Курсовая работа по предмету "Маркетинг, реклама и торговля"

Узнать цену курсовой по вашей теме


Особливості експертизи овчино-шубних виробів


2

УКООПСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

кафедра товарознавства та експертизи непродовольчих товарів

К У Р С О В А Р О Б О Т А

На тему:

„Особливості експертизи овчино-шубних виробів ”

(робота виконана на матеріалах салону - магазину „Стиль” м. Полтава)

Виконав

студент 4 курсу

групи

ПОЛТАВА 2007

ПЛАН

Вступ

1. Значення експертизи у підвищенні якості овчино-шубних виробів

2. Класифікація овчино-шубних виробів

3. Показники якості та методи їх визначення

4. Дефекти овчино-шубних виробів

5. Організація та порядок проведення експертизи овчино-шубних виробів

6. Оформлення результатів експертизи

Висновки та пропозиції

Література

Додатки

ЗМІСТ

Стор.

Вступ……………………………………………………………………………….4

1. Значення експертизи у підвищенні якості овчино-шубних виробів........6

2. Класифікація овчино-шубних виробівдо 20 мм

___

___

42

Неспівпадання малюнка хутра правої і лівої сторін лацканів або бортів

слабо помітно

різко виражено

___

___

43

Неправильная вставка рукавов в пройму

от 5 до 10 мм

от 11 до 20 мм

от 21 до 30 мм

___

44

Неправильний пришивши коміра

зсув краю коміра від 2 до 5 мм

зсув краю коміра від 6 до 10 мм

___

___

45

Разная длина рукавов

от 2 до 10 мм

от 11 до 20 мм

___

___

46

Різна ширина рукавів

від 2 до 5 мм

від 6 до 10 мм

___

___

47

Искривление низа изделия

от 2 до 10 мм

от 11 до 20 мм

___

___

48

Неспівпадання малюнка по завитку або напряму волоса по шву зєднання верхньої і нижньої частин спинки

___

слабо помітне

яскраво виражене

___

49

Отклонение в расположении сторон шлицы спинки

от 2 до 5 мм

от 6 до 10 мм

___

___

50

Неоднакова відстань між петлями

від 2 до 5 мм

від 6 до 10 мм

___

___

51

Несимметричное расположение петель относительно друг друга или края борта

от 2 до 5 мм

от 6 до 10 мм

___

___

52

Несиметричне розташування кишень

від 2 до 10 мм

від 11 до 20 мм

___

___

53

Разные карманы (накладные) по ширине или длине

от 5 до 10 мм

от 11 до 20 мм

___

___

54

Різні по ширині клапани кишень

від 5 до 10 мм

від 11 до 20 мм

___

___

55

Несовпадение рисунка кожевой ткани меха карманов или клапанов с рисунком меха правой или левой стороны изделия

слабо выраженное

резко выраженное

___

___

56

Різна ширина манжет і неправильне прикріплення манжет до рукава

від 5 до 10 мм

від 11 до 20 мм

___

___

57

Захват волоса в швы при соединении деталий изделия

заметный

резко выраженный

___

___

58

Невідповідність розміру хутряної підкладки розміру верху виробу

___

помітне

різко виражене

___

59

Несоответствие внутренних деталей и подкладочных материалов изделий с меховым верхом, предусмотренным образцом закупленного товара, или их частичное отсутствие

___

при замене половины основных деталей

при отсутствии основных деталей

___

60

Несправна застібка - блискавка

відрив або перелом замку застібки - блискавки

замок застібки - блискавці пересувається, ланки застібки не замикаються, мимовільне розєднання ланок застібки - блискавки

61

Застежка - кнопка неисправна

1 кнопка

2 - 3 кнопки

3 кнопки и больше

Додаток Б
До Торгово-промислової Палати
м. Полтави
З А Я В К А
Магазин «Стиль» просить здійснити товарознавчу експертизу на предмет визначення якості товару
Оплату гарантуємо.
Зав. магазином Горжій Р.Г.
гол. Бухгалтер Ярмоленко А.С.
ПЕЧАТКА
Додаток В
ПОЛТАВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
адреса вул. Коцюбинського-6 телефон 8(0532)52-32-02 факс 8(0532)55-12-31
Дата надходження заявки "10" квітня 2007 р.
НАРЯД № 714
Дата видачі "10" квітня 2007 р.
Експерт Пархоменко Олексій Ігорович
Замовник: магазин «Стиль» м. Полтави
Адреса: м. Полтава, вул. Шевченка38 телефон 8(0532)52-67-64
Товар (країна, найменування, кількість): Україна, куртки чоловічі, 7 упаковок, по3 шт.
Місце знаходження товару: Складське приміщення магазину «Стиль»
Завдання експертизи: провести експертизу якості курток чоловічих
Печатка Керівник підрозділу Палати Якушев Д.М.
Додаток Г
ПОЛТАВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
адреса вул. Коцюбинського-6 телефон 8(0532)52-32-02 факс 8(0532)55-12-31
Дата надходження заявки "10" квітня 2007 р.
серія 14 № 235623 АКТ ЕКСПЕРТИЗИ № 714
1. Дата складання 11.04.07 Місце складання м.Полтава, магазин «Стиль»
3. Акт складений експертом Пархоменко Олексій Ігорович
4. Наряд № 714 від 10 квітня 2007 року
Експертиза проведена за участю представників:

Організація

Посада

Прізвище та ініціали

Магазин «Стиль»

товарознавець

Ковальов А.А.

товарознавець

Козлова Т.А.

5. Для експертизи предявлено: найменування товару: куртки чоловічі
Кількість (в одиницях виміру 1.): 21 Кількість згідно документів: 21
6.Завдання експертизи провести експертизу якості курток чоловічих
7.Вантажоодержувач: магазин «Стиль»
8.Постачальник(країна, інофірма): Україна, м. Харків

9.Вантажовідправник: Україна, м. Харків

10. Виробник товару: Україна, м. Харків

11.Надані документи:рахунок фактури 2607/07

12. Контракт /договір №5656/2 дата 12.06.2006

13. "Експертизою встановлено" (констатуюча частина акта):

При експертизі якості курток чоловічих фактично дефектів не виявлено.Перевірка якості встановлювалася органолептичним методом.

Продовження п. 13 див. у "Додатку до експертизи" на __ аркушах,

який є невідємною частиною акта.

З викладенням розділів 1-13 акта згодні:

Представники: товарознавець Ковальов А.А. Підпис ПІБ

товарознавець Козлова Т.А. Підпис ПІБ

14. Висновок експерта: Експертизою встановлено, що 20 одиниць товару не мають жодних дефектів, що свідчить про те, що товар можна допускати в реалізацію.

Дата початку експертизи товару 11.04.07

Дата закінчення експертизи товару 11.04.07

Експерт________ ПІБ Пархоменко Олексій Ігорович

Акт зареєстрований (назва ТПП): Полтавською Торгово-промисловою палатою

Дата 11.04.07

Акт без автентичної

печатки недійсний

М.П.Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данную курсовую работу Вы можете использовать для написания своего курсового проекта.

Доработать Узнать цену работы по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем курсовую работу самостоятельно:
! Как писать курсовую работу Практические советы по написанию семестровых и курсовых работ.
! Схема написания курсовой Из каких частей состоит курсовик. С чего начать и как правильно закончить работу.
! Формулировка проблемы Описываем цель курсовой, что анализируем, разрабатываем, какого результата хотим добиться.
! План курсовой работы Нумерованным списком описывается порядок и структура будующей работы.
! Введение курсовой работы Что пишется в введении, какой объем вводной части?
! Задачи курсовой работы Правильно начинать любую работу с постановки задач, описания того что необходимо сделать.
! Источники информации Какими источниками следует пользоваться. Почему не стоит доверять бесплатно скачанным работа.
! Заключение курсовой работы Подведение итогов проведенных мероприятий, достигнута ли цель, решена ли проблема.
! Оригинальность текстов Каким образом можно повысить оригинальность текстов чтобы пройти проверку антиплагиатом.
! Оформление курсовика Требования и методические рекомендации по оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Разновидности курсовых Какие курсовые бывают в чем их особенности и принципиальные отличия.
Отличие курсового проекта от работы Чем принципиально отличается по структуре и подходу разработка курсового проекта.
Типичные недостатки На что чаще всего обращают внимание преподаватели и какие ошибки допускают студенты.
Защита курсовой работы Как подготовиться к защите курсовой работы и как ее провести.
Доклад на защиту Как подготовить доклад чтобы он был не скучным, интересным и информативным для преподавателя.
Оценка курсовой работы Каким образом преподаватели оценивают качества подготовленного курсовика.

Сейчас смотрят :

Курсовая работа Формирование интереса к обучению у младших школьников
Курсовая работа Формирование спроса на предприятиях общественного питания
Курсовая работа Оценка платёжеспособности клиентов банка
Курсовая работа Рынок драгоценных металлов России
Курсовая работа Особенности работы социального педагога с семьями группы риска в микрорайоне
Курсовая работа Налог на доходы физических лиц
Курсовая работа Оптимизация численности персонала
Курсовая работа Применение условно-досрочного освобождения
Курсовая работа Организационная структура управления предприятием ресторанно-гостиничного бизнеса и методы ее оптимизации
Курсовая работа Этапы формирования кредитной политики банка
Курсовая работа Исследование правового статуса защитника в уголовном судопроизводстве
Курсовая работа Воспитание культуры поведения детей старшего дошкольного возраста средствами художественной литературы
Курсовая работа Экономическая теория: предмет, методы и этапы развития
Курсовая работа Проблемы становления и тенденции развития современного российского предпринимательства
Курсовая работа Система применения удобрений в севообороте