Дипломные работы: Медицина. Страница 7


Дипломная работа Експериментальне вивчення протизапальної активності поліфенольного екстракту з надземної частини лядвенцю рогатого
Дипломная работа Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги
Дипломная работа Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування
Дипломная работа Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку
Дипломная работа Заміщення дефектів довгих кісток штучними імплантантами на основі вуглецю
Дипломная работа Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих
Дипломная работа Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту
Дипломная работа Молекулярно-генетичні маркери раку молочної залози у осіб різних вікових груп
Дипломная работа Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії
Дипломная работа Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії
Дипломная работа Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень
Дипломная работа Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону
Дипломная работа Лечение пароксизмальной формы фибрилляции предсердий /ПФФП/
Дипломная работа Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання
Дипломная работа Обґрунтування ефективності безнатяжних методик у лікуванні пахвинних гриж у хворих похилого і старечого віку
Дипломная работа Нейрокогнітивні розлади при шизофренії: патогенез, клініка, діагностика, терапія
Дипломная работа Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують
Дипломная работа Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами
Дипломная работа Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України
Дипломная работа Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування амізону в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту
Дипломная работа Клініко-патогенетичні закономірності застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту і донаторів оксиду азоту в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію зі змінами мозкового і периферійного кровоплину
Дипломная работа Особливості клінічного перебігу, діагностики, терапії і контролю ерадикації урогенітального мікоплазмозу у жінок
Дипломная работа Вагітність і пологи у жінок з гіперпролактинемією в анамнезі
Дипломная работа Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України
Дипломная работа Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція
Дипломная работа Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів
Дипломная работа Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень
Дипломная работа Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози
Дипломная работа Изучение обменных свойств мягких контактных линз по отношению к ципрофлоксацину
Дипломная работа Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем дипломную работу самостоятельно:
! Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы.
! Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов.
! Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания.
! Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться.
! Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы.
! Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей.

Особенности дипломных работ:
по экономике Для студентов экономических специальностей.
по праву Для студентов юридических специальностей.
по педагогике Для студентов педагогических специальностей.
по психологии Для студентов специальностей связанных с психологией.
технических дипломов Для студентов технических специальностей.

Виды дипломных работ:
выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института.
магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения.