Дипломные работы: Медицина. Страница 5


Дипломная работа Безплідний шлюб: причини розвитку, частота, структура, фактори ризику
Дипломная работа Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція
Дипломная работа Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при внутрішньоутробному інфікуванні плода, профілактичне лікування
Дипломная работа Структурно-функціональна характеристика тонкої кишки
Дипломная работа Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння
Дипломная работа Особливості діагностики і лікування злоякісних пухлин надниркових залоз
Дипломная работа Морфофункціональні особливості легень при високій гострій кишковій непрохідності та її корекції в експерименті
Дипломная работа Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів
Дипломная работа Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому
Дипломная работа Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї
Дипломная работа Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту
Дипломная работа Лікування неатипової гіперплазії ендометрія у жінок з метаболічним синдромом в пременопаузі
Дипломная работа Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у жінок в постменопаузальному періоді: обґрунтування підходів до медикаментозної корекції
Дипломная работа Вибір ринкової ніши аптеки №27
Дипломная работа Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохідності кишечника
Дипломная работа Неінвазивні оптико-електронні прилади та системи діагностики мікроциркуляції периферійного кровообігу
Дипломная работа Недостатність лютеїнової фази: клініка, діагностування, лікування
Дипломная работа Діагностичний алгоритм, лікувальна тактика при порушеннях репродуктивної системи, що супроводжується виникненням дисгормональних захворювань молочних залоз
Дипломная работа Особливості перебігу хронічного гепатиту с в залежності від генотипу вірусу
Дипломная работа Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління
Дипломная работа Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями
Дипломная работа Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують
Дипломная работа Обгрунтування диференційованих методів лікування дисфункціональних маткових кровотеч у жінок пізнього репродуктивного віку
Дипломная работа Лечение пароксизмальной формы фибрилляции предсердий /ПФФП/
Дипломная работа Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)
Дипломная работа Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку
Дипломная работа Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології
Дипломная работа Постановка методики определения таурина с целью изучения обменных процессов в мягких контактных линзах
Дипломная работа Оптимізація лікування дисменореї у жінок, що не народжували, при поєднаних формах урогенітальної інфекції
Дипломная работа Физиологические и психологические характеристики у студентов, различающихся по цвету глаз
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем дипломную работу самостоятельно:
! Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы.
! Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов.
! Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания.
! Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться.
! Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы.
! Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей.

Особенности дипломных работ:
по экономике Для студентов экономических специальностей.
по праву Для студентов юридических специальностей.
по педагогике Для студентов педагогических специальностей.
по психологии Для студентов специальностей связанных с психологией.
технических дипломов Для студентов технических специальностей.

Виды дипломных работ:
выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института.
магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения.