Дипломные работы: Медицина. Страница 7


Дипломная работа Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування
Дипломная работа Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози
Дипломная работа Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді
Дипломная работа Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень
Дипломная работа Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень
Дипломная работа Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України
Дипломная работа Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги
Дипломная работа Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами
Дипломная работа Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту
Дипломная работа Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування амізону в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту
Дипломная работа Клініко-патогенетичні закономірності застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту і донаторів оксиду азоту в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію зі змінами мозкового і периферійного кровоплину
Дипломная работа Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології
Дипломная работа Вибір лікувальної тактики та об’єму оперативного втручання у хворих на гострий панкреатит із супровідною серцево-судинною патологією
Дипломная работа Вплив ішемічного передстану на морфофункціональну адаптацію серця до некрозу міокарда при введенні алкілселенонафтиридину
Дипломная работа Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень
Дипломная работа Особливості перебігу дисциркуляторної енцефалопатії у хворих з цукровим діабетом ІІ типу
Дипломная работа Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів
Дипломная работа Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12) у прогресуванні хронічного гломерулонефриту
Дипломная работа Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит
Дипломная работа Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання
Дипломная работа Изучение обменных свойств мягких контактных линз по отношению к ципрофлоксацину
Дипломная работа Обґрунтування ефективності безнатяжних методик у лікуванні пахвинних гриж у хворих похилого і старечого віку
Дипломная работа Нейрокогнітивні розлади при шизофренії: патогенез, клініка, діагностика, терапія
Дипломная работа Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція
Дипломная работа Диференційований підхід до комплексного лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку
Дипломная работа Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з трубно-перитонеальною формою безпліддя
Дипломная работа Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України
Дипломная работа Оптимізація лікування дисменореї у жінок, що не народжували, при поєднаних формах урогенітальної інфекції
Дипломная работа Физиологические и психологические характеристики у студентов, различающихся по цвету глаз
Дипломная работа Вагітність і пологи у жінок з гіперпролактинемією в анамнезі
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем дипломную работу самостоятельно:
! Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы.
! Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов.
! Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания.
! Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться.
! Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы.
! Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей.

Особенности дипломных работ:
по экономике Для студентов экономических специальностей.
по праву Для студентов юридических специальностей.
по педагогике Для студентов педагогических специальностей.
по психологии Для студентов специальностей связанных с психологией.
технических дипломов Для студентов технических специальностей.

Виды дипломных работ:
выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института.
магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения.