­
other foreign films, but I like our films лійські та інші іноземні фільми, але
too. My favourite cinema actor is Yuriy я також люблю і наші фільми. Мій улюблений актор кіно — Юрій
Nikulin. He is known in all parts of the former Нікулін. Він відомий у всіх частинах колиш­
Soviet Union and is loved by many нього Радянського Союзу і люби­
people. As a young man Yuriy Nikulin took part мий багатьма людьми. Будучи молодою людиною, Юрій
in the Great Patriotic War. Нікулін брав участь у Великій Вітчиз­
няній війні. Після війни він вступив до Всесоюз­
After the war he entered the All­Union
Institute of the Cinematography and ного інституту кінематографії і став
became an actor. Yuriy Nikulin played parts in many актором. Юрій Нікулін зіграв у багатьох філь­
films, but most of all he is known as мах, але більше усього він відомий
a comedy actor. Some of these comedies became favourites with many spectators: who does not know such comedies as “The Caucasian Prisoner” or “The Diamond Arm”? Yuriy Nikulin was not only a film actor, як комедійний актор. Деякі з цих комедій для багатьох глядачів стали улюбленими: хто не знає такі комедії як «Кавказька по­ лонянка» чи «Брильянтова рука»?
Юрій Нікулін був не тільки актором
but a famous circus clown too. кіно, але і відомим цирковим клоу­
ном. Нікулін був директором Москов­ ського цирку.
Nikulin was a director of Moscow Circus.
Vocabulary:
film show [´f?lm 63\] — кіносеанс to attend [3´tend] — відвідувати ´?nst?tju:t Всесоюзний інститут кінематографії ´ s?n3m3´t5gr3f?] —
former Soviet Union [´f1:m3
s3\v?3t ´ju:nj3n] — колишній spectators [sp3k´te?t3z] — глядачі
Радянський Союз “The Caucasian Prisoner
All-Union Institute of [k1:´k3?z?3n ´pr?z3n3] —
the Cinematography [1:l ´ju:nj3n «Кавказька полонянка»
Questions:
1. Who is your favourite actor? 2. Is he (she) a theatre or a cinema actor? 3. What do you know about his (her) childhood and education? 4. What films (performances) did he (she) take part in? 5. Why do you like his (her) acting? 6. What films with this actor (actress) have you seen?
XI. HOLIDayS anD VaCaTIOn
(СВяТа і канікУЛи)
l Holidays in Ukraine l Свята в Україні
The most important holiday of Ukraine is the Day of Independence, which is celebrated on the 24th of August. On this day in 1991 the independence of Ukraine was proclaimed and the Ukrainian people began to build a new society. We always celebrate this date. We also celebrate the Найважливіше свято в Україні — День незалежності, що відзнача­ ється 24 серпня. У цей день у 1991 році була проголо­ шена незалежність України, і україн­ ський народ почав будувати нове суспільство. Ми завжди відзначаємо цю дату. Щороку ми також святкуємо 9 Трав­
9th of May — Victory Day — every year. The New Year Eve, Christmas, Easter are also celebrated in Ukraine. Everyone likes the New Year Eve. We usually buy a New Year tree, deco­ ня — День Перемоги. В Україні святкують також Новий рік, Різдво і Великдень. Новий рік люблять усі. Ми звичайно купуємо ялинку, прикра­
rate our house with garlands, send шаємо будинок гірляндами, відправ­
postcards to our relatives and friends, ляємо листівки родичам і друзям,
wishing them joy and happiness. Christmas is the day when Jesus Christ was born. Easter is the day when Jesus Christ resurrected. On this day we go to a church service, bake Easter cakes and paint boiled eggs. The first of May — is the day of solidarity of the workers of the world. On the 8th of March we celebrate the Women’s Day. We congratulate our mothers, sisters, friends, teachers. In this country people usually invite their friends to their homes, or visit their relatives and friends, or just stay at home with the family on holidays. бажаючи їм радості і щастя. Різдво — це день, коли народився Ісус Христос. Великдень — це день, коли Христос воскрес. У цей день ми ходимо в церкву, пе­ чемо паски і фарбуємо варені яйця.
Перше травня — День солідарності
трудящих світу. 8 березня ми святкуємо Жіночий день. Ми поздоровляємо наших матерів, сестер, подруг і вчителів. У нашій країні у свята люди звичай­ но запрошують друзів до себе до­ дому, чи ходять у гості до родичів чи друзів, чи просто залишаються вдома з родиною. У ці дні ми накриваємо стіл, танцює­ мо, співаємо і веселимося.
On these days we lay the table, dance and sing, have a lot of fun.
l Свята і канікули 321
Vocabulary:
to celebrate [´sel?bre?t] — святкувати to congratulate[k3n´gr0tj\le?t] —
Christmas [´kr?sm0s] — Різдво поздоровляти
Jesus Christ[´d4i:z3s ´kra?st] — Ісус Easter [´?:st3] — Великдень solidarity [ дарність ´ s5l?´d0r3t?] — солі-
Христос to invite [?n´va?t] — запрошувати
Questions:
1. When is the Holiday of Ukrainian Independence celebrated? 2. What are the most popular Ukrainian holidays? 3. What is the way of celebrating the New Year holiday? 4. When is the Christmas holiday observed in Ukraine? Is it the same day as in
Great Britain and America?
l Ukrainian Holidays l Українські свята
There are dates and events in the life of our country that are memorable to every Ukrainian citizen. The dates of this kind are: the Victory Day, the May Day, the Constitution Day, the Women’s Day, the Independence Day. These are national holidays, people do not work on these days. The most memorable date is the Victory Day which is kept on the 9th of May. On this Day we celebrate the anniver­ sary of the victory over fascism in World War II. The Women’s Day, which is celebrated on the 8th of March, is like Mother’s Day in Great Britain. On this day you can see many men buying or carrying flowers. Children give their mothers presents, or send them postcards if they are away from home. У житті нашої країни є дати і події, пам’ятні всім громадянам України.
Це наступні дати: День Перемоги, 1 Травня, День Конституції, Міжна­ родний жіночий день, День неза­ лежності. Це національні свята, і люди в цей день не працюють. Найбільш пам’ятна дата — це День Перемоги, що відзначають 9 травня. У цей день ми святкуємо річницю перемоги над фашизмом у Другій світовій війні. Міжнародний жіночий день, що відзначається 8 березня, схожий на день Матері у Великобританії. У цей день можна побачити чолові­ ків, що купують чи несуть квіти. Діти дарують мамам подарунки чи посилають листівки, якщо вони знаходяться далеко від до­ мівки. Недавно були введені нові націо­ нальні свята. Вони релігійного походження.
Recently new national holidays have appeared. They are of religious origin.
322 Holidays and Vacation l
They are: Christmas and Easter. In Ukraine Christmas is celebrated on the 7th of January. In Europe and in the USA it is celebrated on the 25th of December. On Christmas people celebrate the birth of Jesus Christ. Easter symbolizes the Resurrection of Jesus Christ. Children like this holiday for traditional brightly painted eggs and special Easter cakes. Easter cakes are sold at every bakery, but home­made ones are always much tastier. Це Різдво і Великдень. Різдво в Україні відзначають 7 січня.
У Європі й Америці його святкують 25 грудня. На Різдво люди відзначають наро­ дження Ісуса Христа. Великдень символізує воскресіння Ісуса Христа. Дітям подобається це свято через традиційно яскраво розфарбовані яйця й особливо великодні паски. Паски продаються в кожній булочній, але завжди смачніші паски домашнього приготування. Є ще одне свято, яке люблять усі: діти і дорослі.
There is one more holiday which is loved by everybody: children and adults. This is New Year’s Eve. People decorate New Year trees with toys and lights and believe that a miracle is a must on this day. On the New Year night people go to dance, visit their friends or stay at home and watch TV.
Це Новий рік. Люди прикрашають новорічні ялинки іграшками і гірляндами і вірять, що в цей день повинно відбутися чудо. У новорічну ніч люди йдуть потан­ цювати, відвідати своїх друзів чи залишаються вдома і дивляться телевізор. Це моє улюблене свято. І, звичайно, одне з головних свят України — День незалежності, що відзначається 24 серпня.
It’s my favourite holiday. And, of course, one of the main holidays of Ukraine is the Independence Day, celebrated on the 24th of August. On this day in 1991 the “Act of Independence of Ukraine” was proclaimed.
У цей день 1991 року була прого­ лошена Декларація незалежності України.
Vocabulary:
Resurrection [ воскресіння ´ r3z3´rek6n] — religious origin[r?´l?d43s ´5r?d4?n] — релігійне походження
to carry [´k0r?] — нести adult [´0d2lt] — дорослий
fascism[´f06?zm] — фашизм miracle [´m?r3kl] — диво
present [´prez3nt] — подарунок
l Свята і канікули 323
Questions:
1. How do we celebrate Victory Day? 2. What is your favourite holiday? 3. When do we celebrate Easter? 4. What kind of holiday is the Women’s Day? 5. What kinds of holidays do you know?
l Ukrainian Traditions and religious Festivals l Українські традиції і релігійні свята
The Ukrainians, like any other Українці, як і інші народи, мають
people, have their own customs and свої власні звичаї і традиції: багато
traditions: many of these are very old, з них дуже давні, деякі з’являються
some appear nowadays. Most of the customs are connected зараз. Більшість звичаїв пов’язана з релі­
with the religious festivals or with гійними святами чи з українським
Ukrainian dwelling. The most popular of the holidays is житлом. Найбільш популярним зі свят є Но­
the New Year Day; it is celebrated on вий рік, він відзначається 1 січня.
the 1st of January. On the eve of the holiday children and
Напередодні свята діти і їхні батьки
their parents decorate a New Year’s прикрашають ялинку блискучими
Tree with shining balls and other кулями й іншими різдвяними при­
Christmas ornaments. The mothers of the families prepare красами. Матері сімейств готують святкові
holiday dinners. On that day people exchange обіди. У цей день люди обмінюються пода­
presents with their relatives and рунками зі своїми родичами і дру­
friends: they often go to see them or зями: часто вони ходять відвідати
invite them to their place to see in the їх чи запрошують до себе зустріти
New Year together. They lay festive tables and at 12 Новий рік разом. Вони накривають святкові столи
o’clock raise their glasses with й о 12 годині піднімають келихи із
champagne and say to each other шампанським і говорять один одно­
“Happy New Year”. But the Orthodox Church in Ukraine му «Щасливого Нового року!». Але Православна церква в Україні
celebrates New Year on the 14th of святкує Новий рік 14 січня за ста­
January to the old­style Calendar. In the evening on the 13th of January рим стилем. Увечері 13 січня діти йдуть від будин­
children go from house to house and ку до будинку і співають колядки:
sing Christmas carols: they wish all вони бажають усього найкращого людям, що живуть у цих будинках.
32 Holidays and Vacation l
Of course, the carol­singers are given some reward — sweets, cakes or a little money. The Orthodox Ukrainian people cel­ ebrate Christmas on January, 6: the evening before Christmas is called the Holy Evening. On the Holy Evening all the family get together to have the Christmas Supper. According to the religious tradition, it is necessary to prepare 12 different dishes because of 12 apostles; no one at the table can eat till the first star appears in the sky. But, unlike in the English­speaking countries, in Ukraine people do not exchange presents on that day. On the Christmas Evening the religious people go to church; some of them spend the whole night there — they pray and listen to Christmas religious songs which glorify Christ’s birthday. Another religious festival in winter is Twelfth­day or the Jordanian Holiday which is celebrated on memory of Jesus Christ’s christening (on the 19th of January). on the eve of this holiday at their supper people sing songs which are called “the generous songs” — that is why this evening is called “the generous evening”, too. In the morning of the Jordanian Holiday the festival procession goes from a church to a river or to a pond where christening of water takes place. After that the priest consecrates the peoples’ homes and things. Easter is another great religious festival: usually it is celebrated on one of Sundays in spring. On that day the religious people go to church and listen to the service; Звичайно, співакам дають деяку нагороду — цукерки, пироги чи не­ багато грошей. Православні українці святкують Різдво 6 січня; вечір перед Різдвом називається Святим вечором.
На Святий вечір уся родина зби­ рається разом на різдвяну вечерю. Відповідно до релігійної традиції, необхідно приготувати 12 різних блюд по числу апостолів; ніхто за столом не може їсти, поки перша зірка не з’явиться у небі. Але, на відміну від англомовних країн, люди в Україні не обмінюють­ ся подарунками в цей день. У різдвяний вечір віруючі йдуть у церкву; деякі з них проводять там цілу ніч — вони моляться і слухають різдвяні релігійні пісні, що прослав­ ляють день народження Христа. Інше зимове релігійне свято — Дванадцятий день чи Водохреще, що святкується в пам’ять про водо­ хрещення Ісуса Христа (19 січня).
Напередодні цього свята під час ве­ чері люди співають пісні, що назива­ ються «щедрівки» — саме тому цей вечір також називають «Щедрим вечором». Ранком на Водохреще святкова процесія йде від церкви до ріки чи до водойми, де відбувається водо­ хрещення водою. Після цього священик освячує бу­ динки і речі людей. Великдень — інше велике релігійне свято: звичайно воно святкується в одну з неділь весни. У цей день віруючі йдуть у церкву і слухають службу; звичайно вони
usually they bring with them baskets приносять із собою їжу — паски,
with food — Easter cakes, butter, масло, сир і, звичайно, фарбовані
cheese and, of course, painted eggs. The priest in the church consecrates яйця. Священик у церкві освячує всі про­
all the food: many people believe that дукти: багато людей вірять, що кра­
the Easter eggs possess magic power шанки мають чарівну силу і можуть
and can protect from evil, thunder or захищати від зла, грому чи вогню
fire and have healing powers. In the morning after the end of the serv­ і мають лікувальні властивості. Ранком, по закінченні служби, люди
ice, the people greet each other with вітають один одного словами «Хрис­
the words: “Christ has resurrected!” тос воскрес!» і повертаються додо­
and return home for breakfast. They celebrate Easter as the му до сніданку. Вони святкують Великдень і як поча­
beginning of spring, too. There are many other interesting cus­ toms and traditions in Ukraine, too. ток весни. В Україні також є багато інших ціка­ вих звичаїв і традицій.
Vocabulary:
dwelling [´dwel?8] — житло, місце Jesus Christ[´d4i:z3s ´kra?st] — Ісус
проживання Христос
carol [k0rl] — різдвяний гімн, колядка to glorify [´gl5r?fa?] — уславлювати
Holy [´h5l?] — святий Jordanian Holiday — Хрещення
to pray [pre?] — молитися Orthodox[´1:73d5ks] — православний to consecrate [´k5ns? освячувати ´ kre?t] —
Questions:
1. What are the most important religious festivals of the Orthodox Church in
Ukraine?
2. When do we observe Christmas in Ukraine? 3. How do people in Ukraine celebrate the New Year? 4. What is the Jordanian Holiday?
l easter in Ukraine l Великдень в Україні
Easter is the most important holiday Великдень — це найважливіше свя­
of the year. Easter egg is called pysanka. то року. Великоднє яєчко називається
писанка. Шкаралупу писанок знаходили при
Pysanka shells have been found
in archaeological sites from more археологічних розкопках цивіліза­
than 3000 years ago, and many of цій, що існували більше 3000 років
those designs are still being used on тому, і багато з тих візерунків вико­
pysanka today. ристовується для розпису писанок
сьогодні.
32 Holidays and Vacation l
Preparation for Easter starts seven Підготовка до Великодня починаєть­ ся за 7 тижнів оголошенням посту.
weeks ahead of time with the advent of
Lent. Believers don’t eat meat and animal
Віруючі не їдять м’ясо і продукти
products. Palm Sunday, the week before Easter, тваринного походження. Неділя за тиждень до Великодня в Ук­
is known in Ukraine as Willow Sunday. People bring home willow branches раїні називається Вербною неділею. Люди приносять додому гілки вер­
which have been blessed in church. The week is dedicated to preparing би, що святяться в церкві. Цей тиждень присвячений підго­
for Easter. The Thursday before Easter is called товці до Великодня. Четвер перед Великоднем нази­
Clean Thursday. According to Ukrainian tradition one вається Чистий четвер. Відповідно до української традиції
should bathe before sunrise on this потрібно викупатися до світанку
day. The house must be clean too. Good Friday is the day that the women в цей день. Будинок потрібно теж прибрати. Страсна П’ятниця — це день, коли
of the family bake “paska”, Ukrainian жінки печуть паски, так називається
Easter bread. On Saturday children dye Easter eggs великодній хліб в Україні. У неділю діти фарбують Великодні
to add to the Easter basket which will яєчка, щоб покласти їх у Великодній
be blessed in church. It also includes pysanka, salt, paska, кошик, що святять у церкві. Туди також кладуть писанку, сіль,
sausage and ham. In the evening people go to church for the Easter mass, which lasts all night. Easter Sunday is a day of singing паску, ковбасу і шинку. Увечері люди йдуть у церкву на месу, службу, що триває всю ніч.
Великодня неділя — це день їжі
songs and eating. Young girls dance and sing about і співу. Молоді дівчата танцюють і співають
nature and spring. People exchange pysanky. про природу і весну. Люди обмінюються писанками.
Vocabulary:
shell [6el] — шкаралупа willow [´w?l3\] — верба
archaeological [ археологічний ´ α:k?3´l5d4?kl] — according to [3´k1:d?8] — згідно blessed [blest] — освячений
design [d?´za?n] — узор, малюнок sunrise [´s2nra?z] — схід сонця
advent [´0dvent] — прихід mass [m0s] — служба (у церкві)
to dye [da?] — фарбувати to exchange [?ks´t6e?nd4] —
l Свята і канікули 32
Questions:
1. What is the most important holiday of the year? 2. What is Lent? 3. What is pysanka? 4. When does preparation for Easter start? 5. How do people prepare for Easter? 6. When do children dye eggs? 7. What do people put into the Easter basket?
l new year in Our Country l новий рік у нашій країні
New Year is a great holiday in our country. Everybody likes it very much. It is especially loved by little children. Новий рік — велике свято в нашій країні. Усі його дуже люблять. Особливо він подобається малень­ ким дітям. Люди не йдуть на роботу в цей день, а діти не йдуть до школи. Це свято вважається сімейним.
People do not go to work on that day, and children do not go to school. This holiday is considered to be a family holiday. It is usually celebrated at home among the members of the family. People decorate their houses and usually have a fir­tree which stands in the corner of the room. Those fir­trees are very beautiful. The presents are usually put under these trees. Our parents prepare to this holiday well. They buy a New Year tree, decorate it, buy a lot of tasty food and drinks. At twelve o’clock in the night people can see the president on TV which addresses them with traditional words of congratulation. At this time people are sitting at the tables to their holiday dinner and enjoy it in a good company. Young people usually organize a dance party and have a lot of fun.
Його часто відзначають вдома в колі родини. Люди прикрашають кімнату і звичай­ но ставлять у кутку кімнати ялинку.
Ялинки дуже красиві. Під них звичайно кладуть подарунки.
Наші батьки ретельно готуються до свята. Вони купують ялинку, прикрашають її, купують багато смачної їжі і напоїв. О 12 годині ночі люди дивляться по телебаченню звертання президента до народу з традиційним поздоров­ ленням. У цей час люди сидять за столом і пригощаються святковою вечерею в гарній компанії. Молодь звичайно організовує танцю­ вальні вечірки і добре розважається.
Some of them go out into the streets and the squares. The next day friends usually come to wish a Happy New Year to all the members of the family. The New Year of our life has begun. Everyone hopes it will really be happy. Багато хто виходять гуляти на вули­ ці і площі. Наступного дня друзі приходять з побажанням щасливого Нового року всім членам родини. Починається новий рік нашого життя. Кожний сподівається, що він дійсно буде щасливим.
Vocabulary:
especially [?´spe63l?] — особливо to celebrate [´sel?bre?t] — святкувати congratulation [k3n поздоровлення, вітання ´ gr0tj\´le?6n] —
among [3´m28] — серед to organize [´1:g3na?z] —
tasty [´te?st?] — смачний організовувати
Questions:
1. What is a great holiday? 2. Do children go to school on this day? 3. Is it a family holiday? 4. Where are the presents usually put? 5. How do our parents prepare to the holiday? 6. When does the president address people? 7. Do you like this holiday? Why?
l The First of September l Перше вересня
The first of September is the first day of school. It is a happy day for all schoolchildren and their parents. It is especially a great holiday for those boys and girls who are beginning to go to school. Let’s go out and see what people are doing in the streets this morning. Перше вересня — це перший день навчання. Це щасливий день для всіх школя­ рів і їхніх батьків. Це особливо велике свято для тих хлопчиків і дівчаток, що йдуть до школи вперше. Давайте вийдемо на вулицю і поди­ вимося, що люди роблять на вули­ цях цим ранком. Там багато школярів.
There are a lot of schoolchildren in the streets. They are going to school. Boys and girls are carrying school­ bags, many of them have flowers in their hands.
Вони прямують до школи. Хлопчики і дівчатка несуть портфе­ лі, у багатьох із них у руках квіти.
l Свята і канікули 32
Big pupils are going to school by them­ selves, but small children are going with their parents at their side. There are pupils in the schoolyard. They are not playing games this morning. They are speaking about the summer holidays, about their new teachers and what is new at school. Music is playing and soon a meeting begins. The pupils, their parents and other people who are present listen to the director’s speech. Then a small girl with flowers is ringing the bell. The pupils are going to their classrooms and school year is beginning. Старші школярі йдуть у школу само­ стійно, а молодші — з батьками.
У шкільному дворі багато дітей. Вони не грають цього ранку.
Вони розмовляють про літні каніку­ ли, про нових учителів і про шкільні новини. Грає музика і незабаром починаєть­ ся торжество. Учні, їх батьки й інші присутні слуха­ ють виступ директора.
Потім маленька дівчинка з квітами дзвонить у дзвіночок. Учні йдуть по класах і починається навчальний рік.
Vocabulary:
speech [sp?:t6] — промова to carry [´k0r?] — нести
to begin [b?´g?n] — починати, present [´preznt] — присутній
починатися
Questions:
1. What is a holiday for schoolchildren? 2. What are people doing in the streets this morning? 3. Why do pupils have flowers? 4. What are pupils doing in the schoolyard? 5. Do you remember your very first day in school?
l Uk Holidays l Свята у Великобританії
There are many holidays in Great Britain. The main holidays are Christmas and Bank holidays. Christmas is celebrated on the 25th of December and symbolizes the birthday of Jesus Christ. This day is marked by setting the fir­ tree and decorating it with different toys and candles. У Великобританії багато свят. Найголовніші з них — Різдво і Банків­ ське свято. Різдво святкується 25 грудня і сим­ волізує день народження Христа.
У цей день установлюють ялинку і прикрашають її різними іграшками і свічами.
330 Holidays and Vacation l
Children wait for Santa Claus who comes to every house and brings presents. Going to bed children leave their stockings and shoes to receive presents the next morning. There are a lot of parties organized by people to celebrate this wonderful holiday. Young people like to spend it together in good companies. There is a lot of fun and jokes on that day. Meeting the New Year’s Eve is held in the family circle in England. Some people in Scotland go outside and meet New Year in squares singing songs or dancing. The first man coming to you after the New Year Eve may bring you luck, especially if he comes with a piece of bread and coal. Bread symbolizes wealth and coal — warmth. Children like this holiday very much. They go from house to house, sing songs and congratulate people. Діти чекають Санта Клауса, що приходить у кожен дім і приносить подарунки. Лягаючи спати, діти залишають свої панчохи і туфлі, щоб наступним ран­ ком одержати подарунки. Щоб відзначити це прекрасне свято, люди організують багато вечірок.
Молодим людям подобається про­ водити його в гарних компаніях. У цей день багато забав і жартів.
В Англії зустріч Нового року — сімейне свято. У Шотландії люди виходять на вули­ ці і зустрічають Новий рік на площах піснями і танцями. Перший чоловік, що прийшов до вас після Нового року, може принести вам удачу, особливо якщо він прихо­ дить із окрайцем хліба і вугіллям. Хліб символізує багатство, а вугіл­ ля — тепло. Це свято дуже подобається дітям. Вони ходять від будинку до будин­ ку, співають пісні, поздоровляють людей. Люди пригощають їх солодощами чи дають дрібні гроші. Банківські свята відзначаються чо­ тири рази на рік. Цей день — вихідний для усіх, тому що усі банки і підприємства закриті.
People treat them to candies or give them little money. Bank holidays are celebrated four times a year. This day is a day­off for everybody because all banks and all offices are closed. Englishmen spend this holiday in the country. There are also great fairs with a lot of goods for sale, with fun, jokes and choosing the Pearl Queen and King.
Англійці проводять це свято в селі.
Також улаштовуються гучні ярмарки з безліччю товарів для продажу, з розвагами, жартами й обранням Перлової Королеви і Короля.
l Свята і канікули 331
The Pearl Queen and King are people at the fair who have the most unusual costume with a lot of pearl buttons on it. There are many other holidays in Great Britain. Перлова Королева і Король — це ті люди на ярмарку, що одягнені в най­ незвичайніші костюми з безліччю перлових ґудзиків. У Великобританії багато й інших свят.
Vocabulary:
Bank holiday [ ківське свято ´ b0nk ´h5l?de?] — Бан- to symbolize [´s?mb3la?z] — символі- зувати
to wait [we?t] — чекати New Year’s Eve[i:v] — переддень
Santa Claus[´s0nt3´kl1:z] — Санта Нового року
Клаус pearl[p-:l] — перлина
wealth [wel7] — багатство
Questions:
1. What public holidays are there in Great Britain? 2. What kind of celebration the New Year holiday is observed in Great Britain? 3. When do English people celebrate Easter? 4. When do English people celebrate Bank Holidays? 5. How do English people celebrate Christmas Day?
l Christmas in Great Britain l різдво у Великобританії
For many British families Christmas is the most important holiday of the year. It is a combination of the Christian cel­ ebration of the birth of Christ, and the traditional winter holidays. On the Sunday before Christmas many churches hold a carol service where special hymns are sung. Most families decorate their houses with coloured paper or holly, and they usually have a Christmas tree in the front room. It is decorated with coloured lights and beautiful toys. The most important and pleasant tradition of Christmas is the giving of presents. People wrap up their gifts and leave them at the bottom of Christmas Для багатьох британських родин Різдво — найважливіше свято на рік. Це сполучення свята народження Христа і традиційних зимових свят.
У неділю перед Різдвом у багатьох цер­ квах проходить різдвяне богослужін­ ня, коли співаються спеціальні гімни. Багато родин прикрашають свої будинки кольоровим папером і гост­ ролистом, і в них звичайно є ялинка у вітальні. Вона прикрашена кольоровими вог­ никами і красивими іграшками. Найважливіша і приємна тради­ ція — це піднесення подарунків.
Люди загортають свої подарунки і залишають під
332 Holidays and Vacation l
tree to be found on Christmas ялинкою, щоб їх знайшли наступно­
morning. Children leave long socks near their го ранку. Діти залишають довгі шкарпетки
bed hoping that Father Christmas will біля ліжок, сподіваючись, що Дід
come at night and bring them small Мороз прийде вночі і принесе ма­
presents, fruits and nuts. Children also write to Father ленькі подарунки, фрукти і горіхи. Діти також пишуть Діду Морозові
Christmas letters and say what листа і говорять, які подарунки вони
presents they want to get. In the evening the family will sit down хочуть одержати. Увечері родина сідає за святковий
to a big turkey dinner followed by обід, на який подають великого ін­
Christmas pudding. Then they may watch the Queen дика і потім різдвяний пудинг. Потім вони дивляться виступ короле­
on television as she delivers her ви, коли вона звертається по телеба­
traditional congratulations to the United Kingdom. ченню з традиційними поздоровлен­ нями до жителів Великобританії.
Vocabulary:
carol service — різдвяне church [t6-:t6] — церква
богослужіння з гімнами hymn [h?m] — церковний гімн
holly [´h5l?] — гостролист to wrap up [´r0p 2p] — завернути
Christmas [´kr?sm3s] — Різдво turkey [´t-:k?] — індичка
combination [ нання, поєднання ´ k5mb?´ne?6n] — з’єд- congratulation [k3n поздоровлення, вітання ´ gr0tj\´le?6n] —
Christ [kra?st] — Христос
Questions:
1. What does Christmas mean for most British people? 2. What takes place on Sunday before Christmas? 3. How are the houses decorated? 4. What are the traditions? 5. What do children believe? 6. How do you usually celebrate Christmas?
l new year’s eve in Great Britain l новий рік у Великобританії
The first of January, New Year’s Day, is 1 січня, Новорічне свято, — це ве­
a big holiday in Scotland. Scottish people celebrate New Year’s лике свято в Шотландії. Шотландці відзначають Новий рік
l Свята і канікули 333
After dinner there are apples, other fruit, and different sweets to eat. Then all the family and the friends begin to play games and dance. Before twelve o’clock at night many people in the towns go out into the streets to dance and to sing songs. In England New Year’s Day is not a big holiday, it is not so popular. Very many people go to bed before twelve o’clock on New Year’s Eve. But some families celebrate this evening at home. At midnight they also go out into the streets and squares. In London people go to the Trafalgar Square. In this square they see a great tree brightly decorated with little lamps. Після обіду їдять яблука, фрукти, різні солодощі. Потім уся родина і друзі починають грати і танцювати. Близько 12 години ночі багато горо­ дян виходять на вулицю танцювати і співати пісні. В Англії Новий рік — невелике свя­ то, воно не досить популярне. Багато хто лягають спати рано.
