Реферат по предмету "ЗНО"

Узнать цену реферата по вашей теме


зно биология 2007 с ответами

БІОЛОГІЯ


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ


Завдання складались у відповідності до програмових вимог зовнішнього незалежного оцінювання, укладених на основі програми для загальноосвітніх навчальних закладів та Державного стандарту базової і повної середньої освіти


1. Позначте рівень організації живого, на якому сучасна біологія вивчає зміни


концентрації СО
2
в атмосфері, пов’язані з господарською діяльністю людини:


А молекулярний;


Б організменний;


В популяційний;


Г біосферний.


Правильна відповідь Г


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Рівні організації життя:
молекулярний, клітинний, організменний, популяційний, екосистемний, біосферний


2. Позначте, схема ділянки молекули якої


з кислот наведена на рисунку:


А АТФ;


Б АДФ;


В ДНК;


Г РНК.Правильна відповідь В


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Неорганічні та органічні сполуки в організмах


3. Позначте температуру, вище якої починається інактивація більшості фер7


ментів:


А 60°С;


Б 70°С;


В 90°С;


Г 100°С.


Правильна відповідь А


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Неорганічні та органічні сполуки в організмах


4. Позначте, яка з азотистих основ НЕ входить до складу молекули ДНК:


А аденін;


Б урацил;


В гуанін;


Г цитозин.


Правильна відповідь Б


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Неорганічні та органічні сполуки в організмах


5. Позначте твердження, що відображає функцію амілази:


А прискорює реакції синтезу;


Б розщеплює ліпіди;


В розщеплює білки;


Г розщеплює полісахариди.


Правильна відповідь Г


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Неорганічні та органічні сполуки в організмах


6. Позначте, яка зі структур білків визначає їх специфічність:


А первинна;


Б вторинна;


В третинна;


Г четвертинна.


Правильна відповідь А


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Неорганічні та органічні сполуки в організмах


7. Позначте, які з наведених клітин мають дископодібну форму:


А яйцеклітини;


Б нервові клітини;


В еритроцити;


Г м’язові клітини.


Правильна відповідь В


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Будова клітин


8. Позначте, порушення будови та функцій якого з компонентів клітини є причи7


ною більшості захворювань людини:


А мітохондрії;


Б комплекс Гольджі;


В мембрани;


Г рибосоми.


Правильна відповідь В


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Функції органел


9. Позначте, під дією яких органел відбувається розсмоктування хвоста пуголовків


у процесі метаморфозу:


А мітохондрії;


Б лізосоми;


В рибосоми;


Г ядерця.


Правильна відповідь Б


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Функції органел


10. Позначте частину ядра, що відсутня під час мітотичного поділу:


А каріоплазма;


Б хроматин;


В ядерце;


Г ядерна мембрана.


Правильна відповідь Г


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Функції органел


11. Позначте, скільки води міститься в клітинах новонародженої дитини:


А 97,5 %;


Б 83 %;


В 74 %;


Г 66 %.


Правильна відповідь В


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Будова клітин


12. Позначте, що визначає буферні властивості цитоплазми:


А наявність органел;


Б наявність солей;


В наявність білків;


Г наявність вуглеводів.


Правильна відповідь Б


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Функції органел, Неорганічні та органічні сполуки в організмах


13. Позначте, які з пластид є безбарвними:


А
хлоропласти;


Б
хроматофори;


В
лейкопласти;


Г
хромопласти.


Правильна відповідь В


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Будова клітин


14. Позначте, до якої молекули подібна молекула хлорофілу:


А молекула дезоксирибонуклеїнової кислоти;


Б молекула гемоглобіну;


В молекула рибонуклеїнової кислоти;


Г молекула аденозинтрифосфорної кислоти.


Правильна відповідь Б


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Неорганічні та органічні сполуки в організмах


15. Позначте представника неклітинної форми життя:


А
амеба;


Б
бульбочкова бактерія;


В
вірус грипу;


Г
молочнокисла бактерія.


Правильна відповідь В


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Віруси та пріони


16. Позначте збудників захворювання на сказ та кір:


А
бактерії;


Б
віруси;


В
найпростіші;


Г
гриби.


Правильна відповідь Б


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Віруси та пріони


17. Позначте літеру, якою на рисунку відмічені спірили:
Форми бактерій


Правильна відповідь Г


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Надцарство Прокаріоти: царства Архебактерії та Еубактерії


18. Позначте, до якого типу за способом живлення належать нітрифікуючі


бактерії:


А сапрофіти;


Б паразити;


В фототрофи;


Г хемотрофи.


Правильна відповідь Г


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Надцарство Прокаріоти: царства Архебактерії та Еубактерії


19. Позначте, який з організмів НЕ має скоротливої вакуолі:


А
планарія біла;


Б
евглена зелена;


В
інфузорія туфелька;


Г
амеба звичайна.


Правильна відповідь А


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Будова клітин


20. Позначте, яка з рослин є водорістю:


А маршанція;


Б фукус;


В орляк;


Г латаття.


Правильна відповідь Б


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Надцарство Еукаріоти: царство Рослини – різні відділи водоростей; царство Гриби – різні групи грибів; царство Тварини: підцарство Одноклітинні тварини


21. Позначте ознаки, притаманні грибам–паразитам:


А живуть в інших живих організмах і є корисними для них;


Б мешкають у ґрунті та водоймах;


В живуть в інших живих організмах і завдають їм шкоди;


Г живуть у відмерлих органічних рештках.


Правильна відповідь В


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Царства Гриби і Лишайники


22. Позначте, у якого з грибів плодове тіло складається з шапки та ніжки:


А
сироїжка;


Б
трутовик;


В
трюфель;


Г
сажка.


Правильна відповідь А


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Органи у рослин, грибів і тварин


23. Позначте, яка з рослин занесена до Червоної книги України:


А
лобода біла;


Б
рябчик руський;


В
бузина чорна;


Г
ліщина звичайна.


Правильна відповідь Б


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Екологічна роль рослин, тварин, грибів, бактерій


24. Прочитайте текст, виберіть варіант відповіді, де містяться слова, пропущені в


цьому тексті:


Дихальна система кісткових риб представлена (1), що складаються


з (2) і (3), які пронизані (4) та (5). У кісткових риб (6) серце.


А 1 — парними легенями; 2 — ротової порожнини; 3 — трахеї; 4 — капілярами;


5 — бронхів; 6 — трикамерне;


Б 1 — легенями; 2 — ніздрів; 3 — ротової порожнини; 4 — артеріями;5 — трахеями;


6 — трикамерне;


В 1 — зябрами; 2 — зябрових дуг; 3 — зябрових пелюсток; 4 — капілярами;


5 — зябровими тичинками; 6 — двокамерне;


Г 1 — легенями; 2 — щільної губчастої тканини; 3 — повітряних мішків; 4 — капілярами; 5 — артеріями; 6 — чотирикамерне.


Правильна відповідь В


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Органи у рослин, грибів і тварин


25. Позначте, яка з рослин належить до класу Однодольні:Правильна відповідь Б


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Царство Рослини: відділи: Бурі, Червоні, Зелені водорості; Мохоподібні; Плауноподібні; Хвощеподібні; Папоротеподібні; Голонасінні ; Покритонасінні (класи Однодольні Дводольні )


26. Позначте остаточного хазяїна малярійних плазмодіїв:


А
людина;


Б
комар;


В
кішка;


Г
велика рогата худоба.


Правильна відповідь Б


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Захворювання рослин, тварин, людини, спричинені одноклітинними еукаріотами


27. Позначте тканину, яка відсутня в рослин:


А
нервова;


Б
механічна;


В
покривна;


Г
провідна.


Правильна відповідь А


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Тканини багатоклітинних рослин (твірна, покривна, основна, провідна)


28. Укажіть, якими цифрами на рисунку позначені мікростробіл і шишка сосни


звичайної:


А мікростробіл — 4; шишка — 5;


Б мікростробіл — 2; шишка — 1;


В мікростробіл — 3; шишка — 1;


Г мікростробіл — 1; шишка — 2.Правильна відповідь Б


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Органи у рослин, грибів і тварин


29. Позначте органи, які має гаметофіт папоротеподібних:


А антеридії та архегонії;


Б джгутики;


В соруси;


Г спорангії.


Правильна відповідь А


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Органи у рослин, грибів і тварин


30. Позначте рослину, що є отруйною для людини:


А
пастернак;


Б
цикута;


В
лобода;


Г
череда.


Правильна відповідь Б


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Царство Рослини: відділи: Бурі, Червоні, Зелені водорості; Мохоподібні; Плауноподібні; Хвощеподібні; Папоротеподібні; Голонасінні ; Покритонасінні (класи Однодольні Дводольні )


31. Позначте, яким тваринам властиве шкірне дихання:


А
птахам;


Б
рибам;


В
плазунам;


Г
земноводним.


Правильна відповідь Г


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Властивості багатоклітинних організмів: відокремленість живлення, дихання, виділення, транспорт речовин, опора, рух, обмін речовин, регуляція функцій


32. Позначте тварин, які належать до Плацентарних ссавців:


А коала, опосум;


Б качкодзьоб, єхидна;


В миші, щури;


Г кенгуру, сумчастий кріт.


Правильна відповідь В


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Клас Ссавці


33. Позначте рибу, у якої відсутній плавальний міхур:


А
сом;


Б
лосось;


В
короп;


Г
акула.


Правильна відповідь Г


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Властивості багатоклітинних організмів: відокремленість живлення, дихання, виділення, транспорт речовин, опора, рух, обмін речовин, регуляція функцій


34. Позначте ряди тварин, представники яких є носіями збудників туляремії та


чуми:


А хижі;


Б ластоногі;


В гризуни;


Г непарнокопиті.


Правильна відповідь В


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Захворювання рослин, тварин, людини, спричинені одноклітинними еукаріотами


35. Укажіть, якою цифрою на рисунку


позначені первинні овоцити:


А 1;


Б 2;


В 3;


Г 4.Правильна відповідь Б


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Загальні ознаки форм розмноження прокаріотичних і еукаріотичних організмів (водоростей, вищих спорових і насінних рослин, представників підцарства Найпростіші і підцарства Багатоклітинні (типи Кишковопорожнинні, Плоскі черви, Круглі черви, Кільчасті черви, Молюски, Членистоногі, Хордові)


36. Позначте твердження, що відповідає поняттю «анемія»:


А зв’язування кисню з гемоглобіном;


Б зменшення кількості еритроцитів у крові;


В перетворення розчинного в крові білка фібриногену на нерозчинний —


фібрин;


Г збільшення кількості еритроцитів у крові.


Правильна відповідь Б


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Кров та лімфа.


37. Позначте, яка з залоз людини є залозою змішаної секреції:


А
гіпофіз;


Б
щитоподібна;


В
підшлункова;


Г
вилочкова.


Правильна відповідь В


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Ендокринна система.


38. Позначте, як називаються ритмічні коливання стінки артеріальних судин, ви7


кликані роботою серця:


А
аритмія;


Б
пульс;


В
інфаркт;


Г
спазм.


Правильна відповідь Б


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Кров та лімфа


39. Позначте, прикладом якого схрещування є схема:


Р ААВВСС
× ааввсс


Гамети АВС авс


F
1
АаВвСс


А
моногібридного;


Б
дигібридного дигомозиготних особин;


В
дигібридного дигетерозиготних особин;


Г
тригібридного тригомозиготних особин.


Правильна відповідь Г


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Методи вивчення спадковості


40. Позначте, якою є тривалість життя лейкоцитів людини:


А
3–5 днів;


Б
9–12 днів;


В
15–20 днів;


Г
50 днів.


Правильна відповідь А


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Кров та лімфа.


41. До медико–генетичної консультації звернулося подружжя, чоловік якого здо7


ровий, а жінка народилась із захворюванням на фенілкетонурію, виявленим


у 3–тижневому віці. Вона пройшла відповідне лікування, внаслідок чого має


нормальний фізичний і розумовий розвиток. Позначте, який прогноз народже7


ння дітей з такою хворобою у цього подружжя, якщо чоловік гомозиготний


за домінантним геном:


А
усі діти будуть хворими;


Б
усі діти будуть здоровими, з нормальним генотипом та фенотипом;


В
усі діти будуть здорові фенотипово та гетерозиготні за фенілкетонурією;


Г
50 % дітей будуть хворими.


Правильна відповідь В


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Методи вивчення спадковості.


42. Позначте перелік типів сполучної тканини:


А
одношарова, багатошарова;


Б
плоска, кубічна, циліндрична, війчаста;


В
гладенька, поперечносмугаста скелетна, поперечносмугаста серцева;


Г
опорна, щільна, жирова, трофічна.


Правильна відповідь Г


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Тканини багатоклітинних тварин (епітеліальна, тканини внутрішнього середовища, м’язова та нервова)


43. Позначте, що є елементарною одиницею еволюції:


А
родина;


Б
рід;


В
вид;


Г
популяція.


Правильна відповідь Г


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Основні положення синтетичної теорії еволюці


44. Позначте визначення, що розкриває поняття «ноосфера»:


А
оболонка Землі, заселена живими організмами;


Б
фаза розвитку біосфери, у ході якої розумна діяльність людства стає визна7


чальним фактором її функціонування;


В
штучний біогеоценоз;


Г
сукупність живих організмів, що взаємодіє з навколишнім середовищем.


Правильна відповідь Б


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Біосфера, ноосфера.


45. Позначте, хто є основоположником учення про центри походження культур7


них рослин:


А
М. В. Ломоносов;


Б
Г. Мендель;


В
В. І. Вернадський;


Г
М. І. Вавилов.


Правильна відповідь Г


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Середовище існування; екосистеми, їх склад та різноманіття.


46. Позначте загальну первинну продуктивність суші:


А
100 тис. т;


Б
5 млрд. т;


В
28 млрд. т;


Г
150 млрд. т.


Правильна відповідь Г


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Екологічна роль рослин, тварин, грибів, бактерій.


47. Позначте, у скільки разів приблизно зменшується загальна біомаса кожної


наступної ланки ланцюга живлення:


А
удвічі;


Б
у 5 разів;


В
у 10 разів;


Г
у 50 разів.


Правильна відповідь В


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Екологічна роль рослин, тварин, грибів, бактерій.


48. Позначте визначення, що відповідає поняттю «заказник»:


А
окремі природні об’єкти, що мають наукове, історичне та культурно–есте7


тичне значення;


Б
територія або акваторія, що особливо охороняється, цілком виключена


з господарської діяльності з метою збереження природних комплексів, охо7


рони видів живого та стеження за природними ресурсами;


В
велика територія або акваторія, що перебуває під охороною, де природа


не зазнала впливу людини;


Г
територія або акваторія, в межах якої протягом певного часу перебувають


під охороною окремі елементи природного комплексу.


Правильна відповідь Г


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Форми територіальної охорони природи


49. Позначте рису, НЕ притаманну тваринам–ендопаразитам:


А
відсутність органів руху;


Б
захисна пігментація;


В
двостатевість;


Г
анаеробна дисиміляція.


Правильна відповідь Б


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Екологічна роль рослин, тварин, грибів, бактерій


50. Позначте послідовність основних таксономічних одиниць сучасної системи


органічного світу в порядку від найнижчої до найвищої:


А
рід — родина — вид — клас — порядок (ряд) — тип;


Б
вид — рід — родина — порядок (ряд) — клас — тип;


В
вид –порядок (ряд) — рід — родина — тип — клас;


Г
тип — клас — порядок (ряд) — родина — рід — вид.


Правильна відповідь Б


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Основні таксономічні одиниці сучасної системи органічного світу


51. Установіть відповідність між описом компонентів біогеохімічної функції живої речовини та її назвою:


Правильна відповідь 1 3 4 2


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Середовище існування; екосистеми, їх склад та різноманіття.


52. Установіть відповідність між групами в екологічній системі океану та організмами:

А продуценти;


Б консументи 1-го порядку;


В консументи 2-го порядку;


Г редуценти.


1 риби;


2 дрібні ракоподібні;


3 одноклітинні водорості;


4 бактерії гниття;


5 пріони.Правильна відповідь 3 2 1 4


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Середовище існування; екосистеми, їх склад та різноманіття


53. Установіть відповідність між твердженнями та цифрами на рисунку:

А містить ДНК;


Б складається з геміцелюлози та пектину;


В оточує цитоплазму клітини;Схема будови бактеріальної клітиниПравильна відповідь 2 1 5


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Будова клітин


54. Установіть відповідність між категоріями органів і прикладами, що їх ілюструють:

А атавістичні;


Б аналогічні;


В рудиментарні.


1 куприк у людини;


2 смугастість у домашніх свиней;


3 зябра ракоподібних та зябра риб;


4 крило кажана та рука людини.Правильна відповідь 2 3 1


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Основні положення синтетичної теорії еволюці


55. Установіть відповідність для зображеного організму між таксономічними


категоріями та наведеними назвами:

А тип;


Б клас;


В ряд.


1 Хордові;


2 Членистоногі;


3 Комахи;


4 Павуки-павутинники;


5 Павукоподібні;


6 Кліщі;


7 Павук-хрестовик.
Правильна відповідь 2 5 4


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Основні таксономічні одиниці сучасної системи органічного світу


56. Установіть відповідність між описом процесу та його назвою:

А утворення жіночих гамет;


Б перенесення пилку на приймочку маточки;


В злиття сперматозоїда з яйцеклітиною;


1 запліднення;


2 сперматогенез;


3 овогенез;


4 запилення.Правильна відповідь 3 4 1


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Загальні ознаки форм розмноження прокаріотичних і еукаріотичних організмів (водоростей, вищих спорових і насінних рослин, представників підцарства Найпростіші і підцарства Багатоклітинні (типи Кишковопорожнинні, Плоскі черви, Круглі черви, Кільчасті черви, Молюски, Членистоногі, Хордові)


57. Установіть відповідність між назвами екологічних груп та їх характеристикою:

А ксерофіти;


Б сукуленти;


В гігрофіти;


1 рослини вологої атмосфери;


2. рослини, що запасають воду;


3. посухостійкі рослини;


4. водяні рослиниПравильна відповідь 3 2 1


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Середовище існування; екосистеми, їх склад та різноманіття.


58. Установіть відповідність між типами суцвіть, які зображені на рисунку, і їх назвами:

А китиця;


Б головка;


В кошик.Правильна відповідь 1 5 6


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Органи у рослин, грибів і тварин


59. Визначте послідовність подій у ході еволюції життя на Землі:


А поява людини;


Б вимирання великих плазунів;


В поява перших хордових;


Г вихід рослин на сушу;


Д поява насінних папоротей.


Правильна відповідь В Г Д Б А


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Основні положення синтетичної теорії еволюці


60. Визначте послідовність складових частин великого кола кровообігу людини, починаючи з найбільшої артерії:


А капіляри;


Б аорта;


В верхня та нижня порожнисті вени;


Г артерії;


Д артеріоли.


Правильна відповідь Б Г Д А В


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:
Кров і лімфаНе сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Анализ пробного экзамена по русскому языку в 9 классе моу малощербединская сош 2010-2011 учебный год
Реферат 14. Биосоциальная природа человека
Реферат Аналитический отчёт педагога-психолога моу ксош №2 за 2008-2009 учебный год
Реферат 25. 00. 12 Геология, поиски и разведка горючих ископаемых
Реферат Люди рекламы Л. Барнетт, Д. Огилви, У.Бернбах
Реферат 21-я горная дивизия СС Скандербег 1-я албанская
Реферат Анализ методической работы школы в 2008/2009 учебном год
Реферат Разработка радиоприёмника на ИМС К174ХА2
Реферат Развитие математических способностей учащихся в основной школе
Реферат Аналіз роботи міського методичного об’єднання вчителів основ здоров’я за 2010-2011н р
Реферат Сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц": особенности жанра и образной системы
Реферат Аннотация рабочей программы дисциплины охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов наименование дисциплины для направления подготовки
Реферат Индуизм как система духовных ценностей в постсоветской России
Реферат Ислам в новое и новейшее время
Реферат Анна Райс. Королева проклятых