Реферат по предмету "Полиграфия"

Узнать цену реферата по вашей теме


Представлення кольору в сучасних колориметрических системах

1.Будуємо графік залежності оптичної густини D від довжини хвилі випромінювання. 2. За графіком проводимо якісний аналіз на колірний тон, світлоту та насиченість. Колірний тон. – оранжевий. Світлота - яскравий. Насиченість - глибокий 3. Розраховуємо: а) координаті кольору що вивчається, за співвідношенням: Де відносний спектральний розподіл енергії стандартизованого випромінювання оптична густина ординати

кривих додавання в системі XYZ (питомі кольорі координати кольору спектральних випромінювань); б) координати кольору стандартизованого випромінювання B. ; = 100; Для чисельного інтегрування застосовуємо метод Ньютона (трапецій): Де - підінтегральна функція задана як чисельні значення, що розташовані рівно віддалено за аргументом із шагом 4. Визначити. а) координати колірності кольору, що вивчається, у системі

XYZ де - модуль кольору, що вивчається б) координати колірності кольору стандартизованого випромінювання ; ; де = -модуль кольору стандартизованого випромінювання 5. Обчислити координати колірності спектрального випромінювання ; ; - модуль кольору одноваттних спектральних випромінювань, та побудувати локус на трикутнику колірності в системі XYZ. 6. Нанести точку колірності кольору, що вивчається та кольору стандартизованого випро-мінювання

на трикутник колірності в системі XYZ через ці дві точки провести пряму лінію. а) визначити домінуючу довжину хвилі. Домінуюча довжина хвилі Точка перетину прямої лінії з лінією локусу відповідає довжині хвилі спектрального випромінювання, що має той же колірний тон , що й колір, котрий вивчається. Ця точка може характеризувати домінуючу довжину хвилі кольору, що є доповнюючим пурпуровому кольору, якщо вказана пряма перетинає лінію пурпурових кольорів.

В цьому випадку домінуюча довжина хвилі вказується зі знаком мінус або зі штрихом. б) Розрахувати колориметричну чистоту кольору. або ; 7. Визначити координати кольору, що вивчається, та кольору стандартизованого випромінювання в колориметричній системі RGB за формулами 8) Визначити а) координати колірності кольору, що вивчається, в системі RGB. ; ; де = - модуль кольору, що вивчається б) координати колірності кольору стандартизованого випромінювання

в системі RGB ; ; де = 51,4132659720099- модуль кольору стандартизованого випромінювання. 9) Обчислити координати колірності спектральних випромінювань , , де - модуль кольору одно ватних спектральних випромінювань та побудувати локус на трикутнику колірності в системі RGB. 10. Нанести точки колірності кольору, що вивчається та кольору стандартизованого випромінювання на трикутник колірності в системі RGB. Через дві точки провести пряму лінію; а) визначаємо домінуючу

довжину хвилі. Точка перетину прямої лінії з лінією локусу відповідає довжині хвилі спектрального випромінювання, що має той же колірний тон, що й колір, котрий вивчається. Ця точка може характеризувати домінуючу довжину хвилі кольору, що є доповнюючим пурпуровому кольору, якщо вказана пряма перетинає пряму лінію пурпурових кольорів. В цьому випадку домінуюча довжина хвилі вказується зі знаком мінус або зі штрихом. б) розраховуємо

колоріметричну чистоту кольору. або 11. Визначити яскравість кольору, що вивчається, за формулами , 12. IELAB): , , де - координати яскравості (ось ахроматичних кольорів), - координата, що описує зміцнення колірності від зеленого (від’ємні значення) до червоного (позитивні значення), - координати, що характеризує змінення колірності від синього (від’ємні значення) до жовтого (позитивні

значення), 13. Для малих значень L*a*b* в розрахункові формули слід вводити поправки: а) якщо , то ; б) якщо , то ; в) якщо , то ; де =0,00885645167903563 та 14. Перевести координати а*b* із прямокутної системи у полярні координати колірного тону h* ab та насиченості С* ab - кут у напрямку від +а* до b*/ - довжина радіуса відносно центра координат.Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Психологические аспекты лидерства и руководства в группе
Реферат Психологические факторы семейного воспитания
Реферат Психологические особенности становления учителя
Реферат Психологическое воздействие в профессиональной деятельности следователя
Реферат Психологический анализ выбора брачного партнера
Реферат Сила психики
Реферат Психологические взгляды М.Я. Басова
Реферат Психологические особенности ресоциализации осужденных
Реферат Психологические сложности профессионального образования
Реферат Психологический эксперимент
Реферат Психологические особенности личности современного менеджера в период кризиса
Реферат Психологические особенности общения в подростковом возрасте
Реферат Психологические проблемы трудоустройства и профессионального самоопределения женщин
Реферат Психологические корни религии
Реферат Психологические особенности личности студентов психологического факультета