Дипломные работы: Медицина. Страница 4


Дипломная работа Вплив мінеральної води різних типів при використанні як питної на стан здоровя населення
Дипломная работа Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення
Дипломная работа Особливості ведення вагітності та пологів у жінок із передчасним розривом плодових оболонок при недоношеній вагітності
Дипломная работа Застосування локальної гіпертермії в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози
Дипломная работа Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні її функціонально-морфологічної цілісності
Дипломная работа Лапароскопічная хірургія товстого кишківника
Дипломная работа Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження
Дипломная работа Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після перенесеного ішемічного інсульту
Дипломная работа Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція
Дипломная работа Лечение и реабилитация инвалидов с помощью верховой езды
Дипломная работа Содержание продуктов перекисного окисления липидов в плазме крови беременных женщин
Дипломная работа Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів
Дипломная работа Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку
Дипломная работа Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією
Дипломная работа Малопоточна мембранна оксигенація крові при гострій дихальній недостатності
Дипломная работа Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій
Дипломная работа Донозологический период эпилепсии
Дипломная работа Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність віл у хворих на віл-інфекцію
Дипломная работа Эмоциональное состояние доноров и возможность коррекции со стороны среднего медицинского персонала
Дипломная работа Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при внутрішньоутробному інфікуванні плода, профілактичне лікування
Дипломная работа Анализ заболеваемости туберкулезом крупного рогатого скота в СПК "Ново-Варненское" Варненского района
Дипломная работа Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу
Дипломная работа Ефекти, обумовлені введенням у клітини ссавців трансгена аполіпопротеїну А-1 людини
Дипломная работа Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому
Дипломная работа Биоэнергетика сердца
Дипломная работа Особливості діагностики і лікування злоякісних пухлин надниркових залоз
Дипломная работа Структурно-функціональна характеристика тонкої кишки
Дипломная работа Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння
Дипломная работа Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом
Дипломная работа Множинні артеріальні аневризми головного мозку: діагностика та хірургічне лікування
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем дипломную работу самостоятельно:
! Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы.
! Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов.
! Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания.
! Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться.
! Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы.
! Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей.

Особенности дипломных работ:
по экономике Для студентов экономических специальностей.
по праву Для студентов юридических специальностей.
по педагогике Для студентов педагогических специальностей.
по психологии Для студентов специальностей связанных с психологией.
технических дипломов Для студентов технических специальностей.

Виды дипломных работ:
выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института.
магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения.