Курсовая работа по предмету "Международные отношения и мировая экономика"

Узнать цену курсовой по вашей теме


Місце Великобританії у світовій економіці2

План

 • 1. Великобританія як субєкт міжнародного середовища бізнесу.
  • 1.1. Рейтингові позиції у світовій економіці за основними показниками (ВВП; ВВП на душу населення тощо)
  • 1.2 Національний економічний потенціал
  • 1.2.1 Наявність сприятливих природних ресурсів (корисних копалин; ґрунтово-кліматичних умов)
  • 1.2.2 Кількість та рівень кваліфікації трудових ресурсів
  • 1.2.3 Рівень розвитку виробничої інфраструктури (транспорт; звязок та ін.)
  • 1.2.4 Обсяги виробничих потужностей
  • 1.2.5 Рівень розвитку науки і техніки
  • 2. Оцінка ефективності розвитку зовнішньої торгівлі у динаміці за 2004 - 2006 рр.
  • 2.1. Характеристика абсолютних показників розвитку зовнішньої торгівлі (експорт; імпорт; ЗТО; генеральна торгівля)
  • 2.2 Оцінка результуючих показників розвитку зовнішньої торгівлі (сальдо торговельного балансу; сальдо балансу послуг; індекси стану балансу; індекс «умови торгівлі»; індекс чистої торгівлі)
  • 2.3 Аналіз структурних показників (товарна та регіональна структура експорту/імпорту товарів і послуг)
  • 2.4 Аналіз показників інтенсивності (Ке; Кі; Обсяг експорту/імпорту та ЗТО на душу населення)
  • 3. Стан та перспективи зовнішньоторговельного співробітництва (країна, або інтеграційне обєднання держав) з Україною

1. Великобританія як субєкт міжнародного середовища бізнесу.

1.1. Рейтингові позиції у світовій економіці за основними показниками (ВВП; ВВП на душу населення тощо)

Великобританія є могутньою торговельною державою, що входить до пятірки країн золотого трильйону. Ця країна є також членом «Великої вісімки» країн світу, Великобританія входить до 10 країн-лідерів за рівнем ВВП, посідаючи 5 місце і поступаючись лише США, Китаю, Японії і Німеччині. Рівень ВВП Великобританії становить $2,345 млрд. дол. За рівнем ВВП на душу населення ця країна займає 12 місце, поступаючись Люксембургу, Норвегії, Катару, Ісландії, Швейцарії, Данії, Ірландії, США, Швеції, Нідерландам, Фінляндії, обсяг ВВП на душу нас. становить 39213 дол. на 1чол. У 2001-2003 році темпи зростання ВВП країни уповільнились через загальний світовий спад, але у 2006 році спостерігалось пожвавлення зростання ВВП до 2,6%. У 2003 році ВВП країни становив 1 ,779 млрд. дол., у 2004 - 1, 901.5657, у 2005 році 1, 9787561 млрд. дол. [ 3,4] ( дивись додатки 1,3,4,8,10,11)

Динаміка зміни ВВП

Джерело: Економічний бюлетень банку Іспанії

1.2 Національний економічний потенціал

1.2.1 Наявність сприятливих природних ресурсів (корисних копалин; ґрунтово-кліматичних умов)

Обєднане Королівство займає більшість Британських островів, що знаходяться на деякій відстані від північно-західного узбережжя Європи. Два головних острови серед безлічі дрібних - Великобританія й Ірландія. Нестійкий, але помірний мякий клімат Британських островів визначається течіями Атлантичного океану з превалюванням південно-східних вітрів, що спричинені Північноатлантичною течією. На західні узбережжя країни морські вітри приносять часті й рясні дощі, на сході ж клімат більш сухий. Саме кліматичні умови впливають на ґрунти Великобританії, через часті дощі ґрунтовий шар країни представлений в основному гірськими підзолистими, торфяно-болотними, гірничо-тундровими, лісовими кислими не опідзоленими і дерново-глеєво-підзолистими ґрунтами. Цінними і сприятливими для вирощення вибагливих культур є лише перегнійно-підзолисті і лісові бурі ґрунти, що зосереджені в основному у центрі і на півдні Англії

Великобританія має густу мережу повноводних протягом усього року коротких рік: Сєвєрн, Темза, Уз, Тис, Таємниць, Иден, Туід й ін. Найбільш великі озера: Лох-Їй, Лох-Ломонд, Лох-Несс.[ 12 ]

Великобританія має значні запаси корисних копалин. Особливо вона багата камяним вугіллям, загальні запаси якого - 189 млрд. т, у тому числі що видобувають - 45 млрд. т. Його родовища є у всіх економічних районах країни, крім трьох південних і Північної Ірландії. Найбільш великі зосереджені в трьох камяновугільних басейнах: Йоркширському й Нортумберленд-Даремському, розташованих у передгірях Пеннін, і Південно-Уельському - на південному схилі Уельських гір. Багато камяновугільних басейнів підходить близько до морського узбережжя, і вугілля може легко транспортуватися. У цей час роль камяного вугілля вже не настільки велика, видобуток його скоротився, кращі шари виснажені, використання глибинних шахт стало нерентабельним. [ 13 ]

На шельфі Північного моря знайдені нові енергоресурси - нафту й природний газ. Родовища розташовані недалеко від берегів південного сходу Англії й північного сходу Шотландії. Запаси нафти - 2 млрд. т, природного газу - 2 трлн. м3. Їхня інтенсивна розробка змінила загальну оцінку забезпеченості Великобританії енергоресурсами й поставила її в більше вигідне положення в порівнянні з партнерами по ЄС. Найбільші офшорні родовища - Фортис і Брент, на материку - Уітчфарм у графстві Дорсет. Основні родовища вугілля - Йоркшир - Дербі - Ноттингемширський басейн у східному Міддленді, Нортумберленд - Даремський басейн на північному сході Англії.

У Великобританії є також значні запаси й залізних руд (достовірні і ймовірні - 4,6 млрд. т). Головне родовище на сході Нортгемптоншира, але, за винятком нині вироблених багатих гематитових руд Камберленда, більшість інших - низької якості (22 - 33% металу). У цей час видобуток припинено, промисловість використовує багату імпортну руду. Що стосується інших корисних копалин, то виділяється велике родовище каоліну в Корнуелі, також камяної солі у Чеширі й Даремі, калійної - у Йоркширі й у дуже невеликій кількості деякі кольорові метали (у тому числі олово на заході Корнуела). Знайдено уранові руди в Шотландії.[1]

1.2.2 Кількість та рівень кваліфікації трудових ресурсів

Населення Великобританії становить 60,6 млн. чол. Трудовими ресурсами є усе працездатне населення віком від 16 до 59 років. Кількість трудових ресурсів Сполученого Королівства 30,4 млн. чол. У сільському господарстві зайнято 1,5% трудових ресурсів країни, у промисловості - 19,1%, у сфері послуг 79,5 % трудових ресурсів.[1] Така структура відповідає структурі зайнятості трудових ресурсів найрозвинутіших країн світу завдяки впровадженню високотехнологічного обладнання, автоматизації і роботизації. Рівень безробіття у країні становить 5,4%, що є досить непоганим показником і свідчить про високий рівень відповідності попиту і пропозиції на робочу силу на ринку праці цієї країни. У Великобританії одна з найкращих систем освіти світу, тому працівники висококваліфіковані. Але спостерігається нестача висококваліфікованих робітників у інжинірингу, будівництві, у сфері послуг, торгівлі, сфері ІТ-технологій. [2]

1.2.3 Рівень розвитку виробничої інфраструктури (транспорт; звязок та ін.)

Великобританія має розвинену дорожню мережу близька 388008 км з центрами у Бірмінгемі, Манчестері і Лондоні. Довжина залізничних шляхів перевищує 17156 км. Близька 95% фрахту приходить морськими шляхами. Довжина морських шляхів 3200 км (620 км використовується для торгівлі) Найголовніші британські порти: Феліксстоу, Тіл бері, Саусамптон. Інші важливі порти і гавані у таких містах, як: Абердін, Белфаст, Манчестер, Глазго, Беррі. Кардіфф тощо.[2]

Найбільший аеропорт Європи знаходиться саме у Великобританії, це Лондонський Heathrow Airport, другий за величиною London Gatwick Airport і третій Manchester Airport. Інші великі аеропорти London Stansted Airport в Ессексі і Бірмінгемський Міжнародний Аеропорт. Найбільші повітряні лінії у Сполученому Королівстві Брітіш Еевейз, Фліб і Віржін Етлентік.[1]

Система комунікацій країни основується на цифрових технологіях і оптофібровому волокні, це: BT, Virgin Media, Cable & Wireless, Easynet і Thus.

Великобританія найбільший телефонний провайдер світу. Т-Mobilе, Cellnet, Vodafone - найбільші компанії, зайняті на ринку мобільного звязку країни. У Великобританії зараз більше 663 радіостанції і більше 90 мільйонів радіоприймачів, на ринку радіо домінують ВВС радіо 1 і 2, що функціонує на 10 національних мережах і 40 локальних станцій.

Наприкінці 2004 року більше 54% домів мали доступ до Інтернету, 37,6 мн. Інтернет - користувачів, більше 228 телестанцій [5]

1.2.4 Обсяги виробничих потужностей

Частка послуг країни у ВВП становить 75%. Найбільша роль банківських, банківських і страхових послуг. Лондон і Едінбург є одними з найбільших світових фінансових центрів, представлені Лондонською Фондовою Біржею, Лондонським міжнародним ринком обміну фючерсів і опціонів, страховим ринком Лондонським Ллойдом. [1]

Щорічно країну відвідує близька 27 млн. туристів, Лондон є 6 за величиною містом світу по відвідуванню туристами. В будівництві зайнято 5,8 % людей. В транспорті - 22,6%, у банківській сфері - 37% трудових ресурсів, у освіті і охороні здоровя - 26%.

На промисловість припадає 25,6% ВВП. Найбільш розвинуті галузі:

Автомобілебудівна галузь представлена такими моделями, як: Роллю-Ройс, Тойота. Мк Ларен, Лендровер. Останнім часом однак відбулося закриття таких заводів як Ягуар, Астон Мартін, Мг Ровер. Літакобудування представлене такими фірмами: BAE Systems, EADS, Роллс-Ройс, якій належить найбільша частка акцій на ринку виробництва двигунів для літаків.

Надзвичайно розвиненою є фармацевтична промисловість У Сполученгоому Королівству, її фірма GlaxoSmithKline посідає 2 місце у світі, а фірма AstraZeneca - 6 місце.[5]

Взагалі, промисловість Великобританії представлена виробництвом: верстатів, електричного силового устаткування, устаткування автоматичної обробки, устаткування залізниці, суднобудування, літакобудування, автомобілів і частини, електронної апаратури й устаткування звязку, металів, хімічних реактивів, вугілля, нафти, паперу, обробка їжі, текстиль, одяг, інші товари народного споживання. Нафтопереробка: Шелл-Хейвен, Фолі, Грейнджмут, Мілфорд-Хейвен, Пембрук тощо. Чорна металургія: Шеффілд-Ротерем, Порт-Толбот, Лланверн, Сканторп, Кардіфф. Кольорова металургія: Суонсі, Лондон і його пригороди, Холіхед, Лінмут, Эйвон-мут, Прескот. Алюмінієва промисловість: Бернтайленд, Долгаррог, Ньюпорт, Кинлохливен. Свинцево-цинкова промисловість: Ейвонмут, Манчестер, Нортфліт, Глазго. Мідна промисловість: Бутл, Ліверпуль. Електротехніка й приладобудування: Великий Лондон, Глазго, Единбург, Іст-Кілбрайт, Лівінгстон, Бірмінгем, Ковентрі, Данді, Ньюкасл-апон-Тайн, Ліверпуль, Манчестер.

Верстатобудування: Бірмінгем, Великий Лондон, Ковентрі, Лестер. Автомобільна промисловість: Великий Лондон, Бірмінгем, Ковентрі, Лутон, Оксфорд, Дербі, Сандерленд, Ліверпуль. Авіаційна й ракетно-космічна промисловість: Великий Лондон, Брістоль із пригородом Філтон, Дербі, Глостер, Уайт, Манчестер, Престогін. Суднобудування: Клайдсайд, Барроу-ин-Фернесс, Белфаст, Ньюкасл, Глазго. Хімічна промисловість: Великий Лондон, Фоли-Саутгемптон, Стэнлоу-Каррингтон, Биллингем-Уилтон, Брістоль із пригородами, Глазго, Бірмінгем, Ньюкасл, Мидлсбро із пригородами, Абердин, Хайт, Ліверпуль, Манчестер.

Атомна промисловість: Амершем, Харуэлл, Олдермастон, Спрингфилд, Капенхерст, Райсли, Уонтидж. Текстильна промисловість: Лондон, Ноттингем, Лестер, Дандиі Лідс, Хад-дерсфилд, Уілтон, Ковентрі, Кілруд, Манчестер, Белфаст.ТЕС: Дракс, Грейн, Лонганет, Феррибридж, Литлбрук, Дидкот, Коттам, Фоли. АЕС: Хейшем, Дандженесс, Хинкли-Пойнт, Сайзуэлл, Колдер-Холл, Уілва, Хантерстон.ГЕС: Динорвик. [2]

Сільське господарство країни високорозвинене, базується на використанні передових сучасних технологій. Через не дуже родючі грунти орні землі становлять лише 26% всіх земель, на них вирощуються в основному невибагливі сільськогосподарські культури: зернові злаки, насіння олійної культури, картопля, овочі; у структурі тваринництва виділяються рогата худоба, вівці, домашній птах; риба. Сільське господарство приносить лише 1 % ВВП держави. [13]

1.2.5 Рівень розвитку науки і техніки

Рівень освіченості британців становить 99%, незалежно від статі. 138 університетів Великобританії визнані світом, сере них найперші місця посідають Оксфорд, Кембридж, згідно з рейтингом вищих навчальних закладів світу 2006 року (THES - QS World University Rankings) 30 університетів Великобританії увійшли в число найкращих університетів світу. На Великобританію припадає 9% всіх наукових видань світу і 12% наукових статей. Дані щодо винаходження електричної лампочки, першого локомотивного потягу, телефону, закону гравітації, створення системі World Wide Web говорять самі за себе. [2]

2. Оцінка ефективності розвитку зовнішньої торгівлі у динаміці за 2004 - 2006 рр.

2.1. Характеристика абсолютних показників розвитку зовнішньої торгівлі (експорт; імпорт; ЗТО; генеральна торгівля)

Експорт Сполученого Королівства становить 587,34 млрд. дол. Експортні товари. Це готові товари, паливо - 7,76 % від загального експорту товарів, медикаменти 7,5 % від загального експорту товарів, перлини - 3%, запчастини до автомобілів 3,6 % експорту хімікати, їжа, пиво близько 3%, апаратура 2,86 %, табак. Партнери країни по експорту США 15,1%, Німеччина 10,5 %, Франція 8,9 %, Ірландія 7,3%, Бельгія 5 %, Іспанія 4,4%. [5]

Прослідкувавши динаміку експорту за 2003-2005 рік, можна з впевненістю сказати, що його обсяги збільшуються У 2003 році обсяги експорту Великобританії становили 466,25 млрд. дол., у 2004 - 545,79 млрд. дол., а у 2005 вже 587,34 млрд. дол. Абсолютна зміна обсягу експорту за 2003-2004рік становить 79, 54 млрд. дол., відносний приріст + 17 % від експорту 2003 року. Щодо зміни експорту у 2005 році, його абсолютний приріст становив 41, 55 млрд. дол., а відносний + 7,6 %.

Імпорт Великобританії становить 676, 21 млрд. дол. Імпортні товари: готові товари, машини, паливо - 5,86 % від загального імпорту товарів, медикаменти - 4%, меблі, матраци - 2%, запчастини до автомобілів-4%,продовольство. Партнери по імпорту Німеччина 12,8%, США 8,7%, Франція 7,1 %, Нідерланди 6,6%, Китай 5%, Норвегія 4,7%, Бельгія 4,6 %, Італія 4%.

Прослідкувавши динаміку імпорту за 2003-2005 рік, можна з впевненістю сказати, що його обсяги збільшуються, у 2003 році імпорт країни становив 520, 79 млрд. дол., у 2004 - 611,32 млрд. дол., а у 2005 вже 676, 21 млрд. дол. Абсолютна зміна обсягу імпорту за 2003-2004 рік становить 90,53 млрд. дол., відносний приріст + 17,4 %. Щодо зміни імпорту у 2005 році, його абсолютний приріст становив 64, 89 млрд. дол., а відносний приріст +10,6%. [10] Зовнішньоторговельний обіг (2005) = ЕХ+ІМ= 587,26 + 676, 21 = 1263,47 млн. дол.

ЗО (2004) = 545,79 + 611,32 = 1157,11 млн. дол.

ЗО (2003) = 466,25 + 520, 79 = 987,04 млн. дол.

Спостерігається значне зростання обсягів зовнішньоторговельного обігу

У порівнянні з 2004 роком обсяг зовнішньоторговельного обігу збільшився на 9,2 %, у порівнянні з 2003 роком - на 28 %.

2.2 Оцінка результуючих показників розвитку зовнішньої торгівлі (сальдо торговельного балансу; сальдо балансу послуг; індекси стану балансу; індекс «умови торгівлі»; індекс чистої торгівлі)

Сальдо торговельного балансу = ЕХ - ІМ

Сальдо торговельного балансу (2005) = 587,26 - 676, 21= - 88,95 млрд. євро

Сальдо торговельного балансу (2004) = 545,79 - 611,32 = - 65, 53 млрд. євро

Сальдо торговельного балансу (2003) = 466,25 - 520, 79 = - 54,54 млрд. євро

Протягом з аналізованих років сальдо торговельного балансу країни відємне і торговельний баланс пасивний через те, що імпорт перевищує експорт. Спостерігається тенденція до зменшення торговельного сальдо.

сальдо балансу послуг = ЕХ послуг - ІМ послуг

сальдо балансу послуг 2005 = - 131,4172 млрд. дол.

сальдо балансу послуг 2004 = - 113.0726 млрд. дол.

сальдо балансу послуг 2003 = - 85.8064

Отже, прослідковується тенденція до зменшення сальдо балансу послуг, баланс послуг - пасивний через те, що імпорт послуг випереджає експорт.

Індекс стану балансу ЕХ / IM * 100%

Індекс стану балансу 2005= 587,26/ 676, 21*100%= 86,84 %

Індекс стану балансу 2004 = 545,79/ 611,32* 100% = 89,3 %

Індекс стану балансу 2003 = 466,25 / 520, 79 *100% = 89,67 %

Цей показник підтверджує, що торговельний баланс Великобританії відємний, оскільки індекс менший за 100, отже експорт покриває імпорт лише на 74-78 %. Як бачимо протягом аналізованих років цей показник суттєво не змінився, спостерігається лише незначне його збільшення.

Індекс чистої торгівлі = (EX-IM) / (EX+IM)

Бензин і бітамінові смоли

NT 2005 = (19,9 - 20,9)/(19,9+20,9)= - 0,024

NT 2004 = (17,17-15,56)/(17,17+15,56)= 0,05

NT 2003 = (15,125-9,7)/( 15,125+9,7)= 0, 19

Отже, експорт бензину і бітамінових смол покриває імпорт протягом останніх років, але значення індексу невелике, тобто експорт ненабагато покриває імпорт.

Медикаменти

NT 2005= (19,19-12,75)/(19,19+12,75) = 0,2016

NT 2004 = (19,57-12,97)/( 19,57+12,97)= 0,2

NT 2003 = (16,74-11,42)/( (16,74+11,42)=0,189

Експорт медикаментів покриває імпорт, але спостерігається тенденція щодо збільшення покриття експортом імпорту.

Перлини і дорогоцінні метали

NT 2005 = (9,38-9,1)/( 9,38+9,1)=0,015

NT 2004 = (8,59-8,051)/( 8,59+8,051) = 0,032

NT 2003 = (7,93-6,7)/ (7,93+6,7)=0, 084

Отже, експорт перлин і дорогоцінних металів покриває імпорт, спостерігається тенденція щодо зменшення покриття експортом імпорту.

Автозапчастини

NT 2005 = (7,7-14,6)/ (7,7+14,6)= - 0,31

NT 2004 = (7,8 - 14,44)/ (7,8 +14,44) = - 0,298

NT 2003 = (6,98-12,67)/( 6,98+12,67) = - 0,289

Експорт не покриває імпорт, спостерігається тенденція до зменшення покриття експортом імпорту.

Вимірювальні прилади

NT 2005 = (7,34-5,81)/( 7,34+5,81) = 0, 116

NT 2004 = (7,46-6,030)/ (7,46+6,030) = 0, 106

NT 2003 = (6,7 - 5, 32)/ (6,7 +5, 32) = 0, 115

Експорт покриває імпорт ненабагато, індекс чистої торгівлі вимірювальних приладів суттєво не змінюється.

2.3 Аналіз структурних показників (товарна та регіональна структура експорту/імпорту товарів і послуг)

Товарна структура експорту товарів представлена 961 найменуванням товарів. Найбільшу питому вагу у структурі експорту товарів Сполученого Королівства займає бензин, медикаменти, перлини і дорогоцінні метали, автозапчастини і вимірювальні інструменти і прилади. [17]

Товарна структура експорту товарів Сполученим Королівством, 2005 рік, у % до загальної суму експорту товарів

Товарна структура імпорту товарів Великобританії складається з 961 найменування товарів. Найбільша питома вага у структурі імпорту Сполученого Королівства таких товарів, як: бензин, медикаменти, запчастини для автомобілів, меблі, перлини і дорогоцінні метали. [17]

Товарна структура імпорту товарів Сполученим Королівством, 2005 рік, у % до загальної суми імпорту товарів

Великобританія є одним з найбільших експортерів і імпортерів товарів у Європі. Частина експорту Великобританії становить 8,8% загальноєвропейського експорту, а частка імпорту - 11,2%. [7]

Регіональна структура експорту товарів Сполученого королівства, 2005,у млрд. дол.

Регіональна структура імпорту товарів Сполученого королівства, 2005,у млрд. дол.

Торгівля послугами Європейським Союзом ( в т. ч. Великобританії як найактивнішого експортера і імпортера послуг), 2005 р. [7]

Товарна структура експорту послуг у Сполученому Королівстві, 2005р, млрд. дол.

Товарна структура експорту послуг по всі видам послуг, 2005 р, млрд. дол.

Товарна структура імпорту послуг Сполученого Королівства, 2005, млрд.дол.

Товарна структура експорту послуг по всі видам послуг, 2005 р, млрд. дол.

2.4 Аналіз показників інтенсивності (Ке; Кі; Обсяг експорту/імпорту та ЗТО на душу населення)

Ке = ЕХ/ ВВП * 100%, К експ. 2005 = 587,26 /1 978,7561 *100%=30 %

К експ. 2004 = 545,79/ 1 901,5657*100%=28,7 %

К експ. 2003 = 466,25/1 779*100%=26,2%, К ім.= ІХ/ ВВП * 100%

К імп. 2005 = 676, 21/1 978,7561*100 = 34,2%

К імп/ 2004 = 611,32/1 901,5657* 100%=32 %

К імп. = 520, 79/1 779* 100% = 29%

Простежується тенденція щодо збільшення імпортної квоти і зменшення експортної через зростання імпорту і перевищення його над експортом.

ЕХ на душу нас 2005 = 587,26/ 59,9892 = 9,79 дол. на чол.

ЕХ на душу нас 2004 = 545,79/ 59,8343 = 9,12 дол. на чол.

ЕХ на душу нас. 2003 = 466,25/ 59,553 = 7, 83 дол. на чол.

ЕХ на душу населення зростає через те, що темпи зростання ВВП значно перевищують темпи зростання населення.

ІМ на душу нас. 2005 = 676, 21/59,9892 = 11,27 дол. на чол.

ІМ на д.н.2004 = 611,32/59,8343= 10,22 дол. на чол.

ІМ на д.н.2003 = 520, 79/ 59 ,55 = 8,74 дол. на чол.

ІМ на душу населення зростає більш високими темпами, ніж ЕХ на душу населення.

ЗТО на д. нас. 2005 = 1263,47/ 59,9892 = 21 дол. на чол.

ЗТО на д. нас. 2004 = 1157,11/ 59,8343 = 19,34 дол. на чол.

ЗТО на д. нас. 2003 = 987,04 / 59, 554 = 16,58 дол. на чол.

Отже, ЗТО на душу населення зростає через зростання обсягів зовнішньої торгівлі і несуттєве зростання населення.

3. Стан та перспективи зовнішньоторговельного співробітництва (країна, або інтеграційне обєднання держав) з Україною

Великобританія визнала Україну 31 грудня 1991 p., а дипломатичні відносини було встановлено 10 січня 1992 р. Для сучасної України Великобританія - важливий стратегічний партнер. Як член "великої вісімки", Ради Безпеки ООН, вона є авторитетною державою, що має великий досвід міжнародного спілкування, професійну армію, кваліфікований дипломатичний персонал. Англія - визнаний лідер у банківських, фінансових, страхових сферах, світовій торгівлі, в неї унікальний досвід приватизації в промисловості, модернізації важкого машинобудування.

Україна та Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії мають також багато спільних інтересів у торговельно-економічній та інвестиційній сфері. Основні напрямки економічної співпраці українських та британських компаній і підприємств включають, зокрема, інвестиції британських компаній в економіку України; традиційну торгівлю товарами; надання послуг, в першу чергу туристичних; участь у виставках, ярмарках, конференціях тощо.

Яскравими прикладами вдалого співробітництва в інвестиційній сфері стали проекти будівництва масло переробного заводу компанією Cargill та вкладення коштів у Прилуцьку тютюнову фабрику компанією British American Tobacco.

Найбільшими торговельними партнерами України серед британських компаній залишаються Procter & Gamble (товари побутової хімії), GlaxoSmithKline (ліки), British American Tobacco та Rothmans International (тютюнові вироби), Cargill (сільськогосподарська техніка), Zeneca International (агропромислова хімія), які через представницькі офіси своїх компаній в Україні налагодили збут товарів масового споживання. Деякі з них (Cargill, Zeneca International) також імпортують товари українського виробництва, насамперед сільськогосподарські. Нетоварний сектор двостороннього економічного співробітництва представлений у першу чергу, британською часткою „великої шістки” світових лідерів аудиту і консалтингу: Deloitte and Touche, Ernst and Young, KPMG, PriceWaterhouseCoopers, які працюють безпосередньо в Україні. Крім того, в Україні працюють британські юридичні, страхові та транспортні фірми (Baker&McKenzie, Lawrens Graham Aon Group International British Airways тощо). [9]

У 1 кварталі 2007 року у зовнішньоторговельному обороті товарами України Великобританія займає 18 місце, а її частка становить 1,1 %. По обсягах торгівлі послугами Великобританія є 2-м найбільшим партнером України (після РФ) - частка в загальному обсязі перевищує 8,5%.

За даними Держкомстату України, в січні-березні 2007 року зовнішньоторговельний оборот між Україною та Сполученим Королівством збільшився (у порівнянні з 1кв.2006 р.) на 27 % та становив 0,51 млрд. дол. США. Сальдо було негативним та становило - 126 млн. дол. США.

Обсяг українського експорту товарів та послуг до Великої Британії збільшився на 8 % та становив 192 млн. дол. США. В свою чергу, показник імпорту британської продукції до України збільшився на 43 % та склав 318 млн. дол. США.[18]

Основною характеристикою двосторонньої торгівлі з Великобританією є стабільне зростання за переважною більшістю позицій товарного імпорту в Україну, зокрема автомобілів та іншого наземного транспорту (код ТН ЗЕД 87), котлів, машин, апаратів тощо (код 84), фармацевтичної продукції (код 30) тощо поряд із традиційно (для британської сторони) високими обсягами імпорту в Україну фінансових послуг та інших послуг комерційного характеру - юридичні, консалтингові, тощо.[16]

Україна, в свою чергу, традиційно високими темпами експортує до Великобританії жири та олії, зернові, продукцію чорної металургії та текстильний одяг. Що стосується експорту послуг до Великобританії, провідними експортерами є транспорт, сектор звязку та сільське господарство. У 2006 році відчутно зросла вартість британського імпорту в Україну автомобілів та інших наземних транспортних засобів (+53млн.дол.США); товарів, придбаних в портах (+17 млн. дол. США); фармацевтичної продукції (+17 млн. дол. США); риби та рибопродуктів (+10 млн. дол. США). [9]Суттєвого зменшення обсягів не спостерігалось за жодною позицією британського імпорту.

[9], [18]

Серед 118 країн-інвесторів за обсягами прямих інвестицій в Україну Сполучене Королівство посідає 4 місце після Німеччини, Кіпру та Австрії. За даними Держкомстату України, кумулятивний обсяг прямих інвестицій з Великобританії в Україну станом на 01.04.2007р. становив 1,7 млрд. дол. США (7,6% від загального). У січні-березні 2007р. з Великобританії до України у вигляді ПІІ надійшло понад 127 млн. дол. США. Прямі інвестиції зі Сполученого Королівства одержали 904 підприємства України.

Зі свого боку, інвестиції в економіку Сполученого Королівства вклали 5 підприємств з України. Станом на 01.04.2007 резидентами України залучено 13 880 тис.дол.США в економіку Сполученого Королівства, що становить 5,7 % від загального обсягу інвестицій з України. За січень-березень 2007 року зростання українських інвестицій в економіку Великобританії не відбувалось. Станом на 01.04.2007 основний обсяг українських інвестицій в британську економіку (99,1 % від загального обсягу) вкладено у фінансову діяльність - 13,8 млн.дол.США. [18]
Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данную курсовую работу Вы можете использовать для написания своего курсового проекта.

Доработать Узнать цену работы по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем курсовую работу самостоятельно:
! Как писать курсовую работу Практические советы по написанию семестровых и курсовых работ.
! Схема написания курсовой Из каких частей состоит курсовик. С чего начать и как правильно закончить работу.
! Формулировка проблемы Описываем цель курсовой, что анализируем, разрабатываем, какого результата хотим добиться.
! План курсовой работы Нумерованным списком описывается порядок и структура будующей работы.
! Введение курсовой работы Что пишется в введении, какой объем вводной части?
! Задачи курсовой работы Правильно начинать любую работу с постановки задач, описания того что необходимо сделать.
! Источники информации Какими источниками следует пользоваться. Почему не стоит доверять бесплатно скачанным работа.
! Заключение курсовой работы Подведение итогов проведенных мероприятий, достигнута ли цель, решена ли проблема.
! Оригинальность текстов Каким образом можно повысить оригинальность текстов чтобы пройти проверку антиплагиатом.
! Оформление курсовика Требования и методические рекомендации по оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Разновидности курсовых Какие курсовые бывают в чем их особенности и принципиальные отличия.
Отличие курсового проекта от работы Чем принципиально отличается по структуре и подходу разработка курсового проекта.
Типичные недостатки На что чаще всего обращают внимание преподаватели и какие ошибки допускают студенты.
Защита курсовой работы Как подготовиться к защите курсовой работы и как ее провести.
Доклад на защиту Как подготовить доклад чтобы он был не скучным, интересным и информативным для преподавателя.
Оценка курсовой работы Каким образом преподаватели оценивают качества подготовленного курсовика.

Сейчас смотрят :

Курсовая работа Доказательство и доказывание в уголовном процессе
Курсовая работа Педагогические условия организации самостоятельной работы учащихся
Курсовая работа Пути увеличения капитала коммерческого банка
Курсовая работа Финансовое планирование на предприятии
Курсовая работа Учет и анализ основных средств и нематериальных активов
Курсовая работа Разработка и совершенствование организационной структуры предприятия на примере ООО "Автолайн"
Курсовая работа Финансовая система РФ
Курсовая работа Подходы и оценки эффективности розничной продажи товаров на примере магазина ООО "Аннушка"
Курсовая работа Анализ и оценка кредитоспособности заемщика
Курсовая работа Операции коммерческого банка с ценными бумагами проблемы и перспективы развития
Курсовая работа Структура оценки персонала
Курсовая работа Анализ кадровой политики организации
Курсовая работа Анализ хозяйственной деятельности ОАО "Ростелеком"
Курсовая работа Банкротство (несостоятельность) юридических лиц
Курсовая работа Состав и структура оборотного капитала предприятия