Дипломные работы: Медицина. Страница 6


Дипломная работа Ефекти, обумовлені введенням у клітини ссавців трансгена аполіпопротеїну А-1 людини
Дипломная работа Гострі ушкодження сумково-звязкового апарата колінного суглоба
Дипломная работа Обґрунтування особливостей хірургічного лікування хвороби Крона
Дипломная работа Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"
Дипломная работа Психотерапія у комплексному лікуванні розладів адаптації у хворих з гострим інфарктом міокарду
Дипломная работа Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу
Дипломная работа Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді
Дипломная работа Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку
Дипломная работа Динаміка профілю ризику серцево-судинних захворювань в жіночій популяції
Дипломная работа Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання
Дипломная работа Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією
Дипломная работа Клініко-лабораторне обгрунтування застосування безпосереднього протезування на внутрішньокісткових дентальних імплантатах
Дипломная работа Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень
Дипломная работа Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання
Дипломная работа Особливості нейровегетативних розладів у дітей, хворих на енурез
Дипломная работа Изучение обменных свойств мягких контактных линз по отношению к ципрофлоксацину
Дипломная работа Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози
Дипломная работа Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи
Дипломная работа Патогенетичне обґрунтування комплексного фізіотерапевтичного лікування порушень еякуляції при синдромі хронічного тазового болю
Дипломная работа Клініко-діагностичне значення неоптерину у хворих на гострий коронарний синдром
Дипломная работа Ортопедохірургічне лікування еквіноплосковальгусної деформації стопи при спастичному церебральному паралічі
Дипломная работа Особенности иммунного статуса у больных ранними формами приобретенного сифилиса
Дипломная работа Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону
Дипломная работа Діагностика та ортопедичне лікування різних форм прогресуючої мязової дистрофії
Дипломная работа Особливості перебігу остеопорозу у жінок з фізіологічною менопаузою та після тотальної оваріоектомії
Дипломная работа Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії
Дипломная работа Молекулярно-генетичні маркери раку молочної залози у осіб різних вікових груп
Дипломная работа Мініінвазивні хірургічні втручання хворих холедохолітіазом
Дипломная работа Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку
Дипломная работа Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем дипломную работу самостоятельно:
! Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы.
! Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов.
! Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания.
! Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться.
! Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы.
! Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей.

Особенности дипломных работ:
по экономике Для студентов экономических специальностей.
по праву Для студентов юридических специальностей.
по педагогике Для студентов педагогических специальностей.
по психологии Для студентов специальностей связанных с психологией.
технических дипломов Для студентов технических специальностей.

Виды дипломных работ:
выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института.
магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения.