Реферат по предмету "Информатика, программирование"

Узнать цену реферата по вашей теме


Розробка інтернет-магазину

Курсова роботаздисципліни: Технологія програмування та створення програмних продуктів
Тема: Розробкаінтернет-магазину

Зміст
Вступ
1. Теоретичні відомості
2. Розробка програми
2.1 Загальний опис програми
2.2 Технічне завдання
2.3 Діаграма «сутність-зв'язок»
2.4 Діаграма потоків даних (DFD)
2.5 Реалізація
2.6 Програма та методика тестування
2.7 Інструкція користувача (інструкціяпідключення компонента)
Висновок
Література

Вступ
Інтернет-магазин (англ.online shop или e-shop) — веб-сайт, що рекламує товар чи послугу, приймаєзамовлення на покупку, пропонує користувачу вибір варіанта розрахунку, способуотримання замовлення та виписує рахунок на оплату.
Вибравши необхіднітовари або послуги, користувач має змогу на сайті вибрати метод оплати тадоставки. Сукупність відібраних товарів, спосіб оплати та доставки представляєсобою кінцеве замовлення, що оформляється на сайті шляхом повідомленнямінімально необхідної інформації про користувача (покупця). Інформація пропокупця може зберігатися в базі даних магазина, якщо бізнес – модель магазинарозрахована на повторні покупки або відправлятися разово. Згідно данихопитування порталу mail.ru необхідність реєстрації при замовленні товару абопослуги часто заважає користувачам здійснювати покупки в інтернет – магазині.
В інтернет – магазинах, що розраховані на повторні покупки, також ведеться стеження за поверненнямипокупця і історія покупок. Стеження ведеться за допомогою методів веб –аналітики. Також часто надається можливість при оформленні замовлення надаєтьсяможливість повідомити деякі додаткові побажання від покупця продавцю.
Інтернет – магазинистворюються із застосуванням схем систем управління контентом сайту, якіоснащені необхідними модулями. Відомі інтернет – магазини працюють наспеціально розроблених або адаптованих для них систем управління. Середні тамалі магазини використовують типове комерційне або вільне програмне забезпечення.
Система управлінняконтентом сайту інтернет – магазину може бути коробочним продуктом, щосамостійно встановлюється на хостинг – площадку, може бути приватною розробкоювеб – студії, що нею і обслуговується або може бути програмним сервісом з абонентськоюплатою.
Потреби адміністраторівінтернет – магазину в складському, торговому, бухгалтерському та податковомуобліку забезпечуються невидимою для користувачів частиною інтернет – магазину –бек-офісом. Економічно ефективною практикою створення інтернет – магазину єзастосування спеціалізованих систем обліку.
Після відправкизамовлення з покупцем зв’язується продавець та уточнює місце і час, колипотрібно доставити замовлення. Доставка реалізується або власною кур’єрськоюслужбою, компанією, що надає послуги доставки, по почті – посилкою абобандероллю.
Електронні товари, такіяк програмне забезпечення або ключі до них, тексти, статті, фотографії, кодидоступу або поповнення можуть передаватися електронними каналами – електронноюпоштою, доступом по FTP, доступом в захищену частину сайта. Але в цьому випадкуслід бути обережним, так як довести неотримання товару електронним шляхомзначно важче, ніж у випадку фізичної доставки.
Сучасні інтернет –магазини часто завантажують свої товарні пропозиції в системи порівняння тапідбору товарів, що дозволяє заохотити додатковий потік покупців.
Враховуючи актуальністьданого напрямку, в якості теми для курсового проекту була прийнята тема«Інтернет – магазин» та мова програмування PHP, в якості базової для реалізації.

1.  Теоретичнівідомості
Мова програмування —формальна знакова система, призначена для запису програм. Програма звичайноявляє собою деякий алгоритм у формі, зрозумілої для виконавця (наприклад,комп'ютера).
Мова програмуваннявизначає набір лексичних, синтаксичних і семантичних правил, використовуванихпри складанні комп'ютерної програми. Він дозволяє програмістові точно визначитите, на які події буде реагувати комп'ютер, як будуть зберігатися й передаватисядані, а також які саме дії слід виконувати над цими даними при різнихобставинах.
Із часу створенняперших програмувальних машин людство придумало вже більш восьми з половиноютисяч мов програмування.
Щороку їх числопоповнюється новими. Деякими мовами вміє користуватися тільки невелике число їхвласних розроблювачів, інші стають відомі мільйонам людей. Професійніпрограмісти іноді застосовують у своїй роботі більш десятка різноманітних мовпрограмування.
PHP (англ.PHP:Hypertext Preprocessor — PHP: гіпертекстовий препроцесор), попередньо: PersonalHome Page Tools — скриптова мова програмування, була створена для генераціїHTML-сторінок на стороні веб-серверу. PHP є однією з найпоширеніших мов, щовикористовуються у сфері веб-розробок (разом із Java, .NET, Perl, Python,Ruby). PHP підтримується переважною більшістю хостинг-провайдерів. Проект заяким був створений PHP — проект з відкритими програмними кодами.
PHP інтерпретуєтьсявеб-сервером в HTML-код, який передається на сторону клієнта. На відміну відтаких скриптових мов програмування, як JavaScript, користувач не має доступу доPHP-коду, що є перевагою з точки зору безпеки, але значно погіршуєінтерактивність сторінок. Але ніщо не забороняє використовувати РНР длягенерування і JavaScript-кодів, які виконаються вже на стороні клієнта.
PHP — мова, яка можебути вбудована безпосередньо в html-код сторінок, які, в свою чергу коректнобудуть оброблені PHP -інтерпретатором. Механізм РНР просто починає виконуватикод після першої екрануючої послідовності ().
Велика різноманітністьфункцій PHP дають можливість уникнути написання багаторядкових призначених длякористувача функцій на C або Pascal.
Для PHP характерно:
•Наявність інтерфейсівдо багатьох баз даних
oв PHP вбудованібібліотеки для роботи з MySQL, PostgreSQL, mSQL, Oracle, dbm, Hyperware,Informix, InterBase, Sybase.
oчерез стандартвідкритого інтерфейсу зв'язку з базами даних (Open Database ConnectivityStandard — ODBC) можна підключатися до всіх баз даних, до яких існує драйвер.
•Традиційність
Мова РНР здаватиметьсязнайомою програмістам, що працюють в різних областях. Багато конструкцій мовизапозичені з С, Perl. Код РНР дуже схожий на той, який зустрічається в типовихпрограмах на С або Pascal. Це помітно знижує початкові зусилля при вивченніРНР. PHP — мова, що поєднує переваги Perl і С і спеціально спрямована на роботув Інтернеті, мова з універсальним і зрозумілим синтаксисом. І хоча PHP є доситьмолодою мовою, вона здобула таку популярність серед web-програмістів, що наданий момент є мало не найпопулярнішою мовою для створення веб-застосунків(скриптів).
•Наявність вихідногокоду та безкоштовність
Стратегія Open Source,і розповсюдження початкових текстів програм в масах, безсумнівно справили благотворнийвплив на багато проектів, в першу чергу — Linux хоч і успіх проекту Apacheсильно підкріпив позиції прихильників Open Source. Сказане відноситься і доісторії створення РНР, оскільки підтримка користувачів зі всього світувиявилася дуже важливим чинником в розвитку проекту РНР.
Ухвалення стратегіїOpen Source і безкоштовне розповсюдження початкових текстів РНР надалонеоціниму послугу користувачам. Додатково, користувачі РНР по всьому світу єсвого роду колективною службою підтримки, і в популярних електроннихконференціях можна знайти відповіді навіть на найскладніші питання.
•Ефективність
Ефективність є дужеважливим чинником при програмуванні для середовищ розрахованих на багатокористувачів, до яких належить і web. Важливою перевагою PHP є те, що ця мованалежить до інтерпретованих. Це дозволяє обробляти сценарії з достатньо високоюшвидкістю. За деякими оцінками, більшість PHP-сценаріїв (особливо не дужевеликих розмірів) обробляються швидше за аналогічні їм програми, написані наPerl. Проте, щоб не робили розробники PHP, виконувані файли, отримані задопомогою компіляції, працюватимуть значно швидше — в десятки, а іноді і всотні разів. Але продуктивність PHP цілком достатня для створення цілкомсерйозних веб-проектів.
SQL (англ. Structured querylanguage — мова структурованих запитів) — декларативна мова програмування длявзаємодії користувача з базами даних, що застосовується для формування запитів,оновлення і керування реляційними БД, створення схеми бази даних і їїмодифікація, система контролю за доступом до бази даних… Сам по собі SQL не єні системою керування базами даних, ні окремим програмним продуктом. Не будучимовою програмування в тому розумінні, як C або Pascal, SQL може формуватиінтерактивні запити або, будучи вбудованою в прикладні програми, виступати вякості інструкцій для керування даними. Стандарт SQL, крім того, вміщує функціїдля визначення зміни, перевірки і захисту даних.
SQL – це діалогова мовапрограмування для здійснення запиту і внесення змін до бази даних, а такожуправління базами даних. Багато баз даних підтримує SQL з розширеннями достандартної мови. Ядро SQL формує командна мова, яка дозволяє здійснюватипошук, вставку, обновлення, і вилучення даних, використовуючи системууправління і адміністративні функції. SQL також включає CLI (Call LevelInterface) для доступу і управління базами даних дистанційно.
Перша версія SQL буларозроблена на початку 1970-х років у IBM. Ця версія носила назву SEQUEL і булапризначена для обробки і пошуку даних, що містилися в реляційній базі данихIBM, System R. Мова SQL пізніше була стандартизована АмериканськимиДержстандартами (ANSI) в 1986. Спочатку SQL розроблялась як мова запитів іуправління даними, пізніші модифікації SQL створено продавцями системиуправління базами даних, які додали процедурні конструкції, control-of-flowкоманд і розширення мов. З випуском стандарту SQL:1999 такі розширення булиформально запозичені як частина мови SQL через Persistent Stored Modules(SQL/PSM).
Критики SQL включаєвідсутність крос-платформенності, невідповідною обробкою відсутніх даних(дивіться Null (SQL)), і іноді неоднозначна граматика і семантика мови.
Незважаючи на наявністьдіалектів і відмінностей в синтаксисі, в більшості своїй тексти SQL-запитів, щомістять, DDL і DML, можуть бути досить легко перенесені з однієї СУБД в іншу.Існують системи, розробники яких спочатку закладалися на застосуваннящонайменше кількох СУБД (наприклад: система електронного документообігуDocumentum може працювати як з Oracle, так і з Microsoft SQL Server і IBM DB2).Природно, що при застосуванні деяких специфічних для реалізації можливостейтакої переносимості добитися вже дуже важко. Наявність стандартів і наборутестів для виявлення сумісності і відповідності конкретній реалізації SQLзагальноприйнятому стандарту тільки сприяє «стабілізації» мови. Правда, вартозвернути увагу, що сам по собі стандарт місцями занадто формалізований іроздутий в розмірах, наприклад, Core-частину стандарту SQL:2003 включає понад1300 сторінок тексту.Незважаючи на наявність міжнародного стандарту ANSISQL-92, багато компаній, СУБД (наприклад, Oracle, Sybase, Microsoft, MySQL), щозаймаються розробкою, вносять зміни до мови SQL, вживаної в розроблених нимиСУБД, тим самим відступаючи від стандарту. Таким чином з'являються специфічнідля кожної конкретної СУБД діалекти мови SQL.

2. Розробка програми(компоненту)
 
2.1Загальнийопис програми (компоненту)
Програмний продуктповинен забезпечувати основні функції інтернет- магазину. Продукт дозволяєзробити покупку, використовуючи стандартні форми:
•назва товару
•вартість
Також повинна існуватиможливість накопичення вибраних товарів в корзині і можливість реєстраціїпостійних клієнтів. Крім того слід забезпечити можливість існування бек-офісу,для виконання адміністративних функцій. У адміністратора існує можливість убудь-який момент отримувати статистику сайту, що включає в себе загальнукількість користувачів, замовлень, число зареєстрованих користувачів. Такожадміністратор має можливість блокування доступу до сайту користувачів з заданоюIP-адресою або діапазоном адрес. Також існує можливість блокуваннязареєстрованих користувачів. Крім того, адміністратор має можливість виводупечаті вмісту корзину замовлень.
Крім того на сайтііснує система рейтингу товарів, що задається кількістю додавань до корзиницього товару. Також користувач може у будь-якиий відмінити вміст корзини.
Також на сайті внаявності повинна бути гнучка система скидок товару. Скидка додається до сайтуза допомогою бек – офісу. Вона може задаватися для окремих товарів. Такожскидка повинна бути прогресивною тобто її розмір прямо порційний вартостітовару.

2.2 Технічне завдання.Додаткова специфікація
1. Введення
1.1. Найменуванняпродукту: «Інтернет-магазин»»
1.2. Призначенняпродукту та сфера застосування.
Програма призначена длявибору товарів по різноманітним критеріям, що занесені в базу даних та маютьнаступні дані:
1.2.1. Найменування
1.2.2. Вартість
1.2.3. Наявність
Також необхіднеформування бази даних клієнтів з наступними даними:
1.2.4. ПІБ клієнта.
1.2.5. Адреса.
Програма надаєкористувачу веб — інтерфейс для формування замовлення.
2. Вимоги до програми
2.1. Вимоги дофункціональних характеристик
Програма повинназабезпечувати виконання наступних функцій:
2.1.1. Виконувати пошукпо наявним товарам.
2.1.2. Виконуватиреєстрацію клієнтів.
2.1.3. Додавати новихклієнтів до бази даних.
2.1.4. Оформленнязамовлення.
2.1.5. Забезпечуватиможливість прогресивних знижок.
2.1.5. Різноманітніфункції адміністрування.
2.2. Вимоги донадійності
2.2.1. Вимоги длянадійного забезпечення функціонування програми.
Надійне функціонуванняпрограми повинне бути забезпечене виконанням Замовником сукупностіорганізаційно — технічних норм, перелік яких наведено нижче:
а) організаціянеперервного живлення технічних засобів;
б) використанняліцензійного програмного забезпечення;
в) регулярне виконаннявимог ГОСТ 51188-98. Захист інформації.
2.2.2. Інтервалвідновлення після відмови
Інтервал відновленняпісля відмови, що викликано збоєм живлення технічних засобів (іншими зовнішнімифакторами), не фатальним збоем (не крахом) операційної системи, не повинно бутибільш ніж 30-ти хвилин при дотримання експлуатації технічних та програмнихзасобів. Інтервал відновлення після відмови, викликаного несправністю технічнихзасобів, фатальним збоем ( крахом) операційної системи, не повинно бути більшніж час, необхідний для ремонту несправностей технічних засобів і переінсталяції програмних засобів.
2.2.3. Відмови із-занекоректних дій користувача
Відмови із-занекоректних дій користувача при взаємодії з програмою через інтерфейскористувача недопустимі.
3. Вимоги експлуатації
3.1. Кліматичні вимогидо експлуатації
Кліматичні вимоги доексплуатації, при яких забезпечується робота програми повинні відповідатикліматичним умовам експлуатації наявних технічних засобів.
3.2. Вимоги докваліфікації та численності персоналу.
Мінімальна кількістьперсоналу, необхідного для роботи програми, може складати одну штатнуодиницю—кінцевого користувача програми — адміністратора.
3.3. Вимоги дотехнічних засобів
Для виконання ролітехнічного засобу необхідна наявність комп’ютера, що здатний виконувати рольвеб – сервера.
3.4. Вимоги доінформаційної та програмної сумісності
3.4.1 Вимоги до коду тамови програмування
Додаткові вимоги невимагаються
3.4.2. Вимоги допрограмних засобів
Системні програмнізасоби, що використовуються програмою, повинні бути надані ліцензійною версієюопераційної системи Windows Server або будь- якою з вільних Unix-систем.
3.4.3. Вимоги дозахисту інформації та програм
Вимоги до захистуінформації та програм не вимагаються
4. Вимоги до програмноїдокументації
4.1. Попередній складпрограмної документації
Склад програмноїдокументації повинен включати в себе:
4.1.1. технічнезавдання;
4.1.2. програма таметодика тестування;
4.1.3. інструкціяоператора;
5. Техніко – економічнівимоги
5.1. Економічніпереваги розробки
Орієнтовний економічнийрозрахунок не проводиться. Аналогії внаслідок унікальності вимог до розробки непроводяться.
6. Стадії та етапирозробки
6.1. Стадії розробки
Розробка повиннавключати в себе 3 стадії:
1. розробка технічногозавдання;
2. робоче проектування;
3. впровадження.
6.2. Етапи розробки
На стадії розробкитехнічного завдання повинен бути виконаний етап розробки, погодження ізатвердження технічного завдання.
На стадії робочогопроектування повинні бути виконі наступні етапи робот
1. розробка програми;
2. розробка програмноїдокументації;
3. тестування програми.
На стадії впровадженняповинна бути виконана розробка, підготовка і передача програми.
6.3. Зміст робот поетапам
На стадії розробкитехнічного завдання повинен бути виконані наступні роботи:
1. постановка задачі;
2. з’ясування вимог дотехнічних засобів;
3. з’ясування вимог допрограми;
4. з’ясування етапів,строків та стадій розробки програми та документації до неї.
5. погодження тазатвердження технічного завдання.
На етапі розробкипрограми повинна бути виконана робота з кодування та наладки програми. На етапірозробки документації повинна бути виконана розробка програмних документів впогоджені з вимогами до складу документації.
На етапі тестуванняпрограми повинні бути виконані наступні види робіт:
1. розробка, погодженнята утвердження методики тестування;
2. проведенняприймально- сдавальних тестувань ;
3. коректуванняпрограми і програмної документації по результатам тестування.
На етапі підготовки доздачі програми повинна бути виконана робота по підготовці і передачі програми іпрограмної ддокументації в експлуатацію на об’єктах Замовника.
7. Порядок контроля таприймання
7.1. Види тестування
Приймально – сдавальнетестування повинне проводитися на об’єкті Замовника в обумовлені строки.
Приймально – сдавальнетестування програми повинне проводитися згідно інструкції, розробленоїВиконавцем і узгоджене з Замовником програми і методикою тестування.
7.2. Загальні вимогиприйомки роботи
На основі Протоколупроведення тестування Виконувач разом з Замовником підписує Акт прийому-здачіпрограми в експлуатацію.
2.3.Діаграма«сутність-зв'язок»
 
Діаграма«сутність-зв'язок» відношень у системі представлена в додатку В.
2.4 Діаграма потоківданих (DFD)
Діаграма потоків даниху системі наведена в додатку С.
2.5 Реалізація
Весь процес кодуваннявиконувався в середовищі програмування Netbeans 6.7.1 на мові програмуванняPHP.Концептуально важливі частини коду наведені у додатку А.
 
2.6 Програма таметодика тестування
Враховуючи специфікурозробки веб – програм більш доречною для тестування продукту є функціональнамодель тестування (або тестування «чорного ящика»).
У зв’язку з цимнеобхідно розбити програмний продукт на функціональні частини та розробитинабор тестів для кожної із них.
Розроблений програмнийпродукт можна розбити на наступні частини:
•адміністративначастина
•частина користувача
Для адміністративноїчастини можна запропонувати наступні тести
1.Перевірка коректностівводу товарів на сайт.
2.Перевірка роботиадміністративних функцій.
3.Перевірка коректноївзаємодії користувача та адміністратора.
4.Перевірка відсутностіSQL-іньекцій.
5.Перевірка коректноїроботи системи знижок
Для частини користувачаможна запропонувати наступні тести
1.Перевірка коректногодоступу на сайт.
2.Перевірка коректностізамовлення і накопичення товарів в корзині.
3.Тест реєстрації насайті.
Заданий набор тестівдозволяє протестувати всі компоненти програми та перевірити коректність обробкивхідних та вихідних даних за короткий термін, що є вкрай важливою обставиноюпри веб-розробці.
2.7 Інструкціякористувача (інструкція підключення компонента)
Так як кінцевимкористувачем програми згідно технічного завдання є адміністратор магазину, тодоречним буде розробка інструкції саме для нього.
Після того, якадміністратор зареєструється на сайті і здійснить вхід, йому стане доступноюадміністративна панель, зображена на рис. 1
/>
Рис.1 — На панеліпредставлені наступні адміністративні функції.

Управліннякатегоріями. Інтерфейс управління категоріями зображено на рис.2
/>
Рис.2 — Інтерфейс управління категоріями
За допомогоюцієї можливості є змога додавати нові категорії, змінювати назву вже існуючихабо видаляти їх.
1.        Корзина.Цей розділ має наступний інтерфейс(рис.3) та надає можливість продивитися вмісткорзини користувачів.
/>
Рис. 3 – Інтерфейс
2.        Новини.Цей розділ має наступний інтерфейс(рис.4) та надає можливість додавання таредагування новин на сайті.
3.        Системазнижок. Адміністратор має можливість додавати знижки до товару, причому цязнижка може бути багаторівневою, тобто залежить від розміру товару. Інтерфейсдоступу до скидки можна розглянути на рис. 5

/>
Рис.4 — Новини
/>
Рис. 5 — Системазнижок
4.        Користувачі.Цей розділ має наступний інтерфейс(рис.6) та надає можливість продивитисязареєстрованих користувачів, а також змінити їх реєстраційні дані, а такожзаблокувати їх.
/>
Рис.6 – Користувачі

5.        Такожслід відмітити, що є сторона користувача. В цьому випадку користування значноспрощується оскільки сайт має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і може бутивикористаним будь-якою людиною, що має навики роботи з комп’ютером. Середосновних моментів можна виділити загальний вигляд сайту (рис.7)
/>
Рис. 7 — Загальнийвигляд сайту

Висновок
В даній курсовій роботі був вивченийпроцес створення програмного продукта від викладення вимог до продукту до написання коду, відладки та тестуванняпродукту. В якості базової мови для проектування було обрано мову програмуванняPHP, що дало змогу вкороткий термін розробити повноцінний програмний продукт – «Інтернет –магазин». Таким чином були закріплені знання мови програмування PHP, принципиоб’єктно – орієнтованого програмування. Також були вивчені і стороннітехнології, наприклад SQL. Головним чином, були вивчені всіаспекти проектування, створення і впровадження програмних продуктів, що даєзмогу працювати над серйозними проектами. У процесі виконання розробленопрограмний продукт, який має наступні переваги:
·         скорочення витрат на впровадження проекту
·         велика швидкість розверстування
·         зручність використання

 
Література
1.        Гради Буч. Об'єктно-орієнтований аналіз і проектування. Біном,СПБ, 2000. -560с.
2.        Орлов С.А. Технология розробки програмного забезпечення. СПБ. Питер,2002. -464 с.
3.        Соммервилл Иан. Інженерія програмного забезпечення. М.: Вильямс,2002. — 624с.
4.        Давыдов В.И.б Кунгурцев А.Б. Об'єктно-орієнтоване програмування.Одеса: Автограф, 2003. — 124с.
5.        Вигерс Карл. Разработка требований к программному обеспечению ИД«Русская редакция», 2004-576с.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.