Але в деяких родинах це свято відзначається вдома. Опівночі вони також виходять на ву­ лиці і площі. У Лондоні люди приходять на Тра­ фальгарську площу. На цій площі вони бачать величезне дерево, прикрашене яскравими ма­ ленькими лампочками. Коли найбільший годинник Лондо­ на — Біг Бен — починає бити 12, люди на площі беруться за руки і співають. Вони також бажають один одному щасливого нового року. Новий рік — одне із найулюблені­ ших свят для багатьох британців.
When the largest clock of London — Big Ben — begins to strike twelve, the people in the square join their hands and sing. They also wish a Happy New Year to each other. New Year is one of the favourite holidays for many people in Great Britain.
Vocabulary:
Eve [?:v] — переддень to strike [stra?k] — бити, ударити
square [skwe3] — площа Trafalgar Square — Трафальгар-
brightly [´bra?tl?] — яскраво ська площа
Questions:
1. Is the 1st of January a big holiday in Scotland? 2. Who usually comes on that day? 3. How do Scottish people celebrate it? 4. Do English people love this day? 5. Where is a great tree decorated in London? 6. What is the largest clock of London? 7. What do the people wish to each other on that day?
l easter in Great Britain l Великдень у Великобританії
Easter is a very popular holiday in Great Britain. At Easter the British celebrate the idea of the new birth by giving each other chocolate Easter eggs, which are opened and eaten on Easter Sunday. On Good Friday bakers sell hot cross buns. Easter Monday is a holiday and many people travel to the seaside for the day or go and watch one of the many sporting events as football or horse racing. Egg­rolling is a traditional Easter pas­ time which is still popular in Northern England, Scotland, Wales and Isle of Man. It takes place on Easter Sunday or Monday, and consists of rolling coloured, hard­boiled eggs down a slope until they are cracked and broken after which the players eat them. In some parts of Britain the competitions take place and the winner is a player whose egg remains longest undamaged, but usually the fun is just rolling and eating. This is the older form of the custom, since egg­rolling does not appear to have been a game to be lost or won. Великдень — це дуже популярне свято у Великобританії. На Великдень британці святкують відродження, даруючи один одно­ му великодні шоколадні яйця, що відкриваються і з’їдаються у вели­ кодню неділю. У Страсну П’ятницю булочники прода­ ють гарячі булочки у формі хреста. Наступний після Великодня понеді­ лок вихідний, і багато людей їдуть на морське узбережжя на цілий день чи йдуть на яке­небудь спортивне зма­ гання — футбол чи стрибки. Катання яєць — це традиційна роз­ вага на Великдень, що дотепер по­ пулярна в Північній Англії, Шотлан­ дії, Уельсу і на острові Мен. Гра відбувається у великодню не­ ділю чи понеділок, і полягає в тому, що розфарбовані, зварені вкруту яйця катають по похилій поверхні, поки вони не розіб’ються, після чого гравці їдять їх. У деяких областях Британії влашто­ вують навіть змагання, і перемагає гравець, чиє яйце довше всього залишається цілим, але частіше за­ доволення надає сама гра. Це просто традиція, а не гра, де по­ винні бути переможці і переможені.
Vocabulary:
chocolate [´t65kl3t] — шоколадний slope [sl3\p] — схил
pastime [´pα:sta?m] — розвага cross [kr5s] — хрест undamaged [ неушкоджений ´ 2n´d0m?d4d] —
Ulster [´2lst3] — Ольстер custom [´k2st3m] — звичай,
Isle of Man [´a?l 3v m0n] — острів традиція
Мен to appear [3´p?3] — з’являтися
to consist of [k3n´s?st] — складатися
l Свята і канікули 33
Questions:
1. What do the British celebrate at Easter? 2. What is Easter Monday and how do people spend it? 3. What is egg-rolling? 4. Who is the winner in such competitions?
l Boxing Day and Halloween l День на святках і Хеллоуїн
Boxing day is a day when one visits friends, goes for long walks or just sits resting from too much food — every­ thing to eat is cold. День на святках — це день, коли кожний ві