Дипломные работы: Медицина. Страница 5


Дипломная работа Нейропсихологический анализ состояния высших психических функций у больных с инфарктом мозга II степени в бассейне средней мозговой артерии в связи с прогнозом трудоспособности
Дипломная работа Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом
Дипломная работа Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу
Дипломная работа Влияние жировой дистрофии печени на особенности течения сахарного диабета
Дипломная работа Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів
Дипломная работа Морфофункціональні особливості легень при високій гострій кишковій непрохідності та її корекції в експерименті
Дипломная работа Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію
Дипломная работа Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї
Дипломная работа Гострі ушкодження сумково-звязкового апарата колінного суглоба
Дипломная работа Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи
Дипломная работа Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту
Дипломная работа Психотерапія у комплексному лікуванні розладів адаптації у хворих з гострим інфарктом міокарду
Дипломная работа Клініко-діагностичне значення неоптерину у хворих на гострий коронарний синдром
Дипломная работа Лікування неатипової гіперплазії ендометрія у жінок з метаболічним синдромом в пременопаузі
Дипломная работа Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління
Дипломная работа Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у жінок в постменопаузальному періоді: обґрунтування підходів до медикаментозної корекції
Дипломная работа Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом
Дипломная работа Динаміка профілю ризику серцево-судинних захворювань в жіночій популяції
Дипломная работа Діагностичний алгоритм, лікувальна тактика при порушеннях репродуктивної системи, що супроводжується виникненням дисгормональних захворювань молочних залоз
Дипломная работа Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання
Дипломная работа Обґрунтування та розробка системи організації профілактичної діяльності закладів загальної практики сімейної медицини
Дипломная работа Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді
Дипломная работа Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохідності кишечника
Дипломная работа Неінвазивні оптико-електронні прилади та системи діагностики мікроциркуляції периферійного кровообігу
Дипломная работа Обґрунтування особливостей хірургічного лікування хвороби Крона
Дипломная работа Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку
Дипломная работа Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"
Дипломная работа Особливості нейровегетативних розладів у дітей, хворих на енурез
Дипломная работа Вибір ринкової ніши аптеки №27
Дипломная работа Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем дипломную работу самостоятельно:
! Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы.
! Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов.
! Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания.
! Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться.
! Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы.
! Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей.

Особенности дипломных работ:
по экономике Для студентов экономических специальностей.
по праву Для студентов юридических специальностей.
по педагогике Для студентов педагогических специальностей.
по психологии Для студентов специальностей связанных с психологией.
технических дипломов Для студентов технических специальностей.

Виды дипломных работ:
выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института.
магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения.