Дипломная работа по предмету "Строительство и архитектура"

Узнать цену дипломной по вашей теме


Записка до диплому "Телятник на 500 голів в с.Шабо"


Міністерство аграрної політики України

Білгород-Дністровський державний аграрний технікум

Затверджую Зав. будівельним

Зам.директора відділенням

З навчальної роботи Стефаник М.М.

Коріневська А.І.

Телятник на 500 голов

в с. Шабо

Пояснювальна записка до дипломного проекту

39ДП 5.092110.042.020 ПЗ

Рецензент

Н.Контроль Соловйов В.Г.

Керівник Заєвлошин М.С.

Консультант Сєрова І.В.

Консультант Заєвлошин М.С.

Консультант Олександрова Є.Г.

Консультант Кожевников В.К.

Дипломник Чередник О.О.

2007

Дипломний проект

Чередника Олександра Олександровича

39ДП.5.092110.042.020. ПЗ

Зміст

Введення

1 Архітектурно -конструктивний розділ

1.1 Генеральний план ділянки. ТЕП генплану

1.2 Обємно-планувальне рішення будинку.ТЕП будинку

1.3 Коротка характеристика технічного процесу.

1.4 Техніко-економічне обгрунтування вибіра конструктивного рішення будинку

1.5 Конструктивна характеристика основних елементів будинку

1.6 Опорядження будинку

1.7 Санітарно-технічне та інженерне обладнення будинку

1.8 Охорона навколишнього середовища

2 Розрахунково-конструктивний розділ

2.1 Розрахунок колони СКТ 3-48-1

2.1.1 Загальні положення

2.1.2 Початкові данні для розрахунку

2.1.3 Підрахунок навантажень

2.1.4 Розрахункові схеми

2.1.5 Статистичний розрахунок

2.1.6 Конструктивний розрахунок

2.1.7 Конструювання

2.2 Розрахунок фундаментів СФК - 10

2.2.1 Загальні положення

2.2.2 Початкові данні для розрахунку

2.2.3 Підрахунок навантажень

2.2.4 Розрахункові схеми

2.2.5 Статистичний розрахунок

2.2.6 Конструктивний розрахунок

2.2.7 Конструювання

3 Організаційно-технологічний розділ

3.1 Технологічна карта заданого процесу

3.1.1 Галузь застосування

3.1.2 Технологія виконання заданного процесу

3.1.2.1 Готовність попередніх робіт

3.1.2.2 Транспортування і створення запасу матеріалів для виконання робіт

3.1.2.3 Методи виконання робіт, розбивка на захватки, вибір монтажних кранів. Розрахунок строп

3.1.2.4 Вказівки про виконання робіт в зимових умовах

3.1.2.5 Підрахунок обємів робіт

3.1.2.6 Виконання калькуляції трудовитрат і заробітної плати

3.1.2.7 Виконання трудового процесу та розрахунок комплексної бригади

3.1.2.8 Організація і методи праці робітників

3.1.2.9 Вимоги по якості робіт і їх прийомка

3.1.2.10 Перелік актів на приховані роботи

3.1.2.11 Техніка безпеки при виконанні заданного процесу

3.1.3 Матеріально-технічні ресурси

3.1.4 Техніко-економічні показники

3.2 Календарний план

3.2.1 Умови виконання робіт по обєму

3.2.2 Призначення календарного плану

3.2.3 Підрахунки обсягу робітпо обєкту

3.2.4 Підрахунки трудомісткості, машиномісткості, та витрат матеріалів при будівництві обєкту

3.2.5 Вибір методів виконання робіт

3.2.6 Побудова календарного плану, графіків руху робітників, машин і механізмів та поставки матеріалів на обєкт

3.2.7 Розрахунки необхідної кількості автотранспорту для завезення конструкцій та матеріалів

3.2.8 Пояснення до календарного плану

3.2.9 Розрахунок ТЕП

3.3 Будівельний генеральний план окремого обєкту

3.3.1 Призначення БГП та принципи його проектування

3.3.2 Розрахунки тимчасових будівель та споруд

3.3.3 Організація складського господарства, розрахунки відкритих складів

3.3.4 Тимчасове водопостачання. Розрахунок діаметра тимчасового водопроводу

3.3.5 Тимчасове електропостачання. Розрахунок необхідної кількості прожекторів

3.3.6 Пояснення до проектування БГП

3.3.7 Заходи охорони праці та протипожежної пезпеки при проектуванні БГП

3.3.8 Заходи охорони навколишнього середовища

3.3.9 ТЕП будівельного плану

4 Економічний розділ

Загальні положення

4.1 Вихідні данні

4.2 Визначення кошторисної вартості будівництва обєкту

4.2.1 Локальний кошторис № 02-0101 на загально будівельні роботи

4.2.2 Локальний кошторис № 02-0102 на внутрішні сантехнічні роботи

4.2.3 Локальний кошторис № 02-0103 на внутрішні електромонтажні роботи і слабострумні устрої

4.2.4 Локальний кошторис № 02-0104 на монтаж технологічного обладнення

4.2.5 Локальний кошторис № 02-0105 на придбання технологічного обладнення

4.2.6 Обєктний кошторис № 02-0106

4.2.7 Договірна ціна обєкта

4.2.8 Розрахунок економічної ефективності будівництва обєкту

4.2.9 Розрахунок одиничної кошторисної вартості окремих видів будівельно-монтажних робіт

4.2.10 Розрахунок техніко-економічних показників проекту

Література

ВВЕДЕННЯ
Сільськогосподарськими називають будівлі призначені для обслуговування різноманітних галузей сільськогосподарського виробництва. За призначенням їх поділяють на тваринницькі, пташині, складські, культиваційні, по ремонту сільськогосподарської техніки і для обробки сільськогосподарської продукції. За довговічністю та ступенем вогнестійкості сільськогосподарські будівлі можуть бути II класу зі строком служби від 50-ти до 100-та років, III класу - від 80-ти до 50-ти років і IV класу - від 50-ти до 20-ти років.
До сільськогосподарськіх будівель предявляють наступні вимоги:
функціональні, тобто будівля повинна бути запроектована так, щоб найбільш повно відповідати організаційно-технологічному процесу, санітарно-гігієнічним, зооветеренарним та іншим умовам експлуатації.
технічні, забезпечуючи захист будівлі від зовнішнього та внутрішнього впливу середовища, передбачаючи достатню міцність, стійкість, довговічність та вогнестійкість конструктивних елементів.
архітектурні, передбачаючи єдність архітектурно-художнього та конструктивного рішення, у відповідності з призначенням будівлі, конструкцій та засобів оздоблення, а також високу якість виробництва робіт.
економічні, передбачаючи найбільш раціональне використання архітектурно-конструктивних рішень, будівельно-монтажних робіт.
1 . АРХІТЕКТУРНО - КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ
1.1 ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЛЯНКИ. ТЕП
Відповідно з укладенням земельного законодавства, вибір ділянки під будівництво відведений на землі, непридатний для сільського господарювання.
Ділянка генплану має прямокутну форму з розмірами 123 x 245 м.
Характер рельєфу площі - спокійний. Уклін площі взятий 0,005 по довжині будинку, та 0,008 - по ширині будинку.
Грунт суглинок. Натиск під підошвою фундаменту - 25 кПа.
Ґрунтові води відсутні. Рівень підлоги першого поверху будинку приймається на 150 мм вище плануючої відмітки, яка примикає до площі.
Глибина промерзання ґрунту - 80см. Кліматичний район будівництва ІІІ Б. Абсолютна мінімальна і максимальна температура повітря: Мінімальна - 28 С, максимальна + 37 С . Температура найбільш холодних пяти діб -18С, найбільш холодних однодобових днів - 21С. В Одеській області передбачаються вітри північного направлення(19%). Вихідні дані
Зимовий період: ПН(19 %); ПНС(15%); ПД(11%); ПДС(5%); С(1%); ПДС(11%); З(14%); ПНЗ(17%);

Літний період: ПН(22%); ПНС(8%); ПД(3%); ПДС(16%); С(15%); ПДЗ(12%); З(12%); ПНЗ(22%).

Район по сніговому навантаженню - 1;500 Н/м. Нормативний швидкий натиск вітру 450 Н/м. Орієнтацією будівлі відносно частин горизонту й вітрів переважаючого напрямку прийнято, беручи до уваги найбільш корисні умови для денного освітлювання і провітрювання приміщень. Так, як в Одеський області переважають зимові вітри північного й північно - західного направлень, то споруда розміщена повздовжньою віссю в мередіальному напрямку.

Крім того на генеральному плані знаходяться:

пункт тех.обслуговування, сілосні траншеї, будинок санітарної обробки скота, вітаптека, службово-битовий будинок, новозохранилище, пожежний резервуар, жижезборник. Автомобільні дороги на генплані запроектовані в залежності з будівельними нормами по проектуванню автомобільних доріг.

Ширина проїзної частини прийнята за умов найбільш компактного розміщення транспортних і пішохідних проходів, інженерних сітей. На ділянці, вільній від будівництва, по периметру площі підприємства передбачається озелення. Відносно протипожежних розташувань посадка хвойних порід не допускається.

Відстань від будинку і споруджень до дерев та кустарників схваленні по нормам. На генеральному плані передбаченні упорядковані площі для спочинку робітників. До будинків і споруджень по всій їх величині забезпечено вільний підїзд пожежних автомобілів. Відстань між будинками і спорудами, передбачено згідно санітарних умов.

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ

1. Площа території ділянки: дорівнює довжині майданчика генплану помноженої на ширину: Sмайд = 30135 м2

2. Площа будівництва: сума всіх площ будівель на генплані: Sзаб =7873,58 м2

3. Щільність будівництва: сзаб=Sзаб/ Sмайд x100= =7873,58/30135х100 = 26 %

4. Площа озеленення: Sозел = Sмайд/100% x 50= 30135/100х50 = = 15067,5 м2

5. Відсоток озеленення дорівнює 50% від загальної площі генплану

6. Площа доріг та майданчиків: Sдоріг = Sмайд - Sзаб - Sозел = 30135- - 7873,58 - 15067,5 = 7193,92 м2

Водяне забезпечення телятника на 500 голов передбачається від зовнішньої водопроводної мережі. Опалювання від місцевої опалювальної системи. Електрозабезпечення телятника перебдачено від місцевої трансформаторної підстанції. Трансформаторна підстанція знаходиться на території комплексу. Горизонтальна привязка проектного будинку збудована відносно будинку. Вертикальна привязка проектного будинку будується згідно заданим горизонталям

1.2 ОБЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ БУДИНКУ. ТЕП

Будівля телятник на 500 голов одноповерхова, прямокутної форми з розмірами в плані 21 х 84 м ( в осях ).

Пологова має каркасну схему - неповний каркас.

Клас будівлі - II

Ступінь довговічності - II

Ступінь вогнестійкості - II

Будівля пологової має такі приміщення:

Стойлові приміщення на 500 голов, (секції для телят віком від 15 дн. до 2-х місяців; секція для телят віком від 2-х до 4-х місяців; секція для телят віком від 4-х до 6-ти місяців), венткамера, кімната персонала, електрощитова, приміщення для приготовлення ЗЦМ, санвузол, тамбури.

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БУДІВЛІ

Будівельний обсяг будівлі визначається шляхом перемноження площі горизонтального перерізу будівлі, взятого по обводу будинку на рівніпершого поверху вище цоколя на повну висоту будинку від рівня чистого полу першого поверху до горищної засипки: V = 1835,67х3,0 = 5507,01 м3

Загальна площа: сума робочої та підсобної площі:

Sзаг = 1818,03 м2

Площа забудови дорівнює довжині будинку по зовнішньому обводу стін помножену на ширину по зовнішньому обводу стін на рівні цоколя:

Sзаб = 21,76*84,36 = 1835,67 м2

Робоча площа: площа всіх виробничих приміщень:

Sраб = 1559,25

Планіровочний коефіцієнт

К1 = Робоча площа/Загальна площа = 1559,25/1818,03 = 0,86

Обємний коефіцієнт

К2 = Будівельний обсяг/Робоча площа = 5507,01/1559,25 = 3,53 м

1.3 КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Будівля предназначена для вирощування молодняка телят віком від 2-х до 6-ти місяців.. В будівлі передбачено 500 місць для вирощування телят.

Телят утримують на привязі в боксах, бокса розміщують в 4 ряди, зі створюванням дох кормових та трьох навозних проходів.

Кормління відбувається з стационарних кормушек в боксах.Роздача грубих, сочних і зелених кормів відбувається мобільним транспортом. Поїння телят відбувається з автопоїлок ПА-1, встановлених по одній на два бокса.

Збирання навозу відбувається скрибковими транспортерами.

1.4 ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ КОНСТРУКТИВНОГО РІШЕННЯ БУДІВЛІ

Конструктивне рішення проектуємої будівлі прийняте, беручи до уваги вимоги єдиної модульної системи в будівництві, уніфікації, як параметрів і габаритних схем будівлі, так і типізація його окремих елементів.

Конструктивна схема будування - будівля з неповним несучим каркасом. Все це забезпечує належний техніко-економічний показник конструктивної оцінки будівлі.

При проектуванні бажано використовувати різноманітні варіанти, що мають в собі ,економічно доцільні індустріальні несучі і загороджуючи конструкції, з широким застосуванням місцевих, підручних будівельних матеріалів та виробів.

Паралельні зовнішні стіни запроектовані з збірних залізобетонних панелей товщиною 380 мм з високою оцінкою заводської готовності з фактурними і зовнішніми обробляючими шарами. Торцеві стіни запроектовані з місцевих матеріалів, використання яких особливо потрібно при тому великому обсягу будівельно-монтажних робіт по підвищенню нових і реконструйованих діючих агропромислових підприємств, які діють в теперішній час на селі. Норма площ і параметрів технологічних елементів, характеристика мікроклімату та інших потреб до подібного роду будівель є наміром забезпечення високих експлуатаційних показників проектуючого будівництва.

1.5 КОНСТРУКТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЛІ

Фундаменти під стіни з цегли - стрічкові, під колони - збірні залізобетонні по серії 1810-1 вип.1.

Стіни з збірних залізобетонних панелей по серії 1832-5..

В тамбурах стіни з цегли глиняної звичайної М-75 під розшивку швів. Основні несучі конструкції - колони, крівля із хвилястих азбестоцементних листів уніфікованого профілю, двускатна УВ-6.5.

Залізобетонні колони - по серії 1.823-1 випуск 1.Горизонтальна гідроізоляція прийнята на відміт-

ці -0,300, з матеріалу - рубероїду.

Вікна деревяні по ГОСТ 16407-80.

Двері деревяні по ГОСТ 18853-83.

Глибина закладання фундаменту прийнята згідно з геологічних, гідрогеологічних умов на площі будівництва обєкту і з розрахунком глибини промерзання грунту будівельного обєкту і навантаженності від будівництва, в телятнику на 500 голов прийнята глибина закладання фундаменту під колони - 2,1 м, а під стіни із стрічкового фундаменту - 1,8 м.

Поли в телятнику чотирьох видів: бетонні, деревяні, дощаті, а також з керамічної плитки.

Відмостка ведеться по всьому периметру будівлі на глубені -0,150м, має довжину 1,0 м.

1.6 ОПОРЯДЖЕННЯ БУДИНКУ

Всі внутрішні поверхні стіни, стель приміщень покриваються за два рази 3-х % водяним розчином літосфобних кремінноорганічних зєднань. Стальні конструкції фарбують гідрофобною фарбою за два рази. Горизонтальна гідроізоляція стін по стрічковим фундаментам виконується з цементного розчину складом 1: 2 цемент М Б-40, товщиною 80 мм.

Навколо будинку виконується асфальтобетонна відмостка шириною 1,0 м. Зовнішнє опорядження - розшивка швів з послідуючою обробкою вапном за два рази.Горизонтальна гідроізоляція стін тамбурів, венткамер із двох слоїв рубероїду на бітумній мастиці. Вертикальна ізоляція окремих частин стін, які примикають до грунту виконується за два рази по грунтовці.

1.7 САНІТАРНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНЕННЯ БУДИНКУ

Водяне забеспечення телятника передбачено від зовнішньої мережі, що забезпечує безперебійну подачу води.

Вентиляція побудована приточно-витяжна з механічним збудженням. Повітряна-віддача поточної системи з механічним збудженням відбувається в верхню зону розсіяно по средствам решіток типу РР.

Забеспечення теплом телятника відбувається від загальнофермерської котельні. Теплоносієм є вода з параметрами 95-97 0С.

Робота всіх вентеляційних систем блокована тепловіддачею калоріферів приточних систем, що підлягають автоматичному регулюванню.

Господарсько-фікальні стоки від санітарних приборів, від технологічного обладнення відводяться в наружну мережу каналізації ферми. Навозна жижа від тварин, стоки від уборки приміщень відводяться в жиже-збірник.

Електрозабезпечення будівлі відбувається з приміщення електрощитової, в якій знаходяться електрощити та пускова електроапаратура.

Передбачена радіорозповідальна мережа і телефонізація будівлі.

1.8 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Охорона зовнішнього середовища - проблема глобальна.

Будівництво починається з проекту, в якім можлива реалізація різних мір, направлених на охорону природи. Так, для оздоровлення повітряного середовища за межи житлових будинків зони виносяться найбільш «забруднені» підприємства. При їх проектуванні в ряді випадків передбачається попереджуюче будівництво споруджень, в звязку з охороною зовнішнього середовища. В проектах нових підприємств передбачаються такі технологічні процеси, при яких відсутні або мінімальні виділення в атмосферу шкідливих або неприємно пахучих речовин.Підприємства, які є джерелом забруднення повітряного середовища, відділяються від житлової будівлі санітарно-захисною зоною. У всіх випадках, ці підприємства не повинні розташовуватися з повітряної сторони для вітрів, передбачаючих направлення по відношенню до житлової будівлі, що і зараховано при проектуванні і виборі майданчика для будівництва телятника з рахунком кліматичної характеристики і рельєфа місцевості, прямого сонячного облучення і звичайного повітря. Санітарно-захисна зона не повинна використовуватись для розширення підприємства, в ній не дозволяється розташування парків, шкіл, спортивних споруд і т.п. Дуже важливо озеленити цю зону між деревами потрібно садити кущі. Резерв земель для потреб сільського господарства нашої планети зовсім не великий, до того ж завжди скорочуються площі земель на душу населення за рахунок відведених земель для потреб будівництва. А тому буівництво телятника на 500 голов передбачено на землях, які не придатні для сільського господарювання. Будівельники повинні не тільки зберегти ті сільськогосподарські землі, але і повертати сільському господарству використані на інші нужди землі шляхом їх культивації. Завжди на початку будівництва необхідно знімати і зберігати врожайний шар почви для послідуючої рекультивації земель або підвищення плодоріддя малопродуктивних угідь. Необхідно передбачити природоохоронні засоби при будівництві споруд, підготовці і початку праці, тобто на підготовчий період. Не вірно організоване будівництво: відсутність підїздних доріг всередині майданчиків, доріг з твердим покриттям, приводять до найскорішої водяної ерозії, підвищують вартість будівництва, а також ведуть до зносу машин та механізмів та до загублення будівельних матеріалів. Щоб цього не трапилось, при проектуванні будгенплану передбачається мережа доріг постійного використання і на період будівництва телятника на 500 голов. Транспортувати і зберігати будівельні матеріали необхідно з використанням діючих умов. Вони дадуть можливість запобігти забрудненю доріг, будівельних майданчиків, послідуючого змиву цих забруднень в водоймища, необхідно слідкувати щоб такі речовини, як різні добавки до бетонів, смоли, розчини не оказали поганий вплив на зовнішнє середовище і в тому числі на верхові та підземні води. При будівництві потрібна значна кількість води для приготування бетону, розчину, фарбування і миття приміщення. До перерозподілу водяних ресурсів ведуть не устаткування, або не гідна арматура, а відсутність контролю. Значні витрати води в будівництві є просто поганим господарюванням. всі ці питання треба вирішувати ще при проектуванні будівельних споруд. Недостатній технічний рівень експлуатацій будівельної техніки, машин, механізмів, відсутність організаційного набору відпрацьованих і поміняних мастил приводять до забруднення матеріалів грунту, снігу, води і вкінці кінців до попадання їх до водяного басейну. Джерелом гаму на будівельному майданчику є транспорт і будівельна техніка. При перевезенні може виникнути шум не тільки від самих машин, але і від недостатнього закріплення вантажу, із-за відсутності прокладок і т.п. Погане утримання підїздних і внутрішніх будівельних доріг сприяє утворенню шуму, приводить до загибелі конструкцій і транспортних коштів. Шум виникає при перевезенні стальних залізобетонних виробів, коли не задовільно підготовлені основи дороги і в поганому стані знаходиться їх покриття. Слід подумати при підготовці до будівництва про засоби зниження шуму, за рахунок впевненого розміщення будівельних машин і механізмів, використовуючи рельєф місцевості і вже побудовані на майданчику будівлі. На генплані також передбачено смуги зелених насаджень, які понижають рівень шуму. Будівельники будують міста та села, виконуючи громадські і сільськогосподарські обєкти вступають у взаємовідносини з природою, а тому на них лежить відповідальність, за те, щоб зберегти природу, за розумне відношення до неї.

2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ
2.1 РОЗРАХУНОК КОЛОНИ СЕРЕДНЬОГО РЯДУ СКТ 3-48-1
2.1.1. ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ
Необхідно розрахувати і законструювати колону середнього ряду одноповерхової сільськогосподарської будівлі, в якої розрахункова стискувальна сила діє з початковим ексцентриситетом, і є не перевишаючим випадкового.
Таблиця 1
Збір навантажень на 1 м2 покриття

п/п

Навантаження

Підрахунок

навантаження

Нормативна

г

Розрахункова

кг/м2

Н/м2

кг/м2

Н/м2

А.Постійна

1

Азбестоцементні хвилясті листи

20

20

200

1,1

22

220

2

Бруски

0,04 · 0,05

1,5 · cos 25

0,7

7

1,1

8

80

3

Обрешітка

0,05 · 0,06 · 2 · ·500 / 3

1

10

1,1

1,1

11

4

Утеплювач
Мінераловатні плити
с = 400 кг/м3

t = 10 см

0,09 · 400

40

400

1,3

52

520

5

Пароізоляція

1 · 3

3

30

1,2

3,6

36

6

Залізобетонна ребриста плита
a x b =1,5 х 6,0

m = 1190 кг

1190

1,5 · 6

132

1320

1,2

145

1450

Разом постійна

gn =

200

2000

g =

230

2300

Б.Тимчасова

Короткочасне від снігу для II району

Sn =

50

500

1,4 S=

70

700

Разом тимчасова А+Б

qn =

250

2500

q =

300

3000

Для колони використовані слідуючі матеріали:
бетон важкий класу В-20 з коефіцієнтом умови роботи
г b2 = 1,0
повздовжня арматура класу А-II
2.1.2. РОЗРАХУНКОВІ ДАННІ ПО МАТЕРІАЛУ:
Для важкого бетону класу В-20 з г b2 = 1,0
розрахунковий опір осьовому стисканню
Rb = 11,5 МПа = 1150 Н/см2
Для повздовжньої арматури класу А-II
розрахунковий опір стисканню
Rsk = 280 МПа = 28000 Н/см2
2.1.3. ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ І ЗУСИЛЬ
Грузовий майданчик для колони
Бкгр = l х l? [ 2.1]
Бкгр = 6 х 6 = 36 м2
Вага балки БС 6-2 складає: Рnф = 8,5 кН
Розрахункова довжина колони прийнята, як висота від рівня чистого полу до низу несучої конструкціїl0 = 3,75 м

Розрахункова повздовжня сила від дії постійного, тимчасово-короткочасового і тимчасово-довгочасного навантаження складає:

N = Бкгр x q + Рnф x гf [ 2.2]

N = 36 x 3 + 8,5 x 1,1 = 117,35 кН

Розрахункова повздовжня сила від дії постійного, тимчасово-довгочасного навантаження складає:

N l = Бкгр x g + Рnф x гf [ 2.3]

N l = 36 x 2,3 +8,5 х 1,1 = 92,2 кН

2.1.4. КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗРАХУНОК КАЛОНИ

Приймають коефіцієнт армування, яким оцінюють насиченість колони повздовжньою арматурою. Оптимальний процент армування з економічних міркувань

1-2 % м = 0,01

l0

Перевіряють умову л = < 20

hk [ 2.4]

Так як, л = 12,5 < 20 умова задовільняється і по гнучкості л = 12,5 та по відношенню

N l 92,2

= = 0,8 ,

N 117,4

З таблиці приймається коефіцієнт цв = 0,847 так як площа протіжніх стержнів меньша ніж повздовжня головна арма-тура, то з таблиці приймають коефіцієнт цr = 0,876

Підраховують коефіцієнт б

Rsc

б = м

Rb [ 2.5]

280

б = 0,01 = 0,24

11,5

Підраховують коефіцієнт повздовжньго вигину ц

ц = цв + 2 (цr - цв ) б < цr [ 2.6]

ц = 0,847 + 2 (0,874 -0,847) 0,24 < 0,874

0,860< 0,874

Так як умова задовільняється, відраховують необхідну площу повздовжньої арматури

N Rb

As + A = - bk hk

з ц Rsc Rsc [ 2.7]

117400 11,5

As + A = - 30 х 30 = -32 < 0

1 х 0,860 х 28000 28000

As min = µ min bk hk [ 2.8]As min = 0,02 · 30 · 30 = 18 см2

Прийнято 4?6 .

В якості поперечної арматури прийнята арматура ?6 А-I. Крок поперечної арматури назначають із умов:

- S < bk S < 300 мм

- S < 20d(для зварних каркасів) S < 20 · 1,2 = 240 мм

- S < 500 ммS < 500 мм

Крок прийнят по найменшому із значень S = 200 мм.

Визначення фактичної несучої здатності колони

Nu = ц /Rb · bk · hk + Rsc (As + A) > N[ 2.9]

Nu = 0,860 · /11,5 · 30 · 30 + 28000 · (5,7+5,7)

Nu = 3166000 = 3166 кН > 117,4Кн

Так як умова задовільняється міцність колони забезпечена.

2.1.5. РОЗРАХУНОК КОЛОНИ НА ТРАНСПОРТНІ НАВАНТАЖЕННЯ

Колона перерізом bk · hk = 30 · 30 см і довжиною

Нk = 4,75м перевозиться автотранспортом плиском, тому висота робочого перерізу hk = 30см

Робоча висота переріза

h0 = h - а [ 2.10]

h0 = 30 - 3 = 27 см

Відносна висота стиснутої зони переріза

Rs · As

ж = [ 2.11]

Rb · b · h0

28000 · 5,7

ж = = 0, 171

1150 · 30 · 27

З таблиці розрахункових коефіцієнтів по значенню

ж = 0,19 визначають коефіцієнт х = 0,905

Визначають момент, який може сприяти переріз

Мар = Rs · As · х · h0 [ 2.12]

Мар = 28000 · 5,7 · 0,905 · 27

Мар = 3899000 Н·см = 38,99 кН·м

Визначають навантаження від власної ваги з врахуванням коефіцієнта дінамічності хd = 1,6

qd = bk · hk · с · хd[ 2.13]

qd = 0,3 · 0,3 · 25 · 1,6 = 3,6 кН·м

Підйомні петлі розміщені на відстані 1,4…1,6 прольоту.

Підкладки при транспортуванні колон розміщують під петлі

l1 = 1,0 м ;

l2 = Нk = 4,75м ;

l2 = 4,75 - 2 · 1,4 = 2,75м

Моменти які виникають при транспортуванні на опорі

qd · l12

Моп =

2 [ 2.14]

3,6 · 1,02

Моп = = 1,8 кН м

2

в прольоті

qd · l22

Мп =

8 [ 2.15]

3,6 · 2,752

Мп = =3,4 кНм

8

Підраховуєм результіруючий момент

Мр = Мп - Моп [ 2.16]

Мр = 3,4 - 1,8= 1,6 кНм

Порівнюємо Мр з несучою спроможністю колони - Мар

Мр = 1,6 кНм < Мар = 1,8 кНм

Так як умова задовільняється міцність колони при транспортуванні забезпечена.

2.1.6. КОНСТРУЮВАННЯ КОЛОНИ

Колона має слідуючі розміри:

переріз 30 х 30 мм

довжина 4,75 м

Повздовжнє армування колони 4 ?12 А-II

Поперечна арматура ?6 А-I з кроком 200мм.

Для зміцнення верхнього та нижнього торцевих участків колони, передбачене встановлення арматури у вигляді сіток С2 і С3, які розташовують через кожні 10 мм.

Для приварювання балки до оголовка колони передбачено монтажний стіл МН 2 маючий розміри 400 х 400 мм.

2.2 РОЗРАХУНОК ФУНДАМЕНТУ ПІД КОЛОНУ СЕРЕДНЬОГО РЯДУ СФК-10

Необхідно розрахувати і законструювати монолітний фундамент під колону середнього ряду.

Глибина закладання фундаменту df = 1,15 м

Розрахунковий опір грунту R0 = 0,24 мПа = 240 кН/м2

Середня густина матеріалу фундамента та грунту, на його уступах гср = 20 кН/м3

Бетон класу В-15 з коефіцієнтом гв2 = 1,1.

Арматура класу А-II

2.2.2. РОЗРАХУНКОВІ ДАННІ ПО МАТЕРІАЛУ

Для важкого бетона класу В-15 з гв2 = 1,1.

- розрахунковий опір стискання Rbt = 0,841 мПа =84,1 Н/см2

Для арматури класу А-II

- розрахунковий опір стикання Rs = 280 мПа =28000 Н/см2

2.2.3. ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ І ЗУСИЛЬ

На рівні відмітки чистого полу навантаження на фундамент складе:

розрахункове:

Nf = Бкгр · qd + Pф · гf + bk · hk · Нэ ·с · гf [ 2.17]

Nf = 36 · 3 + 8,5 · 1,1 + 0,3 · 0,3 · 3,85 · 25 · 1,1

Nf = 126,9кН

- нормативне

Nfn = Бкгр · qn + Pф + bk · hk · Нэ ·с [ 2.18]

Nfn =36 · 2,3 + 8,5 + 0,3 · 0,3 · 3,85 · 25

Nfn = 99,4 Кн

2.2.4 РОЗРАХУНКОВІ СХЕМИ

Необхідну площу подошви фундаменту визначають за формулою:

Nfn

Бfнеобх = [ 2.19]

R0 - гср · df

99,4

Бfнеобх = = 0,93 м2

130 - 20 · 1,15

Визначаємо розміри квадратної подошви:

af = bf = Бfнеобх 0,93 = 0,96 м

Розміри округляємо в більший бік до значень кратних 30 см, якщо для бетонування застосовують інвентарно -металеву опалубку, або кратних 10 см - для інвентарної опалубки.

af = bf = 1,3 м , так як прийнята металево- інвентарна опалубка.

Середній тиск на грунт основи від розрахункового навантаження:

Nf

Psf = < R0 [ 2.20]

af · bf

126900

Psf = = 7,5 Н/см2 < 13 Н/см2

130 · 130

Так як умова виконується, то робоча висота центрально навантаженного фундаменту визначається за формулою:

bk + hk 1 Nf

h0 = + · [ 2.21]

4 2 Rbf Psf

30 + 30 1 126900

h0 = + · = 33,5 см

4 2 84,1 + 7,5

Тоді повна висота фундаменту h = h0 + С, де

С - мінімальна товщина шару бетону для сітки.

Так як фундамент монолітний з бетонною підготовкою

h = h0 + С = 33,5 + 4 =37,5 см, але висота фундаменту не повинна бути меньшою ніж:

h > (1…1,5) hc · 0,05

Із умови h > 1,5 · 0,5 + 0,05 = 0,8 м

h > hс + 0,25 h > 0,5+ 0,25 = 0,75 м

Приймаємо висоту фундаменту з проекту 70 см.

Тоді робоча висота складе
h0 = 70 - 4 = 66 см
2.2.5. СТАТИСТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК
Згинальний момент в перерізах визначаємо як для консольних балок.
M1-1 = 0,125 Psf (af - hк )2 · bf [ 2.22]
M1-1 = 0,125 · 7,5 ( 130 - 30 )2 · 130
M1-1 =1220000 Нсм= 12,2 кНм
2.2.6. КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗРАХУНОК
M1-1
Бsнеобх = [ 2.23]
0,9 · Rs · h0
1220000
Бsнеобх = = 0,73 см2
0,9 · 28000 · 66
Крок арматури Smax = 200мм, при умові, що dmin = 12 мм.
Приймаємо 13 Ш12АIII з загальною площею в одному напрямі.
3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ
3.1 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ЗАДАНОГО ПРОЦЕСУ
3.1.1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Технологічна карта розроблена на встановлення балок та плит покриття, сільськогосподарського обєкту - “Телятник на 500 голов”.
Розміри будівлі в плані 21 х 84 м (в осях Роботи по встановленню балок та плит покриття проводяться на висоті 4,23 м. Подачу матеріала здійснюють краном КС-4361А.
Роботи виконують в літній час в дві зміни.

3.1.2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ ЗАДАННОГО ПРОЦЕСУ

3.1.2.1Готовність попередніх робіт

До початку монтажу балок та плит покриття треба виконати слідуючі роботи:

а) Розкладка конструкцій в місцях монтажу.

б) Підготовка основи під монтуємі елементи.

в) Підготовка конструкцій для їх підйома.

г) Растроповка після установки та закріплення.

Розкладка елементів в місцях монтажу виконується таким чином, щоб максимально зменшити кількість кранових операцій.

Перед початком монтажу конструкції слід на них нанести розбивочні вісі, а також до підйома конструкцій треба очистити та устранити знайдені дефекти.

3.1.2.4 . Транспортування і створення запасу матеріалів для виконання робіт

МАЗ - 5245, грузопідемністю 13,5 т,

коефіцієнт виконання 0,9

Змінне виробництво транспортних одиниць

g = [3.1]

P - вантажопідємність транспортної одиниці

T1 - тривалість корисної роботи в зміну

t1 , t2 - час стоянки під погрузкою та розгрузкою при одній ходці.

l - відстань перевозки в один кінець

V - середня швидкість

g =

Потрібність в транспортній одиниці розраховуємо:

m = [3.2]

Q -кількість, маса усьго монтажу

t- тривалість розрахункового періоду за добу.

m =

3.1.2.5 Методи виконання робіт, розбивка на захватки. Вибір монтажних кранів. Розрахунок траверс

Покрівельні роботи виконують потоковими методами. Покриття розбивають на захватки, однакові за трудомісткістю. Захватка за своїми розмірами повинна бути такою, щоб забезпечити фронт рабіт для бригади протягом зміни. Кількість захваток повинна відповідати кількості простих процесів, які входять до комплексного процессу виконання робіт.

За кожним простим процесом закріплюють одну або кілька ланок робітників, які виконавши роботу на одній захватці, переходять на іншу.

Розбивку на захватки виконують у межах схилу покрівлі. Чисельний і кваліфікаційний склад ланок приймають відповідно до ЄНіРу, залежно від складності роботи. Так, очищення основи від сміття, грунтування поверхні мастикою виконує один робітник 2-го розряду, при перекритті балок та плит приймають участь у роботі: монтажники 4-го розряду-1 людина, 3-го розряду - 1 людина, 2-го розряду - 2 людини. При заливці швів: монтажники 4-го розряду - 1 людина, 3-го розряду - 1 людина. При електрозварюванні електрозварник 3-го розряду - 1 людина. При розкладці матеріалу в зоні монтуємого крану: такелажники 2-го розряду - 2 людини.

До початку робіт готують фронт робіт, необхідну кількість матеріалу, нормокомплекти, до складу яких входять необхідні для роботи машини, механізми, інструменти, пристрої.

H= hо + hз + hе + hс + hп [3.3]

hо - Перевищення опору монтуємого елемента над рівнем стоянки крана.

hз - Висота елементу в монтуємому положенні

hс - Висота строповки

hп - Висота поліспаста в стягнутому положенні

H = = м,

Визначаємо виліт стріли

B = [3.4]

В =

c - мінімальний зазор між стрілою та монтуємим елементом, чи між стрілою та раніш монтованою конструкцією, в залежності від довжини стріли

d - відстань від центра тяжіння монтуємого елемента до найбільш виступаючої частини будівлі.

hм - відстань від рівня стоянки крана до осі повороту стріли

Визначаємо найменш необхідну довжину стріли.

Lстр = v (Bстр - 1,5)2 + (Hстр - hм )2[3.5]

Lстр = v м

Підбираємо більш економічно-вигідний кран.

МКА - 16

Lстр = 15 м

Сед. з. = 4,96

Смаш. см.= 21,35

КС-4361А

Lстр = 15м + гусьок 10 м

Сед. з. = 37

Смаш. см.= 4,23

1,08 (Cмаш см · Tмаш см + Cед. з.) + 1,5 ЗП

Cед =

V [3.6]

Для крану МКА - 16

1,08 (4,23 х 9,5 +4,96 ) + 1,5 х 466,9

C = = 3,67 грн

251,67

Для крану КС - 4361А

1,08 (21,35 х 9,5 + 37) + 1,5 х 466,9

C = = 3,11 грн

251 67

Остаточно прийняте рішення по вибору крана КС-4361А на обгрунтуванні техніко-економічного порівняння.

Будуємо графік по значенням обраного крана КС-4361А

Розрахунок траверсів

1. Підрахунок усієї нагрузки що діє на траверс

Р = 10 Gо Kn Kg , де [3.7]

Gо = вага піднімаємого вантажу

2. Підраховуємо згинаючий момент у траверсі

М = Ра / 2 [3.8]

М = = кНсм, де

а - довжина плеча траверси, см

3. Знаходимо момент опору поперечного перерізу траверси

Wtp = M / ( m x 0,1 x R) [3.9]

Wtp = = см3

З сортаменту підбераємо траверсу під номером 10 .

3.1.2.6 Вказівки про виконання робіт в зимових умовах

Проект споруди, монтуємої в зимових умовах повинен мати допуск на будівництво в зимку. При виконанні робіт в зимових умовах керуються слідуючими нормативними документами:

- При виконанні фундаментів - СНіП III - 9 - 84

- При виконанні монтажу збірних залізобетонних конструкцій - СНіП IV - 16 - 80

Монтаж залізобетонних конструкцій в зимових умовах виконується також, як і в літку. Мінусова температура впливає лише на заробку стиків.

Перед заробкою, стики повинні бути очищені від снігу та зачищені металевою щіткою. Ефективну та якісну очистку стиків можно проводити за допомогою трубчатих електрозварювачів. Ці прибори не тільки видаляють сніг і наліт зі стика, а й підсушують поверхню.

Бетонна суміш для заробки стиків в зимку повинна доставлятись в автосамосвалах з утепленим кузовом. Бетон та розчин для заробки стиків готують на швидкотвердіючих цементах.

Стики які не сприймають зусилля можуть зароблятися бетоном з протилежними добавками, що дозволяє проводити заробку без допоміжного прогріву. Склад та кількість противоморозних добавок залежать від темперетури повітря.

3.1.2.7 Підрахунок обсягів робіт

Обєм робіт підраховується по РИ проекта в одиниці прийнятої з ЄНіРу. При підрахунку обємів робіт треба враховувати не тільки основні процеси, а й роботи, супроводжені їм.

Обєм зварювальних робіт плит покриття (в трьох місцях шви = 5 см).

158 х 3 х 5 = 2580 см = 25,8м

При зварки балок з двох сторін з довжиною шва = 15 см.

32 х 4 х5 =2280 см = 22,8м

Всього обєм зварювальних робіт = 48,6 м

Таблиця 3.1

Підрахунок обсягів робіт.

Збірніконструкції та деталі

Марка елементу

Кіль

кість

Обєм , м3

Вага , т

На од

всього

На од

всього

Залізобетонні безкаркасні балки

Зборні залізобетонні балки для сільськогосподарськіх будівель

Збірні залізобетонні балки

Залізобетонні плити покриття

ФБТ6-3

БС7,5-2

БС6-2

СПР60-200

10

16

6

145

0,4

0,58

0,34

0,477

4

9,28

2,04

69,2

1

1,45

0,85

1,19

10

23,2

5,1

172,55

Всього

84,52

210,85

3.1.2.8 Виконання калькуляції трудовитрат і заробітної плати

Трудоємкість виконання будівельних процесів в технологічній карті вираховується по ЄНіРу на будівельно монтажні роботи.

Нвр V

Трудоємкість вираховується Т =

T [3.10]

Заробітна плата З =Росі · V [3.11]

а) для розкладки монтуємих елементів:

T= 2,21 люд/час; З = 11,6 грн

б) для монтажу плит

T= 17,6 люд/час; З = 102,2 грн

в) для монтажу балок

T= 17,1 люд/час; З = 115 грн

г) для електрозварювання стиків

T= 2,9 люд/час; З = 16,7 грн

д) для заливки швів

T= 10,02 люд/час; З = 61,2 грн

3.1.2.9 Виконання трудового процесу та розрахунок комплексної бригади

Графік робіт - це основний документ для визначення часу тривалості робіт та кількості робочих. Він виходить з виробничої калькуляціїї і будується лінійно з врахуванням поточних методів. Це забезпечує їх безперервність. Рівномірне використання трудових матеріально-технічних ресурсів та будівельних машин.

Перед складанням графіка треба продумати порядок і методи роботи, їх ведення.

Визначаємо тривалість виробництва робіт:

Нвм ·100

Тдн =

Мв · Тсм м · Нвир вм [3.12]

49,83 ·100

Тдн = = 6 дн

1 · 8,2 · 1 · 102,7

Розраховуємо комплексну бригаду, яка могла б воконувати всі роботи, передбачені завданням.

Визначаємо кількість робітників:

Н 100

Чроб =

Тдн Впл [3.13]

49,83 100

Чроб = =8,08 8 робітників

6 102,7

Розрахунок ведеться в таблиці на листі.

3.1.2.10 3.1.2.8 Організація і методи праці робітників

Балки покриття встановлюються для підйома біля місць монтажа в касетах в продовж рядів колон, що забеспечує вільний прохід монтажного крану та транспортних засобів по прольоту. При строповці балок слід враховувати умови роботи конструкції під час підйома.

Вузли строповки назначають в відповідності з довжиною траверси, приймаємої для підйома балки, і по прийнятої схемі строповки відмічають зусилля, в елементах нижчого поясу від створенної ваги балки з коефіциєнтом перегрузки 1,1 . Установлену балку закріплюють на опорах проектними кріпленнями.

Монтаж плит покриття виконується після установки балок та ферм. Строповка плит виконується за монтажні засморки з використанням траверс, забезпечуючих рівномірний розподіл навантаження між засморками.

Укладені плити покриття приварюються в кутах до металевих деталей. Перша плита приварюється в чотирьох кутах, інші - тільки в трьох кутах, так як один з кутів кожної плити недосяжний для зварки.

Установка першої плити біля краю, виробляється з підвісних подмостей, закріплених на колонах, а інших плит - з раніш встановленних.

3.1.2.11 Вимоги по якості робіт і їх прийома

Будівельні конструкції треба монтувати з дотриманням вимог діючих СНіПів. Контроль якості монтажа ведуть з момента поступлення конструкцій на будівельний майданчик і закінчують при здачі обєкта в експлуатацію.

При поступленні готових виробів перевіряють їх основні розміри, маркировку. Якщо відхилення перевищують допуски заводом-виготовлювачем, то направляють рекламації, а конструкції бракують. В процесі монтажа необхідно проводити операційний контроль якості робіт.

Перед встановленням каркаса щільно перевіряють якість фундамента. Геодезичними приладами перевіряють правильність наводки конструкцій на опори в процесі тимчасового йх закріплення. Точність установки елементів та якісне кріплення стиків - основні критерії якості монтажних робіт.

3.1.2.12 Перелік актів на приховані роботи

Промежні здачі та прийом скритих робіт підвергаються такі конструкції та роботи:

- Опори та місця опирання конструкцій.

- Основи під фундамент.

- Фундаменти до їх засипки.

- Зварювання і захист елементів стиків від корозії

Перечень актів:

- Акт про монтаж фундаментних стаканів під колони

- Поставити паспорта колон

- Зєднання стиків колон з фундаментами та балками

- Предявити акти на плити покриття та акт по заробці стиків плит покриття

3.1.2.13 Техніка безпеки при виконанні монтажу плит покриття та балок

Монтаж будівельних конструкцій звязаний з виконанням різних праць на висоті (укладання елементів, закріплення монтажних вузлів, заливка швів та ін.). щоб забезпечити монтажникам вигідні та безпечні умови для праці на висоті використовують монтажні підмості та драбини. У деяких випадках для забеспечення вигідних умов робіт драбини обєднують з монтажними майданчиками та люльками в один блок. Це спрощує конструкцію подвіса та зменшує роботу по установці такого блоку. В відповідністю зі значенням

та потребами економічності монтажні підмості повинні бути:

а) розраховані на богаторазове використання.

б) легкими, щоб не визивати ускладнень при установці.

в) міцними, забезпечуючими безпеку робітників.

Підмості повинні мати перила висотою не менш 1м, а підьомні люльки - не менш 1,2м.

3.1.3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ

Матеріально-технічні ресурси включають:

матеріальні ресурси, конструкції та вироби, будівельні машини та їх характеристики, пристосування, інвентар, інструменти, експлуатаційні матеріали.

Кількість конструкцій, виробів та матеріалів визначаються зі СНіПу v-01.22 “Норми затрат матеріалів та потреби в будівельному інвентарі, інструментів і механізмів”, на основі обємів робіт включених в технологічну

карту:

Таблиця 3.2

Назва

Одиниця виміру

Кіль

кість

Марка

Балки

Плити покриття

Монтажний кран КС4361А

Нівелір НВ-1

Рівень будівельний

Траверса грузопідємністю 9 т

Електрозварювальний аппарат

Захисний щит

Захисна каска

Зостережний пояс

Канат Ш 19 мм , l = 20 м

Контейнер для інструментів

Бункер для розчину V = 0,75 м3

Металеві відра

Кельма КБ

Металевий метр

Металева рулетка

Металева щітка

Слюсарне зубило

Металевий молоток

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

32

158

1

1

1

1

1

2

6

5

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

ГОСТ340441-82

ГОСТ1381-82

ГОСТ14651-87

ГОСТ10528-76

ГОСТ9416-83

ГОСТ25573-83

ГОСТ14651-88

ГОСТ124035-88

ГОСТ124087-88

ТУ34-09-106-84

ГОСТ483-85

ГОСТ 19569-87

ГОСТ19596-87

ГОСТ19596-87

ГОСТ9533-87

ГОСТ427-75

ГОСТ7502-89

ТУ494-01104-76

ГОСТ7211-82

ГОСТ11049-83

3.1.4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

1. Обєм робіт для основного будівельного

процесу - 210, 85 т

2. Трудоємність робіт:

нормативна - 38,61 люд.дн

прийнята - 38 люд.дн

3. Вироблення в зміну:

по нормі - 5,461 т/ люд.дн

прийнята - 5,549 т/ люд.дн

4. Трудоємкість робіт на од.

Ч нор = 0,183 люд.дн/т

Ч пр= 0,180 люд.дн/т

5. Загальна заробітня плата - 280,3 грн

6. Заробітня плата на одного робочого -

по нормі - 7,26 грн

прийнята - 7,38 грн

7. Продуктивність праці:

нормативна - 100%

прийнята - 101%

8. Тривалість - 2 зміна

3.2. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

3.2.1. Умови виконання робіт по обєму

Ділянка під будівництво приміщення Пологової на 124 корови вибрано в сухому місці з низьким рівнем стояння грунтових вод, зі спокійним рельєфом і невеликим ухилом для стоку поверхніх вод, зі сходу на захід в межах відводу майданчика.

По рельєфу місцевості ділянка під будівництво розташована вище сільськогосподарської зони, на рівні жилої зони.

Будівля центру відпочинку розташована у несейсмічному районі.

Забезпечення водою і електроенергією будівельного майданчика виконується від існуючих мереж. Поряд з майданчиком проходе постійна дорога по який на майдан

чик доставляють будівельні матеріали і конструкції на відстані 40 км з заводу ЗБВ міста Арциз.

Привозні матеріали доставляють на будівельний майданчик з залізодорожної станції.

Робітники на обєкт доставляються автотранспортом підприємства, що веде будівництво обєкту. Будівництво виконується підрядним засобом. Характер будівництва незалежний. Будівля запроектована з дотриманням протипожежних норм і правил.

3.2.2. Призначення календарного плану

Календарний план є документом проекту провадження робіт, який визначає термін будівництва і взаємоповязує окремі роботи, а також виявляє загальний строк будівництва.

Згідно БНіП 1.04.09-85 “Норми тривалості будівництва”.

Нормативний строк будівництва 66 днів, а проектуємий 60 днів. При розробці календарного плана необхідно врахувати щоб роботи виконувалися без порушень, з дотриманням правил з техніки безпеки.

Передбачається рівномірне завантаження робочих бригад і виконання робіт найбільш прогресивними методами праці.

Для виконання будівельно-монтажних робіт обєкт забезпечується машинами та механізмами: бульдозер, ексковатор, автомобільний кран, зварювальний апарат, електрокраскопульт та інші.

Усклад побудови календарного плана входить: лінійний графік згідно СНіП 47-74, графік пересування робочих, графік роботи машин і механізмів, та графік витрат та поставки будівельних матеріалів, виробів конструкцій.

Проектуючи календарний план необхідно виходити із слідуючих основних положень:

- враховується запровадження найбільш прогресивних методів робіт з максимальною їх механізацією.

- роботи повинні бути максимально зуміщенні в часі без порушення технології будівництва і дотримання техніки безпеки

- передбачити рівномірне завантаження робочіх та механізмів.

- збільшити збірність виконання тих робіт, від яких залежить тривалість будівництва.

- передбачити будівництво в дві зміни.

3.2.3. Підрахунки обсягу робіт по обєкту

Номенклатура будівельномонтажних робіт включає в себе роботи від зрізки рослинного шару грунту до опоряджу вальних робіт.

Підрахунок обсягів робіт є важливим розділом проекту, а також є важливим показником при розробці календарного плана, тому що від якості підрахунку обсягів робіт залежить визначення трудовитрат, потрібності в машинах, будівельних конструкціях, виробів і матеріалів. По них складають технологічні карти, визначають кошториси БМР, техніко-економічні показники, приймають рішення про методи виконання робіт.

Послідовність підрахунку обсягів робіт:

- визначення вихідних данних умов будівництва;

- визначення переліку робіт і їх номенклатуру;

- складання таблиці по видам робіт;

-

- Таблиця 3.3

Звідна відомість підрахунку обсягів робіт

п/п

Найменування робіт

Формула

підрахунку

Один.

вим.

Кількість

1

2

3

4

5

1

Планування грунту

Див. т 3.4

м2

3800

2

Зрізка рослинного шару

Див. т 3.4

м2

3800

3

Розробка траншеі ексковатором

Див. т 3.4

м3

417

4

Доробка грунту вручну

Див. т 3.4

м3

29

5

Зворотня засипка

Див. т 3.4

м3

360

6

Ущилення грунту

Див. т 3.4

м2

240

7

Влаштування бетонної підготовки під фундаменти

Див. т 3.4

м2

5,3

8

Влаштування збірних фундаментів під колони

Див. т 3.5

шт

44

9

Монтаж фундаментних балок

Див. т 3.5

шт

23

10

Монтаж колон

Див. т 3.5

шт

44

11

Монтаж стінових панелей

Див. т 3.5

шт

87

12

Монтаж балок

Див. т 3.5

шт

32

13

Монтаж плит покриття

Див. т 3.5

шт

158

14

Кладка стін з цегли

Див. т 3.7

м2

113,5

15

Кладка перегородок з цегли

Див. т 3.7

м2

4,88

16

Герметизация стиків

Див. т 3.5

м2

65,5

17

Улаштування пароізоляції

S=a x b

м2

820

18

Улаштування утеплювача

S=a x b

м2

820

19

Улаштквання азбесто-цементних листів

S=a x b

м2

1894

20

Влаштування бетонної підготовки під підлоги

Див. т 3.9

м2

1370

21

Улаштува ння бетонних підлог

Див. т 3.9

м2

114,6

22

Улаштування керамічних підлог

Див. т 3.9

м2

56,7

23

Улаштування деревяних підлог

Див. т 3.9

м2

165

24

Улаштування воріт

Див. т 3.6

м2

64,8

25

Улаштування віконних блоків

Див. т 3.6

м2

116,1

26

Влаштування дверних блоків

Див. т 3.6

м2

54

27

Ізвесткове фарбування стін та стель

Див. т 3.8

м2

1626

28

Штукатурка стін

Див. т 3.8

м2

719

29

Сілікатне фарбування стін та стель

Див. т 3.8

м2

218

30

Облицювання стін керамічною плиткою

Див. т 3.8

м2

36

31

Масляне фарбування вікон

S · 2,5

м2

197

32

Масляне фарбування дверей

S · 2,4

м2

238

33

Остіклювання віконних пройомів

S · 1,5

м2

279

34

Улаштування бетонної підготовки під відмостку

l · 0,7

м3


3,7

35

Улаштування асфальтної відмостки

l · 0,7 · 0,2

м2

37

Таблиця 3.4

Підрахунок обсягів земельних робіт

п/п

Найменування робіт

Ескізи,

формули підрахунку

Одиниця виміру

Кількість

1

Планування грунту бульдозером

м

3818

2

Зрізка рослинного шару грунта

Згідно БНіП родючий шар грунту є товщиною 200 мм

Його зрізають і складають у відвал.

м

763,6

3

Розробка траншеі ексковатором

Грунт 2 групи

м

417,9

4

Ручна доробка грунту

Ручна доробка грунту згідно БНіП приймається 7% від розробки механізованим засобом

м

29

5

Влаштування бетонної основи

м

53

6

Зворотня засипка пазур

м

358,5

7

Уплотнение грунта

м

239

Таблиця 3.5

Відомість підрахунку монтажних робіт

п/п

Найменування

робіт

Кіль-кість

Марка елементу

Вага елементу

Обсяг елементу

Загальна вага

Загальний обсяг

1

2

4

5

6

7

8

9

1

Фундаменти

Всього

12

32

44

СФК-10

СФК-13

1,02

1,455

0,408

0,582

12,24

46,56

58,8

4,896

18,624

23,52

2

Фундаментні балки

Всього

23

23

СБФ60-1

0,978

0,39

22,449

22,449

8,97

8,97

3

Балки

Всього

16

6

8

32

БС 7,5-2

БС 6-2

ФБТ 6-3

1,45

0,85

1

0,58

0,34

0,40

23,2

5,1

8

36,3

9,28

2,04

3,2

14,52

4

Плити покриття

Всього

7

6

145

158

СПР 60-300

СПР 60-300

СПР 60-200

1,19

1,1

1,19

0,477

0,441

0,477

8,33

6,6

172,55

187,48

3,339

2,646

69,645

75,15

5

Стінові панелі

Всього

23

29

27

8

87

ПСЛ 30-2В

ПСЛ 30-2В

ПСЛ 30-2

ПСЛ 30-2В

1,6

3,1

0,7

0,4

0,64

0,24

0,28

0,16

36,8

89,9

18,9

3,2

148,8

14,72

35,96

7,56

1,28

59,52

6

Колони

Всього

20

24

44

СК 2 -33-2

СКТ 3-48-1

0,330

1,175

0,132

0,470

6,6

28,2

34,8

2,64

11,28

13,92

Таблиця 3.6

Відомість підрахунку столяних виробів

п/п

Наймену вання

Кількість

Марка елемента

Розміри

Площа одиниці, м

Загальна площа, м

b, м

h, м

1

Вікна

16

1

7

10

ОС 12-5

ОС 12-5

ОС 12-5

ОВ 09-15

4,5

3

1,5

1,5

1,2

1,2

1,2

0,9

5,4

3,6

1,8

1,35

86,4

3,6

12,6

13,5

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

Ітого

116,1

2

Двері

4

5

2

10

2

8

Д-74

Д-68

Д-68

Д-69

Д-70

В 27/30

1,26

1,22

1,22

1,02

0,82

3

2,1

2,08

2,65

2,08

2,08

2,7

2,7

2,5

3,2

2,12

1,7

8,1

10,58

12,69

6,5

21,2

3,4

54,37

32,4

Д-1

Д-2

Д-3

Д-4

Д-5

Ітого

Ворота

В1

Ітого

32,4

Таблиця 3.7

Відомость підрахунку обсягів

цегляної кладки

Вісь

До-вжина

L, м

Висо-та

h, м

Пло-ща

S, м

Отвіри

Площа отв. , S, м

Площа кладки S, м

Товщи-на стін

м

Обсяг кладки V, м

h,

м

b,

м

n,

шт

1 (а-г)

10 (а-г)

а (9-10)

г (8-10)

к(8-10)

Всього

21

21

6

12

12

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

50,4

50,4

14,4

28,8

28,8

2,7

2,1

1,2

2,7

1,5

2,08

2,1

3

1.26

1.5

3

1,2

1,22

1,26

2

1

1

2

4

1

1

16,2

2,65

1,8

16,2

7,2

2,54

2,65

29,75

27

14,4

26,26

26,15

0,51

0,51

0,51

0,31

0,51

15,17

13,77

7,34

8,14

13,3

Перегородки

Всьоьго

21

45,5

24,5

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

4,23

4,23

4,23

4,23

4,23

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

50,4

109,2

58,8

9,12

9,12

9,12

9,12

9,12

9,12

9,12

9,12

10,15

10,15

10,15

10,15

10,15

2,7

2,08

2,08

2,7

1,22

1,02

1,02

2,65

3

1,02

1,22

3

2,08

2,08

2,08

1,22

2

2

1

2

2

8

1

2

16,2

4,24

2,54

16,2

5,08

16,97

2,12

6,47

31,62

70,95

50,21

9,12

9,12

9,12

9,12

9,12

9,12

9,12

9,12

10,15

10,15

10,15

10,15

10,15

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,12

0,12

0,12

0,12

4,7

17,74

12,55

2,28

2,28

2,28

2,28

2,28

2,28

2,28

2,28

2,54

1,22

1,22

1,22

1,22

3,2

3,9

5,9

5,82

2,53

2,53

2,53

2,53

8,09

9,87

14,93

14,7

---

1,9

---

---

---

0,9

---

---

---

1

---

---

---

1,71

---

---

8,09

8,16

14,93

14,7

0,12

0,12

0,12

0,12

0,97

0,98

1,79

1,77

64,47

Таблиця 3.8

2

42,52

42,52

20,9

3

30,37

12,4

4

30,37

30,37

12,4

5

42,52

20,9

6

30,37

30,37

12,4

7

27,52

27,52

10,2

8

39,38

39,38

20,6

9

43,14

29,01

14,13

25,2

10

25,8

6,96

18,87

6,3

Відомість підрахунку обємів опоряджувальних робіт

11

27,58

27,58

8,3

12

31,3

31,3

13,2

13

81,16

81,16

123,9

14

29,64

29,64

15

15

30,78

30,78

12,7

16

30,37

30,37

84

17

102,47

102,47

32,8

Всього

719,19

35,97

354,86

153,03

1270,8

64,9

Таблиця 3.9

Відомість підрахунку обсягів робіт по улаштуванню підлоги

приміщення

Тип підлоги

Ескіз підлоги

Бетон М- 200

Бетон М- 100

Доски

Кероміч

на плтка

Бітумна мастіка

Площа пола

1,2,3, 4,5,6

12,16,

17

1

1146,3

1146,3

1146,3

8, 11, 15, 13

2

165,5

165,5

165,5

7,9,10,

14

3

56,7

56,7

56,7

56,7

Усього

1368,5

3.2.4. Підрахунок трудомісткості, машиномісткості та витрат матеріалів при будівництві

Трудові витрати і кількість машинозмін на виконання будівельних процесів при розробці календарного плану рекомендується розраховувати згідно БНіП IV-2-82 і по ЄНіР.

Нормування трудових витрат по ЄНіР не враховує витрати на транспортування будівельних конструкцій,виробів, деталей, матеріалів на обєкт і подачу їх краном до місця виконання робіт, тоді як в СНіП вони враховані комплексно.

Кількість будівельних машин і механізмів розраховується в залежності від машино-змін, потока будівельних робіт по календарному плану і терміном будівництва.

Кількість будівельних машин і механізмів на підготовці обємів робіт, БНіП IV-2-82 і інших довідникових данних розраховують потрібність в будівельних конструкціях, виробах, машин і механізмів, пристроях, приладах, інвентарі та інструменті - по відомості.

Таблиця 3.10

Відомість підрахунку трудомісткості і машинного часу

п/п

Найменування робіт

Обгрунтування по БНіП, ЄНіР

Один

вим.

Кіль-кість

Трудо-місткість

Машино місткість

на од

ч/год

на од

ч/дн

на од

ч/год

на од

ч/дн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Планування майданчику

2-1-35

1000

м2

3,8

0,29

0,13

0,48

0,149

2

Зрізка рослинного шару

2-1-5

1000

м2

3,8

1,1

0,5

1,17

0,8

3

Розробка траншеї

2-1-13

100м3

4,17

3,4

1,6

3,09

1,6

4

Ручна доробка грунту

2-1-47

М3

29

1,3

4,5

--

--

5

Улаштування бетонної підготовки під фундаменти

4-7-1

100м2

0,053

1,4

0,01

0,99

0,05

6

Улаштування збірних фундаментів під колону

4-7-1

100шт

0,44

132

7,1

38,2

2,1

7

Монтаж фундаментних балок

4-7-1

100шт

0,23

580

16,3

56,8

1,6

8

Зворотня засипка

2-1-34

100м2

3,6

0,57

0,25

--

--

9

Ущилення грунту

4-11-1

100м2

2,4

1,9

0,57

0,99

0,2

10

Монтаж колон

4-7-12

100шт

0,44

473

25,4

79,9

4,3

11

Монтаж стінових панелей

4-6-13

100шт

0,87

926

98,25

110

11,7

12

Монтаж балок

4-7-1

100шт

0,32

229

8,9

69,7

2,7

13

Монтаж плит покриття

4-6-16

100шт

1,58

204

39,3

34,5

6,6

14

Кладка стін з цегли

4-8-5

100м2

113,5

1,05

56

0,81

0,92

15

Кладка перегородок з цегли

4-8-5

100м2

0,0488

115

7

7,59

0,37

16

Герметизация стиків

4-8-5

100м2

6,55

3,62

2,89

0,44

1,4

17

Улаштування пароізоляції

4-12-9

100м2

8,2

16

16

0,32

0,3

18

Улаштування утеплювача

12-9-3

100м2

8,2

28,5

28,5

1,73

1,73

19

Улаштквання азбесто-цементних листів

4-12-6

100м2

18,9

22,8

52,7

5,11

11,8

20

Влаштування бетонної підготовки під підлоги

4-11-7

100м2

13,7

40,2

67,2

1,74

2,9

21

Улаштува ння бетонних підлог

4-11-7

100м2

1,15

30,9

4,3

1,33

0,19

22

Улаштування керамічних підлог

4-11-7

100м2

0,567

108

4,5

4,52

0,3

23

Улаштування деревяних підлог

19-3т1

100м2

1,65

40,5

8,1

3,896

5,8

24

Улаштування воріт

4-10-27

100м2

0,648

82

6,5

4,07

0,32

25

Улаштування віконних блоків

4-10-17

100м2

1,161

121

17,1

24,5

3,5

26

Влаштування дверних блоків

4-10-20

100м

0,54

82,7

5,45

2,9

1,9

27

Ізвесткове фарбування стін та стель

15-153

100м2

16,26

4,6

9,1

0,05

0,5

28

Штукатурка стін

15-55

100м2

7,19

56

49

4,1

3,6

29

Сілікатне фарбування стін та стель

15-153

100м2

2,18

13,5

3,6

0,03

0,065

30

Облицювання стін керамічною плиткою

15-14

100м2

0,36

178

7,8

2

0,2

31

Масляне фарбування вікон

15-158

100м2

1,97

42,6

10,2

0,03

0,06

32

Масляне фарбування дверей

15-158

100м2

2,38

34,2

9,9

0,03

0,05

33

Остіклювання віконних пройомів

4-15-202

100м2

2,79

25,3

8,6

0,8

0,5

34

Улаштування бетонної підготовки під відмостку

11-1

М3

3,7

3,52

1,6

1,06

3,92

35

Улаштування асфальтної відмостки

11-13

100м2

0,37

30,9

1,4

1,33

0,5

Разом

605,2

Електромонтажні роботи

3%

18,1

Сантехнічні роботи

5%

60,5

Невраховані роботи

10%

90,8

Всього

774,6

3.2.5. Вибір методів виконання робіт

Вертикальне планування будівельного майданчика і зрізка рослинного шару виконується бульдозеров ДЗ-28.

Розробку грунта котловану виконуємо одноковшовим ексковатором з зворотньою лопатою ЕО-3322 з ємкістю ковша 0,5 м3 .

Проектом виконання робіт передбачено влаштування піщаної подушки під фундаменти.

Перед початком улаштування фундаментів виконують розбивку вісей будівлі та їх привязку до місцевості.

Цегляну кладку виконуємо в дві зміни комплекс

ною бригадою. Одночасно виконуємо влаштування перегородок, монтаж балок, ферм та плит перекриття.

Монтаж збірних залізобетонних конструкцій виконується краном КС-4561А.

Кровляні, штукатурні, малярні роботи, а також влаштування підлог виконуються в порядку передбаченому календарним планом.

Роботи виконуються спеціалізованими або комплексними бригадами.

3.2.6. Побудова календарного плану, графіків руху робітників, машин і механізмів та поставки матеріалів на обєкт

Найбільш відповідальним в календарному плануванні є складання графіка виконання робіт. Тривалість робіт для механізованих процесів визначається кількістю машино-змін, для інших із розрахунку кількості робочих в ланці чи бригаді. Тривалість робіт по графіку позначається лінією вектора, над яким пишеться кількість робітників. Число робітників визначається в залежності від прийнятої трудомісткості.

В прцесі розробки календарного плану необхідно передбачити рівномірне використання працівників. Для цього по мірі складання плану під ним викреслюємо графік змінності чисельного складу робочих.

На основі календарного плану складається графік роботи машин і механізмів що відповідає календарному плану.

Для використання робіт в звя зку з календарним планом необхідно організовувати виконавчо-технологічну комплектацію обєкту матеріально-технічними ресурсами.

З цією метою складають графік доставки на обєкт будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, підготовляють складські приміщення, створюють запаси.

Найменування, одиниця вимірювання і потрібна кількість будівельних конструкцій, виробів і матеріалів приймаються по відомості їх підрахунку згідно норм.

Кількість завозів матеріалів в день визначається шляхом поділу потрібної кількості на число днів завоза цих матеріалів.

3.2.7. Розрахунок необхідної кількості автотранспорту для завозу конструкцій і матеріалів

При виборі транспортних засобів керуються транспортабельністю вантажу, засобами його укладення, часу на навантаження і розвантаження.

При визначенні потрібної кількості транспортних засобів визначаємо продуктивність транспортної одиниці:

P1 * T1 * K2

q = , (м/зм)

2 l

t1 + t2

V [3.14] де:

P1 - вантажепідємність, ( т )

T1 - час роботи автотранспорта в зміну, (год.)

K2 - коефіцієнт використання транспорту

t1 , t2 - час стоянки під навантаженням і розвантаженням, ( год. )

l - відстань перевізки вантажу в один кінець, (км )

V - середня швидкість транспорту, ( км/год )

Визначення кількості транспорту для перевезення визначаємо по формулі

Q

m =

q * T2 * K1 [3.15] де:

Q - вантажний потік, (т)

q - прийнята продуктивність, (м/зм)

T2 - тривалість розрахункового періода

K1 - коефіцієнт змінності

Подальший розрахунок ведеться в табличній формі.

Таблиця 3.11

Відомість потребної кількості автотранспорту

№ п/п

Найменування матеріалу

Од вим

Кіль

кість

Q

Марка автомобі

ля

P1

т

T1

год

K2

t1

год

t2

год

L

км

V

Км/г

q

т/зм

K1

T2

зм

m

шт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

З/б фундаменти

шт

44

58,8

КамАЗ-5321

8

7.2

0.9

0.3

0.3

40

30

16.2

1

3,7

1

2

Бетон

М3

252

478,8

КамАЗ-5320

8

7.2

1

0.3

0.3

40

30

86

1

5,5

1

3

Колони

шт

44

34,8

КамАЗ-5321

10

7.2

1

0.3

0.3

40

30

22.5

1

1,5

1

4

Балки

шт

32

38,3

Маз-5245

7

7.2

1

0.3

0.3

40

30

16

1

2,5

1

5

Плити покриття

шт

158

187,48

УПВ-0906

9

7.2

0.9

0.3

0.3

40

30

18

1

5

1

6

Розчин

М3

300

300,2

КамАЗ-5321

8

7.2

1

0.3

0.3

40

30

75

1

4

1

7

Цегла

1000 шт

45,5

194

КамАЗ-5320

8

7.2

1

0.3

0.3

40

30

18

1

5

1

8

Прйоми

М2

235,2

5,7

ГАЗ-66

3

7.2

0.6

0.3

0.3

40

30

4.1

1

1,5

1

9

Стінові панелі

шт

87

148,8

КамАЗ-5321

10

7.2

1

0.3

0.3

40

30

22.5

1

7

1

3.2.8. Пояснення до календарного плану

Під календарним планом в будівництві треба розуміти як планування виробничого процесу виконання деяких видів робіт, возведення конструктивних елементів або частин будівлі, будівництва обєкта чи комплексу обє ктів.

Календарне планування забезпечує раціональну увязку, термін ввода в експлуатацію виробничих потужностей з потужностями і ресурсами будівельних організацій, послідовність виконання робіт по возведенню обєкта, узгодженню роботи всіх ділянок будівництва, комплексну поставку матеріальних ресурсів в розрахунку на будівлю, споруд, ділянку, в терміни передбачені календарним планом і графіком роботи.

Таким чином календарний план будівництва - документ розроблений в складі проекта. На його основі виявляється потреба будівельної організації в робочих кадрах при дотриманні проектних рішень в нормативні або дерективні строки.

3.2.9. Розрахунок ТЕП

1. Тривалість будівництва

Нормативна - 66 днів

Фактична - 60 днів

2. Трудомісткість

Прийнята - 774,6 чол дн

Нормативна - 770,5 чол дн

3. Процент виконання норм

Прийнята - 100%

Нормативна - 101%

3. Питома трудомісткість

Прийнята - 0,221 чол дн/м3

Нормативна - 0,222 чол дн/м3

5. Коефіцієнт змінності робіт

Кзм = 1,17

6. Коефіцієнт суміщення робіт

Прийнята - 1,5

Нормативна - 1,2

7. Коефіцієнт нерівномірності руху робітників

Кнер == 1,5

3.2 БУДІВЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН ОКРЕМОГО ОБЄКТА

3.3.1 Призначення БГП та принципи його проектування

Будгенплан обєкта є важливим документом проекта виконання робіт. Він представляє план будівельного майдан чика, на якому крім проектуємих і існуючих будівель і споруд показуються комунікації, дороги, механізми, складські приміщення, а також майданчики необхідні для виконання БМР.

В основу проектування будгенплана беруться слідуючі принципи: раціональне використання будівельного майданчика, відповідність рішень будгенплана, технології зведення будівель і споруд, виконання обовязків по ТБ і противопожежних правил, забезпечення культурно-битового обслуговування робочіх, мінімальні витрати на тимчасові споруди, тимчасові споруди і будівлі передбачити інвентарно-пересувними, існуючі на будмайданчику будівлі, які підлягають зносу, використовувати в ролі тимчасових споруд.

Будівельний генплан розробляється на період возведення надземної частини будуємого обєкту.

3.3.2 Розрахунок тимчасових будівель та споруд

Тимчасові будівлі і споруди зводяться на період будівництва, тому їх необхідно передбачити в мінімальному обсязі. Тимчасові будівлі розміщують на ділянках вільних від забудови, доріг, обєктів загального будівництва.

Обсяг тимчасових будівель повинен бути достатнім для забезпечення робочих необхідними санітарно-битовими умовами праці і відпочинку. При терміні будівництва обєкта до одного року, санітарно-битові, виробничі і службові будівлі приймають пересувними, збірно-розбірними та контейнерного типу.

Визначення площі тимчасових будівель визначають по максимальній кількості робочих на будмайданчику і нормативної площі на одного чоловіка:

Nзаг = (N р · N ітр · Nсл · N моп ) · К [3.16] , де

Nзаг - загальна чисельність робочих на будмайданчику

N р - чисельність робочих

N ітр - чисельність інженерно технічних служб

Nсл - чисельність службовців

N моп - молодший обслуговуючий персонал

К - коефіцієнт враховуючий відпустки, хвороби : 1,05 ; 1,06

По календарному плану максимальна чисельність працівників складає: N = 21 чол.

Таким чином:

21 · 100

N р = = 25 чол

83,9

Тоді 1% складає 0,25 чол

N ітр = 11 · 0,25 = 3 чол

Nсл = 3,6 · 0,25 = 1 чол

N моп = 1,5 · 0,25 = 1 чол

Nзаг = ( 25 + 3 + 1+ 1 ) · 1,06 = 31 чол

Отримавши загальну кількість працюючих виконуємо розрахунок в табличній формі.

Таблиця 3.12
Розрахунок тимчасових приміщень

п/п

Тимчасові приміщення

Кількі
сть

чол

Кількі
сть

в %

Площа

м2

Тип тимчасової будівлі

Розмір будівлі , площа, м2

на од.

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5

6

Контора
Гардеробна
Душова з умивальнею
Приміщення для приймання їжі
Туалет

Прохідна

4
31
31
31
31

---

100
70
50
50
100

---

4
0,7
0,74
1,2
0,1

---

16
22
16
37
3

6

Пересувна
Пересувна
Пересувна
Пересувна
Збірно-розб
Збірно-розб
3 · 6 = 18
4 ·5,5 = 22
4· 4 = 16
4 · 9,5=38
1,5 · 2 = 3

2 · 3 = 6

Всього

100

3.3.3 Організація складського господарства, розрахунки відкритих складів
Для правильної організації складування конструкцій, деталей і матеріалів на будмайданчику при проектуванні необхідно передбачити відкриті склади для зберігання матеріалів на які не впливають коливання температури та вологості.
Навіси передбачені для складування столярних виро бів, рулоних матеріалів, скла тощо. Кількість матеріалів підлеглих зберіганню на складі, визначають за формулою
Q б n K2
P = [3.17] , де
T
Q - загальна кількість матеріалу
б - коефіцієнт неравномірності постачання,
n - норма запасуматеріалів в днях
K2 = 1,3 коефіцієнт неравномірності використання

T - розрахунковий перід

Необхідна площа для зберігання визначається за формулою

P

S = · K1 [3.18] , де

V

V - кількість матеріалу складуємого на 1 м2 площі

K1 - коефіцієнт , який враховує проходи для закритих складів 0,6 ~ 0,7 ; для навісів 0,5 ~ 0,4 ; для відкритих складів - 0,4 ~ 0,5

Таблиця 3.13

Відомість підрахунку складських приміщень

п/п

Назва матеріалу

Од.

вим

Кіль

кість

б

n

дн

K2

T

дн

P

K1

V

S

м2

Тип складу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Керамічна цегла

Фундаментні блоки

Балки та ферми

Плити перекриття

Пройоми дверні

Віконні блоки

Азбесто цементні листи

Плитка керамічна

Стінові панелі

1000 шт

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

45,5

23,5

15,32

76,15

119,2

116,1

1890

56,7

21,6

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

6

5

5

4

2

2

3

2

5

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

6

3

3

5

9

9

10

9

2

59,2

56

36,5

87

38

37

811

18,0

77,2

0,5

0,,5

0,50

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,2

2

0,3

0,9

45

45

150

80

0,5

0,5

14

21,9

54

0,4

0,4

2,7

0,1

77,2

Відкр.

Відкр.

Відкр.

Відкр.

Навіс

Навіс

Відкр.

Відкр.

Відкр.

Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данную дипломную работу Вы можете использовать как базу для самостоятельного написания выпускного проекта.

Доработать Узнать цену работы по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем дипломную работу самостоятельно:
! Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы.
! Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов.
! Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания.
! Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться.
! Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы.
! Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей.

Особенности дипломных работ:
по экономике Для студентов экономических специальностей.
по праву Для студентов юридических специальностей.
по педагогике Для студентов педагогических специальностей.
по психологии Для студентов специальностей связанных с психологией.
технических дипломов Для студентов технических специальностей.

Виды дипломных работ:
выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института.
магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения.

Сейчас смотрят :

Дипломная работа Сварка
Дипломная работа План мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Нижнекамский муниципальный район"
Дипломная работа Управление оборотными средствами предприятия
Дипломная работа Анализ финансово-хозяйственной деятельности металлургических предприятий
Дипломная работа Учет и анализ движения денежных средств
Дипломная работа Оценка кредитоспособности заемщика
Дипломная работа Анализ оборачиваемости оборотных активов предприятия как один из элементов анализа платёжеспособности
Дипломная работа Использование средств наглядности на уроках математики в начальных классах
Дипломная работа Совершенствование механизма инновационного развития региона
Дипломная работа Организация потребительского кредитования на примере ОАО ВУЗ-Банк
Дипломная работа Уголовная ответственность за убийство
Дипломная работа Технологии работы социального педагога с многодетной семьей
Дипломная работа Кадровая политика на предприятии ООО "Артем"
Дипломная работа Развитие физических качеств детей старшего дошкольного возраста с помощью подвижных игр
Дипломная работа Сюжетно-ролевая игра, как фактор формирования взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста со сверстниками