Дипломные работы: Медицина. Страница 4


Дипломная работа Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів
Дипломная работа Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі
Дипломная работа Обґрунтування критеріальної значимості діагностичних показників у випадках отруєння алкоголем
Дипломная работа Діагностика та хірургічне лікування тотального аномального дренажу легеневих вен
Дипломная работа Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією
Дипломная работа Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують
Дипломная работа Оптимізація лікування дисменореї у жінок, що не народжували, при поєднаних формах урогенітальної інфекції
Дипломная работа Лечение и реабилитация инвалидов с помощью верховой езды
Дипломная работа Восемь методов успокоиться
Дипломная работа Особенности иммунного статуса у больных ранними формами приобретенного сифилиса
Дипломная работа Вплив мінеральної води різних типів при використанні як питної на стан здоровя населення
Дипломная работа Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом
Дипломная работа Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію
Дипломная работа Биоэнергетика сердца
Дипломная работа Постановка методики определения таурина с целью изучения обменных процессов в мягких контактных линзах
Дипломная работа Малопоточна мембранна оксигенація крові при гострій дихальній недостатності
Дипломная работа Физиологические и психологические характеристики у студентов, различающихся по цвету глаз
Дипломная работа Изучение обменных свойств мягких контактных линз по отношению к ципрофлоксацину
Дипломная работа Морфофункціональні особливості легень при високій гострій кишковій непрохідності та її корекції в експерименті
Дипломная работа Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку
Дипломная работа Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології
Дипломная работа Діагностика та ортопедичне лікування різних форм прогресуючої мязової дистрофії
Дипломная работа Клініко-морфологічні зіставлення і прогноз у хворих з різними морфологічними варіантами вовчакового гломерулонефриту
Дипломная работа Структурно-функціональна характеристика тонкої кишки
Дипломная работа Ортопедохірургічне лікування еквіноплосковальгусної деформації стопи при спастичному церебральному паралічі
Дипломная работа Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохідності кишечника
Дипломная работа Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку
Дипломная работа Являются ли вирусы живыми организмами
Дипломная работа Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання
Дипломная работа Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем дипломную работу самостоятельно:
! Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы.
! Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов.
! Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания.
! Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться.
! Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы.
! Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей.

Особенности дипломных работ:
по экономике Для студентов экономических специальностей.
по праву Для студентов юридических специальностей.
по педагогике Для студентов педагогических специальностей.
по психологии Для студентов специальностей связанных с психологией.
технических дипломов Для студентов технических специальностей.

Виды дипломных работ:
выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института.
магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения.