Дипломные работы: Медицина. Страница 6


Дипломная работа Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих
Дипломная работа Ефективність різних варіантів нейропротекторної терапії при кетоацидотичних кризах у хворих на цукровий діабет
Дипломная работа Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування
Дипломная работа Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями
Дипломная работа Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"
Дипломная работа Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді
Дипломная работа Особливості діагностики і лікування злоякісних пухлин надниркових залоз
Дипломная работа Хронічний гастрит з ерозіями: особливості перебігу та лікування
Дипломная работа Неінвазивні оптико-електронні прилади та системи діагностики мікроциркуляції периферійного кровообігу
Дипломная работа Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами
Дипломная работа Обґрунтування особливостей хірургічного лікування хвороби Крона
Дипломная работа Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)
Дипломная работа Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу
Дипломная работа Вплив ішемічного передстану на морфофункціональну адаптацію серця до некрозу міокарда при введенні алкілселенонафтиридину
Дипломная работа Особливості перебігу дисциркуляторної енцефалопатії у хворих з цукровим діабетом ІІ типу
Дипломная работа Особливості метаболічної адаптації та корекція її порушень у новонароджених, що перенесли асфіксію
Дипломная работа Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування амізону в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту
Дипломная работа Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів
Дипломная работа Изучение взаимодействия синтаксина 6 с мембранными белками секреторных гранул нейтрофилов человека
Дипломная работа Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби
Дипломная работа Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією
Дипломная работа Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи
Дипломная работа Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи
Дипломная работа Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом
Дипломная работа Медико-биологическое обоснование системы
Дипломная работа Эмбриональная рабдомиосаркома мочевого пузыря, Т1N0M0, стадия II
Дипломная работа Деякі аспекти патогенезу, діагностики, лікування ендометріозу шийки матки
Дипломная работа Аутоагрессивное поведение у больных пожилого возраста с органическим депрессивным расстройством
Дипломная работа Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму
Дипломная работа Диференційна діагностика та терапевтичне лікування еректильної дисфункції судинного генезу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем дипломную работу самостоятельно:
! Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы.
! Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов.
! Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания.
! Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться.
! Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы.
! Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей.

Особенности дипломных работ:
по экономике Для студентов экономических специальностей.
по праву Для студентов юридических специальностей.
по педагогике Для студентов педагогических специальностей.
по психологии Для студентов специальностей связанных с психологией.
технических дипломов Для студентов технических специальностей.

Виды дипломных работ:
выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института.
магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения.