Курсовая работа по предмету "Программирование, компьютеры и кибернетика, ИТ технологии"

Узнать цену курсовой по вашей теме


Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови


Міністерство освіти і науки України

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Реєстраційний №________

Дата ___________________

КУРСОВА РОБОТА

Тема:

Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови.

Рекомендована до захисту

“____” __________ 2007р.

Робота захищена

“____” __________ 2007р.

з оцінкою

_____________________

Підписи членів комісії

Зміст

Вступ

Теорія

Практична частина

Висновки

Література

Вступ

Головною метою нашої роботи, буде написання інтерактивної системи навчання вивчення англійської мови. В теоретичній частині наведемо основні відомості про інструментарій в якості якого нами була вибрана мова програмування Borland C++ Builder.

Завдяки засобам керування проектами, двосторонньої інтеграції додатка й синхронізації між засобами візуального й текстового редагування, а також вбудованому отладчіку (з ассемблерним вікном прокручування, покроковим виконанням, точками останова, трасуванням і т.п.) - C++ Builder корпорації Borland надає собою вражаюче середовище розробки, що, видимо, витримає конкурентну боротьбу з такими модними продуктами як Developer Studio фірми Microsoft.

Теорія

C++ Builder забезпечує високу швидкодію при компіляції й зборці 32-розрядних додатків для сучасних операційних систем Windows 95 й Windows NT, включаючи OLE взаємодія клієнт-сервер. Система навіть відображає час, витрачений на основні етапи побудови програм. Результуючі програми добре оптимізовані по швидкості виконання й витратам памяті. Хоча отладочний режим низького рівня повністю інтегрований у середовище C++Builder, до налагодження також довелося звикати. Дизайнер форм, Інспектор обєктів й інших засобів залишаються доступними під час роботи програми, тому вносити зміни можна в процесі налагодження.

C++Builder поставляється в трьох варіантах: Standard (стандартний). Professional (для професіоналів розроблювачів, орієнтованих на мережну архітектуру) і Client/Server Suite (для розробки систем в архітектурі клієнт/сервер). Останні два варіанти доповнюють стандартний вихідними текстами візуальних компонентів, різномасштабним словником даних, новими функціями мови запитів SQL для баз даних, пакетом підтримки систем Internet, службою моніторингу програм, а також рядом інших засобів.

Експерименти з тестовими програмами в рамках стандартного варіанта лягли в основу матеріалу, що викладає в книзі. Випробовуючи систему, я переклав на C++ Builder кілька додатків, раніше написаних на Borland C++ версії 4.5. Завдяки візуальним компонентам, із програм зникла "кодова лушпайка" обробки повідомлень Windows і ресурсних файлів, і залишився тільки змістовний код. Користувальницький інтерфейс додатків придбав закінчений професійний вигляд.

Хоча C++ Builder представляється досить надійною системою, корпорації ще має бути спростувати розхоже твердження, що в кожній налагодженій програмі (у тому числі й у комерційній) є щонайменше одна помилка. Видимо, саме цим прагненням порозумівається зайва, на мій погляд, поспішність із рекламуванням "поліпшеної й розширеної" версії Borland C++ версії 5.02.

C++ Builder підтримує звязок з різними базами даних 3-х видів:

dBASE й Paradox: Sybase, Oracle, InterBase й Informix; Excel, Access, FoxPro й Btrieve. Механізм BDE (Borland Database Engine) надає обслуговуванню звязків з базами даних дивну простоту й прозорість. Провідник Database Explorer дозволяє зображувати звязки й обєкти баз даних графічно. Використовуючи компоненти баз даних, я побудував електронну записну книжку по таблиці dBASE за півгодини роботи на компютері. Спадкування готових форм й їх "припасування" під специфічні вимоги помітно скорочують тимчасові витрати на рішення подібних задач.

Довідкова служба C++ Builder надавала мені допомогу в цій і багатьох інших подібних ситуаціях. Є повний опис кожного керуючого компонента, включаючи списки властивостей і методів, а також численні приклади. Виклад матеріалу в книзі було значно поліпшене й систематизовано завдяки відомостям, почерпнутим мною з довідкової служби.

Застосування BORLAND C++ BUILDER для створення ігрових програм:

Borland C++ Builder - випущене недавно компанією Borland засіб швидкої розробки проектів, що дозволяє створювати проекту мовою C++, використовуючи при цьому середовище розробки та бібліотеку компонентів Delphi. У даній частині роботи розглядається середовище розробки C++ Builder та основні прийоми, застосовувані при проектуванні користувальницького інтерфейсу.

Середовище розробки C++ Builder

C++ Builder являє собою SDI-додаток, головне вікно якого містить інструментальну панель, що набудоване (ліворуч) і палітру компонентів (праворуч). Крім цього, при запуску C++ Builder зявляються вікно інспектора обєктів (ліворуч) і форма нового проекту (праворуч). Під вікном форми проекту перебуває вікно редактора коду.

Рис.1. Середовище розробки C++ Builder

Форми є основою проектів C++ Builder. Створення користувальницького інтерфейсу проекту полягає в додаванні у вікно форми елементів обєктів C++ Builder, називаних компонентами. Компоненти C++ Builder розташовуються на палітрі компонентів, виконаної у вигляді многостранічного блокнота. Важлива особливість C++ Builder полягає в тому, що він дозволяє створювати власні компоненти та набудовувати палітру компонентів, а також створювати різні версії палітри компонентів для різних проектів.

Компоненти C++ Builder

Компоненти розділяються на видимі (візуальні) і невидимі (невізуальні). Візуальні компоненти зявляються під час виконання точно так само, як і під час проектування. Прикладами є кнопки та редагують поля, що. Невізуальні компоненти зявляються під час проектування як піктограми на формі. Вони ніколи не видні під час виконання, але мають певну функціональність (наприклад, забезпечують доступ до даних, викликають стандартні діалоги Windows 95та ін.)

Для додавання компонента у форму можна вибрати мишею потрібний компонент у палітрі та клацнути лівою клавішею миші в потрібнім місці проектованої форми. Компонент зявиться на формі, і далі його можна переміщати, міняти розміри та інші характеристики.

Кожен компонент C++ Builder має три різновиди характеристик: властивості, події та методи.

Якщо вибрати компонент із палітри та додати його до форми, інспектор обєктів автоматично покаже властивості та події, які можуть бути використані з тім компонентом. У верхній частині інспектора обєктів є список, що випадає, що дозволяє вибирати потрібний обєкт із наявних на формі.

Властивості компонентів

Властивості є атрибутами компонента, що визначають його зовнішній вигляд і поводження. Багато властивостей компонента в колонку властивостей мають значення, яке встановлюється за замовчуванням (наприклад, висота кнопок). Властивості компонента відображаються а сторінці властивостей (Properties). Інспектор обєктів відображає опубліковані (published) властивості компонентів. Крім published-властивостей, компоненти можуть і найчастіше мають загальні (public), опубліковані властивості, які доступні тільки під час виконання проекту. Інспектор обєктів використається для установки властивостей під час проектування. Список властивостей розташовується на сторінці властивостей інспектори обєктів. Можна визначити властивості під час проектування або написати код для видозміни властивостей компонента під час виконання проекту.

При визначенні властивостей компонента під час проектування потрібно вибрати компонент на формі, відкрити сторінку властивостей в інспекторі обєктів, вибрати обумовлена властивість і змінити його за допомогою редактора властивостей (це може бути пусте поле для уведення тексту або числа, що випадає список, що розкривається список, діалогова панель і т.д.).

Події

Сторінка подій (Events) інспектори обєктів показує список подій, розпізнаваних компонентом (програмування для операційних систем із графічним користувальницьким інтерфейсом, зокрема, для Windows 95 або Windows NT пре думає опис реакції проекту на ті або інші події, а сама операційна система займається постійним опитуванням компютера з метою виявлення настання якої-небудь події). Кожен компонент має свій власний набір оброблювачів подій. В C++ Builder варто писати функції, називані оброблювачами подій, і звязувати події із цими функціями. Створюючи оброблювач тої чи іншої події, ви доручаєте програмі виконати написану функцію, якщо ця подія відбудеться.

Для того, щоб додати оброблювач подій, потрібно вибрати на формі за допомогою миші компонент, якому необхідний оброблювач подій, потім відкрити сторінку подій інспектори обєктів і двічі клацнути лівою клавішею миші на колонку з поруч із подією, щоб змусити C++ Builder згенерувати прототип оброблювача подій і показати його в редакторі коду. При цьому автоматично генерується текст порожньої функції, і редактор відкривається в тім місці, де варто вводити код. Курсор позиціюється усередині операторних дужок { ... }. Далі потрібно ввести код, що повинен виконуватися при настанні події. Оброблювач подій може мати параметри, які вказуються після імені функції в круглих дужках.

Методи

Метод є функцією, що повязана з компонентом, і яка оголошується як частина обєкта. Створюючи оброблювачі подій, можна викликати методи, використовуючи наступну нотацію: ->, наприклад:

Edit1->Show();

Відзначимо, що при створенні форми повязані з нею модуль і заголовний файл із розширенням *.h генеруються обовязково, тоді як при створенні нового модуля він не зобовязаний бути повязаний з формою (наприклад, якщо в ньому втримуються процедури розрахунків). Імена форми та модуля можна змінити, причому бажано зробити це відразу після створення, поки на них не зявилося багато посилань в інших формах і модулях.

Менеджер проектів

Файли, що утворять додаток - форми та модулі - зібрані в проект. Менеджер проектів показує списки файлів і модулів проекту та дозволяє створювати навігацію між ними. Можна викликати менеджер проектів , вибравши пункт меню View/Project Manager. За замовчуванням знову створений проект одержує імя Project1.cpp.

За замовчуванням проект спочатку містить файли для однієї форми та вихідного коду одного модуля. Однак більшість проектів містять кілька форм і модулів. Щоб додати модуль або форму до проекту, потрібно клацнути правою кнопкою миші та вибрати пункт New Form з контекстного меню. Можна також додавати існуючі форми та модулі до проекту, використовуючи кнопку Add контекстного меню менеджера проектів і вибираючи модуль або форму, яку потрібно додати. Форми та модулі можна видалити в будь-який момент протягом розробки проекту. Однак, через те, що форма звязані завжди з модулем, не можна видалити одне без видалення іншого, за винятком случаючи, коли модуль не має звязку з формою. Видалити модуль із проекту можна, використовуючи кнопку Remove менеджера проектів.

Якщо вибрати кнопку Options у менеджері проектів, відкриється діалогова панель опцій проекту, у якій можна вибрати головну форму проекту, визначити, які форми будуть створюватися динамічно, які параметри компіляції модулів (у тому числі створених в Delphi 2.0, тому що C++ Builder може включати їх у проекти) і компонування.

Важливим елементом середовища розробки C++ Builder є контекстне меню, яке з`являється при натисканні на праву клавішу миші та дозволяє швидкий доступ до найбільше часто використовуваних команд.

Зрозуміло, C++ Builder має убудовану систему контекстно-контекстно-залежної допомоги, доступної для будь-якого елемента інтерфейсу та довідкової інформації, що є великим джерелом, про C++ Builder.

Створення проектів у С++ Builder

Першим кроком у розробці проекту C++ Builder є створення проекту. Файли проекту містять згенерований автоматично вихідний текст, що стає частиною проекту, коли воно скомпільовано та підготовлене до виконання. Щоб створити новий проект, потрібно вибрати пункт меню File/New Application.

C++ Builder створює файл проекту з імям за замовчуванням Project1.cpp, а також make-файл із імям за замовчуванням Project1.mak. При внесенні змін у проект, таких, як додавання нової форми, C++ Builder обновляє файл проекту.

Проект або додаток звичайно мають кілька форм. Додавання форми до проекту створює наступні додаткові файли:

· Файл форми з розширеням.DFM, що містить інформацію про ресурси вікон для конструювання форми

· Файл модуля з розширеням.CPP, що містить код на C++.

· Заголовний файл із розширенням .H, що містить опис класу форми.

Коли ви додаєте нову форму, файл проекту автоматично обновляється.

Для того щоб додати одну або більше форм до проекту , виберіть пункт меню File/New Form. Зявиться порожня форма, що буде додана до проекту. Можна скористатися пунктом меню File/New, вибрати сторінку Forms і вибрати підходящий шаблон з репозиторія обєктів.

Для того, щоб просто відкомпілювати поточний проект, з меню Compile потрібно вибрати пункт меню Compile. Для того, щоб відкомпілювати проект і створити виконує файл, що, для поточного проекту, з меню Run потрібно вибрати пункт меню Run. Компонування проекту є інкрементним (перекомпілюються тільки модулі, що змінилися).

Якщо при виконанні проекту виникає помилка часу виконання, C++ Builder робить паузу у виконанні програми та показує редактор коду з курсором, установленим на операторі, що є джерелом помилки. Перш ніж робити необхідну корекцію, варто запустити знову додаток, вибираючи пункт меню Run з контекстного меню або з меню Run, закрити додаток і лише потім вносити зміни в проект. У цьому випадку зменшиться ймовірність втрати ресурсів Windows.

Приклад: створення найпростішого проекту

Тепер спробуємо створити найпростіший додаток, що дозволяє вводити текст у редагує поле, що, і додавати цей текст до списку при натисканні мишею на кнопку. Виберемо пункт меню File/New Application для створення проектутазбережемо його головну форму під імям samp1.cpp, а сам проект під імям samp.mak. Помістимо на форму компонента Button, EditтаListBox зі сторінки Standard палітри компонентів.

Після цього виберемо на формі компонентів Edit і видалимо поточне значення властивості Text. Потім установимо властивість Caption для Button1 рівним "Додати".

Щоб додати оброблювач події OnClick для кнопки Додати, потрібно вибрати цю кнопку на формі, відкрити сторінку подій в інспекторі обєктів і двічі клацнути мишею на колонку праворуч від події OnClick. У відповідному рядку уведення зявиться імя функції. C++ Builder згенерує прототип оброблювача подій і покаже його в редакторі коду. Після цього варто ввести наступний код в операторні дужки { ... } тіла функції:

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)

{

if (!(Edit1->Text == ""))

{

ListBox1->Items->Add(Edit1->Text);

Edit1->Text = "" ;

}

}

Для компіляції проекту в меню Run виберемо пункт Run. Тепер можна що-небудь увести в редагує поле, що, нажати мишею на кнопку Додати та переконатися, що вводять строки, що, додаються до списку.

Тепер модифікуємо додаток, додавши кнопки Видалити та Вихід. Для цього додамо ще дві кнопки, змінимо їхню властивість Caption і створимо оброблювачі подій, повязаних з натисканням на ці кнопки:

Для кнопки Видалити:

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)

{

if (!(ListBox1->ItemIndex == -1))

ListBox1->Items->Delete(ListBox1->ItemIndex);

}

Для кнопки Вихід:

Close();

Збережемо та скомпілюємо додаток, а потім протестуємо його.

Отже, ми познайомилися із середовищем розробки Borland C++ Builder і створили простий додаток.

Практична частина

Так як середою розробки був вибраний інструментарій C++ Builder, то зрозуміло, що програма буде мати ряд особливостей, серед, яких слід відзначити наступні: програма являє собою єдиний модуль, для спрощення розробки був використаний лише текстовий інтерфейс, та розроблена програма має значний об`єм.

У зв`язку з останнім наведемо лише фрагмент коду головного модуля. (загальний лістинг розробленої програми знаходиться на дискеті разом з роботою)

Лістинг. (angl.cpp)

#include <iostream.h>

#include <dos.h>

#include <conio.h>

#include <string.h>

const char numberOfAnswer[] = "nPress 5 for 50/50, 6 phone friend, 7 walk away.nn";

const char numberOfAnswer2[] = "Please enter the number of your choice: ";

const char people1[] = "John";

const char people2[] = "Mary";

const char people3[] = "Paul";

const char people4[] = "Kathy";

const char people5[] = "Greg";

const char people6[] = "Tracy";

const char people7[] = "Peter";

const char people8[] = "Lara";

const char people9[] = "Jason";

const char people0[] = "April";

const char people01[] = "Jeremy";

const char people02[] = "Paula";

const char people03[] = "Chris";

const char people04[] = "Jennifer";

const char people05[] = "Steve";

const char goodAnswer1[] = "nnCorrect!nn";

const char goodAnswer2[] = "nnGreat Job!!nn";

const char goodAnswer3[] = "nnKeep up the good work!nn";

const char goodAnswer4[] = "nnThats right!!nn";

const char goodAnswer5[] = "nnWonderful answer!!!nn";

const char goodAnswer6[] = "nnRight!nn";

const char goodAnswer7[] = "nnYou must have studied. Thats the right answer!nn";

const char goodAnswer8[] = "nnVery good!!!nn";

const char goodAnswer9[] = "nnYoure absolutely, positively correct!nn";

const char goodAnswer0[] = "nnWow!!nn";

const char goodAnswer01[] = "nnExcellent!nn";

const char goodAnswer02[] = "nnFabulous!nn";

const char goodAnswer03[] = "nnRight on!nn";

const char goodAnswer04[] = "nnYoure a genius!nn";

const char goodAnswer05[] = "nnSplendid!nn";

const char badAnswer1[] = "nnIm sorry, thats the wrong answer. :( nn";

const char badAnswer2[] = "nnNope! Thats not it!!!nn";

const char badAnswer3[] = "nnHahaha. You call that an answer?nn";

const char badAnswer4[] = "nnWrong.nn";

const char badAnswer5[] = "nnIm ashamed of you picking that wrong answer!nn";

const char badAnswer6[] = "nnCome on! I know youre smarter than that! :( nn";

const char badAnswer7[] = "nnMaybe you should quit.nn";

const char badAnswer8[] = "nnWell the good news is theres another question ahead!nn";

const char badAnswer9[] = "nnI hope you make a better choice next time!nn";

const char badAnswer0[] = "nnI dont think so.nn";

const char badAnswer01[] = "nnThat aint it.nn";

const char badAnswer02[] = "nnAnother wrong answer.nn";

const char badAnswer03[] = "nnDont do this to me! Wrong answer. :( nn";

const char badAnswer04[] = "nnYou scare me. Wrong!nn";

const char badAnswer05[] = "nnNo no no! Not that one.nn";

const char question1[] = "What color is a dollar bill?n";

const char question2[] = "If you have 3 quarters, you have...n";

const char question3[] = "George Washington cut down what kind of tree?n";

const char question4[] = "If A = B and B = C, then...n";

const char question5[] = "Complete the phrase: Into the valley rode the...n";

const char question6[] = "Who always saved Timmy?n";

const char question7[] = "Whos first gold record was Hard Headed Woman?n";

const char question8[] = "Who was author of Tom Sawyer and Huckleberry Finn?n";

const char question9[] = "What was Shirley Temples real life last name?n";

const char question0[] = "Who plays the Priest in Anne of Green Gables?n";

const char question01[] = "If a Sirloin Steak is cooked rare, it is generally what color in the middle?n";

const char question02[] = "If Coca Cola is applied to an egg shell, the shell turns what color?n";

const char question03[] = "What is the sum of 30 times 30 plus 90 plus 25?n";

const char question04[] = "Who is the voice of Bart Simpson?n";

const char question05[] = "Who was the original Clarke Kent?n";

int yourAnswer;

int yourAnswer1;

char yourName[128];

int counter = 0;

int counter2 = 0;

int correctAnswers = 0;

unsigned long int score;

int walkAway();

void continueProgram();

int playMillionaire();

int fiftyFiftyUsed;

int phoneFriendUsed;

void answer1();

void answer2();

void answer3();

void answer4();

void answer5();

void answer6();

void answer7();

void answer8();

void answer9();

void answer0();

void answer01();

void answer02();

void answer03();

void answer04();

void answer05();

// Beginning of 50/50 functions

void answer1()

