Курсовая работа по предмету "Кулинария и продукты питания"

Узнать цену курсовой по вашей теме


Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів


2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Курсова робота

на тему

Організація спеціалізованого цеху з виробництва мясних напівфабрикатів

1. Визначення виробничої програми спеціалізованого цеху по виробництву півфабрикатів

Для забезпечення ритмічної роботи підприємства і своєчасного випуску продукції важливе значення має наукове підґрунтя плануючого виробництва щоб сформулювати виробничу програму, визначити асортимент і об`єм виробництва кожного виду продукції, забезпечити найбільш повне використання існуючого або запланованого устаткування, трудових ресурсів, потужності підприємства в цілому. Порядок проведення даного заняття розглядається на прикладі визначеної виробничої програми м`ясного цеху, що переробляє 10 т сировини в добу. Розрахунок роблять в такій послідовності:

1. Підготовка інформації для складання математичної моделі роботи м`ясного цеху:

а) визначення асортименту і необхідного об`єму випускаючих півфабрикатів;

б) складання технологічної схеми виробництва півфабрикатів;

в) встановлення трудомістськості їх приготування;

г) підбір обладнання і визначення прямих затрат на виробництво півфабрикатів.

2. Складання математичної моделі роботи м`ясного цеху, забезпечуючи найбільш ефективне використання матеріальних і трудових ресурсів виробництва.

3. Визначення оптимально-виробничої програми м`ясного цеху.

Особливість складання технологічної схеми виробництва півфабрикатів полягає в тому, що в ній вказано не тільки виробничі місця і найменування півфабрикатів, але і їх умовне значення.

Таблиця 1. Виробнича програма цеху.

Основна сировина

Окрема вага в спільній кількості сировини, %

Спільна кількість основної сировини

Всього, кг

в тім числі, %

Півфабрикати з м`яса

Кістки

Втрати

Гов`ядина

60

6000

74

25,4

0,6

Свинина

25

2500

85,5

13,9

0,6

Баранина

15

1500

72

27,3

0,7

Всього

100

10000

76,58

22,80

0,62

Таблиця 2. Характеристика асортименту півфабрикатів, випущених м`ясним цехом.

Півфабрикат

Умовні позначення

Границя випуску, кг

Затрати часу на обробіток 1 кг, хв.

min

max

Із гов`ядини.

Великокускові для нарізки мілкокускових.

Р1

200

300

1,03

Великокускові для нарізки порційних

Р2

500

700

1,03

Великокускові для в-ва рублених

Р3

500

800

1,39

Кістки

Р4

0,66

Порційні

Р5

4,43

Дрібнокускові

Р6

3,90

Натуральні рублені

Р7

600

1000

1,64

Рублені із котлетної маси

Р8

3,22

Із свинини

Великокускові для нарізки мілкокускових.

Р9

50

100

0,88

Великокускові для нарізки порційних

Р10

200

400

0,88

Великокускові для в-ва рублених

Р11

100

200

0,98

Кістки

Р12

0,66

Порційні

Р13

4,43

Дрібнокускові

Р14

3,75

Натуральні рублені

Р15

200

300

1,23

Рублені із котлетної маси

Р16

2,81

Із баранини

Великокускові для нарізки мілкокускових.

Р17

20

40

1,24

Великокускові для нарізки порційних

Р18

100

200

1,24

Великокускові для в-ва рублених

Р19

50

100

1,1

Кістки

Р20

0,66

Порційні

Р21

4,43

Дрібнокускові

Р22

4,11

Натуральні рублені

Р23

100

200

1,35

Рублені із котлетної маси

Р24

2,43

Для кожної виробничої ділянки необхідне обладнання

Таблиця 3. Характеристика організації виробництва півфабрикатів і використання обладнання.

Ділянка по виробництву півфабрикатів

Обладнання

Виробництво устаткування кг/год

Код ділянки

Великокускові із гов`ядини

Конвеєр для обвалки і жилкування м`яса Р3-ФЖ-2В

900-1250

У1

Великокускові із свинини і баранини

Конвеєр для обвалки і жилкування м`яса Р3-ФЖ-2В

900-1250

У2

Кісток свиних мелених

Кісткодробильна машина КДМ-2М

210

У3

Натуральних дрібноторгових

Машина для нарізки дрібнокускових і порційних півфабрикатів А-1ФЛР/2

250

У4

Натуральних порційних

Машина для нарізки дрібнокускових і порційних півфабрикатів А-1ФЛР/2

250

У5

Із натурального рубленого м`яса і котлетної маси

Хліборізка МРХ-200.

Машина для нарізки дрібнокускових і порційних півфабрикатів А1-ФЛР/2.

Підйомник К6-ФПГ-500.

М`ясорізка МІН-500.

Фаршмішалка Л5-ФНУ-300. Автомат дозировочно-формуючий

АФМР-8000

200

250

500

500

2000

400

У6

Вихідні дані для ділення комплексної задачі оперативного планування можуть бути отримані в результаті вивчення роботи діючих заготівельних підприємств масового харчування.

Таблиця 4. Проект плану випуску півфабрикатів.

Півфабрикати

Код

Підприємство-виробник

Кількість поваріантна, кг

І

ІІ

ІІІ

Великокускові для приготування порційних

Р25

Заготівельне

1000

1000

1000

Великокускові для приготування порційних

Р1

Підготовче

250

250

300

Порційні

Р5

Заготівельне

800

750

700

Великокускові для приготування дрібнокускових

Р26

Заготівельне

2400

2400

2400

Великокускові для приготування дрібнокускових

Р2

Підготовче

500

600

700

Дрібнокускові

Р6

Заготівельне

1900

1800

1700

Котлетне м`ясо

Р27

Заготівельне

4000

4000

4000

Котлетне м`ясо

Р3

Підготовче

500

650

800

Рублені натуральні

Р7

Заготівельне

1400

1380

1280

Із котлетної маси

Р8

Заготівельне

2100

2070

1920

Деякі дані трудомісткості їх приготування виписують із стандарту, технічних умов і технологічних інструкцій по приготуванню півфабрикатів, із документів, регламентуючих затрати часу. Зібрана інформація про заготівельні підприємства повинна бути коротка і частина її в таблиці. Звіт про зроблену роботу повинна також містити технологічну схему організації виробництва, відповідаю чого виду півфабрикатів, математичну модель виявлення оптимальної виробничої програми цеху (підприємства), програму машинної обробки інформації, результати розрахунків, висновки і рекомендації по виробництву півфабрикатів і збільшенню ефективності використання всіх ресурсів підприємства.

Зразки варіантів завдання.

1. Визначити оптимальну виробничу програму м`ясного, птичого, рибного і овочевого цехів.

2. Охарактеризувати потомно-механізований спосіб виробництва півфабрикатів із картоплі і овочів, м`яса, птиці, субпродуктів і риби в заготівельних підприємствах, виходячи з наступних умов:

а) технологічні лінії обробітку різних видів продукції;

б) асортимент випущених півфабрикатів;

в) стандартизація виробництва півфабрикатів;

г) використане обладнання;

д) склад приміщення цехів по виробництву півфабрикатів.

2. Проектування організації виробництва в заготівельних цехах підприємства масового харчування

Організація виробництва являється системою згідності дії робітників, направленої на вибір ефективного варіанту використання елементів виробництва з ціллю забезпечення своєчасного виготовлення продукції заданого об`єму і якості. Вирішуючи роль в процесі виробництва належить трудовій діяльності колективу робітників, завдяки якій проводять в дію предмети роботи і засоби виробництва. Тому основна увага на практичному занятті повинно бути зроблено організацію роботи в співвідношенні з організацією виробництва процесу в окремих цехах і підприємствах в цілому.

Виробничий процес ділиться на стадії, ступені, операції. На підприємствах масового харчування він складається із наступних стадій: утримання сировини, первинна і теплова переробкою, порціонування і відпуск продукції споживачам або гуртового відпуску другими підприємствами. Ділення стадій на ступені позволяє організаційно і технологічно виділити частину виробничого процесу. Наприклад, стадія теплової обробки продуктів складається із ступенів приготування супів, других жарених та відварних страв, соусів, гарнірів, складних страв, півфабрикатів для холодних страв і закусок. Ступінь ділиться на операції, об`єднуючі частину виробничого процесу, під час якого змінюється форма, зовнішній вигляд, хімічний склад продукту.

По операціям, що відповідають розміщенню праці робітників, присутніх у процесі виробництва, узгоджується об`єм праці і часу їх виконання на окремих ділянках, плануються і враховуються витрати праці і матеріальних ресурсів на виготовлення продукції, встановлюються потреби в сировині і устаткуванні. Аналітичний підхід до організації виробництва дозволяє використати науково обґрунтовані методи аналізу, проектування, коректування, оперативного управління підприємством шляхом його моделювання. Розрізняють наглядне і інформаційне моделювання. Наглядне моделювання характеризується використанням за допомогою креслення, схем, графіків, формул. Найбільш зручним і перспективним для навчальних цілей, а в дальшому і для практичного використання являється моделювання в управлінні (СПУ), за допомогою якого можна получити можливість експериментувати на моделях, дослідити поведінку конкретної моделі в динаміці її реакцію на можливі зміни в експлуатації. Сітьова модель комплексу з потрібною степеню деталізації описує склад, взаємозв`язок робіт в часі і умовою, при яких можливе їх виконання. Сітьове моделювання класифікується по ряду ознак. В залежності від числа окремих результатів, для досягнення яких призначений моделювальний комплекс, моделі можуть бути одно цільовими і багатоцільовими. По складу параметрів розрізняють моделі, враховуючи час, вартість і ресурси. По кількості технологічних незалежних комплексних робіт в моделях, мережеві моделі поділяються на одно- і багатомережеві. Розробку починають з одномережевої, яка ,як правило, являється однометовою. Потім ці моделі зливаються з метою одержання багатомережевої, а послідовно, багатоцільової мережевої моделі. При цьому одномережеви моделі збільшуються шляхом, щоб збереглась інформація при „особливих” подіях.

Важливою ознакою комплексу роботи являються спільні взаємозв`язки між ними. Це проявляється в тому, що деякі роботи можуть бути початі раніше, чим закінчаться інші. Взаємозв`язок між роботами обумовлено організаційно або технологічно і зображуються пунктирною стрілкою без позначення часу.

Подія - це визначення складу в процесі виконання комплексу робіт, характеризуючи зміни складу виконаних і доступних для подальшого виконання робіт. Серед подій виділяються цільові, які означають досягнення визначеної цілі комплексу робіт - одною із багатьох або єдиною. Цільовими обов`язками являються кінцеві події, а також можуть бути деякі проміжкові. Наприклад, кулінарна готовність страв і напоїв до початку сніданку, обіду, вечері або кулінарна готовність півфабрикатів, що доставляються в підготовчі підприємствах до певного часу.

На сітковому графіку події показуються кружечком. Кожній події присвоюється номер (код): що виходить - перший, що закінчує - останній з числа всіх подій комплексу робіт. Проміжкові події позначаються таким чином, щоб номер попередніх робіт був менший наступних. Кодовані можуть здійснюватися і так, щоб номер вершин сіткового графіку несли в собі дану інформацію про відповідні роботи і події. Шлях - це неперервна послідовність робіт, починаючи від вихідної події і кінця той, що завершує. Шлях, маючий найбільшу послідовність, називається критичним і позначається на сітковому графіку подвійною стрілкою.

Сітковий графік комплексу робіт, сумісний з сіткою часу, називається сітковою матрицею. Вона має горизонтальні і вертикальні „коридори”. Горизонтальні «коридори» характеризують структурний підрозділ або окремих виконавців, виконуючих той або інших комплекс робіт. Вертикальні коридори характеризують стадію і окремі операції, протікаючи в часі і дозволяють дати часову оцінку визначеним стадіям виконання комплексних робіт. Методика проектування організації і виробництва в спеціалізованих заготівельних цехах розгляне на прикладі м`ясного цеху, в якому за добу переробляють 3т сировини, в тому числі в першу зміну - 60, в другу - 40%.

Практична робота виконується в такій послідовності.

1. Підготовка інформації для побудови сіткової моделі комплексу робіт:

а) розробка виробничої програми цеху;

б) складання технологічної схеми виробництва м`ясних півфабрикатів;

в) розрахунок чисельності робітників м`ясного цеху.

2. Побудови сіткової моделі комплексу робіт по виробництву м`ясних півфабрикатів.

3. Коректування сіткової моделі з обліком проблемних ситуацій на виробництві. Виробнича програма включає асортимент сировини і півфабрикатів, що перероблюються. Цех випускає асортимент м`ясних півфабрикатів: велико- і дрібнокускових, порційних, рублені натуральні, рублені із котлетної маси. Вказані півфабрикати розподіляються споживачами у співвідношенні: в експедицію - 50%, в кулінарний цех - 50%.

Півфабрикати порційні, дрібнокускові, рублені, готовлять двома партіями. Перша партія повинна складати приблизно 60-70, друга - 30-40% їх спільної кількості. Наступна розробка виробничої програми цеха здійснюється на нормах виходу півфабрикатів, які містять технічні умови і технологічні інструкції на виробництво півфабрикатів.

Таблиця 5. Розрахунок програми м`ясного цеху

Півфабрикати

Всього

В тому числі з

%

кг

Гов`ядини

Свинини

Баранини

%

кг

%

кг

%

кг

Великокускові

40,83

1224,75

30

612

56,5

423,75

42

189

В т. ч. для приготування

Порційних

10,50

315

10

180

12

90

10

45

Дрібнокускових

30,33

909,75

24

432

44,5

333,75

32

144

Котлетне м`ясо

35,75

1072,5

40

720

29

217,2

30

135

Кістки

22,46

673,8

25

450

13,7

102,75

26,9

121,05

Втрати

0,96

28,95

1

18

0,8

6

1,1

4,95

Всього

100

3000

60

1800

25

750

15

450

Таблиця 6. Розрахунок затрат часу на виконану роботу в м`ясному цеху.

Найменування півфабрикатів і робіт (операцій)

Кількість

продукції, кг

Затрати часу на одиницю продукції, хв.

Спільні затрати часу при виконанні норм виробітку, хв.

Розряд робота (виконавця)

Спільні затрати часу при перевиконанні норм виробітку на 10%, хв.

Всього

В тім числі по змінах

Всього

В тім числі по змінах

першої

другої

першої

другої

Великокускові півфабрикати:

2292,1

470,9

1821,2

2080

425,4

1655,6

Мийка туші яловичини

1800

0,03

54

-

54

ІІІ

49.1

-

49,1

Свинини

750

0,04

30

30

-

ІІІ

27.3

27,3

-

Баранини

450

0,05

225

22,5

-

ІІІ

20.5

20,5

-

Ділення туші

Яловичини

1800

0,11

198

-

198

ІV

180

-

180

Свинини

750

0,10

75

-

75

ІV

68.2

-

68,2

Баранини

450

0,13

58,5

58,5

-

ІV

53.2

53,2

-

Обвалка

Яловичини

1800

0,48

820

-

820

V

725.7

-

725,7

Свинини

750

0,35

262,5

-

262,5

ІV

238.6

-

238,6

Баранини

450

0,60

270

270

-

ІV

245.5

245,5

-

Жиловка м`яса

Гов`ядини

612

0,43

263,3

-

263,2

ІІІ

239.9

-

239,3

Свинини

423,75

0,33

140,5

-

140,5

ІІІ

127.7

-

127,7

Баранини

189

0,46

86,9

863,9

-

ІІІ

79

78

-

Котлетне м`ясо

427,7

43,2

381,5

386.1

39,3

346,8

Жиловка м`яса

Гов`ядини

720

0,44

228

-

288

ІІІ

261.8

-

261,8

Свинини

217,5

0,43

93,5

-

93,5

ІІІ

85

-

85

Баранини

135

0,32

43,2

43,2

-

ІІІ

39,3

39,3

-

Обробка кісток для бульйону

673,8

-

445,9

-

445,4

ІІІ

40,4

-

405,4

Порціонні півфабрикати

1212,8

1212,8

-

1102,5

1102,5

-

Нарізка

315

3,40

107,1

1071

-

ІV

973,6

973,6

-

Дроблення

0,15

0,45

141,8

141,8

-

ІV

128,9

128,9

-

Дрібнокускові півфабрикати

1638,1

1638,1

-

1489,2

1489,2

-

Нарізка кубиками

453

2,84

1350,1

1350,1

-

ІІІ

1227,4

1227,4

-

Розріз грудинки і розрубка на кубики

120

2,40

288

288

-

ІІІ

261,8

261,8

-

Фарш м`ясний натуральний

500,5

500,5

-

455

455

-

Нарізка м`яса

357,5

1,40

500,5

500,5

-

III

455

455

-

П/Ф з котлетної маси

2323,7

2323,7

-

2114,6

2114,6

-

Нарізка м`яса на дрібно-кускові, на м`ясорубці, добавка компонентів, перемішування у фаршмішалці

1191,67

1,7

2025,8

2025,8

-

ІV

1843,5

1843,5

-

Формовка на машині

1191,6

0,25

297,9

297,9

-

ІІІ

271,1

271,1

-

Всього

8837,

6189,2

2648,6

8033,8

5626

2407,8

3. Проектування організації виробництва в підготовчих цехах підприємств масового харчування

В підприємствах масового харчування, що використовуються для приготування півфабрикати комплексної бригади виконуючи виробництво і відпуск продукції. При моделюванні роботи комплексної бригади цілеспрямовано приймають метод сіткового планування і управління (СПУ), який дозволяє наочно представити організаційну і технологічну послідовність операцій, встановити взаємозвязок виконаних окремих робіт і роз приділити їх між членами бригади. Для цього використовують нормативні дані: продовження теплової обробки кулінарних виробів, затрати часу на виконання різних робіт, рекомендації по використанню різних видів устаткування в залежності від кількості переробленої сировини. Сіткові моделі при проектуванні організації виробництва в підготовчих цехах будують, дотримуючись наступних умов: продукцію необхідно приготовити до часу відправки, забезпечити її видачу в оптимальної терміни, раціонально використовувати робочу силу і має реально-технічну базу.

Сіткова модель будуть в такій послідовності. По кожному виду продукції, приготовленій в гарячому і холодному цехах, складається детальний список робіт по виробництву кожного виробу показується у виді сіткового графіку. Час, необхідний для виробництва розрахункової партії продукції, розділяють на не залежні від кількості приготовленої партії і залежні від величини випускаючої партії страв. Величина постійних затрат часу визначається з обліку продовження технологічних операцій: теплового кулінарного обробітку продуктів, дозрівання тіста і т.д. Велична непостійних затрат часу розраховується з обліком кількості виробів, що входять в склад випускаючої партії, і продовження ручних і машинно-ручних операцій: формування, перекидання виробів, переміщування, зєднання частин страви і т.д. На заснування сіткового графіку виробництва різних кулінарних виробів можна побудувати великий соціальний сітковий графік виконання всіх видів, робіт в підготовчих цехах і послідовно єднати його з сіткою часу. Реальну практичну роботу рекомендується виконувати в такій послідовності.

1. Склад технологічних карт приготування страв і напилків.

2. Розрахунок сировини для кожної партії виконаних страв і напилків.

3. Побудова сіткових графіків приготування окремих видів продукції.

4. Розрахунок затрат часу на виконання робіт.

5. Визначення чисельності працівників.

6. Складання спільного сіткового графіку виконання колеса робіт.

7. Побудова графіка по змінах виконаних робіт і в підготовчих цехах.

Затрати часу розраховуються на кожну партію приготування став і напитки. В основному затрати часу йдуть на технологічні процеси. Частина став порціонують в підготовчих цеха і на спеціальних теліжках з витискуючи ми засобами доставляють на лінію комплектації обідів. Страви розділяють на порції по роздавальній ліні відразу перед відпуском. Враховуючи, що комплексна бригада виконує і ці роботи, розраховують також затрати часу на ділення страв на порції і відпуск на лінії комплектації обідів.

В складі перекислених вище витрат і час на підготовчі роботи, обслуговування робочого місця і час перерви на віддих та особисті потреби працівника. Наряду з цим мають місце затрати часу, звязані з організацією і обслуговуванням виробничих процесів: складання завідуючим виробництва меню, звітів і інструктаж їх поварами, доставка і транспортування продуктів, прибирання виробничих місць, мийка кухонного посуду. Вказані затрати в цьому фонді робочого часу складають 10, 4, 7, 4%.

Таблиця 7. Витрати часу на виконання робіт в гарячому і холодному цехах.

Найменування операції по різновидності страв

Кількість продукції

Витрати часу на одиницю продукції

Витрати часу на операцію, хв.

Розряд виконавця

Ручну і машинно-ручну

Технологгічу

Всього

Салат із свіжих помідорів

Нарізка помідорів (ручну) кг

14,4

3,6

51,84

-

5184

ІІІ

Нарізка зеленої цибулі (вручну), кг

4,6

5,7

26,22

-

26,22

ІІІ

Зєднання компонентів, кг

20

1,3

26

-

26

IV

Ділення на порції,

300

0,12

36

-

36

IV

Всього:

140,06

-

140,06

Млинці з творогом

Протирання сиру на машині, кг

13,5

0,43

5,81

-

5,81

IV

Зєднання компонентів фаршу, кг

32,4

0,50

16,2

-

16,2

IV

Фарширування млинцевою стрічкою, порції

300

0,42

126

-

126

IV

Розігрів сковорідки

-

-

-

45

45

-

Смажіння млинців, порцій.

300

0,28

84

10

94

III

Всього:

232,01

55

287,01

Вершкове масло

Ділення на порції, порції

300

0,1

30

-

30

IV

Кава з молоком

Доведення води до кипіння, л

42,8

-

-

50

50

-

Кипячене молоко, л

22,5

0,55

2,3

40

52,3

IV

Прожарювання і дрібнення кави, кг

2,5

1,12

2,67

10

12,67

IV

Збірка і теплова обробка, л

60

0,45

27

15

42

IV

Всього:

41,97

115

156,97

Редиска з маслом

Нарізка редиски, кг

13,5

0,3

Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данную курсовую работу Вы можете использовать для написания своего курсового проекта.

Доработать Узнать цену работы по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем курсовую работу самостоятельно:
! Как писать курсовую работу Практические советы по написанию семестровых и курсовых работ.
! Схема написания курсовой Из каких частей состоит курсовик. С чего начать и как правильно закончить работу.
! Формулировка проблемы Описываем цель курсовой, что анализируем, разрабатываем, какого результата хотим добиться.
! План курсовой работы Нумерованным списком описывается порядок и структура будующей работы.
! Введение курсовой работы Что пишется в введении, какой объем вводной части?
! Задачи курсовой работы Правильно начинать любую работу с постановки задач, описания того что необходимо сделать.
! Источники информации Какими источниками следует пользоваться. Почему не стоит доверять бесплатно скачанным работа.
! Заключение курсовой работы Подведение итогов проведенных мероприятий, достигнута ли цель, решена ли проблема.
! Оригинальность текстов Каким образом можно повысить оригинальность текстов чтобы пройти проверку антиплагиатом.
! Оформление курсовика Требования и методические рекомендации по оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Разновидности курсовых Какие курсовые бывают в чем их особенности и принципиальные отличия.
Отличие курсового проекта от работы Чем принципиально отличается по структуре и подходу разработка курсового проекта.
Типичные недостатки На что чаще всего обращают внимание преподаватели и какие ошибки допускают студенты.
Защита курсовой работы Как подготовиться к защите курсовой работы и как ее провести.
Доклад на защиту Как подготовить доклад чтобы он был не скучным, интересным и информативным для преподавателя.
Оценка курсовой работы Каким образом преподаватели оценивают качества подготовленного курсовика.

Сейчас смотрят :

Курсовая работа Инвестиционная деятельность предприятия
Курсовая работа Кредитный договор: понятие и виды
Курсовая работа Совершенствование организации заработной платы
Курсовая работа Организация труда персонала
Курсовая работа Расчет тяговых характеристик тепловозов с электрической передачей и электровозов
Курсовая работа Особенности развития памяти в младшем школьном возрасте
Курсовая работа Управление конкурентоспособностью на примере малого предприятия
Курсовая работа Дознание как форма предварительного расследования
Курсовая работа Ценовая политика предприятия в рыночных условиях (на примере ООО "КЕВ")
Курсовая работа Вспашка зяби однолетних трав под возделывание ячменя на глубину 20-24 сантиметров
Курсовая работа Организация и планирование производства в автотранспортном предприятии
Курсовая работа Разработка программы защиты информации от несанкционированного доступа на базе алгоритма шифрования методом открытого ключа
Курсовая работа Экономико-статистический анализ производительности труда ОАО "Тепличное"
Курсовая работа Правовое положение иностранцев в Российской Федерации
Курсовая работа Особенности управления ликвидностью российских коммерческих банков. Роль нормативов Центральног