Реферат по предмету "Полиграфия"

Узнать цену реферата по вашей теме


Вивчення якісного та кількісного сприйняття кольору оком людини

Колірний тон. Тон (hue) - одна із трьох основних характеристик кольору поряд з насиченістю й світлотою. Тон визначається характером розподілу випромінювання в спектрі видимого світла, причому, головним чином, положенням піка випромінювання, а не його інтенсивністю й характером розподілу випромінювання в інших областях спектра. Саме тон визначає назва кольору, наприклад "червоний", "синій", "зелений". Колірний тон визначає місце кольору в спектрі ("червоний-зелений-жовтий-

синій&quo t;) Це головна характеристика кольору. У фізичному змісті КОЛІРНИЙ ТОН залежить від довжини світлової хвилі. Довгі хвилі - червона частина спектра. Короткі - зрушення в синьо-фіолетову сторону. Середня довжина хвилі - це жовті й зелені кольори, вони найбільш оптимальні для ока. У нашому випадку пік припадає частково на жовтий та повністю на червоний.

Колірний тон: червоний з домішкою жовтого (оранжевий) Колір Довжина хвиль, нм Красный 625—740 Оранжевый 590—625 Жёлтый 565—590 Зелёный 500—565 Голубой 485—500 Синий 440—485 Фиолетовый 380—440 Світлота. Светлота (lіghtness) - одна з основних характеристик кольору поряд з насиченістю й тоном. Це суб'єктивна яскравість ділянки зображення віднесена до суб'єктивної яскравості поверхні,

сприйманої людиною як біла. Важливо відзначити саме відносність сприйняття. Якщо подивитися на аркуш зображення на папері при світлі лампи й при яскравому сонячному світлі, кількість відбитого світла від ділянки зображення буде розрізнятися, однак щодо найяснішої ділянки поверхні - незапечатаного паперу, сприймана яскравість буде однієї й тієї ж. Маємо яскравий. Насиченість Насиченість - це інтенсивність певного тону, тобто ступінь візуальної відмінності

хроматичного кольору від рівного по светлоте ахроматичного (сірого) кольору. Насичений колір можна назвати соковитим, глибоким, менш насичений - приглушеним, наближеним до сірого. Повністю ненасичений колір буде відтінком сірого. Колір насичений. 3. Розрахунок основних збуджень ЧЗС-приймачів ока за наступними рівняннями: Де - апертурний коефіцієнт відбиття відносний спектральний розподіл енергії стандартизованого випромінювання

- спектральні чутливості ЧЗС-приймачі ока середнього стандартного спостерігача. Для чисельного інтегрування застосовуємо метод Ньютона (трапеції): , Де - підінтегральна функція задана як чисельні значення, що розташовані рівно віддалено за аргументом із шагом λ ρ Ч З С 400 0,098 14,71 0,0002 0,0003 0,0679 0,0003 0,0004 0,0979 410 0,059 17,68 0,0004 0,0011 0,2074 0,0004 0,0011 0,2163 420 0,0542 20,99 0,0013 0,0042 0,6356 0,0015 0,0048 0,7231 430 0,0682 24,67 0,0036 0,0154 1,3856 0,0061 0,0259 2,3313 440 0,0932 28,7 0,0081 0,0351 1,7471 0,0217 0,0939 4,6732 450 0,1239 33,09 0,0142 0,0636 1,7721 0,0582 0,2608 7,2653 460 0,1554 37,81 0,0242 0,1049 1,6692 0,1422 0,6164 9,8077 470 0,1907 42,87 0,0441 0,1554 1,2876 0,3605 1,2704 10,5265 480 0,22 48,24 0,0817 0,2224 0,8130 0,8671 2,3603 8,6282 490 0,2301 53,91 0,1381 0,3133 0,4652 1,7131 3,8864 5,7707 500 0,2186 59,86 0,2305 0,4647 0,2720 3,0162 6,0808 3,5592 510 0,1926 66,06 0,3768 0,6980 0,1582 4,7941 8,8808 2,0128 520 0,1579 72,5 0,5566 0,9485 0,0782 6,3718 10,8582 0,8952 530 0,1199 79,13 0,7057 1,1058 0,0422 6,6955 10,4915 0,4004 540 0,0985 85,95 0,8152 1,1719 0,0203 6,9015 9,9214 0,1719 550 0,1393 92,91 0,8903 1,1611 0,0087 11,5226 15,0274 0,1126 560 0,2447 100 0,9392 1,0865 0,0039 22,9822 26,5867 0,0954 570 0,3827 107,18 0,9569 0,9503 0,0021 39,2499 38,9792 0,0861 580 0,5258 114,44 0,9408 0,7672 0,0017 56,6103 46,1644 0,1023 590 0,61 121,73 0,8875 0,5621 0,0011 65,9016 41,7389 0,0817 600 0,6387 129,04 0,8020 0,3734 0,0008 66,0991 30,7748 0,0659 610 0,6564 136,35 0,6864 0,2258 0,0003 61,4329 20,2091 0,0269 620 0,669 143,62 0,5485 0,1273 0,0002 52,7009 12,2312 0,0192 630 0,6827 150,84 0,3960 0,0663 0,0000 40,7795 6,8275 0,0000 640 0,6927 157,98 0,2686 0,0330 0,0000 29,3936 3,6113 0,0000 650 0,7028 165,03 0,1672 0,0157 0,0000 19,3924 1,8209 0,0000 660 0,712 171,96 0,0963 0,0075 0,0000 11,7905 0,9183 0,0000 670 0,7239 178,77 0,0508 0,0035 0,0000 6,5741 0,4529 0,0000 680 0,7137 185,43 0,0271 0,0017 0,0000 3,5865 0,2250 0,0000 690 0,7401 191,93 0,0131 0,0007 0,0000 1,8608 0,0994 0,0000 700 0,7506 198,26 0,0065 0,0004 0,0000 0,9673 0,0595 0,0000 = 576,209048323 = 3004,49540336 = 5213,105089716 4.

Розташовуємо значення основних збуджень в порядку збільшення 576,209048323 < 3004,49540336 < 5213,5. Розрахуємо показник кольорного тону: 1,90953428197407 та показник насиченості 12,2614915836406 6. За одержаними результатами зробити висновок про колірний тон та насиченість кольору. 1 подразнення не однакові, червоний більш синього майже у 2 разі кольоровий тон оранжевий ближче до

червоного. =3,65828> 2, висновок – колір насичений. 7. Визначити яскравість досліджуваного взірця за формулою = 2957744,35745527 де коефіцієнт яскравості ЧЗС-приймачів ока. 8. Порівняти висновки, що одержані за результатами розрахунків та попереднього аналізу графіка від .Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Особенности развития и территориальной организации промышленности Винницкой области
Реферат Контрольная работа по Экономической теории 12
Реферат Экономико-математическое моделирование анализа ресурсов
Реферат Конвертируемость валют
Реферат Особенности преодоления соц.-эконом. противоречий в Англии и Франции,"новый курс" Ф.Рузвельта в США.
Реферат Конвертация валют, валютные курсы
Реферат Экономическая интерпретация коэффициента регрессии
Реферат Экзаменационные билеты математическое моделирование экономических систем осенний семестр 2000 го2
Реферат Конкуренция, ее виды, место и роль в современном хозяйственном
Реферат Конкуренция и ее виды 5
Реферат Командная экономика и ее характерные черты
Реферат Контрольная работа по Экономическая теория
Реферат Конкуренция и монополия противоположность и единство. Типы рынков в условиях несовершенной кон 2
Реферат Конкуренция в современном мире
Реферат Влияние экономических pефоpм на население Казахстана