{

clrscr(); // Clears the screen

cout << question1; // Prints question1, defined above, to the screen

cout << " 2. Purplen";

cout << "3. Green n";

cout << numberOfAnswer2;

cin >> yourAnswer;

if (yourAnswer == 3)

{

cout << goodAnswer1;

delay(3000);

correctAnswers++; // Increases correctAnswers by one

score = 100; // Sets score to 100

}

if (yourAnswer != 3)

{

cout << badAnswer1;

delay(3000);

score = 0;

walkAway();

}

}

void answer2()

{

clrscr();

cout << question2;

cout << "1. $.75 n";

cout << " 4. $1.00n";

cout << numberOfAnswer2;

cin >> yourAnswer;

if (yourAnswer == 1)

{

cout << goodAnswer2;

delay(3000);

correctAnswers++;

score = 200;

}

if (yourAnswer != 1)

{

cout << badAnswer2;

delay(3000);

score = 0;

walkAway();

}

}

void answer3()

{

clrscr();

cout << question3;

cout << " 2. Cherryn";

cout << " 4. Magnolian";

cout << numberOfAnswer2;

cin >> yourAnswer;

if (yourAnswer == 2)

{

cout << goodAnswer3;

delay(3000);

correctAnswers++;

score = 300;

}

if (yourAnswer != 2)

{

cout << badAnswer3;

delay(3000);

score = 0;

walkAway();

}

}

void answer4()

{

clrscr();

cout << question1;

cout << "1. A = B + C n";

cout << " 4. A = C n";

cout << numberOfAnswer2;

cin >> yourAnswer;

if (yourAnswer == 4)

{

cout << goodAnswer4;

delay(3000);

correctAnswers++;

score = 500;

}

if (yourAnswer != 3)

{

cout << badAnswer4;

delay(3000);

score = 0;

walkAway();

}

}

void answer5()

{

clrscr();

cout << question5;

cout << "1. 600 n";

cout << "3. 300 n";

cout << numberOfAnswer2;

cin >> yourAnswer;

if (yourAnswer == 1)

{

cout << goodAnswer5;

delay(3000);

correctAnswers++;

score = 1000;

}

if (yourAnswer != 1)

{

cout << badAnswer5;

delay(3000);

score = 0;

walkAway();

}

}

void answer6()

{

clrscr();

cout << question6;

cout << "1. Lassie 2. Old Yellern";

cout << " n";

cout << numberOfAnswer2;

cin >> yourAnswer;

if (yourAnswer == 1)

{

cout << goodAnswer6;

delay(3000);

correctAnswers++;

score = 2000;

}

if (yourAnswer != 1)

{

cout << badAnswer6;

delay(3000);

score = 1000;

walkAway();

}

}

void answer7()

{

clrscr();

cout << question7;

cout << "1. Jerry Lee Lewis n";

cout << " 4. Elvis Presleyn";

cout << numberOfAnswer2;

cin >> yourAnswer;

if (yourAnswer == 4)

{

cout << goodAnswer7;

delay(3000);

correctAnswers++;

score = 4000;

}

if (yourAnswer != 1)

{

cout << badAnswer7;

delay(3000);

score = 1000;

walkAway();

}

}

void answer8()

{

clrscr();

cout << question8;

cout << " 2. Mark Twainn";

cout << " 4. Edward Furlongn";

cout << numberOfAnswer2;

cin >> yourAnswer;

if (yourAnswer == 2)

{

cout << goodAnswer8;

delay(3000);

correctAnswers++;

score = 8000;

}

if (yourAnswer != 2)

{

cout << badAnswer8;

delay(3000);

score = 1000;

walkAway();

}

}

void answer9()

{

clrscr();

cout << question9;

cout << "1. Black 2. Templen";

cout << " n";

cout << numberOfAnswer2;

cin >> yourAnswer;

if (yourAnswer == 1)

{

cout << goodAnswer9;

delay(3000);

correctAnswers++;

score = 16000;

}

if (yourAnswer != 1)

{

cout << badAnswer9;

delay(3000);

score = 1000;

walkAway();

}

}

void answer0()

{

clrscr();

cout << question0;

cout << "1. Gilbert Blithe n";

cout << "3. Sedrick Smith n";

cout << numberOfAnswer2;

cin >> yourAnswer;

if (yourAnswer == 3)

{

cout << goodAnswer0;

delay(3000);

correctAnswers++;

score = 32000;

}

if (yourAnswer != 3)

{

cout << badAnswer0;

delay(3000);

score = 1000;

walkAway();

}

}

void answer01()

{

clrscr();

cout << question01;

cout << " 2. Blackn";

cout << "3. Red n";

cout << numberOfAnswer2;

cin >> yourAnswer;

if (yourAnswer == 3)

{

cout << goodAnswer01;

delay(3000);

correctAnswers++;

score = 64000;

}

if (yourAnswer != 3)

{

cout << badAnswer01;

delay(3000);

score = 32000;

walkAway();

}

}

void answer02()

{

clrscr();

cout << question02;

cout << "1. Brown n";

cout << "3. White n";

cout << numberOfAnswer2;

cin >> yourAnswer;

if (yourAnswer == 1)

{

cout << goodAnswer02;

delay(3000);

correctAnswers++;

score = 125000;

}

if (yourAnswer != 1)

{

cout << badAnswer02;

delay(3000);

score = 32000;

walkAway();

}

}

void answer03()

{

clrscr();

cout << question03;

cout << " n";

cout << "3. 1025 4. 1015n";

cout << numberOfAnswer2;

cin >> yourAnswer;

if (yourAnswer == 4)

{

cout << goodAnswer03;

delay(3000);

correctAnswers++;

score = 250000;

}

if (yourAnswer != 4)

{

cout << badAnswer03;

delay(3000);

score = 32000;

walkAway();

}

}

void answer04()

{

clrscr();

cout << question04;

cout << " 2. Nancy Cartwrightn";

cout << "3. Nancy Drew n";

cout << numberOfAnswer2;

cin >> yourAnswer;

if (yourAnswer == 2)

{

cout << goodAnswer04;

delay(3000);

correctAnswers++;

score = 500000;

}

if (yourAnswer != 2)

{

cout << badAnswer04;

delay(3000);

score = 32000;

walkAway();

}

}

void answer05()

{

clrscr();

cout << question05;

cout << "1. Christopher Reeves n";

cout << "3. George Reeves n";

cout << numberOfAnswer2;

cin >> yourAnswer;

if (yourAnswer == 3)

{

cout << goodAnswer05;

delay(3000);

correctAnswers++;

score = 1000000;

}

if (yourAnswer != 3)

{

cout << badAnswer05;

delay(3000);

score = 32000;

walkAway();

}

}

// End of 50/50 functions

int walkAway() // Decides how the program will end

{

delay(3000); // Pauses for 3 seconds

if (correctAnswers >= 1 && correctAnswers < 15)

{

cout << "nn" << yourName <<", you answered " << correctAnswers << "n"; // Prints how many questions answered of

cout << "out of " << counter << " attempted questions.n"; // how many attempted to the screen

cout << "Youve won " << "$" << score << "!";

}

if (correctAnswers < 1) // Executes if correctAnswers is less than 1

{

cout << "nnOh well, maybe next time.nn"; // Prints to screen

score = 0;

cout << "You won " << "$" << score << ". :( nn";

}

if (correctAnswers == 15) // Executes if correctAnswers is equivalent to 10

{

while (counter2 < 10)

{

counter2++;

clrscr();

delay(300);

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

cout << "1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000n";

delay(300);

clrscr();

delay(300);

counter2++; // Increases counter2 by one

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

cout << "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n";

delay(300);

clrscr();

delay(300);

}

cout << "Congradulations, " << yourName << ".n";

cout << "Youve won $1,000,000!!!nn";

}

cout << "nnTaken from Television Series Who Wants To Be A Millionairen"; // Prints to screen

cout << "Programmed by Gordon C. December 2001nn"; // in any case

return 0;

}

void continueProgram() // Gives user option to continue or quit

{

delay(5000);

clrscr(); // Clears the screen

cout << "Please enter your FIRST name ONLY: ";

cin >> yourName;

delay(500);

clrscr();

cout << "Hello, " << yourName << ". Welcome to...n";

delay(2000);

cout << "3. 1025 4. 1015n";

cout << numberOfAnswer;

cout << numberOfAnswer2;

cin >> yourAnswer;

if (yourAnswer == 4)

{

cout << goodAnswer03;

delay(3000);

correctAnswers++;

score = 250000;

}

if (yourAnswer == 1 || yourAnswer == 2 || yourAnswer == 3)

{

cout << badAnswer03;

delay(3000);

score = 32000;

walkAway();

return 0;

}

if (yourAnswer == 5)

{

if (fiftyFiftyUsed == 1)

{

cout << "nSorry 50/50 has already been used!n";

delay(3000);

clrscr();

goto loop02;

}

if (fiftyFiftyUsed != 1)

{

fiftyFiftyUsed = 1;

answer03();

if (yourAnswer != 4)

{

score = 32000;

return 0;

}

}

}

if (yourAnswer == 6)

{

if (phoneFriendUsed == 1)

{

cout << "Sorry, phone a friend has been used!n";

delay(3000);

clrscr();

goto loop02;

}

if (phoneFriendUsed != 1)

{

phoneFriendUsed = 1;

delay(2000);

cout << "Dialing...n";

delay(2000);

cout << "You have been connected to " << people03 << ".n";

cout << people03 << ",n" << question03 << "n";

cout << "1. 1035 2. 1075n";

cout << "3. 1025 4. 1015n";

delay(2000);

cout << "nn" << people03 << ": " << "Im no math expert. I couldnt tell ya. Sorry.n";

cout << numberOfAnswer2;

cin >> yourAnswer;

if (yourAnswer == 4)

{

cout << goodAnswer03;

delay(3000);

correctAnswers++;

score = 250000;

}

if (yourAnswer != 4)

{

cout << badAnswer03;

delay(3000);

score = 32000;

walkAway();

return 0;

}

if (yourAnswer == 7)

{

score = 32000;

walkAway();

return 0;

}

if (yourAnswer < 1 || yourAnswer > 7)

{

cout << badAnswer03;

delay(3000);

score = 32000;

walkAway();

return 0;

}

}

}

if (yourAnswer == 7)

{

walkAway();

return 0;

}

if (yourAnswer != 1 && yourAnswer != 2 && yourAnswer != 3 && yourAnswer != 4 && yourAnswer != 5 && yourAnswer != 6 && yourAnswer != 7)

{

score = 32000;

walkAway();

return 0;

}

clrscr();

counter++;

cout << "Try for $500000nn";

delay(2000);

clrscr();

loop03:

cout << question04;

delay(3000);

cout << "1. Nancy Sinatra 2. Nancy Cartwrightn";

delay(1000);

cout << "3. Nancy Drew 4. Nancy Reagann";

cout << numberOfAnswer;

cout << numberOfAnswer2;

cin >> yourAnswer;

if (yourAnswer == 2)

{

cout << goodAnswer04;

delay(3000);

correctAnswers++;

score = 500000;

}

if (yourAnswer == 1 || yourAnswer == 3 || yourAnswer == 4)

{

cout << badAnswer04;

delay(3000);

score = 32000;

walkAway();

return 0;

}

if (yourAnswer == 5)

{

if (fiftyFiftyUsed == 1)

{

cout << "nSorry 50/50 has already been used!n";

delay(3000);

clrscr();

goto loop03;

}

if (fiftyFiftyUsed != 1)

{

fiftyFiftyUsed = 1;

answer04();

if (yourAnswer != 2)

{

score = 32000;

return 0;

}

}

}

if (yourAnswer == 6)

{

if (phoneFriendUsed == 1)

{

cout << "Sorry, phone a friend has been used!n";

delay(3000);

clrscr();

goto loop03;

}

if (phoneFriendUsed != 1)

{

phoneFriendUsed = 1;

delay(2000);

cout << "Dialing...n";

delay(2000);

cout << "You have been connected to " << people04 << ".n";

cout << people04 << ",n" << question04 << "n";

cout << "1. Nancy Sinatra 2. Nancy Cartwrightn";

cout << "3. Nancy Drew 4. Nancy Reagann";

delay(2000);

cout << "nn" << people04 << ": " << "I love that show! Its Nancy Cartwright. 100% sure.n";

cout << numberOfAnswer2;

cin >> yourAnswer;

if (yourAnswer == 2)

{

cout << goodAnswer04;

delay(3000);

correctAnswers++;

score = 500000;

}

if (yourAnswer != 4)

{

cout << badAnswer04;

delay(3000);

score = 32000;

walkAway();

return 0;

}

if (yourAnswer == 7)

{

score = 32000;

walkAway();

return 0;

}

if (yourAnswer < 1 || yourAnswer > 7)

{

cout << badAnswer04;

delay(3000);

score = 32000;

walkAway();

return 0;

}

}

}

if (yourAnswer == 7)

{

score = 32000;

walkAway();

return 0;

}

if (yourAnswer != 1 && yourAnswer != 2 && yourAnswer != 3 && yourAnswer != 4 && yourAnswer != 5 && yourAnswer != 6 && yourAnswer != 7)

{

score = 32000;

walkAway();

return 0;

}

clrscr();

counter++;

cout << "Try for the Grand Prize $1,000,000!!!nn";

delay(3000);

clrscr();

loop04:

cout << question05;

delay(3000);

cout << "1. Christopher Reeves 2. Don Adamsn";

delay(1000);

cout << "3. George Reeves 4. Dean Caann";

cout << numberOfAnswer;

cout << numberOfAnswer2;

cin >> yourAnswer;

if (yourAnswer == 3)

{

cout << goodAnswer05;

delay(3000);

correctAnswers++;

score = 1000000;

}

if (yourAnswer == 1 || yourAnswer == 2 || yourAnswer == 4)

{

cout << badAnswer05;

delay(3000);

score = 32000;

walkAway();

return 0;

}

if (yourAnswer == 5)

{

if (fiftyFiftyUsed == 1)

{

cout << "nSorry 50/50 has already been used!n";

delay(3000);

clrscr();

goto loop04;

}

if (fiftyFiftyUsed != 1)

{

fiftyFiftyUsed = 1;

answer05();

if (yourAnswer != 3)

{

score = 32000;

return 0;

}

}

}

if (yourAnswer == 6)

{

if (phoneFriendUsed == 1)

{

cout << "Sorry, phone a friend has been used!n";

delay(3000);

clrscr();

goto loop04;

}

if (phoneFriendUsed != 1)

{

phoneFriendUsed = 1;

delay(2000);

cout << "Dialing...n";

delay(2000);

cout << "You have been connected to " << people05 << ".n";

cout << people05 << ",n" << question05 << "n";

cout << "1. Christopher Reeves 2. Don Adamsn";

cout << "3. George Reeves 4. Dean Caann";

delay(2000);

cout << "nn" << people05 << ": " << "I know Christopher Reeves is well known for that. I think its him. 50% sure.n";

cout << numberOfAnswer2;

cin >> yourAnswer;

if (yourAnswer == 3)

{

cout << goodAnswer05;

delay(3000);

correctAnswers++;

score = 1000000;

}

if (yourAnswer != 3)

{

cout << badAnswer05;

delay(3000);

score = 32000;

walkAway();

return 0;

return 0;

}

}

}

if (yourAnswer == 7)

{

score = 32000;

walkAway();

return 0;

}

if (yourAnswer != 1 && yourAnswer != 2 && yourAnswer != 3 && yourAnswer != 4 && yourAnswer != 5 && yourAnswer != 6 && yourAnswer != 7)

{

score = 32000;

walkAway();

return 0;

}

walkAway();

return 0;

}

int main()

{

clrscr();

cout << "*******************************n";

cout << "* Who Wants To Be *n";

cout << "* A *n";

cout << "* Millionaire?! *n";

cout << "*******************************n";

continueProgram();

}

Приклад скріншоту роботи програми

Скрін 1. Простий текстовий інтерфейс роботи користувача з програмою

Програма має простий інтуїтивний інтерфейс, який схожий на той, що використовували старі ігрові програми - так звані текстові квести. Розібратися з ним не потребує багато зусиль. Ще раз підкреслимо що всі листинги та головний запускаємий модуль знаходяться на дискетці.

Висновки

Результатом нашої роботи є програма яка вчитель англійської мови. Дана програма має досить простий інтерфейс та алгоритмічну структуру. В якості інструменту розробки ми взяли мову програмування C++Builder.

Саме такий вибір дозволив в значній мірі спростити процес розробки та реалізації даного програмного продукту. Відмітимо лише, що дана програма має простий текстовий інтерфейс управління і не потребує попереднього навчання при роботі при роботі з собою.

Література

Касаткин А.И., Вальвачев А.Н. Профессиональное прогрпммирование на языке Си. Мн., 1992. 240 С.

Нейбауэр А. Моя первая программа на С/С++. П., 1995. 368 С.

Бруно Бабэ. Просто и ясно о Borland C++. М., 1996. 400 С.

Шамас Н.К. Основы С++ и обьектно-ориентированного программирования. К., 1996. 448 С.Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данную курсовую работу Вы можете использовать для написания своего курсового проекта.

Доработать Узнать цену работы по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем курсовую работу самостоятельно:
! Как писать курсовую работу Практические советы по написанию семестровых и курсовых работ.
! Схема написания курсовой Из каких частей состоит курсовик. С чего начать и как правильно закончить работу.
! Формулировка проблемы Описываем цель курсовой, что анализируем, разрабатываем, какого результата хотим добиться.
! План курсовой работы Нумерованным списком описывается порядок и структура будующей работы.
! Введение курсовой работы Что пишется в введении, какой объем вводной части?
! Задачи курсовой работы Правильно начинать любую работу с постановки задач, описания того что необходимо сделать.
! Источники информации Какими источниками следует пользоваться. Почему не стоит доверять бесплатно скачанным работа.
! Заключение курсовой работы Подведение итогов проведенных мероприятий, достигнута ли цель, решена ли проблема.
! Оригинальность текстов Каким образом можно повысить оригинальность текстов чтобы пройти проверку антиплагиатом.
! Оформление курсовика Требования и методические рекомендации по оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Разновидности курсовых Какие курсовые бывают в чем их особенности и принципиальные отличия.
Отличие курсового проекта от работы Чем принципиально отличается по структуре и подходу разработка курсового проекта.
Типичные недостатки На что чаще всего обращают внимание преподаватели и какие ошибки допускают студенты.
Защита курсовой работы Как подготовиться к защите курсовой работы и как ее провести.
Доклад на защиту Как подготовить доклад чтобы он был не скучным, интересным и информативным для преподавателя.
Оценка курсовой работы Каким образом преподаватели оценивают качества подготовленного курсовика.

Сейчас смотрят :

Курсовая работа Проблемы становления и тенденции развития современного российского предпринимательства
Курсовая работа Договор купли-продажи: понятие, предмет и содержание
Курсовая работа Роль кредитных отношений в современной рыночной экономике
Курсовая работа Финансовая устойчивость и платежеспособность предприятий
Курсовая работа Игровая деятельность младших школьников с задержкой психического развития
Курсовая работа SWOT - анализ и синтез
Курсовая работа Квалификация преступлений, совершаемых путем превышения должностных полномочий
Курсовая работа Окрашивание волос - способ "Мелирование"
Курсовая работа Программа диагностики познавательных психических процессов детей младшего школьного возраста
Курсовая работа Депозитные операции, их виды. Депозитная политика в кредитной организации (банке)
Курсовая работа Организация работы аккумуляторного участка
Курсовая работа Система учета затрат и калькулирования себестоимости по методу "директ-костинг"
Курсовая работа Правоохранительная деятельность в таможенных органах
Курсовая работа Организация нормирования труда в сфере управления
Курсовая работа Анализ активов и пассивов бухгалтерского баланса