Курсовая работа по предмету "Иностранные языки"

Узнать цену курсовой по вашей теме


Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

NARVA KХRGKOOL RIIGIEKSAMITЦЦ EESTI KEELE ХPETAMISE METOODIKAST NARVA, 1999. Sisu. Sissejuhatus…………………………………………... 2 Tsьkkel………………………………………………. 6 Tunniplaan……………………………………………7 Lisad…………………………………………………... 8
Viiimasel ajal metodistid eelistavad vхimalikult rohkem kasutada vххrkeele хpimisel kommunikatiivseid meetodeid. Kommunikatiivхppe oletab, et uue materiali хpimine ja omandamine toimub lдbi suhtlemise. Nii pхhiliseks хpitajateьlesandeks on luua tunnide kдigus niisuguseid situatsioone, kus хpilastel tekkiks suhtlemise vajadus vххrkeeles. Minu arvates, loodud хpetaja poolt suhtlemissituatsioonides ei piisa. Suhtlemissituatsionist on rohkem kasu siis , kui ta tekkib tavalises elus.
Laps tegeleb heameelega sellega, mille eesmдrgist ta aru saab. Kaasaegne хpilaste pхlvkond saab aru eesti keele хpimise vajadust. Nad saavad aru, et elavad Eestis, et eesti keel on riigikeel, ja teavad eesti keele vajadusest kхrghariduse saamisel. Nad teavad juba oma vanematelt, et eesti keele oskust nad vajavad meeldiva elukutse omandamiseks ja ka hea palkaga tцц saamiseks.
Aga meie regiooni probleem on selles, et meie oleme piiratud keelelistes kontaktides tavalises elus, tдhendab kooli seinate vдljaspool. Suhelda eestlastega me saame ainult regiooni vдljaspool. Palju vanemaid saavad sellest aru. Sellega ma seletan, miks nad saadavad oma lapsi eesti peredesse: selleks et seal nad хpiksid eesti keelt. See maksab aga palju (umbes 1000 EEKьhe nдdala eest). Mida vхib pakkuda selle asemel?
Mulle meeldib mхtte, kui klass vene koolist sхbrustab klassiga eesti koolist. Nad vхiksid teine teisele kьlla sхita, teha erinevaid peosid koos ja samal ajal vene lapsed хppiksid eesti keelt. Lapsed saaksid lisamotivatsiooni keele хpimiseks.
“Oled liiga naiivne! Sa ei ole koolis tццtanud! Sa ei tea, kui raske see on. Kooli tulles sul kadub niisugune soov. Koolis sind ootab rutiine tцц. Sul ei ole aega niisugusteks asjadeks! ” – nii rддkisid mulle minu tuttavad eesti keeli хpetajad. “Miks ka mitte? !? ” –mхtlesin mina, sest olen niisuguseid nдiteid tegelikuses nдinud, kui kхik toimub just nii, nagu ma ka kujutan ette. Muidugi suur tдhsus on siin хpetaja ja klassiхpeta tegevusel. Jah, see on raske, aga pole vхimatu. Kui on selline eesmдrk, siis vхib alati leida vхimalusi tema saavutamiseks. Sellega ka lapsed saavad hea stiimuli ja selgitust milleks nad хpivad mingit teemat eesti keeli tundides.
Niisuguseid kontakte luua eelistaksin mina neljandast klassist. Neljandas klassis хpilased omavad juba piisavat sхnavara, et suhelda olmeteemadel. Niisugune suhtlemine oleks nende jaoks heaks stiimuliks eesti keeli arendamiseks.
Just sellepдrast olen valinud niisuguse teema oma хppetsьkli jaoks. Tsьkli teema on jutt iseendast. Selle хppetsьkliga algab хppetццneljandas klassis. Selle teema valikuks on mul mхned pхhjused. Kхige pealt, neljandas klassis algab uus хppeastme. See tдhendab, et klassis vхivad tulla uued хpilase. See teema annab mulle vхimaluse tutvuda nendega ja nende eesti keele oskusega. Teiseks, see teema on vajalik sхbraliku kontakti loomiseks mхne eesti kooli klassiga, sest esiteks nad vajavad ennast tutvustada. Kolmandaks, selle teema хpimine on хppekavas ettenдhtud.
Vastavalt хppekavale selle teema хpimine algab teisel хppeastmel suhtlusoskuste valdkonnas “Inimene ja perekond”. Хppekavale vastavalt хpilane peab oskama andma andmeid enda kohta (nimi, perekonnanimi, vanus, aadress, telefoninumber jm. ) ja kьsima samasuguseid andmeid teistelt. Programmi jдrgi seda teemat хpitakse esimesena.
Kхige pealt tahan цelda eesmдrkidest mida ma taotlen oma tsьkliga. Tsьkli kдigus toimub suhtluskeele edasine tдiustamine kuulamisel, monoloogilises ja dialoogilises kхnes. Kхige pealt on vaja korrata хppematerialli, mis on хpitud esimesel хppeastmel. Selle tsьkliga mul on vхimalus хpilasi хppeprotsessi kдiguse pдrast pikka koolivaheaega sisse viija. Oma tsьkliga vхin ka хpetada ьmbrikuid хigesti vormistama ja oma adressi хigesti kirjutama. Хpilane хpib andma andmeid oma vanusest, vдlimusest, lemmiktegevusest, nimetama oma telefoninumbrit. Liisaks tsьkli kдigus harjutatakse mхne hддliku hддldamist. Mis puutub materjallidesse, mida ma kasutan, siis pхhiliseks on eesti keele хpik vene koolide 4. klassile, mille autorid on Ivi Sepp ja Taavi Tammsaar. Liisamaterialid on on vхetud “Aabitsast” eesti koolide jaoks (hддldusharjutus 1. ja 2. tunni jaoks) ja eesti keele хpimist algkoolile “Tere pдevast! 1” (liisusalm 3. ja 4. tunni jaoks) /autorid Хie Vahar ja Lea Maiberg/.
Milliseid teadmisi selle tsьkli piires хpillased juba omavad: nad vхivad ьtelda oma nimi ja perekonnanimi vхivad nimetada linna kus elavad ise ja nende sхbrad teavad arvusid (1-100) teavad vдrve ja vдrvevarjundeid teavad mхnede kehaosade nimetusi suudavad erinevates хppetegevuse vormides osaleda omavad rьhma-, paari- ja individuaaltцц oskusi
teavad mхni nimi- ja asesхnade allalьtleva ja alaleьtleva kддnete vorme Terve tsьkkel on on jagatud etapidele.
Esimese etappinimetus on “Saagem tuttavaks”. Selle etapi eesmдrk on korrata sхnavara, mis kasutatakse tutvuse kдigus. Liisaks хpilased peavad eraldama eesti nimesid vene nimedest. Pхhilised osaoskused, mis sel etapil on audeerimine, rддkimine, kirjutamine. Nende oskuste arendamiseks kasutatakse jдrgmiseid harjutusi: kuula nimesid ja pane nendest kirja eesti nimesid
nimeta oma pinginaabrile oma nimi ja perekonnanimi ja kьsi sama temalt... koosta nimedest kett nii et jдrgmine nimi algas eelmise nimi viimase tдhega
Teise etapi nimetus on “Minu aadress”. Kuidas oli juba цeldud, nad vхivad nimetada kus elavad nad ise ja nende sхbrad. Uueks sel etapil oled nimetada oma aadressi (tдnavat, maja ja korteri numbrit). Tдhelepanu peaks pццrata –s ja –l lхppudele linnade nimetustes. Хpilased хpivad ka kirjutama oma aadressi хies vormis (niiьmbrikul, kui ka kirjalikus kхnes). On vaja korrata arvusid ьhest sajani. Pхhilised osaoskused mis arendatakse sel etapil on vestlemine ja kirjutamine. ьlesanded: reageeri kьsimustele Kosta oma teksti nдidendi jдrgi kuula ja kirjuta mida sa kuulsid koosta jutustus antud andmete kohta (lisa 1) vaheta allakripsutatud sхna kuula teksti ja tхlgi Kolmanda etapi nimetus on “Helista mulle”.
Pхhiline eesmдrk: uue kхnekonstruktsiooni pдhe хppimine (Minu telefooninumber on …). Sel etapil me kordame uuesti arvusid. Osaoskused: vestlemine ja audeerimine. Tццvormid: frontaaltцц ja paaritцц.
Samal ajal хpilased хpivad hinnata teineteise vastuseid. Igaьks nendest peab lugema oma pinginaabrile telefoninumber (lisa 2). Pinginaaber peab kontrollima vastuse хigust ja panna hinna. Lisaks harjutatakse alaleьtleva kддndevorme (nдit: Mida sa paned Katjale? Ma panen Katjale 5/4/3/…). Nelja etapi nimetus on “Kui vana ma olen”.
Pхhiline eesmдrk: хppida oma vanuse kohta andmeid andma. Хpilased хpivad pдhe keelekonstruktsiooni (vastus kьsimustele: Kui vana sa oled? ): mina olen … aastat vana. Tццvormid: paaritцц. Osaoskused: vestlemine ja rддkimine. Ьlesanded: kьsi klassikaaslaselt tema vanus (kettemдng). koosta jutustuse antud andmete kohta.
Viie tsьkli teemaon “Minu vдlimus”. Siin хpilased kordavad vдrve. Nad omavad ka uue keelekonstruktsiooni vдlimuse kirjelduses: kasvust: Mina olen pikka/lьhikest kasvu.
juustevдrv: Mul on tumedat (heledat) pikkad (lьhiked) juuksed. silmadevдrv: Mul on sinised (hallid jne. ) silmad. Tццvormid: paaritцц. Oskused: vestlemine, kuulamine. Ьlesanded: Kirjelda ennast pinginaabrile kirjelda klassikaaslast jutustuse koostamine antud andmete kohta Kuue teema nimetus on “Minu lemmikmдng”
Eesmдrk: uue sхnavara omamine (teemad “lemmikmдng” ja “lemmiktegevus”); uue keelekonstruktsiooni omamine ( meeldib + Os. + da-inf. ). Osaoskused: kuulamine ja vestlemine. Ьlesanded:
kuula ja kirjuta vajalikut arve vajaliku vдrviga ( nдit: Kirjuta 58 kollase pliiatsiga). pantomiim koosta jutustus antud andmete kohta (lisa 1).
Sellel etapil toimub eelхpitud materjalikordamine ja tsьkli lхpputццks valmistamine (jutustus iseendast).
Viimasel etapil, mille nimetus on “Tahaksin jutustada iseednast”, tsьkel lхpeb kontroltццga. Хpilased jutustavad iseendast ettevalmistatu plaani jдrgi: nimi perekonnanimi aadress telefooninumber vanus vдlimus lemmiktegevus
Kхik teised oma kaaslaste kuulates peavad tдitma visiitkarte mida nad valmistasid ette kodus nдidendi jдrgi.
Osaoskused: audeerimine ja vajaliku informatsioonieraldamine kхnest, kirjutamine.
Tunnilхppus хpilased saavad ьlesadeks joonistada oma pinginaabri vхi sхbra portree ja koostada temast jutustuse (kirjalikult) sama plaani jargi.
Niimodi tsьkli lхpus peavad хpilased jutustama iseendast ja teistest ja andma neid andmeid kirjalikus vormis. Tsьkkel Kogemuslikvaldkond: Inimene ja perekond. Arendatav teema: Jutustus iseendast.
Kogemuslik ьlesanne: Хpilane peab jutustama iseendast: nimetama oma nimi, perekonnanimi, vanus, aadress, telefoninumbri, kasvu, silma ja juustevдrv, lemmiktegevust. Eesmдrgi saavutamiseks lдbitavad astmed. Osaoskused. Keeleteadmised ja grammatika. 1. Saagem tuttavaks. rддkimine kirjutamine lugemine sхnavara teemale “nimed” 2. Minu aadress. rддkimine audeerimine
-s ja –l lхppud linnade nimetuses; aadressi хige vormistamine; arvud (1-100) 3. Helista mulle! rддkimine kuulamine keelekonstruktsioon: “minu telefoninumber on …”; nimisхnade alaleьtleva kддndevormid. 4. Kui vana ma olen? rддkimine vestlemine keelekonstruktsioon: “Mina olen … aastat vana” 5. Minu vдlimus. vestlemine kuulamine keelekonstruktsioonid ja sхnavara teemale 6. Minu lemmikmдng, minu lemmiktegevus. vestlemine kirjutamine sхnavara teemale keelekonstruktsioon: meeldib + Os. + da-inf. sхna “…koos” 7. Tahaksin jutustada iseendast. rддkimine audeerimine kirjutamine Kogu tsьkkel on planeeritud 4. tunniks.
Хppetsьkli kultuuriaspekt: хpilased хppivad jutustada iseendast – vдga vajalik oskus uue kontakti loomiseks. Хppetsьkli ьldarendavaspekt: хpilased vхivad хigesti kirjutamaaadressi ьmbrikule. Hinnang: Hinnatakse хpilaste aktiivsust tunni kдigus. Hinnatakse koduьlesannete tдitumise хigust. Hinnatakse tцц paarides. Hinnatakse oma kaaslaste tцц хpilaste poolt.
Hinnatakse lхpputцц koostamise ja lisaьlesannete tдitumise хigust. Tunniplaan See tund on teine selles хppetsьklis.
Tunniteemad: Minu vanus. Minu telefonninumber. Minu vдlimus. Eesmдrgid: hддldusnormide meeldetuletamine
sхnavara ja keelekonstruktsioonide teemadele omandamine ja esimene kinnistamine kuulamise arendamine monoloogilise kхne arendamine Grammatika: nimisхnu alaleьtleva kдndevormid Хppevahendid: luuletused pidid kaardid vдikeste andmebaasidega Tunnikдik. Tunni organiseerimine (hддldusharjutus – lisa 4) /5min/
Eelхpitu kordamine (harjutus “Paranda vigu”- lisa 5) /5min/ Uue materialli хpimine:
teema “Helista mulle! ” (kettemдng; harjutus “Mul on sхber. Tema telefoninumber on …”– paaritцц; oma kaaslaste hindamine – lisa 2) /7 min/
teema “Kui vana ma olen? ” (frontaltцц-lisa 6; paaritцц)/ 5min/ teema “Minu vдlimus” (frontaltцц – lisa 7; paaritцц – lisa 1) /13 min/ Ьldistav etapp /5min/ Kodune ьlesanne. /5min/ Tunni lхpp. Lisa 1 KATRIN TARTU NARVA MNT. 35- 11 TEL. 23 73 16 18 11 JUUKSED SILMAD MДNG SIRJE SILLAMДE VIRU 6 - 16 TEL. 23 97 35 17 12 JUUKSED SILMAD MДNG HEIDI JХHVI MХISA 5 TEL. 23 32 42 12 11 JUUKSED SILMAD MДNG ERKI TALLINN SINIMДE 6-7 TEL. 26 34 72 11 11 JUUKSED SILMAD MДNG MARGUS KOHTLA - JДRVE PARGI 13-24 TEL. 23 34 87 63 10 JUUKSED SILMAD MДNG PEETER OTEPДД KESK 4-7 TEL. 25 57 11 14 12 JUUKSED SILMAD MДNG ENO TALLINN SINIMДE 6-7 TEL. 26 34 72 11 11 JUUKSED SILMAD MДNG ARGUS KOHTLA - JДRVE PARGI 13-24 TEL. 23 34 87 63 10 JUUKSED SILMAD MДNG LIISA SILLAMДE VIRU 6 - 16 TEL. 23 97 45 16 12 JUUKSED SILMAD MДNG Lisa 2 ENN: 24 64 13 12 GUSTAV : 25 75 11 31 GUNNAR: 23 11 12 13 EERO: 25 56 77 41 HEIKI: 75 77 35 GUIDO: 45 64 28 87 KAAREL: 23 33 45 62 KALJO: 24 56 13 23 OSKAR: 23 90 76 54 JAAN: 25 12 34 31 NILS: 23 56 74 23 NEEME: 24 75 43 02 AUDU: 23 65 84 22 BORISS: 64 24 12 72 DMITRI: 21 64 78 90 ERKI: 52 66 84 11 AILI: 23 54 13 38 ENE: 22 66 74 31 KAIRI: 24 65 75 80 TELJA: 23 56 09 77 OLVI: 23 56 31 23 SIIRI: 26 76 11 13 ULVI: 26 13 16 19 VIRVE: 24 17 19 43 PILVI: 24 62 71 26 TIIU: 25 64 68 94 ДNNI: 26 90 09 85 ULMI: 27 99 76 11 ENN: 24 64 13 12 GUSTAV : 25 75 11 31 GUNNAR: 23 11 12 13 EERO: 25 56 77 41 HEIKI: 75 77 35 GUIDO: 45 64 28 87 KAAREL: 23 33 45 62 KALJO: 24 56 13 23 OSKAR: 23 90 76 54 JAAN: 25 12 34 31 NILS: 23 56 74 23 NEEME: 24 75 43 02 AUDU: 23 65 84 22 BORISS: 64 24 12 72 DMITRI: 21 64 78 90 ERKI: 52 66 84 11 AILI: 23 54 13 38 ENE: 22 66 74 31 KAIRI: 24 65 75 80 TELJA: 23 56 09 77 OLVI: 23 56 31 23 SIIRI: 26 76 11 13 ULVI: 26 13 16 19 VIRVE: 24 17 19 43 PILVI: 24 62 71 26 TIIU: 25 64 68 94 ДNNI: 26 90 09 85 ULMI: 27 99 76 11 ENN: 24 64 13 12 GUSTAV : 25 75 11 31 GUNNAR: 23 11 12 13 EERO: 25 56 77 41 HEIKI: 75 77 35 GUIDO: 45 64 28 87 KAAREL: 23 33 45 62 KALJO: 24 56 13 23 OSKAR: 23 90 76 54 JAAN: 25 12 34 31 NILS: 23 56 74 23 NEEME: 24 75 43 02 AUDU: 23 65 84 22 BORISS: 64 24 12 72 DMITRI: 21 64 78 90 ERKI: 52 66 84 11 AILI: 23 54 13 38 ENE: 22 66 74 31 KAIRI: 24 65 75 80 TELJA: 23 56 09 77 OLVI: 23 56 31 23 SIIRI: 26 76 11 13 ULVI: 26 13 16 19 VIRVE: 24 17 19 43 PILVI: 24 62 71 26 TIIU: 25 64 68 94 ДNNI: 26 90 09 85 ULMI: 27 99 76 11 Lisa 3
NIMI ....................................................................................... PEREKONNANIMI.......................................................
AADRES..............................................................................
TELEFONINUMBER................................................ LEMMIKTEGEVUS
NIMI ....................................................................................... PEREKONNANIMI.......................................................
AADRES..............................................................................
TELEFONINUMBER................................................ LEMMIKTEGEVUS
NIMI ....................................................................................... PEREKONNANIMI.......................................................
AADRES..............................................................................
TELEFONINUMBER................................................ LEMMIKTEGEVUS
NIMI ....................................................................................... PEREKONNANIMI.......................................................
AADRES..............................................................................
TELEFONINUMBER................................................ LEMMIKTEGEVUS
NIMI ....................................................................................... PEREKONNANIMI.......................................................
AADRES..............................................................................
TELEFONINUMBER................................................ LEMMIKTEGEVUS
NIMI ....................................................................................... PEREKONNANIMI.......................................................
AADRES..............................................................................
TELEFONINUMBER................................................ LEMMIKTEGEVUS
NIMI ....................................................................................... PEREKONNANIMI.......................................................
AADRES..............................................................................
TELEFONINUMBER................................................ LEMMIKTEGEVUS
NIMI ....................................................................................... PEREKONNANIMI.......................................................
AADRES..............................................................................
TELEFONINUMBER................................................ LEMMIKTEGEVUS
NIMI ....................................................................................... PEREKONNANIMI.......................................................
AADRES..............................................................................
TELEFONINUMBER................................................ LEMMIKTEGEVUS
NIMI ....................................................................................... PEREKONNANIMI.......................................................
AADRES..............................................................................
TELEFONINUMBER................................................ LEMMIKTEGEVUS
NIMI ....................................................................................... PEREKONNANIMI.......................................................
AADRES..............................................................................
TELEFONINUMBER................................................ LEMMIKTEGEVUS
NIMI ....................................................................................... PEREKONNANIMI.......................................................
AADRES..............................................................................
TELEFONINUMBER................................................ LEMMIKTEGEVUS
NIMI ....................................................................................... PEREKONNANIMI.......................................................
AADRES..............................................................................
TELEFONINUMBER................................................ LEMMIKTEGEVUS
NIMI ....................................................................................... PEREKONNANIMI.......................................................
AADRES..............................................................................
TELEFONINUMBER................................................ LEMMIKTEGEVUS Lisa 4 Хige хrnalt lхunatuul Paitas хunu хunapuul. Хhtul tuul tхi alla хuna – Хie хed said хunast lхuna. Lisa 5 40101 Narva Keresa, 14a, 22 eesti petja Limonadov Minu aadres on rььtli, 12 - 65 `


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данную курсовую работу Вы можете использовать для написания своего курсового проекта.

Доработать Узнать цену работы по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем курсовую работу самостоятельно:
! Как писать курсовую работу Практические советы по написанию семестровых и курсовых работ.
! Схема написания курсовой Из каких частей состоит курсовик. С чего начать и как правильно закончить работу.
! Формулировка проблемы Описываем цель курсовой, что анализируем, разрабатываем, какого результата хотим добиться.
! План курсовой работы Нумерованным списком описывается порядок и структура будующей работы.
! Введение курсовой работы Что пишется в введении, какой объем вводной части?
! Задачи курсовой работы Правильно начинать любую работу с постановки задач, описания того что необходимо сделать.
! Источники информации Какими источниками следует пользоваться. Почему не стоит доверять бесплатно скачанным работа.
! Заключение курсовой работы Подведение итогов проведенных мероприятий, достигнута ли цель, решена ли проблема.
! Оригинальность текстов Каким образом можно повысить оригинальность текстов чтобы пройти проверку антиплагиатом.
! Оформление курсовика Требования и методические рекомендации по оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Разновидности курсовых Какие курсовые бывают в чем их особенности и принципиальные отличия.
Отличие курсового проекта от работы Чем принципиально отличается по структуре и подходу разработка курсового проекта.
Типичные недостатки На что чаще всего обращают внимание преподаватели и какие ошибки допускают студенты.
Защита курсовой работы Как подготовиться к защите курсовой работы и как ее провести.
Доклад на защиту Как подготовить доклад чтобы он был не скучным, интересным и информативным для преподавателя.
Оценка курсовой работы Каким образом преподаватели оценивают качества подготовленного курсовика.

Сейчас смотрят :

Курсовая работа Формирование социально-бытовых навыков у детей младшего дошкольного возраста в условиях детского сада
Курсовая работа Антимонопольная политика государства
Курсовая работа Основы программирования в среде Delphi 7.0
Курсовая работа Современные методы продвижения турпродукта
Курсовая работа Проблемы социальной адаптации умственно-отсталых детей дошкольного возраста
Курсовая работа Исследование методов организации рекламы в Интернете
Курсовая работа Финансы коммерческих организаций
Курсовая работа Особенности формирования игровой деятельности умственно отсталых детей
Курсовая работа Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Курсовая работа Формирование спроса на предприятиях общественного питания
Курсовая работа Злоупотребление должностными полномочиями
Курсовая работа Развитие речи детей с общим нарушением речи в театрализованной деятельности
Курсовая работа Суд присяжных: особенности судопроизводства
Курсовая работа Формирование интереса к обучению у младших школьников
Курсовая работа Себестоимость, прибыль и рентабельность в системе качественных показателей эффективности деятельности предприятия