Дипломные работы: Медицина. Страница 4


Дипломная работа Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція
Дипломная работа Лапароскопічная хірургія товстого кишківника
Дипломная работа Вплив мінеральної води різних типів при використанні як питної на стан здоровя населення
Дипломная работа Беременность 15 недель, угрожающий самопроизвольный выкидыш
Дипломная работа Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції
Дипломная работа Особливості ведення вагітності та пологів у жінок із передчасним розривом плодових оболонок при недоношеній вагітності
Дипломная работа Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення
Дипломная работа Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження
Дипломная работа Лечение и реабилитация инвалидов с помощью верховой езды
Дипломная работа Ефекти, обумовлені введенням у клітини ссавців трансгена аполіпопротеїну А-1 людини
Дипломная работа Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку
Дипломная работа Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після перенесеного ішемічного інсульту
Дипломная работа Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність віл у хворих на віл-інфекцію
Дипломная работа Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу
Дипломная работа Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при внутрішньоутробному інфікуванні плода, профілактичне лікування
Дипломная работа Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів
Дипломная работа Содержание продуктов перекисного окисления липидов в плазме крови беременных женщин
Дипломная работа Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією
Дипломная работа Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій
Дипломная работа Малопоточна мембранна оксигенація крові при гострій дихальній недостатності
Дипломная работа Биоэнергетика сердца
Дипломная работа Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому
Дипломная работа Особливості діагностики і лікування злоякісних пухлин надниркових залоз
Дипломная работа Донозологический период эпилепсии
Дипломная работа Структурно-функціональна характеристика тонкої кишки
Дипломная работа Эмоциональное состояние доноров и возможность коррекции со стороны среднего медицинского персонала
Дипломная работа Анализ заболеваемости туберкулезом крупного рогатого скота в СПК "Ново-Варненское" Варненского района
Дипломная работа Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння
Дипломная работа Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом
Дипломная работа Морфофункціональні особливості легень при високій гострій кишковій непрохідності та її корекції в експерименті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем дипломную работу самостоятельно:
! Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы.
! Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов.
! Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания.
! Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться.
! Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы.
! Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей.

Особенности дипломных работ:
по экономике Для студентов экономических специальностей.
по праву Для студентов юридических специальностей.
по педагогике Для студентов педагогических специальностей.
по психологии Для студентов специальностей связанных с психологией.
технических дипломов Для студентов технических специальностей.

Виды дипломных работ:
выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института.
магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения.