Дипломные работы: Физика и энергетика. Страница 4


Дипломная работа Люмінесцентні світильники
Дипломная работа Осесиметричні коливання дискретно підкріплених оболонкових елементів конструкцій на пружній основі при імпульсних навантаженнях
Дипломная работа Электрические нагрузки ремонтно-механического цеха
Дипломная работа Исследование системы управления скоростью электропривода с упругим звеном в передаточном механизме
Дипломная работа Основные закономерности сенсибилизированной фосфоресценции в твёрдых растворах органических соединений
Дипломная работа Рентгеноструктурний аналіз молибдену
Дипломная работа Реализация хладоресурса углеводородных топлив в силовых и энергетических установках
Дипломная работа Поліпшення теплонапруженого стану головок циліндрів форсованих дизелів шляхом локального охолодження
Дипломная работа Топологічна оцінка ймовірності утворення власних точкових дефектів в кристалах А VI В VI зі структурою NaCI
Дипломная работа Гідродинамічна нестійкість вихрового руху в системах з об’ємним стоком речовини
Дипломная работа Счетное устройство видеоимпульсов на ПЛИС
Дипломная работа Асинхронний каскадний двигун з суміщеною фазною обмоткою на роторі
Дипломная работа Діоди
Дипломная работа Застосування теоретико-польових методів до низькорозмірних квантових систем при скінченній температурі
Дипломная работа Підвищення ефективності роботи котельних агрегатів шляхом пульсаційно-акустичного спалювання палива
Дипломная работа Моделювання теплових процесіів в елементах енергетичного обладнання ТЕС і АЕС шляхом розв’язання спряжених задач теплообміну
Дипломная работа Исследование особенностей граничного трения ротационным вискозиметром
Дипломная работа Термонапружений стан частково прозорих тіл з порожнинами за теплового опромінення
Дипломная работа Удосконалення робочих характеристик повітряних конденсаторів аміаку за наявності неконденсованих газів
Дипломная работа Склокерамічні матеріали на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник
Дипломная работа Фотопроцессы, индуцированные лазерным излучением в растворах и пленках наночастиц CdSe/ZnS
Дипломная работа Мережі електропостачання
Дипломная работа Нерівноважні поверхневі структури реакційно-дифузійних систем типу активатор-інгібітор
Дипломная работа Чисельне моделювання та експериментальне дослідження біляекраних течій
Дипломная работа Стаціонарні та рівномірно-обертові конфігурації точкових вихорів
Дипломная работа Шаруваті кристали рідкоземельних матеріалів
Дипломная работа Нелінійна взаємодія електромагнітного випромінювання з діелектричними періодичними структурами
1 2 3 4
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем дипломную работу самостоятельно:
! Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы.
! Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов.
! Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания.
! Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться.
! Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы.
! Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей.

Особенности дипломных работ:
по экономике Для студентов экономических специальностей.
по праву Для студентов юридических специальностей.
по педагогике Для студентов педагогических специальностей.
по психологии Для студентов специальностей связанных с психологией.
технических дипломов Для студентов технических специальностей.

Виды дипломных работ:
выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института.
магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения.