Дипломные работы: Медицина. Страница 4


Дипломная работа Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих
Дипломная работа Восемь методов успокоиться
Дипломная работа Ефективність різних варіантів нейропротекторної терапії при кетоацидотичних кризах у хворих на цукровий діабет
Дипломная работа Особливості ведення вагітності та пологів у жінок із передчасним розривом плодових оболонок при недоношеній вагітності
Дипломная работа Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів
Дипломная работа Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження
Дипломная работа Вплив мінеральної води різних типів при використанні як питної на стан здоровя населення
Дипломная работа Лечение и реабилитация инвалидов с помощью верховой езды
Дипломная работа Застосування локальної гіпертермії в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози
Дипломная работа Клініко-морфологічні зіставлення і прогноз у хворих з різними морфологічними варіантами вовчакового гломерулонефриту
Дипломная работа Малопоточна мембранна оксигенація крові при гострій дихальній недостатності
Дипломная работа Биоэнергетика сердца
Дипломная работа Найближчі та віддалені результати коронарного стентування у хворих на стабільну стенокардію
Дипломная работа Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом
Дипломная работа Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом
Дипломная работа Расчет зануления. Вентиляция на рабочем месте монтажника.
Дипломная работа Мировоззренческая психотерапия
Дипломная работа Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію
Дипломная работа Лечение пароксизмальной формы фибрилляции предсердий /ПФФП/
Дипломная работа Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді
Дипломная работа Оптимізація лікування дисменореї у жінок, що не народжували, при поєднаних формах урогенітальної інфекції
Дипломная работа Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують
Дипломная работа Морфофункціональні особливості легень при високій гострій кишковій непрохідності та її корекції в експерименті
Дипломная работа Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології
Дипломная работа Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку
Дипломная работа Физиологические и психологические характеристики у студентов, различающихся по цвету глаз
Дипломная работа Постановка методики определения таурина с целью изучения обменных процессов в мягких контактных линзах
Дипломная работа Изучение обменных свойств мягких контактных линз по отношению к ципрофлоксацину
Дипломная работа Особенности иммунного статуса у больных ранними формами приобретенного сифилиса
Дипломная работа Діагностика та ортопедичне лікування різних форм прогресуючої мязової дистрофії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем дипломную работу самостоятельно:
! Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы.
! Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов.
! Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания.
! Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться.
! Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы.
! Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей.

Особенности дипломных работ:
по экономике Для студентов экономических специальностей.
по праву Для студентов юридических специальностей.
по педагогике Для студентов педагогических специальностей.
по психологии Для студентов специальностей связанных с психологией.
технических дипломов Для студентов технических специальностей.

Виды дипломных работ:
выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института.
магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения.