Дипломные работы: Медицина. Страница 6


Дипломная работа Ефекти, обумовлені введенням у клітини ссавців трансгена аполіпопротеїну А-1 людини
Дипломная работа Гострі ушкодження сумково-звязкового апарата колінного суглоба
Дипломная работа Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу
Дипломная работа Психотерапія у комплексному лікуванні розладів адаптації у хворих з гострим інфарктом міокарду
Дипломная работа Клініко-діагностичне значення неоптерину у хворих на гострий коронарний синдром
Дипломная работа Особливості нейровегетативних розладів у дітей, хворих на енурез
Дипломная работа Обґрунтування особливостей хірургічного лікування хвороби Крона
Дипломная работа Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання
Дипломная работа Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"
Дипломная работа Динаміка профілю ризику серцево-судинних захворювань в жіночій популяції
Дипломная работа Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи
Дипломная работа Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку
Дипломная работа Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією
Дипломная работа Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози
Дипломная работа Клініко-лабораторне обгрунтування застосування безпосереднього протезування на внутрішньокісткових дентальних імплантатах
Дипломная работа Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку
Дипломная работа Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону
Дипломная работа Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень
Дипломная работа Молекулярно-генетичні маркери раку молочної залози у осіб різних вікових груп
Дипломная работа Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання
Дипломная работа Изучение обменных свойств мягких контактных линз по отношению к ципрофлоксацину
Дипломная работа Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму
Дипломная работа Патогенетичне обґрунтування комплексного фізіотерапевтичного лікування порушень еякуляції при синдромі хронічного тазового болю
Дипломная работа Мініінвазивні хірургічні втручання хворих холедохолітіазом
Дипломная работа Особливості перебігу остеопорозу у жінок з фізіологічною менопаузою та після тотальної оваріоектомії
Дипломная работа Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді
Дипломная работа Ортопедохірургічне лікування еквіноплосковальгусної деформації стопи при спастичному церебральному паралічі
Дипломная работа Особенности иммунного статуса у больных ранними формами приобретенного сифилиса
Дипломная работа Діагностика та ортопедичне лікування різних форм прогресуючої мязової дистрофії
Дипломная работа Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем дипломную работу самостоятельно:
! Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы.
! Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов.
! Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания.
! Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться.
! Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы.
! Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей.

Особенности дипломных работ:
по экономике Для студентов экономических специальностей.
по праву Для студентов юридических специальностей.
по педагогике Для студентов педагогических специальностей.
по психологии Для студентов специальностей связанных с психологией.
технических дипломов Для студентов технических специальностей.

Виды дипломных работ:
выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института.
магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения.