Курсовая работа по предмету "Педагогика"

Узнать цену курсовой по вашей теме


Удосконалення процесів памяті на уроках англійської мови


Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Удосконалення процесів памяті на уроках англійської мови

Виконала:

Студентка ІІІ курсу

Мадлєєва Алла

Умань 2005Зміст

Вступть для розвитку. Але чи буде ця можливість втілена у життя - це вже залежить від його біографії, де вчитель, як бачимо, відіграє чи не найбільшу роль після батьків. Тож слід бути обачними. Адже, коли батьки виховують кілька своїх дітей, то на вчительській совісті висить доля усієї школи.

Висновки

Память - це психічна властивість людини, що відкриває ті можливості для нагромадження поступового досвіду; ті можливості, що створює умови для впливу попередніх подій і переживань на сьогодення та майбутнє. А у вужчому розумінні - це здатність пригадувати окремі переживання з минулого. Проте в будь-якому разі її прояви здійснюються в процесах запамятовування, збереження, відтворення та забування, завдяки яким ми здобуваємо різноманітну інформацію, засвоюємо знання про світ, розвиваємо наші уміння, навички.

У цій роботі на прикладі учнів середньої школи показані загальні можливості запамятовувати, зберігати та відтворювати навчальний матеріал на уроках англійської мови, описати якісні прийоми удосконалення процесів памяті різних вчених та запропоновано нові, що показали добрий результат на практиці, розроблено рекомендації щодо удосконалення процесів памяті учнів.

На підставі спостереження за веденням навчального процесу в з/ш №8 м. Умані сформовано наступний висновок: як би наполегливо не здійснював учитель заходи компенсації та корекції індивідуальних недоліків, які мають місце в процесах памяті школярів, його зусилля неминуче виявляються малопродуктивними, якщо він не залучить собі на допомогу свідомість дітей. Лише за наявності цієї умови вчитель зможе розраховувати на те, що його психологічна робота принесе щедрі і стійкі плоди.

Додаток 1.

Оскільки якісний виклад будь-якого матеріалу в школі обов`язково поєднує в собі декілька функцій (виховну, розвиваючу, контрольно-корекційну), а також часто має тісний зв`язок з іншими предметами, то це значною мірою покращує рівень ерудованості учнів. Беручи до уваги вивчення іноземної мови, можна сказати, що тут відкривається широке поле для діяльності, адже можна говорити про будь-що, аби лише англійською. Отже, до уваги вчителя пропонується цікавий переклад англійською десяти Господніх заповідей, що, в свою чергу, гуманізує та інформує учнів на біблійну тематику.

One - only God;

Two - zoo, there are many animals.

Animals are images of idols.

Don`t worship idols!

Three - tree; it has leaves;

the leaves have veins.

Don`t say the name of Lord in vain!

Four - door; a door has a keyhole;

keep Saturday holy.

Five - life; parents gave you life.

Honour your father and mother!

Six - sticks; you can kill people

with sticks. Don`t kill!

Seven - heaven;

to get there you can`t adulterate.

Eight - gate; thieves break through

gates. Don` steai!

Nine - lie. Don`t lie, tell the truth!

Ten - hen. Don`t wish your

neighbour`s hen!

Один - тільки Бог;

Два - звіринець, за допомогою звірів зображаються ідоли. Не поклоняйся їм!

Три - дерево; кожне дерево має листя, а листя - вени. Не промовляй імені Бога надаремно!

Чотири - двері, що мають замок. Замикай суботу від роботи.

П`ять - життя, що дали тобі батьки. Поважай їх (своїх батька й матір)

Шість - ціпки; ними вбивають людей. Не вбивай!

Сім - небеса; туди надходить інформація не фальсифікована.

Вісім - ворота; крізь них проходять злодії. Не крадь!


Дев`ять - брехня. Не обманюй!

Десять - курка. Не бажай курки свого сусіда!

Тест: „Якою є ваша пам`ять?”

1. Чи легко ви запам`ятовуєте п`ять різних номерів?

2. Ви забували коли-небудь з`явитися на важливу для вас зустріч?

3. Можете згадати, чим саме снідали три дні тому?

4. Пам`ятаєте свій перший дзвоник?

5. А першу кращу подругу?

6. Як пройшов ваш перший день у школі?

7. Пам`ятаєте якийсь віршик з дитячого садка?

8. Яким було ваше улюблене вбрання в малому віці?

9. Перед тим, як зателефонувати, ви шукаєте записний номер?

10.Пам`ятаєте, у що вчора була одягнена ваша вчителька?

Завдання:

- підсумуйте кількість позитивних відповідей;

- підсумуйте кількість негативних відповідей;

- підсумок запишіть.

Результативність: (визн. за к-стю позит. балів.)

8 - 10 : Ви маєте просто чудову пам`ять. Для підготовки домашнього завдання майже не затрачаете вагомих зусиль. Але не зловживайте цим, адже в вашому положенні можна швидко зазнатись. Це ні для кого не бажано. Пам`ятайте: щоб гарно виглядати, потрібно постійно вдосконалюватись.

5- 7: Ви не добре запам`ятовуєте навчальний матеріал, хвилюєтесь через це. Але не варто. Краще почніть працювати над собою. Тренуйте пам`ять і досягнете бажаних результатів. Почніть від сьогодні.

1- 4: Ви погано запам`ятовуєте навчальний матеріал, але причиною цього може бути, зовсім не погана пам`ять, а швидше всього - ваша неуважність, розсіяність, метушливість. Заспокойтесь, зберіться і тоді все у вас буде добре.

Додаток 2 Анкетування.

1. Чи подобається вам англійська мова?

2. Багато ви затрачаєте часу на виконання дом. завд.?

3. Чи багато встигаєте виконати за урок?

4. Чи одразу запам`ятовуєте навчальний матеріал?

5. А на довго?

6. Чи хочете вивчати англійську мову після закінчення школи?

7. Чи хороші оцінки отримуєте?

8. Батьки часто допомагають з домашнім завданням?

Список використаних джерел

1. Общая психология/ Под ред. А. В Петровського - М.; Просвещение, 1986. - 186 с. С. 132 - 134

2. Обучение и развитие. Экспериментально-педагогическое исследование / Под ред. Л. В. Занкова. - М., 1975. С. 75 - 77

3. Особенности обучения и психического развития школьников / Под ред. И. В. Дубровиной, Б. С. Круглова. - М.: Педагогика, 1988. - 192с. С. 234 - 236

4. Овчаренко К. С. Як розвивати память, мислення і розумові сили дитини // Педагогіка В. Сухомлинського як втілення гуманістичних загальнолюдських ідеалів. - Миколаїв, 1998. - 120с.

5. Підласий І. П. Система засвоєння-забування // Педагогіка і психологія. - 1995. - № 2.

6. Особенности обучения и психического развития школьников / Под ред. И. В. Дубровиной, Б. С. Круглова. - М.: Педагогика, 1988. - 192с

7. Зайцев В. Помогите слабым! Как развить память у первоклассника // Учительская газета. - 1998. - № 13.

8. Добровольська Л. Розвиток памяті та уяви // Початкова освіта. - 1999. -№ 11.

9. Ипполитов Ф. В. Память школьника. - М.: Знание, 1978. - 48с.

10. В. Г Кулиш Способы запоминания английских слов. - Д.; Сталкер, 2003. - 304с.

11. Лурия А. Р Внимание и память. - М.; 1975

12. Сорока О. М. Можливосты комп`ютерноъ допомоги в процессы навчання іноземної мови // Практична психологія, № 2, - 2002Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данную курсовую работу Вы можете использовать для написания своего курсового проекта.

Доработать Узнать цену работы по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем курсовую работу самостоятельно:
! Как писать курсовую работу Практические советы по написанию семестровых и курсовых работ.
! Схема написания курсовой Из каких частей состоит курсовик. С чего начать и как правильно закончить работу.
! Формулировка проблемы Описываем цель курсовой, что анализируем, разрабатываем, какого результата хотим добиться.
! План курсовой работы Нумерованным списком описывается порядок и структура будующей работы.
! Введение курсовой работы Что пишется в введении, какой объем вводной части?
! Задачи курсовой работы Правильно начинать любую работу с постановки задач, описания того что необходимо сделать.
! Источники информации Какими источниками следует пользоваться. Почему не стоит доверять бесплатно скачанным работа.
! Заключение курсовой работы Подведение итогов проведенных мероприятий, достигнута ли цель, решена ли проблема.
! Оригинальность текстов Каким образом можно повысить оригинальность текстов чтобы пройти проверку антиплагиатом.
! Оформление курсовика Требования и методические рекомендации по оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Разновидности курсовых Какие курсовые бывают в чем их особенности и принципиальные отличия.
Отличие курсового проекта от работы Чем принципиально отличается по структуре и подходу разработка курсового проекта.
Типичные недостатки На что чаще всего обращают внимание преподаватели и какие ошибки допускают студенты.
Защита курсовой работы Как подготовиться к защите курсовой работы и как ее провести.
Доклад на защиту Как подготовить доклад чтобы он был не скучным, интересным и информативным для преподавателя.
Оценка курсовой работы Каким образом преподаватели оценивают качества подготовленного курсовика.

Сейчас смотрят :

Курсовая работа История возникновения и развития систем сенсорного воспитания детей дошкольного возраста
Курсовая работа Эффективность воспитательно процесса в учреждениях начального профессионального образования
Курсовая работа Добровольное медицинское страхование
Курсовая работа Происхождение, сущность, функции денег
Курсовая работа Оборудование при газлифтной и фонтанной эксплуатации скважин
Курсовая работа Правовое регулирование имущества супругов
Курсовая работа Организация производственного процесса на примере хлебопекарного и кондитерского цеха ООО "Алпи"
Курсовая работа Организация работы слесарно-механического цеха предприятия АТП
Курсовая работа Аудит основных средств на примере ОАО "Дальтрубопроводстрой"
Курсовая работа Анализ эффективности использования материальных ресурсов
Курсовая работа Бюджетная система РФ
Курсовая работа Факторы повышения эффективности управления организацией
Курсовая работа Анализ использования производственных мощностей предприятия
Курсовая работа Инвестиционная стратегия и анализ инвестиционных проектов
Курсовая работа Понятие и стадии законотворческого процесса